Sunteți pe pagina 1din 1

    \

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv 

  Pentru această activitate, , m-am oprit la finalul unității de învățare, păstrându-mi două ore de
recapitulare.
     Ce am intenționat? Prin aceste două ore, am intenționat să le dezvolt,  cât mai bine, elevilor
competențele de comunicare orală și scrisă, în limba română, competența a învăța să
înveți, competențele sociale și civice, de sensibilizare și exprimare culturală, și nu în ultimul rând,
competența de spirit de inițiativă și antreprenoriat.
     Precizez că punctul de plecare a fost un proiect, pe care elevii au trebuit să-l realizeze pe parcursul a
două săptămâni și să-l prezinte individual în fața clasei. În ceea ce privește conținutul lui, elevii au fost
îndrumați și informați foarte clar în demersul elaborării lui, totodată fiind susținuți pe toată perioada
realizării acestuia cu răspunsuri și sugestii la diferite întrebări și nelămuriri, pe care le-au avut.
     Astfel, fiecare elev a trebuit să sintetizeze tot ceea ce am făcut în unitatea 1  (să nu omită nicio lecție), 
sub forma unui proiect, conceput într-un mod cât mai creativ, cât mai original.  Au avut posibilitatea ca să 
prezinte această lucrare,  sub forma unui colaj, pe foi colorate sau în format Power Point. Designul
proiectului i-a aparținut fiecăruia, iar modul în care au fost identificate, aranjate și personalizate a rămas la
libera alegere. Elevii au avut cunoștință de faptul că vor fi evaluați în funcție de cât se va implica fiecare, și
mai ales vor fi evaluați și din conținutul proiectului. În acest scop am întocmit o grilă de evaluare
individuală pentru fiecare elev.
     Având în vedere sarcina trasată, am fost plăcut impresionată de modul în care elevii au lucrat, de felul
în care s-au organizat și au răspuns cerințelor mele. Ca forme de evaluare, am folosit pe parcursul celor
două săptămâni de lucru investigația, proiectul. În clasă, la oră, am reușit să le stimulez încrederea în sine,
să treacă de anumite praguri emoționale, să-și susțină punctul de vedere și să fie capabili să răspundă
pertinent și punctual la întrebările colegilor.
     , Doresc să subliniez faptul că evaluarea elevilor a fost constituită din trei etape: a) prezentarea propriu-
zisă a proiectului; b) întrebări din partea mea cu privire la conținutul acestuia și la modul în care și l-a
pregătit fiecare; c) întrebări din partea celorlalți colegi din clasă.
     Ce le-a plăcut cel mai mult elevilor? Cu siguranță, a fost această ultimă etapă, care a fost ca un schimb
de experiență pentru ei, un schimb de roluri profesor-elevi, în care au avut ocazia să participe cât mai activ
în demersul actului didactic. Am simțit că fiecare dintre ei s-a străduit cât de mult a putut în formularea cât
mai clară, mai corectă și mai diferită a întrebărilor, dorindu-și să creeze și întrebări cu un grad mai înalt de
complexitate. Prin astfel de intervenții, au fost momente când au încercat să-l ajute pe elevul intervievat,
dar și să-l pună în dificultate, pentru a se convinge că-și merită nota de la final.
     Ce feedback am oferit elevilor? Având în vedere faptul că evaluarea a fost destul de amplă, iar elevii au
avut de pregătit recapitularea dintr-o unitate de învățare întreagă, fiecare elev a fost notat cu o notă în
catalogul clasei, în funcție de punctajul pe care l-a obținut la grila de evaluare, pe care am întocmit-o și
notat-o individual.
     Ce aș fi putut face mai bine? Consider că, deși mi-am atins obiectivele pe care mi le-am propus, pe
parcursul acestor două ore, există loc și de mai bine. Poate că timpul alocat prezentării proiectelor ar trebui
suplimentat cu încă o oră, ținând cont de efectivul clasei, care este numeros și totodată de capacitatea de
învățare a elevilor, care este una de nivel mediu. De asemenea, având un timp mai mare de dezbatere a
sarcinii, sunt sigură că s-ar fi putut naște și mai multe situații problematizante, adevărate  provocări pentru
fiecare elev și,  în același timp, modalități de evaluare și autoevaluare diverse.
     Ce îmi propun pentru data viitoare? Ca de fiecare dată, deoarece nu doresc să intervină rutina în timpul
orei de limba română, m-am gândit să schimb strategia didactică și să le propun elevilor, să lucreze în
echipă, următorul proiect al unității de învățare. Așa cum am întocmit pentru această activitate câte o grilă
de evaluare individuală, data viitoare voi pregăti o grilă colectivă/ pe echipă, în care vor fi notați, în funcție
de aportul fiecărei echipe. Sunt convinsă că vor rezulta reacții interesante, iar elevii vor fi foarte motivați
pentru a-și salva echipa și a încerca să obțină punctajul maxim, implicându-se fiecare, cât de mult poate.
Sarcinile în echipă au un efect pozitiv mobilizând și elevii mai slabi să fie la fel de activi și reușind astfel
să avem un parcurs captivant și antrenant.

S-ar putea să vă placă și