Sunteți pe pagina 1din 9

Efectul terapeutic al terapiei spa și al terapiei cu unde ultrascurte in osteoartrita

genunchiului: un studiu randomizat, unic, controlat.

Springer
524 Rheumatol Int (2007) 27:523-529

Rezumat Terapia Spa și terapia cu unde ectiv in osteoartrita a genunchiului la

scurte sunt două dintre cele mai sfârșitul tratamentului, dar numai

utilizate abordări non-farmacologice terapia spa s-a dovedit a avea eficienta

pentru osteoartrită. Scopul acestui persistenta în timp. Studiul nostru a

studiu a fost de a evalua eficacitatea demonstrat superioritatea terapiei spa

lor comparativ cu terapia conventionala cu feruginoase arsenicale în comparație

la pacientii cu osteoartrita a cu terapia cu unde scurte în tratamentul

genunchiului într - un singur studiu osteoartitei genunchiului, probabil in

randomizat, unic, controlat. Au fost relatie cu specificul efectului

testati șaptezeci și patru de pacienți; mineralelor din aceasta apa.

30 de pacienți au fost tratați cu o


Introducere
combinație de pachete de nămol local
Osteoartrita (OA) este cea mai frecventă boală reumatică în
țările dezvoltate.
zilnic și apă minerală ferubinoasă Tratamentul conservator al OA se bazeaza in principal pe
medicamente simptomatice, cum ar fi analgezicele sau
arsenică de baie din stațiunea termică nesteroidiene antiinflamatoare (AINS), efectele adverse
nefind rare, mai ales la pacientii in varsta.
din Levico Terme (Trento, Italia) timp Aceste motive duc adesea la folosirea altor terapii
complementare sau alternative.
de 3 săptămâni; 24 de pacienți au fost Terapia spa este una dintre cele mai utilizate abordări
non-farmacologice pentru OA. Eficacitatea tratamentelor
tratați cu terapie cu undă scurtă pentru spa în bolile reumatice au fost consolidate după tradiția
străveche, dar în ciuda îndelungatului lor istoric și a
popularitatii, doar câteva studii randomizate, controlate
aceeași perioadă și 20 de pacienți au
privind utilizarea acestor terapii la pacienți cu boli
reumatice, au fost efectuate.
continuat îngrijirile de rutină,
Mecanismele de acțiune a împachetărilor cu nămol și a
ambulatorii. Pacienții au fost evaluați băilor nu sunt complet cunoscute, și este dificil pentru a
distinge eficacitatea metodei termice din beneficiile care ar
la început, la finalizarea perioadei de rezulta dintr - o ședere în mediul spa .
Din acest motiv, tratamentele spa sunt încă discutate, iar
tratament de 3 săptămâni și 12 săptămâni rolul lor în medicina modernă nu este încă clar.
Terapia cu unde ultrascurte este un alt tratament non-
mai târziu. Terapia Spa si terapia cu farmacologic care este adesea utilizat în tratamentul OA,
dar eficacitatea ei încă nu a fost în mod clar documentata.
unde scurte, ambele au demonstrat Scopul acestui studiu a fost de a evalua eficacitatea
terapiei spa și a terapiei cu unde scurte, în comparație cu
terapia convențională, la pacienți cu OA a genunchiului într
efficienţa tratamentului simptomatic
- un studiu randomizat , unic controlat.

Springer
Rheumatol Int (2007) 27:523-529 525
Materiale si metode 15 min, de trei ori pe săptămână pe o perioadă de 3
săptămâni, conform programelor standardizate [ 14 ].
Șaptezeci și patru pacienti ambulatori cu OA primara a Pacienților din cele trei grupuri le-a fost recomandat să-
genunchiului și îndeplinind criteriile ACR, de ambele sexe, și continue tratamentul farmacologic și non-farmacologic
cu vârste cuprinse între 46 și 84 de ani, au fost incluși în obișnuit, deja stabilit, cu excepția unei singure excepții de
studiu. Toți pacienții au fost simptomatici cu cel puțin 12 medicamente analgezice (comprimate de acetaminofen 500
luni înainte de includerea în studiu. Evaluarea radiologică a mg) și AINS (comprimate Diclofenac de 150 mg,
fost realizată folosind metoda Kellgren; pacienții cu scor comprimate Piroxicam de 20 mg) , 750 mg comprimate
radiologic de I-III au fost incluși în studiu (tabelul 1 ). Naproxen) trebuiau consumate liber și notate zilnic într-un
Criteriile de excludere au fost co-morbiditatea severă a jurnal.
inimii, plămânului, ficatului, cerebrului, glandei tiroidiene
sau rinichilor, boli acute, diabet minor, varice, boli de sânge
sistemice, neoplasme, stimulator cardiac, sarcină sau
alăptare. De asemenea, au fost excluși pacienții care au avut
tratamente termice sau un ciclu de terapie cu unde scurte,
lavaj articular, artroscopie sau tratament cu acid hialuronic
în ultimele 6 luni sau care au fost tratate cu corticosteroizi
intraarticulari în ultimele 3 luni, precum și toți pacienții
care au fost tratate cu agenți de protecție condro-cu mai
puțin de 6 luni înainte de studiu.
Toți pacienții au fost supuși evaluării medicale generale
și examinării reumatologice de către același medic înainte
de începerea studiului.
La vizita de screening, s-au prelevat probe de sânge
pentru rata de sedimentare a eritrocitelor (ESR), proteina c-
reactivă (CRP), electroliți, creatinină și evaluarea completă
a numărului de sânge și s-a efectuat o analiză de urină.
Toate datele demografice, anamnezice și clinice au fost
colectate pe un chestionar identic.
După con fi rming ful fi lment criteriilor de screening de fi
nite mai sus și, după consimțământul informat în scris,
pacienții au fost alocate in mod aleatoriu trei grupe: grupa I
(30 pacienți) a fost tratat cu o combinație de pachete de zi
cu zi de nămol locale și minerale feruginos arsenical apa de
baie; lotul II (24 de pacienți) a fost tratat cu terapie cu unde
scurte, iar grupul III (20 de pacienți) (grupul de control) a
continuat îngrijirile de rutină periodice.
Toți pacienții selectați au venit în zona alăturată spa-ului
termal de la Levico și au continuat să locuiască acasă și să
își îndeplinească rutinele zilnice.
Pacienții din grupa I au fost tratați zilnic la stațiunea
termală din Levico Terme (Trento, Italia), în sezonul
20022003, cu o combinație de pachete de nămol aplicate pe
ambele genunchi timp de 20 min la o temperatură inițială de
45 ° C și cu o baie minerală ferrugină arsenică apă la 38 ° C
timp de 15 minute pentru un total de 15 cereri efectuate pe
o perioadă de 3 săptămâni, conform programelor
standardizate [ 7 ]. Apa minerală a Levico se caracterizează
printr - un conținut ridicat de fier (Fe ++, 1.751 mg / L) și de
arsen (H 2 ASO 3 12 mg / l); pentru uz terapeutic, se
diluează cu apă de la robinet în proporție de 1: 2.
Pacienții din grupa II au fost tratați pe ambii genunchi cu
aplicații de diatermă cu unde scurte folosind SIMENS
Ultraterm 642 E. Fiecare pacient a primit 10 tratamente de

Springer
526 Rheumatol Int (2007) 27:523-529
Fiecare pacient a fost examinat, după screeningul bazal, Protocolul de studiu a urmat Principiile declarației de la
de trei ori consecutiv; imediat după începutul terapiei Helsinki și a fost aprobat de Comitetul de Etică al
termice sau cu unde scurte (T0), după 3 săptămâni (T1) și Universității din Siena.
12 săptămâni după începutul studiului (T2).
Toți pacienții au fost examinați și evaluați de același
reumatolog din centrul universității care era orb de modul Analiză statistică
de tratament.
Evaluările clinice la fiecare examen au inclus: Pentru evaluarea omogenității celor trei grupe în condiții
bazale, s-au utilizat testul pentru profilul de sex și starea
• Durere spontană la o scară analogică vizuală 0-100 mm
radiologică și testul t al Studentului pentru vârstă, greutate,
(VAS) cu zero pentru absența durerii.
înălțime și durata bolii.
• Indicele Lequesne de severitate a genunchiului OA [ 18
Analiza multivariată a varianței pentru măsuri repetate
]. (MANOVA) a fost realizată pentru a compara VAS,
• Calitatea vieții înregistrată de scala de măsurare a indicele Lequesne, scorul AIMS1 și AINS zilnic și aport
impactului Artritei (AIMS1) [ 19 , 20 ]. analgezic la fiecare perioadă de evaluare și între grupuri.
• AINS și aport analgezic raportate într-un jurnal zilnic Corecția lui Bonferroni a fost aplicată testării multiple.
administrat fiecărui pacient. Scorul de consum analgezic X 2 a fost utilizat pentru si testul compararea procentelor
a fost calculat prin suma aportului de tablete din fiecare opiniilor pacienților și a eefectelor adverse.
grup. Scorul de consum AINS a fost exprimat în
echivalență mg de diclofenac, conform unei scări
validate și publicate anterior [ 21 ]. Rezultate
• Evaluarea globală a e FFI cacy de către pacienți a fost
exprimat ca excelent, bun, ușor și zero. Comparație Baseline dintre cele trei grupuri au aratat nici
Pe toată perioada studiului, s-a recomandat ca pacienții să un punct de vedere statistic semnifi cativ di ff erences în
nu-și modifice programul terapeutic (pentru tratamente caracteristicile pacientului (tabelul 1).
medicamentoase, precum și fizioterapie) decât în cazul Examinările obiective și datele clinice obținute la vizita
apariției de evenimente adverse. În special, am recomandat bazală au arătat prezența unor patologii asociate cu
ca acestea nu ar trebui sa aiba corticosteroizi sau acid gonartroza. În special, în grupul tratat cu terapie spa, doi
hialuronic în ltrations fi, chirurgie artroscopică sau lavaj pacienți au fost purtători de hipertrofie prostatică, șase au
comun, și că acestea nu ar trebui să înceapă tratamentul cu prezentat hipertensiune arterială controlată bine cu
noi agenți chondroprotec- tive. Singura excepție a fost, medicamente antihipertensive, patru pacienți au fost
desigur, consumul de AINS și analgezice. Toate purtători de cicatrici pe site-urile de ulcer gastric, trei au
evenimentele adverse, raportate spontan de către pacienți avut diabet non-insulino-dependent. controlat cu
sau observate de medic la spa-ul termal sau de către antidiabetice orale și un pacient a fost ff cu psoriazis
medicul care a controlat ședințele de terapie cu unde scurte, reflectat. In grupul tratat cu terapie cu unde scurte, doi
au fost raportate pe o carte de jurnal, notând gravitatea și pacienți au fost ff cu hipertensiune arterious reflectat și doi
posibilele corelații cu tratamentele. Cardul de jurnal ne-a cu noninsulinodependent diabet dependente care a fost bine
fost dat la sfârșitul studiului, iar evenimentele adverse grave compensată cu terapie, unul a avut un ulcer gastric și doi
urmau să fie raportate imediat la Unitatea de Reumatologie cardiopatie au avut în compensație hemodinamice. În
a Universității din Siena, iar pacientul urma să fie exclus grupul de control, șase pacienți au prezentat hipertensiune
din studiu. arterială, bine controlați cu tratament farmacologic, trei

Tabelul 1 Caracteristicile
clinice demografice și de SPA (grupa I) SW (grupa II) C (grupa III)
referință ale pacienților
N. patienţi 30 24 20
tratați cu terapie spa (SPA),
pacienților tratați cu Vârsta în ani (înseamnă § SD) 65.6 § 10.88 60.8 § 8.10 65.8 § 6.67
Sex F/M 17/13 16/8 14/6
diatermie cu undă scurtă
(SW) și pacienților din Înălțime (cm) (medie § SD) 168.9 § 7.73 164.45 § 8.72 161.4 § 8.65
grupul de control (C) care au Greutate (kg) (medie § SD) 73.4 § 12.66 69 § 10.74 70.5 § 14.25
Durata bolii în ani 6.97 § 6.28 6.54 § 5.93 7.6 § 6.58
continuat îngrijirile de rutină (înseamnă § SD)
periodice
Gravitatea OA radiografică (scorul Kellgren-Lawrence)
I 14 12 1
II 14 11 8
III 2 1 2

Springer
Rheumatol Int (2007) 27:523-529 527
pacienți au avut diabet non-insulino-dependent și unul a
avut ulcer gastric.
Toți pacienții selectați au finalizat studiul.
La sfârșitul tratamentului, am observat o reducere semni
fi cativă (P <0,01) în durere spontană la sfârșitul ciclului (3
săptămâni) pentru grupurile tratate cu terapie spa și cu
diatermie unde scurte, în timp ce o semni fi cativ agravarea
( P <0,01) a fost observată în grupul martor (Fig. 1 ). Dupa
12 saptamani, lotul I a arătat o îmbunătățire suplimentară în
comparație cu valorile bazale (P <0,01), în timp ce grupul II
a arătat o semni fi cativ statistic agravare comparativ cu
valorile bazale (P <0,01). Grupul de control a demonstrat o
fi cativă progresiva si cativ agravarea VAS (Fig. 1).
La examinarea după 3 săptămâni de tratament, o
comparație a celor două grupuri care urmează un tratament
nu a demonstrat semni fi cativă di ff erences, dar a existat o
semni fi cativă di ff erence între grupul de control și cele
care urmează tratamentul (P <0,01) ; la examinarea după 12
săptămâni de tratament a existat un punct de vedere statistic
semni fi cativă di ff erence între grupul în curs de terapie spa
și celelalte două grupe (P <0,01) (Fig. 1).
Figura 2 arată scorul indexul Lequesne pentru artroze
gon-, din care o scădere semni fi cativă (P <0,01)

Springer
528 Rheumatol Int (2007) 27:523-529

Fig. 1 Durere spontană pe o scară analogică vizuală 0-100 mm Fig. 3 Scor de măsurare a impactului artritei (AIMS1). ** P <
(VAS). ** P <0,01 comparativ cu timpul bazal, * P <0,05 față de 0,01, oo P < 0,01 C față de SPA , SW și C față de SPA , o P <0,05
timpul bazal, oo P < 0,01 C față de SPA și SW . Începutul studiului SW față de SPA . Începutul studiului T0 . T1 la 3 săptămâni de la
T0 . T1 la 3 săptămâni de la începutul studiului. T2 la 12 săptămâni începutul studiului. T2 la 12 săptămâni de la începutul studiului.
de la începutul studiului. Grup SPA tratat cu terapie spa, grup SW Grup SPA tratat cu terapie spa, grup SW tratat cu terapie cu unde
tratat cu terapie cu unde scurte, grup de control C scurte, grup de control C

a apărut după 3 săptămâni pentru fiecare dintre grupurile


tratate comparativ cu lotul martor. Acest rezultat a fost
menținut 12 săptămâni mai târziu numai pentru grupul care
a urmat terapie spa
Figura 3 prezintă mișcarea scorurilor chestionarului
autoadministrat AIMS1. A existat un punct de vedere
statistic semni fi cativă di ff erence (P <0,01) între grupele I
și II , în condiții bazale, cu un scor mai rău pentru grupa II.
La sfârșitul tratamentului, a existat o îmbunătățire semni fi
cativă (P <0,01) , în grupele I și II , care a fost menținut
după 12 săptămâni numai pentru grupa I.
În ceea ce privește utilizarea medicamentelor
simptomatice, la sfârșitul ciclului de tratament a existat o
Fig. 2 Scorul indicelui Lequesne de severitatea OA la reducere marcată, atât în grupurile de pacienți care au urmat
genunchi. ** P <0,01, * P <0,05, oo P <0,01 C față de SPA o P terapie spa, cât și în terapie cu unde scurte. Această scădere
<0,05 C față de SW , oo P < 0,01 C față de SPA și SW . Începutul a durat doar 12 saptamani pentru grupul prima fi, în timp ce
studiului T0 . T1 la 3 săptămâni de la începutul studiului. T2 la
12 săptămâni de la începutul studiului. SPA : grup tratat cu în grupa a II - am observat o reluare semni fi cative în
terapie spa, grup SW tratat cu terapie cu unde scurte, grup de consumul de droguri. În grupul de control a existat o
control C creștere progresivă a consumului de medicamente
simptomatice la 3 săptămâni, cu o stabilizare fundamentală
după 12 săptămâni (Fig. 4 a, b).
În ceea ce privește satisfacția pacienților cu clinica e ffi
cacy de tratamente la sfarsitul studiului, un aviz-bun
excelent a fost obținut de la 95,8% dintre pacienții tratați cu
terapie spa, de la 40% din grupul in curs de terapie cu unde
scurte și de la 37,40% din grupul de control ( P <0,01).
In ceea ce priveste tolerabilitatea clinică, nici unul dintre
cei 24 de pacienți tratați cu terapie cu unde scurte menționat
e ecta laterale ff conectate la tratamente. In grupul tratat cu
terapie spa, 9 pacienți au prezentat e ecta adverse ff din
cauza tratamentelor , dar acestea au fost de intensitate a
luminii și nu a întrerupt terapia. In grupul de control, 4
pacienți au prezentat ecta ff parte e prevalent
gastrointestinale, probabil corelate cu recurgerea mai mare
Springer
Rheumatol Int (2007) 27:523-529 529
la medicamente simptomatice , comparativ cu pacientii din toate variabilele evaluate (VAS, indicele Lequesne lui,
celelalte doua grupuri tratate; în special, 3 pacienți au AIMS1, consumul de droguri simptomatice, opinia
prezentat epigastralgie, iar unul dintre aceștia s-a plâns de pacientului), atât la examene la sfârșitul tratamentului și la
piroză gastrică. 12 săptămâni de urmărire.
La pacienții tratați cu terapie cu unde scurte, o semni fi
cative bene fi t a fost evidentă imediat după terminarea
Discuţie tratamentului, dar la 12 săptămâni examenul de urmărire a
existat o agravare a simptomelor funcționale și durere, în
Acest studiu a fi con rms datele anterioare [4, 6, 7, 10, 11] acord cu care a demonstrat de alte autori [ 14 ].
sugerând un simptomatic e ff ect terapiei spa in tratamentul O agravare treptată a fost evidentă în grupul de control
OA genunchiului. (Fig. 1, 2, 3, 4).
Reducerea consumului de medicamente simptomatice
(analgezice și AINS) prezentate în grupul tratat cu terapie
spa a părut a fi deosebit de importantă, de asemenea, după
12 săptămâni de monitorizare. In grupul tratat cu terapie cu
unde scurte, reducerea consumului de medicamente
simptomatice a fost semni fi cativă doar la examinare la
sfârșitul tratamentului; grupul de control a arătat o creștere
a recursului la analgezice și AINS la examenul de 3
săptămâni și o stabilizare la 12 săptămâni de urmărire (Fig.
4 a, b).
Economiile în consumul de medicamente simptomatice
induse de terapia spa sunt deosebit de importante, având în
vedere toxicitatea AINS [ 2 ], în special la vârstnici și costul
utilizării acestora este adesea asociat cu terapii gastro-
protectoare.
Verhagen et al. [ 13 ] a subliniat importanța indicilor de
calitate a vieții ca măsurători ale rezultatelor în studiile spa.
Deși au existat o serie de studii balneare pe OA la genunchi
[ 4 , 6 , 7 , 10 , 11 ], puține dintre ele au utilizat orice tip de
evaluare a calității vieții [ 7 , 22 , 23 ].
In acest studiu, am utilizat AIMS1, o boala validat-speci
fi c scară de calitatea vieții (19) pentru OA a genunchiului,
în limba italiană [20].
Reducerea scorului AIMS1, timpul de peste persistente,
în grupul tratat cu arsenical- terapie spa feruginoase (Fig. 3)
este o demonstrație evidentă a cacy e ffi acestui tratament
asupra diferitelor aspecte care OA caracterizează.
Mecanismele prin care terapia spa îmbunătățește
simptomele OA nu sunt pe deplin înțelese [ 12 ]. ECTS e ff
Fig. 4 un consum zilnic de acetaminofen (tablete) în timp la de balneoterapie și ale aplicării împachetări cu nămol sunt,
intrare, după 3 și 12 săptămâni în grupele SPA , SW și C. ** P
<0,01, * P < 0,05, oo P < 0,01 C față de SPA și SW , C și SW față în parte, în raport cu temperatura. Tonusul muscular,
de SPA . Începutul studiului T0 . T1 la 3 săptămâni de la mobilitatea articulară și intensitatea durerii poate fi in fl prin
începutul studiului. T2 la 12 săptămâni de la începutul stimuli termici influențată [12].
studiului. Grup SPA tratat cu terapie spa, grup SW tratat cu Mai mult, băi de nămol a indus o reacție neuroendocrin
terapie cu unde scurte, grup de control C. b AINS consumul
care provoacă o creștere a nivelului seric de peptide
zilnic (scor) în timp la intrare, după 3 și 12 săptămâni în
grupele SPA , SW și C. ** P <0,01 comparativ cu timpul bazal, opioide, cum ar fi endorfinele și enchefalina, ceea ce poate
* P <0,05 față de timpul bazal, oo P < 0,01 C față de SPA și SW , explica analgezică e ff ecta de terapie spa [24]. Recent s-a
C și SW față de SPA . Începutul studiului T0 . T1 la 3 săptămâni demonstrat că terapia cu nămol termic induce, la pacienții
de la începutul studiului. T2 la 12 săptămâni de la începutul cu OA, o reducere a nivelului de circulație a
studiului. Grup SPA tratat cu terapie spa, grup SW tratat cu
terapie cu unde scurte, grup de control C
Prostaglandinei E2 (PGE2), Leukotriene B4 [ 25 ], factorul
de necroză tumorală a (TNF-a) [ 26 , 27 ] și
metaloproteinazele -3 (MMP-3) [ 28 ], precum și creșteri
ale apărării antioxidanților [ 29 ].
Cacy e FFI tratamentului balnear a fost semni fi cative în
Springer
530 Rheumatol Int (2007) 27:523-529
Multe alte non-speci fi c factori pot contribui , de Dis Clin North Am 25:815-822
asemenea , la e ff observată după terapia sistemului ECTS 4. Szucs L, Ratko I, Lesko T, Szoor I, Genti G, Balint G (1989)
Proces dublu-orb asupra e V ectivității apei termale Puspokladany
spa, inclusiv schimbările de mediu, peisaj plăcut și lipsa pe artroza articulațiilor genunchiului. JR Soc Health 109: 7-9
taxelor de muncă [12, 13]. Cu toate acestea, în studiul
nostru, pentru a elimina acești factori, toți pacienții erau 5. Sukenik S, Buskila D, Neumann L, Kleiner-Baumgarten A,
rezidenți ai zonei din apropierea stațiunii termale și și-au Zimlichman S, Horowitz J (1990) Băile de sulf și tratamentul cu
pachet de nămol pentru artrita reumatoidă în zona mării moarte.
continuat activitățile de muncă fără a-și modifica stilul de Ann Rheum Dis 49: 99-102
viață. 6. Wigler I, Elkayam O, Paran D, Yaron M (1995) Terapie spa
Un alt aspect care contribuie adesea la amplificarea e ff pentru gonartroză: un studiu prospectiv. Rheumatol Int 15:6568
ECT tratamentului balnear este frecventă asocierea fizio- 7. Nguyen M, Revel M, Dougados M (1997) prelungită e ff ecta
de terapie 3 săptămâni într - o stațiune balneară la nivelul coloanei
kinetoterapie. Aceste tratamente au fost excluse din vertebrale lombare, genunchi si osteoartrita sold: follow-up după 6
protocolul acestui studiu dacă nu au început deja și nu au luni. Un studiu randomizat controlat. Br J Rheumatol 36:77-81
fost deja stabilite. 8. Neumann L, Sukenik S, Bolotin A et al (2001) Acest e ff ECT
Terapeutică e ff ECT terapiei cu unde scurte se bazează de balneoterapie la mare mort asupra calității vieții pacienților cu
sindrom fi bromyalgia. Clin Rheumatol 20: 15-19
pe energie mecanică. Cu toate acestea, au fost doar puține 9. vanTubergen A, Landewe R, van der Heijde D et al (2001)
studii controlate care au evaluat diatermia cu unde scurte în combinat terapie spa-exercitarea este e V ective la pacienți cu
tratamentul OA la genunchi [ 14 , 15 ]. Mai mult decât atât, spondilită anchilozantă: un studiu randomizat , controlat. Arthritis
această terapie este condiționată de un placebo putere e ff Rheum 45:430-438
10. Flusser D, Abu-Shakra M, Friger M (2002) Terapia cu
ECT datorită prezenței a mașinii și a terapeutului aplicarea comprese de nămol pentru osteoartrita genunchiului: compararea
tratamentului. preparatului natural de nămol cu nămolul epuizat mineral. J Clin
În cele din urmă, tolerabilitatea parea a fi excelent pentru Rheumatol 8:197-203
terapia cu unde scurte si bun pentru terapie spa, cu partea e 11. Kovacs I, Bender T (2002), e terapeutic ff ecta de apă termală
Cser- keszolo in osteoartrita de genunchi: un dublu - orb,
ff lumină și ecta tranzitorii. controlat, studiu de follow-up. Rheumatol Int 21:218221
Studiul nostru a urmărit verificarea cacy e FFI a două 12. Sukenik S, Flusser D, Abu-Shakra M (1999) Rolul terapiei
modalități terapeutice utilizate în conformitate cu modelele spa în diferite boli reumatice. Rheum Dis Clin North Am 25:883-
clasice de tratament pentru [7, 14]: terapie spa și terapie cu 897
13. Verhagen AP, de Vet HC, de Bie RA, Kessels AG, Boers M,
unde scurte. Terapia Spa a demonstrat o ffi cacy e persistent Knipschild PG. Balneoterapie pentru artrita reumatoidă și
în timp, probabil în legătură cu mecanismul său de acțiune, osteoartrită. Baza de date Cochrane Syst Rev 2: CD000518
nu numai din cauza temperaturii, dar , de asemenea , la 14. Mo ff et JA, Richardson PH, Frost H, Osborn A (1996) Un
speci fi ce ff ECTS conținutul său mineral. studiu controlat cu placebo , dublu orb , pentru a evalua e V ității
ective- terapiei cu unde scurte pulsate pentru șold artrozic și dureri
Dimpotrivă, terapia cu unde scurte a demonstrat doar de genunchi. Pain 67:121-127
simptomatic e ffi cacy pe termen scurt. 15. Shields N, Gormley J, O'Hare N (2002) Diatermele cu unde
În concluzie, studiul nostru a evidențiat superioritatea scurte: practici clinice și de siguranță actuale. Physiother Res Int
terapiei arsenical spa feruginoase , comparativ cu terapia cu 7: 191-202
16. Altman R, Asch E, Bloch D și colab. (1986) Dezvoltarea
unde scurte, și con fi rmat simptomatic cacy e FFI criteriilor pentru clasificarea W și raportarea osteoartritei. Clasa W
tratamentului balnear, deja demonstrat de alți autori, în de osteoartrită a comitetului de diagnosticare a genunchiului și de
tratamentul gonartroza. criterii terapeutice al Asociației Americane de Reumatism.
Arthritis Rheum 29:1039-1049
Studii suplimentare sunt necesare pe istorii de caz mari
17. Kellgren JH, Lawrence JS (1957) Evaluarea radiologică a
cu di ff erent tipuri de ape minerale și pe termen lung osteoartrozei. Ann Rheum Dis 16: 494-502
follow-up-uri pentru a verifica persistența în timp real , a 18. Lequesne MG, Mery C, Samson M, Gerard P (1987) Indici de
terapeutice cacy e FFI tratamentului balnear. severitate pentru osteoartrita șoldului și genunchiului. Validarea
valorii în comparație cu alte teste de evaluare. Scand J Rheumatol
Mulțumiri Autorii ar dori să îi mulțumească lui Colleen Connell [Suppl 65]: 85-89
pentru asistența acordată pentru traducerea textului. 19. Meenan RF, Gertman PM, Mason JH (1980) Măsurarea stării
de sănătate în artrită. Scala de măsurare a impactului artritei.
Arthritis Rheum 23:146-152
20. Sala ffi F, Cavalieri F, Nolli M, Ferraccioli G (1991) Analiza
Referinţe dizabilității în osteoartrita genunchiului. Relația cu variabilele
psihologice de vârstă, dar nu cu scorul radiografic. J Rheumatol
1. Lawrence RC, Helmick CG, Arnett FC și colab. (1998) 18:1581-1586
Estimări ale prevalenței artritei și ale tulburărilor musculo- 21. Dougados M, Nguyen M, Listrat V, Amor B (1989) Scor de
scheletice selectate în SUA. Arthritis Rheum 41:778-799 echivalență des AINS (abstract 1134). Rev Rhum Mal Osteo-artic.
2. Garcia Rodriguez LA, Hernandez-Diaz S (2001) Riscul de 56: 251
complicații gastro - intestinale superioare asociate cu caractere 22. Guillemin F, virionului JM, Escudier P, De Talancé N,
non-steroidiene anti-droguri fl, glucocorticoizi, amatorii Weryha G (2001) E ff ect pe osteoartrita terapie spa la Bour-
acetaminofen, și combinarea acestor agenți. Artrita Res 3: 98101 Bonne-les-Bains. Coloanei vertebrale articulare 68: 499-503
3. Perlman AI, Eisenberg DM, Panush RS (1999) Vorbind cu 23. Fioravanti A, Bisogno S, Nerucci F, Cicero MR, Locunsolo S,
pacienții despre medicina alternativă și complementară. Rheum Marcolongo R (2000) Evaluarea caracterului e Y a toleranței

Springer
Rheumatol Int (2007) 27:523-529 531
fangoterapiei radioactive în gonartroză. Com studiu comparativ cu
terapia comparativă unde scurte. Minerva Med 91:291-298
24. Cozzi F, Lazzarin P, Todesco S, Cima L (1995) Disregularea
axei hipotalamice-hipofizo-suprarenale la subiecții sănătoși care se
aplică în băi de nămol. Arthritis Rheum 38:724-726
25. Bellometti S, Galzigna L (1998) Nivelurile serice ale unei
prostaglandine și a unui leucotriene după terapia cu pachet termic.
J In- vestigiu Med 46: 140-145
26. Bellometti S, Cecchettin M, Galzigna L (1997) Terapia cu
pachet de nămol în osteoartroză. Modificări ale nivelului seric al
markerilor de condrocite. Clin Chim Acta 268: 101-106
27. Bellometti S, Galzigna L, Richelmi P, Gregotti C, Berte F
(2002) Ambii receptori serici ai factorului de necroză tumorală
sunt in fl uențat prin tratament împachetări cu nămol la pacienții
osteoarthrotic. Int J Tissue React 24:57-64
28. Bellometti S, Richelmi P, Tassoni T, Berte F (2005)
Producerea metaloproteinazelor matrice și a inhibitorilor acestora
la pacienții osteoartritici supuși terapiei cu baie de nămol. Int J
Clin Pharmacol Res 25:77-94
29. Bellometti S, Cecchettin M, Lalli A, Galzigna L (1996)
Tratamentul cu pachet de nămol crește apărările antioxidante
serice la pacienții osteoartrosici. Farmacoterapie Biomed 50:37

Springer