Sunteți pe pagina 1din 27

APROB

STATELE DE FUNCŢII
SERVICII CONTRA PLATA
ANUL 2020

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE


Codul N
Denumirea diviziunii,sectiei,functiei Numar. unitat.
ocupaţiei d/o
1 2 3 4
Laboratorul citologic republican
= medici =
221201 1. Medic de laborator(citolog) 1.00
226906 2. Biolog/chimist în laborator 1.00
= mediu =
224002 1. Fel.laborant - citolog 2.00
pers.medical - total 2.00
pers.mediu - total 2.00
Total general 4.00
Serviciu protezare oro-maxilo-facială și stomatologie
= medici =
226102 1. Medic stomatolog 0.75
= mediu =
322101 1. Asistent medical 0.50
325101 2. Tehnician dentar 1.00
pers.medical - total 0.75
pers.mediu - total 1.50
Total general 2.25
Registratura
= inferior =
334401 1. Registrator medical 1.00
pers.inferior - total 1.00
Total general 1.00
Secţia economico-financiară
= alt personal =
421102 1. Casiera 3.00
241103 2. Contabil coordonator 0.50
alt personal - total 3.50
Total general 3.50

Medici 2.75
Personal medical mediu 3.50
Personal medical inferior 1.00
Alt personal 3.50
TOTAL 10.75

Director ___________________Larisa CATRINICI


Șef secția economico-financiară ___________________Andgela SÎRBU

Șef secția resurse umane ___________________Olga MARDARI


Pag.4

APROB

STATELE DE FUNCŢII

ANUL 2020

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE


Pag.5

Codul N Numar.
Denumirea diviziunii,sectiei,functiei
ocupaţiei d/o unitat.
1 2 3 4
ADMINISTRAŢIA
112076 1. Director 1.00
112076.01 2. Vicedirector asistenţă consultativă 1.00
112076.01 3. Vicedirector medical 1.00
112076.01 3. Vicedirector dezvoltare în oncologie 1.00
112076.01 4. Vicedirector nursing 1.00
112076.01 5. Vicedirector dezvoltare și administrarea patrimoniului 1.00
pers.de conducere - total 6.00
Total general 6.00
Centrul Consultativ Diagnostic
1.1. Secţia consultativă I,II,III
134208 1. Medic-şef secţie consultativă I 1.00
134208 2. Medic-şef secţie consultativă II 1.00
134208 3. Medic-şef secţie consultativă III 1.00
322101.06 4. Asistent medical superior 1.50
515116 5. Soră econoamă 1.50
532104 6. Infirmiera 1.00
Cab.tumori cap şi gît
221201 1. Medic oncolog 4.00
322101 2. Asistent medical 4.00
Cab.mamolog
221201 1. Medic oncolog 5.00
322101 2. Asistent medical 5.00
Cab.ginecolog
221201 1. Medic oncolog 5.00
322101 2. Asistent medical 5.00
Cab.oncolog general
221201 1. Medic oncolog 1.75
322101 2. Asistent medical 1.75
Cab.proctolog
221201 1. Medic oncolog 3.00
322101 2. Asistent medical 3.00
Cab.urolog
221201 1. Medic oncolog 2.25
322101 2. Asistent medical 2.25
Cab.pulmonolog
221201 1. Medic oncolog 2.00
322101 2. Asistent medical 2.00
Cab.gastrolog
221201 1. Medic oncolog 2.00
322101 2. Asistent medical 2.00
Cab.hematolog
221201 1. Medic hematolog 3.00
221201 2. Medic hematolog-pediatru 1.00
322101 3. Asistent medical 4.00
Cab.chimioterapeut
Pag.6

221201 1. Medic oncolog 3.00


322101 2. Asistent medical 3.00
Cab. radioterapeut
221201 1. Medic oncolog-radiolog 1.00
322101 2. Asistent medical 1.00
Cab.oncolog pediatru
221201 1. Medic oncolog 0.50
322101 2. Asistent medical 0.50
Cab.de proceduri
322101 1. Asistent medical 0.50
pers.medical - total 36.50
pers.mediu - total 35.50
pers.inferior - total 2.50
Total general 74.50

1.2. Staţionarul de zi
1.2.1. Secția oncologie medicală (34 paturi)
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog 4.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 4.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
1.2.2. Secția hematologie (6 paturi)
= medici =
221201 1. Medic hematolog 1.00
= mediu =
322101 1. Asistent medical 1.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera 0.50
1.2.3. Secția oncologie radiologică (10 paturi)
= medici =
221201 1. Medic oncolog-radiolog 2.00
= mediu =
322101 1. Asistent medical 1.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera 0.50
1.2.4. Secția chirurgie oncologică (5 paturi)
= medici =
221201 1. Medic oncolog-chirurg 1.00
221201 2. Medic anesteziolog-reanimatolog 0.50
221201 3. Medic oncolog (criochirurg) 0.25
= mediu =
322101 1. Asistent medical în săli de operaţii 1.00
322101 2. Asistent medical de pansament 1.00
322101 3. Asistent medical (criochirurgia) 0.25
Pag.7

pers.medical - total 9.75


pers.mediu - total 9.25
pers.inferior - total 3.00
Total general 22.00
1.3. Serviciul programare,informare
= mediu =
322101 1. Asistent medical 1.00
= inferior =
334401 1. Registrator medical 2.00
= alt personal =
413201 1. Operator introducere, validare şi prelucrare date 7.00
pers.mediu - total 1.00
pers.inferior - total 2.00
alt personal - total 7.00
Total general 10.00
Departamentul asistență psihologică, paliativă și reabilitare medicală
1.4.1. Serviciul psihologului
= medici =
263404 1. Psiholog 3.00
pers.medical - total 3.00
Total general 3.00
1.4.2. Serviciul asistență paliativă
= medici =
221201 1. Medic (asistență paliativă) 1.00
pers.medical - total 1.00
Total general 1.00
1.4.3. Secţia reabilitare medicală şi medicina fizică
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie 1.00
221201 2. Medic oncolog 1.00
226404 3. Kinetoterapeut 1.00
221201 4. Medic fizioterapeut 1.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322109 2. Asistent medical în reabilitare 2.00
325501 3. Asistent medical fizioterapie 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
pers.medical - total 4.00
pers.mediu - total 5.00
pers.inferior - total 1.00
Total general 10.00
1.4.4. Secția protezare oro-maxilo-facială și stomatologie
= medici =
221201 1. Medic ( responsabil secția ) 0.50
226102 2. Medic stomatolog 0.25
= mediu =
322101 1. Asistent medical 0.50
pers.medical - total 0.75
pers.mediu - total 0.50
Pag.8

Total general 1.25


1.5. Secţia statistica medicală
1.5.1. Serviciu informatică și statistică medicală
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie 1.00
226912 2. Medic statistician 1.00
= mediu =
322101 1. Asistent medical 0.50
331405 2. Statistician medical 1.00
= inferior =
334401 1. Registrator medical 1.00
= alt personal =
413201 1. Operator introducere, validare şi prelucrare date 2.00
1.5.2. Serviciul monitorizare,evaluare şi integrare a serviciilor de asistență medicală
= medici =
221201 1. Medic metodist 3.00
1.5.3. Grupul DRG
= medici =
221201 1. Medic metodist 2.50
221201 2. Medic oncolog 0.50
pers.medical - total 8.00
pers.mediu - total 1.50
pers.inferior - total 1.00
alt personal - total 2.00
Total general 12.50
Departamentul diagnostic
112075.02 1. Şef de departament 1.00
Personal de conducere - total 1.00
2.1. Serviciul Screening
2.1.1. Centrul colonoscopic
= medici =
134208 1. Medic-şef secție ( m.endoscopist ) 1.00
221201 2. Medic endoscopist 2.00
221201 3. Medic anesteziolog 1.25
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 4.00
322101 3. Asistent medical în anestezie şi reanimare 1.25
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 0.50
532104 2. Infirmiera 1.00
= alt personal =
413201 1. Operator introducere, validare şi prelucrare date 1.00
pers.medical - total 4.25
pers.mediu - total 6.25
pers.inferior - total 1.50
alt personal - total 1.00
Total general 13.00
2.1.2. Cabinetul screening mamar
221201 1. Medic oncolog 1.00
Pag.9

322101 2. Asistent medical 1.00


pers.medical - total 1.00
pers.mediu - total 1.00
Total general 2.00
2.2. Laborator analize medicale
134207 1. Medic-şef laborator ( m.laborant ) 1.00
322101.06 2. Felcer laborant superior 1.00
515116 3. Soră econoamă 1.00
Laboratorul biochimic
221201 1. Medic de laborator 2.00
226906 2. Biolog/chimist în laborator 1.00
322101 3. Felcer laborant 8.00
532104 4. Infirmiera 1.00
Laboratorul clinic
221201 1. Medic de laborator 2.00
226906 2. Biolog/chimist în laborator 1.00
322101 3. Felcer laborant 8.00
532104 4. Infirmiera 1.00
Laboratorul bacteriologic
221201 1. Medic de laborator 2.00
322101 2. Felcer laborant 3.00
532104 3. Infirmiera 1.00
Laboratorul hematologic
221201 1. Medic de laborator 5.00
322101 2. Felcer laborant 5.00
Laboratorul de urgenţă
221201 1. Medic de laborator 1.00
322101 2. Felcer laborant 9.00
532104 3. Infirmiera 1.00
pers.medical - total 15.00
pers.mediu - total 34.00
pers.inferior - total 5.00
Total general 54.00
2.3. Secția imagistică medicală
134208 1. Medic-şef secţie ( m.imagist-radiolog) 1.00
2.3.1 Laborator radiologie
= medici =
221201 1. Medic imagist-radiolog 7.00
= mediu =
322101.06 1. As.medical imagist radiolog super.(tehnician-radiolog) 1.00
322101 2. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 7.00
322101 3. Asist.med.a salii de proceduri 0.50
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 5.00
334401 3. Registrator medical 1.00
Echipa imagistică mobilă
= medici =
221201 1. Medic imagist-radiolog 3.00
Pag.10

= mediu =
322101 1. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 3.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera 1.50
334401 2. Registrator medical 1.50
2.3.2 Laboratorul ecografie
= medici =
134207 1. Medic-şef laborator ( medic-imagist -sonografist ) 1.00
221201 2. Medic imagist-sonografist 5.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 5.00
2.3.3 Laboratorul medicină nucleară
= medici =
134207 1. Medic-şef laborator ( medic-imagist medicina nucleară ) 1.00
221201 2. Medic-imagist medicina nucleară 1.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical de medicina nucleară 2.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera 1.00
pers.medical - total 19.00
pers.mediu - total 20.50
pers.inferior - total 11.00
Total general 50.50
2.4. Secţia endoscopie
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.endoscopist ) 1.00
221201 2. Medic endoscopist 4.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 4.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 0.50
pers.medical - total 5.00
pers.mediu - total 5.00
pers.inferior - total 0.50
Total general 10.50
2.5. Secția diagnostic funcțional
= medici =
221201 1. Medic pe diagnostica funcţională 2.00
= mediu =
322101 1. Asist.medical în diagnostic funcţional 4.00
pers.medical - total 2.00
pers.mediu - total 4.00
Total general 6.00
2.6. Secția biologia tumorii
2.6.1 Laboratorul imunologie și genetică moleculară
= medici =
134207 1. Medic-şef laborator 1.00
Pag.11

221201 2. Medic de laborator 2.00


226906 3. Biolog/chimist în laborator 2.00
= mediu =
322101.06 1. Fel.laborant superior 1.00
322101 2. Felcer laborant 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
pers.medical - total 5.00
pers.mediu - total 3.00
pers.inferior - total 2.00
Total general 10.00
2.6.2 Laboratorul Citologic Republican
= medici =
134207 1. Medic-şef laborator ( m.laborant ) 1.00
221201 2. Medic de laborator(citolog) 4.00
= mediu =
322101.06 1. Fel.laborant superior ( citolog ) 1.00
322101 2. Fel.laborant - citolog 3.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera lab.citologie 1.00
pers.medical - total 5.00
pers.mediu - total 4.00
pers.inferior - total 1.00
Total general 10.00
2.6.1 Serviciul anatomie patologică (prozectura)
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.anatomo-patolog ) 1.00
221201 2. Medic anatomo-patolog 12.50
= mediu =
322101.06 1. Fel.laborant superior ( histolog ) 1.00
322101 2. Fel.laborant (histolog) 19.00
314102 3. Laborant (histolog ) 3.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera lab.histologie 4.50
334401 3. Registrator medical 1.00
= alt personal =
413201 1. Operator introducere, validare şi prelucrare date 1.00
pers.medical - total 13.50
pers.mediu - total 23.00
pers.inferior - total 6.50
alt personal - total 1.00
Total general 44.00
Sectorul asistență medicală spitalicescă
3.1. Secţia UPU
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie 1.00
221201 2. Medic UPU 1.50
221201 3. Medic consultant 1.00
Pag.12

221201 4. Medic de serviciu (bl.chirurgical, 2 post.) 8.00


221201 5. Medic de serviciu (bloc radiologic) 4.00
221201 6. Medic de serviciu (bl.hematologic) 4.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asist.medical UPU 4.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera p-ru deservirea şi însoţirea bolnavilor 4.00
334401 3. Registrator medical 1.00
pers.medical - total 19.50
pers.mediu - total 5.00
pers.inferior - total 6.00
Total general 30.50
3.2. Serviciul operativ și informare
= mediu =
322101 1. Asist.medical (serviciul operativ) 3.00
322101 2. Asist.medical (de elib.a certif.conced.medical) 1.00
322101 3. Asist.medical (pe evidenţa mijloacelor stupefiantelor) 0.50
= inferior =
334401 1. Registrator medical 1.00
pers.mediu - total 4.50
pers.inferior - total 1.00
Total general 5.50

3.3. Serciciul medicilor rezidenţi


= medici -rezidenţi =
221106 1. Medic rezident 58.00
per.med.-rezid. Total general 58.00
3.4. Bloc operator
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg ) 1.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical în săli de operaţii 24.00
322101 3. Asistent medical în săli de operaţii (serv.de gardă) 4.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 3.00
532104 2. Infirmiera 20.00
pers.medical - total 1.00
pers.mediu - total 29.00
pers.inferior - total 23.00
Total general 53.00
3.5. Secția sterilizare
= alt personal =
121908 1. Șef secţie 1.00
311919 2. Operator responsabil de supraveghere tehnică a instalaţiilor 3.00
= mediu =
322101 1. Asistent medical a salii de sterilizare 7.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera 2.00
Pag.13

813149 2. Autoclavist 3.00


alt personal - total 4.00
pers.mediu - total 7.00
pers.inferior - total 5.00
Total general 16.00
3.6. Cabinetul de transfuzie a sângelui
= medici =
134208 1. Medic-şef cabinetului ( m.transfuziolog ) 1.00
221201 2. Medic transfuziolog 1.50
221201 3. Medic de laborator (izoserolog) 1.25
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical pe expidierea a sîngelui 2.00
322101 3. Felcer laborant 2.50
= inferior =
532104 1. Infirmiera 1.00
pers.medical - total 3.75
pers.mediu - total 5.50
pers.inferior - total 1.00
Total general 10.25

3.7. Departamentul chirurgie oncologică


3.7.1. Secţia anesteziologie şi terapie intensivă (24 paturi)
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.anesteziolog-reanimatolog ) 1.00
134208 2. Medic-şef, serviciul anestezie ( m.anesteziolog-reanimatolog ) 1.00
221201 3. Medic anesteziolog-reanimatolog 34.75
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior secție 1.00
322101.06 2. Asistent medical superior, serviciul anestezie 1.00
322101 3. Asistent medical în anestezie şi reanimare 43.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 2.00
532104 2. Infirmiera de salon 16.00
pers.medical - total 36.75
pers.mediu - total 45.00
pers.inferior - total 18.00
Total general 99.75
3.7.2. Secţia Toraco-abdominală (purulentă)
20 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg )cu 100% efort de medic 1.00
221201 2. Medic oncolog-chirurg 2.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 7.50
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 1.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
Pag.14

532104 2. Infirmiera 1.00


532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 3.00
pers.mediu - total 10.50
pers.inferior - total 4.00
Total general 17.50
3.7.3. Secţia Gastrologie
35 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg )cu 50% efort de medic 1.00
221201 2. Medic oncolog-chirurg 5.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 9.00
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 1.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 6.00
pers.mediu - total 13.00
pers.inferior - total 4.25
Total general 23.25
Îngrijirea pacienţilor (secţiile toraco-abdominală, gastrologie)
= inferior =
532104 1. Infirmiera 8.00
pers.inferior - total 8.00
Total general 8.00
3.7.4. Secţia Proctologie ( purulentă )
45 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg ) 1.00
221201 2. Medic oncolog-chirurg 8.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 10.50
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 2.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 3.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 5.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 9.00
pers.mediu - total 16.50
pers.inferior - total 8.25
Total general 33.75
3.7.5. Secţia Urologie ( purulentă )
40 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg ) 1.00
Pag.15

221201 2. Medic oncolog-chirurg 6.50


= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 12.00
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 1.50
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 5.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 7.50
pers.mediu - total 15.50
pers.inferior - total 8.25
Total general 31.25
3.7.6. Secţia Ginecologie
60 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie (m.oncolog-ginecolog) 1.00
221201 2. Medic oncolog-ginecolog 9.50
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical (responsabil pentru post II) 1.00
322101 3. Asistent medical 14.00
322101 4. Asistent medical a salii de pansament 2.00
322101 5. Asistent medical a salii de proceduri(cu chimioterapie) 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 3.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 4.00
pers.medical - total 10.50
pers.mediu - total 20.00
pers.inferior - total 8.00
Total general 38.50
3.7.7. Secţia Tumorile pielii, melanom și ALM ( purulentă )
50 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg ) 1.00
221201 2. Medic - oncolog coordonator de transplant 1.00
221201 3. Medic oncolog-chirurg 8.50
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 12.00
322101 3. Asistent medical a salii de pansament şi gipsat 2.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 2.50
532104 3. Infirmiera-bufetiera 4.00
pers.medical - total 10.50
pers.mediu - total 17.00
pers.inferior - total 7.50
Total general 35.00
Îngrijirea pacienţilor (secţiile ginecologia et.5,secţia tumorile pielii, melanom și ALM)
= inferior =
Pag.16

532104 1. Infirmiera 8.00


pers.inferior - total 8.00
Total general 8.00
3.7.8. Secţia Mamologie
60 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg ) 1.00
221201 2. Medic oncolog-chirurg 9.50
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical (responsabil pentru post II) 1.00
322101 3. Asistent medical 14.00
322101 4. Asistent medical a salii de pansament 2.00
322101 5. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 2.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 4.00
pers.medical - total 10.50
pers.mediu - total 20.00
pers.inferior - total 7.00
Total general 37.50
3.7.9. Secţia Tumori regiunea cap și gît ( purulentă )
50 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-chirurg ) 1.00
221201 2. Medic oncolog-chirurg 9.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical (responsabil pentru post II) 1.00
322101 2. Asistent medical 16.00
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 2.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 2.50
532104 3. Infirmiera-bufetiera 4.00
pers.medical - total 10.00
pers.mediu - total 22.00
pers.inferior - total 7.50
Total general 39.50
3.7.10. Secţia Oncologie pediatrică
20 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog )cu 100% efort de medic 1.00
221201 2. Medic oncolog 2.50
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 8.50
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 1.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri(chimeoterapie) 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
Pag.17

532104 2. Infirmiera 1.00


532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 3.50
pers.mediu - total 11.50
pers.inferior - total 4.00
Total general 19.00
Îngrijirea pacienţilor (secţiile ginecologia et.2,mamologia ,pediatrie oncologică,
secţia tumori regiunea cap și gît)
= inferior =
532104 1. Infirmiera 8.00
pers.inferior - total 8.00
Total general 8.00
3.7.11. Secţia îngrijiri paliative
10 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie 1.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera 4.00
pers.medical - total 1.00
pers.inferior - total 4.00
Total general 5.00
3.8. Serviciu control,supraveghere și prevenire a IAAM
= medici =
221201 1. Medic igienist-epidemiolog 1.25
= mediu =
322101 1. Asist.medical (pe dezinfecţie) 1.00
Cab. destionare deșeurilor
= inferior =
516910 1. Dezinfecţionist 2.00
pers.medical - total 1.25
pers.mediu - total 1.00
pers.inferior - total 2.00
Total general 4.25
4.1. Departamentul oncologie medicală
4.1.1. Secţia oncologie medicală I
45 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog 4.50
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 12.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 5.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 5.50
pers.mediu - total 15.00
pers.inferior - total 8.25
Pag.18

Total general 28.75


4.1.2. Secţia oncologie medicală II
40 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog 4.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 11.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 5.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 5.00
pers.mediu - total 14.00
pers.inferior - total 8.25
Total general 27.25
4.1.3. Secţia oncologie medicală III
40 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog 3.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 11.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 5.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 4.00
pers.mediu - total 14.00
pers.inferior - total 8.25
Total general 26.25
4.2. Departamentul hematologie
4.2.1. Secţia hematologie I
35 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.hematolog ) cu 50% efort de medic 1.00
221201 2. Medic hematolog 2.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 8.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 3.00
pers.mediu - total 11.00
Pag.19

pers.inferior - total 4.00


Total general 18.00
4.2.2. Secţia hematologie II
30 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.hematolog ) cu 50% efort de medic 1.00
221201 2. Medic hematolog 2.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 8.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 3.00
pers.mediu - total 11.00
pers.inferior - total 4.00
Total general 18.00
4.2.3. Secţia hematologie III
35 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.hematolog ) cu 50% efort de medic 1.00
221201 2. Medic hematolog 2.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 8.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 3.00
pers.mediu - total 11.00
pers.inferior - total 4.00
Total general 18.00

4.2.4. Secţia hematologie IV


30 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.hematolog ) cu 50% efort de medic 1.00
221201 2. Medic hematolog 2.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 8.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
Pag.20

pers.medical - total 3.00


pers.mediu - total 11.00
pers.inferior - total 4.00
Total general 18.00

4.2.5. Secţia hematologie pentru copii


25 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.hematolog ) cu 50% efort de medic 1.00
221201 2. Medic hematolog 3.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 12.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 2.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.00
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 4.00
pers.mediu - total 15.00
pers.inferior - total 4.00
Total general 23.00
Îngrijirea pacienţilor (secţiile departamentului hematologic)
= inferior =
1. Infirmiera 16.00
pers.inferior - total 16.00
Total general 16.00
4.3. Departamentul oncologie radiologică
112075.02 1. Şef de departament 1.00
Personal de conducere - total 1.00
4.3.1. Secţia oncologie radiologică I
30 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-radiolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog-radiolog 3.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 7.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 0.50
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 4.00
pers.mediu - total 9.00
pers.inferior - total 3.50
Total general 16.50
4.3.2. Secţia oncologie radiologică II
30 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-radiolog ) 1.00
Pag.21

221201 2. Medic oncolog-radiolog 3.00


= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 7.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 0.50
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 4.00
pers.mediu - total 9.00
pers.inferior - total 3.50
Total general 16.50
4.3.3. Secţia oncologie radiologică III
30 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-radiolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog-radiolog 3.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 7.00
322101 3. Asistent medical a salii de proceduri 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 0.50
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 4.00
pers.mediu - total 9.00
pers.inferior - total 3.50
Total general 16.50
4.3.4. Secţia oncologie radiologică IV (brahiterapie)
40 paturi
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog-radiolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog-radiolog 5.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior 1.00
322101 2. Asistent medical 10.00
322101 3. Asistent medical a salii de pansament 1.00
322101 4. Asistent medical a salii de proceduri 1.50
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
532104 2. Infirmiera 1.25
532104 3. Infirmiera-bufetiera 2.00
pers.medical - total 6.00
pers.mediu - total 13.50
pers.inferior - total 4.25
Total general 23.75
Îngrijirea pacienţilor (secţile Oncologie radiologica I,II,III,IV)
= inferior =
532104 1. Infirmiera 9.00
pers.inferior - total 9.00
Pag.22

Total general 9.00


4.3.5. Laborator oncologie radiologică
= medici =
322101.06 1. As.medical imagist radiolog super.(tehnician-radiolog) 1.00
515116 2. Soră econoamă 0.25
532104 3. Infirmiera 5.00
Tomografie computerizată
221201 1. Medic imagist-radiolog 1.00
322101 2. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 2.00
TERABALT 1 ( 2 schimburi )
322101 1. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 4.00
TERABALT 2 ( 2 schimburi )
322101 1. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 4.00
ACCELELATOR LINIAR ( 2 schimburi )
322101 1. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 3.00
GAMAMED ( 2 schimburi )
322101 1. Asistent medical imagist radiolog (tehnician-radiolog) 1.00
322101 2. Asistent medical a sălii de manipulare 2.00
pers.mediu - total 17.00
pers.inferior - total 5.25
Total general 23.25
Alte structuri
5. Registrul național de cancer
= medici =
134208 1. Medic-şef secţie ( m.oncolog ) 1.00
221201 2. Medic oncolog 1.00
= mediu =
322101 1. Asistent medical 1.00
= inferior =
334401 1. Registrator medical 1.00
= alt personal =
251209 1. Inginer-programator cat.1 1.00
413201 2. Operator introducere, validare şi prelucrare date 2.00
pers.medical - total 2.00
pers.mediu - total 1.00
pers.inferior - total 1.00
alt personal - total 3.00
Total general 7.00

6.1. Farmacia, Serviciul diluția citostaticelor


=Farmacist=
134205 1. Farmacist-șef secție 1.00
134205.03 2. Farmacist-șef adjunct 1.00
226201 3. Farmacist 9.00
= mediu =
321303 1. Laborant-farmacist 6.00
322101 2. Asistent medical (serviciul diluția citostaticelor) 10.00
= inferior =
532104 1. Infirmiera(preambalarea articolelor parafarmateutici) 1.00
532104 2. Infirmiera 5.00
Pag.23

farmacist - total 11.00


pers.mediu - total 16.00
pers.inferior - total 6.00
Total general 33.00
6.2. Secţia resurse umane
= alt personal =
121204 1. Şef secţie resurse umane 1.00
333303.06 2. Inspector superior resurse umane (cu studii superior) 2.00
333303.06 3. Inspector superior resurse umane (cu studii mediu) 1.00
333303 4. Inspector resurse umane (cu studii superior) 4.00
alt personal - total 8.00

6.3. Secţia economico-financiară


= alt personal =
121119 1. Şef secţie economico-financiară (contabil-şef ) 1.00
Personal de conducere - total 1.00
= alt personal =
121119.03 1. Şef adjunct a secţie 2.00
241103 2. Contabil coordonator (evidenţa materială) 2.00
241103 3. Contabil coordonator (decontări cu personalul) 2.00
241103 4. Contabil coordonator (privind datoriile) 1.00
241103 5. Contabil coordonator (evidenţa medicamentelor) 1.00
241103 6. Contabil cat.I (evidenţa materiala) 1.00
241103 7. Contabil cat.I (decontări cu personalul) 2.00
241103 8. Contabil cat.I (evidentă produse alimentare) 2.00
241103 9. Contabil cat.I (evidentă veniturilor) 1.00
241103 10. Contabil cat.I (operație de casa) 1.00
263111 11. Economist evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice 1.00
263107 12. Economist coordonator 2.00
263107 13. Economist cat.I 2.00
alt personal - total 20.00
6.4. Cancelaria
= alt personal =
334102 1. Şef cancelarie 1.00
334307 2. Asistent manager (coordonator) 1.00
413201 3. Operator introducere, validare şi prelucrare date 1.00
alt personal - total 3.00
6.5. Serviciul juridic
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
261104 2. Jurisconsult cat.I 1.50
alt personal - total 2.50
6.6. Serviciul achiziţii și contracte
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
332301 2. Specialist achiziții publice coordonator 1.00
332301 3. Specialist achiziții publice cat.I 2.00
alt personal - total 4.00
Pag.24

6.7. Secția audit intern


Serviciul audit intern
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
241102 2. Auditor intern 1.00
alt personal - total 2.00
6.8. Serviciul coordonare instituțională
= alt personal =
242215 1. Specialist în instituțiile publice(analiză și sinteză) 1.00
242215 2. Specialist în instituțiile publice(sistemului intern de calitate) 1.00
242215 3. Specialist în instituțiile publice 1.00
alt personal - total 3.00
6.9. Serviciul relaţii cu publicul şi mass-media
= alt personal =
Specialist relații publice
243210 1. (specialist de informare și comunicare cu mass-media) 1.00

alt personal - total 1.00


6.10. Arhivă
= alt personal =
121907 1. Şef secția 1.00
262102 2. Arhivist 2.00
alt personal - total 3.00
6.11. Parcul auto
= alt personal =
832202 1. Conducător auto ( şofer responsabil ) 1.00
832202 2. Conducător auto ( şofer) 9.00
832202 3. Conducător auto ( şofer) complexelor mobile 3.00
832202 4. Conducător auto (şofer CCD) 1.00
723105 5. Lacatus auto de cat.V 2.00
alt personal - total 16.00
6.12. Depozit
= alt personal =
132449 1. Şef depozit 1.00
alt personal - total 1.00
6.13. Bloc alimentar
= medici =
134208 1. Șef blocului 1.00
= mediu =
322101.06 1. Asistent medical superior dietetician 1.00
322101 2. Asistent medical dietetician 3.00
= alt personal =
343402 1. Bucătar-şef 1.00
512001 2. Bucătar cat.III-V 10.00
962204 3. Muncitor auxiliar 13.00
911202 4. Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu 4.00
911202 5. Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu(depozit) 2.00
432103.06 6. Magazinier superior 1.00
432103 7. Magazinier 2.00
933306 8. Hamal 2.00
pers.medical - total 1.00
Pag.25

pers.mediu - total 4.00


alt personal - total 35.00
Total general 40.00
7.1. Departamentul inginerie biomedicală
112075.02 1. Şef departament 1.00
Personal de conducere - total 1.00
7.1.1. Secția dispozitive medicale
= alt personal =
121907 1. Şef secția 1.00
214925 2. Inginer metrolog cat.I 1.00
226901 3. Bioinginer medical 3.00
214437 4. Inginer la reparaţii (utilaj medical) cat.1 5.00
321102 5. Tehnician aparate electromedicale cat.1 3.00
Total secția 13.00
7.1.2. Serviciul radioprotecție și securitate radiologică
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
214923 2. Inginer în domeniul radioprotecţiei (radiolog) cat.1 2.00
311113 3. Tehnician dozimetrist de cat.1 0.50
Total pe serviciu 3.50
7.1.3. Serviciul deservire radiologică și imagistică
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
Inginer radiolog cat.I
211110 2. (planificarea tehnică a tratamentuliu radioterapeutic) 6.00
Inginer radiolog cat.1
211110 3. (mentenanţa utilajului radiologic, control planificat) 3.00
211110 4. Inginer radiolog cat.1 (mentenanţa utilajului imagistic) 1.00
311113 5. Tehnician dozimetrist de cat.1 1.00
Total pe serviciu 12.00
7.1.4. Serviciul deservirea sistemului informațional
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
252301 2. Administrator rețea de calculatoare (inginer coordonator) 0.50
215304 3. Inginer electronist cat.1 0.75
251209 4. Inginer-programator cat.1 2.50
Total pe serviciu 4.75
7.2. Secția servicii tehnice
121907 1. Şef secția 1.00
alt personal - total 1.00
7.2.1. Serviciul apă canal și rețele termice
214107 1. Inginer cat.1(deserv.punct.termice) 1.00
214107 2. Inginer cat.1 0.50
712615 3. Lăcătuş-instalator tehnică sanitară cat.III-VI 10.00
712625 4. Montator utilaj și sisteme tehnico-sanitare cat.III-VI 1.00
721211 5. Sudor cat.III-VI 1.00
721202 6. Electrogazosudor cat.III-VI 1.00
Total pe serviciu 14.50
7.2.2. Serviciul electrotehnic și rețele de comunicare
Pag.26

= alt personal =
215122 1. Inginer electroenergetică cat.1 1.00
352202 2. Electromecanic telecomunicaţii de cat.V-VI 2.00
741110 3. Electrician-montator-reglor de cat.V -VI 5.25
351302 4. Tehnician pentru suportul tehnic al rețelelor 1.00
Total pe serviciu 9.25
7.2.3. Grupul sisteme de ventilare şi condiţionare
= alt personal =
214462 1. Inginer
Lăcătuş ventilaţie
la repar.şi întreţin.sistem.de ventilaţie şi condiţ.a aerului 1.00
723314 2. cat.V 1.00
741227 3. Electromecanic reparator obiecte de uz casnic cat.VI 2.00
Total pe serviciu 4.00
7.2.4. Serviciul gaze-curative
= alt personal =
712618 1. Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajului cu gaze cat.V 5.50
Total pe serviciu 5.50
7.2.5. Serviciul ascensoare (16 ascensoare)
= alt personal =
121908 1. Şef serviciu 1.00
834305 2. Liftier 11.00
Total pe serviciu 12.00
7.2.6. Serviciul reparații curente
Grupa dulgheri
= alt personal =
711501 1. Dulgher cat.III-VI 4.00
Total grupa 4.00
Grupa tencuitori-zugravi
= alt personal =
712307 1. Tencuitor cat.III-VI 4.00
713103 2. Zugrav cat.III-VI 4.50
Total grupa 8.50
Total
Secția pe obiectului,
paza serviciu protecție civilă, antiincendiară și securitatea
12.50
7.3. muncii
= alt personal =
121907 1. Şef secția (specialist securitatea şi sănătatea în muncă) 1.00
214936 2. Specialist securitatea şi sănătatea în muncă 1.00
962908 3. Paznic (portar) 12.00
962908 4. Paznic (portar) (CCD) 4.00
541413 5. Operator la punctul de supraveghere video 4.00
Total pe secția 22.00
7.4. Secția menaj și gospodărie
= alt personal =
121907 1. Şef secția 1.00
311923 2. Tehnician cat.I 1.00
332305 3. Agent de aprovizionare 1.00
= inferior =
515116 1. Soră econoamă 1.00
Pag.27

pers.inferior - total 1.00


alt personal - total 3.00
Total 4.00
Grupa menaj
= alt personal =
911202 1. Ingrijitor incăperi de serviciu 4.50
931202 2. Îngrijitor spaţii verzi 5.00
961101 3. Curățitor conducte de gunoi 1.00
961305 4. Măturător 11.00
961305 5. Măturător (CCD) 2.00
933306 6. Hamal 2.50
Total grupa 26.00
Grupa de primirea/predarea lenjeriei
= alt personal =
912102 1. Completator lenjerie 2.50
753208 2. Cusătoreasă (repararea lenjeriei) 1.00
Total 3.50
pers.inferior - total 1.00
alt personal - total 32.50
Total sectia 33.50

TOTAL 1515.50
Personal de conducere 10.00
Medici ,farmacişti și medici-rezidenți 388.00
Personal medical mediu 577.00
Personal medical inferior 277.50
Alt personal 263.00

Director ___________________Larisa CATRINICI

Șef secția economico-financiară ___________________Andgela SÎRBU

Șef secția resurse umane ___________________Olga MARDARI