Sunteți pe pagina 1din 3

Fabula

Fabula este o specie a genului epic, în versuri sau în proză, în care autorul
personifică animale, obiecte, fenomene ale naturii, plante (entități non-umane) și
care satirizează anumite năravuri, mentalități (defecte umane) cu scopul îndreptării
lor.

Printre cei mai importanți autori care au scris fabule se numără: Grigore
Alexandrescu, George Topârceanu, Tudor Arghezi, Esop, La Fotaine etc..

Trăsăturile acestei specii (utile pentru demonstrarea apartenenței unui text la


specia fabulă):

utilizarea (cultivarea) procedeului stilistic al alegoriei (procedeul stilistic


care constă în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete)
prezența unei morale:
1. implicite (pe care o deducem din text, o subînțelegem)
2. explicite (pe care autorul o oferă, de regulă în ultimele versuri
ale textului
figura de stil predominant utilizată este personificarea – prin care, autorul
atribuie caracteristici omenești obiectelor, plantelor, animalelor etc..
personajele antrenate în acțiune sunt alegorice (reprezentând tipologii umane
diferite – spre exemplu: ipocritul, demagogul, naivul, mincinosul etc..)
narațiunea se va îmbina cu dialogul (care ocupă un rol important în fabulă) și
cu descrierea.

Pentru consolidarea acestor noțiuni, am pregătit un mic test pe care îl puteți


parcurge mai jos. 

Test- grilă

1. Cărui gen aparține fabula?


a) dramatic;
b) liric;
c) epic

2. Fabula este o specie scrisă în:

a) acte și scene;

b) capitole;

c) versuri;

d) versuri sau proză.

3. Procedeul stilistic dominant, cultivat în această specie este:


a) hiperbola;
b) alegoria;
c) antiteza;
d) comparația.
4. Morala fabulei poate fi implicită sau explicită.

a) poate fi doar implicită;

b) fals;

c) adevărat

5. Figura de stil predominantă în fabulă este:

a) Personificarea;

b) Morala;

c) Epitetul;

d) Enumerația.

6. În fabulă, naratorul este:

a) Subiectiv;
b) Obiectiv;

c) Martor.

7. Morala implicită se referă la:

a) deducerea unei învățături din lectura integral a textului;

b) amplasarea ( la începutul sau la finalul textului) a câtorva versuri care


oferă cititorului o învățătură;

c) deducerea unei învățături din titlul fabulei.

8. Alegoria constă în exprimarea unor idei (1)..... prin mijloace (2)..... .

a) (1)absurd, (2) concrete;

b) (1)abstracte, (2)concrete;

c) (1) concrete, (2) abstracte.

9. În fabulă, autorul transmite în mod..... ideile, gândurile,


mesajul.

a) niciuna dintre variante;

b) direct;

c) indirect.

10. Autorul fabulei este anonim.

a) Fals;

b) Adevărat.

S-ar putea să vă placă și