Sunteți pe pagina 1din 4

ADVERBUL

DEFINIŢIE:

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care exprimă caracteristica unei acţiuni, stări, însuşiri şi
împrejurarea în care are loc o acţiune.

Merge repede. (caracteristica unei acţiuni)

Stă bine. (caracteristica unei stări)

Are o privire destul de ageră. (caracteristica unei însuşiri)

Va veni aici, mâine. împrejurarea în care are loc o acţiune(locul şi timpul acţiunii)

DETERMINĂ:

-          Merge repede.      verb

-          Rana suferindă odinioară e vindecată./ Are o privire puţin ageră.    adjectiv

-          El se află aparent aproape.adverb

-          Hai acum! interjecţie

-          Mersul acolo nu mai e valabil.substantiv

-          Acela de aici e fratele lui.pronume

-          Primul de sus e vecinul său . numeral

 CLASIFICARE:

A.    După formă

– simple: ieri, azi, aşa, sus iute, puţin ......

            - compuse: niciodată,nicicând, odinioară, deasupra,oricum...

            B. După înţeles:

            - adverbe de loc: acolo,sus, dedesubt, aproape...........

            - adverbe de timp: acum, aici, dimineaţa, curând.....

            - adverbe de mod: aşa, bine, alene, repede...........

            C. După origine:

            - prin derivare : târâş, româneşte, finalmente.....

            - prin compunere: astă-vară, bineînţeles....

            - prin schimbarea valorii gramaticale

Frumos- substantiv, adjectiv, adverb (Frumosul cieşte./ Copilul frumos citeşte./Citeşte frumos.)

Primăvara- substantiv , adverb (Primăvara e anotimpul meu preferat./ Merg primăvara la munte.)


            FUNCŢII SINTACTICE:

1.      A mers până afară. (complement circumstanţial de loc)

2.      Mănâncă încet. (complement circumstanţial de mod)

3.      Mâine merg la munte. (complement circumstanţial de timp)

4.      E bine de voi! (nume predicativ)

5.      Casa de acolo e a noastră.(atribut adverbial)

 EXERCIŢII

1. Completează definiţia după ce analizezi exemplele de mai jos:

Adverbul este parte de vorbire ……………………......care exprimă caracteristica unei acţiuni, ...............,  ..
...............,şi împrejurarea în care are loc o....................... .

Merge repede. (caracteristica unei acţiuni)

Stă bine. (caracteristica unei stări)

Are o privire destul de ageră. (caracteristica unei însuşiri)

Va veni aici, mâine. împrejurarea în care are loc o acţiune(locul şi timpul acţiunii) 

2. Grupează adverbele  acolo, acum, aşa, aici, altfel, nicicând, deasupra, îndată, oricum , în tabelul de
mai jos:

adverbe de loc adverbe de timp Adverbe de mod simple compuse

         

         

         

         

3. Precizează valoarea morfologică a cuvântului  frumos din enunţurile:

Frumosul cieşte. .................................

Copilul frumos citeşte..........................................

Citeşte frumos.....................................................
4. Construieşte propoziţii în care cuvântul primăvara  să fie, pe
rând,substantiv............................................................................................ şi
adverb:..............................................................................................................

5. Uneşte cuvintele din coloana A, cu sufixele corespunzătoare din colana B, formând astfel , prin
derivare, adverbe:

A  a târî                             B –eşte

     Prieten                              - iş

     Piept                                 - âş

     Actual                             -mente

6. Identifică adverbele din enunţurile date şi completează tabelul de mai jos după exemplul dat:

ENUNŢUL ADVERBUL FELUL DETERMINĂ FUNCŢIA

Complement
adverb de
Câinele latră arţăgos. arţăgos Un verb(latră) circumstanţial
mod
de mod

Merge repede.        

Rana suferindă odinioară 
       
e vindecată.

El se află aparent aproape.        

Hai acum!        

Mersul acolo nu mai e
       
valabil

Acela de aici e fratele lui.        

Primul de sus e vecinul său


       
.

    
7.Analizaţi morfologic şi sintactic adverbele din enunţurile  de mai jos:

a.  A mers până afară.

b.      Mănâncă încet.

c.       Mâine merg la munte.

d.      E bine de voi!

e.       Casa de acolo e a noastră.

8. Treceţi adverbul repede din enunţul Aleargă repede la toate gradele de comparaţie învăţate la


adjectiv:Pozitiv...............

Comparativ de superioritate..............................; de egalitate.........................de


inferioritate................................

Superlativ -relativ de superioritate..............................; de inferioritate...........................

 - absolut..................................