Sunteți pe pagina 1din 1

VI.

Fizică
Exerciții. Electrizarea

Adevărat sau fals?


 Corpurile electrizate sunt încărcate cu sarcini electrice ….
 Corpurile neutre nu conțin sarcini electrice ….
 Corpurile electrizate cu sarcini de același fel, se resping …
 Corpurile electrizate cu sarcini diferite, se atrag …
 Pot vedea dacă un corp este electrizat, apropiindu-l de electroscop sau pendulul
electrostatic …
 Dacă frec o riglă de plastic cu o țesătură, aceasta poate atrage bucăți mici de
hârtie …
Dacă frecăm o riglă cu o țesătură, aceasta se electrizează prin …..
Dacă atingem o baghetă electrizată de discul
electroscopului sau bobița pendulului
electrostatic, acesta se va electriza prin …..
Dacă apropiem o baghetă electrizată de discul
electroscopului sau bobița pendulului
electrostatic, acesta se va electriza prin …..
Două baghete electrizate identic, vor interacționa …
Două baghete electrizate diferit (+,-), vor interacționa …
Crezi că un corp electrizat poate schimba direcția de curgere a unui jet subțire de apă de
la robinet, dacă este apropiat de acesta?
Justifică răspunsul.
Dați 2 exemple de corpuri electrizate
observate în mediul înconjurător. Ce ar
reprezenta imaginea alăturată?
…………………………………………