Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONANȚĂ nr. 9 din 9 august 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art.

IV din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
EMITENT  GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 10 august 2017
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. XII din
Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

ARTICOL UNIC

Termenul privind abrogarea Legii nr. 4/2015 pentru aprobarea prețului mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior, prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 726 din 20 septembrie 2016, se prorogă până la data de 31
decembrie 2017.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana-Doina Pană

București, 9 august 2017.


Nr. 9.
----