Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-15
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

luni, 4 mai 2020 • anul XXXI, nr. 8932 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

O altă utopie: învăţarea


online în comunităţile Primarii declarați incompatibili
sărace. BOR-ul, încă un
derapaj! ar putea candida din nou
Primarii și consilierii locali
Propunerea legislativă de modi-
ficare a Codului Administrativ a
fost iniţiată de PSD , fiind adop-
tată deja pe 31 martie de plenul
Senatului și transmisă Camerei
sau județeni declaraţi Deputaţilor, în calitate de for de-
incompatibili de Agenţia cizional. „Pot candida și ocupa
Naţională de Integritate ar funcţii de ales local persoanele în
Demostene ȘOFRON putea candida pentru un privinţa cărora s-a constatat prin
nou mandat. Și asta pentru rapoarte de evaluare întocmite de
că Parlamentul pregătește ANI (...) comunicate cu mai mult
modificarea Codului de 3 ani înainte de data alegerilor,

d
Administrativ astfel încât că au săvârșit fapte care au deter-
e câteva zile, laudele nu mai con- această interdicție să fie minat existenţa conflictului de in-
tenesc. Reportajele, nu multe, nu eliminată. Singura condiție terese sau a stării de incompatibi-
au cum să fie multe, pun pe tapet ar fi ca raportul ANI prin litate“, potrivit proiectului de lege.
introducerea tabletelor pentru învăţarea care s-a constatat starea de Practic, interdicţia impusă can-
online, în câteva unităţi școlare din ţară, incompatibilitate sau de didaţilor la alegerile locale, respec-
dar nu din zone defavorizate. Lauda este conflict de interese să fie mai tiv aleșilor locali care mai vor un
echivalentă cu marea prostie omenească. vechi de trei ani, faţă de data C.P.
Aceste tablete trebuiau introduse în școli
alegerilor. continuare în pagina a 4-a
nu acum, ci cu mulţi ani în urmă. Oda-
tă introduse, nu s-ar fi ajuns la decalajul
existent între rural și urban. Decalaj vizi- Zeci de cazuri de COVID-19 într-o comunitate de romi din Dej In memoriam Nuşa
bil mai ales în perioada susţinerii exame- Demian, o mare
nelor. Evaluarea naţională este și cea mai Peste 200 persoane depistate de persoane și au fost confirmați 14 persoane au decedat, din care 9
pozitiv cu Covid-19 din județul pozitiv cu COVID 19, 50 de per- din județul Cluj. doamnă a jurnalismului
încercată, dovadă rezultatele mediocre ale sportiv
elevilor din rural. Cluj sunt internate în spitalele soane. Au fost extrași și sunt inter- A.M.C.
Să revin însă la introducerea tabletelor. dedicate din municipiul Cluj- nați în spitalele din Cluj-Napoca”,
Napoca. a declarat prefectul Mircea Abru- PAGINA 5
Demersul este binevenit, apropiind elevii
din rural de cei din urban. Practic, este dean, pentru Făclia.
o utopie, demers greu de realizat, dacă Din acestea, 50 de cazuri provin Familiile acestora sunt izolate la
dintr -o comunitate de romi din domiciliu și monitorizate. Mariana Andone-
nu chiar imposibil, motivele fiind toate,
obiective. Și asupra lor m-am oprit și în- Dej, unde situația a scăpat de sub În județul Cluj, la data de 3 mai, Rotaru. Portret real
tr-un alt editorial. control. 226 persoane erau în carantină , al profesioniştilor
În România anului 2019 existau peste „La Dej sunt 50 de cazuri depis- iar 322 persoane în izolare la do-
1000 de localităţi fără apă curentă, cu toa- tate în comunitatea de etnie romă, miciliu. De asemenea, 10 persoane PAGINA 7
lete în curte și nu cred că situaţia s-a schim- în patru locații diferite. Acolo to- erau internate în ATI, din care 5
bat din august 2019 și până în prezent. tul a plecat de la o slujbă religioasă din județ. În total, s-au vindecat
continuare în pagina a 12-a realizată ilegal, sunt două dosare și au fost externate 197 de persoa- Din toamnă, zboruri
penale pe rol. Am testat peste 100 ne, din care 138 din județul Cluj. pe ruta Cluj-Napoca -
Abu Dhabi

Noul regulament privind parcările, în dezbatere publică PAGINA 9

Primăria Cluj-Napoca a lansat te în parcările publice, inclusiv


în dezbatere publică un nou parkinguri, se atribuie pe bază
regulament privind închirierea de abonament în următoarea or-
locurilor de parcare, dine: persoane cu handicap cu
garajelor și copertinelor din domiciliul în apropiere, persoa-
administrarea Serviciului ne fizice care au domiciuliul în
Public pentru Administrarea apropiere, persoane fizice cu reșe- • TELEFON „VĂ AJUTĂM
Parcărilor. dința în apropiere și persoane ju- DIN CLUJ”: 0364.406.517
Livrare alimente și medi-
În prezent, există două regula- ridice care au sediul sau punctul camente pentru persoane
mente: unul care reglementează de lucru în apropierea parcajului vârstnice și vulnerabile.
închirierea locurilor de parcare respectiv. • TELEFONUL PRIMĂRIEI
destinate riveranilor din cartiere Persoanele fizice sau juridice pentru vârstnicii clujeni:
situate pe stradă, și unul care re- trebuie să dețină în proprietate un 0372.280.499
glemenetază locurile de parcare autoturism, cu inspecția tehnică Sprijin pentru vârstnici.
situate în parkingurile adminis- valabilă și să nu mai dețină alt loc • TELVERDE pentru COVID-19:
trate de municipalitate. de parcare, garaj sau copertină. 0800.800.358.
Dintre noile prevederi amin- Anca M. Colibășanu Informaţii despre infecţiile cu
tim: locurile de parcare vacan- continuare în pagina a 4-a COVID-19.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324