Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea „Ştiinţe Economice”


Departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică”

Lucru individual

la disciplina ”Tehnologii informaţionale de comunicare”

STUDIU DE CAZ

Colectii de tablouri.

Conducător ştiinţific: Grigorița Viorica

Autorul: Popescu Daniela, BA1902

Chişinău – 2020
Exercițiul 1.

a) Aceasta baza de date a fost creata cu scopul de a prelucra unele date datorita unor aplicatii si
operatii, de exemplu introducerea, stergerea, interogarea datelor cu privirea la expozitii, colectii.

b) Au fost elaborate 3 tabele:Achiziționări, Articole, Expoziții.

Tabelul 1. Achizitionări, regim Datasheet și design

2
Tabelul 2. Articole
Regim Datasheet și design

Tabelul 3. Expoziții

3
Exercițiul 2.

a) Să se calculeze câștigul pe care le-a adus tablourile lui Picasso.

b) Să se calculeze care este câștigul adus de tablourile de la expoziția din Franța.

4
c) Să se calculeze suma de cîștig adusă de tablourile lui Da Vinci și Monet.

5
d) Să se extragă doar tablourile lui Van Gogh.

Exercițiul 3.
a) Să se creeze un tabel care va conține informație despre expozițiile din Anglia.

6
b) Să se adauge la tabelul info_expoziții_Anglia și informația cu privire la Franța.

7
c) Să se modifice țara expoziției din Anglia în Luxembourg.

d) Să se excludă din expoziții tabloruile lui Picasso ( tabelul info_expoziții_Anglia)

8
Exercițiul 4.
a) Să se creeze un raport care va reprezenta informația cu privire la expozițiile tablourilor de
Picasso și să se calcuzle câștigul total.

9
b) Să se creeze un raport care va prezenta numărul total ale tablourilor după autori.

10
11
12
Exercițiul 5.
a) Să se creeze un formular care va prezenta datele despre expozițiile efectaute.

13
b) Să se creeze un formular care va fi un meniu de comandă pentru deschiderea interogărilor.

14
c) Să se creeze un formular care va prezenta un meniu de comandă pentru deschiderea
rapoartelor. Regim design și datasheet.

e) Să se creeze un formular care va prezenta meniul general de comandă a formularelor din


întreaga BD. Regim design și datasheet.

15
16