Sunteți pe pagina 1din 2

Surse de poluare Efectele poluării Soluții de remediere a

poluării
Stoparea poluării prin
Canalizarea Poluarea apei Rîului schimbarea rutei de
Nistru scurgere a canalizării,
efectuarea filtrarii a
acestor ape.
Destrămarea și
Îngroparea deșeurilor în distrugerea zonelor Amendarea și
paduri. naturale, otravirea interzicerea acestor
pamîntului și a apelor. practici.

Poluarea aerului și Amendarea și


Arderea gunoiul crearea smogului interzicerea arderei a
deșeurilor toxice.
Suprafolosirea Distrugerea a Reglementarea normei
îngrășamintelor și pamînturilor și secarea de folosire în exces a
nutrimentelor în lor de elemente pesticidelor și
agricultură pozitive, la fel ingrășamintelor.
toxificarea produselor
opținute.
Poluarea apei potabile Distrugerea zonei de Amendarea gravă și
din lacuri/izvoare cu trai a multor animale și urmarire penală pentru
gunoi și toxificarea lor. contaminarea zonelor. a combatea acest
lucru.

ex.3
Modificarile antropice constau in defrisari pe mici suprafete, pentru obtinerea
de terenuri de cultura si de pasune, in destelenirea unor areale ocupate de
pajisti naturale si cultivarea lor cu mijloace si tehnici rudimentare, in
extragerea din scoarta terestra a materialelor.
Aparitia si dezvoltarea de noi intreprinderi industriale, intensificarea
transporturilor, folosirea in agricultura a numeroase substante necesare
fertilizarii solurilor, combaterii daunatorilor si tratarii produselor agricole au
condus la poluarea mediului inconjurator, respective a apei, a solului, a
aerului si, in consecinta, a produselor alimentare.
Prin activitatea din domeniul transporturilor, societatea umana a
determinat aparitia unor peisaje locale cu totul noi in lungul cailor de
comunicatie moderne.
Amenajarea unor lacuri de acumulare si rectificarile retelei hidrografice
reprezinta una dintre caracteristicile importante ale interventiei
modificatoare a omului perioadei moderne si contemporane in cadrul
mediului.

Ex4.
In Moldova, apele de suprafaţă, respectiv lacurile şi râurile, furnizează 81 %
din totalul apei dulci captate şi reprezintă sursa predominantă de apă pentru
industrie, energie şi agricultură. In schimb, alimentarea cu apă a populaţiei
se bazează în principal pe apa subterană datorită calităţii în general mai
bune a acesteia. Aproape toată apa utilizată în producţia de energie se
întoarce într-un corp de apă, în timp ce cu apa captată pentru agricultură nu
se întâmplă acelaşi lucru. Din acest motiv în localitatea natala este folosită în
exces apa pentru agricultură și este contaminată din cauza apelor riziduale și
deșeurilor vărsate în ea, apa răului Nistru e folosită pentru sistemul de
canalizare a orașului, ceea ce are un efect drastic asupra mediului.
Ex. 5

Degradarea și protecția mediului în localitatea natală.

Localitatea mea natală este orașul Soroca, care suferă de o degradare


ambundentă a mediului înconjurator. Orașul Soroca deja de 40 de ani activ
iși revarsă canalizarea în Rîul Nistru, ceea ce afectează grav asupra acestuia.
Rîul Nistru este extrem de poluat, are miros neplacut iar peștii și animalele
deși sunt prezente, sunt contaminate și otravite cu ceea ce este revărsat în
rîu, aceasta a devenit o bomba biologică care poate duce la dispariția și
îngustarea acestui Rîu, fiind exploatat și de țările vecine în propriile
necesități, care, desigur nu sunt regulate și au efect negativ asupra calității
apei și a zonei biologice acestui rîu. Pentru a proteja și a salva situația
trebuie de curațit Nistru de gunoiul care îl poluază, trebuie de refăcut
sistemul de canalizare pentru a evita poluare ambundentă și trebuie de
monitorizat folosirea și exploatarea a apelor acestuia. O altă sursă de
degradare a mediului în localitatea mea este gunoiul care este ars ori
aruncat în paduri, este o practică barbară dar administrația publică locală
susține practicile acestea, fiind gunoiul și resturile strănse și arse în raza
orașului, ceea ce prezintă o sursă majoră de contaminarea a aerului, pentru
a evita aceste lucruri, trebuie să fie monitorizatea zonele de odihna, trebuie
întroduse pedepse stricte și norme ecologice în ceea ce privește reciclarea
deșeurilor, astfel aceste doua surse vor fi eliminate și situația ecologică
ameliorată.