Sunteți pe pagina 1din 10

LIC TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY , Galati Profesor : BUGEAC VASILICA

Proiect de tehnologie didactica

Data: ............2014 Clasa :

Disciplina: Instruire practica. Tipul lectiei: mixta Durata: ore – min

Tema : Reguli de protectie a muncii si igiena

Lectia: .....NORME DE PROTECTIE IN SALON

Unitatea de competenta U1- IGIENIZAREA INSTRUMENTELOR SIA APARATURILOR DIN DOTARE

Competenta generala –NORME DE PROTECTIE SI PSI

COMPETENTE DERIVATE

CD1-ANALIZAREA FACTORILOR DE RISC IMPLICATI CAND NUSE RESPECTA NORMELE

CD2 .-REGULI PRIVIND CLIENTII SI LUCRATORII

CD3 –REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE , USTENSILELE SI APARATURA UTILIZATA

CD4-REGULI PRIVITOARE LA LENJERIA DIN SALON SI INSTALATIILE DIN SALON

Metode didactice 1.conversatia euristica; 2. problematizarea; 3. observarea dirijata; 4.diferentierea


sarcinilor de lucru; 5.exercitiul; 6.explicatia; 7.observarea independenta; 8.demonstratia 9. lucrul în
echipă

Mijloace de invatamant 1.fise de lucru; 2. fise de lucru personalizate; 3. calculator; 4.


videoproiector;5.prezentari power-point; 6.barem de corectare; 7.proiect didactic personalizat; 8,
obiecte de inventar, 9.fise tehnologice;

Forme de organizare -- Frontal; individual, pe grupe

Desfasurarea lectiei

Instructajul introductiv– 30 min.

Instructajul curent – 245 min.

Instructajul final – 30 min

Bibliografie

www.tunsori.ro; www.google.com; www.estetica.ro,,Anatomía corpului uman’’

Atlas al corpului omenesc- De Humani Corporis ... "Andreas Vesalius ,,A sti cum ‘’ WELLA,

Barna A – Curs de pedagogie. Teoria instrurii şi evaluării. Editura Istru, Galaţi 2003

Radu Gh. – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal, Editura Pro Humanitate, Bucureşti 2000

Purţuc D. – Modele de instruire formative specifice disciplinelor tehnice


DISCIPLINA --ESTETICA

PROF: BUGEAC VASILICA

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Clasa -Speciala

DIAGNOSTIC-

DOMENIUL DE INTERVENTIE –Lucrator in estetica si ingrijirea corpului omenesc

UNITATEA DE INVATARE –

TEMA –

COMPETENTE –

-FOLOSESTE TERMENII DE SPECIALITATE

SCOPUL -- Dezvoltarea abilitatii de citire , comunicare si identificare de instruente din domeniul ales

Obiective – exersarea citirii cuvintelor de specialitate

-indentificarea imaginilor de pe un desen

Sa foloseasca diverse modaliatati de comunicare in situatii re

FORMA DE MANIFESTARE A COMPORTAMENTULUI LA DEBUTUL PROGRAMULUI

INTERES PARTIALDurata programului -4 0re

COMPETENTE DERIVATE

CD1

CD2

CD3
Etapele Compet Activitati desfasurate de profesor Activitati Timp Metode Mijloace
ente desfasurate didactice de
lectiei de elevi invatama
derivate nt

0 1 2 3 4 5 6

Instructaj *Profesorul verifica prezenta si noteaza *Raspund 30 Conversatia


ul absentii in catalog. intrebarilor
min.
introducti profesorulu
v *Dupa care verifica starea de curatenie a i.
atelierului si realizeaza un scurt instructaj
de protectia muncii aferent etapelor *Sunt
procesului tehnologic. atenti

* Pentru a pregati lectia de astazi aveti *Sunt 15 Conversatia


atenti
CD1-ANALIZAREA FACTORILOR DE RISC min Problematiza
IMPLICATI CAND NUSE RESPECTA rea
Precizare NORMELE
a temei si
obiectivel Curatenia si dezinfectia suprafetelor se
or va face la locul demunca se va face zilnic
propuse ori de cate ori este necesar.pavimentele
vor fi curatate ca de altfel si parul dupa
efectuarea tunsori si va fi colectat in saci

Mobilierul va corespunde normelor *Raspund


ergonomice si va fi reglat confortabil la la intrebari
inaltime corespunzatoare clientului si
lucratorului

CD2 .-REGULI PRIVIND CLIENTII SI


LUCRATORII

Daca la exeminarea clientului se constata


o boala sau paraziti transmisibili va fi
informat cu discretie de pericolul
reprezentat pentru ceilalti si va fi
informat ca nu i sepoate efectua lucrarea
solicitata.clientul va fi indrumat spreun *Scriu titlul
consultde specialitate . lectiei in
caiete.
Lucratorii vor efectua exemene medicale
efectuate in conditiile si la termenele
prevazute

-lucratorii fara exp nu vor efectua lucrari


pe clienti decat dupa stapanirea totala a
tehnicii de lucur deoarece se lucreaza cu
instrumente ascutite iar pericolul de
accidentare este mare , vapurta
echipament incaltaminte comoda si
curata iar parul nu vaincomoda privirea
sau activitatile lucratorului .Echipamentul
se va schimba de cel putin 2 ori pe
spatamna .

Igiena maiinilor spalarea se va face cu un


sapun antibacteriana dupa utilizarea
toaletei se vor folosi servetele de unica
folosinta si se va pulveriza pe maini
produs biocid

CD3 –REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE ,


USTENSILELE SI APARATURA UTILIZATA Conversatia

Pentru fiecare client se vor utiliza resurse


curatate ,dezinfectate , sterilizate si
neutralizate .Instrumentele acutite nuse
tin in buzunare ci in suportuei speciale
,iar cand nu sunt utilizate ele sunt
depozitate in spatii curate si
dezinfectate .LUCRATORUL-va avea in
trusa sa personala mai multe instr. De
acelasi fel lame , scuturatoare , brici ,
foarcece pieppteni,instr utilizate vor fi
depozitate separat se vor cutata si
dezinfecta

 Igiena vestimentara si tinuta


Observarea
lucratorilor Conditii :Ordine si curatenie
dirijata.
Tinuta impecabila

Incaltamintea, imbracamintea si unghiile


– sa fie curate

Sa nu vorbeasca la telefonul mobil

Sa nu fumeze.

In timpul lucrului instr vor fi puse pe un


prosop sau in suporturi speciale .borcanul
pentru dezinfectie va fi asezat in zona
destinata pregatirii insrumentelor masina
de tuns se va curata cu o perie si va fi
data cu spirt si ulei de masina
Observarea
Orice defectiune aparute la paratele independent
electrice vor fi remediate de un a.
electrician autorizat.apartele electrice
vor fi prevazutecu dispozitive de fixare si
de control pentru temperatura sau de
oprire automate

CD4-REGULI PRIVITOARE LA LENJERIA DIN


SALON SI INSTALATIILE DIN SALON Lucrul
diferentiat.
Pentru fiecare client se utilizeaza
materiale si lenjerie curata nefolosita de
alt client

Lenjerua utilizata va fi depozitata in


containere in spatii special amenajate
pana la curatare.materialele utilizate
vata servetelele dischete lame se arunca
dupa fiecre client .

Instalatiile sanitare se vor curata


dezinfecta si verifica inainte de inceperea
programului si la sfarsit daca e necesar.

Boilerele se vor scoate di priza pe


perioada noptii .instalatia de iluminat se
va stinge , lasandu-se doar o lumina de
veghe . Prizele electrice la fiecare post de
lucru, in dreapta.Pentru desfasurarea in
bune conditii a lucrului, salonul de
coafura trebuie sa fie
aprovizionatconform cerintelor cu
produse si materiale de calitate necesare
procesului de lucru.

Fiecare post de lucru, trebuie sa aiba


montat deasupra oglinzii iluminatul
electric,corespunzator, iar pe plafon
grupuri de iluminat mai puternice, pentru
crearea unei lumini uniforme

Actualiza Spatiul destinat pentru salon de coafura *Primesc 50 Conversatia Fise de


rea unor trebuie sa detina; fisele de lucru
cunostint tehnologice min.
instalatii electrice Fise de
e .
necesare lucru
de alimentare cu apa si de canalizare *Raspund personaliz
desfasura
rii instalatie de aerisire intrebarilor ate.
.
activitatii
magazie pentru depozitarea
materialelor necesare productiei si
lenjeriei
*Noteaza
in caiete

*Formeaza
grupe

Observarea
dirijata.

*Observa
desenele
prezentate Observarea
si identifica independent
forme ale a.
fetei.

Lucrul
*Raspund diferentiat.
intrebarilor
*Complete
aza fisele
Problematiza
de lucru
rea

0 1 3 4 5 6

Executia Conversatia Cap de


model 60mi model
*Sunt Observarea
n
atenţi dirijata.

*Urmăresc Observarea
demonstraţ independent
ia a
profesorulu
i
Demonstraţi
* Observă
fiecare a
mişcare a
profesorulu
i şi ascultă Problematiza
explicaţiile rea
acestuia

Instructaj *Sunt 30 Conversatia Videoproi


ul curent atenti min ector
Observarea
*Raspund dirijata.
la intrebari
Observarea
independent
a

Problematiza
rea

Lucrul în
echipă
Realizare
a
independ videoproi
enta a ector
lucrarii
CD1

*Identifică
tipuri de
fete

Joc de rol -

0 1 3 4 5 6

*Sunt 20 Conversatia Cap de


atenti model
min Problematiza
*Raspund rea
la intrebari
Observatia
*Indică şi dirijata.
execută
consilierea Demonstrati
a
clientei

*Sunt
atenti

Observatia
independent
a
*Raspund
intrebarilor Explicatia.

40mi Exercitiul Prezentar


n e power-
CD2 Demonstrati point a
a imperfec
Observarea tiunilor
independent
ă
0 1 3 4 5 6

30 Conversatia Flip-chart

CD3 *Sunt Min Problematiza Calculator


atenti rea
Videoproi
*Noteaza Observatia ector
in caiete dirijata.

Raspund
intrebarilor
Demonstrati
a

*Urmaresc
executia
model.

*Executa Diferentierea
sarcinilor de
sarcina de
lucru. lucru.

*Raspund
intrebarilor

Conversatia

Problematiza
rea

**Complet
eaza
raspunsuril
e
incomplete
ale
colegilor Observatia
dirijata.

Demonstrati
a

30mi
n

. Obiecte
CD4 de
*Urmaresc
executia inventar
model.

*pun
intrabari
Diferentierea
sarcinilor de
lucru.

*
Completea
za
raspunsuril
e
incomplete
ale
colegilor

S-ar putea să vă placă și