Sunteți pe pagina 1din 21

Academia de Studii Economice din Moldova

“Scoala Superioara de Turism si Servicii Hoteliere”

TEZĂ DE CURS
Tema: “Călătorind prin Estul Moldovei”

A executat:
Sîrghi Cristina
Modulul: “Managementul Serviciilor Turistice”

Chisinau-2020
Cuprins

1. Introducere
2. Structura traseului
3. Scopul excursiei
4. Scurt istoric
5. Fișa tehnică
6. Incheiere

2
1. Introducere

Republica Moldova este o țară cu un potențial touristic destul de înaltă, avânt


istorie foarte bogată, o diversitate de rezervații peisajice și la fel lacașuri sfinte cu o
arhitectură uluitoare.
Astăzi vom face cunoștință cu fascinata, dar puțin cunoscuta Moldova de Est, unde
vom admira splendoarea bisericii din sec. XVII , arta meșterilor populari ,
fantasticul rezervațiilor și minunăția vinariilor.

2.Structura traseului

Tipul traseului: circular-radial

3
Tematica excursiei: istorică, culturală, religioasă, viti-vinicolă, de aventură

Destinațiile excursiei:

 Căușeni – Biserica “Adormirii Măicii Domnului”


 Popeasca – Casa meșterului popular
 Leuntea – Rezervația „Gradina Turcească”
 Bulboaca – Castel Mimi

Durata: 10-11 ore  (în dependență de complexitatea traseului și a obiectivelor


turistice incluse în itinerar) . La solicitarea turiștilor itinerarul poate fi prelungit
până la 2 ore. Pornirea se efectuiază de la orele 9:00. Punctul de pornire este
Academia de Studii Economice din Moldova
Lungimea traseului: 235km tur-retur
Benificiarii traseului : maturi , studenți +18
Nota informative: Pentru a vizita rezervația e necesară îmbrăcăminte și
încălțăminte sportivă și prânz la pachet pentru a face picnic.
Prețul: 240 lei/pers

3. Scopul excursiei

Cunoașterea multiplelor culturi și tradiții care s-au dezvoltat pe parcursul anilor în


spațiu Estic al Moldovei, familiarizarea cu arta meșterilor populari din acestă
regiune, cu obiceiurile şi valorile culturale, sudierea rezervatiei naturale, dar si cu
măiestria viti-vinicolă a acestu spațiu geografic uluitor.

4
4.Scurt istoric

o Căușeni este un oraș din Republica Moldova. Este reședința raionului cu


același nume. A fost atestat prima oară la 6 iunie 1455.

Fig.1.1 Drapel Fig. 1.2 Stema


Orașul Căușeni este situat la sud-estul Republicii Moldova, la 3 km de stația de
cale ferată Căușeni și la 73 km de Chișinău, în regiunea teraselor cu stepă
a Nistrului de jos. Orașul este traversat de râulețului Botna și afluentul lui Lunguța.
Relieful orașului Căușeni este foarte accidentat, înconjurat de dealuri. Denumirea
localității ne vorbește despre forma reliefului – căuș, care este mărginit de dealuri.

Fig.1.3 Căușeni la înălțimea de 800m

5
Prima atestare documentară a localității Căușeni datează din anul 1470. În sec.
XVI această localitate este menționată ca târg, adică oraș comercial. În această
perioadă orașul devine și reședință a Hanatului Crimeei. Pe la mijlocul anilor '60 ai
sec. XVIII, la Căușeni se află una din reședințele mitropolitului Proilaviei, cu
aportul căruia se restaurează “Biserica Adormirea Maicii Domnului”.

Fig.1.4 “Biserica Adormirea Maicii Domnului”1920

Fig.1.5 “Biserica Adormirea Maicii Domnului”prezent

6
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni este un monument
arhitectural construit în secolele XVII - XVIII. Este ctitorit de către domnitorul
Moldovei Grigore Callimachi și mitropolitul Daniil al Proilaviei. Pictura datează
din anul 1763 și este opera zugravilor Stanciul Radu și Voicul. Este un monument
unic în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului (biserică semi-
îngropată), Interesant e faptul că Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din
Căuşeni este semi-îngropată, fapt explicat printr-o legendă ajunsă la noi de pe
timpul administraţiei tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis construcţia unei
biserici creştine, cu condiţia ca ea să nu depăşească în înălţime un ostaş pe cal.
Interiorul bisericii este bogat pictat în fresce murale în stilul atribuit şcolii târzii
de la Hurez (Ţara Românească). În comparaţie cu exteriorul sobru al bisericii,
interiorul poartă o nuanţă mai intimă. În picturile murale, predomină o gamă caldă
de culori, conturate pe fundalul albastru al pereţilor.Picturile murale din interior,
care fac celebritatea bisericii, reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei
medievale în Moldova. În iconografie se simte influienţa artei bizantine.

Fig.1.6 Interiorul bisericii

7
Subiectele biblice sunt dispuse în registre. Cel de jos este decorat cu ornamente;
în cel de la mijloc sunt înfăţişate figuri în piciore, iar in registrul de sus se află
medalioanele cu sfinţi. Registrele sunt desparţite prin fâşii ornamentate cu motive
caracteristice artei bizantine. În altar se află compoziţiile: "Sfinţii episcopi", pe
boltă - "Oranta", mai jos - "Impărtăşirea apostolilor". Pe bolta naosului sunt pictate
scene din viaţa sfinţilor, iar mai jos "Deisis", "Sfinţii părinţi - Ioachim cu Ana şi
Sf. Maria cu pruncul Iisus".

Fig.1.7 fragment frescă - Apostolii îndureraţi

Fig.1.8 fragment frescă - Sfinţii părinţi Ioachim şi Ana şi Sf. Fecioară Maria
cu pruncul Iisus

8
În naos, la stânga altarului, se observă chipurile mai multor sfinţi "cu ochii scoşi".
Se spune că găurile din pictură sunt din cauza tătarilor, ce au ponegrit locul sfânt,
însă nu au rămas nepedepsiţi. O legendă locală afirmă că printr-o minune
dumnezeiască acestor răufăcători le-au pierit toţi caii, şi de atunci, înfricaţi fiind,
nu s-au mai atins de bisericile româneşti.
În pronasos se află un tablou votiv, care se deosebeşte prin expresivitatea
chipurilor ctitorilor. Pe zidul nordic s-au păstrat figurile apostolilor Petru şi Pavel,
care ţin în mâini modelul bisericii. Mai sus sunt reprezentaţi cei patruzeci de
Mucenici.
Printre scenele cu caracter religios sunt reprezentaţi şi ctitorii bisericii, domnitorii
Moldovei - Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore
Callimachi, Mitropolitul Proilaviei( adică a Brăilei, cu jurisdicţia şi asupra
Tighinei, Cetăţii Albe şi Chiliei, supusă canonic Constantinopolului ) Daniil etc.
În pictura bisericii mai e reprezentat şi Sfântul Ioan cel Nou (de la Suceava),
considerat protector al Moldovei.

Fig.1.9 fragment frescă - Sfântul Ioan cel Nou, protectorul Moldovei


9
Inscripţiile din altar arată că autorii acestor fresce sunt zugravii Radul, Stancu şi
Voicul.
O alta legenda spune că atunci când tătarii au descoperit biserica, plini de mânie,
au transformat-o în grajd de vite. Aceeaşi soartă va avea biserica şi în vremea
comuniştilor, ba încă a ajuns şi grajd de porci şi hambar de cartofi. Când tătarii şi-
au băgat caii în biserică, acestia au murit cu totii. De furie, ei au sctricat pictura,
scoţând ochii tuturor sfinţilor zugrăviţi în interior

o Popeasca este un sat din raionul Ștefan-Voda, având o populație de circa


2000de oameni. Pentru prima dată apare notat cu numele POPOFCA pe
harta lui Bawr din 1770 ( 1774).

Fig.2.1 Simbol heraldic al satului Popeasca


Satul Popeasca un sat cu oameni gospodari, cu case bine amenajate, cu miros
de busuioc şi gutui. Profesorul şcolar Anton Port este cea mai mare celebritate din
sat. Curtea lui se vede din depărtare şi nu о poţi confunda cu oricare alta. La
domnul Port deseori vin în vizită delegaţii, chiar şi de peste hotare. О curte
obişnuita, pe poartă poţi citi inscripţia: Centrul energeticii de alternativă...

10
Aici sunt prezrnte 2 mori: о „Romaniţă" clasică şi о moară modernă cu palete.
Ele produc energie. Această energie aprinde lumina în becuri, macină făina, pune
în funcţiune strungul pentru ascuţirea sculelor, oloiniţa şi alte aparate.

Fig.2.2 Mori

Meșterul povestește că deși inventase și înainte diverse lucrări, la un moment dat


și-a dat seama că este dependent de energia de la furnizor, și a hotărât să se
reprofileze. „A fost o perioadă când nu aveam curent permanent, atunci m-am

11
hotărât să trec la energia regenerabilă. În tot satul era întuneric, numai la mine
ardea întotdeauna becul. Noi în genere ar trebui să valorificăm sursele
netradiționale de energie: vântul, soarele, apa și biomasa, care sunt inepuizabile, și
în plus sunt ecologice. De ce să ardem paiele pe miriști, când ne putem încălzi cu
ele?”

Fig.1.3Atelier de muncă al profesorului


O altă „ciudățenie” care se află în curtea lui Anton Port este o oglindă parabolică
de dimensiuni impresionante. Aceasta este „aragazul” exotic al familiei Port. Cu
această oglindă parabolică poți pregăti rapid bucate atunci când soarele strălucește
pe cer, chiar dacă afară pot fi și minus 20 de grade.

12
Fig.1.4 Oglinda parabolică a fost construită de Anton Port împreună cu fiica
lui acum 10 ani
Pentru profesorul Anton Port ecologia este un principiu de viață pe care încearcă
să-l promoveze și în rândul tinerilor și copiilor. Pe lângă toate invențiile sale, un
punct de atracție pentru micuți este scrânciobul care se învârte cu puterea vântului.
Astfel bunicul Port își educă nepoții, dar și toți copiii care vin să se joace în „coliba
cu povești”, în spirit ecologic.

o Grădina Turcească este o arie protejată, situată între


satele Leuntea și Copanca din raionul Căușeni, Republica Moldova (ocolul
silvic Copanca, Adajia, parcela 65; Grădina Turcească, parcela 66, albia
veche a Nistrului pe o distanță de 12 km).
Rezervaţia  “ Grădina Turcească” este recunoscută drept una dintre cele mai vechi
arii naturale conservate din Europa.O porţiune imensă de pădure de pe malul
Nistrului, de la Tighina şi pînă la Marea Neagră, a fost luată sub protecţie de
administraţia locală încă din secolul al XVI-lea. În zona raionului  Slobozia, între
satele Leuntea şi Copanca, turistul va vedea una dintre cele mai vechi şi mai mari
localităţi din Moldova, în care şi azi sunt vii tradiţiile

13
Fig.3.1 Rezervaţia  “ Grădina Turcească”

14
o Castel Mimi este un producător de vinuri de înaltă calitate cu o experiență
seculară în domeniu. Cu un respect profund pentru tradiții, specialiștii
cramei creează vinuri incomparabile, după exemplul ilustrului vinificator
Constantin Mimi.

Legendele sunt scrise de oameni mari, cu pasiuni pentru lucruri frumoase. Una
dintre aceste personalități este Constantin Mimi, ultimul guvernator al Basarabiei
din perioada dominației țariste dar și un vinificator ilustru al secolui XX. El şi-a
dedicat viaţa viţei de vie și fiind purtat de această pasiune a reușit să edifice primul
chateau din țară. Castelul din cele mai vechi timpuri a dat viață unor vinuri
excepționale și a reprezentat epicentrul unui proces intensiv de modernizare al
întregului sector vinicol național. Datorită acțiunelor prompte a boierului Mimi
industria vitivinicolă a fost salvată de câteva ori, astfel ca Moldova să poată fi
astăzi pintre liderii mondiali producători de vin.

15
Castel Mimi este recunoscut drept cartea de vizită a Moldovei, una dintre cele mai
importante atracții turistice din țără, ce a reușit să adune oaspeți din peste 80 de
state ale lumii.

În anul 2011 a fost inițiat cel mai ambițios proiect de restaurare din istoria recentă
a Republicii Moldova, în urma căruia Castelul Mimi și-a redobândit farmecul de
odinioară.

Castel Mimi este inclus în Top 15 a celor mai frumoase capodopere arhitectonice
din lumea vinului. Aici trecutul, prezentul și viitorul se îmbină armonios într-o
adevărată atmosferă de poveste.

16
Vinurile Castel Mimi sunt recunoscute la nivel internațional. Datorită calității
desăvârşite acestea au ocupat locuri de frunte la cele mai importante concursuri
naționale și de peste hotare. Colecția vinăriei include vinuri tradiționale precum
Feteasca Albă, Feteasca Neagră, vinuri clasice ca Sauvignon Blanc, Cabernet
Sauvignon sau Merlot, dar și ediții de valoare, conservate în beciurile castelului
pentru mai bine de 70 de ani.

Nimic nu spune mai bine povestea unei vinării decât podgoriile şi vinurile sale. La
Castel MIMI, vinurile şi viţa de vie transmit o istorie de peste un secol. Uneori,
vinurile noastre vorbesc despre tradiţii, oameni şi talente, alteori despre podgorii
însorite şi o climă ideală.

17
La momentul actual, Castel Mimi reprezintă un centru cultural de excelență din
Republica Moldova, locul unde vinul, gastronomia și tradițiile basarabene pot fi
descoperite sub o nouă formulă. Complexul turistic îmbină istoricul cu modernul,
fiecare detaliu fiind purtător a unei energii sau simbologii ascunse ce
caracterizează cultura milenară a ținutului dintre Prut și Nistru.
Istoria captivantă, bogată în detalii, vinurile alese de producție locală îmbinate cu
bucate din cele mai delicioase și evenimentele deosebite au adunat zeci de mii de
persoane din toată lumea prin curtea, grădinele și pivnițile Castelului Mimi. Aici
fiecare clipă devine una de poveste

18
Stațio- Obiective de Dura
Teme principale pentru relatare Indicații organi
nări demonstrare ta
Itinerar

Causeni 1. Vizitarea 2ore Temele principale Informația va fi relatată pe lo


Biserica locurilor Istorie si legende
‘Adormir religioase
ii maicii 2. Cunoastere Ghidul va demonstra obiecti
domnulu istoriei si ,curiozitați si va raspunde la
legendelor re
i”
acestui lacas

Chișinău
Popesca 1 Vizitarea casei- 1ora Energie alternativa Ghidul si mesterul va demon
Stăuceni
Casa muzeu Inventii invetiile mesterului,curiozita
2 Lecție referitor la
mesterul raspunde la orce intrebre
copilarieapoetului
ui
3 Admirareqa
popular
inventiilor mesterului
Leuntea 1.Plimbare pe 2-3 Natura Ghidul va povesti destre isto
rezervatia teritoriul rezervatiei ora rezervatii si va indruma pent
Drumetie
„Gradina acest teritoriu
2. Picnic pe teritoriul
Turceasca
rezervatiei

Bulboaca 1participarea la 2 ore  Aparența vinariei date Ghidul va povesti despre me
Castel degustație
Si istoria acestei vinarii
Mimi
2. Cunoastere istoriei
acestui loc

19
6.Încheiere
Aici imi este ţara
Şi limba mea şi graiul,
Aici imi este mama,
Aici imi este raiul!
În ţara mea frumoasă,
Cu dealuri şi cîmpii,
În ţara mea Moldova,
Cu multe bucurii.
În ţara asta sfîntă,
Iubită de copii,
În ţara mea Moldova,
Cu pitoreşti cîmpii,
Cu şesurile-ntinse,
Cu codri mari şi deşi,
În ţara mea Moldova
Cu-ntinsele poteci.
O altă ţară-aleasă
Ca asta nu găseşti,
Cu lanuri înspicate,
Cu vii şi cu livezi!

Bibliografie
http://www.poezii.md/poezie/20488/moldova/

https://www.castelmimi.md/

https://tarilelumii.wordpress.com/2014/04/23/republica-moldova-turism/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Popeasca,_%C8%98tefan_Vod%C4%83

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adormirea_Maicii_Domnului_din_C%C4%83u%C8%99eni

https://1md.online/ro/moldova/manastiri/biserica-adormirea-maicii-domnului-causeni

20
21

S-ar putea să vă placă și