Sunteți pe pagina 1din 8

CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTOARELOR CU

ARDERE INTERNĂ

Calităţile dinamice şi de tracţiune ale sistemelor de


propulsie echipate cu motoare cu ardere internă sunt determinate
de caracteristica exterioară a acestora care reprezintă
dependenţa dintre puterea efectivă Pe, momentul efectiv Me,
consumul orar de combustibil Ch şi consumul specific de
combustibil ce în funcţie de turaţia arborelui motor n la
deschiderea completă a clapetei carburatorului sau la debitul
maxim al pompei de injecţie (la sarcină totală sau sarcină plină).
Considerând modelul dinamic al motorului (fig. 6) se poate scrie ecuaţia
diferenţială de mişcare a acestuia:

d
Jm  Me  Mr
dt

Jm – momentul de inerţie al maselor


în mişcare ale motorului, redus la axa
arborelui motor;
Me – momentul efectiv al arborelui
motor;
Mr – momentul rezistent redus la
Fig. 6. Modelul dinamic al motorului arborele motor;
d
  – acceleraţia efectivă a
dt
arborelui motor.
CARACTERISTICA EXTERIOARĂ (SARCINĂ TOTALĂ) A MAS
Analizând funcţionarea motorului pe diferite domenii de turaţii, pe baza
ecuației diferențiale de mișcare, se obţine:
1) pentru n  n min ,n M 

d
a) Dacă Mr > Me, < 0, se produce decelerarea motorului, turaţia scade,
dt
Me scade, procesul fiind divergent şi ducând la oprirea motorului.
Funcţionarea motorului este instabilă.

d
b) Dacă Mr < Me, > 0, se produce accelerarea motorului, turaţia creşte,
dt
Me creşte, procesul fiind divergent şi funcţionarea motorului instabilă.
Stabilizarea funcţionării poate avea loc numai dacă se trece în domeniul n >
n M.
2) pentru n  n M ,nmax 

d
a) Dacă Mr > Me, < 0, se produce decelerarea motorului, turaţia scade,
dt d
Me creşte până când Me = Mr şi = 0. Funcţionarea motorului este
dt
stabilă.

d
b) Dacă Mr < Me, > 0, se produce accelerarea motorului, turaţia creşte, Me
dt
d
scade până când Me = Mr şi = 0. Funcţionarea motorului este de asemenea
dt
stabilă.

dM
Se constată deci că în domeniul n  n M , nmax  pentru care dn
<0
funcţionarea motorului este stabilă iar în domeniul n  nmin , nM  , pentru
dM
care dn
> 0 funcţionarea motorului este instabilă.
Adaptabilitatea şi elasticitatea motoarelor cu ardere internă

Posibilitatea învingerii suprasarcinilor temporare fără trecere la o


treaptă de viteză inferioară este o calitate dinamică importantă a
motoarelor cu ardere internă ce echipează tractoarele şi automobilele.
Din punct de vedere al comportării la variaţiile momentului rezistent,
motorul poate fi apreciat prin adaptabilitate şi elasticitate.
Astfel, se definesc:
M max
a) Coeficientul de adaptabilitate: k
Mn
nn n
b) Coeficientul de elasticitate: c 
nM  M
În general, cei doi coeficienţi au valorile:
- pentru MAS: k = 1,20  1,35
c = 1,50  2,25
- pentru MAC: k = 1,05  1,20
c = 1,25  1,5
1.3. Acţionarea de la roata maşinii
Acest sistem se utilizează la maşinile la care este necesar să se asigure o
turaţie variabilă la organele de lucru, proporţională cu viteza de deplasare a
maşinii (maşini pentru distribuit material antiderapant, maşini de semănat,
maşini de plantat etc.), puterea necesară pentru acţionare fiind mică.

M r max  Tmax R  k d M a

Tmax   G0
kd – coeficient dinamic de suprasarcină; kd = 1,3  1,4.

30vm
na  it nr  it
R

na
it 
nr
1.4. Acţionarea de la priza de putere
Acest mod de acţionare se utilizează atât la maşinile mobile cât şi la maşinile
staţionare. Transmiterea mişcării de la priza de putere la organele de lucru ale
maşinii se face prin transmisii cardanice montate pe maşină, prevăzute cu
două sau mai multe articulaţii.

𝑛
𝑀𝑘
𝑀𝑎 =
𝑖𝑡 𝑘 ∙ 𝜂𝑘
𝑘=1

𝑀𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑑 ∙ 𝑀𝑎

𝑘𝑑 = 1,2 ÷ 1,4