Sunteți pe pagina 1din 4

CALCULAREA PRETURILOR IN TRANSPORTURI (CURS 2)

Seminar 2

1. Este procesul prin care firma transformă resurse pentru a produce un bun sau serviciu, care acoperă
costul factorilor de producţie, al consumurilor intermediare şi al funcţiei de conducere:
a. Volumul de productie
b. Ritmul de productie
c. Productivitatea
d. Functia de productie
2. Când costul mediu diminuează odată cu creşterea volumului producţiei vorbim de:
a. randamentelor constante
b. randamente descrescătoare
c. randamente crescătoare
d. randamente unitare
3. Când costul mediu variază proporţional cu creşterea producţiei vorbim de:
a. randamentelor constante
b. randamente descrescătoare
c. randamente crescătoare
d. randamente unitare
4. In cazul funcţiei de producţie Cobb – Douglas:
a. Dacă a+b = 1, orice modificare a lui L şi K cu un anumit procent va conduce la modificarea lui Q
cu acelaşi procent
b. Dacă a+b < 1, orice modificare a lui L şi K cu un anumit procent va conduce la modificarea lui Q cu un
procent mai mare
c. Dacă a+b > 1, orice modificare a lui L şi K cu un anumit procent va conduce la modificarea lui Q cu un
procent mai mic
d. Toate cele de mai sus
5. Există mai multe tipuri de funcţii de producţie:
a. funcţiile cu factori complementari
b. funcţii de producţie cu factori schimbabili
c. funcţiile cu “generaţii de capital”
d. Toate cele de mai sus
6. Cand costul mediu creşte mai mult decât proporţional faţă de creşterea producţiei vorbim de
a. randamente constante
b. randamente descrescătoare
c. randamente crescătoare
d. randamente unitare
7. Functiile de productie in care combinarea unor factori se poate asocia doar cu o cantitate fixă din
celălalt factor se numeste:
a. funcţiile cu factori complementari
b. funcţii de producţie cu factori schimbabili
c. funcţiile cu factori aleatori
d. funcţiile cu “generaţii de capital”
8. Randamentele de marime sunt:
a. Constante, daca productia creste intr-o proportie mai mare decat inputurile
b. Crescatoare, daca outputul creste intr-o proportie mai mare decat inputurile
c. Descarescatoare, daca outputul creste intr-o proportie mai mare decat inputurile
d. toate cele de mai sus
9. Pierderile sau dezeconomiile de mărime apar din urmatoarele motive:
a. limitele tehnice
b. dificultăţile crescătoare ale gestiunii unităţilor mari
c. birocratizarea intensa
d. toate cele de mai sus
10. Are la bază comportamentul individual al agenţilor economici orientat spre conducerea activităţii astfel
încât câştigul său net să fie cât mai mare iar forma să fie cât mai competitivă:
a. Concurenţa
b. Profitabiliatea
c. Productia
d. Oferta
11. Condiţiile de exercitare a concurenţei se referă la:
a. existenţa mai multor producători specializaţi în producerea şi livrarea unui anumit bun
b. fiecare producător are interesul de a exploata eficient capacităţile sale de producţie şi resursele de care
dispune
c. respectarea regulilor jocului
d. devansarea sau cel puţin echilibrarea cererii de către ofertă
e. toate cele de mai sus
12. Urmăreşte atragerea clientelei particulare pentru un produs particular:
a. strategia diferenţierii bunurilor într-o gamă largă
b. strategia efortului concentrat
c. stategia dominaţiei globale prin costuri
d. strategia concentrarii productiei
13. Este un mod de manifestare a economiei de piaţă în care pentru un bun omogen şi substitutele sale,
existenţa mai multor producători este obligatorie:
a. Profitabilitatea
b. Concurenţa
c. Productia
d. Oferta
14. Urmăreste diferenţierea produselor ajungând până când produsul capătă caracter de unicat în ansamblu
său în ceea ce priveşte marca, înfăţişarea, service-ul:
a. strategia diferenţierii bunurilor într-o gamă largă
b. strategia efortului concentrat
c. stategia dominaţiei globale prin costuri
d. strategia concentrarii productiei
15. Urmăreşte concurenţa prin preţuri imbatabile fără să se facă rabat de la calitatea produsului:
a. strategia diferenţierii bunurilor într-o gamă largă
b. strategia efortului concentrat
c. stategia dominaţiei globale prin costuri
d. strategia concentrarii productiei
16. Atunci când economiile de mărime devin insignifiante odată cu creşterea producţiei, când curba costului
mediu devine orizontală, firma atinge:
a. Talia minimă de eficienţă
b. Talia maximă de eficienţă
c. Punctul de faliment
d. Profitul maxim
17. In cadrul concurentei perfecte, cand cererea creşte, iar oferta este fixă, adaptarea se face:
a. prin preţuri – creşte preţul
b. prin preţuri – preţul scade
c. prin cantităţi - scade oferta
d. toate cele de mai sus
18. In cadrul concurentei perfecte, cand cererea scade, iar oferta este fixă, adaptarea se face:
a. prin preţuri – creşte preţul
b. prin cantităţi – oferta scade
c. prin cantităţi - sporeşte oferta
d. toate cele de mai sus
19. Suma cu care creşte sau scade încasarea totală prin producerea şi vinderea a încă unei unităţi de produs
se numeste:
a. încasarea medie
b. încasarea marginală
c. încasarea variabila
d. încasarea procentuala
20. Se întâlneşte când firma fixează preţuri diferite pentru niveluri diferite de bunuri (pe această piaţă) şi se
încearcă astfel să se obţină o parte din “surplusul cumpărătorului”:
a. Discriminarea de gradul I sau perfectă
b. Discriminarea de gradul Il
c. Discriminarea de gradul III
d. Discriminarea de gradul IV
21. Se presupune că firma cunoaşte curba cererii fiecarui consumator, pentru bunul pe care îl produce si
având în vedere această informaţie, firma încearcă să determine consumatorii să plătească preţul maxim
si să atragă totalitatea consumatorilor:
a. Discriminarea de gradul I sau perfectă
b. Discriminarea de gradul Il
c. Discriminarea de gradul III
d. Discriminarea de gradul IV
22. Intervine atunci când firma vinde pe pieţe diferite, la preţuri diferite, în condiţiile separării pieţelor:
pentru copii şi adulţi, acordarea de burse
a. Discriminarea de gradul I sau perfectă
b. Discriminarea de gradul Il
c. Discriminarea de gradul III
d. Discriminarea de gradul IV
23. Piaţa se consideră echilibrată pentru preţul care permite egalitatea dintre:
a. Exporturi si importuri
b. Cerere şi oferta
c. Consumatori si producatori
d. Toate cele de mai sus
24. Suma cu care creşte costul total când producţia creşte cu o unitate se numeste:
a. cost mediu
b. cost marginală
c. cost variabil
d. cost procentual
25. Când pe piaţa unui bun omogen, este cumpărătorul unic al produsului respectiv în confruntarea cu un
număr mare de vânzători, agentul economic devine:
a. monopol
b. oligopol
c. monopson
d. duopol
26. Printre trasaturile concurenţei monopoliste se regasesc:
a. existenţa unui număr mare de vânzători
b. o relativă diferenţiere a produselor
c. cumpărătorii au latitudinea de a alege combinaţia preţ – calitate, iar producătorii suportă concurenţa
d. toate cele de mai sus
27. Concurenţa este bivalentă în sensul că se manifestă atât pentru:
a. Vanzatori si distribuitori
b. Producători si cumpărători
c. Exportatori si importatori
d. Toti cei de mai sus
28. Printre trasaturile concurenţei ologopoliste se regasesc:
a. acţiunile firmelor de pe piaţă sunt interdependente
b. preţurile, cantitatea vândută şi profitul unei firme depind de reacţia celorlalţi
c. preţurile pe astfel de pieţe sunt în general rigide, fixate de firme, şi se numesc preţuri “ administrate.”
d. toate cele de mai sus
29. Strategia diversificării presupune:
a. înnoirea continua
b. schimbul personalului
c. creşterea productivităţii muncii
d. diminuarea costurilor
30. Strategia produselor omogene se bazează pe:
a. înnoirea continua
b. schimbul personalului
c. creşterea productivităţii muncii
d. modernizarea utilajelor