Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA

FACULTATEA DE MATEMATICA INFORMATICA


- APLICATII PENTRU TELEFONUL MOBIL SI TEHNOLOGII
INTERNET IN E-BUSINESS -

COMUNICAREA IN PLATFORMA B2B

Prof. univ.: Student:

Brasov
2020

1
Cuprins

Ce este B2B (Business to Business)............................................................3

Avantaje/dezavantaje in comunicarea in spatiul virtual................................3

Construirea increderii intre membrii echipei.................................................4

Utilizarea tehnologiei in echipele virtuale.....................................................4

Atingerea obiectivelor proiectului in spatiul virtual........................................5

Comunicare video versus sedinta face-to-face............................................6

Strategii pentru construirea echipelor virtuale eficiente................................9

Studiu de caz..............................................................................................11

Prezentarea platformei B2B intre ContentSpeed si PRODUCTON.RO.....11

Ce inseamna vanzari B2B?.....................................................................11

Content Speed.........................................................................................12

PRODUCTON.RO...................................................................................13

Prezentarea platformei B2B intre ContentSpeed si Producton................14

Prezentarea platformei B2B intre ContentSpeed si Sephora..................16

Bibliografie..................................................................................................18

2
Ce este B2B (Business to Business)

Asemănător portalelor de e-commerce (magazinelor online) dedicate clienților


persoane fizice, platformele online business-to-business facilitează interacțiunea dintre
furnizori și clienți – persoane juridice, cu scopul de a expune oferta de produse și
servicii, de a simplifica procesul de vânzare și de a întări relația între parteneri.
Companiile apelează la un portal B2B, de obicei, în cazul aprovizionării cu materii prime
și materiale necesare în procesul de producție sau în cazul achiziției de bunuri destinate
revânzării către publicul larg.
Utilizarea platformei B2B între compania furnizor și client are loc de obicei după o
anumită perioadă de aprofundare a relației comerciale. Ea permite companiei furnizor
să își expună oferta de produse, iar companiei client să vizualizeze produsele, stocurile,
prețurile și discounturile de care beneficiază într-un timp mult mai rapid decât cerând
informații via email, fax, etc.
Practic, un portal Business to Business funcționează ca un magazin online.
Furnizorul facilitează clienților accesul la portalul B2B printr-un user și o parola. Pe baza
lor, clienții au deja înregistrate toate datele de firmă care sunt pur și simplu preluate la
lansarea unei comenzi. Un portal B2B prezintă avantaje atât pentru cumparator cât și
pentru vânzător astfel: vânzătorul are posibilitatea de a-și expune oferta actualizată de
produse, adăugând ori de câte ori e nevoie, fără eforturi suplimentare, un nou produs,
iar cumparatorul beneficiază în orice moment de informații legate de comenzi
anterioare, prețuri preferențiale, discounturi sau stocuri. Acest tip de comunicare între
business-uri asigură transparența și viteză sporită procesului de vânzare-cumparare.
De asemenea, comunicarea structurată privind nevoile clienților și oferta furnizorului
elimină erorile umane care ar putea apărea și ancorează businessurile în tehnologia
modernă.

Avantaje/dezavantaje in comunicarea in spatiul virtual


Comunicarea virtuală ori digitală este convenabilă şi desigur că printre cele mai
evidente avantaje putem menţiona:
- rapiditatea digitală;
- simplitatea în expunerea limbajului;
- nelimitarea geografică;
- accesibilitatea informativă în diferite domenii;
- intensificarea comunicării între persoanele care se cunosc în viaţa cotidiană;
- alegerea liberă pentru întreţinerea sau încetarea comunicării virtuale cu
anumite persoane.

Printre dezavantajele comunicării virtuale putem evidenţia următoarele aspecte:


- lipsa încrederii în persoana cu care are loc comunicarea;
- recunoaşterea identităţii interlocutorului;

3
- imposibilitatea de a sesiza sinceritatea şi onestitatea interlocutorului;
- neputinţa în perceperea mesajelor nonverbale şi gesturilor;
- prezenţa unor iluzii referitoare la aprecierea celuilalt 

Construirea increderii intre membrii echipei


Procesul de vânzare
B2B: Reclamă din partea vânzătorului o înţelegere foarte bună a nevoilor
clientului, cât şi construirea unei relaţii de afaceri bazate pe încredere. Întrucât
cumpărătorii sunt de specialitate, atât oferta cât şi momentul abordării clientului trebuie
alese cu grijă. Nerăbdarea vânzătorului şi încearcarea de a forţa tranzacţia nu vor fi
văzute cu ochi buni de compania client.
B2B înseamnă mai mult decât „vânzări cât cuprinde”. Asistenţa şi suportul acordat
clientului, atitudinea membrilor echipei, trainingul acestora arată preocuparea pentru
construirea unui brand de încredere. 

Utilizarea tehnologiei in echipele virtuale

Din ce în ce mai multe organizații se orientează spre structurarea activităților în


jurul mai multor echipe orientate pe un proiect anume, bazându-se pe tehnologie pentru
a aduce împreună în astfel de echipe membri din interiorul organizației aflați fie în
diferite departamente, fie în diferite filiale, sau chiar membri ai unor organizații
partenere, pentru a beneficia în cel mai scurt timp de diferitele competențele necesare
In cartea “Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology ”,
Jessica Lipnack si Jeffrey Stamps arata ca succesul unei echipe virtuale se
bazeaza 90% pe oamenii implicati si 10% pe tehnologie (conform regulii 90/10).
Tehnologia permite companiilor să colaboreze independent de locaţie şi timp, şi
poate să ofere membrilor unei echipe virtuale un sentiment de prezenţă şi conectivitate
indiferent de distanţa care separa membrii. Echipele virtuale, altfel cunoscute si ca
GDT – echipe de oameni dispersate geografic, sunt definite ca echipe de oameni
care interactioneaza, in primul rand, in mod electronic si care se intalnesc doar
ocazional. Exemplele de echipe virtuale includ echipe care lucreaza in zone
geografice diferite si ale caror membri utilizeaza tehnologia pentru a simula
realitatea.
Prin Microsoft Teams puteti sa obțineti o comunicare flexibilă în timp real și
țineți pe toată lumea la curent. Puteti sa consultați oricând conținutul și istoricul de
chat, inclusiv chaturile de echipă cu Skype care sunt vizibile întregii echipe.
Chaturile de grup privat sunt disponibile pentru conversații de grup mai mici.
O echipă virtuală foloseşte într-o anumită măsură tehnologii de comunicare în
vederea interacţionării. Utilizarea tehnologiei nu face automat ca o echipă să fie virtuală,
deoarece echipele co-localizate utilizează frecvent comunicarea virtuală. Importantă

4
este utilizarea extensivă a comunicării electronice care sporește virtualitatea echipelor
care nu au o opțiune în a o utiliza, depinzând de ea în întregime.
Lucrul într-o echipă virtuală combină sarcini individuale și sarcini de grup. Interacțiunea
sincronă este de cele mai multe ori o resursă rară, de aceea trebuie planificată și
pregătită, mai ales în situația unui fus orar diferit. Timpul necesar adoptării unei decizii
poate să fie mai lung în cadrul echipelor virtuale Comunicarea virtuală combinată cu
lipsa de experienţă în utilizarea tehnologiei de comunicare îngreunează activităţile de
planificare şi coordonare. Un alt efect negativ al comunicării virtuale este dezvoltarea
mai dificilă a încrederii şi identităţii echipei. În aceste echipe este dificilă dezvoltarea
unei identităţi comune, ceea ce duce la o cooperare redusă şi un angajament redus faţă
de colaboratori.

Atingerea obiectivelor proiectului in spatiul virtual

Cercetatorii si practicienii sunt de acord cu faptul ca stabilirea unui obiectiv explicit


este factorul cel mai critic în determinarea succesului echipei virtuale. Fie ca au loc
întruniri C 16 Revista Informatica Economica, nr. 4(28)/2003 fata în fata sau folosind
alte mijloace de comunicare, se pot folosi strategii cunoscute pentru a dezvolta o
întelegere distribuita si angajare a membrilor echipei în îndeplinirea obiectivului stabilit.
Ceea ce poate diferi este strategia privind modul în care echipa va urmari atingerea
obiectivelor pe perioadele în care nu au loc întâlniri ale membrilor. Lipsindu-i întâlnirile
fata în fata, o echipa virtuala necesita verificari mai frecvente si mai explicite privind
scopul. Pe de alta parte, tehnologia poate furniza unele avantaje, deoarece ofera
multiple modalitati de reamintire a scopului membrilor echipei (obiective, sarcini,
distributie), ca parte a structurii zilnice a comunicarii lor.
Tehnologia poate furniza unele avantaje, deoarece ofera multiple modalitati de
reamintire a scopului membrilor echipei (obiective, sarcini, distributie), ca parte a
structurii zilnice a comunicarii lor.

5
Comunicare video versus sedinta face-to-face

Puncte tari Puncte slabe

ale caracteristicilor comunicării online


 comunicarea este exactă, clară,  este mai rece şi mai distantă
eficientă  nu asigură comunicarea directă
 este o formă de comunicare om-om  nu mobilizează participanţii pentru o
relativ nouă comunicarea poate fi comunicare completă şi complexă,
întreruptă în orice moment de către primează cantitatea, în detrimentul
oricare din părţi calităţii şi profunzimii
 asigură comunicare indirectă  nu oferă certitudinea identităţii
(transmiterea informaţiilor prin partenerului şi nici faptul că suntem în
intermediul unor dispozitive tehnice) contact cu un singur partener sau cu
 transmiţătorul mesajului nu are un întreg grup ascuns sub o singură
inhibiţii, are timp şi posibilitatea să-şi identitate
corecteze exprimarea  nu impune responsabilitate, şi nici
 nu presupune neapărat prezenţa respect reciproc pentru partener
receptorului, acesta poate primi  emiţătorul nu poate capta toată
mesajul după un timp de la emiterea atenţia receptorului şi nu are controlul
lui. asupra gradului de implicare în
 asigură comunicarea verbală prin comunicare a receptorului
limbajul oral (sunet) sau prin limbajul  factorii perturbatori externi pot fi
scris (mail, blog, messenger) numeroşi, în special comunicările cu
 folosită în cazul utilizării alţi parteneri şi solicitarea în exces a
instrumentelor TIC ca mijloace de atenţiei distributive
instruire şi ca mijloace de construire a  implică simţul auzului şi văzul, însă
cunoştinţelor (învăţarea centrată pe mai sărac în conţinut decât contactul
elev) vizual direct
 comunicarea este bipolară sau  nu are naturaleţea şi complexitatea
multipolară şi poate implica simultan comunicării directe
un număr mare de elevi  nu transmite fidel sentimente, emoţii,
 cantitatea de informaţii transmise este gesturi, mimică
superioară faţă de comunicarea face  lipseşte limbajul nonverbal, precum şi
to face cel paraverbal, atât al emiţătorului,
 pune accent pe metode de cât şi al receptorului care, de cele mai
comunicare educaţională centrate pe: multe ori, comunică mai mult decât
o analiza fenomenului, cuvintele
producerea ideilor şi  sărăceste limbajul şi capacitatea de
rezolvarea de probleme exprimare a elevilor

6
o reflexie, observare şi  nu asigură un bun context pentru
acţiune persuasiune în comunicarea didactică
o utilizarea şi dezvoltarea  prea multe informaţii transmise scad
relaţionărilor în grup de fapt calitatea comunicării
 corespunde obisnuinţelor  în cazul lipsei receptorului, emiţătorul
comportamentale ale elevilor, mai nu poate obţine feed-back imediat
obişnuiţi cu TIC decât profesorii  nu există un feed-back emoţional
 feed-back-ul şi feed-forward-ul sunt  răspunsurile nu sunt totdeauna
mai reci şi doar cu conţinut ştiinţific aşteptate imediat şi nu pot fi
 elevii contribuie la stabilirea anticipate
conţinutului si formei lecţiei prin feed-  nu se acordă suficient respect
forward şi feed-back exprimării scrise
 comunicarea este continuă şi  profesorul nu-i poate oferi elevului
bidirecţională (astăzi pluridirecţională) stimularea emoţională, căldura
oferind feedback continuu, crucial părintească a dascălului
pentru învăţare şi procesarea  mulţi profesori fără mare experienţă
informaţiilor în învăţământul şi comunicarea on
 profesorul este „prezent” şi în contact line (sunt necesare cursuri)
cu toţi elevii  apar bariere în comunicare dacă
 el stabileşte obiective şi ghidează profesorul nu aplică cu elevii în
activitatea de explorare, incitând practică ceea ce le transmite teoretic
elevii la căutare sau când utilizează metode, mijloace
 profesorul este mentor şi ghid, didactice inadecvate, nu-şi adaptează
moderator activ, precum şi co- limbajul la cunoştinţele elevilor
participant, organizator, consultant  comunicarea on line nu redă starea
 încurajează autoorganizarea, iniţiativa sufletească
şi autoevaluarea elevilor  adesea, elevii nu au răbdare să
 profesorul are rol de facilitator când citească explicaţiile profesorilor
se utilizează instrumentele TIC pentru  elevi fără mare experienţă în
crearea proiectelor multimedia învăţământul şi comunicarea on line
necesare în procesul de învăţare  elevilor le trebuie timp să se
 în comunicarea online profesor - elev familiarizeze cu acest nou tip de
trebuie utilizat limbajul ştiintific comun comunicare; este nevoie de efort şi
 profesorul trebuie să ia neapărat în de încurajări repetate
considerare nivelul elevului, numai  neatenţia, oboseala, interferenţa
aşa. putând trata diferenţiat un elev. cunoştinţelor influenţează negativ
 rolul profesorului nu se diminuează, ci comunicarea
capătă noi valenţe, noi modalităţi de  rezultate pur ştiintifice, nu şi sub
exprimare profesională aspect interrelaţional uman
 incită elevii la nou, le măreşte  poate crea dependenta şi scăderea
încrederea în forţele proprii respectului de sine, poate accentua
 controlul elevului asupra metodei, timiditatea
conţinutului, vitezei, locaţiei; elevul ca  se realizeaza mai greu apropierea
un căutător activ al cunoaşterii interumană elevi-profesor
 elevii iau majoritatea deciziilor privind  atmosfera mai tehnicizată la clasă
conţinuturile şi proiectarea propriului  poate aduce însingurare şi

7
software multimedia neadaptare socială, prin înlocuirea
 elevul are autonomie cognitiva si lumii reale cu una virtuală
informaţională. elevul joacă un rol  poate încuraja superficialitatea şi
activ în evaluarea muncii proprii şi a reducerea capacităţii de reflecţie prin
colegilor înlocuirea analizei profunde, originale
 se stimulează şi se dezvoltă şi creative cu produse obţinute printr-
potenţialul cognitiv multiplu al elevilor un „melange” din cele de pe Web
 pregăteşte elevii pentru o societate  poate fi generator de pierdere de timp
bazată pe conceptul de educaţie şi energie prin conţinut în afara
permanentă (educaţie de-a lungul comunicării didactice
întregii vieţi - LLP)  prea multe informaţii accesate pot
 TIC dinamizează şi optimizează abate atenţia de la esenţă şi induce
procesul de predare-învăţare- oboseală (cantitate în detrimentul
evaluare calităţii)
 TIC creşte atractivitatea pentru  excesul utilizării PC duce la oboseală,
materia predată şi eficientizează lipsă de concentrare, apatie,
administrarea proceselor însingurare
educaţionale  poate permite diseminarea rapidă şi
 Evaluarea poate fi realizată prin pe scară largă a unor informaţii şi/sau
Internet chiar şi în afara programului cunoştinţe inadecvate procesului
şcolar, ceea ce oferă timp instructiv-educativ, existând riscul
suplimentar în cadrul orelor de curs manipulării
 încurajează comunicarea şi  este rar folosită de
cooperarea între elevi şi în afara comunicatori/purtători de cuvânt
clasei, ca o formă de socializare  discrepanţe în cadrul colectivului
 asigură un schimb activ bidirecţional didactic privind competenţele de
de informaţii comunicare on line (favorizată este
 face posibil brainstormingul cu un generaţia tânără) şi nu foloseşte
număr mare de participanţi, prin îndeajuns tradiţia şcolii
interactiuni profesor-elev simultan cu  greu utilizat ca formă de comunicare
interactiuni elev-elev la evaluările finale (examen de
 chat-urile on-line, mesajele instant şi licenţă/diplomă/dizertaţie)
videoconferinţa asigură cursivitate şi  tendinţă de deplasare a comunicării
continuitate procesului de predare- om-om către modelul om-maşină şi
învăţare-evaluare şi în afara orelor de ulterior maşină-maşină este diluată
şcoală personalitatea şi individualitatea
 prin dialogul cu elevii pe blog, se participanţilor în masa amorfă a
îmbunătăţeşte relaţia profesor-elev, partenerilor, fără diferenţieri şi
căci se schimbaţi percepţia acestora particularizări de stil şi conţinut
asupra profesorului  scade gradul de implicare personală
 pot fi organizate clase virtuale,  tendinţe de uniformizare a
consultaţii sau meditaţii on-line cu un conţinutului comunicării prin expresii
număr practic nelimitat de elevi, cu standard şi prescurtări, sub presiunea
costuri reduse timpului şi cantităţii de informaţie
 permite schimbul activ de idei şi de vehiculate
experiemţă cu elevi/profesori din alte

8
şcoli
 se poate verifica gradul de
originalitate a ideilor emise, prin
căutarea pe Web
 poate permite diseminarea rapidă şi
pe scară largă a informaţiilor şi
cunoştinţelor
 atmosferă de lucru destinsă, de
încredere reciprocă
 permite comunicarea şi cu persoane
timide sau cu dificultăţi de exprimare
în timp real a propriilor idei
 pentru cei care nu sunt pregatiti sa
faca fata unui angajament emotional,
sau o confruntare fata in fata,
socializarea online este mult mai usor
de gestionat şi poate fi oricând
întreruptă
 diminuează şansele de blocaje ale
comunicării didactice, caracteristice
comunicării face to face

Strategii pentru construirea echipelor virtuale eficiente

Este nevoie de un lider abil si inteligent pentru a construi o echipa de succes, dar
si de cateva strategii pentru a-i face pe oameni sa lucreze eficient impreuna.

Pe langa sarcinile sale de serviciu si responsabilitatea mare care planeaza pe


umerii sai, un lider are indatorirea de a se asigura ca intre membrii echipei sale nu apar
neintelegeri sau disensiuni care sa afecteze bunul mers al lucrurilor. In conditiile in care
construirea unei companii de succes are la baza formarea unor echipe sudate si de
durata, una dintre cele mai mari provocari ale managerilor este sa deprinda arta
comunicarii, dar si sa stie cum sa aplice strategiile prin care echipa sa poate face
performanta. Iata care sunt cele mai bune metode pentru a forma o echipa de succes:

Ajuta-ti oamenii sa se cunoasca mai bine


Persoanele care interactioneaza si in afara serviciului, intr-un context mai putin
formal, ajung sa se cunoasca si sa lucreze mai bine impreuna. Este si motivul pentru
care companiile de succes pun mare pret pe organizarea de team building-uri si iesiri in
oras cu toata echipa. Oamenii comunica altfel intr-un mediu informal si relaxat si capata
astfel incredere in colegii lor. Ori acest lucru este vital pentru o echipa performanta pe
termen lung. Daca citesti acest articol complet despre cum poti organiza un team
building de succes, vei gasi cele mai bune modalitati de a-ti uni echipa si de a o face

9
mai puternica. Dupa cum observi, exista numeroase ocazii pentru a va strange cu totii si
a gasi un motiv sa sarbatoriti si sa va cunoasteti mai bine. Team building-ul este si o
buna ocazie pentru a le recunoaste meritele celor implicati. Managerii care pornesc de
la ideea ca nu trebuie sa ii multumesti unui angajat pentru ca isi face treaba sunt cei ai
caror oameni isi pierd motivatia si productivitatea, iar acest lucru se reflecta in
performantele intregii echipe.

Defineste clar obiectivele echipei


Fiecare membru al echipei tale trebuie sa stie foarte clar care sunt obiectivele
voastre, ca grup, dar si care sunt responsabilitatile sale directe. Din acest motiv sunt
foarte importante sedintele saptamanale sau lunare, in care sa discutati proiectele aflate
in curs de desfasurare si sa stabiliti care sunt indatoririle fiecaruia. Comunicarea directa
este mult mai eficienta si rezolva mai usor orice neintelegere, fata de e-mailurile de
grup, care ar trebui folosite doar pentru a trasa principalele puncte discutate in sedinta.

Cunoaste punctele forte si punctele slabe ale fiecarui membru


O echipa puternica este formata din oameni cu abilitati diferite, care se
completeaza bine atunci cand au de rezolvat o problema. Este posibil ca unii sa fie buni
oratori si sa se descurce excelent cand au de facut o prezentare, in timp ce altii pot fi
buni strategi, dar sa nu se simta confortabil sa vorbeasca in public. Un bun manager va
distribui responsabilitatile in functie de punctele forte ale fiecarui membru al echipei sale
si nu va pune un om intr-o situatie in care stie ca nu se va descurca.

Fii un exemplu de comunicare pentru oameni


O comunicare deschisa si eficienta este esentiala pentru succesul unei echipe.
Oamenii trebuie sa fie incurajati sa isi spuna parerea, pentru ca pot oferi o noua
perspectiva asupra unei probleme sau sarcini de serviciu. De asemenea, cand comunici
pe e-mail, toti membrii echipei trebuie sa fie inclusi. Astfel, vei evita situatiile in care o
persoana sa se simta data la o parte sau sa nu afle un detaliu esential pentru a-si
indeplini cu succes sarcinile.

Elimina din echipa oamenii cu o atitudine gresita


O persoana cu o atitudine negativa sau conflictuala poate strica atmosfera unui
mediu de lucru relaxat si prietenos, in care oamenii sunt productivi si se inteleg bine.
Indiferent cat de competent este un angajat, cand comportamentul sau devine o
slabiciune pentru intreaga echipa, acest lucru se va vedea direct in performantele
intregului grup. Criticile sau glumele rautacioase la adresa colegilor pot crea situatii
tensionate, care sa afecteze randamentul tuturor, asa ca este mai bine sa nu pastrezi
astfel de persoane in echipa.

Ofera feedback pentru fiecare membru in parte


Performantele echipei trebuie evaluate in grup, insa cand faci evaluarea
oamenilor, este esential sa initiezi discutii separate cu fiecare persoana in parte.
Indiferent ca feedbackul pe care il ai este pozitiv sau negativ, aceste lucruri ar trebui sa
ramana doar intre tine si persoana in cauza. De asemenea, este o oportunitate buna de
a afla care este atitudinea oamenilor fata de jobul in sine. Cand unul dintre membrii
echipei tale se plafoneaza sau simte ca jobul nu ii ofera provocari suficient de mari, este

10
un bun moment pentru a-i trasa un alt set de responsabilitati sau de a-l avansa, in
functie de cat de bine se descurca. Asta iti mentine angajatii motivati, ii ajuta sa creasca
profesional si sa ramana loiali companiei.

Creeaza un mediu de lucru placut si relaxat


Oricat de presanta ar fi slujba, lucrul in echipa nu trebuie sa fie resimtit de oameni
ca o pedeapsa sau ca o obligatie. Putin umor nu strica si poate face o echipa sa
colaboreze intr-un mod mai natural si mai relaxat. Mediul de lucru nu trebuie sa fie unul
stresant si incarcat de tensiuni, pentru ca asta se va reflecta direct in performantele
echipei tale si in motivatia fiecaruia fata de responsabilitatile sale.

Studiu de caz

Prezentarea platformei B2B intre ContentSpeed si PRODUCTON.RO

Ce inseamna vanzari B2B?

Un portal Business to Business sau Platforma B2B reprezinta cea mai rapida
modalitate de interactiune si vanzare intre producatori / distribuitori pe de o parte si
reselleri / clienti pe de alta parte.
In plus, solutia B2B are ca scop imbunatatirea relatiilor intre parteneri si nu in
ultimul rand promovarea portofoliului de produse.
Beneficiile unui portal B2B sunt evidente, atat pentru clienti cat si pentru vanzatori.
Produsele din portofoliul furnizorului puse la dispozitie clientilor beneficiaza de
imagini de prezentare, fise tehnice, descrieri, manual de utilizare, video de prezentare
plus toate caracteristicile fiecarui produs in parte.
Stocul produselor este preluat din sistemul ERP la un interval de timp foarte scurt,
astfel incat clientii sa poata beneficia de o informatie legata de stoc cat mai exacta.
Fiind o solutie care se bazeaza pe utilizarea internetului, o platforma B2B poate fi
accesata de pe orice tip de device.
Mai ales ca experienta de navigare si cumparare este adaptata in functie de tipul
device-ului utilizat, fie ca e desktop, tableta sau smartphone.

B2B este o platforma care se integreaza cu un sistem ERP de unde preia informatii
esentiale pentru client, cum ar fi:

 Informatii clienti si puncte de lucru ale clientilor

11
 Preturi personalizate, pentru fiecare client in parte
 Limite de credit
 Termen de plata si modalitate de plata agreata
 Istoricul comenzilor
 Istoricul facturilor
 Scadentar
 Balanta

Content Speed

ContentSpeed este liderul solutiilor ecommerce in Romania. ContentSpeed este


prima agentie de e-commerce din Romania care ofera solutii dedicate magazinelor
online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B pe Internet.
Insa inca de la infiintare, misiunea lor a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector
antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol de crestere economica.
In cei 16 ani de existenta au pus umarul la constructia si lansarea a peste 700 de
magazine online atat pentru start-up-uri cat si pentru branduri deja consacrate.
Portalul B2B e mult diferit de un magazin online, iar ContentSpeed acorda multa
atentie acestor deosebiri deoarece vanzarile B2B la nivel global sunt de cel putin 4 ori
mai mari decat vanzarile din retail. Acest lucru se intampla deoarece vanzarile B2B se
realizeaza in mai multi pasi pana ce produsul ajunge la retailer si ulterior la clientul final.

Portalul B2B oferit de ContentSpeed

 Primesc noi potentiali clienti care solicita demararea colaborarii cu compania prin
completarea formularului de inregistrare

 Au acces la situatiile financiare ale clientilor asignati.

 Pot crea usor oferte personalizate ca baza a negocierii cu clientii, oferte ce contin
toate detaliile produselor extrase automat din portalul B2B, precum imagini,
descrieri, fisa tehnica

 Pot plasa comenzi in numele clientilor folosind doar telefonul mobil, fara a instala
noi aplicatii

 Ofertele generate din Portalul B2B ContentSpeed pot fi exporate in formatele


PDF si Microsoft Word

 Avand mai mult timp, agentii pot ajuta in diversificarea gamei de produse
vandute catre fiecare client in parte

12
PRODUCTON.RO

 Cine sunt

De-a lungul anilor de activitate, prin perseverenţă și seriozitate, compania


Producton a devenit unul dintre liderii pieței IT cu o cifră de afaceri de peste 20 milioane
de euro şi cca 1500 de clienţi corporate pentru care sunt partener de încredere.

Producton este certificată în sistemul de management al calităţii cu standardele SR


EN ISO 9001:2008 și în sistemul de management de mediu cu standardele SR EN ISO
14001:2005.

 Ce oferă

Asculta cu atentie pentru a intelege nevoile firmei interesat, obiectivele si bugetul si


ofera o imagine clara a tuturor variantelor de solutii potrivite pt firma respectiva. Se
straduiesc sa armonizeze experienta utilizatorului cu nevoile business-ului.
Compania propune pieţei din România o abordare complexă, specifică fiecărui segment
şi îmbină activităţi de producţie, vânzări şi servicii prin mai multe puncte de lucru, la
nivel naţional.

Oferta Producton este construită împreună cu liderii ai industriei IT cu care au


dezvoltat parteneriate.

 Abordarea lor:

1. Evaluare

Evalueaza obiectivele de business, tehnologiile si procesele. Identifica oportunitatile de


investitii pentru cresterea performantei si economiile de buget.

2. Designul Solutiei

13
Consultantii specializati Producton vor lucra cu echipa IT de la firma interesata sa
recomande tehnologiile si serviciile relevante, sa documenteze arhitectura tehnica si sa
pregateasca planurile de implementare, indicatorii de performanta, bugetele si timeline-
ul.

3. Implementare
Oferă suport la achizitia produselor si serviciilor, confirgurare, implementare la scara
larga, integrare si training.
4. Management, Suport Si Mentenanta
Ofera suport la monitorizarea sistemelor pentru a asigura ca acestea functioneaza
la nivelul de performata stabilit si asigura suport cand si cum este necesar firmei
interesate.

 Optimizare

Echipamentele optimizate pentru necesarul de lucru pot reduce substantial


costurile firmei interesate.

Etapa de optimizare poate sa includa re-evaluari periodice in urma carora


specialistii Producton va propune firmei interesate optimizari de fluxuri, managementul
documentelor si optimizari personalizate.

Prezentarea platformei B2B intre ContentSpeed si Producton

ContentSpeed a implementat pentru Producton, mai intai proiectul de retail B2C,


StradaIT.ro, iar acum a lansat portalul B2B al firmei, care deserveste clientii corporate.

"Dupa lansarea proiectului StradaIT.ro, care reprezinta divizia de retail B2C din
cadrul Producton, am putut sa ne focusam, tot alaturi de ContentSpeed, pe partea de
B2B. Am dezvoltat un portal B2B dintre cele mai moderne, care pe de-o parte face o
trecere naturala a clientilor de retail care inca mai acceseaza Producton.ro catre
StradaIT.ro si, in acelasi timp, am creat premisele desfasurarii colaborarilor B2B pe noul
Producton.ro.

Portalul B2B Producton.ro ofera acum clientilor companii o experinta la fel de buna
in mediul online ca si cea din offline, anume grile speciale de preturi, persoana dedicata
de contact, produse + servicii integrate precum si solutii de finantare cum ar fi plata la
termen sau leasing de echipamente.

14
In acelasi timp portalul B2B realizat de ContentSpeed este perfect integrat cu
software-ul ERP Microsoft Dynamics Navision, astfel incat stocurile, preturile,
comenzile, precum si situatiile financiare ale clientilor se sincronizeaza live intre site si
ERP.

De asemenea agentii de vanzari dedicati clientilor Producton au acum posibilitatea


de a realiza oferte cu un layout modern si unitar, utilizand modulul de Ofertare al
portalului, care include un nivel superior de informatii referitoare la produsele din oferte
datorita preluarii acestora automat din site. Ofertele se genereaza in format Microsoft
Word astfel incat agentii Producton sa aiba libertatea sa adauge anumite informatii
importante pentru clienti si in acelasi timp sa poata genera o oferta in doar cateva
minute."

15
Prezentarea platformei B2B intre ContentSpeed si Sephora

Sephora este un brand ce se remarca printr-un concept vizionar in segmentul


beauty-retail. Fondat in 1970 de catre Dominique Mandonnaud, brand-ul este unic in
lume. Oferta impresionanta a magazinelor Sephora cuprinde atat brand-uri consacrate,
cat si brand-uri emergente.

Bunurile comercializate sunt printre cele mai variate - de la parfumuri, produse de


ingrijire a corpului, vopsele de par, pana la produsele exclusive ale brand-ului Sephora.
Astazi, nu numai ca este lider de piata in Franta, dar este si o prezenta impunatoare in
alte tari. Magazinul online Contentspeed, a indeplinit toate cerintele brandului Sephora
si asa a aparut primul magazin online din Europa de Est.

Magazinul online prezinta un design responsive conform celor mai inalte standarde
pentru a se potrivi oricarui tip de device sau ecran. Magazinul se remarca prin
replicarea online a serviciilor si beneficiilor existente in magazine, de la sistemul de
fidelizare Card Sephora pana la promotiile cu cadouri si esantioane gratuite.

16
Acesta prezinta o functionalitate specifica pentru o experienta impecabila si
identica indiferent de canalul de vanzare. Un alt punct forte al magazinului online este
integrarea automata a gestiunilor interne pentru urmarirea stocurilor (integrare ERP) in
toata reteaua, astfel incat vizitatorii sa poata afla instant cel mai apropiat magazin care
are pe stoc produsul dorit.

In 2016, Sephora castiga premiul pentru cel mai bun magazin online la categoria
Health & Beauty in cadrul Galei premiilor ecommerce.

17
Bibliografie

 “Meanings of communication technology in virtual team meetings: Framing

technology-related interaction”, Kaisa Laitinen, Maarit Valo, University of Jyvaskyla,

Department of Language and Communication Studies, Finland

 “Virtual and Collaborative Teams: Process, Technologies and Practice”, Susan

Hayes Godar, Sharmila Pixy Ferris, Idea Group Inc (IGI), 2004

 “Working Virtually: Challenges of Virtual Teams”, Robert Jones, Robert Oyung,

Lise Pace, IRM Press, 2005

 https://www.contentspeed.ro/portal-b2b

 https://www.contentspeed.ro/portal-b2b/integrare-erp

 https://www.contentspeed.ro/portofoliu/b2b/producton-ro-producton.html

 https://www.seniorsoftware.ro/en/e-commerce/what-is-b2b-e-commerce/

 https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/76131

18
 http://www.preminv.org/uploads/media/3.pdf

 http://revistaie.ase.ro/content/28/ghilic-ie28.pdf

 https://zen-it.ro/ro/blog/39-echipe-virtuale

 https://www.wearehr.ro/comunicare-eficienta-in-echipele-virtuale/

19