Sunteți pe pagina 1din 2

Definiție Manifestări clinice

- boală infecțioasă acută  Debut brusc: frisoane, febră,


- antropo-zoonoză cefalee puternică, vertij,
- caracterizată prin: adinamie, delir, artralgii,
febră  hemoragii nazale,
frison gastrointestinale
Studiu individual mialgii  forma icterică: pielea şi
Tema: Leptospiroza afectare meningeana, hepatica, mucoasele devin galbene dupa
renală 2-3 zile de boală, se remite in
2-3 săptămâni
Epidemiologie  afectarea renală caracteristică:
Rezervorul de Leptospira este din primele zile de boală,
reprezentat de animalele sălbatice nefropatie cu proteinurie
şi domestice. Ea este eliminată moderată; hematurie, leucocite,
prin : urină, placentă sau lichid cilindrii hialinici şi celule de
amniotic.Omul se infectează în epiteliu renal. Dupa ziua 7-10
urma penetrării prin piele sau oligurie care alternează cu
mucoase a anuria
patogenului  posibilă insuficienţa renala
din solul acuta → uremie →decese
contaminat  complicaţii oculare –
sau din iridociclită / cardiace –
A elaborat: Vlad Zubco
urina miocardită
Grupa: 42 animalului.
Profesor: Rusu Livia
Tratament Elementele cheie în realizarea
Bolnavii de leptospiroză se acestui obiectiv sunt următoarele:
spitalizează, cei în cazuri severe cu
icter şi anurie se supun la terapie
 identificarea surselor de
intensivă cu hemodializă.
Terapia specifică include antibiotice 
infecţie
controlul infecţiilor la
Primul dar
al
precum penicilina, ampicilină, speciile gazdă
tetraciclină, cefalosporine şi
gamaglobulina antileptospirică.  combaterea rozătoarelor
purtătoare
Profilaxie
Măsurile de profilaxie şi control se
 reducerea contactului cu
animalele purtătoare
omului
bazează pe:

 identificarea cazurilor
 excluderea mediilor
contaminate cunoscute estesisteme de raportare eficiente
coroborarea datelor şi corelarea 
igiena profesională
vaccinarea
sănătatea!
lor cu prevalenţa
 datele privind ratele prevalenţei în
 informare-educare
populaţiile animale  asigurarea facilităţilor de
locale(domestice şi sălbatice) laborator şi a personalului
Întreruperea căilor de transmitere
calificat
de la animal la om reprezintă
factorul esenţial în controlul
leptospirozei umane, omul fiind
întotdeauna o gazdă accidentală.