Sunteți pe pagina 1din 16

DIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT Direcționează 3,5% www.fundatiareginamaria.

ro
PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAȚIE PÂNĂ PE 25 MAI. din impozit

Nr. 19 (1579), anul XXXII


15 mai 2020
16 pagini
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

CAMPANIE
Vaccinarea
pacienţilor cu
boli cronice
Vaccinarea protejează
acești pacienţi de două ori:
atât de boala infecţioasă,
cât și de acutizarea bolii INTERVIU
cronice sub infecţie. Vă
prezentăm schemele de
Telemedicina,
vaccinare pentru pacienţii între utilitate și
cu boli cronice, în funcţie reglementare
de patologie și de vârstă.
Distanţarea fizică a
PAGINA 10
impus telemedicina ca
Vaccinurile și soluţie de practicare a
actului medical în con­
scleroza multiplă diţii de siguranţă. Cum
În contextul în care ar putea deveni această
tratamentul modificator experienţă o abordare
al bolii pune pacienţii cu eficientă pe termen lung
scleroză multiplă într-o am aflat vorbind cu doi
postură aparte, vaccinarea specialiști – dr. Adrian
lor impune unele precauţii. Pană și av. Dan Minoiu.
PAGINA 11 PAGINILE 4-5

OPINII Soluţii la criza


de sânge
O singură resursă nu poate fi cumpărată,
oricâte fonduri ar avea bugetul – sângele,
spune conf. dr. Horia Bumbea. În
plus, este o resursă vitală nu doar
în lupta cu COVID-19, ci și în cele
mai multe intervenţii chirurgicale.
PAGINA 7

ACTUALITATE
Chirurgia oro- maxilo-facială,
după lockdown

Cu ce
D e la debutul pandemiei de COVID-19, clinicile
de chirurgie oro-maxilo-facială au asigurat
intervenţiile chirurgicale de urgenţă. Odată cu măsurile
de relaxare, medicii se așteaptă la un număr mare de
pacienţi, fiind necesară reevaluarea procedurilor de
triaj, precum și utilizarea echipamentelor de protecţie

costuri
și asigurarea resurselor medicale. PAGINA 3

Stomatologia
Medic în România
își reia DR. ELENA CRISTINA
ALECU este medic
activi­tatea. specialist stomatologie,
PAGINILE cu competenţe în
8-9 implantologie orală și
estetică facială. PAGINA 15
Din 15 mai, cabinetele stomatologice își reiau activitatea
în condiţii sporite de securitate. Cristiana Mateoiu Cu siguranţă
subliniază implicaţiile acestei noi realităţi asupra unui va exista o
ONG care oferă servicii de profil. creștere a
preţurilor,
UN SIMPLU MESAJ DE
RECUNOȘTINŢĂ SPUS
deoarece
DinRecunostinta DIN SUFLET P
 OATE FACE echipamentul
ACEASTĂ PERIOADĂ
MAI UȘOR DE TRECUT. de protecţie este
foarte scump.
2 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
Internaţionale Grupaj realizat de
dr. Alina Simache

Rituximab, promiţător în tratamentul miasteniei gravis


Cercetări recente sugerează că pacienţii cu miastenia luni în grupul cu terapie convenţi- rezultatele mai bune au fost remar-
gravis trataţi precoce cu rituximab obţin rezultate onală (prednisolon, azatioprină, ci- cate în cazurile nou diagnosticate
terapeutice mai bune decât cei trataţi tardiv pe parcursul closporine, tacrolimus, metotrexat de miastenia gravis, majoritatea
evoluţiei bolii, potrivit Medscape Medical News. și micofenolat mofetil) și 16 luni dovezilor anterioare referindu-se
în grupul cu boală refractară la la efectele rituximab în cazul ce-

U n studiu recent publicat în


JAMA Neurology a comparat
evoluţia pacienţilor cu miastenia
mult de un an de la diagnostica-
rea afecţiunii, existând și un grup
de control, tratat convenţional.
tratament.
„Deși trebuie să privim aceste
rezultate ca preliminare, ele in-
lor care nu răspund la terapiile
convenţionale”, a declarat pentru
Medscape Medical News prof. dr.
gravis, forma generalizată, trataţi Conform rezultatelor studiului, dică faptul că rituximab ar putea Friedrik Piehl, de la Departamen-
cu rituximab în primul an de la perioada medie până la obţinerea reprezenta o terapie promiţătoa- tul de Neuroștiinţe, Karolinska
debutul bolii, cu pacienţii care au remisiunii a fost de șapte luni în re pentru miastenia gravis. (...) Institutet, Stockholm, Suedia, în
primit rituximab tardiv, după mai grupul cu tratament precoce, 11 Considerăm că este important că calitate de autor senior al studiului.

Cazurile iniţiale de COVID-19,


în curs de investigaţie
OMS i-a solicitat Franţei recent investigarea cazurilor de
infecţii respiratorii cu simptomatologie similară COVID-19
de la finalul anului anterior, demers care ar putea schimba
semnificativ retrospectiva răspândirii iniţiale a SARS-
CoV-2 în Europa.

Deși infecţia cu noul coronavirus a fost raportată către Organiza-


ţia Mondială a Sănătăţii (OMS) de autorităţile din China în decembrie
2019, primele cazuri de COVID-19 au fost identificate în Europa ulterior,
la începutul acestui an, conform Reuters. În urma dezvăluirii unui caz de
infecţie cu SARS-CoV-2

Metodă inovatoare
apărut în luna decem-
brie în Franţa, OMS ia
în considerare reevalu-
area tuturor cazurilor

pentru tratamentul
de infecţii respiratorii
suspecte de la finalul
anului 2019. „Aceasta
schimbă complet tablo-

mușcăturilor de șarpe
ul iniţial. (...) Descope-
ririle ne ajută să înţele-
gem mai bine circulaţia
COVID-19”, a declarat
Christian Lindmeier,
Un grup de cercetători din Marea Britanie a descoperit noi utilizări în cazul unui purtător de cuvânt al
medicament folosit în alte patologii, acesta putând fi administrat cu succes în OMS, în cadrul unei
tratamentul anumitor mușcături de șarpe. întâlniri a Organiza-

D
ţiei Naţiunilor Unite
upă analizarea unor compuși care ar putea care este un medicament deja autorizat, sunt (ONU) din Geneva.
fi utilizaţi în tratamentul mușcăturilor de reprezentate de siguranţa și accesibilitatea acestuia. Astfel, OMS sugerează
șarpe, o echipă de savanţi de la Liverpool Faptul că poate neutraliza eficient veninul viperei că, după modelul francez, și alte cazuri iniţiale ar putea să fie identificate
School of Tropical Medicine a constatat saw-scaled evidenţiază potenţialul acestui după retestarea mostrelor. Prin urmare, Lindmeier le propune și altor
că dimercaprol și derivatul acestuia, DMPS medicament de intervenţie terapeutică precoce, ţări să analizeze cazurile de pneumonie de origine nespecificată de la fi-
(2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid), inhibă in înainte de sosirea la spital, pentru mușcăturile nalul anului 2019, putându-se genera „o imagine mai nouă și mai clară” a
vitro activitatea enzimelor din veninul de șarpe. de șarpe ameninţătoare de viaţă”, susţine prof. epidemiei.
Prin intermediul experimentelor realizate pe model dr. Nicholas Casewell, unul dintre autorii
animal, cercetătorii au observat efectul protector studiului. „Pacientul zero” al Franţei, identificat?
al DMPS împotriva efectelor potenţial letale ale Rezultatele lucrării recent publicate în Science În urma reevaluării mostrelor provenite de la pacienţii diagnosti-
veninului de viperă (Viperidae: Echis). Translational Medicine sprijină posibilitatea caţi cu pneumonie la finalul anului precedent într-un spital francez,
de utilizare a DMPS ca preparat medicamentos s-a constatat că primul caz de COVID-19 a fost tratat în Franţa, la 27
Intervenţia terapeutică precoce, esenţială oral pentru tratamentul mușcăturilor de șarpe în decembrie, cu o lună anterior confirmării oficiale a primelor cazuri de
pentru supravieţuire urgenţă, chiar înainte de prezentarea la cel mai infecţie cu SARS-CoV-2 pe teritoriul ţării. Au fost reevaluate, astfel, 24
Veninul viperei studiate poate cauza hemoragie apropiat centru de îngrijiri medicale. Deși asocierea de mostre de la pacienţii trataţi în lunile decembrie și ianuarie, ale că-
sistemică și coagulopatie, reprezentând o cauză antiveninului convenţional este în continuare ror teste de gripă au fost negative, iar una dintre acestea a fost pozitivă
majoră de morbiditate și mortalitate în Africa și Asia. necesară, administrarea DMPS precoce ar putea pentru COVID-19, conform declaraţiilor pentru BFM TV ale dr. Yves
Autorii studiului subliniază că tratamentul clasic salva numeroase vieţi în întreaga lume, în special Cohen, șeful echipei de resuscitare de la spitalele Avicenne și Jean Verdi-
pentru mușcătura de șarpe, respectiv antiveninul, în regiunile defavorizate. „Deoarece DMPS este un er. Totuși, este prea devreme să afirmăm că pacientul al cărui test a fost
este dificil de utilizat în afara contextului clinic medicament cu administrare orală, acesta ar putea fi pozitiv la finalul lunii decembrie este „pacientul zero” al Franţei, susţine
din cauza administrării intravenoase și a ratei utilizat în comunitate de voluntari antrenaţi, imediat dr. Cohen.
înalte de reacţii adverse. Prin urmare, accesul după o mușcătură de șarpe. Acesta ar putea reprezenta Purtătorul de cuvânt al OMS a specificat că originea noului coro-
la tratamentul specific este limitat în regiunile un avantaj semnificativ pentru ameliorarea navirus din Wuhan nu este contestată, persoana infectată din Franţa
slab dezvoltate ale lumii, iar utilizarea unui debutului patologiei, fiind necesare numeroase ore la finalul lunii decembrie putând fi conectată cu o persoană care că-
medicament cu administrare orală, precum DMPS, până când victimele mușcăturilor de șarpe ajung la lătorise în China înainte de raportarea primelor cazuri de COVID-19.
care este un agent chelator folosit în tratamentul un centru de îngrijiri medicale”, a declarat pentru Totuși, încă nu a fost identificată o legătură directă dintre pacientul
intoxicaţiilor cu mercur, ar putea fi soluţia salvatoare. Science Daily dr. Laura-Oana Albulescu, principalul francez și China sau un istoric de călătorii recente în zonele afectate
„Avantajele utilizării unui compus precum DMPS, autor al studiului. iniţial.

VIAŢA MEDICALĂ dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, EDITOR BERTA ALEXE în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
publicaţie săptămânală dr. GABRIEL DIACONU, Adresa: Green Gate, perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
Fondator prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Titularii abonamentelor pe 12 luni
dr. MIHAIL MIHAILIDE dr. RADU GOLOGAN, etaj 11, sector 5, București sunt creditaţi astfel:
Director editorial dr. ALEXANDRA GUŢĂ, Telefon: 021.315.61.09; – membrii Colegiului Medicilor
dr. LAURA DAVIDESCU dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
Redactor șef Fax: 021.315.69.80;
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA Publicitate: 0729.729.737 – membrii Colegiului Farmaciștilor din
DAN DUMITRU MIHALACHE
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN România – 10 ore de EFC;
Redactori E-mail: redactia@viata-medicala.ro
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV, Director general – membrii OBBCSSR – 7 credite FPC;
Website: www.viata-medicala.ro
dr. ROXANA DUMITRIU, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, dr. SIMONA MELNIC – membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
ISSN 1220-5354
FLORENTINA IONESCU, acad. CONSTANTIN POPA, Director vânzări Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
Tiparul executat de Deasign Print
CRISTINA GHIOCA, PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, până vineri, orele 9–15, sau prin e-mail:
MIRCEA TOMESCU ABONAMENTE
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE dr. VLAD STROESCU, DEMOSTENE abonamente@viata-medicala.ro.
Marketing și Publicitate  În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
Colaboratori permanenţi ȘOFRON, dr. FLORINA VÎRNĂ Conducerea săptămânalului
Grafică pagina 1 dr. MARIANA MINEA oficiile poștale din ţară, se pot încheia abo­ „Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor
dr. RALUCA BULEA,
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, ANDREI POPESCU Financiar-contabilitate na­mente la „Viaţa Medicală” până la sfârșitul de rubrică (persoane fizice sau juridice), ale
DORIN CHIOŢEA, Tehnoredactare CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE anului 2020. În Catalogul de presă al Poștei colaboratorilor ocazionali și ale redactorilor
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU, GINA MANCIU Secretariat Române, „Viaţa Medicală” săi, chiar dacă nu întotdeauna și le însușește,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, Corectură DANIELA RADU figurează la Nr. 23078. câtă vreme acestea sunt argumentate și
dr. RICHARD CONSTANTINESCU, VIOLETA MOCANU Difuzare: Abonamentele se pot încheia și direct exprimate într-un limbaj decent.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
3

O nouă unitate ATI, la Institutul


„Marius Nasta”
negative în spaţiu. Aceasta are și o de cei care sunt infectaţi doar cu ventilare”, a declarat dr. Beatrice
cameră specială ce asigură izolarea noul coronavirus. „Noul compar- Mahler, managerul Institutului de
pacienţilor care necesită asistenţa timent ATI este destinat în acest Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.
ATI și au dublă infecţie TB-CO- moment pacienţilor infectaţi cu Unitatea este prevăzută și cu sis-
Institutul de Pneumoftiziolo- cu șapte paturi, șapte ventilatoare VID-19. Astfel, încăperea dispune SARS-CoV-2. (...) Este important teme de ventilare cu filtru HEPA
gie „Marius Nasta” din București și 40 de injectomate. Noua unita- de filtre separate ce permit asis- că este gata și funcţional pentru pentru decontaminarea aerului și
are un nou compartiment de Ane- te mai este dotată cu un sistem ce tenţa pacienţilor grav bolnavi cu pacienţii cu afecţiuni respirato- cu generator propriu.
stezie și Terapie Intensivă, dotat permite menţinerea unei presiuni infecţii asociate, care pot fi izolaţi rii grave care au nevoie acută de Dorina Novac

Pericolul suprasolicitării Editorial


Enigma „morţii
clinicilor de chirurgie OMF
Perioada următoare ar putea fi
oricum”
marcată de un aflux masiv de
pacienţi cu afecţiuni oro-maxilo-
faciale cronice. Clinicile de
specialitate vor fi nevoite, între
altele, să-și reevalueze procedurile
de triaj a pacienţilor. Dr. Gabriel Diaconu

D
e la debutul pandemiei de
COVID-19, chirurgii oro-ma-
F iecare editorial este o invitaţie la contro-
versă. Nu avem voie, fie și în cenzura una-
nimităţii, să ne pierdem cumpănirea, cumpă-
xilo-faciali (OMF) au asigurat tul sau spiritul dubitativ. Iau, spre exemplu,
intervenţiile chirurgicale de controversata declaraţie a secretarului de stat,
urgenţă, în principal pentru controlul he- doctorul Horaţiu Moldovan de astăzi (marţi,
moragiilor, tratamentul trauma- 12 mai) cu privire la decesele înregistrate în
tismelor sau cele necesare contextul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
proceselor infecţioase, Fără parafrază, ce-a rămas în ochiul public este
se arată într-un comu- sintagma „mulţi ar fi murit oricum”. Neîndoiel-
nicat al Universităţii nic, când te uiţi pe lista de diagnostice comor-
de Medicină și Far- bide ale persoanei care a decedat, testată fiind
macie „Carol Davila”. pozitiv pentru COVID-19, nu poţi să nu-i dai
Prof. dr. Alexandru condiţii, profesorul Bucur antiagregant, chimio/radioterapie etc.). La dreptate.
Bucur (foto) – șeful consideră că se impune ree- aceștia, adaugă prof. dr. Alexandru Bucur, Pe de altă parte, când ne-am pierdut, ca
clinicii de Chirurgie valuarea procedurilor de pe lângă stabilirea oportunităţii interven- medici, curiozitatea pentru ceea ce face omul
OMF a Spitalului Clinic triaj, utilizarea corespun- ţiei chirurgicale, sunt necesare și obţinerea să moară? Până la urmă ce ne separă de omul
de Chirurgie Oro-Ma- zătoare a echipamentelor de consimţământului pacientului precum și de rând e că nu luăm decesul ca fiind, faptic,
xilo-Facială „Prof. dr. Dan protecţie și asigurarea resurselor explicarea riscurilor legate de infecţia cu inevitabil. Ne luptăm cu moartea. Ne luptăm
Theodorescu” și directorul De- medicale necesare pentru pacienţii SARS-CoV-2. cu muritul. Ne luptăm – mai mult – pentru o
partamentului 2 al Facultăţii de Medicină confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, care De asemenea, o altă categorie vulnera- iluzorie calitate a morţii, încât să fie pe cât po-
Dentară – atrage atenţia asupra faptului că ar putea necesita suport ventilator. bilă o constituie cei care au beneficiat de sibil deposedată de suferinţă. Acest ultim de-
pacienţii cu patologie cronică, reprezenta- tratamentul specific pentru COVID-19 – ziderat a ajuns să fie totuși în repetate rânduri
tă în principal de tumorile maligne orale și Pacienţi vulnerabili persoane imunosupresate sau cu afectarea încălcat de medicina contemporană, pentru
cele cervico-faciale, care sunt eligibili pen- O altă problemă este subliniată în ca- sistemului respirator. În anumite cazuri, la că – prelungind statistic viaţa cu zile sau luni
tru intervenţii chirurgicale curative, dar și zul pacienţilor cu patologie cronică chi- pacienţii cu tumori maligne aflate la limita – îi furăm omului calitatea ultimelor sale zile,
cei eligibili pentru tratament paliativ pen- rurgicală OMF care fac parte din cate- operabilităţii, trebuie stabilit un compro- condamnat să trăiască penetrat de diverse ace,
tru prevenţia complicaţiilor, se vor prezen- goriile de risc (vârste extreme, pacienţi mis între riscul de infecţie cu SARS-CoV-2 sonde și furtunuri.
ta la consultaţii după expirarea stării de ur- cronici cu boli cardiovasculare, diabet și efectuarea intervenţiei. Îmi aduc aminte că, mulţi ani în urmă,
genţă, într-un număr foarte mare. În aceste zaharat, cei cu tratament anticoagulant, Dr. Roxana Dumitriu când îmi făceam studiile în Montreal, guvernul
federal canadian a luat în considerare tăierea
fondurilor pentru susţinerea în NICU (unitate
de terapie intensivă neonatală) a vieţii bebelu-

Proces educaţional online șilor născuţi cu grad mare de prematuritate, în


contextul șanselor lor la supravieţuire. Socie-
tatea civilă a fost indignată. În toate universi-

la UMF „Carol Davila” tăţile propunerea a devenit subiect de dezba-


tere. Catedrele de etică, îndeosebi în privinţa
bioeticii, au luat la măsurat raţionamentul me-
Universitatea de Medicină și și au inclus studii de caz, prezentări de dical, versus drepturile inalienabile la viaţă
Farmacie „Carol Davila” a stabilit proceduri terapeutice, video-transmisii ale individului. Și la aceste drepturi inaliena-
metodologia pentru examinarea din sala de operaţie, prin prezentări de bile s-a rezumat întreaga discuţie, în cele din
cazuri clinice sau animaţii 3D, în confor- urmă. La fel, în COVID-19 trebuie să păstrăm
studenţilor în vederea finalizării
mitate cu tematica prevăzută în fișele de candela dreptului inalienabil la viaţă, chiar și
anului universitar 2019-2020, după disciplină. în cazul bolnavului terminal, chiar și în cazul
ce, începând cu 9 martie, cursurile Metodologia aprobată săptămâna tre- desfășurării procesului educaţional. Dar bolnavului vulnerabil și prin boală, cât și prin
și lucrările practice s-au desfășurat cută reglementează, pe lângă desfășura- experienţa obţinută va ajuta la organiza- vârstă. Pentru că elementul de performanţă în
exclusiv online ca urmare a rea activităţii didactice online, și procesul rea conferinţelor știinţifice ulterioare și medicină nu e doar salvarea vieţii, cât salvarea
pandemiei de COVID-19. de examinare. În aceeași sesiune se vor chiar a unor cursuri postuniversitare, fără demnităţii, a sufletului și a spiritului medical
evalua ambele componente, teoretică și a mai deplasa cursanţii la București.” însuși .
UMF „Carol Davila” a pus la dispoziţia practică. Examinarea se va desfășura sub Cât despre studiile de doctorat și ce- E suficient, deci, să rezolvi enigma „morţii
comunităţii academice o platformă com- formă de examen oral sau grilă. Modul de lelalte examene din cadrul UMF, până la oricum” punând întrebarea reciprocă: suntem
pletă de e-learning ce conţine aplicaţii examinare va fi uniform pentru discipline- sfârșitul anului universitar 2019 - 2020 pregătiţi să le retragem servicii medicale unor
electronice pentru desfășurarea procesu- le care predau aceeași materie. Studenţi- susţinerea se va desfășura online. În ceea oameni când considerăm că „ar trăi oricum”?
lui educaţional online. În perioada desfă- lor li se va comunica data examinării prin ce privește examenul de admitere la stu- Adică, să îi lăsăm pe toţi oamenii tineri, pre-
șurării procesului didactic online, cadrele intermediul adreselor de e-mail. diile universitare de doctorat, până în zumat sănătoși, fără prevenţie, fără profilaxie,
didactice au organizat sesiuni virtuale de Prof. dr. Viorel Jinga (foto), rectorul acest moment metodologia nu a suferit fără educaţie medicală, pentru că sunt în cea-
curs, lucrări practice și/sau stagii prin tele- UMF „Carol Davila”, a afirmat că nu au modificări. Însă situaţia se poate schim- laltă „oricum” categorie? Pentru că, simetric,
sau video-conferinţă și/sau interacţiune fost probleme deosebite în desfășurarea ba, în funcţie de măsurile recomandate de dacă răspunsul e „nu” la această întrebare, tre-
prin chat/mesaje electronice. Lucrările cursurilor online, însă în opinia sa, ele autorităţi. buie să fie „nu” și când vorbim de suferinzi, în
practice s-au desfășurat în mediul online „nu pot substitui modelul tradiţional al Dr. Roxana Dumitriu faze avansate ale bolii lor.
4 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Interviu

TELEMEDICINA
– oportunitate la
justa calibrare
a obţine o reţetă de continuare a recomandate de un medic. Româ-
Grupaj realizat de
dr. Mariana Minea

formate în principal din oncolog,


tratamentului pentru o boală cro- nia discută acum despre posibilita- radioterapeut și chirurg, care tre-
nică. Disconfortul din perspectiva tea introducerii, începând de anul buie să ia decizii. Poate că sunt lo-
pacientului este destul de ridicat. acesta, a unui program de scree- calizaţi în spaţii diferite, în centre,
Cred că reglementatorul ar trebui ning organizat pentru cancerul de orașe diferite, poate că oamenii
să se gândească inclusiv la acest sân pe baza mamografiei digitale, aceștia nu au șansa să se întâlneas-
lucru. Toate programele de guver- în patru regiuni din ţară, printr-o că niciodată, fiind extrem de ocu-
nare la capitolul de sănătate punc- modalitate în care femeia călăto- paţi. În condiţiile în care sistemul
tează centrarea pe pacient și pe rește cât mai aproape de domiciliul de asigurări recunoaște o consul-
satisfacţia lui. Din acest punct de ei. Centrele care vor fi certificate taţie multidisciplinară efectuată
vedere, accesul și adresabilitatea să efectueze mamografii digitale, în mod virtual, cu securizarea co-
la servicii de sănătate sunt extrem de un tehnician radiolog, vor putea rectă a informaţiei transmise și cu
de importante. încărca imaginile digitale într-un monitorizarea faptului că acea dis-
Oferirea de servicii medicale în vremea lockdown-ului spaţiu virtual, iar medicii radio- cuţie s-a efectuat, pentru a putea fi
a însemnat și aducerea în actualitate a telemedicinei, ca logi, care sunt certificaţi să le inter- plătită – lucruri care se pot realiza
OBSTACOLE preteze, le pot accesa de oriunde tehnic relativ ușor – nu văd de ce
modalitate concretă de practicare a actului medical pusă la
din România logându-se pe o plat- nu am putea profita de o asemenea
dispoziţie de furnizori. Cum ar putea contribui acest lucru la SURMONTABILE formă dedicată. Deci avem un pro- oportunitate.
eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală, pe termen Chiar dacă România este iect gândit pentru viitor, inclusiv
lung, ne-a explicat dr. Adrian Pană, medic epidemiolog, o ţară cu acces excelent la cu posibilitatea de certificare și de UN PROCES DE ÎNVĂŢARE
specialist în probleme de sănătate publică și management al internet și chiar dacă și verificare a calităţii, în care există
sănătăţii. populaţia dezavantajată o echipă formată din tehnician ra- Presupune acest lucru și o re­
sau vulnerabilă beneficiază diolog, fizician medical și medic nunţare la unele orgolii, și o des­
Ce oportunităţi aduce tele­ preveni acutizarea care i-ar putea în mare măsură de un radiolog, care efectuează, vizua- chidere din partea managerilor
medicina? forţa să ajungă în spital în condiţi- telefon inteligent, nu toată lizează și supervizează calitatea spitalelor, pentru a beneficia de
Cred că momentul pe care îl avem ile actuale. În afară de acest obiec- lumea are cunoștinţe imaginii digitale, dar nu se află în expertiza medicilor buni din toa­
în faţă ar trebui să fie unul de care tiv principal, cu siguranţă că mai același loc fizic în mod permanent. tă ţara?
avansate de utilizare
să putem profita la maximum, există și alte oportunităţi care ar Acest proiect a fost astfel gândit
a acestuia, astfel încât
tocmai din perspectiva faptului putea fi folosite: posibilitatea ca din perspectiva femeii care trebuie
trebuie avut în vedere,
că poate fi privit ca un fenomen atunci când ai un pacient care este să ajungă la cel mai apropiat centru
când introducem un
natural. E un studiu de fezabilita- pozitiv pentru noul coronavirus, să de mamografie digitală, dar și pen-
te pe care sistemul de sănătate îl discuţi cu acesta prin intermediul asemenea serviciu, să nu tru că nu ai suficienţi medici radi-
face cumva forţat de împrejurări, unui asemenea instrument, să poţi creștem inechităţile de ologi cu competenţe în senologie
să propună utilizarea rapidă a ser- monitoriza starea lui de sănătate, acces. Aici este extrem în fiecare centru. Noua modalitate
viciilor de telemedicină. Pentru din perspectiva câtorva simptome de important modul ar trebui să scadă anumite costuri
o ţară care nu a avut o expunere pe care pacientul sau un aparţină- prietenos, simplu și sigur pentru sistemul de sănătate și să
și experienţă anterioare relativ tor le poate menţiona, ceea ce nu e în care este configurat crească satisfacţia pacientului. Alt
ridicate în utilizarea serviciilor un lucru extrem de complicat. serviciul virtual respectiv. exemplu este cel de monitorizare
de telemedicină, sunt convins că Partea de finanţare, de a unei boli cronice: un pacient are
această oportunitate a stârnit dis- ATENUAREA compensare, va trebui un dispozitiv acasă care măsoară
cuţii pro și contra în spaţiul public. INECHITĂŢILOR DE ACCES gândită în așa fel încât activitatea electrică a inimii sau
Ceea ce se aștepta în momentul de LA SERVICII merge la cabinetul medical unde
să poată fi documentată.
faţă de la serviciile de medicină În acest moment, eu cred o asistentă medicală știe cum să
era să furnizeze partea de moni- Dar dincolo de situaţia din că finanţatorul dorește efectueze, de exemplu, un ECG pe
torizare a pacienţilor cunoscuţi pandemie? un aparat digital. Investigaţia poa-
să aibă documentarea că
cu boli cronice și de continuare În prezent, în România există te fi transmisă online oriunde în
serviciul s-a întâmplat și să
a terapiei lor obișnuite, pentru a probleme și inechităţi majore de ţară la un centru de cardiologie, de
aibă un instrument pe baza
acces la serviciile de sănătate, pe unde poate primi o interpretare.
căruia să poată verifica
de o parte din punct de vedere
PRIMII PAȘI geografic, pentru că nu toată lu- log-ul convorbirii VALORIFICAREA
mea locuiește în apropierea unui telefonice sau al discuţiei ASISTENŢILOR MEDICALI
Cred că în domeniul
centru universitar medical, iar pe online – orice modalitate
telemedicinei ar trebui
de altă parte, din punct de vedere care poate fi verificată E nevoie de adaptare de la caz
început cu modalităţile în
financiar, nu oricine își permite să obiectiv și care nu poate fi la caz pentru a profita de aceste
care știm că avem deja un influenţată de către părţi.
călătorească o distanţă suficient beneficii.
pas câștigat: de mare și să acceseze un serviciu Nu cred că există probleme Eu cred că trebuie să pornim cu
- relaţia de încredere dintre medical, indiferent dacă e public tehnice majore în a asigura pași mici, adică de la lucruri foarte Doresc să vă împărtășesc ceva:
medic și pacientul cronic, sau privat, așa cum o poate face ci- acest lucru. (Dr. Adrian simple, care au dovedit că funcţio- în 2007 - 2008, puţini medici de
stabil, cu istoric cunoscut; neva care locuiește într-o localitate Pană) nează și în alte părţi și pot funcţi- familie utilizau computerul zil-
- serviciile foarte simple din urbanul mare. De asemenea, o ona și în România. Monitorizarea nic în activitatea lor profesională
care pot fi efectuate mare parte dintre specialiștii care pacienţilor cronici în multe ţări din cabinet. De cele mai multe
monitorizează bolile cronice, chiar PROGRAM DE SCREENING din Europa și în afara spaţiului ori, computerul era folosit câteva
fără să ridice probleme PENTRU CANCERUL
și când nu au la dispoziţie servicii european este efectuată de o asis- zile pe lună, când trebuia făcută
majore din perspectiva DE SÂN
de telemedicină, au un timp foarte tentă medicală instruită în mod raportarea către Casă – raporta-
diagnosticului diferenţial și
redus dedicat examenului obiectiv special și numită manager de caz re care se efectua pe dischetă sau
care nu presupun multiple
al pacientului. În multe situaţii, Dar ce facem dacă pacientul are pentru problema respectivă. In- pe CD. De multe ori intervenea
investigaţii; examenul clinic pentru pacienţii nevoie de o investigaţie cu ajuto­ clusiv pentru pacienţii oncologici cineva apropiat medicului de fa-
- investigaţiile de imagistică, pe care într-adevăr îi cunoaștem, rul aparaturii? există o asistentă dedicată, care milie care să îl ajute, pentru că
cu rezultate citibile și care au o boală stabilă, este o dis- Pot să vă dau un exemplu concret ţine legătura cu pacientul și îl în- medicul considera că menirea
accesabile de oriunde; cuţie. În aceste condiţii, un aseme- – serviciile de imagistică medi- treabă dacă au apărut reacţii ad- lui e să consulte, nu să introducă
- consulturile nea instrument virtual ar putea să cală. În majoritatea statelor UE, verse la tratament, îi dă sfaturi, date. Cu ocazia Programului de
interdisciplinare și rezolve o parte dintre aceste pro- precum și în SUA și Canada, efec- face programări. Toate aceste lu- Evaluare a Stării de Sănătate, fi-
comisiile terapeutice care bleme. Pentru că medicul trebuie tuarea unui examen CT sau RMN cruri se fac mult mai ușor cu teh- ecare medic de familie din ţară a
se pot întâlni online și pot doar să fie disponibil, dar nu nea- nu este condiţionată de prezenţa nologie digitală și reprezintă plus primit în folosinţă un laptop și în
documenta faptul că au părat într-un anumit loc. În plus, obligatorie a unui medic examina- valoare și confort pentru ambele același timp au apărut și diferite
rezolvat cazurile respective un pacient pierde în general o zi tor. Un asistent medical are sufici- părţi. Altă oportunitate este cea a modele de soft medical pentru
în acest mod. (Dr. Adrian atunci când trebuie să călătoreas- ente competenţe să poată efectua comisiilor multidisciplinare din cabinetele medicilor de familie.
Pană) că într-un centru regional pentru anumite investigaţii care au fost oncologie. Aceste comisii sunt Nu cred că există în momentul
Interviu VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
5

REGLEMENTARE
de faţă în România un cabinet de
medicină de familie care să nu
utilizeze un soft medical dedicat.
Deci într-o perioadă nu scurtă, dar
nici foarte lungă, o oportunitate a

ȘI CONFORMITATE
modificat un comportament con-
siderat greu de schimbat. Acesta
este un exemplu pozitiv care mie
îmi dă speranţă că lucrurile pot fi
în continuare optimizate. Depinde
în mare măsură de pacient, dacă
aderă, dacă are încredere, dar con- Dezvoltarea telemedicinei presupune existenţa unui cadru legal coerent, a
sider că pentru pacienţii cu boli unei infrastructuri IT adecvate, a finanţării și decontării, precum și instruirea
cronice relaţia stabilită dinainte profesioniștilor în domeniul sănătăţii. Mai multe detalii ne oferă avocatul Dan
cu medicul este cea mai impor- Minoiu, partener în cadrul casei de avocatură Mușat & Asociaţii.
tantă, iar faptul că se întâlnește cu
el fizic sau la distanţă nu cred că
diminuează relaţia de încredere. Ce părere aveţi despre modul de reglementa- condiţiile de furnizare și decontare ale aces-
re a telemedicinei în România? tor servicii medicale. Având în vedere pro-
DECIDENTUL NU ESTE Primim frecvent din partea clienţilor și a inves- blemele ridicate de noul coronavirus, credem
NEAPĂRAT PROACTIV titorilor străini întrebări în legătură cu modul că autorităţile ar trebui să identifice o soluţie
de reglementare a telemedicinei în ţara noas- pentru a le permite medicilor și furnizorilor
Cine va decide că este necesară, tră. Furnizarea serviciilor medicale la distanţă, de servicii medicale să realizeze consultaţii
ţinând cont că pentru medici este fără a fi necesară prezenţa fizică a pacientului și alte servicii medicale relevante la distanţă,
totuși ceva nou? și a profesionistului în domeniul sănătăţii în prin telemedicină, inclusiv după încetarea
De cele mai multe ori, decidentul același loc, a fost reglementată până în prezent stării de urgenţă.
nu este neapărat proactiv, el reac- doar pentru anumite situaţii, prevăzute în mod
ţionează la ceva. În condiţiile date, limitativ în legislaţia naţională. Spre exemplu: Probleme specifice avute în vedere
este foarte posibil ca momentul de - în anul 2008, a fost reglementată posibili-
oportunitate creat acum să trebu- tatea utilizării unui sistem de telemedicină pen- Care sunt aspectele legale care trebuie avute
iască să fie cumva împins înainte. tru acordarea primului ajutor calificat și pentru în vedere pentru furnizarea serviciilor medi-
Cel mai probabil, decidentul nu o coordonarea, monitorizarea și gestionarea in- cale la distanţă? Ce probleme juridice ar pu-
să aibă timp și disponibilitate după tervenţiilor în faza prespitalicească, în confor- tea interveni?
ce trece starea de urgenţă/alertă să mitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului să- Printre principalele obstacole care au împie-
evalueze dacă serviciile de consul- nătăţii publice nr. 2.021/2008 pentru aprobarea dicat dezvoltarea telemedicinei amintim ca-
taţie la distanţă au meritat sau nu, Normelor metodologice de aplicare a titlului drul legal deficitar, lipsa decontării serviciilor
din perspectiva tuturor actorilor IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de medicale furnizate prin sisteme de telemedi-
relevanţi. Singurele măsuri vor fi, urgenţă și de prim ajutor calificat” din Legea cină, finanţarea insuficientă, infrastructura
probabil, controalele administrati- nr. 95/2006; IT inadecvată și, nu în ultimul rând, reticenţa
ve care să evidenţieze dacă servici- - în anul 2018, Ordonanţa de Urgenţă a Gu- autorităţilor de a accepta posibilitatea realiză-
ile raportate au fost efectuate. Dar vernului nr. 8/2018 anunţa elaborarea cadrului rii serviciilor medicale în acest mod. Măsurile
aceste controale nu aduc nimic din legal pentru implementarea unui sistem de te- adoptate în contextul stării de urgenţă au oferit
lemedicină rurală și a oportunitatea furnizării serviciilor medicale la
unui sistem informatic distanţă pentru numeroși pacienţi, la nivel naţi-
de telemedicină al apă- onal. Anticipăm că utilizarea sistemelor de tele-
rării, făcând referire la medicină va fi posibilă și în viitor. Din punct de
anumite proiecte-pi- vedere legal și al conformităţii sunt importante,
lot care trebuia să fie printre altele, următoarele aspecte:
realizate cu prioritate; - prelucrarea datelor cu caracter per-
- Strategia Naţiona- sonal și, în special, garantarea confiden-
lă de Sănătate 2014 – ţialităţii datelor privind sănătatea, cu res-
2020 a avut ca obiectiv pectarea Regulamentului General privind
creșterea accesului la Protecţia Datelor (GDPR) și a legislaţiei naţi-
servicii de sănătate prin onale în domeniu; procedurile de prelucrare a
dezvoltarea serviciilor datelor, contractele, notificările și formulare-
de telemedicină, mai le de consimţământ utilizate va trebui să fie
ales pentru zonele rura- adaptate din perspectiva realizării serviciilor
le izolate, precum și im- medicale la distanţă;
plementarea soluţiilor - instruirea adecvată a medicilor și a ce-
de telemedicină la nivel lorlalţi profesioniști în domeniul sănătăţii,
prespitalicesc și la nivel precum și informarea corectă și completă a
interspitalicesc. pacienţilor în legătură cu aspectele specifice ale
De altfel, creșterea telemedicinei;
accesului la servicii me- - riscul de malpraxis, respectiv posibilita-
dicale în România prin tea prevenirii sau limitării acestui risc; după
soluţii de telemedicină caz, adaptarea asigurărilor de malpraxis;
a fost menţionată în - publicitatea serviciilor medicale, anti-
mod constant ca o pri- cipând creșterea nivelului de competiţie între
oritate pentru sistemul furnizori;
de sănătate românesc, - respectarea legislaţiei privind protecţia
inclusiv în programele consumatorilor, în contextul promovării și
perspectiva valorii adăugate. Re- de guvernare propuse în ultimii ani. Cu toate acordării serviciilor medicale;
zultatele acestui „experiment” ar acestea, până în prezent nu au fost adoptate - verificarea (auditarea) periodică a mo-
trebui să fie documentate printr-o reformele necesare pentru dezvoltarea teleme- dului de furnizare a serviciilor medicale prin
evaluare și să aducă pe masa deci- dicinei, iar cadrul legal în vigoare este lacunar. telemedicină;
dentului o informaţie care merită Problemele de reglementare a telemedicinei - condiţiile de decontare a serviciilor me-
să fie discutată, iar în baza ei să fie în ţările membre ale Uniunii Europene au fost dicale furnizate prin telemedicină; după caz,
luată o decizie. remarcate inclusiv de Comisia Europeană, care co-plata sau plata integrală de către pacient, în
Cine ar putea să facă această a analizat diferenţele de reglementare și obsta- cazurile în care nu se efectuează decontarea;
evaluare? colele care împiedică dezvoltarea sistemelor de - respectarea condiţiilor legale de realiza-
O pot face societăţile profesionale, telemedicină în fiecare ţară. Ca urmare a situ- re a actului medical, care rezultă inclusiv din
asociaţiile de pacienţi, societăţile aţiei excepţionale determinate de pandemia Legea Sănătăţii, din normele aplicabile profesi-
profesionale împreună cu asoci- de COVID-19, autorităţile române au adoptat ei medicale și din codurile de etică profesională,
aţiile de pacienţi. O pot face terţe măsuri urgente pentru a permite consultaţiile în noul context al interacţiunilor cu pacienţii. În contextul pandemiei, este necesar ca
părţi interesate, pentru că există medicale la distanţă și continuarea tratamen- Realizarea acestor servicii medicale poate autorităţile să permită furnizarea de ser-
interes și o mulţime de actori care tului pacienţilor, pe durata stării de urgenţă, ridica o serie de probleme specifice și le reco- vicii medicale la distanţă inclusiv după în-
ar dori să investească în domeniul instituite prin Decretul Președintelui Româ- mandăm profesioniștilor în domeniul sănătăţii cetarea stării de urgenţă. Credem că ar
respectiv. Decidentul are nevoie de niei. În acest sens, au fost emise Hotărârea de și furnizorilor de servicii medicale să ia măsu- trebui creat un grup de lucru la nivelul Minis-
o dovadă referitoare la rezultatele Guvern nr. 252/2020 privind stabilirea unor rile necesare pentru a elimina sau a reduce ris- terului Sănătăţii care să elaboreze, împreună
și impactul implementării servici- măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada insti- curile implicate de furnizarea unor asemenea cu reprezentanţii comunităţii medicale, ai fu
ilor de furnizare a consultaţiilor la tuirii stării de urgenţă pe teritoriul României și servicii medicale la distanţă. rnizorilor de servicii medicale și ai pacienţi-
distanţă, atât din perspectiva be- Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii și al Cum vedeţi reglementarea telemedicinei în lor, noua legislaţie care ar permite dezvoltarea
neficiilor, cât și din cea a riscurilor. CNAS nr. 539/437/2020 care prevăd termenii și viitor? telemedicinei în România.
6 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Opinii

Casa transparentă nu se vinde


D
acă deschidem cartea modernitatea, ale metaforelor re-
„O amintire de Cră- inventării. De multe ori, ei nu doar
ciun” (Grupul Edito- tangentează paradigma locuirii, ci
rial ART, Burești, pp. o adâncesc de-a binelea. Textul ori-
5-6), ne trezim în spaţiul intim al entează privirea fie din depărtare
unei case. „Închipuiţi-vă o dimi- spre casă, fie din locuinţă către
neaţă pe la sfârșitul lui noiembrie. depărtări.
Închipuiţi-vă o bucătărie încăpă- Holly Golightly notase pe car-
toare, într-o casă veche, tea sa de vizită, plasată
într-un orășel de pro- în dreptul cutiei poș-
vincie. Obiectul cel mai tale, cuvântul menit să
de seamă din cameră e îi descrie menirea sa
un godin negru uriaș. pe lume: „Călătoare”.
O masă mare, rotun- Domnișoara lui Capo-
dă, și două balansoare te pendula naiv între
așezate în faţa cămi- libertate și „un inte-
nului completea­ză mo- res subit pentru casă”.
bilierul. Trosnind în Împleticiţi am deve-
cămin, focul și-a înce- nit și noi de-o vreme.
put astăzi activitatea Casele ne erau odinioa-
sezonieră. La fereastra Dr. Richard ră spaţii de pasaj. Eram
bucătăriei stă o femeie Constantinescu călători ce ignorau
cu părul cărunt, tuns deopotrivă parcursul
scurt. Poartă pantofi de tenis și și popasul. Locuiam neautentic și
un pulover. E o femeie micuţă și eram purtaţi pe drumuri străine.
neastâmpărată ca o găinușă. Din Casa unui bărbat singur și des-
cauza unei boli îndelungate din ti- tul de în vârstă ar părea plictisitoa-
nereţe, s-a gheboșit jalnic. Faţa ei re la prima vedere. Ce poate fi mai
ieșită din comun, bătută de soare banal decât un om care se depla- sanatoriu uitat de lume, căreia îi asta dacă este să fiu generos. Fără atâta timp se golise. Doi tineri, el
și de vânt, aduce cu a lui Lincoln, sează zilnic între baie și dormitor? jurase credinţă veșnică. Ea pără- să vreau, apropierea celor două și ea, descriau în casă alte miș-
aceleași trăsături neregulate, dar Care-și duce existenţa pe margi- sise scena acestei lumi demult, dar blocuri mă făcea să observ mișcări- cări. Spre seară, când am revenit,
delicată și cu oase fine.” nea unui pat, cu o măsuţă în faţă, el refuza să creadă că întâlnirea le dindărătul multor ferestre. Dar n-am mai văzut decât o pereche
Truman Capote ne propune o pe care își așează mâncarea și tele- de adio din acel salon întunecos acest mare singuratic mă fascina. de storuri translucide maronii.
tipologie de locuire a două persoa- comanda televizorului înspre care avusese loc, și zilnic i se părea că Priveam zilnic spectacolul vieţii Năpădiseră fereastra, cum lacom
ne care se bucură nespus de fiecare privește ore în șir până adoarme. aude bătaia ei în ușă. Deschidea în sale aparent mărunte. năpădise această pereche camera
clipă petrecută împreună. Fiecare Zi după zi, noapte după noapte, o zadar. Din exterior părea că acel Fără perdele, camera aceea în care domnise, până recent, o
simte că va veni o zi în care totul o existenţă monotonă. Nimeni nu-l om trăia într-o stare de prizonie- trans­parentiza o viaţă. Închi­puiţi- anume solemnitate. Mi-ar fi plăcut
să fie altfel. sună, nimeni nu-i privește chipul. rat imobil, lăsat de viaţă demult vă o dimineaţă pe la sfârșitul lui să pot cumpăra acea locuinţă, fără
Fragmente sau chiar pagini Doar eu îl zăream de la fereastra la vatră. Fereastra era pentru el octombrie. Preocupat cu nu știu s-o fi vizitat sau locuit vreodată.
bune din cărţile marilor scriitori apartamentului în care mă muta- un luminator neimportant. Nu-l ce treburi casnice, începutul de zi S-o știu mereu așa cum o văzusem,
pot fi citite și ca studii psiholo- sem recent. Făceam pauze dese de interesa că devenise o breșă prin nu-mi îngăduie să-mi abat privi- cu pereţii cafenii și dușumeaua
gice privind percepţia spaţiilor la lucru după ce îl descoperisem care se strecurau priviri curioase rea înspre fereastră. Am tresărit goală. O odaie, pe care cu greu
construite, studii ale limitelor și pe acest vecin. Trăia singuratic, în viaţa-i cenușie. crezând că nu văd bine. Acel om ar numi-o cineva casă, ar trebui
graniţelor, ale siturilor vieţii in- bântuit în fiecare noapte de vreo Retragerea frontală a blocului așezat mereu la capul patului nu să rămână cufundată mereu în
time, ale reconcilierii tradiţiei cu Simină stinsă prematur în vreun era de vreo trei lungimi de braţ, și mai era. Camera ce o privisem așteptare.

O bilă albă
situaţie ieșită din comun fără ca și ireversibile determinate de mobilizarea
ei să nu-l aibă la dispoziţie și să-l victimelor și de transportul lor improvizat
apeleze, ca un reper de mare în- și sigur inadecvat, erau imputabile acestei
credere. Că e vorba de un accident prevederi.
de circulaţie, o cădere pe stradă, În sfârșit, UPU, Unitatea de Primire Ur-

Î n toată nenorocirea care ne asaltează, e


greu să mai deslușești vreun semn de nor-
malitate, ba ești socotit ciudat dacă gândești
nosc că demersul de faţă mi-a fost
prilejuit de surpriza deosebit de
tonică și plăcută a sutelor de ima-
incendiu, cutremur, violenţă do-
mestică sau a străzii și așa mai de-
parte, oamenii știu ce au de făcut
genţe, prezentă în orice spital, este serviciul
de im­portanţă capitală care certifică califi-
carea și valoarea unui spital. Dintr-o practi-
la așa ceva pe vreme de pandemie. Nutresc gini din ultimele luni din care n-au și de unde le poate veni salvarea. că spitalicească foarte lungă, îmi amintesc
sentimentul că starea de neputinţă la scară lipsit ambulanţele. Mărturisesc că Numărul 112 nu cunoaște tonul de realitatea pe care am trăit-o zeci de ani, în
naţională care ne învăluie, din ce în ce mai nu credeam că n-am să mai văd „post ocupat”. Mare progres! care urgenţele ajungeau la un serviciu sau al-
densă și mai apăsătoare, devine un modus vechile ambulanţe de tip papuc A doua componentă a aces- tul, în mod întâmplător, după fantezia celor
vivendi de care nu ne vom mai desprinde sau camionetă ale unui timp tre-
Dr. Virgil tui sistem integrat este unitatea care transportau pacientul. Cel mai frecvent
niciodată. cut, hârbuite, obosite și nesigure, Răzeșu SMURD, Staţia Mobilă de Ur- acesta ajungea la chirurg, spuneam că nu
Nimic, dar absolut nimic nu se leagă, nu care însemnau adevărate epopei genţă, Reanimare și Descarcera- este de operat, îl trimiteam la interne, inter-
ne reușește. Orice iniţiativă, orice tentativă sau instrumente de tortură pentru bolnav. re, a cărei titulatură spune totul despre ea. nistul îl expedia la gastroenterolog și acesta
de a urni societatea noastră în întregul ei, Am avut conștiinţa existenţei pretutindeni a SMURD este departe de a fi un simplu mijloc la contagioase. Uneori în condiţii de noapte
din mlaștina în care băltește, sfârșește prin a unui parc de ambulanţe robuste, bine dotate de transport. Echipajul SMURD asigură din și în absenţa unui brancardier de serviciu.
se degrada, diluată în oceanul de vorbe și de și asigurând confortul bolnavului și al per- primul moment funcţiile vitale: respiraţia și Aparţinătorii erau nevoiţi să se descurce
intenţii care mor din fașă, care ne invadează, sonalului. Sunt absolut convins că lucrurile circulaţia. Dacă sunt abolite, intră în joc ma- cum puteau. Câte drame s-au derulat, le-
într-o maree fără reflux. Sunt capabil să-mi nu s-au făcut de azi pe mâine, fără eforturi, nevrele de resuscitare, până la restabilirea gate numai de purtatul unor bolnavi de la
cer iertare tuturor într-o piaţă publică dacă planuri bine gândite și, evident, cu susţinere lor, după care se asigură libertatea căilor res- o clădire la alta!?
cineva îmi indică un singur domeniu materială. piratorii și ventilaţia pulmonară (cu intuba- Nimeni nu poate desconsidera saltul ca-
care să funcţioneze cât de cât, Este o ocazie binevenită pen- ţie, la nevoie), activitatea cardiacă și o linie litativ pentru medicina noastră, realizat de
la un standard minimal. tru ca marele public să fie venoasă pentru tratamentul medicamentos. generali­zarea simbiozei 112, UPU, SMURD,
Bineînţeles, cu excepţia mai bine familiarizat cu Odată aceste trei secvenţe asigurate, paci- care a redus drastic mortalitatea pentru ca-
hoţiilor, a imposturii trinitatea 112-SMURD- entul poate fi descarcerat sau mobilizat, cu zurile de urgenţă de la 25-30% la valori sub
și a violenţei. UPU. Numărul unic aplicarea gulerului cervical și completarea 10%. Nu este deloc puţin. Sunt convins că nu
Dacă mă abat, de apel telefonic 112, primului ajutor: stoparea unei hemoragii este un serviciu perfect, dar există premise-
totuși, de la acest expeditiv și sim- externe, reducerea unei luxaţii, imobilizarea le pentru progres, mai ales prin scurtarea
preambul deloc plu, este același unei fracturi și așa mai departe. timpului de așteptare.
optimist, este pentru toată ţara. Este momentul în care victima sau pa- Asigurarea unor condiţii superioare de
pentru a eviden- Mulţi au văzut în cientul sunt pregătiţi pentru transport. Cei spaţiu și personal, generalizarea transpor-
ţia, fără rezerve, numărul acesta o mai vârstnici își amintesc vechile reglemen- tului cu helicopterul sau avionul, pentru ca-
sistemul integrat fantezie, dacă nu tări care obligau conducătorii auto, sub ris- zurile extrem de grave, precum și dotarea co-
de asistenţă de o iluzie, și l-au ba- cul unor grave sancţiuni, să transporte victi- respunzătoare îi vor permite acestui sistem
urgenţă de care be- gatelizat. Odată cu mele la spital. Cum? În ce condiţii? Nimeni integrat de asigurare a urgenţelor să-și ame-
neficiem, unul din- trecerea timpului, el a nu-și punea asemenea întrebări. Și trebuie să lioreze propriile performanţe. Întregului
tre factorii de progres încetat să aibă o destina- recunoaștem că bună parte din mortalitatea personal care o deservește, uneori cu sacrifi-
incontestabil al medicinei ţie strict medicală, oamenii foarte ridicată din accidentele de circulaţie, ciul propriei sănătăţi sau vieţi, i se cuvine o
noastre de după revoluţie. Recu- s-au obișnuit cu el și nu există ca să nu mai vorbim de paraliziile definitive prea meritată bilă albă.
Opinii VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
7
CMMB
TELEMEDICINA ȘI
Răspunsuri, de urgenţă, COMPASIUNEA
la o criză de decenii C eea ce cu numai trei luni în urmă în

P
România era doar o discuţie interesantă
remierul Ludovic Orban a Produsele de sânge trebuie prelu- și adeseori polarizată la un pahar de vorbă
promis, în Parlament, că crate în aceeași zi, iar timpul necesar între medici, mulţumită COVID-19 a deve-
„Guvernul va asigura cu pentru a satisface nevoia triajului nit o realitate care va rămâne printre noi:
prioritate resursele buge- epidemiologic este mai mare. Nu poţi TELEMEDICINA. Deunăzi, am participat la
tare necesare pentru achiziţia în prelungi ziua de lucru cu mai mult de o teleconferinţă cu medici de familie și far-
procedură de urgenţă simplificată” a
Conf. dr. una-două ore din această cauză, ori- maciști, iar opinia generală era favorabilă
materialelor sanitare necesare com- Horia cât ar fi dispuși să se sacrifice medi- telemedicinei, chiar peste așteptări. Practic,
baterii virusului SARS-CoV-2. Pro- Bumbea, cii și personalul centrelor de donare. trei sferturi dintre participanţi o vedeau in-
misiunea a fost făcută în 14 martie, vicepreședinte Așa că a scăzut capacitatea de livrare tegrată în practica medicală într-o formă sau
la ședinţa care consfinţea institui- CMMB a acestor produse, existând riscul ca alta, cu limitări mai mici sau mai mari. Peste Dr. Nicolae-
rea stării de urgenţă, și era necesară o eventuală creștere a solicitărilor noapte, medicii au renunţat la o parte dintre Iordache Iordache
pentru a rezolva rapid lipsurile existente la acea dată să nu poată fi acoperită. De altfel, ultimele zile ara- vechile învăţături legate de anamneză și exa-
în sistemul medical. Fiecare dintre noi poate evalua, tă că se prefigurează deja o criză acută de produse menul fizic, lăsând loc interacţiunilor eficiente la distanţă.
în cazul său ori al instituţiei în care lucrează, dacă au de sânge. Medicii par să înţeleagă și să integreze tot mai lesne avantajele co-
fost asigurate resursele necesare, la cabinet, în sala de Dacă procedura de urgenţă simplificată a reu- municării la distanţă cu pacienţii în anumite circumstanţe. Am să atrag
operaţii sau la UPU, ori în farmacii. șit să rezolve o parte dintre problemele legate de atenţia asupra unui aspect care aparent poate să fie cartea pierdută în
O singură resursă nu poate fi cumpărată, oricâte asigurarea materialelor sanitare, cred că ar trebui noul context: COMPASIUNEA. De exemplu, cu toţii știm valoarea con-
fonduri ar avea bugetul: sângele! Este o resursă vita- să ne gândim rapid la simplificarea procedurilor tactului vizual și a energiilor vindecătoare eliberate atunci când avem
lă, nu doar în lupta cu pandemia de COVID-19, ci și pentru donare. Desigur, fără să facem rabat de la bucuria și înţelepciunea de a ne privi în ochi. Cu toţii am fost mișcaţi de
în cele mai multe intervenţii chirurgicale, în lupta cu siguranţa produselor pe care sistemul de donare atingere; o mână caldă care ne atinge umărul sau antebraţul și care ne
cancerele sau bolile hematologice. le oferă colegilor, în secţiile clinice sau celor de la
Criza pandemică a lovit puternic sistemul sa- SMURD-Ambulanţă.
nitar și a afectat centrele de donare. Rezerve prea Poate ar trebui discutat rapid, în comisiile de spe-
mari, știm cu toţii, nu am avut niciodată. Mobilizarea cialitate, dacă nu s-ar putea reduce perioada între
donări, de la trei la două luni, pe perioada
de criză. Nu s-ar putea ca unor donatori
verificaţi, care-i stau alături sistemului
de donare de multă vreme, să li se per-
mită a le da mai repede o mână de ajutor
celor în nevoie? Ca hematolog, cred că
am putea discuta chiar despre reduce-
rea limitei minime a hemoglobinei cu 0,5
mg, de la 12,5 g la femei, 13,5 g la bărbaţi,
fără riscuri.
Cred că ar trebui să fie solicitată ra-
pid opinia infecţioniștilor și a medicilor
de laborator: testele s-au tot perfecţionat,
în ultimii ani. Mai e necesară o pauză de
șase luni, după tratamentele stomato-
logice sau alte intervenţii chirurgicale, transmite înţelegere și curaj atunci când avem moralul căzut. Cu toţii
pentru donatori? Nu s-ar putea reduce am trăit miracolul unei îmbrăţișări calde atunci când relaţia s-a mutat
această perioadă? în sfera profund umană. E bine, toate acestea sunt cu totul pierdute în
Iar dacă tot vorbim despre o inter- noul format. Ar putea aceasta să însemne însă compromiterea relaţiei
venţie în urgenţă, dacă tot a explodat te- medic-pacient? Depinde!
lemedicina în contextul COVID-19, nu ar Depinde foarte mult cu ce compari. Dacă vei compara cu o consulta-
trebui utilizate mult mai intens mijloacele ţie ideală atunci da, putem vorbi despre compromiterea iremediabilă a
de programare electronică, prin aplicaţii unei relaţii sacre pontificate chiar de părintele nostru, Hipocrate. Câte
pentru alocarea mai eficientă a donato- dintre consultaţiile de zi cu zi mai urmăresc însă cu stricteţe un astfel de
rilor și autoexcludere prealabilă? Există format ideal? Dacă este să comparăm cu ceea ce se întâmplă de fapt în zi-
deja aplicaţia Donorium, poate ar trebui lele acestea, cu ce a ajuns consultaţia medicală sub imperiul eficienţei și
valorificată mai mult. al reglementărilor asiguratorilor poate că mai este speranţă. Deoarece,
Răspunsurile pot atenua criza în- chiar dacă nu este cazul tău cititorule, consultaţia se termină adeseori
tr-o zonă în care nu lipsesc în pri- lăsând puţin loc de mulţumire, ca să nu mai pomenesc de încântare, deo-
mul rând resursele. Nu poţi cumpăra potrivă pentru medic și pacient. Realizăm astfel că pentru a fi conectaţi
societăţii se face în situaţii critice, generatoare de sânge, nu poţi echivala în bani dreptul la viaţă. cu adevărat este nevoie de ceva mai mult decât a fi în aceeași cameră.
emoţie colectivă, cu multă mediatizare, dar după ce Să-i ajutăm, dragi colegi, pe medicii din centrele de Necesită aceeași înţelegere profund umană alături de comportamente
trece emoţia, rămân aceleași vechi probleme. Și cu- donare, astfel încât ei să ne poată ajuta în activitatea ce decurg din aceasta. În telemedicină, a crea o legătură de încredere cu
noscuta criză de sânge. Teama de SARS-CoV-2 și com- clinică, pentru ca să-i putem salva pe cei care au nevo- pacientul poate fi diferit, dar nu mai puţin important ori posibil decât în
plicaţiile deplasării în perioada stării de urgenţă au ie de noi. Să dăm, de urgenţă, răspunsuri la criza de situaţia de a fi faţă în faţă. Pe viitor, voi prezenta comportamente care
redus numărul donatorilor. sânge. inspiră compasiune chiar și de la distanţă.

abordarea nevoilor globale, pentru ţărilor pot desfășura aceste acţiuni


OAMGMAMR a răspunde cererii interne, tehnolo- cu resurse proprii. Pentru ţările

Profesia de asistent medical, la nivel giilor în continuă schimbare și evo-


luţiei continue a modelelor integra-
care necesită asistenţă din partea
comunităţii internaţionale, trebuie
te de sănătate și asistenţă socială; să direcţionăm o parte din ce în ce
mondial • să creeze cel puţin șase milioa-
ne de noi locuri de muncă pentru
mai mare a investiţiilor de capital
uman către economia de sănătate

A cum, mai mult ca niciodată,


lumea are nevoie ca asistenţii
medicali să lucreze la întreaga di-
în caz de urgenţă. Asistenţii medi-
cali oferă îngrijiri vitale în fiecare
dintre aceste circumstanţe. Acest
medicali în întreaga lume, iar aceste
inegalităţi trebuie abordate.
Anul 2020 este Anul Interna-
asistenţi medicali până în 2030, în
special în ţările cu venituri mici și
medii, pentru a echilibra deficitul
și de îngrijire socială. Aceste inves-
tiţii vor conduce, de asemenea, la
progrese în cadrul Obiectivelor de
mensiune a educaţiei și pregătirii prim raport al situaţiei profesiei de ţional al Asistentului Medical și al estimat și pentru a remedia distri- Dezvoltare Durabilă, cu dividende
lor. Raportul „Situaţia profesiei de asistent medical la nivel mondial Moașei. El reprezintă o oportunita- buţia inechitabilă a asistenţilor me- pentru echitatea de gen, abilitarea
asistent medical la nivel mondial dezvăluie multe aspecte care merită te de a valorifica dovezile din rapor- dicali în întreaga lume; economică a femeilor și încadrarea
2020: investiţii în educaţie, locuri a fi lăudate în ceea ce privește forţa tul „Situaţia profesiei de asistent • să consolideze leadershipul profe- în muncă a tinerilor.
de muncă și leadership” apare în de muncă din domeniul asistenţei medical la nivel mondial 2020” și de siei de asistent medical – atât liderii Să profităm de această oportu-
contextul în care lumea asistă la medicale. Oportunităţile de educa- a aborda o agendă care să determi- actuali, cât și cei viitori – pentru a se nitate de a ne implica într-un dece-
o implicare fără precedent în aco- ţie avansată în domeniul asistenţei ne și să susţină progresul, până în asigura că aceștia deţin un rol influ- niu de acţiuni, deceniu care începe
perirea universală cu servicii de medicale și creșterea rolurilor pro- anul 2030. În acest scop, îndemnăm ent în elaborarea politicilor de sănă- cu investiţii în educaţie, locuri de
sănătate. În același timp, actuala fesionale inclusiv la nivel de politică guvernele și toate părţile interesate: tate și în luarea deciziilor și pot con- muncă și leadership pentru asis-
pandemie de COVID-19 și migra- pot duce la îmbunătăţirea sănătăţii • să investească în accelerarea masi- tribui la performanţa sistemelor de tenţi medicali. Raportul poate fi
ţia în masă a populaţiei, cauzată de populaţiei. În același timp, continu- vă a educaţiei în domeniul asisten- sănătate și de îngrijire socială. Toa- consultat de pe www.oamr.ro.
conflicte, pun la încercare capacita- ăm să fim martorii unor inegalităţi ţei medicale – învăţământ superior, te ţările pot lua măsuri pentru sus- Biroul de presă al
tea noastră de pregătire și de reacţie uriașe în distribuţia asistenţilor infrastructură și studenţi – pentru ţinerea acestei agende. Majoritatea OAMGMAMR
8 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Special
Cristiana Mateoiu este absolventă a Academiei de Studii
Economice din București și deţinătoare a unui master în
managementul și administrarea afacerilor. Are o experienţă de
peste 20 de ani în vânzări și marketing în domeniul corporate,
dar și al antreprenorialului, iar de cinci ani s-a dedicat activităţii
în domeniul social. A fost, între altele, consultat financiar în
cadrul unei companii de asigurări, managing director pentru
România la Coffee Heaven, considerată reţeaua numărul unu
de magazine de cafea din Europa Centrală și de Est, business
development manager la o companie de leasing, manager de
vânzări și marketing la un mare operator GSM din România
și fondatoarea proiectului MySafeKid. În prezent este director
executiv la Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria.

Stomatolog
își reia activ
Relaxarea promisă după încetarea stării de urgenţă din România a
motoarelor în anumite sectoare de activitate, inclusiv la cabinetel
presupune însă depășirea unor noi bariere, impuse prin lege, prob
în sectorul ONG. Despre toate acestea am stat de vorbă cu Cristia
Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria.
activitatea, dar ce vom face după ce le vom nica Baba Novac. Din păcate, acest obiectiv nu
termina încă este un mister. a fost încă atins. Anul acesta era cel în care ne
La una dintre policlinicile Fundaţiei consultaţii- propusesem strategic să intrăm în zona de profit.
le sunt contra-cost, dar la preţuri reduse. Se are Mă tem însă că, în acest nou context, obiectivul
în vederea creșterea tarifelor cu scopul redirec- va trebui încă o dată amânat. Ceea ce vom face
ţionării banilor către policlinica socială? acum în Policlinica Sala Palatului va fi să încercăm
Principiul după care a fost înfiinţată Policlinica să susţinem noi partea aceasta suplimentară de
Sala Palatului este exact acesta – de a deveni, costuri care vor apărea ca urmare a măsurilor
pe de-o parte, un suport pentru pacienţii asigu- sporite de siguranţă necesare odată cu reluarea
Cum a influenţat starea de urgenţă activităţi- alocate pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, raţi cu venituri foarte mici, care nu au acces la activităţii după 15 mai. La nivelul stomatologiei,
le din cabinetele stomatologice ale Fundaţiei așa cum sunt echipaţi medicii din secţiile de te- serviciile private, cărora să le oferim o experienţă în Fundaţia noastră, problema este acoperirea
Regina Maria? rapie intensivă (ATI) din aceste spitale. Dar, ţinând la standardele acelor clinici, iar pe de altă parte, costurilor cu procedurile în sine, dar și a celor su-
La fel cum cred că a influenţat întreaga zonă me- cont că noi suntem o Fundaţie, a trebuit să găsim de a deveni un centru de profit, care să susţină plimentare legate de echiparea și dezinfectarea
dicală stomatologică, în sensul că am oprit brusc cu multă înţelepciune echilibrul între toate aces- activitatea de medicină 100% socială din Policli- suplimentară.
și fără preaviz lucrările celor câteva sute de paci- te modele. Surpriza plăcută a fost atunci când au
enţi, mare parte dintre ei cazuri sociale, cu toate apărut recomandările CMSR și am constat că so-
implicaţiile pe care le vom vedea după 15 mai. luţiile noastre erau exact în acord cu ele.
Fundaţia are două policlinici sociale și focusul nos- Ce măsuri suplimentare de siguranţă veţi aplica
tru este acela de a le oferi servicii medicale gra- în cabinete după 15 mai?
tuite persoanelor neasigurate și fără venituri, deci Vom spaţia programările, în sensul că între pa-
cele care sunt pur și simplu excluse din sistemul cienţi va exista un interval de minimum 30 de
medical de stat, și bineînţeles că nu au niciun fel minute în care se va face dezinfecţia cabinetelor
de acces la sistemul medical privat. Stomatologia cu ultraviolete, cu biocide, cu aerisire. Cel puţin în
reprezintă o parte importantă a activităţii noastre, primele două săptămâni de la reluarea activită-
asta pentru că o mare parte dintre pacienţii noș- ţii, medicii vor fi echipaţi cu echipament extrem,
tri, trăind de multă vreme într-o zonă de sărăcie și exact ca în secţiile de ATI. Ei vor purta combinezon,
neglijându-și sănătatea, când ajung la noi cu dife- cască, ochelari de protecţie, o mască cu filtru și
rite afecţiuni pe care nu le mai pot ascunde, au și una chirurgicală, viziere, mănuși, șorţ de protec-
dantura extrem de afectată. ţie. Aceasta este decizia luată, pe care sperăm că
Cum v-aţi gândit să reluaţi activitatea în vom putea să o și susţinem din punct de vedere
cabinetele stomatologice ale Fundaţiei după financiar. Deja, din fericire, câţiva dintre sponsori
ridicarea stării de urgenţă? ne-au dat o mână de ajutor și, cel puţin pentru pri-
Au fost multe dezbateri în această perioadă. Noi mele zile, vom avea un punct de pornire și vom
toţi, cei din lumea stomatologică medicală, am putea acoperi urgenţele. Vom avea grijă și ca fieca-
așteptat norme și normative. În final, singurul do- re pacient să primească un minim echipament de
cument oficial este cel emis de Colegiul Medicilor protecţie la intrarea în clinică, adică mască, botoși
Stomatologi din România (CMSR), care vine cu și, sperăm noi, o bonetă de protecţie.
o serie de indicaţii. Chiar și înainte de emiterea
acestui document noi am dezbătut, am analizat Obiectiv nobil, dar greu de atins

60%
și am încercat să identificăm cele mai bune solu-
ţii, luând în calcul toate măsurile de siguranţă de Toate aceste măsuri suplimentare se traduc și
Peste
care trebuie să ţinem cont. Până la urmă e clar, și într-o creștere a costurilor. Cum le veţi acoperi?
știm cu toţii că stomatologia se află printre ramu- Aceasta este una dintre problemele care ne în-
rile cu cel mai mare risc de răspândire a noului grijorează cel mai tare și probabil nu doar pe
coronavirus și de aceea era evident că va trebui să noi, ci tot sectorul ONG. Noi depindem în propor-
gândim măsuri suplimentare de siguranţă. ţie de 70% de sponsorizările corporate, ceea ce din fondurile și
Până la urmă aţi ajuns la un consens echitabil? înseamnă că riscul în care ne aflăm în prezent a
resursele Fundaţiei
Desigur! Părerile au fost uneori extreme – de la devenit nu mare, ci uriaș. În acest moment încă
luarea în considerare a modelului german, în care ne susţinem din rezerve, dar și ele se apropie de sunt alocate
toţi lucrează cu un simplu halat de unică folosinţă, sfârșit. De la zi la zi ne bucurăm de orice ajutor cât stomatologiei
cu vizieră, ochelari și mască chirurgicală simplă, de mic. Am primit de la Asociaţia Dăruiește Viaţa
până la recomandările de echipare care au fost câteva combinezoane și câteva mii de măști chi-
utilizate pe perioada stării de urgenţă în spitalele rurgicale, care, cum am zis, ne vor ajuta să pornim
Special VIA�A MEDICALĂ 9


15 mai 2020 l Nr. 19

Omenirea este
un mare întreg și toţi
suntem membri ai rasei
umane. Suntem un trup
comun și nu se poate să nu
ne pese ce se întâmplă cu un
picior, o mână sau un deget,
chiar dacă noi ne
credem capul.

gia românească
vitatea. Cu ce costuri
atrage după sine și repornirea
le stomatologice. Reluarea activităţii
blema cea mai spinoasă fiind însă
celor 3,5% din impozitul pe venit. Avem în plan și
lansarea unui apel către societatea civilă pentru a
o face să înţeleagă gravitatea problemei cu care
ne confruntăm. În acest sens este necesară o
clasificare a gradelor de urgenţe cu care ne vom
Acel moment când linia a doua
va deveni linia întâi

Ce așteptări aveţi de la societatea civilă?


În ultima perioadă toată societatea și-a îndreptat
STĂRII DE URGENŢĂ
?
DE RESPECTAT DUPĂ RIDICAREA

Institutul Naţional de Sănătate Publică a propus


o listă de reguli de respectat după ridicarea stării

ana Mateoiu, director executiv la


de urgenţă, inclusiv în cabinetele stomatologice.
confrunta după ridicarea stării de urgenţă. atenţia spre sprijinirea spitalelor, care de-acum, Printre acestea se regăsesc: permiterea accesu-
în marea lor majoritate, sunt pregătite pentru ce lui în camera de tratament doar a pacientului,
Motiv de îngrijorare: afluxul masiv va urma. Însă cred că a venit momentul când tre- cu excepţia situaţiilor speciale, caz în care se va
SOARTA, la îndemâna oricui de noi pacienţi buie să ne îndreptăm atenţia și spre linia a doua, limita accesul la o persoană însoţitoare; interdic-
ţia staţionării în sala de așteptare; recomandarea
pentru că în curând oricare dintre noi s-ar putea de a se dezinstala orice aparat de cafea și/sau
Ce alternative de finanţare mai aveţi în vedere?Care ar fi principala urgenţă? să facă parte din ea. Trebuie să fim conștienţi de dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor,
În momentul în care am înţeles că sursele de Vorbim în primul rând despre momentul intrării în acest lucru și să ne pregătim pentru ceea ce va jucăriilor etc.
finanţare din România au devenit aproape vigoare a relaxărilor, când va trebui să deschidem urma. Nouă ne place să spunem că, din 15 mai, La intrarea în cabinetele stomatologice trebuie
inaccesibile, ne-am îndreptat atenţia spre cele in-
cabinetele stomatologice. Sunt aproape 500 de linia a doua va deveni linia întâi. amplasate dispensere cu soluţii dezinfectante
(antiseptice pe bază de alcool) și, regulat, se va
ternaţionale. Totodată, am lansat opţiunea de do-
oameni pe care i-am abandonat, cu lucrări în curs Dar de la autorităţi? face dezinfecţia mânerelor ușilor, sălii de aștepta-
naţie prin sms, prin trimiterea cuvântului SOARTA
de efectuare și care, probabil, în cel mai bun caz, Cred că dacă vom începe să deschidem un dia- re, recepţiei și a toaletei după utilizarea acesteia
la numărul 8844, unde oricine poate dona 2 euro în acest interval și-au rezolvat unele probleme ex- log mai amplu cu autorităţile, sunt șanse să-și de câte un pacient.
lunar. De asemenea, pe pagina Fundaţiei Regina trem de urgente. Lucrările lor fiind foarte comple- îndrepte atenţia și înspre noi. Sunt convinsă că Accesul la tratament se va face doar cu pro-
Maria există site-ul de donaţii. Companiile pot xe, la fel ca și patologiile lor, nu pot fi preluate de se vor lua anumite măsuri și, cumva, vom face gramare prealabilă. La momentul programării,
pacientul va fi întrebat despre starea de sănătate
opta și ele pentru redirecţionarea a 20% din im-nimeni altcineva. Într-un spital de urgenţă nu li se și noi parte din suportul pe care ei se gândesc
din prezent. La prezentarea în cabinet se va efec-
pozit, iar persoanele fizice au la dispoziţie formula-
va rezolva decât urgenţa, dar la noi procesele sunt să-l ofere acestor oameni. Una dintre policlinicile tua termometrizarea pacientului și se va solicita
rul 230 pentru redirecţionarea îndelungate. Facem uneori edentaţii totale, pro- noastre este deschisă în parteneriat cu Direc- dezinfecţia mâinilor.
tezări totale sau parţiale. Este vorba de sute de ţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiu- După fiecare pacient se vor efectua: aerisirea
Prin pacienţi care sunt deja în lucru, iar acestora li lui București (DGASMB), unii dintre partenerii camerei de tratament; dezinfectarea riguroasă a
trimiterea se vor adăuga alte sute de persoane care în noștri de cursă lungă. Sunt cei care ne-au pus suprafeţelor; dezinfecţia cu alcool 80% a tuturor
dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la
cuvântului permanenţă vin din urmă, pentru că avem la dispoziţie toată infrastructura, spaţiul, utilită- sterilizare cu aer cald; dezinfectarea aspiratorului

SOARTA
câteva mii de pacienţi înscriși la policlini- ţile, recepţia, personalul de bază. Toate acestea și a scuipătoarei; dezinfectarea completă a unitu-
cile noastre, iar asta doar dacă vorbim de sunt susţinute de DGASMB încă de la început, lui stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid,
stomatologie. însă costurile cu pacienţii sunt în aria noastră de prin pulverizare; sterilizarea completă a pieselor
la numărul 8844, Ce alte aspecte vă îngrijorează în viitorul răspundere și până acum am reușit să le înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizare de
piese de unică folosinţă; schimbarea măștii, mă-
oricine poate dona apropiat? acoperim din sponsorizări. nușilor, curăţarea și dezinfectarea vizierei; spă-
2 euro. Grija noastră cea mai mare este că, din ca- larea mâinilor cu apă și săpun sau dezinfecţia
uza contextului economic actual, milioane de Provocări și așteptări cu soluţie hidroalcoolică înainte de a pune altă
oameni și-au pierdut deja locurile de muncă și pereche de mănuși.
de aceea nu este greu să ne imaginăm că foarte Ce înseamnă, în materie de costuri, acei timpi
mulţi vor avea nevoie, în curând, de servicii medi- morţi dintre programări, necesari dezinfectării primit apeluri de la astfel de medici care și-au
cale și nu vor mai avea unde să se îndrepte pentru cabinetului? exprimat dorinţa de a ne ajuta în perioada urmă-
a le primi. Își vor pierde medicii de familie, drep- Un prim impact va fi asupra numărului de pacienţi toare. Sunt persoane din afara echipei actuale.
tul de a accesa sistemul medical de stat și este programaţi. Ne așteptăm ca acesta să se înjumă- Rămâne de văzut dacă aceste promisiuni se vor și
evident, nu vor avea cum să se îndrepte către cel tăţească. Acest lucru înseamnă, probabil, că va concretiza. Practic, ei vor intra mai întâi în zona de
privat. Iar cum Fundaţia Regina Maria este singu- trebui să creștem programul de lucru ca să-i pu- voluntariat la Policlinica Baba Novac și în funcţie
rul ONG din București care oferă astfel de servicii tem ajuta pe toţi cei care au nevoie de noi. Evident, de cum decurge colaborarea, unii dintre ei vor
gratuite în mod constant, coerent, în fiecare zi a vorbim de încă o creștere de costuri – dublarea putea începe să lucreze și la Sala Palatului. Dar
săptămânii, nu este greu de imaginat ce val de timpului de lucru al medicilor înseamnă costuri depinde, de la caz la caz.
pacienţi se va îndrepta înspre noi. Rămâne de vă- suplimentare. Care sunt cele mai importante lecţii pe care le-
zut cum va reacţiona societatea civilă pe de-o par- Cum v-aţi gândit să acoperiţi această prelungire aţi desprins din contextul epidemiologic și so-
te, dar și autorităţile pe de altă parte, în a ne ajuta a programului de lucru? cial actual?
să preluăm măcar o parte dintre acești pacienţi. Sperăm, prin implicarea mai multor medici sto- O învăţătură pe care ar fi bine să o tragem cu toţii
Este un semnal de alarmă pe care noi îl tragem. matologi în această activitate. În ultimul timp am e că, așa cum virusul nu face nicio diferenţă între
bogaţi, săraci, albi, negri, nici noi n-ar trebui să fa-
Mesajul prof. dr. Ecaterina Ionescu, președinte CMSR Am considerat că sunt necesare aceste măsuri pentru a ne asigura că activitatea cem una. Pentru că suntem toţi membri ai rasei
cabinetelor stomatologice va fi în condiţii de siguranţă atât pentru profesioniști, cât umane. Învăţătura pe care sperăm că societatea o
S-au făcut tot felul de speculaţii în spaţiul public cu privire la ce ar trebui să se în- și pentru pacienţi. Recomandările s-au structurat pe baza informaţiilor știinţifice va trage la nivel colectiv este că ceea ce se întâm-
tâmple cu activitatea cabinetelor stomatologice după data de 15 mai, atunci când existente până în acest moment, precum și pe baza propunerilor oferite de grupurile
ieșim din starea de urgenţă. În medicină nu putem funcţiona pe bază de speculaţii
plă într-un loc într-o clipită poate ajunge să afecte-
de lucru constituite la nivelul colegiilor teritoriale și a celor venite de la mulţi dintre
sau să ne guvernăm activitatea după două-trei idei exprimate în mod arbitrar, de membrii Colegiului. ze întreaga omenire. Și nu zidurile ne vor apăra de
diverse persoane, în diverse momente. Medicii stomatologi au nevoie de o decizie Sper ca fiecare cabinet stomatologic să își găsească forţele necesare pentru a-și re- așa ceva, nici izolarea în casă. Nu există apărare
asumată, de un plan de măsuri oficial care să fie adoptat la nivel de ţară și pe care lua activitatea. Am convingerea că așa cum au gestionat exemplar situaţiile dificile, împotriva unei asemenea realităţi, decât aceea de
să îl respectăm cu toţii. Însă, având în vedere că până în prezent autorităţile statului cele de acum, dar nu numai, toţi medicii stomatologi vor trata cu maximă responsa- a înţelege interdependenţa dintre oameni și de a
nu au adoptat dispoziţii exprese care să reglementeze desfășurarea activităţilor de bilitate situaţia existentă în ceea ce va însemna revenirea la normal. Medicii stoma-
ne păsa cu adevărat de ceea ce se întâmplă în
asistenţă stomatologică nici pe perioada stării de urgenţă, și nici pentru perioada ur- tologi nu s-au schimbat, sunt aceiași foarte buni profesioniști și dedicaţi profesiei. Îi
mătoare încetării acesteia, Colegiul Medicilor Stomatologi din România propune un îndemn pe pacienţi să aibă încredere în profesionalismul și devotamentul medicilor fiecare colţ din lume.
set de recomandări pentru momentul reluării activităţii în cabinetele stomatologice. stomatologi, așa cum au avut și până acum. Cristina Ghioca
10 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Campanie

VACCINAREA
PACIENŢILOR CU
BOLI CRONICE
Medicul de familie trebuie să-şi protejeze pacienţii cu
patologie cronică împotriva bolilor prevenibile prin
vaccinare. Pentru fiecare boală cronică, ghidurile Campanie coordonată
recomandă o schemă de vaccinare în funcţie de vârsta şi
de dr. Gindrovel Dumitra,
depatologia pacientului.

U
Grupul de Vaccinologie
n mit frecvent întâlnit cu vârsta peste 14 ani, cu schema al SNMF
spune că vaccinurile de vaccinare completă, această
se adresează doar per- precizare fiind valabilă şi în ca-
soanelor sănătoase. zul celorlalte boli menţionate în - Vaccin gripal; nosupresoare. Vaccinurile sunt nal şi numărul de doze să fie cores-
Această percepţie este profund continuare); - Tdap; unica soluţie împotriva bolilor punzătoare vârstei);
greşită, deoarece tocmai pacienţii - Vaccin varicelo-zosterian. În ca- - Vaccin PCV13 şi PPSV23. infecţioase. Chiar dacă ne-am - Vaccin varicelic;
cu afecţiuni cronice sunt la risc zul în care pacientul este copil, 5. Bolile cronice renale5 aştepta la un nivel de anticorpi - Vaccin meningococic B şi vacci-
în faţa bolilor infecţioase. Vacci- acordaţi atenţie vaccinurilor din - Vaccin hepatitic B; scăzut postvaccinal, studii- nul meningococic tetravalent A+
nându-i, îndepărtăm două perico- PNV (Programul Naţional de Vac- - Vaccin gripal (Atenţie, vaccinul le au arătat că titrul anticor- C+ W+ Y;
le: decompensarea afecţiunii de cinare), asigurându-vă să fie sche- viu atenuat este contraindicat pilor rezultaţi este suficient. - Vaccin hepatitic A.
bază, în caz de îmbolnăvire cu o ma completă, dar administraţi și acestor pacienţi!); În plus, trebuie să fiţi atenţi la La adulţi:
boală prevenibilă prin vaccinare, vaccinuri suplimentare. - Tdap, cu monitorizarea anticor- riscul infecţios de două ori mai - Vaccin gripal în fiecare an;
şi formele evolutive grave ale bolii 2. Diabetul zaharat pilor protectori (deoarece aceşti mare decât în restul populaţi- - Tdap;
împotriva căreia vaccinăm. Nu vă - Vaccin gripal anual; pacienţi pot necesita rapel la in- ei la cei care primesc terapie - Vaccin împotriva Hib;
temeţi să vaccinaţi pacienţii cro- - Vaccin PCV13 şi PPSV23; terval mai mic de 10 ani); imunosupresoare6. - PCV13, urmat de PPSV23;
nici, aceasta fiind singura metodă - Vaccin hepatitic B; - Vaccin PCV13 şi PPSV23; 7. Transplantul de organ - Vaccin meningococic;
de prevenţie a unor boli infecţioa- - Tdap; - Vaccin varicelo-zosterian. - Vaccin pneumococic; - Vaccin varicelic (la pacienţii năs-
se, o „fereastră a oportunităţii spre - Vaccin varicelo-zosterian. În cazul vaccinului hepatitic B, - Vaccin gripal; cuţi înainte de 1980) sau Vaccin
profilaxie”. 3. Bolile cardiovasculare (BCV) acesta ar trebui administrat la toţi - Vaccin hepatitic B; varicelo-zosterian (la pacienţii cu
- Vaccin gripal anual; pacienţii care au risc de a necesita - Tdap; vârsta peste 60 de ani).
Imunizarea în patologia - PCV13 şi PPSV23; dializă. Anticorpii protectori au ni- - Vaccin împotriva Haemophilus Un studiu al CDC a arătat că
cronică - recomandări CDC1 - Tdap; vel mai ridicat dacă vaccinul este influenzae (Hib); majoritatea pacienţilor nu ştiu
1. Boala pulmonară cronică - Vaccin varicelo-zosterian. administrat înainte de a ajunge la - Vaccin polio inactivat (dacă e ca- că au nevoie de vaccinuri şi la
obstructivă Studiile arată că pacienţii vac- stadiul de dializă. Monitorizaţi an- zul, după o evaluare a fiecărui caz vârsta adultă, cu atât mai puţin
- Vaccin gripal în fiecare an (aceas- cinaţi împotriva gripei au risc mai ticorpii şi faceţi rapelul dacă anti- în parte); atunci când suferă de boli cronice.
tă precizare e valabilă şi pentru ce- mic de spitalizare şi deces prin corpii scad sub 10 mlU/ml. - Vaccin varicelo-zosterian7. Pe de altă parte, ghidurile in-
lelalte boli cronice menţionate în decompensări cardiace. Pacien- Nu ar trebui să amânaţi sau Studiile arată că, din păcate, ternaţionale actuale specifi-
continuare); ţii hipertensivi vaccinaţi au în- să evitaţi vaccinarea antigripală la aceşti pacienţi vaccinurile sunt că pentru fiecare categorie de
- Vaccin pneumococic conjugat 13 registrat mai puţine evenimente la pacienţii cu boli renale cronice recomandate mult mai rar decât pacienţi cronici care sunt vaccinu-
valent (PCV13) şi vaccin poliza- cardiovasculare în sezonul gripal. deoarece, dacă se îmbolnăvesc de ar fi necesar (sub-utilizate)8. În- rile recomandate. Orice prezenta-
haridic 23 valent (PPSV23) doar Colaboraţi cu medicul cardiolog în gripă, administrarea medicamen- cepeţi vaccinarea cât mai repede re a pacientului la cabinet este un
la pacienţii cu vârsta peste 2 ani; supravegherea pacientului, consi- telor antivirale poate duce la afec- posibil în evoluţia unei boli care va prilej să îi vorbiţi despre vaccinu-
la adulţi este necesară urmărirea liaţi pacientul la fiecare consulta- tarea şi mai accentuată a funcţiei necesita transplant. De asemenea, rile suplimentare şi beneficiile pe
cu atenţie a recomandărilor ACIP ţie, încurajaţi-l să accepte vacci- renale, dozele terapeutice trebuie vaccinaţi şi familia / anturajul. care le are dacă se vaccinează atât
(Advisory Committee on Immuni- narea, accentuând beneficiile ei şi ajustate în funcţie de clearance, 8. Bolile neoplazice cu cele pe care le poate primi gra-
zation Practices) privind ordinea prezentând riscurile îmbolnăvirii iar reacţiile adverse raportate sunt - Vaccin gripal inactivat; tuit în cabinetul medicului de fa-
administrării, respectiv: PCV13, de gripă. În Anglia, Canada şi Sta- mai frecvente. - Vaccin PCV13 şi PPSV23; milie, cât și cu cele cumpărate din
urmat de PPSV23 la interval de opt tele Unite ale Americii e autorizat 6. Bolile autoimune - Vaccin varicelo-zosterian; farmacie.
săptămâni; dacă PPSV23 e admi- un vaccin gripal trivalent inactivat - Vaccin gripal (Atenţie, vaccinul - Tdap.
nistrat primul, PCV13 se adminis- concentrat (high dose seasonal flu viu atenuat nu este recomandat!); Vaccinul gripal inactivat poate A fi medic sau asistent
trează după un interval de un an2; vaccine) recomandat persoane- - Vaccin PCV13 şi PPSV23; fi administrat la un interval mai medical poate fi considerată
la pacienţii care au trecut de vârsta lor cu vârsta peste 65 ani, celor cu - Vaccin hepatitic B, cu monitori- scurt de trei luni postchimiotera- o afecţiune cronică?
de 65 de ani, se va repeta PPSV23 boli cardiovasculare şi pulmonare zarea nivelului de anticorpi; pie dacă sezonul gripal a debutat Datorită manifestărilor cro-
valent la fiecare cinci ani (aceste cronice. - Vaccin varicelo-zosterian, după sau dacă persoana nu a fost nicio- nice de profesionalism, dedicaţie,
precizări fiind valabile şi în cazul 4. Boli cronice hepatice4 evaluarea fiecărui caz în parte; dată vaccinată antigripal. În acest empatie... Mi-am permis această
celorlalte boli cronice menţionate - Vaccin hepatitic A şi B – de rutină - Tdap. ultim caz, e recomandat să îi ad- glumă pentru a vă aduce în aten-
în continuare); la pacienţii cu boală cronică hepa- Vulnerabilitatea faţă de bo- ministraţi două doze la interval de ţie, ca încheiere, recomandările
- Tdap la fiecare zece ani3 (vaccin tică (o suprainfecţie cu virus A sau lile infecţioase este dată atât de patru săptămâni, iar în anii urmă- CDC (Centers for Disease Con-
împotriva tetanosului, difteriei B poate evolua cu forme fulminan- răspunsul imun aberant al in- tori va primi doar o doză anual. trol and Prevention) pentru vac-
şi tusei convulsive; la pacienţii te de hepatită); dividului, cât şi de terapia imu- Nu vă temeţi să vaccinaţi paci- cinarea personalului medical12,
enţii oncologici, deoarece ei sunt respectiv:
foarte vulnerabili în faţa bolilor - Vaccin gripal anual;
infecţioase. Mai degrabă, aveţi în - Vaccin pneumococic;
vedere faptul că titrurile anticor- - Tdap la fiecare zece ani;
pilor împotriva bolilor prevenibi- - ROR (dacă nu există imunitate
le prin vaccinare scad sub nivelul dovedită prin titrare de anticorpi,
protector din cauza tratamentului pentru toate cele trei boli, respec-

Mesaj de luat
antineoplazic, crescând riscul de tiv rujeolă-oreion-rubeolă);
îmbolnăvire sau de evoluţie seve- - Hepatitic B;
ră, ceea ce poate impune uneori - Meningococic;

acasă:
întreruperea tratamentului spe- - Vaccin varicelic (dacă nu există
cific. Studiile confirmă siguranţa imunitate dovedită prin titrare de
administrării şi beneficiile vac- anticorpi);

nu vă temeţi
cinurilor la pacienţii oncologici9. - HPV.
Vaccinurile inactivate vor fi ad- Dr. Dorica Sănduţu,
ministrate la trei luni postchi- Grupul de Vaccinologie al SNMF

să vaccinaţi,
mioterapie. Dacă e necesară ad- Bibliografie
1. https://bit.ly/2xY47aY
ministrarea unor vaccinuri vii, 2. https://bit.ly/3bmWBnK
3. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6903a5.htm
aceasta se va face la șase luni după 4. https://bit.ly/2WMFkPr

temeţi-vă de boli!
chimioterapie10. 5. https://bit.ly/3dzByQj
6. https://academic.oup.com/cid/article/46/9/1459/330414
9. Asplenia chirurgicală11 7. https://bit.ly/2xTycs4
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC164225/
La copii: 9. https://www.medscape.com/viewarticle/898680
- Vaccin gripal (administraţi vac- 10.https://bit.ly/3bmWHf6
11. https://bit.ly/3bmeCCt
cinul cu atenţie, ca produsul vacci- 12. https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/hcw.html
Campanie VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
11

Vaccinurile și
scleroza multiplă,
între mit și realitate
Administrarea vaccinurilor inactivate copii și adolescenţi, dar proporţia
este benefică persoanelor cu scleroză acestora este redusă.
multiplă. Însă va trebui să se ţină cont de Copiilor diag­nosticaţi cu SM,
anumite precauţii impuse de tratamentul medicul pediatru le va stabili o
schemă optimă de vaccinare după
imunosupresor. Dr. Gabriela Mihăilescu, ce se consultă cu părinţii copilului,
medic primar neurolog, dar și cu medicul specialist în
Spitalul Clinic Colentina, București neurologie infantilă care, Persoanelor

S
cunoscând tratamentul cu scleroză
cleroza multiplă (SM) este demielinizante și, implicit, a SM specific administrat, va multiplă nu li se vor
o boală inflamatorie croni- postvaccinal, apoi riscul declanșă- pune în balanţă riscurile administra vaccinuri
că, autoimună, difuză, he- rii puseelor și al agravării iatrogene și beneficiile vaccinărilor. cu virusuri vii
terogenă, multifactorială, a SM la pacienţii deja diagnosticaţi. Copiilor li se prescriu, în atenuate.
neuroinflamatorie care se asociază Studii epidemiologice și de farma- general, tratamente modifi-
cu demielinizări focale la nivelul covigilenţă au demonstrat statistic catoare ale bolii cu efecte imu-
substanţei albe și cenușii a siste- siguranţa administrării și un raport nomodulatoare, care nu interferă
mului nervos central și cu neuro- beneficiu – risc favorabil pentru cu vaccinările (IFN b1a s.c. pentru
degenerare prin leziuni și pierderi marea majoritate a vaccinurilor, vârsta >2 ani, IFN b1a i.m. și IFN - tratarea sau vaccinarea spe- numărului de limfocite la valori
axonale. Autoimunitatea în SM se concluzionând că nu există eviden- b1b s.c. pentru vârsta >12 ani). Pen- cifică înaintea iniţierii anumitor considerate sigure de >800/mm3 ori
manifestă printr-un răspuns imun ţe semnificative statistic pentru o tru formele înalt active de boală și terapii imunosupresoare conform a numărului limfocitelor CD19+,
exagerat sau disfuncţional la adre- legătură cauzală între apariţia SM, vârsta >10 ani, singurul tratament RCP-ului fiecărui produs; sau după 2-12 luni de la întreruperea
sa autoantigenului mielină, paci- numărul de pusee și vaccinurile specific imunosupresor aprobat - planificarea momentului vac­ tratamentului imunosupresor.
enţii având imunitatea păstrată îm- cele mai des utilizate. este Fingolimod. ci­nării, adaptată fiecărui trata-
potriva infecţiilor, incidenţa bolilor Alte studii au indicat o reduce- Adulţilor diagnosticaţi cu ment imunosupresor în parte. Efectele secundare sunt net
infecţioase nefiind mai mare în ca- re a riscului de apariţie a SM și a sindrom clinic izolat (CIS) sau Tratamentele imunosupre- inferioare beneficiilor
zul celor netrataţi specific, compa- activităţii bolii la persoanele vac- SM cu recăderi și remisiuni soare pot determina limfopenie, Sunt descrise în literatu-
rativ cu populaţia generală. cinate – cunoscut fiind și faptul (SMRR), la momentul iniţierii sechestrarea limfocitelor, recon- ră un număr infim de cazuri
Imunizarea se poate realiza că infecţiile bacteriene sau virale tratamentului trebuie să le fie ve- stituirea imună și un răspuns imun care au prezentat postvaccinal
activ – prin folosirea vaccinurilor neprevenite prin vaccinare pot rificat carnetul vaccinărilor obli-
care induc producţia anticorpilor fi factori declanșatori ai puseelor gatorii și/sau opţionale efectuate.
proprii împotriva antigenlui pa- și ai creșterii activităţii bolii, evi- În perioada în care urmează Recomandări specifice pentru vaccinarea în SM
togen ori prin trecerea prin boală, denţiabilă prin rezonanţă mag- tratamente modificatoare ale bolii Terapiile modificatoare ale bolii, în mod special cele imunosupre-
sau pasiv, transferându-i unei per- netică (IRM). Dintre vaccinurile va trebui să fie luate în considerare soare, sunt contraindicate în asociere cu vaccinurile vii atenuate. Imu-
soane o imunitate temporară prin vii atenuate există încă reţineri următoarele elemente: nomodulatoarele (IFN-B-1a și B-1b și glatiramer acetat) nu influenţează
administrarea unor anticorpi pre- ale specialiștilor privitor la fe- - indicaţia pentru vaccinare; negativ vaccinarea.
formaţi de tipul imunoglobulinelor bra galbenă, fiind necesare studii - tipul de vaccin (trebuie evita- Vaccinul gripal injectabil inactivat administrat intramuscular tre-
sau a serurilor specifice. suplimentare. te vaccinurile vii atenuate, în mod buie administrat de rutină pacienţilor cu SM anual. Se poate administra
Vaccinurile sunt preparate bi- Răspunsul unei persoane la vac- special cel împotriva febrei galbe- și în orice trimestru de sarcină.
ologice active care conţin în prin- cinare este variabil, el depinzând ne; vaccinurile inactivate au grad Vaccinul împotriva virusului varicelo-zosterian se va administra
cipal structuri specifice ale unui de calendarul vaccinărilor, tipul de de siguranţă ridicat); în lipsa anticorpilor, înaintea iniţierii tratamentelor înalt active (Fingo-
microorganism (antigenul) sau vaccin administrat, adjuvantul fo- - terapia modificatoare de boală limod, Cladribină, Alemtuzumab, Ocrelizumab, Rituximab).
componente puternic înrudite cu losit, modul de administrare, cali- urmată (imunomodulatoare fără Vaccinul HPV este necesar alături de testul Papanicolau înaintea
acesta și care îi oferă persoanei tatea sistemului imun al persoanei risc sau imunosupresoare cu risc și iniţierii tratamentului cu Fingolimod.
vaccinate imunitate de scurtă sau vaccinate, ca și de vârstă (imuno- gradul imunosupresiei induse); Vaccinul antipneumococic inactivat (subunităţi) previne infecţii-
lungă durată (luni/ani). Unele din- senescenţa), de eventuale alergii - prezenţa unui puseu activ le/suprainfecţiile în cazul pneumoniilor.
tre ele necesită rapeluri pentru o sau de tratamente concomitente (acesta contraindică vaccinarea Nu se vor administra vaccinuri cu virusuri vii sau vii atenuate cu mai
protecţie eficientă. (imunosupresoare). pentru 4-6 săptămâni sau până la puţin de 4-6 săptămâni înainte de iniţierea terapiilor înalt active, nici pe
remiterea simptomatologiei); parcursul acestora, nici timp de 2-12 luni după oprirea lor.
Parte componentă Particularităţile SM - tratamentul cortizonic în doze Vaccinările din Programul Naţional de Vaccinare sunt obligatorii!
a managementului SM în raport cu vaccinarea mari sau cu imunoglobuline (con- Un vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2 nu a fost încă descoperit.
A existat o perioadă de timp Vaccinarea nu este un factor traindică vaccinarea până la 3 luni El este așteptat, dar va trebui testat în trei faze de studii clinice înainte
în care, pe baza unor studii obser- etiologic al SM, dar există une- după administrare); de a fi administrat (probabil 12-18 luni). Nu știm dacă va fi viu atenuat
vaţionale sau cu protocoale discu- le particularităţi ale acestei boli. - eventuale reacţii alergice; sau inactivat și nici care va fi frecvenţa administrării pentru o eficienţă
tabile, efectuate pe un număr mic Tratamentele modificatoare ale - opiniile și preferinţele pacien- garantată.
de pacienţi și fără cunoașterea fi- bolii, cu efecte imunosupresoare, tului;
ziopatologiei SM, s-a lansat o serie sunt cele care pun pacientul cu SM - obligativitatea testării statu-
de idei, cu efecte negative impor- într-o postură diferită în faţa vacci- sului imun al pacientului pentru in- neadecvat, pot crește susceptibi- efecte secundare neurologice.
tante, care impuneau reţineri faţă nării, și nu boala în sine. În medie, fecţii latente precum tuberculoza, litatea pacientului la infecţii sau Dintre acestea sindromul Guilla-
de vaccinare la acești pacienţi. Ele debutul bolii survine la vârsta de hepatita B sau C, herpes simplex, pot scădea eficacitatea și siguran- in Barré este cel mai des citat, în
invocau riscul apariţiei unor boli 30 de ani. Există și cazuri de SM la varicelă și zona zoster; ţa vaccinărilor cu agenţi patogeni special pentru vaccinul gripal, dar
inactivaţi. Se contraindică asocie- trebuie subliniat faptul că numă-
rea imunosupresoarelor specifice rul cazurilor postvaccinale este
SM (Alemtuzumab, Fingolimod, mult mai mic faţă de cel al cazuri-
Siponimod, Ozanimod, Mitoxan- lor postgripale. Au fost raportate și
tronă, Teriflunomidă, Ocrelizu- cazuri de mielită, encefalită, mielo-
mab, Rituximab, Ofatumumab, encefalopatie fatală, nevrită optică,
Cladribină, Dimetilfumarat, Nata- convulsii. Cu toate că există și unele
lizumab, Corticosteroizi) cu vac- efecte secundare, efectele benefice
cinuri vii atenuate, iar în eventua- ale vaccinării sunt incontestabile,
litatea în care acestea sunt absolut fiind mult mai ușor să previi decât
necesare, se va aștepta revenirea să tratezi.

Bibliografie selectivă
1. Zrzavy T, Kollaritsch H și colab. Vaccination in Multiple Sclerosis: Friend or Foe? Frontiers in Immunology. 2019;10: 1-10
2. Farez MF, Correale J și colab. Practice guideline update summary: Vaccine preventable infections and immunization in multiple
sclerosis. Report of the Guideline Development, Dissemination and Implementation Subcommittee of the American Academy of
Neurology. Neurology 2019;93(13):584-594
3. Cahill JFX, Izzo A, Garg N. Immunization in Patients with Multiple Sclerosis. Neurological Bulletin. Springer 2010;2:17-21
4. Tortorice K. Vaccines and Multiple Sclerosis: A Practical Guide. U.S Department of Vetarans Affairs. Updated 1 mai 2020
5. Williamson EML, Chahin S, Berger JR. Vaccines in Multiple Sclerosis. Curr Neurol Neurosci Rep 2016 Apr;16(4):36
6. Lebrun C, Vukusic S și colab. Immunization and multiple sclerosis: Recommendations from the French Multiple Sclerosis Society.
Mult Scler Relat Disord 2019 Jun;31:173-188
7. Azoicăi D, Azoicăi Alice Nicoleta. Ghid de vaccinare pentru vaccinarea pacienţilor cu boli cronice (copii și adulţi). Societatea
Română de Epidemiologie. 2019
8. Metze K, Winkelmann A și colab. Immunogenicity and predictors of response to a single dose trivalent seasonal influenza vaccine
in multiple sclerosis patients receiving disease-modifying therapies. CNS Neurosci Ther. 2019;25:245–254
9. Pourcher V. What are the infectious risks with disease-modifying drugs for multiple sclerosis and how to reduce them? A review of
literature. Revue Neurologique 2020; 176: 235-243 Published by Elsevier Masson
12 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Reuniuni medicale

Infecţia cu SARS-CoV-2
din perspectiva pacientului pediatric
serotipuri de coronavirusuri. Ast- portabile, la patul bolnavului, pen- În ceea ce privește ghiduri-
fel, copiii pot avea niveluri plasma- tru efectuarea radiografiei tora- le de tratament pentru pacienţii
tice crescute de imunoglobuline co-pulmonare. La populaţia pedi- de vârstă pediatrică infectaţi cu
care pot fi îndreptate și împotriva atrică imaginile radiologice sunt SARS-CoV-2, nu există studii, ci
noului serotip. similare cu cele ale adultului, dar doar cazuri sau serii de cazuri.
au amploare mai mică și de cele
Managementul mai multe ori boala se soluţionează Impactul pandemiei
paraclinic cu restitutio ad integrum. asupra copiilor
Șef lucr. dr. Ana Maria Daviţo- Consecinţele pe termen mediu
iu a prezentat o lucrare prin care Utilizarea ibuprofenului și lung pe care pandemia le poate
a explicat pașii în stabilirea dia- La începutul lunii martie a fost avea asupra copiilor sunt greu de
gnosticului pozitiv al infecţiei cu lansată o alertă în ceea ce privește apreciat și soluţionat. Criza so-
Infecţia cu noul coronavirus Frecvent, copiii dobândesc boala SARS-CoV-2 la pacienţii pediatrici utilizarea ibuprofenului la pacien- cio-economică produsă în ultimele
afectează mai rar copilul, iar din cadrul familial și pot participa și evaluarea paraclinică a acestora. ţii cu infecţie cu noul coronavirus, luni va afecta copiii de orice vârstă,
majoritatea acestor infecţii la transmiterea în comunitate a Limfopenia apare la 83% dintre care a determinat ca Organizaţia iar cu cât ţările vor fi mai sărace,
virusului. Ei sunt purtători de du- pacienţii pediatrici. Severitatea Mondială a Sănătăţii să dispună re- cu atât impactul va fi mai puternic.
sunt asimptomatice și nu
rată, iar virusul poate stagna la ni- este relevată de creșterea tran- alizarea unei meta-analize pentru Pe lângă aspectele medicale, adân-
este necesară spitalizarea. velul tranzitului intestinal și este saminazelor (TGO, TGP), creș- a verifica această ipoteză. Nu s-a cirea sărăciei și criza învăţămân-
Foarte puţine cazuri necesită eliminat timp îndelungat. terea reactanţilor de fază acută putut dovedi că utilizarea sa în in- tului vor influenţa în mod negativ
asistenţă medicală în secţiile (VSH, CRP), limfopenie și neu- fecţiile respiratorii virale este aso- dezvoltarea copiilor.
de terapie intensivă. Copiii au simptomatologie trofilie. Creșterea procalcitoninei ciată cu utilizarea serviciilor de ur- Sărăcia și diferenţele econo-

S
redusă este asociată cu un prognostic genţă pentru combaterea efectelor mice instalate ca urmare a crizei
ăptămâna trecută a avut Durata de la contactul infec- nefavorabil. adverse. La copii se pot folosi produse de pandemie vor genera
loc webinarul ,,Pandemia tant până la apariţia simptomato-
COVID-19 din perspecti- logiei este de 2-14 zile. S-a observat
va pacientului pediatric” că simptomatologia este mult mai
pe platforma MedicHub, dedicată diminuată la populaţia pediatrică
profesioniștilor în sănătate. Întâl- spre deosebire de adulţi. Dintre
nirea online a fost coordonată de simptome, tusea și febra sunt cele
prof. dr. Doina Pleșca, președinte- mai frecvente. În anumite cazuri,
le Societăţii Române de Pediatrie. debutul poate fi reprezentat de
Principalele aspecte discutate au apariţia simptomelor gastrointes-
avut drept ţintă particularităţile tinale (greaţă, vărsături, diaree
infecţiei cu SARS-CoV-2 la copil. sau durere abdominală).
Nu există dovezi ale transmite- Prof. dr. Doina Pleșca a expli-
rii verticale a virusului de la mamă cat în cadrul webinarului de ce
la făt. Nu a fost identificat virusul copiii par să fie mai puţin afec-
în lichidul amniotic, placentă sau taţi. Un prim aspect este acela că
în sângele din cordonul ombilical. sistemul imun celular și umoral al
În situaţia în care o gravidă este copilului este încă în dezvoltare și
cunoscută ca fiind infectată cu prin urmare va răspunde imuno-
noul tip de coronavirus, nu se reco- logic limitativ, împiedicând reac-
mandă nașterea pe cale naturală, ţia inflamatorie determinată de
pentru că nou-născutul se poate SARS-CoV-2. Pe de altă parte, viru-
infecta prin picături de salivă sau sul pătrunde în organism prin ade-
prin contactul cu materiile fecale. rarea la receptorii ACE-2 (enzima
De asemenea, nașterea în apă este de conversie a angiotensinei 2).
și ea contraindicată. Chiar dacă vi- Expresia receptorilor ACE-2 este
rusul nu poate fi transmis prin lap- mai redusă la copil faţă de adult.
tele matern, alimentaţia la sân în Expresia acestui tip de receptori Utilizarea evaluării imagistice pentru combaterea febrei sau du- sute sau zeci de mii de decese su-
perioada în care mama e infectată cunoaște o mare variabilitate de la la cazurile asimptomatice sau la rerii atât ibuprofen, cât și para- plimentare. Prof. dr. Doina Pleșca
este controversată. Nou-născuţii o populaţie la cealaltă, ea fiind in- cei cu forme ușoare de boală este cetamol, în doza cea mai mică și atrage atenţia asupra faptului că
nu par să dobândească afecţiuni fluenţată și de vârstă, rasă sau boli controversată, nu se recomandă pe o perioadă cât mai scurtă de din cele 188 de ţări în care școa-
severe în urma infecţiei cu noul subiacente. Nu în ultimul rând, utilizarea acesteia în scop diagnos- administrare. la a fost întreruptă, în 143 de ţări
coronavirus. copiii sunt expuși în primii ani de tic sau de screening. De asemenea, în cazul pacienţi- existau programe prin care copiii
Numărul copiilor spitalizaţi viaţă la infecţii, un număr de 6–8 Radiografia toraco-pulmona- lor care necesită tratament de fond primeau o masă pe zi. Astfel, poate
pozitivi pentru SARS-CoV-2 este infecţii respiratorii virale anuale ră poate evidenţia opacităţi pul- cu antiinflamatoare nesteroidiene avea loc o creștere a cazurilor de
foarte mic, iar cei care necesită te- sunt considerate normale, iar une- monare bilaterale periferice. Se nu se recomandă oprirea bruscă malnutriţie.
rapie intensivă sunt și mai puţini. le dintre acestea pot fi chiar cu alte recomandă utilizarea aparatelor a terapiei. La polul opus, obezitatea este
o altă epidemie prin care trece în
prezent populaţia pediatrică. Nu-
Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală! mărul copiilor obezi a crescut de
zece ori faţă de cifrele din 1975,
astăzi peste 213 milioane de copii
Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
din întreaga lume fiind suprapon-
derali.

200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei


avea acces la toate articolele
Obezitatea instalată la vâr-
stă mică are consecinţe asupra
viitorului adult, care va dezvolta
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro hipertensiune arterială (HTA), di-
abet zaharat, sindrom metabolic
Cum te abonezi: și afecţiuni musculo-scheletale. În
contextul distanţării fizice, există
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează riscuri mari pentru accentuarea
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala acestei patologii la vârstă mică,
astfel încât exemplul familial este-
sau important.
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale Dr. Alexandra Guţă
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank; VÂND/ÎNCHIRIEZ
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070). FARMACIE ÎMPREUNĂ
CU SPAŢIUL EI. RELAŢII
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare LA TEL. 0755.730.237
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
13

KINETOTERAPIA ÎN
ONLINE,
soluţia fezabilă în perioada
pandemiei
trebuie efectuate și în lipsa kinetoterapeutu- ţia după artroplastia de genunchi sau unele
lui. În conformitate cu etapizarea sesiunilor, deficienţe ale coloanei vertebrale (cifoza,
încărcătura acestor exerciţii ar trebui să va- scolioza).
rieze în funcţie de complexitate și dificultate. Starea pacienţilor era relativ stabilă în eta-
În contextul răspândirii noului acestora și, nu în ultimul rând, pentru speci- Scopul principal este ameliorarea suferinţei pa iniţială (evaluarea iniţială), aceștia putând
coronavirus la nivel global, mediul aliștii în recuperare și reabilitare medicală, pacientului. Un confort stabil din punct de fi ușor mobilizaţi, având capacitatea pulmo-
online ar putea reprezenta o au fost identificate soluţii în sprijinul bolna- vedere fizic și mintal, cu siguranţă, poate nară și cea de efort în parametri optimi. Deși
vilor, cu simplificarea procesului de educare duce la creșterea calităţii vieţii pacientului, pacienţii puteau participa la activităţile coti-
soluţie fezabilă pentru continuarea
și informare în privinţa diferitelor tipuri de percepând astfel rolul și importanţa fiecărui diene, acţiunile acestora se desfășurau cu o oa-
sesiunilor de kinetoterapie, exerciţii. Astfel, în cadrul sesiunilor kinetote- exerciţiu. Orice pacient își dorește să își păs- recare temere, având în vedere disconfortul,
acestea contribuind semnificativ rapeutice online, se pune accent pe un proces treze independenţa pentru o perioadă cât mai atât fizic, cât și mental.
la ameliorarea simptomatologiei amplu de conștientizare, educare și informa- îndelungată. Comunicarea verbală și non-verbală a spe-
și îmbunătăţirea calităţii vieţii re a pacientului, ce constă în stabilirea unor cialistului în recuperare și reabilitare medica-
pacienţilor. obiective realiste (calmarea durerii, relaxarea Armonia dintre teorie și practică, lă are un rol foarte important, având în vedere

L
generală sau locală, combaterea atrofiei mus- cheia succesului terapeutic faptul că exemplificarea și executarea exerciţi-
a momentul actual, în România, se- culare, rearmonizarea mecanică a articulaţiei, În ultima perioadă, am aplicat aceste ti- ilor trebuie să fie pe înţelesul pacientului și al
siunile de kinetoterapie la domici- creșterea forţei și a rezistenţei musculare și puri de sesiuni online la nivelul întregii ţări și familiei acestuia. Totul ar trebui să reprezinte
liul pacientului s-au sistat, conform creșterea stabilităţii etc.), luând în considera- nu numai, confruntându-mă cu diferite situa- un proces amplu și organizat, supravegherea
stării de urgenţă instituite în urma re diagnosticul pacientului, dar și în vederea ţii în care intervenţia kinetoterapeutică se pu- adecvată putând facilita activitatea de recupe-
răspândirii noului coronavirus. Din păcate, redobândirii activităţii profesionale și a celei tea efectua și de la distanţă (online, prin efec- rare a pacientului, în lipsa specialistului.
distanţarea socială le interzice specialiștilor cotidiene. Un alt aspect important referitor tuarea concomitentă a exerciţiilor diferite, Avantajul sesiunilor online este repre-
în recuperare și reabilitare medicală să fie la stabilirea obiectivelor include calitatea și pentru anumite zone articulare și musculare). zentat de posibilitatea de a trata pacienţi din
alături de pacienţi, aceștia din urmă având cel cantitatea adecvată de exerciţii de recuperare Sesiunile online ar trebui să cuprindă o parte diferite orașe ale ţării, uneori chiar și din stră-
mai mult de suferit. Totuși, ei încearcă pe cât și reabilitare medicală, ce au ca rol îmbună- teoretică și una practică. Partea teoretică in- inătate, activitatea nefiind limitată doar în
posibil să vină în sprijinul pacienţilor, indife- tăţirea calităţii vieţii pacientului și a familiei clude rolul și importanţa fiecărui exerciţiu, cadrul localităţii de provenienţă. În concluzie,
rent dacă aceștia au fost sau nu diagnosticaţi acestuia. numărul de serii/numărul de repetări efectu- sesiunile kinetoterapeutice desfășurate online
cu afecţiunea COVID-19. Specialistul în recuperare ar trebui să se ate și modul de execuţie al exerciţiilor, iar în pot duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii paci-
concentreze, în cadrul sesiunilor online, pe partea practică se insistă pe exemplificarea entului și a familiei acestuia, prin efectuarea
Adaptarea activităţii, esenţială conţinutul fiecărei etape, respectiv: etapa ini- fizică a exerciţiilor. într-un mod corect a exerciţiilor de recupera-
pentru pacienţi ţială (anamneza), etapa de acumulare și cea Printre afecţiunile întâlnite în practică re și reabilitare medicală corespunzătoare.
Cu toate aceste aspecte mai puţin pozitive, finală (reevaluarea). Pe parcursul acestor trei se numără: hernia de disc operată, fractura Bogdan Racoviţă,
în primul rând pentru pacienţi și aparţinătorii etape, se vor regăsi de asemenea exerciţii care la nivelul articulaţiei pumnului, interven- kinetoterapeut

PUBLICITATE

Tratamentul combinat al neuropatiei diabetice


Numărul persoanelor cu diabet zaharat care dezvoltă nei (IRSN), cum este duloxetina, și liganzilor α-2-δ, precum
polineuropatie diabetică simetrică (PNDS) este impresio- gabapentina și pregabalina (7).
nant. Aceasta este o problemă serioasă de sănătate ce Lista celor mai importante substanțe utilizate în trata-
poate fi însoțită de durere neuropată severă, precum și de mentul PNDS este prezentată în tabel.
un risc crescut de morbiditate și mortalitate (1). Conform Bazându-se pe cele două variante de tratament men-
definiției, PNDS este o polineuropatie simetrică, asociată ționate mai sus, respectiv tratamentul orientat fiziopa-
cu hiperglicemie cronică, cu tulburări metabolice, risc car- tologic și tratamentul simptomatic, se prefigureaza trei
diovascular și alterări microvasculare. variante de terapie combinată:
Printre anomaliile metabolice asociate dezvoltării - combinații de tratamente fiziopatologice (diverse
PNDS, cel mai bine caracterizate sunt calea poliol, calea combinații de benfotiamină și acid alfa lipoic);
produșilor de glicare avansată (AGE), precum și o creștere - combinații de tratamente fiziopatologice și simpto-
generală a stresului oxidativ, sub forma unei supraproduc- matice;
ții de specii de oxigen reactive (SOR) (2), și o diminuare a - combinații de tratamente simptomatice (gabapenti-
capacității antioxidante. Stresul oxidativ este asociat nu na, nortriptilina, pregabalina, duloxetina).
doar cu o afectare senzorială și o afectare a funcției siste- De asemenea, este necesar să se ia în considerare
mului nervos autonom, ci și cu o creștere a mortalității în tratamentul orientat fiziopatologic ca un element al te-
rândul pacienților afectați (3). rapiei combinate, pentru a influența factorii răspunzatori

Tip Mod de administrare


Medicament Mod de acțiune tratament Caracteristici clinice recomandat
antioxidant, antiinflamator, 600 mg/zi i.v. urmat de
Acid alfa lipoic patogenic reface deficitele și ameliorează simptomele
îmbunătățește microcirculația 600-1.200 mg/zi oral
motorii, senzoriale și autonome cardiovasculare
blochează căile majore ale îmbunătățește viteza de conducere nervoasă și 150-600 mg/zi monoterapie
Benfotiamină patogenic
hiperglicemiei, antioxidant ameliorează simptomatologia sau combinație
îmbunătățește căile descendente efect rapid asupra durerii și calității vieții 60-120 mg/zi, titrarea
Duloxetină simptomatic
inhibitorii ale durerii independent de acțiunea antidepresivă dozelor nu este necesară
reduce hiperexcitabilitatea centrală reducerea rapidă a durerii cronice moderate- 300-600 mg/zi în doze
Pregabalină simptomatic
responsabilă de durere severe și a simptomelor asociate durerii flexibile
reducerea rapidă a durerii cronice moderate-
reduce hiperexcitabilitatea centrală 900-3.600 mg/zi; titrare
Gabapentină simptomatic severe și a simptomelor asociate durerii la doze
responsabilă de durere obligatorie
eficiente

Până în prezent, au fost dezvoltate două concepte te- de disfuncțiile neuronale, în lipsa acesteia existând riscul
rapeutice pentru abordarea PNDS. Tratamentul orientat evoluției subclinice a bolii. Pentru toate argumentele men-
fiziopatologic țintește remisia, stoparea sau întârzierea ționate mai sus, terapia combinată trebuie utilizată cel
evoluției afectării neuropate. Principalele strategii de tra- mai frecvent în practica clinică de zi cu zi.
tament includ controlul glicemic adecvat, managementul Conf. dr. Ioan Andrei Vereșiu
factorilor de risc precum hipertensiunea arterială și dis- Președintele Asociației de Podiatrie
lipidemia, dar și inhibarea căilor metabolice alternative Bibliografie
patologice răspunzătoare de apariția stresului oxidativ. 1. Ziegler, D., Current concepts în the management of diabetic polyneuropathy. Curr Diabetes Rev,
2011. 7(3): p. 208-20
Benfotiamina, cu rol de inhibitor al căilor metabolice al- 2. Dyck, P.J., et al., Diabetic polyneuropathies: update on research definition, diagnostic criteria
and estimation of severity. Diabetes Metab Res Rev, 2011. 27(7): p. 620-8
ternative patologice, și acidul alfa lipoic ca antioxidant 3. Ziegler, D., et al., Oxidative stress predicts progression of peripheral and cardiac autonomic
(4-6) reprezintă tratamente orientate fiziopatologic, cu nerve dysfunction over 6 years în diabetic patients. Acta Diabetol, 2015. 52(1): p. 65-72
4. Varkonyi, T., et al., Current options and perspectives în the treatment of diabetic neuropathy.
eficacitate dovedită. Curr Pharm Des, 2013. 19(27): p. 4981-5007
Pe de altă parte, tratamentele simptomatice țintesc 5. Ziegler, D., et al., Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with the antioxidant alpha-
lipoic acid: a meta-analysis. Diabet Med, 2004. 21(2): p. 114-21.
ameliorarea durerii neuropate, în practica clinică fiind 6. Thornalley, P.J., et al., High prevalence of low plasma thiamine concentration în diabetes linked
frecvent utilizate substanțe din categoria antidepresivelor to a marker of vascular disease. Diabetologia, 2007. 50(10): p. 2164-70.
7. Spallone, V., Management of painful diabetic neuropathy: guideline guidance or jungle? Curr
triciclice, inhibitorilor recaptării serotoninei și noradrenali- Diab Rep, 2012. 12(4): p. 403-13.
14 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Medic-Medicină-Cultură
Sarabanda Shakespeare continuă Lucaci, Irina Cărămizaru, Deme-
ter Andras, Crina Semciuc, Virgi-
lejer, iar marea și apriga dragoste
sălășluiește din plin. Piesa a fost
Sarabanda prezentării de spectacole imprimate pe peliculă sau DVD se nia Mirea, Bebe Cotimanis, Alex considerată, într-un fel, o tragedie
înteţește. Încă un Hamlet, o Poveste de iarnă și Antoniu și Cleopatra Jitea, altfel excelenţi actori, s-au a micimii lumii peste care se între-
ne-au delectat serile, fiecare în felul lor specific. străduit cu greu să facă faţă cerin- pătrunde dragostea cu atributul ei

S
ţelor regizorale, cu tot talentul de major, pasiunea!
pectacolul Hamlet, reali- teatrală, purtând, totuși, ampren- care dispuneau. Dacă Shakespe- Spectacolul îi aduce în scenă,
zat la Teatrul Bulandra în ta unui mare regizor care a con- are a vorbit de Boemia, regizorul alături de un ansamblu valoros de
anul 2000, poartă marca tribuit esenţial la modernizarea a mutat acţiunea puţin mai într-o actori, doi protagoniști de mare
Liviu Ciulei, și este unul teatrului românesc. parte a Europei, obligând-o pe Per- performanţă artistică: Anton
mai aproape de noi și de proble- Poveste de Iarnă, spectacol re- dita să vorbească în „dulcili grai Taub și Gina Patrichi, care au reu-
mele lumii contemporane. Repli- alizat de Televiziunea Română în moldovinesc”. șit, fără exagerare, să ne dea o ima-
ca „Danemarca e o închisoare!” 2014 de Dominic Dembinski (în gine de neșters despre celebrele
amintește „neplăcerile” suferite traducerea lui Dan Grigorescu), Un spectacol fascinant personaje sfâșiate de dragoste, de
de regizor, când a fost îndepărtat s-a vrut ceva ultramodern, însă Cu Antoniu și Cleopatra, pus orgoliu, de idolatrie, într-un spec-
brutal de la direcţia Teatrului Bu- mai tot timpul contrasta cu textul în scenă de Mihai Mănuţiu la Tea- tacol de-a dreptul fascinant. Efigia
landra de regimul comunist. Spec- propriu-zis, care vorbea explicit trul Naţional din Cluj în 1988, ne celor doi poate sta alături, neștir-
tacolul așteptat atunci ca un mare de doi regi, de două regate, de doi aflăm fără drept de apel în faţa bită, de cea a lui Elizabeth Taylor
eveniment teatral a dezamăgit oameni prinși într-un vârtej ame- unui excepţional spectacol de și a lui Richard Burton, care au
puţin și a nedumerit multe spirite, ţitor de întâmplări, de domeniul o cabină telefonică din zilele noas- teatru, o performanţă artistică întruchipat destinele celebrelor
iar acum, după 20 de ani, a părut basmului sau al romanelor știin- tre și în care interpreţii intrau și realizată într-o montare unitară, personaje într-un film distribuit
un conglomerat cu multe lacu- ţifico-fantastice. Totul în cadrul ieșeau pe rând ca într-un tunel al austeră, fără fast, fără trâmbiţe, în pe tot mapamondul.
ne, dar și cu scene de mare fineţe unui decor aiuritor, în care trona timpului. Andrei Ionescu, Liviu care istoria șterge podeaua scenei Candid Stoica

Și doctorii
sufletelor
pot fi eroi
A u trecut două luni de la mo-
mentul la care Organizaţia
Mondială a Sănătăţii a decretat
metode prin care, virtual, să ajun-
gă totuși la inimile noastre și să nu
ne părăsească tocmai acum.
epidemia de COVID-19 pandemie. Se gândește oare cineva că
Luaţi pe nepregătite, oamenii s-au acești artiști, oameni talentaţi
mobilizat cum au putut, s-au adap- care au studiat și au muncit de di-
tat la condiţii noi, unii au devenit mineaţa până seara pentru a trata
peste noapte eroi, alţii au fost tre- sufletele iubitorilor de artă, au di-
cuţi pe linie moartă. Acest lucru ficultăţi financiare în această peri-
s-a petrecut, desigur, în mare vite- oadă, neputând să își exercite me-
ză, nu neapărat prin prisma calită- seria pe care și-au ales-o când erau
ţilor umane ci doar conjunctural. adolescenţi? Realizează oare cine-
Dacă s-a întâmplat să ne ale-
gem în adolescenţă o meserie care

Omagiu
să se potrivească acestor condiţii,
putem considera că l-am tras pe
Jolly Jocker! Că am muncit mult
să ajungem ceea ce suntem acum,
învăţând și tratând de ani buni pa-
cienţi de dimineaţa până seara, nu

maestrului Enescu
s-a sinchisit nimeni. A fost nevoie
de un virus, un anumit virus, pen-
tru că virusuri, bacterii, fungi și
protozoare există de secole, pentru
Muzeul Naţional nou viorii Guarnieri del Gesú care ului) pe care realizatoarele Adina a deveni peste noapte eroi. Cu echi-
„George Enescu” a marcat, a aparţinut Maestrului, alături Sibianu și Irina Niţu au intitulat-o pamente mai mult sau mai puţin
de violonceliștii Marin Cazacu, „Receptarea lui George Enescu în sofisticate continuăm să ne facem
recent, 65 de ani de la
Sherban Lupu și baritonul Ștefan contemporaneitate”. cu toţii meseria.
moartea marelui artist, Ignat, interpret al lui Oedip din Prin cele 19 panouri putem Dar pe lângă această meserie
prin intermediul unei 2003, s-au referit la modelul pe urmări, cronologic, felul în care nobilă, pe care din păcate unii au
întâlniri online din care care Enescu îl poate reprezenta creaţia și personalitatea Maestru- descoperit-o abia acum la adevă-
nu a putut să lipsească pentru oricine, atât din punct de lui au continuat să fie cunoscute rata ei valoare, suntem și oameni
muzica. vedere uman, cât și profesional, și îndrăgite după dispariţia sa cu suflete mari, rezistenţi, perse-

S
viaţa și creaţia sa putând fi mo- fizică. Parcursul începe cu opera verenţi, dar și sensibili. Pentru a
ub genericul Enescu 65, tive de inspiraţie și de speranţă Oedip, care a cunoscut un succes putea dobândi forţa necesară ac-
programul zilei a început în această perioadă dificilă, și constant de-a lungul anilor, fapt tivităţilor noastre zilnice, mulţi ne
cu mesajul Cristinei An- nu numai. dovedit de repetatele puneri în găsim refugiul și sursa de energie Ioana Cristina Sándor și Sorin
drei, managerul MNGE, Muzica a întregit programul scenă de la București, dar și pe în artă. Dar arta fără artiști este o Gabriel, doi artiști care și-au mutat
continuând apoi cu gânduri înre- omagial, agenda incluzând câ- alte scene lirice ale lumii, unele artă amputată. E drept că unii pro- studioul în curtea casei – aprilie
2020
gistrate de o serie de personalităţi teva lucrări camerale semnate dintre acestea fiind prezentate și babil pot supravieţui foarte bine
ale muzicii, compozitori şi inter- de Enescu și interpretate la vi- în expoziţia de faţă. și fără artă (muzică, dans, poezie, va că ei fac tot ceea ce fac în pre-
preţi. Compozitorul Dan Dediu oară de Gabriel Croitoru („Lă- Un alt reper important care teatru, pictură, sculptură) și fără zent pro bono, că înregistrează în
și-a intitulat intervenţia „Cum utarul” din suita „Impresii din a dus la perpetua cunoaștere și artiști, problema lor stringentă casele și în grădinile lor și trimit
sună bancnota de 5 lei?”. Poate copilărie” pentru vioară și pian, promovare a lui Enescu a fost fiind inactivitatea frizeriilor și rodul muncii lor în eter, numai
că adesea nu mai suntem conști- Sonata a treia în la minor pen- organizarea, începând din anul a saloanelor de înfrumuseţare, a pentru că inimile mari ale acestor
enţi, dar acolo se află chipul Ma- tru pian și vioară, în caracter 1958, a Festivalului și Concursu- barurilor, a restaurantelor și a ho- oameni îi îndeamnă să ne ofere
estrului, alături de câteva măsuri popular românesc - alături de lui Internaţional George Enescu. telurilor. Dar suntem mulţi cărora nouă, celor avizi de artă și frumos,
din motivul destinului, parte din Valentin Gheorghiu) și Sherban Evenimentul a contribuit decisiv ne lipsesc artiștii și arta! starea de bine, liniștea sufletească
opera Oedip, pe care profesorul Lupu (Arii în stil românesc). la consacrarea creaţiei enesciene Cât despre acești doctori ai și bucuria pe care ni le-au oferit
Dediu ni le-a interpretat la pian. A în contemporaneitate, lucrările sufletelor noastre, care ne ajută din momentul în care au devenit
încheiat cu propunerea ca întrea- Expoziţie virtuală Maestrului fiind o prezenţă con- să mergem mai departe și iată, să artiști? Dacă Ministerul Culturii
ga creaţie componistică enescia- Iubitorii muzicii enesciene stantă în program, aduse la viaţă devenim eroi, constatăm cu tris- pare ocupat cu pandemia, poate că
nă să fie republicată în ediţii cri- sunt, de asemenea, invitaţi în ur- de soliști, dirijori și orchestre ce- teţe că stau în umbră, cum poate Ministerul Sănătăţii ar putea să îi
tice, considerând oportună chiar mătoarea perioadă să parcurgă lebre. În plus, Festivalul Enescu am stat și noi foarte mulţi ani. Ei considere eroi și pe acești doctori
realizarea unui film dedicat vieţii o serie de documente din arhiva a dus la fixarea Bucureștiului pe nu strigă în piaţa publică, pentru ai sufletelor, iar noi am putea să ne
marelui muzician. MNGE referitoare la moartea ar- harta marilor festivaluri muzicale că sunt mult prea culţi și eleganţi înfrăţim cu ei precum orașele. Un
Violonistul Gabriel Croitoru, tistului, precum și expoziţia vir- ale lumii. ca să se manifeste astfel, continuă spital frate cu un teatru!
cel care din 2008 dă viaţă din tuală (disponibilă pe site-ul muze- Dr. Raluca BULEA să se pregătească și să găsească Dr. Gabriela Mihăilescu
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19
15

Activitatea cabinetelor
stomatologice după 15 mai
Pandemia de COVID-19 a afectat activitatea cabinetelor
stomatologice din România. Stomatologia nu se poate Dr. Elena
realiza online, medicii având posibilitatea să le recomande
pacienţilor cel mult un analgezic, iar în cazurile urgente pot
Cristina Alecu
doar să îi reorienteze către clinicile rămase deschise. Despre este medic
cum se va desfășura activitatea după 15 mai ne-a vorbit
medicul Elena Cristina Alecu. specialist
Cum v-aţi desfășurat activitatea Noile reguli sunt mai clare decât
stomatologie
în ultima perioadă? Cum aţi ţinut
legătura cu pacienţii?
alte variante publicate anterior.
Vom trata fiecare pacient ca fiind
și profesează


De la jumătatea lunii martie, an-
gajaţii clinicilor în cadrul cărora
suspect de COVID-19, de-
oarece numărul de
în două clinici
activez se află în șomaj tehnic. Ne-
număraţi pacienţi m-au contactat
persoane asimp-
tomatice este Noi sperăm
din București.
telefonic, au fost mulţi care căutau
un cabinet stomatologic deschis.
mare.
vom
Deși
face
ca după ce vom
depăși starea de
Pe lângă
Am comunicat prin teleconferin-
ţă, iar consultaţiile s-au finalizat
triajul epi-
demiologic
urgenţă să ne revenim efectuarea
cât de cât la normal,
în general cu o prescripţie medi-
cală, un antibiotic, un analgezic. În
telefonic și îi
vom măsura
să nu continuăm să procedeelor
vedem doar
foarte multe cazuri, nu este sufici-
ent. Stomatologia nu prea se face
temperatura
pacientului, în
urgenţe. clasice dedicate
prin video call. Încerc să le calmez
durerea cu un antibiotic sau un
continuare va exis-
ta un risc ca acel pacient să
afecţiunilor
antiinflamator, să temporizăm
până după ce trece starea de ur-
fie asimptomatic, dar SARS-CoV-2
pozitiv. Un lucru bun este elimina-
oro-dentare,
genţă. Dacă nu merge așa, îi trimit
la Facultatea de Medicină Dentară
rea acelor combinezoane din lista
măsurilor de protecţie, mie mi se
ea deţine
sau la una dintre clinicile deschise.
Cum credeţi că se va desfășura
par în regulă halatele impermea-
bile. Odată cu debutul sezonului
competenţe în
activitatea în cabinetele de sto-
matologie, după 15 mai?
cald, nu am fi putut face faţă în
combinezoane din cauza tempe-
implantologie
Așteptăm să vedem normele fina-
le, care vor fi impuse după ieșirea
raturii ridicate. Legat de steriliza-
rea aerului, noi vom folosi lămpile
orală și estetică
din starea de urgenţă (protecţie,
sterilizare etc.). Cu siguranţă
cu lumina UV-C din dotare, plus
dezinfecţia tuturor suprafeţelor,
facială.
vom continua să folosim măștile făcută riguros și corect, așa cum
FFP2/3, combinezoanele. Lista s-a făcut și până la apariţia aces- tuarea triajului epidemiologic te- unei consultaţii va crește. Nouă Depinde și de recomandările ofici-
de așteptare este mare și nu sunt tei pandemii. Însoţitorilor nu le lefonic, programarea pacienţilor statul nu ne oferă nimic; de exem- ale, dacă în continuare va fi doar o
doar urgenţe. Noi sperăm ca după va fi permis accesul în clinică, la intervale orare mărite, astfel plu în Germania, statul le oferă lărgire a listei de urgenţe sau vom
ce vom depăși starea de urgenţă să doar în situaţii speciale (copii sau încât să nu se întâlnească în sala tuturor medicilor stomatologi în putea efectua toate manoperele ca
ne revenim cât de cât la normal, persoane cu dizabilităţi). Majori- de așteptare. Pacienţii vor veni fiecare săptămână echipamente înainte de pandemie. De aseme-
să nu continuăm să vedem doar tatea regulilor, în special cele le- la cabinet neînsoţiţi, se vor afișa de protecţie. Ba mai mult, deși noi nea, mai este o problemă, cea a la-
urgenţe. Avem pacienţi cu lucrări gate de sterilizare și dezinfecţie, măsurile de protecţie la intrarea nu primim nimic, tot ce găsim pe boratoarelor, care și-au restrâns și
protetice neterminate, cu fire de erau clar respectate și înainte de în cabinet, vor exista recipiente piaţă este la preţ de speculă, sunt ele activitatea.
sutură post-implantare, sunt și pandemie de cabinetele stoma- cu substanţe dezinfectante, se vor foarte scumpe, iar costurile aces- Cum va afecta această pande-
alte manopere care teoretic nu tologice, iar cele nou apărute cu asigura circuitele de lucru. Pacien- tora se vor regăsi în costurile trata- mie, pe termen lung, activitatea
sunt urgenţe, dar netratându-le, siguranţă nu vor reprezenta o pro- ţii fără suspiciune sau confirmare mentelor, din păcate. Pacienţii vor medicală?
într-un timp scurt-mediu se pot blemă pentru personalul medical. COVID-19 pot fi programaţi tele- fi afectaţi, nu suntem o ţară atât Până când nu va ieși un vaccin, nu
transforma în urgenţe. Așteptăm hotărâri clare și de- fonic pentru tratament, iar aceștia de dezvoltată, aceștia nu au salarii cred că se va schimba foarte mult
finitive, care să nu ne inducă vor purta mască înainte și după atât de mari. modul în care ne desfășurăm acti-
MĂSURI DE RELAXARE în eroare. finalizarea tratamentului. În cazul Care sunt manoperele cu cel vitatea. Cred că va trebui să învă-
Ce recomandări au fost lansate pacienţilor suspecţi sau confir- mai mare risc de infectare cu ţăm să ne adaptăm situaţiilor. Pe
Ce părere aveţi despre măsurile din partea CMSR? maţi, personalul medical va purta SARS-CoV-2? măsură ce se liniștește situaţia se
propuse de Institutul Naţional de În vederea redeschiderii cabi- echipament de protecţie adecvat De principiu, manoperele care ge- va reveni treptat la normal. Depin-
Sănătate Publică pentru desfășu- netelor stomatologice după în- situaţiei. nerează aerosoli automat au un po- de și ce se va întâmpla în toamnă,
rarea activităţii în cadrul clinici- cetarea stării de urgenţă, CMSR tenţial de contaminare mai mare: dacă va mai fi un val. Mi se par
lor stomatologice după încheie- (Colegiul Medicilor Stomatologi PANDEMIA MODIFICĂ utilizarea turbinei sau manopere niște măsuri poate un pic prea re-
rea stării de urgenţă? din România) a recomandat efec- PREŢURILE de extracţie dentară, detartrajul strictive pentru că, în mare parte,
INTERVENŢIILOR etc. Majoritatea pulpitelor, dure- în toată Europa se lucrează nor-
rilor dentare care se finalizează mal ca și înainte. Pentru că, până
Consideraţi că va exista o crește- cu extirparea nervilor de obicei la urmă, un cabinet stomatologic
re a preţurilor în cazul interven- necesită utilizarea turbinei denta- a fost întotdeauna un mediu dez-
ţiilor stomatologice? re. Trebuie să lărgești cavitatea, să infectat corespunzător, sterilizat
Cu siguranţă va exista o creștere a cureţi. Practic, dacă nu poţi folosi bine, aceste lucruri au fost efectu-
preţurilor, așa cum deja a existat turbina este deja limitată o bună ate dintotdeauna. Am cunoștinţe
în clinicile care au funcţionat în parte din manoperă, ca să nu mai în Germania care mi-au povestit că
timpul stării de urgenţă, deoare- spun de implantologie, care este ei lucrează acum normal, în halat
ce echipamentul de protecţie este o procedură cu potenţial înalt de chirurgical, cu mască chirurgicală,
foarte scump. În plus, va trebui contaminare. nu folosesc nebulizatoare, folosesc
să lăsăm intervale de timp între Când vor putea fi reluate inter- lămpi UV (dar acestea nu sunt
pacienţi, 60-90 de minute, iar venţiile de estetică facială? obligatorii). Sunt evident obligato-
aceștia vor fi practic timpi morţi La partea de estetică (faţete, co- rii dezinfecţia, sterilizarea, aerisi-
pentru noi. Înainte făceam dez- roniţe etc.) este o problemă, pen- rea corespunzătoare și triajul. Nu
infecţie zilnic, însă nu așteptam o tru că necesită șlefuirea dinţilor, am auzit nici de medici stomato-
perioadă așa lungă între pacienţi. manoperă care este generatoare logi care să se fi infectat cu SARS-
Foarte multe cabinete vor încerca de aerosoli și va trebui să aștep- CoV-2. Fiecare ţară are un protocol
să compenseze aceste dezavantaje tăm ca să vedem din nou normele propriu.
prin mărirea preţurilor, iar costul și ce manopere vom putea efectua. Dr. Roxana Dumitriu
16 VIA�A MEDICALĂ
15 mai 2020 l Nr. 19 Medicina altfel Grupaj realizat de
dr. Mădălina Badea

Noutăţi din lumea defibrilatoarelor implantabile


Defibrilatorul implantabil cu sonde plasate subcutanat bună. Principala concluzie este că mai tineri, care au supra- patru ani au
s-a dovedit a fi neinferior ca performanţă celui cu sonde acesta trebuie luat în considerare vieţuit unui stop cardi- avut rate
plasate transvenos, în primul studiu randomizat controlat la toţi pacienţii care necesită un ac și nu au insuficienţă similare pri-
care le compară, numit PRAETORIAN. defibrilator, dar care nu au indica- cardiacă, astfel încât vind șocurile
ţie de pacing”, a conchis dr. Knops funcţia de pacing nu inadecvate și

R ezultatele au fost prezenta-


te de dr. Reinoud Knops de
la Academic Medical Center din
diul PRAETORIAN a arătat că în
rândul populaţiei convenţionale
a pacienţilor trataţi cu defibrila-
în cadrul unei conferinţe de presă.

Mai puţine complicaţii


este necesară. Din stu-
diu au fost excluși paci-
enţii care necesitau pacing
complicaţii
gate de dispozitiv.
În plus, prin plasa-
le-

Olanda în cadrul sesiunilor on- tor implantabil în viaţa de zi cu asociate sondelor antitahicardic sau terapie de rea subcutană a sondelor
line ale Heart Rhythm Society, zi, (...) cel cu sonde implantabi- Acest defibrilator ar putea să resincronizare cardiacă. Cei peste s-a redus semnificativ riscul de
anunţă Medscape. „Cred că stu- le subcutanat este o alternativă fie util mai ales pentru pacienţii 800 de pacienţi urmăriţi timp de complicaţii asociate acestora.

STATINELE ȘI RISCUL DE
HEMORAGIE INTRACRANIANĂ
O metaanaliză a 19 studii clinice, prezentată
în cadrul întâlnirii anuale a Societăţii Americane
de Neurologie, a arătat că beneficiul statinelor în
prevenţia accidentului vascular cerebral ische-
mic depășește substanţial riscul de hemoragie
intracraniană. Ana-
liza de senzitivitate a
datelor obţinute de la
35.842 de pacienţi a
indicat o tendinţă de
creștere a riscului de
hemoragie intracra-
niană secundară la
cei trataţi cu statine,
dar privind imaginea
de ansamblu și ţi-
nând cont de prevalenţa mult mai crescută a eve-
nimentelor ischemice, oprirea tratamentului cu
statină nu pare justificată nici măcar la pacienţii
cu factori de risc pentru evenimente hemoragice
de această natură.

CONSUMUL DE SUBSTANŢE
ÎN SARCINĂ, O PROBLEMĂ
ACTUALĂ
Studii recente efectuate în SUA au iterat faptul
că abuzul de substanţe asociat sarcinii este o pro-
blemă subestimată de societatea actuală, anunţă

TAVI,
Medscape. Fumatul se
află pe primul loc în clasa-
ment, urmat de consumul
de alcool și de droguri.
Riscul de abordare a unor
astfel de comportamente
nocive se menţine mai scă-

o posibilă opţiune în
zut la femeile însărcinate
decât în populaţia genera-
lă, majoritatea lor conștientizând impactul nega-
tiv materno-fetal. Această perioadă de abstinenţă
în sarcină este umbrită de o creștere dramatică

amiloidoza cardiacă?
a consumului la 6-12 luni postpartum. „Trebuie
să înţelegem aceste aspecte, să le explorăm și să
găsim soluţii pentru menţinerea stării de bine pe
parcursul sarcinii și a perioadei postnatale”, a de-
clarat dr. Kimberly Yonkers de la Yale University
în cadrul întâlnirii anuale a Societăţii Americane
de Psihiatrie, desfășurată în mediul online. Intervenţia prin TAVI la pacienţii cu stenoză aortică strânsă vieţii mai scăzută comparativ cu cei care
simptomatică și cu amiloidoză cardiacă ATTR este indicată nu prezintă amiloidoză. Grosimea pere-
CAFEAUA SCADE RISCUL datorită beneficiului prognostic și ratei de complicaţii ţilor ventricului stâng a fost mai mare,
dar modificările ECG de hipertrofie
ARITMIC periprocedurale, respectiv mortalităţii similare populaţiei
ventriculară stângă au arătat un indice

D
Consumul zilnic de cafea în cantitate modera- generale. Sokolow-Lyon mai redus.
tă se asociază cu o scădere mică, dar semnificativă intre pacienţii vârstnici Unul din opt pacienţi prezintă Nivelul seric al troponinei I cu sen-
statistic a riscului de aritmii cardiace. În medie, cu stenoză aortică strânsă boala sibilitate înaltă și al NT-proBNP au fost
fiecare ceașcă de cafea consumată scade cu 3% simptomatică referiţi pentru Au fost selectaţi 200 de pacienţi mai crescute în grupul ce asocia cele două
riscul zilnic de apariţie a acestor evenimente, re- procedura de înlocuire percu- cu vârsta peste 75 de ani, ce asociau patologii. Nu au existat diferenţe semni-
laţia fiind valabilă pentru persoanele care consu- tană a valvei aortice (TAVI), o parte im- stenoză aortică strânsă cu indicaţie ficative privind genul, comorbidităţile,
mă până la cinci sau șase cafele pe zi. Acesta este portantă suferă de amiloidoză cardiacă de TAVI. Evaluarea de rutină a inclus testul de mers 6 minute, severitatea ste-
rezultatul unui studiu prospectiv ce a inclus apro- tip transtiretină forma sălbatică (ATTR). probe biologice, electrocardiograma de nozei aortice sau prevalenţa hipertrofiei
ximativ 300.000 de rezidenţi englezi urmăriţi pe Plecând de la premiza că aceștia repre- repaus (ECG), testul de mers 6 minu- ventriculare stângi disproporţionate.
o perioadă de cinci ani. Studiul* a fost prezentat zintă o categorie aparte cu o prevalenţă te, ecocardiografia și un chestionar pri-
în cadrul sesiu- în creștere, s-a efectuat un studiu, publi- vind calitatea vieţii. S-a formulat diag­ Prognostic îmbunătăţit
nilor online ale cat în European Heart Journal*, care pre- nosticul de amiloidoză cardiacă ATTR Rata complicaţiilor periprocedurale
Heart Rhythm zintă caracteristicile de bază, peripro- la 26 dintre pacienţi pe baza exame- a fost similară între cele două grupuri.
Society de dr. cedurale și impactul asupra mortalităţii nului scintigrafic și absenţei discraziei Mortalitatea nu a diferit semnificativ
Eun Jeong Kim, atribuite TAVI la această categorie. plasmatice. după o urmărire medie de 19 luni. Efectu-
de la University Studii anterioare au indicat asocie- Rezultatele obţinute indică o asoci- area TAVI a îmbunătăţit marcat prognos-
of California. rea celor două patologii la 14-16% dintre ere frecventă între cele două patologii. ticul, atât în populaţia generală, cât și în
Rezultatele sale pacienţii supuși TAVI, însă nu existau Astfel, unul din opt pacienţi cu stenoză grupul cu stenoză aortică și amiloidoză
susţin efectul pozitiv al consumului moderat date privind prognosticul lor. Aceste aortică strânsă simptomatică cu indica- cardiacă, sugerând că această categorie
de cafea, demontând mitul popular al asocierii date sunt esenţiale pentru a putea selecta ţie pentru TAVI prezintă această formă de pacienţi nu trebuie sustrasă de la indi-
dintre aceasta și aritmii. tratamentul optim pe viitor, medical sau de amiloidoză cardiacă. Acești pacienţi caţia de tratament intervenţional.
*https://wb.md/35MAu94 intervenţional. au vârstă mai înaintată și o calitate a https://bit.ly/3blKjMq
*