Sunteți pe pagina 1din 3

Genul dramatic

Genul dramatic cuprinde totalitatea operelor literare scrise cu scopul de a fi


jucate pe scena unui teatru. Acesta este și motivul pentru care aceste opere
presupun un spațiu și un timp limitat, existând un confllict dramatic riguros
construit în care sunt antrenate personajele.
Speciile genului dramatic sunt:
1. comedia
2. drama
3. tragedia

În literatura română, printre scriitorii de opere aparținând genului dramatic (ei


se numesc dramaturgi) se numără: Ion Luca Caragiale, Marin Sorescu, Mihail
Sebastian, Tudor Arghezi, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Eugen Ionescu, Vasile
Alecsandri etc..
Trăsături:
Operele dramatice păstrează o anumită structură: sunt împărțite pe acte și
scene (uneori pot apărea și cu denumirea de tablouri)
Replicile sunt precedate de numele personajelor (de exemplu: “TIPĂTESCU:
Unul… unul care suge sângele poporului… Eu sug sângele poporului!…” – “O
scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale)
Sunt prezente indicațiile scenice (numite și didascalii): de regulă, puse între
paranteze, acestea fac referire la decor, la mișcarea personajelor, atitudine, gestică,
mimică, tonalitatea vocii etc. (de exemplu: “TIPĂTESCU (terminând de citit o
frază din jurnal) : …Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om!.. –
idem)
Modul de expunere predominant este dialogul (uneori monologul) care
dinamizează acțiunea și marchează numeroase valori expresive: atitudini,
sentimente, ezitări ale personajelor
Este prezent conflictul dramatic: un element esențial, care conduce la
dezvoltarea subiectului și a relațiilor dintre personaje. În funcție de specia abordată,
acesta se poate aplana (precum în comedie), poate duce la moartea eroului (în
tragedie sau în unele drame).

Acum rezolvă acest test despre genul dramatic și încearcă să obții 10/10. Mult
succes!
1. Indicațiile scenice se mai numesc și:
a) Replici
b) imagini artistice
c) didascalii
d) conflicte

2. Care dintre modurile de expunere de mai jos poate fi spcific genului


dramatic?
a) dialogul
b) descrierea
c) narațiunea

3. Operele dramatice sunt concepute pentru:


a) a fi puse în scenă;
b) a fi publicate în ziare;
c) a reda emoții puternice transmise de eul liric în mod direct.

4. Care dintre speciile de mai jos aparțin genului dramatic?


a) tragedia, comedia, drama;
b) fabula, balada;
c) basmul, schița, nuvela;
d) doina, pastelul.

5. Într-o operă a genului dramatic, spațiul și timpul sunt:


a) extinse;
b) limitate;
c) ele nu sunt deloc specificate.

6. Didascaliile fac referire la:


a) mărcile eului liric, care constau în pronume/ adj. pronominale de persoana I
sau a II-a;
b) descrieri artistice ample, care redau emoțiile autorului transmise în mod
direct;
c) decor, mișcarea personajelor, atitudini, gestică, mimică.

7. Este prezent eul liric într-un text aparținând genului dramatic?


a)da, prin mărcile sale specifice: verbe și pronume la persoana I și a II-a;
b)da, prin prezența mijloacelor de expresivitate artistică;
c)nu.
8. Modul de expunere predominant într-o opera dramatică este narațiunea.

a) Adevărat;

b) Fals.
9. Alege din lista de mai jos un autor român care a scris opere dramatice: a) Ion
Creangă;
b)Ion Luca Caragiale.
10. În comedie, conflictul conduce la moartea eroului
a) Adevărat
b) Fals

Nu uita să citești cu atenție lecția și să aplici aceste cunoștințe pe mai departe! Te vor ajuta atât la
examen, cât și la liceu, mai târziu!