Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA:

PETROM BUCURESTI
SUCURSALA PETROM PITESTI FISA DE MASURI PROPUSE
SEDIU SUCURSALA PITESTI Fisa nr. 4. 4.

LOCUL DE MUNCA:
Inginer petrolist
Nr NIVEL COMPETENTE/
crt. FACTORI DE RISC DE NOMINALIZAREA MASURII PROPUSE RASPUNDERI TERMENE
RISC
0 1 2 3 4 5
1 Incercarea de a remedia singur defectele in instalatiile 4 Se interzice acest lucru. lucrator desemnat permanent
tehnologice in functiune si in instalatiile electrice sub tensiune Instructaje periodice asupra consecintelor cu S.S.M.
nerespectarii disciplinei tehnologice si a instructiunilor inginer petrolist
proprii de S.S.M.
2 Mentinerea in functiune a motoarelor electrice de actionare a 4 Se interzice acest lucru …. sef sectie permanent
compresoarelor sau a pompelor de recirculare apa din statiile La receptia motoarelor electrice noi sau reparate inginer petrolist
de dezbenzinare fara etichete de conformitate date de producator destinate folosirii in medii cu pericol de explozie se va lucrator desemnat
sau reparator pentru utilizare in medii cu pericol de explozii. verifica declaratia de conformitate pentru mediu exploziv cu S.S.M.
si existenta etichetelor care atesta acest lucru.
Nu se vor utiliza motoare electrice neconforme pentru
mediu Ex d II
Este interzisa cu desavarsire orice interventie la motoarele
electrice de catre persoane neautorizate
3 Mentinerea in functiune a instalatiilor tehnologice cu 4 Se interzice acest lucru …. Toate neetanseitatile constatate sef sectie permanent
scapari de gaze la armaturi sau la elementele de imbinare se vor remedia in cel mai scurt timp. inginer petrolist
In cazul producerii de defectiuni majore se va proceda la lucrator desemnat
efectuarea reviziilor la instalatiile tehnologice respective cu S.S.M.
inaintea termenului planificat.
4 Neverificarea conformitatii pentru utilizare in medii potential 4 La receptia motoarelor electrice noi sau reparate sef sectie permanent
explozive la instalatiile, motoarele si echipamentele electrice ce se destinate folosirii in medii cu pericol de explozie se va lucrator desemnat
monteaza in medii de lucru cu pericol de explozie verifica declaratia de conformitate pentru mediu exploziv cu S.S.M.
si existenta etichetelor care atesta acest lucru. inginer petrolist
La receptia lucrarilor de montaj sau reparatii ale instalatiilor
electrice destinate utilizarii in medii de lucru cu pericol de
explozie se vor verifica declaratiile de conformitate pentru
mediu exploziv ale subansamblelor componente si a
instalatiei ca ansamblu unic.
Nu se vor utiliza instalatii, motoare si echipamente electrice
neconforme pentru mediu Ex d II
5 Cadere libera a sculelor, a pieselor sau a materialului tubular 4 Interzicerea asezarii de scule, materiale si piese pe sef sectie permanent
asezat necorespunzator si neasigurat rezervoare si pe platformele scarilor. lucrator desemnat
Evitarea stationarii angajatilor sau a circulatiei pe sub cu S.S.M.
zonele de lucru la inaltime in timpul desfasurarii inginer petrolist
activitatilor. Utilizarea castilor de protectie.
Semnalizarea prin indicatoare de interzicere al accesului,
sub zonele in care se lucreaza la inaltime.
6 Recipiente sub presiune (separatoare, baterii de cazane, conducte 4 Respectarea termenelor de verificare ISCIR a responsabil cu permanent
transport gaze, instalatii comprimare gaze) ce se pot fisura recipientilor sub presiune. supravegherea
accidental si il pot surprinde in zona Urmarirea parametrilor de functionare a instalatiilor tehnica a
tehnologice. recipientelor sub
Respectarea termenelor de revizii si reparatii presiune
prevazute in grafice inginer petrolist
7 Electrocutare prin atingere directa a componentelor instalatiilor 4 Este interzisa interventia la echipamentele electrice a sef sectie permanent
si echipamentelor electrice in timpul functionarii acestora persoanelor neautorizate inginer petrolist
Efectuarea reviziilor tehnice la utilaje conform supervizor
graficului de revizii tehnice stabilit
Controlul periodic al instalatiilor de impamantare
ale utilajelor
Remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor sau
anomaliilor in functionarea instalatiilor si echipamentelor
electrice cu personal autorizat
8 Substante inflamabile 4 Interzicerea folosirii focului deschis (chibrituri,tigari) lucrator desemnat permanent
Scapari accidentale de gaze aflate sub presiune in instalatiile in perimetrul instalatiilor tehnologice. Montarea de panouri cu S.S.M.
tehnologice avertizoare de interzicera a accesului cu foc sau cu obiecte sef sectie
ce pot provoca scantei, in zonele cu pericol de explozie. adj sef sectie
Personalul va fi instruit la angajare si periodic inginer petrolist
referitor la toate pericolele pe care le prezinta
produsele petroliere la locul de munca.
Folosirea detectoarelor portabile de gaze in statiile de
comprimare gaze, dezbenzinare gaze si deetanizare gaze
9 Utilizarea de prize, prelungitoare sau elemente de racordare a 3 Se va interzice utilizarea prizelor, prelungitoarelor defecte, cu lucrator desemnat permanent
echipamentelor electrice la reteaua de alimentare, defecte sau cu izolatia imbatranita sau cu carcasele deteriorate. cu S.S.M.
izolatia deteriorata Se vor utiliza numai prize, prelungitoare si elemente de inginer petrolist
racordare a echipamentelor electrice, omologate si insotite de
certificate de calitate date de producator.

10 Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor electrice 3 Se interzice acest lucru. inginer petrolist permanent
defecte La observarea oricaror defectiuni sau anomalii in functionarea
echipamentelor electrice, se vor opri si se vor deconecta
imediat de la reteaua de alimentare.
Echipamentul respectiv va fi etichetat ca ”defect” si va fi
reparat de electricieni autorizati sau unitati service autorizate
11 Stationarea in zone de lucru atunci cand se fac probe functionale 3 Se recomanda pastrarea unei distante minime de siguranta in Lucrator desemnat permanent
ale utilajelor afara razei de actiune a organelor de lucru sau a pieselor in cu S.S.M.
miscare in timpul efectuarii de probe tehnologice inginer petrolist
12 Pozitionarea gresita la purjarea jetului de gaze (etalonari, 3 Evitarea stationarii in zona jetului de gaze si inginer petrolist permanent
dezghetari de sonde) ce pot antrena nisip de zacamant impuritati lichide sau mecanice ce pot produce leziuni
sau orbiri
13 Pornirea unitatii de pompare fara avertizare prealabila ( pericol 3 Respectarea instructiunilor proprii de S.S.M. lucrator desemnat permanent
strivire corp) la locul de munca cu S.S.M.
Pe toata durata lucrarilor se va fixa pe tabloul aparaturii de inginer petrolist
comanda placute avertizoare cu inscriptia: ”Atentie nu supervizor
porniti se lucreaza”
14 Pornire compresoare fara avertizare prealabila (pericol prindere 3 Respectarea instructiunilor proprii de protectia lucrator desemnat permanent
maini) muncii la locul de munca cu S.S.M.
La lucrarile de revizie si reparatie la instalatiile electrice sef sectie
ale compresoarelor se va proceda in prealabil la scoaterea inginer petrolist
totala de sub tensiune a instalatiilor ce se revizuiesc.
Pe toata durata lucrarilor se va fixa pe tabloul aparaturii de
comanda placute avertizoare cu inscriptia: ”Atentie nu
porniti se lucreaza”
15 Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime (verificari in 3 Utilizarea incaltamintei adecvate, deplasarea in adj sef sectie permanent
instalatii) instalatie se va face in exclusivitate pe platforme si inginer petrolist
scari amenajate in acest scop prevazute cu balustrade maistru petrolist
de protectie.
Folosirea centurilor de siguranta atunci cand se
lucreaza la inaltime.
Verificarea permanenta a integritatii balustradelor de
la platformele si scarile de acces ale instalatiei.
16 Accidentari la demontarea duzelor, flansilor, cupoanelor de 3 Se interzice acest lucru. La astfel de operatii se va adj sef sectie permanent
robineti la care o parte a organului de inchidere a ramas proceda astfel: inginer petrolist
sub presiune se va inchide robinetul de izolare; maistru petrolist
se va scurge presiunea de gaz prin robinetul aval de
locul interventiei si cu acesta din urma deschis se vor
0 1 2 3 4 5
efectua operatiile necesare.
In timpul demontarii executantul si prsoanele de fata vor sta
in pozitie ferita pentru a prevenii un eventual accident
17 Pozitionari gresite in fata duzelor de refulare ale supapelor 3 Evitarea stationarii in zona jetului de gaze cu inginer petrolist permanent
impuritati mecanice sau lichide ce pot produce
leziuni sau orbiri
18 Explozii incendii provocate de mentinerea focului in zonele de 3 Se interzice acest lucru pe o distanta mai mica de sef sectie permanent
lucru cu purjari sau emanatii de gaze si vapori de gazolina 50 m. Se vor monta placute indicatoare de interzicere a inginer petrolist
lucrarilor cu foc deschis sau cu obiecte ce pot produce lucrator desemnat
scantei sau flame in toate zonele cu medii cu pericol de cu S.S.M.
explozie
19 Accidente de traseu 3 Instruirea si verificarea periodica a salariatilor conform lucrator desemnat permanent
normelor specifice de transport intern si rutier cu S.S.M.
inginer petrolist
20 Omiterea raportarii in timp real de date sau informatii comunicate 3 Se interzice acest lucru. Instructaje periodice sef unitate permanent
din sectie catre compartimentele sau conducerea schelei privind consecintele nerespectarii disciplinei lucrator desemnat
tehnologice si a restrictiilor de securitate cu S.S.M.
21 Utilizarea de echipament individual de protectie din fibre sintetice 3 Achizitionarea si utilizarea echipamentului individual lucrator desemnat permanent
Pericol de incarcare electrostatica si explozie de protectie certificate pentru folosirea in medii potential cu S.S.M.
explozive. Interzicerea folosirii lenjeriei de corp din
fibre sintetice.
22 Nerespectarea prevederilor codului rutier la deplasarile in interes 3 Este obligatorie respectarea prevederilor codului rutier pe lucrator desemnat permanent
de serviciu pe drumurile publice drumurile publice cu S.S.M.
Se recomanda pentru conducerea autovehiculelor firmei inginer petrolist
soferi profesionisti
23 Neutilizarea mastilor de protectie in cazul interventiilor rapide in 3 Se interzice acest lucru. Se vor folosi mastile de lucrator desemnat permanent
zone cu emanatii de gaze sau substante toxice (etan, gazolina, protectie ori de cate ori exista suspiciunea ca in cu S.S.M.
bioxid de carbon si gaze sarace) zona respectiva sau in incinta respectiva pot aparea inginer petrolist
scapari de gaze sau de substante toxice
24 Neutilizarea sculelor specifice pentru lucrarile in atmosfera 3 Utilizarea sculelor si dispozitivelor de verificare si lucrator desemnat permanent
potential exploziva control prevazute pentru lucru in zone cu pericol de cu S.S.M.
explozie. Atentie fata de operatiile executate in zonele inginer petrolist
cu pericol de explozie.
25 Stres datorat conditiilor periculoase ( gaze,substante inflamabile 3 Efectuarea de controale medicale periodice in vederea lucrator desemnat permanent
si substante toxice) existente sub presiune si la temperaturi depistarii unor afectiuni datorate stresului profesional cu S.S.M.
scazute sau ridicate in instalatiile tehnologice medic medicina
muncii

0 1 2 3 4 5
26 Deplasari sub efectul propulsiei - proiectarea de corpuri sau 3 Evitarea stationarii in zonele cu purjari tehnologice de inginer petrolist permanent
particule antrenate de jeturi de gaze sub presiune in momentul gaze. Urmarirea si efectuarea la termenele stabilite a responsabil cu
refularilor tehnologice sau spargerii accidentale a conductelor inspectiilor tehnice la recipientele sub presiune. supravegherea
aflate sub presiune Monitorizarea permanenta a parametrilor instalatiilor tehnica a
tehnologice conform instructiunilor tehnice cuprinse in recipientelor sub
manualul de operare al instalatiilor. presiune
maistru petrolist
27 Prinderea mainilor in angrenajul compresoarelor si al pompelor cu 3 Completarea aparatorilor de protectie pe toata zona sef sectie permanent
piston libera a angrenajului adj. sef sectie
Punerea in functiune a compresoarelor si al pompelor numai maistru petrolist
cu aparatorile de protectie ale transmisiilor montate
28 Spargerea corpului pompelor cu piston 3 Supravegherea parametrilor, verificarea si intretinerea adj sef sectie permanent
corespunzatoare. inginer petrolist
Oprirea imediata a pompelor in cazul observarii unor maistru petrolist
anomalii in timpul functionarii
29 Lovirea de catre contragreutatile unitatii de pompare 3 Montarea in zona de actiune a contragreutatilor de lucrator desemnat permanent
aparatori de protectie din plasa de sarma. cu S.S.M.
Prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si inginer petrolist
sanatate la locul de munca in cadrul instructajelor periodice
30 Coliziunea autovehiculului cu care se deplaseaza cu alte 3 Respectarea legislatiei privind conducerea autovehiculelor lucrator desemnat permanent
autovehicule aflate in trafic pe drumurile publice cu S.S.M.
Controale medicale periodice de catre institutii medicale conducator auto
specializate si abilitate pentru conducatorii auto revizor tehnic
profesionisti
Conducatorul auto are obligatia ca pentru asigurarea
conditiilor tehnice ale autovehiculului sa verifice inainte de
plecarea in cursa urmatoarele:
Sistemul de directie;
Sistemul de franare;
Starea pneurilor;
Existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor
retrovizoare;
Instalatia de semnalizare;
Sa confirme prin semnatura pe foaia de parcurs, ca
autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic
31 Deplasari ale mijloacelor de transport, lovirea accidentala 3 Instruirea si verificarea periodica a salariatilor conform lucrator desemnat permanent
de catre acestea normelor specifice de transport intern si rutier cu S.S.M.
inginer petrolist
0 1 2 3 4 5
32 Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale gazului sub 3 Introducerea in perioadele reci de metanol in inginer petrolist permanent
presiune- formarea de dopuri de gheata sau criohidrati in instalatiile tehnologice. maistru petrolist
elementele instalatiei tehnologice pe timp de iarna Monitorizarea permanenta a parametrilor instalatiilor
tehnologice .
33 Electrocutare prin atingere indirecta a componentelor insta- 3 Verificarea periodica prin masuratori a izolatiei prizelor sef sectie permanent
latiilor si echipamentelor electrice in timpul functionarii acestora centurii de legare la pamant a echipamentelor electrice adj. sef sectie
Remedierea imediata a defectiunilor constatate cu inginer petrolist
personal autorizat
34 Temperatura aerului scazuta iarna si ridicata vara 3 Achizitionarea si utilizarea echipamentului individual sef unitate permanent
de protectie certificate pentru folosire in medii lucrator desemnat
explozive adecvat pentru folosire in perioada iernii si verii. cu S.S.M.
Masuri organizatorice pentru zilele cand temperatura
aerului depaseste 37˚C vara sau - 20˚C iarna cel
putin 2 zile consecutiv
35 Calamitati naturale (trasnet, vant puternic, viscol, grindina, 3 Verificarea periodica prin masuratori a izolatiei sef sectie permanent
inundatii) prizelor centurii de legare la pamant. Remedierea adj. sef sectie
defectiunilor constatate cu personal autorizat. inginer petrolist
Atentie sporita la deplasarile in instalatiile tehnologice
la inaltime, pe vreme nefavorabila.
36 Explozii datorate unui seism foarte puternic 3 Instruirea periodica a personalului privind modul de lucrator desemnat permanent
actiune la locul de munca in situatii de urgenta cu S.S.M.
conform ”Planului de actiune pentru situatii de urgenta” sef sectie
adj. sef sectie
37 Amestec exploziv de gaz sau vapori de gazolina in aer- explozii 3 Remedierea in cel mai scurt timp al neetanseitatilor aparute sef sectie permanent
cauzate de folosirea focului (chibrituri, tigari) in zone cu in instalatiile tehnologice adj.sef sectie
potentiale scapari de gaze Interzicerea folosirii focului deschis (chibrituri, tigari) lucrator desemnat
in zonele cu pericol de explozie. cu S.S.M.
Montarea de panouri avertizoare, care sa specifice acest inginer petrolist
lucru.
38 Formarea de atmosfere bogate in CO2 si azot in cazuri 3 Evitarea stationarii in zonele in care se constata adj.sef sectie permanent
accidentale scapari de CO2 sau azot. Instruirea salariatilor lucrator desemnat
conform instructiunilor proprii de securitate si cu S.S.M.
sanatate privind lucrul cu CO2 si azot. inginer petrolist