Sunteți pe pagina 1din 8

3.

ACȚIONĂRI PNEUMATICE
Acționarea reprezintă un mod de acţionare care utilizează ca
pneumatică agent purtător de energie aerul comprimat

Potențială Energia aerului Cinetică


comprimat

ia naştere pe seama ia naştere datorită creşterii


creşterii presiunii presiunii dinamice a masei de
statice a masei de aer aer (vitezei masei de aer)

SISTEM DE ACȚIONARE PNEUMATICĂ

Generator Elemente Elemente


Rețea de Stație de Instalație
de energie de reglare de
distribuție preparare tehnologică
pneumatică și comandă execuție

Sistem automat
Operator
-posibilitatea acţionării unor maşini şi instalaţii care
lucrează în medii explozive sau care prezintă pericol
de incendiu (exploatări miniere, industria lemnului,
Avantajele etc.);
acționărilor -posibilitatea automatizării uşoare a proceselor
pneumatice tehnologice executate de instalaţiile acţionate
pneumatic;
- siguranţa mare în exploatare;
-nu sunt poluante.

- forţe şi momente relativ scăzute, realizate la


gabarite mari ale motoarelor pneumatice, datorită
presiunii mici de lucru;
Dezavantajele - nu pot obţine precizii ridicate, datorită
acționărilor compresibilităţii aerului;
pneumatice - vitezele de propagare a aerului comprimat sunt
mici, ceea ce duce la transmiterea relativ lentă a
comenzilor;
- stocarea energiei pneumatice este limitată.
3.1. Producerea aerului comprimat

transformă energia mecanică, dată de un motor


Generatoarele
termic sau electric, în energie pneumatică,
pneumatice
caracterizată prin presiunea şi debitul aerului
(compresoare) comprimat

Clasificarea compresoarelor
după modul de funcționare

Volumice Centrifugale
(turbocompresoare)

Cu piston Rotative
Fig. 3.2. Compresor cu piston: Fig. 3.3. Compresor cu palete:

1 – cilindru; 2 – piston; 3 – biela; 1 – carcasa; 2 – rotor; 3 – palete

4 - manivela volumice
 Compresoarele cu piston sunt constituite dintr-un cilindru 1, in interiorul
caruia se afla un piston 2, actionat prin biela 3 de la arborele cotit 4. Cilindrul
compresorului este inchis cu o chiulasa, in care sunt montate supapele de admisie (Sa)
si de refulare (Sr).
 Prin deplasarea pistonului in jos, aerul din atmosfera patrunde prin supapa
de admisie in cilindru datorita depresiunii create in interior. La deplasarea in sus a
pistonului, supapa de admisie se inchide, aerul din interiorul cilindrului este
comprimat pana cand presiunea va atinge valoarea la care este reglata sa se deschida
supapa de refulare, prin care aerul este refulat in reteaua de aer comprimat. Aceste
compresoare pot realiza presiuni mici de cca. 6 bari. Pentru a realiza presiuni mai
ridicate, se pot monta in serie mai multi cilindri, astfel incat refularea unuia sa fie
conectata cu admisia cilindrului urmator si asa mai departe.
 Compresorul cu palete este un compresor rotativ. Este
compus dintr-o carcasa de forma circulara 1, in interiorul careia
este montat excentric rotorul 2. Rotorul compresorului este
prevazut cu canale in care sunt introduse paletele 3 de forma
dreptunghiulara. Prin miscarea rotorului, camerele delimitate de
catre palete isi vor varia volumul datorita dispunerii excentrice a
rotorului fata de stator, comprimand astfel aerul aspirat din
exterior. Aceste compresoare au o functionare silentioasa si pot
realiza presiuni de cca. 4 bari.
3.2. Distribuția aerului comprimat
Energia înmagazinată prin ridicarea presiunii aerului este transportată spre
locurile de utilizare prin intermediul reţelei de distribuţie, care constă dintr-una sau
mai multe conducte rigide din ţeavă, la care se pot racorda consumatorii prin
intermediul unor racordări filetate sau cu cuplare rapidă.

Fig. 3.4. Alimentarea instalaţiilor de acţionare pneumatică


1 – stația de compresoare; 2 – conductele propriu-zise (rețeaua de distribuție);
3 – rezervor de amortizare; 4 – rezervor intermediar; 5 – rezervoare.
- preia oscilaţiile de presiune produse de compresor;
Rezervorul de - constituie şi rezervorul tampon pentru întreaga reţea;
amortizare (3) - execută răcirea aerului comprimat, eliminând
condensul format.

- este prevăzut în cazul alimentării centralizate cu aer


comprimat a mai multor hale, pentru a putea fi
Rezervorul compensată căderea de presiune în conductele de
intermediar (4) lungime mare, iar viteza de curgere prin conducte să
poată fi menţinută la parametri optimi

- este prevăzut pentru colectarea şi eliminarea


Rezervorul (5)
condensului care se formează în reţeaua de conducte