Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNŢ

UNITATEA MILITARĂ 02607 BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE


PROMOVARE A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN GRAD
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

Unitatea militară 02607 București organizează, la sediul acesteia din Şoseaua


Antiaeriană, nr. 6, sector 5, examenul de promovare a personalului civil contractual în grad
profesional imediat superior.
1. Data, ora și locul organizării examenului: 23.04.2020, ora 11.00, la sediul
Unităţii Militare 02607 Bucureşti din Şoseaua Antiaeriană, nr. 6, sector 5.

2. Bibliografia:
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat;
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 248 din 12.04.2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate
prin Hotărarea Guvernului României nr. 585/2002, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 485 din 05.07.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărarea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete
de serviciu, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 575 din 05.08.2002;
- Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul
Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale numărul M.17 din
04.02.2012;
- R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M.38 din 15.03.2016;
- I.R.I.J.A.M.-99, Instrucţiuni privind întocmirea registrului istoric şi a jurnalului
acţiunilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.55 din
27.05.1999;
- Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 115 din 28.02.2013.

3. Modalitate de desfășurare a examenului: probă scrisă.

4. Calendarul de desfășurare a examenului:


- Depunerea cererilor de participare la examen: 15.04.2020 ora 12.00;
- Dată desfășurare examen: 23.04.2020 ora 11.00;
- Afișarea rezultatelor: 24.04.2020;
- Depunerea contestaţiilor: 27.04.2020;
- Soluţionarea contestaţiilor: 28.04.2020;
- Afişarea rezultatelor: 29.04.2020.

Rezultatul final al concursului se va afişa la sediul Unităţii Militare 02607


Bucureşti, Șoseaua Antiaeriană, nr. 6, sector 5 şi pe pagina de internet www.mapn.ro în
secţiunea „MApN/Carieră/Anunţuri concursuri de încadrare”, în data de 29.04.2020, ora
15.00.
Rezultatul final al concursului nu se contestă.

1 din 2
NECLASIFICAT

NECLASIFICAT
2 din 2