Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE DE DIPLOMĂ

INTRODUCERE

1. STADIUL ACTUAL AL MAȘINILOR UNELTE CNC


1.1. Istoria maşinilor unelte CNC
1.2 Proiecte vechi până în prezent
1.3 Avantajele tehnice și economice ale comenzii numerice
1.4. Principiul mașinilor de frezare CNC
1.5. Părțile componente ale unei freze CNC
1.6. Viitorul mașinilor de frezat CNC

2. MEMORIU JUSTIFICATIV DE CALCUL


2.1 Calculul axei Z
2.2 Calculul axei Y
2.3 Calculul axei X
2.4 Calculul și alegerea șurubului cu bile
2.5 Motorul de acționare
3. CONSTRUCȚIA FREZEI CNC PE 3 AXE VARIANTA MINI
3.1. Caracteristici principale:
3.2. Componentele frezei CNC
3.2.1. Cadrul frezei:
3.2.2. Axele liniare:
3.2.3. Elementele de acționare ale axelor:
3.2.4. Elementele de comanda si control ale axelor:

3.3. Lista costurilor materialelor utilizate :

4. NORME DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII

LA PRELUCRĂRI PRIN FREZARE CNC


4.1 Prevederi generale
4.2 Norme de tehnică a securității muncii la întreținerea și repararea mașinilor
de frezat CNC

5. CONCLUZII

Bibilografie
LUCRARE DE DIPLOMĂ

Cuprins
INTRODUCERE................................................................................................................................10
1. STADIUL ACTUAL AL MAȘINILOR UNELTE CNC..............................................................11
1.1. Istoria maşinilor unelte CNC...................................................................................................11
1.2 Proiecte vechi până în prezent..................................................................................................13
1.3 Avantajele tehnice și economice ale comenzii numerice.........................................................14
1.4. Principiul mașinilor de frezare CNC.......................................................................................17
1.5. Părțile componente ale unei freze CNC..................................................................................20
1.6. Viitorul mașinilor de frezat CNC............................................................................................23
2. MEMORIU JUSTIFICATIV DE CALCUL..................................................................................33
2.1 Calculul axei Z.........................................................................................................................33
2.2 Calculul axei Y.........................................................................................................................35
2.3 Calculul axei X.........................................................................................................................38
2.4 Calculul și alegerea șurubului cu bile.......................................................................................40
2.5 Motorul de acționare................................................................................................................43
3. CONSTRUCȚIA FREZEI CNC PE 3 AXE VARIANTA MINI..................................................45
3.1. Caracteristici principale:..........................................................................................................45
3.2. Componentele frezei CNC......................................................................................................46
3.2.1. Cadrul frezei:....................................................................................................................46
3.2.2. Axele liniare:....................................................................................................................46
3.2.3. Elementele de acționare ale axelor:..................................................................................48
3.2.4. Elementele de comanda si control ale
axelor....................................................................50
3.3. Lista costurilor materialelor utilizate ......................................................................................52
4. NORME DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII.......................................................................
LA PRELUCRĂRI PRIN FREZARE CNC.......................................................................................52
4.1 Prevederi generale....................................................................................................................52
4.2 Norme de tehnică a securității muncii la întreținerea și repararea mașinilor de frezat CNC. .54
5. CONCLUZII..................................................................................................................................57
Bibilografie.........................................................................................................................................58