Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM


CATEDRA “Contabilitate”

Studiul Individual
La disciplina „Fiscalitate”

STUDIU DE CAZ

A elaborat: Prodan Dumitru


Grupa: CON-162
A verificat: Boșcaneanu Nadejda

Chișinău*2019
Studiu de caz
Cetățeanul Prodan Vitalie, deține sub proprietate în comuna Floreni, raionul Anenii-Noi
următoarele construcții: 01 - casă de locuit cu suprafața la sol de 100 m 2 ,02 – construcție accesorie
cu suprafața la sol 49 m2, sectorul de teren pentru construcție cu suprafața de 0,1253 ha.
Valoarea estimată la organul cadastral pentru casa de locuit cu sectorul de teren pentru
construcție constiruie 49847 lei.
Determinați impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar a cetățeanului Prodan
Vitalie pentru anul de gestiune.
 Impozitul pe bunurile imobiliare
În baza Deciziei Consiliului comunal Floreni, nr.8.3 din 08.12.2018 s-a stabilit cota de
impozitare a impozitului pe bunurile imobiliare (terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele)
pentru anul 2019 de 0,1%.
Impozitul pentru bunurile imobiliare = 49847 lei * 0,1% = 49,847 lei
 Impozitul funciar
În baza Deciziei Consiliului comunal Floreni, nr.8.3 din 08.12.2018 s-a stabilit cota de
impozitare a impozitului funciar de 1lei/100 m2 pentru terenurile pe care sunt amplasate fondul de
locuințe, loturi de pe lângă domiciliu, inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice locale
ca loturi de pe lângă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în
intravilan (grădini) în localitățile rurale.
1) 1 ha = 10 000 m2
2) 0,1253 ha = 1253 m2
3) Impozitul funciar = 1253 m2 * 1 lei/ 100 m2 = 12,53 lei