Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Petroșani

Facultatea de Științe
Managementul Strategic al Afacerilor

TQM – Argumente pro și contra

Introducere
Pentru a realiza o abordare cât mai subiectivă, voi face referire la experiența pe care am
avut-o ca și angajat în cadrul firmei Bosch Rexroth - Blaj, firma multinațională în cadrul căreia se
produc componente pentru industria auto, precum: senzori de viteză a roților, senzori de turație a
arborelui cotit, senzori şi componente electronice pentru grupul motopropulsor.
Fiind o companie de prestigiu, aceasta implementează și respectă norme, standarde și
principii de înaltă calitate. Bosch Rexroth, la fel ca și alte firme, implementează managementul
total al calității, care poate fi definit drept o strategie de management, având ca scop înglobarea
calității în toate procesele organizației, iar ca rezultat, îmbunătățirea continuă a satisfacției
clienților prin asigurarea calității. Toate aceste acțiuni contribuie la creșterea pe termen lung a cotei
de piață.
Avantaje
Întrucât în cadrul firmei se produceau componente automotive, ,implementearea TQM era
un factor decisiv, îmbunătățind semnificativ calitățile produselor oferite, fapt care genera o creștere
a satisfacției clienților, și implicit, suplimentarea vânzărilor.
De asemenea, implementearea TQM determină concentrarea atenției pe îmbunătățirea
continuă, fapt ce conduce la o micșorare importantă a risipei de resurse, crescând astfel
productivitatea, întrucât personalul folosește timpul mult mai eficient.
În altă ordine de idei, în contexul în care ne aflăm, credibilitatea joacă un rol important, de
aceea, clienţii şi potenţialii clienţi preferă să facă achiziţii de la furnizori certificaţi, fiind siguri că
aceştia controlează în mod riguros toate procesele din cadrul organizaţiei. Aceste principii fiind
respectate, conduc la îmbunătăţirea imaginii organizaţiei, făcând diferenţierea faţă de concurenţă,
asigurând și totodată responsabilizând personalul de implicarea să la realizarea obiectivelor
organizaţiei.
Dezavantaje
După părerea mea, dezavantajele sunt în primul rând legate de investiţia propriu-zisă, de
resursele necesare de implementare. deoarece acestea depind foarte mult de tipul companiei, de
mărimea companiei şi de alţi factori care sunt diferiţi pentru fiecare tip de companie
În al doilea rând, intervine procesul de certificare ISO. Acest proces nu se încheie odată cu
implementarea sistemului de management al calității sau prin obținerea certificării, ci trebuie
menținut pe toată durata existenței companiei, deoarece, în caz contrar, compania poate pierde
certificarea ISO , acest lucru ducând la cheltuieli neprevăzute.