Sunteți pe pagina 1din 9

UNITATEA: Numar persoane expuse: 5

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias Durata expunerii : 12 ore/schimb


Sucursala Ploiesti FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare:
Sectia de productie gaze naturale Urziceni
Formatia Urziceni - Grup 1 Urziceni Nord fisa nr. 2
LOCUL DE MUNCA:
Operator extractie
COMPONENTA FACTORI CONSE- CLASA CLASA NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CINTA DE DE PARTIAL
DE MUNCA IDENTIFICATI (descriere, parametri) MAXIMA GRAVI- PROBA- DE
PREVI- TATE BILI- RISC
ZIBILA TATE
0 1 2 3 4 5 6
1 2 72 Factori de risc proprii executantului
2 3 7 Factori de risc proprii sarcinii de munca
3 3 50 Factori de risc proprii mijloacelor de productie
4 2 19 Factori de risc proprii mediului de munca
5 3
6 3
7 3
8 3
9 2
10 3
11 3
12 4
13 3
14 2
15 3
16 4
17 4
18 3
19 3
20 4
21 3
22 3
23 3
24 3
25 3
26 2
27 2
28 3
29 3
30 3
31 3
32 3
33 3
34 4
35 3
36 2
37 4
38 2
39 2
40 2
41 4
42 3
43 4
44 2
45 2
46 3
47 2
48 3
49 3
50 3
51 3
Nivelul de risc global al locului de munca este:
51
∑ r i×R i 0×(7×7)+ 0×(6×6)+0×(5×5 )+ 8×(4×4 )+30×(3×3 )+13×(2×2)+0×(1×1)
i=1
Nr= 51 = =3 , 04
0×7 +0×6+0×5+8×4 +30×3+13×2+ 0×1
∑ ri
i=1

Diagrama Fisei de Evaluare nr. 4. 3.


7

6
Niveluri partiale de risc

5
4 4 4 4 4 4 4 4
4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Factori de risc (forma concreta de manifestare)


Ponderea factorilor de risc identificati dupa componenta sistemului de
munca

Factori de risc proprii mediului de munca


13%

Factori de risc proprii executantului


49%

Factori de risc proprii mijloacelor de productie


34%
Factori de risc proprii sarcinii de munca
5%
Interpretarea rezultatelor evaluarii:

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca este egal cu 3,04 valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca
cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare a locului de munca nr. 4.3, din care se observa ca din totalul de 51 factori de risc
identificati nici unul nu depaseste, ca nivel partial de risc valoarea 4, incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
factori de risc proprii executantului : 47%
factori de risc proprii sarcinii de munca : 5 %
factori de risc proprii mijloacelor de productie : 34 %
factori de risc proprii mediului de munca : 13%
UNITATEA: Numar persoane expuse: 5
PETROM BUCURESTI Durata expunerii : 8 ore/schimb
SUCURSALA PETROM PITESTI FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare:
SEDIU SUCURSALA PITESTI
fisa nr. 4. 3 S.C. TENET D.S. S.A.
LOCUL DE MUNCA:
Inginer petrolist
COMPONENTA FACTORI CONSE- CLASA CLASA NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CINTA DE DE PARTIAL
DE MUNCA IDENTIFICATI (descriere, parametri) MAXIMA GRAVI- PROBA- DE
PREVI- TATE BILI- RISC
ZIBILA TATE
0 1 2 3 4 5 6
A. Executant Actiuni gresite 1 Adoptarea unui pozitii gresite in timpul lucrului la birou (pozitionarea ITM 3 2 2
incorecta a elementelor sistemului de calcul 45-180 zile
2 Utilizarea de prize, prelungitoare sau elemente de racordare a Deces 7 1 3
echipamentelor electrice la reteaua de alimentare, defecte sau cu izolatia
deteriorata
3 Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor electrice defecte Deces 7 1 3
4 Deplasari/miscari ce pot conduce la caderea echipamentelor electrice ce ITM 2 2 2
sunt alimentate la retea de pe birou 3-45 zile
5 Stationarea in zone de lucru atunci cand se fac probe functionale Deces 7 1 3
ale utilajelor
6 Pozitionare gresita la purjarea jetului de gaze (etalonari, INV 4 2 3
dezghetari de sonde) ce pot antrena nisip de zacamant. gr. III
7 Pornirea unitatii de pompare fara avertizare prealabila (pericol Deces 7 1 3
strivire corp)
8 Pornire compresoare fara avertizare prealabila ( pericol prindere INV 4 2 3
maini) gr.III
9 Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin ITM 2 3 2
dezechilibrare sau alunecare 3-45 zile
10 Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime (verificari in Deces 7 2 4
instalatii)
11 Accidentari la demontarea duzelor, flansilor, cupoanelor de Deces 7 1 3
robineti la care o parte a organului de inchidere a ramas
sub presiune
12 Incercarea de a remedia singur defectele in instalatiile Deces 7 2 4
tehnologice in functiune si in instalatiile electrice sub tensiune
0 1 2 3 4 5 6
13 Pozitionari gresite in fata duzelor de refulare ale supapelor INV. gr. III 4 2 3
14 Pozitionarea gresita la manevrarea ventilelor sub presiune ITM 3 2 2
45- 180 zile
15 Explozii, incendii provocate de mentinerea focului in zonele de Deces 7 1 3
lucru cu purjari sau emanatii de gaze si vapori de gazolina
16 Mentinerea in functiune a motoarelor electrice de actionare a Deces 7 2 4
compresoarelor sau a pompelor de recirculare apa din statiile
de dezbenzinare fara etichete de conformitate date de producator
sau reparator pentru utilizare in medii cu pericol de explozii.
17 Mentinerea in functiune a instalatiilor tehnologice cu Deces 7 2 4
scapari de gaze la armaturi sau la elementele de imbinare
18 Accidente de traseu Deces 7 1 3
Omisiuni 19 Omiterea raportarii in timp real de date sau informatii comunicate Deces 7 1 3
din sectie catre compartimentele sau conducerea schelei
20 Neverificarea conformitatii pentru utilizare in medii potential explozive Deces 7 2 4
la instalatiile, motoarele si echipamentele electrice ce se monteaza in
medii de lucru cu pericol de explozie
21 Utilizarea de echipament individual de protectie din fibre sintetice Deces 7 1 3
Pericol de incarcare electrostatica si explozie
22 Nerespectarea prevederilor codului rutier la deplasarile in interes de Deces 7 1 3
serviciu pe drumurile publice
23 Neutilizarea mastilor de protectie in cazul interventiilor rapide in Deces 7 1 3
zone cu emanatii de gaze sau substante toxice (etan, gazolina,
bioxid de carbon si gaze sarace)
24 Neutilizarea sculelor specifice pentru lucrarile in atmosfera Deces 7 1 3
potential exploziva
B. Sarcina de munca Solicitare 25 Stres datorat conditiilor periculoase ( gaze,substante inflamabile ITM 3 3 3
psihica si substante toxice) existente sub presiune si la temperaturi 45- 180 zile
scazute sau ridicate in instalatiile tehnologice
26 Decizii dificile in timp scurt ITM 2 4 2
3-45 zile
Solicitare 27 Efort dinamic : deplasarea intre diferite puncte de lucru (operatie ITM 2 4 2
fizica efectuata cu conditionare temporara si frecventa mare) 3-45 zile
C. Mijloace de Factori de risc 28 Deplasari sub efectul propulsiei - proiectarea de corpuri sau INV 4 2 3
productie mecanic particule antrenate de jeturi de gaze sub presiune in momentul gr.III
refularilor tehnologice sau spargerii accidentale a conductelor
aflate sub presiune
0 1 2 3 4 5 6
29 Prinderea mainilor in angrenajul compresoarelor si al pompelor cu piston INV. gr. III 4 2 3
30 Spargerea corpului pompelor cu piston Deces 7 1 3
31 Lovirea de catre contragreutatile unitatii de pompare Deces 7 1 3
32 Coliziunea autovehiculului cu care se deplaseaza cu alte autovehicule Deces 7 1 3
aflate in trafic
33 Deplasari ale mijloacelor de transport, lovirea accidentala de catre Deces 7 1 3
acestea
34 Caderea libera a sculelor, a pieselor sau a materialului tubular asezat Deces 7 2 4
necorespunzator si neasigurat
35 Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale gazului sub Deces 7 1 3
presiune- formarea de dopuri de gheata sau criohidranti in
elementele instalatiei tehnologice pe timp de iarna
36 Suprafete sau contururi periculoase- contact direct al corpului ITM 2 2 2
cu contururi taioase, intepatoare sau suprafete alunecoase 3-45 zile
datorita produselor si a ghetii pe timpul iernii
37 Recipiente sub presiune (separatoare,baterii de cazane,conducte Deces 7 2 4
transport gaze, instalatii comprimare gaze) ce se pot fisura
accidental si il pot surprinde in zona
Factori de risc 38 Temperatura ridicata a conductelor de abur neizolate ITM 2 4 2
termic corespunzator (130˚C) 3-45 zile
39 Temperatura ridicata a conductelor de racire a compresoarelor ITM 2 4 2
3-45 zile
40 Curenti permanenti de aer in halele compresoarelor ITM 2 4 2
3-45 zile
Factori de risc 41 Electrocutare prin atingere directa a componentelor instalatiilor Deces 7 2 4
electric si echipamentelor electrice in timpul functionarii acestora
42 Electrocutare prin atingere indirecta a componentelor insta- Deces 7 1 3
latiilor si echipamentelor electrice in timpul functionarii acestora
Factori de risc 43 Substante inflamabile Deces 7 2 4
chimic Scapari accidentale de gaze aflate sub presiune in instalatiile
tehnologice
44 Substante toxice - scapari accidentale si inhalarea metanolului ITM 3 2 2
folosit in instalatii 45- 180 zile
D. Mediu de Factori de risc 45 Zgomot produs la refularea gazului din instalatiile tehnologice INV. 4 1 2
munca fizic sau la fisurarea accidentala a recipientelor sub presiune gr.III
46 Temperatura mediului exterior scazuta iarna si ridicata vara ITM 3 3 3
45- 180 zile
0 1 2 3 4 5 6
47 Iluminat insuficient in unele zone ale instalatiilor tehnologice, ITM 2 4 2
in parcuri si sonde 3-45 zile
48 Calamitati naturale (trasnet, vant puternic, viscol, grindina) Deces 7 1 3
49 Explozii datorate unui seism foarte puternic Deces 7 1 3
Factori de risc 50 Amestec exploziv de gaz sau vapori de gazolina in aer- explozii Deces 7 1 3
chimic cauzate de folosirea focului (chibrituri, tigari) in zone cu
potentiale scapari de gaze
51 Formarea de atmosfere bogate in CO2 si azot in cazuri Deces 7 1 3
accidentale