Sunteți pe pagina 1din 4

Chestionar „Tendinţe tipologice”

Factorii chestionarului:

Chestionarul pune în evidenţă patru dimensiuni tipologice şi doi factori secundari (latenţi).

Dimensiunile tipologice evaluate de acest instrument sunt:

I. Tipul „Generos”: dispus să se implice, să acţioneze în numele celorlalţi şi să rezolve


problemele comune, cu condiţia că efortul lui să fie recunoscut şi gratificat: are un „loc
al controlului” intern (este conştient că de el şi de efortul lui depinde reuşita de care se
bucură şi ceilalţi) şi se plasează spre polul altruist („a da/a oferi”) al dimensiunii
bipolare altruism – egoism.

II. Tipul „Implicat”: acţionează, se implică în auze ce nu sunt ale lui. Negociază, rezolvă
problemele comune ale grupului din care face parte şi îi ajută pe ceilalţi fără să aştepte
ceva în schimb, fără să aibă sentimentul unui efort deosebit sau al unui sacrificiu; are
un „loc al controlului” extern (are sentimentul că succesele lui se datorează şansei,
întîmplării sau ajutorului celorlalţi) şi se plasează spre polul altruist („a da/a oferi”) al
dimensiunii bipolare altruism – egoism.

III. Tipul „Revendicativ”: bun observator, spirit analitic, sesizează imediat orice
disfuncţiune a sistemului social din care face parte (organizaţie, grup, familie) sau orice
încălcare a drepturilor lui, reacţionînd imediat şi avînd curajul să-şi exprime poziţia în
faţa colegilor sau şefilor; are un „loc al controlului” extern ( are sentimentul că
ceilalţi/sistemul sunt responsabili de proasta funcţionare şi trebuie să facă ceva pentru
a remedia situaţia) şi se plasează spre polul egoist („a cere/a solicita”) a dimensiunii
bipolare altruism – egoism.

IV. Tipul „Neajutorat”: sensibil la problemele celorlalţi şi ale sistemului, sesizează cu


uşurinţă care sunt problemele şi ce ar trebui făcut, dar, deşi este conştient că e şi el
parte a problemei, nu are curajul „revendicativului” de a milita pentru remedierea
situaţiei şi nici energia, încrederea şi determinarea „generosului” pentru a acţiona; are
un „loc al controlului” intern (este conştient că de el şi de efortul lui depinde rezolvarea
multor probleme, dar are sentimentul că nu este în stare s-o facă) şi se plasează spre
polul egoist („ a cere/a solicita”) al dimensiunii bipolare altruism – egoism, aşteptînd
tensionat şi cu sentiment de culpabilitate ca cineva să acţioneze, pentru a se alătura
efortului colectiv.

Cei doi factori secundari (latenţi) sunt:

a) Altruism – Egoism: scală de evaluare a dispoziţiei de a oferi, a ajuta, a interveni î’n scopul
rezolvării unei probleme comune (scopuri mici), prin opoziţie cu poziţia de a fi sensibil la
situaţiile care presupun lezarea drepturilor şi avantajelor personale şi a cere, a solicita
remedierea unor astfel de situaţii în interes personal.

b) „Loc al controlului” intern – „Loc al controlului” extern: tentinţa de a gîndi că tot ceea
ce se întîmplă unei persoane, problemele sau oportunităţile care apar depind mai degrabă
de şansă, întîmplare, acţiunile celorlalţi sau de alte forţe externe (scopuri mici – loc
extern), prin opoziţie cu situaţia în care persoana se simte responsabilă de tot ceea ce i se
întîmplă, crede că poate anticipa şi controla ceea ce se întîmplă în jurul ei.
Scorare:

Dimensiune Itemi (se adună valorile fiecărui item şi se împarte la 10)


Generos 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25
Implicat 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30
Revendicativ 11, 12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 35
Neajutorat 16, 17, 18, 19, 20, 36, 37, 38, 39
Egoism 1, 3, 4, 7, 9, 14, 21, 23, 27, 29
Loc control intern 5, 11, 12, 13, 25, 28, 31, 32, 33, 34

Etalon:

Etalon
Intensitatea cu care se manifestă factorul
masculin
Foarte
Foarte slab Slab Mediu Intens
intens
Factorul
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Generos 0 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,8 5,9 6,2 6,5 7
Implicat 0 4,2 4,8 5,2 5,5 5,6 5,9 6,1 6,3 6,4 7
Revendicativ 0 4,4 5,0 5,3 5,5 5,7 5,9 6,2 6,3 6,6 7
Neajutorat 0 2,0 2,4 2,6 2,9 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 7
Egoism 0 4,4 5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 6,4 6,5 6,6 7
Loc control
0 4,0 4,6 5,0 5,4 5,6 5.8 5,9 6,2 6,5 7
intern

Etalon
Intensitatea cu care se manifestă factorul
feminin
Foarte
Foarte slab Slab Mediu Intens
Factorul intens
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Generos 0 3,8 4,6 4,9 5,2 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 7
Implicat 0 4,4 4,7 4,9 5,2 5,3 5,5 5,9 6,1 6,3 7
Revendicativ 0 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,1 6,3 7
Neajutorat 0 2,3 2,6 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 5,1 7
Egoism 0 4,3 4,9 5,1 5,4 5,6 3,8 5,9 6,1 6,5 7
Loc control
0 4,1 4,6 4,9 5,2 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 7
intern

Scala „Tendinţe tipologice”

Vă rugăm să citiţi următoarele afirmaţii şi să notaţi, marcînd cu un „X” opinia


dvs., în ce măsură sunteţi de acord sau nu cu aceasta.

1 – NICIODATĂ de acord
2 – FOARTE RAR de acord
3 – UNEORI de acord
4
5 – DESEORI de acord
6 – FOARTE DES de acord
7 – ÎNTOTDEAUNA de acord

N/o Afirmaţii 1 2 3 4 5 6 7
Succesele muncii mele se datorează în
1
mare măsură propriului efort.
Mă consider un om cel puţin la fel de
2
valoros ca ceilalţi.
3 Sunt mîndru(ă) de realizările mele.
Mă simt dezamăgit(ă) dacă ceilalţi nu
4
apreciază ceea ce fac pentru ei.
Mă bucur cînd pot face ceva pentru cei din
5
jurul meu.
6 Cred că orice problemă are o soluţie.
Sunt destul de tolerant(ă) cînd ceilalţi
7
greşesc faţă de mine.
Consider normal să-mi fac treaba bine
8
chiar dacă ceilalţi nu o fac.
9 Îi respect pe cei din jur.
Cred că este important să ceri întotdeauna
10
ceea ce ţi se cuvine.
11 Sesizez uşor neregulile din sistem.
Vreau ca ceilalţi să-şi îndeplinească în mod
12
corect responsabilităţile faţă de mine.
Cei ce au acestă responsabilitate trebuie să
13
schimbe lucrurile care nu merg bine.
Am curaj să vorbesc despre problemele
14 colectivului din care fac parte, chiar dacă
nu se găseşte nimeni s-o facă.
15 Sunt o persoană fără noroc.
Cred că ceilalţi nu au încredere în calităţile
16
mele, în competenţa mea.
17 Deseori mă simt depăşit(ă) de situaţie.
Nu sunt prea mulţumit(ă) de rezultatele
18
muncii mele.
Chiar dacă aş vrea să mă shimb, nu aş
19
reuşi.
20 Vreau să am situaţia sub control.
Îi apreciez pe oamenii din jurul meu şi
21
aştept ca ei să procedeze la fel.
Simt nevoia ca munca mea să fie evaluată,
22
să obţin un feedback.
În orice activitate, îmi place să îmi pun în
23
valoare calităţile.
Mă simt trădat atunci cînd munca mea nu
24
este recunoscută.
Îmi place să le fac pe plac celorlalţi ca să-i
25
fac să se simtă bine.
26 Sunt o persoană care tot timpul face ceva,
acţionează.
Nevoia de a face mai bine şi a face mai mult
27
mă caracterizează.
Găsesc soluţii pentru multe din problemele
28
cu care mă confrunt.
Pot să spun că reuşesc în ceea ce îmi
29
propun să fac.
Sunt genul de om care doreşte să-i fie
30
respectate drepturile.
Am dreptate atunci cînd sesizez o neregulă
31
sau cer să-mi fie respectat un drept.
Sunt o persoană analitică ce sesizează
32
rapid problemele
Mă deranjează ideea de nedreptate, mai
33
ales atunci cînd ştiu că am dreptate
34 Îmi place să fiu corect cu cei din jurul meu
Îmi reproşez că nu am suficient curaj
35 pentru a-i înfrunta pe cei care greşesc faţă
de mine.
Nu cred că viaţa mea se poate transforma
36
radical în bine.
Mă consum pentru orice problemă ce apare
37
şi pe care ştiu că nu pot să o rezolv.
Ceilalţi au mult tupeu şi încearcă să
38 rezolve problemele colectivului chiar şi
atunci cînd nu este cazul.
Ştiu cum ar putea fi rezolvate multe
39 probleme, dar nu am puterea de a-i
convinge sau mobiliza pe ceilalţi.

Vîrsta ____________
Sexul: □ M □ F
Ocupaţia ____________________________________________
Studii absolvite: □ gimnaziale □ liceale □ universitare
Tip de firmă/instituţie: □ instituţie publică □ Firmă – Specificul activităţii: □ producţie
□ servicii
□ comerţ