Sunteți pe pagina 1din 3

Itemul 1

Avantajele integrării R.Moldova in Uniunea Europeană.

- continuarea şi amplificarea unor relaţii statornicite de-a lungul timpului cu ţările europene;

- stimularea activităţii economico-sociale la nivel local bazată pe calitatea produselor și


serviciilor pe baza investițiilor în domeniile tehnico - ştiinţific, managerial şi ecologic;

- sporirea investiţiilor străine pentru stimularea tinerilor antreprenori și a micilor afaceri locale și
respective mai multe locuri de muncă;

- creşterea comerţului extern şi a eficienţei acestuia și anume comercializarea produselor locale


la nivel de UE.

- reducerea costurilor pentru efectuarea exportului de mărfuri.

- beneficierea de fonduri substanţiale pentru reducerea cheltuielilor la nivel local (apă,


canalizare, fond locative, educație, etc)

- stimularea unor persoane spre a iniția afaceri locale de a avea pe piață produs local, plus
majorarea bugetului local pe baza impozitelor prin intermediul profit/cheltuieli.

- îmbunătăţirea sistemului financiar și anume majorarea bugetului local.

- consumatorii locali vor beneficia de produse şi de servicii de calitate, la preţuri stabile, vor trăi
într-un mediu mai curat, mai sănătos şi vor avea un statut de viaţă apropiat celui comunitar.

Dezavantajele aderării:

În ceea ce priveşte dezavantajele, pot menționa faptul că costurile pe care vor trebui să le
plătească diverşi agenţi economici, în special cei de mediu, pentru a se alinia la standardele de
mediu cerute de Comisia Europeană vor fi foarte mari și unii agenți vor fi nevoiți să radieze
companiile pe care le dețin.

Unele taxe vor crește pentru a face față cerințelor cerute de Comisia Europeană, este vorba
despre costurile publice, care vor fi acoperite din bugetul de stat, costurile private, care vor fi
suportate de întreprinderi, societăţi, agenţi economici, dar şi costuri individuale din localitate.
Acestea din urmă vor fi plătite de fiecare locuitor pentru diverse reforme.

Un dezavantaj al integrării Republicii Moldova în UE pentru localitatea ea ar fi creşterea


preţurilor pentru prestarea serviciilor.
Un alt dezavantaj este restructurarea industriei şi a agriculturii locale , introducerea noilor
standarde de eficienţă şi de calitate, vor conduce la faliment, determinând creşterea şomajului;

Itemul 2

Mă consider un cetățean activ, deoarece interesele,obiectivele și tendințele mele sunt îndreptate


spre dezvoltarea statului atât la nivel central cât și la nivel local.Orice problemă care ar constitui
o politică publică o analizez cu maximă diligență și chiar vin cu unele initiative de soluționare
atît la nivel de localitate cât și la nivel de țară deoarece viitorul acestui stat consider că ține de
noi generația tânără. Orice inițiativă legislativă care are tendințe de a schimba ceva la nivel de
infrastructură, fond locativ, prestări de servicii mai calitative, condiții de dezvoltare eficientă a
statului au fost susținute de mine atît prin implicarea active în proiecte de dezvoltare cât și prin
propuneri de politici publice.

Un ultim proiect de lege pe care l-am analizat a fost cel de a elimina produsele de tutun care stau
la mod vizibil pe tarabele din magazine, marketuri și de a le plasa în spații închise precum rafturi
de tip închis, care într-o oarecare măsură instigă tinerii spre consumul acestor produse dacă stau
la mod vizibil, cee ace sunt în totalmente deacord cu acest proiect de lege care urmează a fi
aprobat în dublă lectură de către parlamentul RM.

Un alt proiect de lege este cel care a modificat orele în care are loc încălcarea ordinii și liniștii
publice. Până la 1 aprilie 2019 în limita orelor 7:00 și 22:00 nu constituia o încălcare a ordinii și
liniștii publice faptul că se făcea gălăgie în mod considerabil.După noul proiect de lege orele
date au fost modificate în limitele 8:00-18:00 în care este permis de a se face orice tip de gălăgie,
în limitele 18:00-22:00 se permite gălăgie nesemnificativă și deja în limitele 22:00-8:00 se
consideră încălcare conform codului contravențional.

Itemul 3

Întradevăr, prin faptul că ne individualizăm fiecare, se individualizează și părerile.Mereu la


întruniri, propuneri de modificări legislative, propuneri de dezvoltare la nivel local/național,etc,
au existat din cei care nu au fost deacord cu careva propuneri și prevederi.Pentru aceasta propun
un șir de măsuri pentru a inhiba în societatea ideea de a ajunge la un numitor comun:

1. Crearea și elaborarea unor ateliere decizionale la nivel local unde să fie implicată și
societatea civilă pe lânga reprezentanți ai organelor ierarhic superioare.
2. Informarea cetățenilor cât mai repetată despre unele proiecte, necesități ale societății
civile pe care ar trebui să le suțină,anume de ce și care este imporatnța factorului
decizional.
3. Organizarea de emisiuni televizate cu scop informativ.
4. Organizarea de întruniri și ședințe în care să fie implicați experți în domeniu.
5. Angajarea a cîte un psiholog în fiecare localitate pentru a realiza rapoarte ce ține de
intențiile și viziunile societății civile.
6. Organizarea activităților de voluntariat prin care tinerii vor participa la cursuri de
instruire din partea experților care ulterior să le pună în practică iar ulterior să
întocmească rapoarte ce ține de eficiența acestora.
7. Etc.