Sunteți pe pagina 1din 5

Cele trei niveluri de abordare a fenomenului intreprenorial se regăsesc printre elementele

prezentate în continuare:

1.praxiologic;

2.gnoseologic;

3.disciplinelor ştiinţifice;

4.oganizaţional;

5.epistemologic.

1)Care din următoarele combinaţii corespunde realităţii?

a. (1, 4, 5);

b. (2, 3, 5);

c. (1, 2, 3);

d. (1, 3, 5);

e. (2, 3, 4).

2)Există mai multe elemente manageriale de diferenţiere a managerului-întreprinzător


faţă de managerul-salariat. Precizați care dintre variantele de mai jos constituie un astfel
de element.

a.posibilităţi de exprimare şi realizare personală net superioare;

b.restricţii mai mici endogene şi exogene în ceea ce priveşte resursele utilizabile;

c.caracter relaţional mai redus al activităţii sale, cu o încărcătură afectivă inferioară;

d.primatul „savoir-faire-ului“, comparativ cu „savoir-change-ului“, care se consideră a fi o


trăsătură definitorie a managerilor competenţi.
3)Arătaţi care sunt cele patru tipuri de întreprinzători, conform proiectului de cercetare
STRATOS

a.întreprinzătorul universal sau complet (de tip A), întreprinzătorul dinamic sau pionier(de tip
B), întreprinzătorul manager(de tip M), Organizatorul (de tip O);

b.întreprinzătorul independent(de tip I), întreprinzătorul dinamic sau pionier(de tip B),
întreprinzătorul manager(de tip M), întreprinzătorul specialist(de tip S);

c.întreprinzătorul universal sau complet (de tip A), întreprinzătorul dinamic sau pionier (de tip
B), Organizatorul (de tip O), întreprinzătorul clasic sau rutinier(de tip R);

d.întreprinzătorul universal sau complet (de tip A), întreprinzătorul promotor (de tip P),
întreprinzătorul tehnician(de tip T), întreprinzătorul clasic sau rutinier(de tip R).

4)Programul special de pregătire a acţiunilor intrepranoriale recomandat de specialiştii


din U.E. este structurat în mai multe faze:

1.Informarea salariaţilor firmei asupra iniţiativei intraprenoriale şi caracteristicilor sale;


organizarea de seminarii de pregătire intraprenorială pentru cei interesaţi;

2.Sensibilizarea managementului firmei asupra avantajelor intraprenoriatului, obţinerea


acordului managementului superior pentru declanşarea proiectului intraprenorial;

3.Proiectarea de detaliu tehnică, economică şi managerială a activităţilor intraprenoriale şi


stabilirea programului de implementare a proiectului intraprenorial;

4.Stabilirea obiectivelor şi zonelor intraprenoriale, conturarea configuraţiei manageriale de


ansamblu a proiectului managerial şi pregătirea intensivă specifică a echipei intraprenoriale;

5.Constituirea echipei intraprenoriale pe bază de voluntariat şi autoselecţie şi desemnarea


intraprenorului – şef, cel care va dirija proiectul managerial de ansamblu;

6.Evaluarea derulării activităţilor intraprenoriale, efectuarea de corecţii şi perfecţionări în


activitatea centrului intraprenorial şi motivarea participanţilor la proiect în funcţie de
performanţe;

7.Implementarea propriu-zisă a proiectului intraprenorial, urmată de funcţionarea centrului


intraprenorial.
Care dintre combinaţiile următoare relevă ordinea logică şi cronologică a fazelor
intraprenoriatului ?

a.1-2-4-3-5-7-6;

b.2-1-5-7-4-3-6;

c.4-1-3-2-5-6-7;

d.5-1-2-4-3-7-6;

e.2-1-5-4-3-7-6.

5)Managementul intreprenorial îmbracă unele din următoarele forme:

a.managementul utilizat de întreprinzător atunci când înfiinţează şi lansează o firmă;

b.managementul microfirmei;

c.managementul firmei mici;

d.managementul utilizat în dezvoltarea firmelor existente;

e.managementul firmei mijlocii;

f.management intraprenorial.

Care din următoarele variante sunt corecte?

1. b, c şi e;

2. a şi d;

3. a, d şi f;

4. b, c, e şi f.

6) Oportunitatea economică depinde de:


a.persoană;
b.mediu;
c.accesul la resurse;
d.factorul de timp.
Care din cele patru determinări ale oportunităţii economice joacă rolul cel mai
important?
7)Care dintre stakeholderii menţionaţi în continuare face parte din categoria de
stakeholderi ocazionali?

a.Întreprinzătorul;

b.Distribuitorii şi cumpărătorii;

c.Banca;

d.Furnizorii de utilaje şi materii prime;

e.Familia întreprinzătorului;

f.Managerii firmei;

g.Salariaţii firmei;

h.Furnizorii de servicii de consultanţă, training etc.;

i.Administraţia locală;

j.Organizaţiile de IMM-uri, camerele de comerţ etc.;

k.Instanţele judecătoreşti;

l.Comunitatea locală;

m.Investitorii de risc.

8)În exercitarea funcţiei de previziune, în ultimii ani, în ţările dezvoltate se manifestă


tendinţa creşterii:

a. frecvenţei previziunilor intreprenorial-manageriale;

b. calităţii previziunilor intreprenorial-manageriale;

c. orizontului previziunilor intreprenorial-manageriale;

d. a şi c;

e. a şi b;

f. b şi c;

g. a,b şi c.
9)Cultivarea stakeholderilor de către întreprinzător conduce, în principal, la:

1. Facilitarea şi amplificarea accesului firmei la resurse;

2. Folosirea mai deplină şi eficace a resurselor firmei şi întreprinzătorului;

3. Amplificarea vânzărilor şi a celorlalte performanţe economice ale firmei;

4. Diversificarea şi minimizarea riscurilor aferente afacerii;

5. Micşorarea presiunilor exogene firmei şi a obstacolelor cu care se confruntă aceasta;

6. Creşterea capacităţii întreprinzătorului de a rezolva problemele firmei;

7. …………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Completaţi punctul “7” cu una din următoarele variante:

a.înmulţirea oportunităţilor economice;

b.creşterea prestigiului firmei;

c.eliminarea presiunilor endogene;

d.creşterea calităţii produselor serviciilor.

10)Care dintre următoarele variante exprimă tendinţele care se manifestă în domeniul


coordonării în firmele mici şi mijlocii:

a.diminuarea treptată a bazei informaţionale formalizate de exercitare a coordonării;

b.reducerea utilizării şedinţei;

c.creşterea tentei informale a coordonării;

d.nici o variantă din cele de mai sus.

S-ar putea să vă placă și