Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației,Cercetării și Culturii al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiu Individual
La disciplina „Contabilitatea în comerț”

a elevului din gr. CON-162,


Prodan Dumitru

Problema
Entitatea a procurat un lot de marfuri 12700 – inclusive TVA, la receptie sa
depistat un neajuns – 1600 inclusiv TVA, din vina salariatului. Salariatul a
recunoscut vina si a achitat 900 lei in casa, restul a fost retinut din salariu, bunurile
au fost evaluate la pret de piata – 2750 lei,inclusive TVA.

Rezolvare:

1. Dt 217
Ct 521 9250 lei Procurarea marfurilor cu achitare imediata

2. Dt 534
Ct 521 1850 lei Achitarea TVA privind marfurile procurate

3. Dt 226
Ct 521 1600 lei

4. Dt 226
Ct 612 958.33 lei Depistarea lipsurilor recunoscute de salarial la
stat

5. Dt 226
Ct 534 191 lei Reflectarea TVA

6. Dt 241
Ct 226 900 lei Recuperarea lipsurilor din salariu recuperate din
casa

7. Dt 531
Ct 226 1850 lei Recuperarea lipsurilor salariatului din salariu

8. Dt 521
Ct 242 11100 lei Achitarea datorie din casa

9. Dt 534
Ct 242 191,67 lei Reflectarea TVA

V.I. 9250 lei