Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic în cadrul concursului de titularizare

Propunător: Aghiorghioaie Mădălina-Ionela, absolventă a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași

Grădinița „Sfânta Parascheva”, Iaşi


Data: 08.06.2017
Grupa: Mijlocie C
Domeniul de activitate: Științe. Activități matematice
Categoria de activitate: Activitate matematică
Subtema: „Micii gospodari”
Titlul activității: „A câta cireașă lipsește de pe raft?”

Tipul activității: Consolidare


Mijloc de realizare: Joc didactic matematic
Scopul activității: Dezvoltarea capacității de a utiliza numeralul ordinal în contexte variate.

Sarcina didactică: Numirea ordinalului ce corespunde cireșei care lipsește.


Obiective operaționale:
O1:să numere cireșele de pe raft utilizând numeralul ordinal ;

O2:să numească ordinalul cireșei de pe un anumit loc ;


O3:să spună vecinii unei anumite cireșe de pe raft indicată de către educatoare utilizând numeralul ordinal;

O4:să utilizeze un limbaj matematic adecvat.

Reguli de joc: -când un copil cumpără un fruct ceilalți închid ochii ;


-copilul numit trebuie să verbalizeze a câta cireașă lipseste de pe raft ;

-copilul numit trebuie să spună care sunt vecinii cireșei lipsă;


-realizarea corectă a sarcinii va fi răsplătită cu aplauze iar la finalul activității cu stimulente.
Elemente de joc: surpriza, închiderea și deschiderea ochilor, aplauze și stimulente (brioșe).
Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: conversația didactică, observația didactică, jocul didactic, exercițiul didactic, explicația didactică, demonstrația
didactică, problematizarea
Mijloace didactice: tablă magnetică, raftul pentru cireșe (planșă), cireșe (jetoane), stimulente (brioșe).
Modul de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
*** M.E.C.T, Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2008.
Durată: 25 minute

Strategia didactică
Nr. Secvenţele lecției Ob. Conţinutul instructiv-educativ Metode și Mijloace Forma de Evaluare
Crt. op. procedee didactice organizar
e
1. Moment Voi așeza mobilierul grupei în semicerc și voi pregăti
organizatoric materialul didactic necesar. Conversaţia Materialele
didactică necesare Frontal
activității
2. Introducere în Pentru introducerea în activitate le voi prezenta Conversaţia Tablă Frontal Capacitatea
activitate copiilor surpriza pregătită de mine urmând să le didactică magnetică, copiilor de a
adresez câteva întrebări: eșarfă, planșa identifica
-Copii, am o surpriză pentru voi ascunsă după cu rafturi, materialele
acestă eșarfă.Pentru a vedea ce se află pe tabla jetoane cu didactice
magnetică trebuie să închidem ochii și să spunem Observația cireșe utilizate în
cu toții o formulă magică „Abra-Cadabra!” didactică activitate.

-Ce este desenat pe această planșă?


R:(Pe această planșă sunt desenate niște rafturi.)
-Ce se află pe unul dintre rafturi?

R:(Pe unul dintre rafturi se află cireșe.)

3. Anunţarea temei -Astăzi ne vom juca „A câta cireașă lipsește de pe Conversaţia Frontal
şi a obiectivelor raft?”. didactică
4. Desfășurarea 1.Explicarea și demonstrarea jocului Conversaţia Tablă Frontal Capacitatea
jocului didactică magnetică, și copiilor de a
-Copii, voi ați fost la piață până acum? Ați observat eșarfă, planșa individual recepționa
că de la piață putem cumpăra fructe și legume. cu rafturi, regulile jocului.
Pentru a ne putea juca acest joc ne vom imagina că jetoane cu
vom merge la piață. Eu voi numi un copil pentru a Explicația cireșe Frontal
veni la raftul cu cireșe să cumpere un fruct iar voi în didactică și
acest timp veți ține ochii închiși până veți auzi individual
întrebarea „A câta cireașă lipsește de pe raft?” ,
urmând să dați răspunsul corect.
-Să nu uităm că este important să ne anunțăm
înainte de a răspunde pentru ca jocul nostru să fie
cât mai frumos.
2.Executarea jocului de probă
Se va executa jocul de probă de către educatoare. Capacitatea
Pentru început voi număra, împreună cu copiii, Demonstrația copiilor de a
O1 cireșele de pe raft, utilizând numărarea prin ordinale: didactică număra în
prima cireașă, a doua cireașă, a treia cireașă, a patra concentrul 1-5.
cireașă și a cincea cireașă.

Voi lua de pe raft o cireașă în timp ce copiii vor Exercițiul


închide ochii urmând să-i deschidă la semnalul dat. didactic
O2 -„A câta cireasă lipsește de pe raft?” Uitați, copii!
Lipsește cea de-a treia cireașă ceea ce înseamnă că
am cumpărat cea de-a treia cireașă.
3.Executarea jocului
Capacitatea
Pe rând, vine fiecare copil și îndeplinește sarcina,
copiilor de a
verbalizând acțiunea de joc.
Jocul didactic identifica a câta
-Voi numi un copil ce va veni la raft pentru a cireașă lipsește
cumpra o cireașă în timp ce copiii voi închide ochii de pe raft.
urmând să-i deschidă la semnalul dat.
-A câta cireașă lipsește de pe raft? Frontal Capacitatea
și copiilor de a
R:(Lipsește cea de-a treia cireașă.) individual formula
răspunsuri în
Voi executa jocul de mai multe ori după aceași
propoziții.
model.

5. Complicarea O3 -Copii, fiți foarte atenți! Dacă Maria a cumpărat cea Conversația Planșa cu Frontal Capacitatea
jocului O4 de-a treia cireașă ce cireașă a rămas în fața acesteia? didactică rafturi, și copiilor de a
jetoane cu individual transfera
R:(A rămas cea de-a doua cireașă.) cireșe cunoștințele
Jocul didactic dobândite în
-Dar în spatele celei de-a treia cireșe ce cireașă a
condiții noi.
rămas?
R:(A rămas cea de-a patra cireașă.) Problematizarea
Voi executa jocul de mai multe ori după aceași
model.
7. Încheierea În încheiere voi repeta titlul jocului desfășurat,voi Conversația Stimulente Frontal și Capacitatea
activității face aprecieri generale şi individuale asupra didactică (brioșe) individual copiilor de a
participării copiilor la activitate, precum şi asupra reda conținutul
comportamentului lor pe parcursul activității. învățat.
Copiii care au fost activi şi cuminţi pe parcursul
activității vor primi stimulente.

Anexă

Stimulente:

S-ar putea să vă placă și