Sunteți pe pagina 1din 148

SUBIECTE EXAMEN

SCRIS A.M.G 2018


GRILE CU O SINGURĂ
VARIANTĂ DE RASPUNS

1
MODULUL 13- BAZELE ŞTIINŢEI NURSING-ULUI
TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau
cu „F” fals .

1. Datele necesare cunoaşterii pacientului se obțin numai prin interviu. F


2. Interviul este un instrument care permite personalizarea îngrijirilor. A
3. Observaţia, ca metodă de culegere a datelor, determină antrenarea tuturor simţurilor. A
4. Analiza şi interpretarea datelor, a doua etapă a procesului de îngrijire, presupune
formularea diagnosticului de îngrijire. A
5. Planificarea îngrijirilor cuprinde formularea obiectivelor şi a intervenţiilor ce vor fi aplicate
în îngrijirea pacientului. A
6. Pentru aplicarea intervenţiilor de îngrijire, asistenta poate antrena: pacientul, familia, alţi
membri ai echipei de îngrijire. A
7. În timpul aplicării intervenţiilor de îngrijire asistenta medicală se concentrează numai
asupra tehnicii pe care o execută. F
8. Stresul, anxietatea, frica, sunt reacţii ale pacientului ce pot apărea în cursul îngrijirii. A
9. Evaluarea îngrijirilor este o judecată a progresului pacientului în raport cu intervenţiile
aplicate. A
10. Evaluarea îngrijirilor se face numai la finalul perioadei stabilite prin planul de îngrijire. F

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Manifestare de A orientează asistenta spre intervenţii autonome


independenţă
2-D Problemă de B flexie/extensie
dependenţă
3-E Sursă de dificultate C orientează practicianul spre tratament medical
4-A Diagnostic de îngrijire D alimentaţie inadecvată prin deficit
5-C Diagnostic medical E alterarea parenchimului renal
B. Asociati notiunile din cele doua coloane

1-B Culegerea datelor A analiza rezultatului obţinut

2-D Analiza şi interpretarea B observaţia, interviul


datelor
3-E Planificarea îngrijirilor C utilizarea planului de intervenţii elaborate

4-C Executarea îngrijirilor D elaborarea diagnosticului de îngrijire

5-A Evaluarea E stabilirea obiectivelor şi a mijloacelor de realizare


a obiectivelor

2
TESTUL III a. individul este un tot;
b. individul este un tot prezentând 14
7.Funcţia asistentei medicale, de natură nevoi fundamentale;
dependenta, presupune: a c. individul este un tot prezentând
a. observarea, la pacient a 14 nevoi fundamentale pe care
modificărilor produse de boală trebuie să şi le satisfacă.
sau tratament; 20. Clasificarea nivelurilor de dependenţă
b. asigurarea ingrijirilor de confort; (I-IV) se face în funcţie de: a
c. actiuni de rezolvare a problemelor
psihosociale. a. punctajul obţinut actualizând
11. Cunoştinţele însuşite de asistentă în satisfacerea fiecărei nevoi;
procesul educativ sunt de natură: c b. durata problemelor actuale;
c. apariţia problemelor potenţiale.
a. ştiinţifică, tehnică, relaţională; 21. Procesul de îngrijire reprezintă: b
b. etice, legislative;
c. ambele. a. metodă care permite acordarea
16. În elaborarea unui cadru conceptual îngrijirilor;
privind îngrijirile, orientarea nouă este b.un mod ştiinţific de rezolvare a
către: b problemelor pacientului pentru
a răspunde nevoilor sale fizice,
a. îngrijiri centrate pe sarcini; psihice sau sociale;
b.îngrijiri centrate pe persoana c. un mod de asigurare în serie a
îngrijită; îngrijirilor acordate pacientului.
c. ambele. 25. Independenţa în satisfacerea nevoilor
17. Scopul îngrijirilor după modelul fundamentale e reprezentată de: c
conceptual al Virginiei Henderson este: c
a. satisfacerea unei nevoi
a. păstrarea independenţei individului fundamentale prin acţiuni proprii;
în satisfacerea nevoilor sale; b. satisfacerea unei nevoi
b. suplinirea individului în ceea ce nu fundamentale cu ajutorul altei
poate face singur; persoane;
c. ambele. c. satisfacerea uneia sau mai multor
18. Nursingul, ca parte integrantă a nevoi fundamentale prin acţiuni
sistemelor de sănătate cuprinde: c proprii în funcţie de gradul de
creştere şi dezvoltare al
a. promovarea sănătăţii şi prevenirea
persoanei.
îmbolnăvirilor;
26. Manifestarea de dependenţă este: a
b. îngrijirea persoanelor bolnave;
c. promovarea sănătăţii, prevenirea a. semn observabil care permite
îmbolnăvirilor, îngrijirea identificare stării de
persoanelor bolnave fizic şi dependenţă;
psihic, precum si a persoanelor b. incapacitatea persoanei de a-si
handicapate, in orice tip de satisface una din nevoile sale
unitate sanitară. fundamentale;
19. Modelul conceptual al îngrijirilor după
Virginia Henderson precizează: c

3
c. lipsa de cunoştinţe a persoanei c. enunţul manifestării de dependenţă.
asupra modului în care să-şi 36.Diagnosticul de îngrijire: a
satisfacă nevoile fundamentale.
27. Pacientul poate sa prezinte a. orientează asistenta spre
următoarele forme de depentenţă: c intervenţii autonome; ţine cont
de problema de sănătate în sine
a. actuală, potenţială; a pacientului;
b. descrescândă, permanentă; b. orientează practicianul spre
c. ambele. tratament.
28. Sursele de dificultate pot fi cauzate 38.Pentru fiecare problemă de
de: c dependenţă se pot formula: c

a. factori de ordin fizic, psihologic, a. un obiectiv;


social, spiritual ; b. mai multe obiective;
b. factori legaţi de insuficiente c. unul sau mai multe obiective.
cunoştinţe ; 39.Asistenta care întocmeşte planul de
c. ambele. îngrijire trebuie să se gândească la
29. Sursele de dificultate de ordin fizic intervenţii care: c
cuprind : c
a. răspund nevoilor specifice ale
a. toate obstacolele fizice de natura pacientului;
intrinsecă; b. conduc la realizarea obiectivelor;
b. toate obstacolele fizice de natura c. ambele.
extrinsecă; 40.Intervenţiile trebuie să fie: c
c. toate obstacolele fizice de natura
intrinsecă sau extrinsecă ce a. novatoare, personalizate;
influenţează negativ b. observabile, măsurabile
satisfacerea uneia sau mai (evaluabile);
multor nevoi fundamentale. c. ambele.
35.Diagnosticul de îngrijire cuprinde: b 41.Realizarea intervenţiei reiese din
evaluarea stării pacientului: b
a. descrierea procesului patologic;
b.enunţul problemei de a. înainte de intervenţie;
dependenţă, a sursei de b. înainte, în timpul şi după
dificultate şi a manifestării de intervenţie;
dependenţă; c. după intervenţie.

4
MODULUL 14 : FIINȚA UMANA ȘI NURSING-UL
TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau
cu „F” fals

1. Respirația este influențată de postură, somn,exercițiul fizic; A


2. Respirația la copii este tip costal superior. F
3. Apneea reprezintă accelerarea respirației. F
4. Cianoza este un semn grav,care arată lipsa oxigenului la nivelul tesuturilor. A
5. Calitatea aerului inspirat,umiditatea lui, nu influenteaza respiratia. F
6. Diureza este procesului de formare si eliminare a urinei din organism timp de 24 ore. A
7. Ileusul inseamna suprimarea completa a eliminarii gazelor din intestin. F
8. Incontinenta urinara este incapacitatea vezicii urinare de a-si evacua continutul. F
9. Polakiuria reprezinta mictiuni frecvente cu cantitati mici. A
10. Poliuria este eliminarea unei cantitati de urina mai mare de 2500ml/24h. A
11. Oliguria este absenta urinei in vezica urinara. F
12. Disuria reprezinta eliminarea urinei cu dificultate si dureri. A
13. Pacientul imobilizat la pat e predispus la escare,deformari osoase. A
14. Pacientul cu hiperactivitate este capabil sa-si asigure securitatea fizica in mod
independent. F
15. Schimbarea pozitiei pacientului imobilizat la pat, la 2 ore previne complicatiile. A
16. Pozitiile patognomonice sunt caracteristice unei boli. A
17. In toate cavitatile in care se masoara temperatura corpului, se inregistreaza aceleasi
valori. F
18. Echilibrul dintre termogeneza si termoliza este denumit homeotermie. A
19. Climatul influenteaza temperatura corpului. A
20. Febra intermitenta se caracterizeaza prin mentinerea constanta a temperaturii corpului
intre 370- 380C. F
21. Copilul febril poate prezenta convulsii. A
22. In cazul degeraturilor,segmentul afectat va fi introdus in apa fierbinte. F
23. Vezicula este o ridicatura a epidermului (basicuta) plina cu puroi. F
24. Escarele sunt distrugeri tisulare ca urmare a unui deficit de nutritie locala. A
25. Deprinderile igienice ale indivizilor sunt diferite in functie de educatie si cultura. A

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Subfebrilitate A 36-370C


2-A Afebrilitate B 38-390 C

3-E Febra ridicata C 37-380 C


4-D Hiperpirexie D Peste 400 C
5-B Febra moderata E 39-400C

5
B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Tulburari calitative ale urinei A Poliurie


2-C Tulburari de emisie urinara B Hematurie
3-A Tulburari cantitative ale urinei C Polakiurie
4-E Independenta in a se misca D Atrofie musculara
5-D Dependenta in a se misca E Miscari de flexie si
extensie
C. Asociati notiunile din cele doua coloane

1- C Alterarea vocii A Escare

2-A Alterarea tegumentelor B Vomica

3-B Eliminare inadecvata C Disfonie

4-E Limitarea miscarilor D Anorexie

5-D Alimentatie inadecvata E Anchiloza

TESTUL III Indicați răspunsurile corecte:

1. Frecventa respiratiei la persoana 4. Respiratia este influentata de postura


adulta este: b persoanei si este favorizata de: a

a) 14-16 respiratii/min; a) pozitia ortostatica si sezand;

b) 16-18 respiratii/min; b) pozitia sezand si clinostatica;

c) 18-22 respiratii /min. c) pozitia decubit lateral.

2. Concentratia O2 in aerul inspirat este: a 5. Declansarea hemoptiziei este


precedata de : a
a) 21%;
a) senzatie de caldura
b) 15-16%; retrosternala,jena respiratorie;
c) 24%. b) senzatie de voma;
3. Hipoxia reprezinta : b c) varsatura.
a) scaderea cantitatii de O2 in sange; 6. Eliminarea sangelui provenind din
arborele bronsic se defineste ca: b
b) scaderea cantitatii de O2 in
tesuturi; a) hematemeza;
c) scaderea cantitatii de O2 in sange. b) hemoptizie;

6
c) hematurie. c) mictiuni incoluntare nocturne.

12. Hipostenuria reprezinta: b

a) urina in sange;

7. Factorii biologici care influenteaza b) urina cu densitate scazuta sub


pulsul sunt: a 1010;

a) varsta, alimentatia,inaltimea c) urina in cantitate redusa/24h.


corporala;
13. Varsaturile alimentare cu continut
b) emotiile si plansul; vechi sunt manifestari de dependenta
intalnite in: a
c) varsta.
a) stenoza pilorica;
8. Pulsul dicrot se manifesta astfel: b
b) la gravide;
a) pauzele dintre pulsatii sunt inegale;
c) in colecistite.
b) se percep doua pulsatii,una
puternica, alta slaba, urmata de pauza; 14. Vomica reprezinta: b

c) pulsatii abia perceptibile a) varsatura cu continut alimentar;

9. In starile de hipertermie nevoile b) eliminarea unor colectii de puroi


energetice ale organismului cresc cu: b sau exsudat din caile respiratorii;

a) 20-30%; c) varsatura fecaloida.

b) 13% pentru fiecare grad de 15. Hemoragiile menstruale prelungite se


temperatura peste 370 C; numesc: a

c) 10%. a) menoragii;

10.Tulburarile de mictiune sunt: c b) oligomenoree;

a) poliuria,oliguria,disuria; c) hipermenoree.

b) anuria,polachiuria,nicturia; 16. Nevoia de somn la persoana adulta


sanatoasa este de: a
c)nicturia,disuria,ischiuria,polachiuri
a, incontinenta urinara. a) 7-9h/24h;

11. Incontinenta urinara reprezinta: b b) 12-14h/24h;

a) incapacitatea vezicii urinare de a-si c) 6-8h/24h.


goli continutul;
17. Prin masurarea temperaturii in
b) eliminarea inconstienta, cavitatile inchise valorile ei pot creste cu:
involuntara a urinei; c

7
a) 0,8- 10C; c) toate.

b) 0,5- 0,80C; 24. Alterarea integritatii pielii si


mucoaselor se manifesta prin: a
c) 0,3- 0,50C.
a)escoriatii,fisuri,vezicule,ulceratii,e
18. Subfebrilitatea reprezinta: b scare;
a) scaderea temperaturii corporale sub b) alopecie; c) vitiligo.
360C;
25.Urmatoarele manifestari de
b) mentinerea temperaturii intre 37 dependenta sunt la nivel senzorial,in afara
si 380C; de: b
c) mentinerea temperaturii intre 38 si a) hipoacuzie,anosmie;
0
39 C.
b) paralizie; c) cecitate,hipoestezie.
19. Starea de hipotermie este determinata
de: a 26.Afazia este manifestarea comunicarii
ineficiente care priveste: c
a) pierderea excesiva de caldura;
a) scaderea masei musculare;
b) cresterea arderilor din organism;
b) tulburarea sensibilitatii pielii;
c) intensificarea metabolismului.
c) incapacitatea de a pronunta
20. Pacientul cu hipertermie prezinta: b cuvintele.
a) tegumente palide; 27. Amnezia reprezinta: a
b) frisoane,piele calda,rosie; a) tulburarea memoriei;
c) ambele. b) tulburare de gandire; c) tulburare de
perceptie.
22. Factorii biologici care influenteaza
satisfacerea nevoii de a se imbraca si 28. Hemiplegia se defineste ca pierderea
dezbraca sunt: c totala a functiei motorii a: b
a) clima, emotiile,cultura,credinta; a) membrelor inferioare;
b) varsta, activitatea,cultura; b) unei jumatati laterale a corpului;
c) varsta,activitatea,talia,statura. c) unui membru.
23. Functiile pielii sunt: c 29. Coma este o pierdere totala sau
partiala a: c
a) de protectie si termoreglare,de
depozit,de excretie; a) constientei;
b) de absorbtie,de respiratie; b) constientei cu alterarea functiilor
vegetative;

8
c) a constientei, mobilitatii c) 115- 140 max; 75-90 mm Hg min.
,sensibilitatii cu conservarea celor
mai importante functii vegetative. 40. Urmatoarele manifestari de
dependenta reprezinta tulburari de
31. Pacientul care-si satisface autonom emisie urinara, cu exceptia: c
nevoia de recreere prezinta
urmatoarele manifestari de a) polakiuria;
independenta: c b) disuria;
a) satisfactie,placere; c) hematuria.
b) destindere, amuzament; 41. Izostenuria reprezinta: c
c) ambele. a) densitatea crescuta a urinei (urina
35. In obstructia cailor respiratorii concentrata);
pacientul prezinta urmatoarele b) densitate mica a urinei (urina
manifestari de dependenta, cu diluata);
exceptia: c
c) urina cu densitate mica ce se
a) respiratie dificila pe nas; mentine in permanenta la aceleasi
b) secretii nazale abundente; valori, indiferent de regimul
alimentar.
c) respiratie ritmica.
42. Ischiuria reprezinta: a
36. Pulsul este influentat de urmatorii
factori biologici, cu exceptia: b a) incapacitatea vezicii urinare de
a-si elimina continutul;
a) varsta;
b) eliminarea urinei cu durere si cu
b) emotiile; mare greutate;

c) inaltimea corporala. c) senzatie de mictiune frecventa.

38. Factorii biologici care influenteaza TA 43. Deformarile coloanei vertebrale se pot
sunt urmatorii, cu exceptia: c manifesta astfel: a

a) varsta; a) cifoza,lordoza,scolioza;

b) activitatea; b) lordoza,genu varum;

c) climatul. c) cifoza,lordoza.

39. Valoarea normala a TA la adult este: c 46.La adult temperatura normala a


corpului masurata in axila este : b
a) 100-200 max;60-75 mm Hg min;
a) 36,1- 37,80 C;
b) peste 150max;peste 90mm Hg
min; b) 36- 370 C;

9
c) 36,3- 36,50 C

47.Temperatura cea mai crescuta a 55. Enurezisul este: b


corpului se inregistreaza: c
a) pierdere de urina in timpul noptii;
a) dimineata intre orele 3.00-5.00;
b) pierderea involuntara de urina in
b) la pranz intre orele 12.00-14.00; timpul noptii la copii peste 3 ani;
c)inversarea raportului dintre numarul
c) seara intre orele 20.00-23.00. mictiunilor emise ziua fata de cele
emise noaptea.
50. Anxietatea reprezinta: a
56. Hipostenuria reprezinta densitatea
a) stare de neliniste, disconfort;
urinei: c
b) stare de incetinire a gandirii;
a) normala;
c) pierderea memoriei.
b) crescuta;
52.Paraplegia se defineste ca pierderea
c) scazuta.
totala a fortei musculare motorii: b
57. Anuria reprezinta: a
a) a jumatatii drepte a corpului;
a) absenta urinei in vezica;
b) a membrelor inferioare;
b) scaderea cantitatii de urina;
c) a unui singur membru.
c) eliminarea urinei cu dificultate.
54. Frustrarea reprezinta: b
58. Poliuria reprezinta: b
a) de sensibilitate a pielii;
a) mictiuni frecvente in cantitati mici;
b) conditia de individ refuzat sau a-
si refuza satisfacerea unei nevoi; b) eliminarea unei cantitati mai
mari de 2500ml;
c) incapacitatea de a pronunta
cuvintele. c) sete exagerata.

59. Vomica este: c

a) varsatura alimentara;

b) senzatie de varsatura;

c) eliminarea unei colectii masive de


puroi,sau exsudat din caile respiratorii.

10
MODULUL 16: TEHNICI DE NURSING ŞI INVESTIGAŢII
TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau
cu „F” fals .

1. EKG, explorează activitatea bioelectronică produsă de inimă şi vase. F

2. Oxigenoterapia se utilizează în toate formele de insuficienţă respiratorie după


permeabilizarea căilor respiratorii. A

3. Masurarea pulsului se face cu tensiometrul. F

4.Ritmul rapid de administrare a soluţiilor poate determina accidente grave,stop cardiac. A

5. Cistoscopia este examenul radiologic al vezicii urinare. F

6.Spălarea mâinilor este cea mai importantă procedură pentru prevenirea infecţiilor. A

7. Acele şi instrumentele ascuţite trebuie depozitate în containere dure după utilizare A

8. După execuţia unei proceduri mănuşile vor fi aruncate înainte de contactul cu un nou
pacient, iar mâinile spălate. A

9. Riscul contactării unei infecţii nosocomiale este acelaşi pentru toţi pacienţii internaţi. F

10.Fără o curăţire adecvată instrumentele nu pot fi dezinfectate sau sterilizate corect. A

11.Pentru instalarea drenajului postural toracic, asistenta pregăteşte: canula traheală şi


aspiratorul mecanic pentru secreţii. F

12. În îngrijirea pacientului cu traheostomie, o îngrijire importantă o constituie menţinerea


permeabilităţii căilor respiratorii. A

13. După intervenţiile chirurgicale intratoracice imobilizarea pacientului la pat se menţine


timp îndelungat. F

14. Presiunea venoasă măsurată periferic are valoare de 110-140 mm Hg. F

15. Pentru efectuarea cateterismului cardiac pacientul necesită o pregătire sumară în


dimineaţa examenului. F

16. Examenul sedimentului urinei este cel mai important pentru stabilirea diagnosticului de
infecţie urinară. F

17. Pentru cercetarea proteinuriei se va recolta urina din 24 de ore. F

18 . Măsurarea temperaturii bazele (măsurate bucal sau rectal) poate decela momentul
ovulaţiei. A

11
19. Colposcopia = explorare prin care se măsoară cavitatea uterină. F

20. În vederea examenului ginecologic, ginecopata va fi pregătită cu o spălătură vaginală. F

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1- D Injectia i.m A crearea unei cai false

2-A Sondaj vezical B hiperhidratare

3-B Perfuzia C neformarea papulei caracteristice

4-E Injectia s.c D flegmon

5-C Injectia i.d E lipodistrofie

B.Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Spalatura gastrica A sonda Einhorn

2-A Sondaj duodenal B sonda Faucher

3-C Injectia intravenoasa C garou

4-E Gastroscopie D seringa Guyon

5-D Spalatura auriculara E endoscop

C.Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Sondajul traheo-bronşic A durere vie, paralizia nervului sciatic

2-C Sondajul vezical la bărbaţi B tuse,intoxicaţii

3-E Sondajul duodenal C crearea unei căi false

4-D Sondajul gastric D înfundarea sondei cu alimente

5-A Injectii i.m. E greţuri,vărsături

D.Asociați noțiunile din cele două coloane

12
1-E Administrarea medicamentelor A Dezinfectia si descongestionarea
pe cale i.v. este aleasa pentru
mucoasele inflamate, fluidificarea sputei

2-B Avantajele administrarii B Dozarea precisa a medicamentelor si


medicamentelor pe cale
parenterala sunt obtinerea unui efect rapid

3-D Scopul administrarii C Durere vie, paralizia nervului sciatic


medicamentelor pe cale
parenterala

4-C Complicatiile unei injectii i.m. D Este explorator si terapeutic


sunt

5-A Scopul inhalarii E Efectul rapid al medicamentelor


medicamentelor cu ajutorul
vaporilor de apa este

TESTUL III Indicați răspunsurile corecte:

1. Infecţia se defineşte astfel: a c) totalitatea procedeelor de


distrugere a microbilor din mediul
a) reacţia locală sau generală înconjurător.
rezultată din pătrunderea şi
multiplicarea agentului microbian 3. Care din următorii termeni poate fi
în organism; definit ca absenţa tuturor microbilor? a

b) reacţia locală determinată de a) steril;


pătrunderea microbului în organism;
b) curat;
c) boala rezultată ca urmare a
pătrunderii microbului în organism c) dezinfectat.

2. Sterilizarea ca metodă de prevenire a 4. Mănuşile din cauciuc se sterilizează în


infecţiilor reprezintă: b vederea folosirii pentru o intervenţie
chirurgicală astfel: c
a) totalitatea procedeelor prin care
sunt distruse toate formele de a) autoclav 30 min-2,5 atm.;
existenţă a microorganismelor; b) poupinel, 60 min-180°C;
b) totalitatea procedeelor prin care c) autoclav 30 min-1,5 atm.
sunt distruse toate formele de
existenţă a microorganismelor, de
la suprafaţa sau profunzimea unui
obiect; 5. Materialul moale pentru efectuarea
pansamentului se sterilizează astfel: a

13
a) autoclav 30 min-2,5 atm.; a) spălare cu apă şi săpun;

b) poupinel 60 min-180°C; b) spălare cu apă, săpun, fiecare


cu periuţă, uscare şi aplicare de alcool
c) autoclav 30 min-1,5 atm. 2x5 ml;
7.În urma controlului umidităţii materialelor c) spălare cu apă, săpun, frecare cu
sterilizate la autoclav s-a înregistrat: a periuţa, uscare.
a) 5% umiditate; 13. Drenajul postural inseamnă: b
b) 10% umiditate; a) eliminarea secreţiilor bronşice prin
tuse;
c) 50% umiditate;
b) utilizarea gravitaţiei pentru
care este umiditatea admisă?
drenarea secreţiilor de la nivel
9.Încărcătura casoletelor introduse în pulmonar;
autoclav este importantă pentru a obţine o
c) o incizie la care se aplică un tub
sterilizare eficientă: a
de dren.
a) nu depăşeşte 120 g/dm3;
14. Dezinfecţia termometrelor se face prin
b) este de 150 g/dm ; 3
submerjarea lor în soluţie de: a

c) este de 175 g/dm3. a) cloramină 5-10 g %

10.Dezinfecţia este operaţia: a b) alcool 70˚

a) de distrugere a agenţilor c) bromocet 1 g %


infecţioşi de pe tegumente,
15. Poziţia bolnavului pentru tracocenteză
mucoase, obiecte şi din încăperi;
este: b
b) de distrugere a paraziţilor de pe
obiecte; a) şezand cu trunchiul semiflectat,
braţele pe coapse;
c) de distrugere a insectelor
b) şezand cu braţul ridicat
transmiţătoare de microbi.
deasupra cefei pană la urechea
11. Ortopneea se defineşte ca o: b opusă de partea unde se practică
puncţia;
a) expectoraţie seroasă;
c) şezand cu braţele pe langă corp.
b) respiraţie in poziţie verticală a
corpului; 18.Dezinsecţia reprezintă: b

c) respiraţie in poziţie orizontală a a) distrugerea insectelor;


corpului
b) distrugerea insectelor care pot
12.Spălarea de decontaminare a mâinilor transmite boli infecţioase;
se face astfel: b

14
c) distrugerea păduchilor. situează temperatura normală la o
persoană varstnică: a
19.Circuitele funcţionale în unităţile
sanitare respectă următoarele elemente: a) 36°C;
a
b) 37,4°C; c) 35,1°C.
a) circuitul aseptic indică sensul de
circulaţie pentru protecţia 26.Recoltarea sângelui pentru examenele
împotriva infecţiilor; biochimice se face prin: c

b) circuitul septic asigură condiţii de a) puncţie venoasă - dimineaţa,


protecţie împotriva infecţiilor; bolnavul fiind ,.â jeune1';

c) între circuitul septic şi cel aseptic b) înţepare în pulpa degetului;


funcţionează principiul neseparării c) ambele.
circuitelor.
29.Pentru recoltarea exsudatului faringian
20.Infecţiile intraspitaliceşti se definesc avem nevoie de următoarele materiale cu
astfel: c excepţia: c
a) îmbolnăviri de natură infecţioasă a) eprubetă cu tampon faringian sau
contractate în spital; ansă de platină:
b) îmbolnăviri de natură infecţioasă b) spatulă linguală;
care se manifestă după externarea
pacientului c) seringă şi ace de unică folosinţă.

c) îmbolnăviri de natură infecţioasă 31.Recoltarea urinei pentru urocultură se


contractate în spital şi care se face: a
manifestă în timpul internării sau
după externare. a) înainte de administrarea
antibioticelor;
c) pacienţii internaţi de urgenţă în
spital. b) concomitent cu administrarea
antibioticelor;
22. Oxigenoterapia este un act terapeutic:
b c) ambele.

a) etiologic; 35.Pentru drenarea căilor biliare prin tubaj


duodenal pacientul este aşezat în poziţie:
b) simptomatic; c

c) de urgenţă a) decubit dorsal;

c) puncţie venoasă. b) decubit lateral stg;

25. Odată cu varsta, eficacitatea c) decubit lateral dr.


mecanismelor de termoreglare
diminueaza.In jurul cărei valori se

15
41.Antibiograma este metoda de laborator a) radiografie baritată gastro-
care: b duodenală pentru excluderea unei
cauze digestive;
a) determină prezenţa microbilor;
b) radiografie toraco-pulmonară;
b) arată sensibilitatea microbilor
faţă de antibioticul respectiv; c) determinarea grupei sanguine, TC,
TS, pentru o eventuală intervenţie
c) nu arată decat creşterea chirurgicală;
germenilor.
d) citologia sputei.
43. Pentru ca măsurarea pulsului să ducă
la valori corecte, pacientul se va afla: b 47. Pacientului i se prescrie drenaj
postural. Scopul este să: d
a) in decubit dorsal;
a) crească aportul sanghin la
b) in repaus fizic şi psihic timp de plămani;
5-10 minute;
b) intărească musculatura
c) in cadrul intim, alături de familie. respiratorie;
44. Indicaţi tehnica corectă a recoltării c) indepărteze lichidele din activitatea
sputei pentru examinări bacteriologice şi pleurală;
antibiogramă: a
d) indepărteze secreţiile acumulate
a) pacientul va respira adanc, va in arborele respirator
tuşi şi expectora intr-un recipient steril,
oferit; 48. Valorile normale ale pulsului la copilul
de 5 ani pot fi intre: c
b) pacientul va tuşi şi expectora intr-o
tăviţă renală; a) 120-140/min.;

c) in cursul zilei va bea lichide multe b) 80-100/min.;


şi sputa va fi recoltată inainte de culcare.
c) 90-100/min.
45. Efectuarea puncţiei pleurale
exploratorie poate determina următoarele 49. După efectuarea puncţiei, venoase
accidente vitale: b supravegherea bolnavului presupune cu
excepţia: c
a) tromboflebită profundă a
membrelor superioare; a) urmărirea locului puncţiei, mai ales
dacă bolnavul este sub tratament
b) stop cardio-respirator reflex; anticoagulant;

c) riză de astm bronşic; b) compresie eficientă de minim 5


minute, la locul puncţiei;
d) anurie.
c)hrănirea imediată a bolnavului.
46. După ce aţi obiectivat hemoptizia, ce
explorări consideraţi utile şi imediate: b

16
50.Prin injecţia subcutanată se pot a) în doze mari, scăzând apoi
introduce în organism: a cantitatea până la doza minimă de
intreţinere;
a) substanţe medicamentoase
izotonice lichide nedureroase; b) în doze mici, care cresc treptat,
până la doza maximă;
b) substanţe medicamentoase
hipertonice; c) aceeaşi doză, până la sfârşitul
tratamentului.
c) substanţe medicamentoase
uleioase. 60.În timpul tratamentului cu cortizon,
regimul alimentar va fi: a
55.Accidentele injecţiei subcutanate sunt
următoarele, cu excepţia: c a) desodat;

a) durere violentă prin lezarea unei b) hipersodat;


terminaţii nervoase;
c) normosodat.
b) hematom prin perforarea unui vas;
61. Prin care din următoarele investigaţii
c) flebalgia. de laborator se poate pune in evidenţă
trichomonas vaginalis: a
57. Pentru evitarea uscării şi formării
crustelor de mucus in tubul de a) frotiu;
traheostomie este important să se: c
b) leucograma;
a) umecteze aerul respirat de bolnav;
c) R.B.W.
b) pună cateva picături de apă
distilată periodic in tub; 62.Paracenteza abdominal reprezintă: a

c) acopere deschiderea a) pătrunderea cu ajutorul unui


traheostomiei cu o compresă umezită trocar în cavitatea peritoneală;
cu ser fiziologic. b) pătrunderea cu un ac în cavitatea
58.Incidentele oxigenoterapiei sunt pleurală;
următoarele, cu excepţia: c c) pătrunderea cu un ac într-un organ
a) distensiei abdominală prin parenchimatos.
pătrunderea gazului prin esofag; 64.Toracocenteza reprezintă puncţia: c
b) emfizemului subcutanat prin a) cavităţii peritoneale;
infiltrarea gazului la baza gâtului
datorită fisurării mucoasei; b) cavităţii pericardice;

c) emboliei gazoasă. c) cavităţii pleurale.

59. Cortizonul se administrează la 65. Examenul endoscopic al mucoasei


început: a vaginale se face prin: b

17
a) salpingografie; c) hârtie de turnesol.

b) colposcopie; 74.Apariţia papulei cu aspect de „ coajă


de portocală " este caracteristică pentru
c) gastroscopie; injecţia: c
67.Natura lichidului pleural (exsudat sau a) intravenoasă;
transsudat) se determină prin reacţiile: b
b) subcutanată;
a) Pandy;
c) intradermică.
b) Rivalta;
75. Pe care din următoarele căi de
c) Nonne-Apelt. administrare a medicamentelor, absorbţia
se face cel mai puţin: c
68.Accidentele toracocentezei sunt
următoarele, cu excepţia: b a) calea intravenoasă;
a) lipotimiei şi colapsului; b) calea intramusculară;
b) hematemezei; c) calea orală.
c) pneumotoraxului.

70.Accidentele puncţiei pericardice sunt


următoarele, cu excepţia:c
77.Accidentele puncţiei osoase sunt
a) pătrunderii acului în miocard; următoarele, cu excepţia: c
b) şocului pericardic; a) hemoragie şi hematom;
c) edemului pulmonar acut. b) perforarea lamei posterioare a
sternului;
72.După puncţia articulară se recomandă:
b c) edem pulmonar acut.
a) mobilizarea cât mai precoce a 79.Pentru efectuarea puncţiei renale,
articulaţiei puncţionate; pacientul se aşează în poziţie: b
b) imobilizarea articulaţiei în poziţie a) decubit lateral stâng;
fiziologică timp de două-trei zile;
b) decubit ventral cu o pernă tare
c) nu necesită îngrijire specială. aşezată sub abdomen;
73.Pentru efectuarea reacţiei Rivalta, sunt c) decubit lateral drept.
necesare următoarele materiale, cu
excepţia: c 80.După punctia hepatică, pacientul se
aşează în poziţia: a
a) pahar conic, apă distilată;
a) decubit lateral dr;
b) lichid pleural extras prin puncţie;

18
b) decubit lateral stg; 89. Pentru examinare EEG: b

c) decubit dorsal. a) pacientul va fi sedat;

84.Pentru puncţia vezicii urinare, pacientul b) pacientul trebuie să fie cu


este aşezat în poziţie: c scalpul curat;

a) decubit lateral drept; c) poziţia pacientului va fi in


ortostatism
b) decubit lateral stâng;
92. După puncţia lombară pacientul are
c) decubit dorsal, cu o pernă tare voie: b
sub bazin.
a) să se mobilizeze după 15 minute
86.Antibioticele sunt: c de repaus;
a) substanţe organice provenite din b) nu are voie să se mobilizeze
metabolismul celulelor vii aproximativ 24 h;
(mucegaiuri, bacterii);
c) să fumeze şi să consume băuturi
b) substanţe obţinute prin sinteză, alcoolice
având proprietăţi bacteriostatice,
bactericide sau antimicotice; 93. Asistenta medicală ofera medicului
pentru efectuarea punctiei b
c) ambele.
a) manusi de unica folosinta nesterile
87. Pacientului i se prescrie drenaj
pleurall. Scopul este să: c b) manusi sterile

a) crească aportul sanghin la c) manusile nu sunt necesare


plămani;

b) intărească musculatura
respiratorie; 95.Volumul deficitar de fluid -
deshidratarea - se datorează: c
c) indepărteze lichidele din
cavitatea pleurală; a) pierderilor excesive (vărsături,
aspiraţie, diaforeză, diuretice);
d) indepărteze secreţiile acumulate in
arborele respirator. b) mişcării fluidului (acumulare
anormală de fluid în diferite zone ale
88. Examinări pentru evidenţierea organismului (ascită, edem periferic);
calculilor renali sunt: a
c) ambele.
a) urografia şi ecografia;
96. Cand un medicament prezintă o
b) laparoscopia şi sumarul de urină; modificare de aspect, culoare, miros,
asistenta medical trebuie să ştie că:c
c) colecistocolangiografia şi
endoscopia.

19
a) acest lucru se va intampla frecvent c) ambele.
cu unele medicamente şi este un fapt
lipsit de importanţă; 109.Incidentele transfuziei sunt
următoarele cu excepţia: c
b) medicamentele se administrează
dar se consemnează in foaia de a) ieşirea acului din venă;
observaţie că era modificat; b) perforarea venei;
c) medicamentul nu trebuie c) embolia pulmonară cu cheaguri.
administrat ci returnat farmaciei in
schimbul unuia corespunzător 110.Alimentaţia pacientului trebuie să
calitativ respecte următoarele principii, cu
excepţia:c
97. In care din următoarele situaţii injecţia
intradermică se efectuează in scop de a) înlocuirea cheltuielilor energetice
diagnostic: b de bază ale organismului;

a) infiltraţia intradermică cu b) favorizarea procesului de


novocaină; vindecare prin cruţarea organelor bolnave;

b) I.D.R. ; c) satisfacerea în exclusivitate a


preferinţelor alimentare ale pacientului.
c) desensibilizare in reacţii
112. Debitul O2 ce se administrează prin
100.Prin introducerea accidentală de aer sondă endonazală la un pacient cu
intr-un vas de sange se produce: a hipoxie moderată este de: a
a) embolie gazoasă; a) 6- 8 l/min.;
b) hematom; b) 3- 6 l/min.;
c) paralizie. c) 6-10 l/min.
102. Audiograma se efectuează cu: c

a) vocea şoptită la diferite distanţe;

b) diapazonul;

c) audiometrul. 115.Reuşita unei investigaţii radiologice a


106.Prin transfuzie înţelegem: c tubului digestiv cu administrarea unei
substanţe de contrast impune in prealabil:
a) administrarea sângelui direct de la b
donator la primitor;
a) nimic deosebit;
b) administrarea de la donator la
primitor după o fază intermediară de b) o evacuare completă a tubului
conservare a sângelui; digestiv;

20
c) un regim alimentar lacto-fainos 122.Hiperpirexia reprezintă: a

116. În testul Addler se determină a) temperatura corpului peste 40-


prezenţa: b 41 °C;

a) unor hematii si leucocite de tip b) temperatura corpului între 39-40°C;


special;
c) temperatura corpului între 37-38°C.
b) unei hemoragii microscopice in
diagnosticul hemoragiei digestive; 124. Pentru măsurarea temperaturii în
cavitatea bucală termometrul se menţine:
c) leucocitelor la nivelul tractului b
digestive.
a) 3 min;
117. Ritmul circadian reprezintă: a
b) 5 min;
a) ritmul zilnic al proceselor
biologice din organism; c)10 min.

b) ritmul aproximativ al funcţiilor 125. Spalatura auriculara pentru dopul de


vitale; cerumen se efectueaza cu solutie de : c

c) modificările ritmice ale circulaţiei a) rivanol 1%


sanguine. b) alcool 70 grade
118.Un bolnav în repaus absolut la pat c) bicarbonat de sodiu in glicerina 1/20
necesită: a
130.Modificările de frecvenţă ale pulsului
a) 25 cal./kg corp/24 h; sunt următoarele, cu excepţia:c
b) 30 cal./kg corp/24 h; a) tahicardie;
c) 35 cal./kg corp/24 h. b) bradicardie;
119.Alimentarea artificială prin sondă c) puls filiform.
gastrică se face la bolnavii: a
131. In spalatura gastrica la extremitatea
a) inconştienţi; libera a sondei se aseaza o : c
b) cu stricturi esofagiene; a) seringa de 2 ml
c) intoxicaţi cu substanţe caustice. b) seringa de 20 ml
121.Temperatura se măsoară în:c c) palnia
a) cavităţi semiînchise (axilă, plică
inghinală, cavitatea bucală);
133. Poziţia bolnavului pentru
b) cavităţi închise (rect, vagin); toracocenteză este: b
c) ambele.

21
a) şezand cu trunchiul semiflectat, va vizualiza interiorul bronhiilor şi a
braţele pe coapse; traheei. Acest examen se numeşte: b

b) şezand cu braţul ridicat a) bronhografie;


deasupra cefei pană la urechea
opusă de partea unde se practică b) bronhoscopie;
puncţia; c) cistoscopie.
c) şezand cu braţele pe langă corp. 137. Inainte de bronhoscopie, se
134. Pentru efectuarea testului Addis- efectuează o anestezie locală. Cand au
Hamburger se recoltează urină: b revenit la salon după examinare, cel mai
important lucru pe care asistenta il are in
a) din 24-48 h; vedere este: c

b) după 180 minute de la prima a) să realizeze faptul că pacientul nu


micţiune de dimineaţă; va fi capabil să vorbească cateva zile;

c) după ingestia a 1,5-2 1 de lichide. b) să-i efectueze spălaturi in gat in


scopul prevenirii hemoragiei;
135. Urina pentru efectuarea unui examen
bacteriologic se recoltează: a c) să-i interzică alimentaţia şi
hidratarea pană cand se va
a) in condiţii sterile, in recipient restabili reflexul de deglutiţie.
special;
138. Cea mai bună metodă de măsurare a
b) un eşantion din cantitatea eliminată tensiunii arteriale este: a
in 12 ore;
a) la ambele braţe, după ce
c) numai după administrarea a 2 l de bolnavul a stat in clinostatism 5
ceai min şi ortostatism cel puţin 1 min;

b) la ambele braţe stand in decubit


dorsal;

c) la ambele braţe imediat după ce a


luat poziţia de decubit şi imediat după
136. Asistenta medicală il programează ce a luat poziţia in ortostatism.
pe pacient la un examen prin care medicul

MODULUL 17- PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

TESTUL I

22
Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A”sau
cu „F” fals

1. Asepsia înseamnă îndepărtarea germenilor patogeni de pe piele, de pe mucoase, din


plăgi, de pe obiecte, etc. F
2. Asepsia este o metodă profilactică. A
3. Spălarea chirurgicală (mâini + antebraţe) durează 15 minute. A
4. După spălare, mâinile se vor ţine în jos pentru ca apa să se scurgă spre degete. F
5. Defectele în sterilizarea instrumentelor chirurgicale determină supuraţii postoperatorii. A
6. Instrumentele tăioase se sterilizează la pupinel. A
7. Rivanolul are rol cicatrizant şi este un bun bactericid. A
8. Cel mai recomandabil sistem de sterilizare a sticlăriei este cel prin căldură uscată. A
9. Spălarea mâinilor este cea mai importantă metodă pentru prevenirea infecţiilor. A
10. Acele şi instrumentele ascuţite trebuie depozitate în containere dure după utilizare. A
11. După execuţia unei proceduri mănuşile vor fi aruncate înainte de contactul cu un nou
pacient, iar mâinile spălate. A
12. Riscul contractării unei infecţii nosocomiale este acelaşi pentru toţi pacienţii internaţi. F
13. Fără o curăţenie adecvată instrumentele nu pot fi dezinfectate sau sterilizate corect. A
14. Circuitele septice sunt separate de cele aseptice. A
15. Produsele eliminate de pacienţi nu constituie sursă de infecţie F

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Sterilizarea prin flambare A instrumente optice

2-E Sterilizare la pupinel B materiale moi (comprese, câmpuri, halate, măşti)

3-B Sterilizare la autoclav (la cald) C gura eprubetelor cu medii de cultură, anse de
prelevare

4-A Sterilizare la autoclav (la rece D materiale din polietilen


cu vapori de oxid de etilen)

5-D Sterilizare prin iradiere cu raze E materiale din sticlă


gamma

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Alcoolul 70˚ A în contact cu plaga face bule de aer

2-D Tinctura de iod B are acţiune bactericidă puternică

23
3-A Apa oxigenată C se mai numeşte soluţie Dakin

4-E Rivanolul D nu se aplică pe plăgi

5 -C Cloramina soluţie E se utilizează cu predilecţie în pansamentele


umede

TESTUL III a) 1-2%


b) 5-6%
1.Antisepsia este: b c) 10%
7. Dezavantajele tincturii de iod sunt
a)o metoda profilactica de lupta
urmatoarele, cu exceptia: b
impotriva infectiilor
a) poate produce arsuri chimice
b) o metoda curativa de lupta
impotriva infectiilor b) este un foarte bun antiseptic al
campului operator (al pielii)
c) o metoda de indepartare si
c) fiind foarte caustica nu se va
distrugere a microbilor de pe
aplica pe plagi
obiecte, din incaperi
8. Care din urmatoarele antiseptice este
2.Sterilizarea urmareste: c
un bun hemostatic: b
a) dezinfectarea instrumentelor
a) alcoolul
chirurgicale, a bailor, plostilor
b) apa oxigenata
b) profilaxia infectiilor plagilor
c) tinctura de iod
c) distrugerea germenilor, inclusiv
9. Materialul moale se sterilizeaza la: b
a formelor sporulate si a
a) 128˚ si 1,5 atm prin fierbere
virusurilor.
b) 133˚ si 2 atm la autoclav, in
3. Autoclavarea este o metoda de
mediu de vapori
sterilizare: a
c) 180˚ si 2 atm la pupinel
a) prin caldura umeda
10.Termenul de valabilitate al sterilizarii la
b) prin caldura uscata
autoclav a instrumentelor chirurgicale,
c) prin mijloace chimice
este: a
4.La pupinel (caldura uscata) sterilizarea
a) 24 de ore de la efectuarea
se va face la temperatura de: b
sterilizarii
a) 128 ˚C
b) 10 zile daca nu s-au deschis cutiile
b) 180 ˚C
cu instrumente
c) 100 ˚C
c) 48 de ore de la efectuarea
5. Pentru a evita oxidarea instrumentelor
sterilizarii
metalice supuse fierberii: c
a) acestea se pun la fiert in apa rece
23. Care din agenţii patogeni
b) acestea se mentin in apa pana ce
( bacterii,virusuri,protozoare, fungi)
se raceste
pot produce infecţii nosocomiale? b
c) se adauga in apa bicarbonat sau
a) nici unul;
borat de sodium
b) toţi;
6. Cloramina se foloseste ca antiseptic in
c) numai bacteriile.
concentratie de: a

24
24. Protecţia asistentului medical pentru a) totalitatea procedeelor prin care
riscurile ce decurg din practica sunt distruse toate formele de
profesională se realizează de către : existenţă a microorganismelor;
b b) totalitatea procedeelor prin care
a) fiecare asistent medical prin sunt distruse toate formele de
societăţile de aisgurări; existenţă a microorganismelor,
b) angajator, prin societăţile de de la suprafaţa sau profunzimea
asigurări; unui obiect;
c) nu este necesară protecţia c) totalitatea procedeelor de
asistentului medical. distrugere a microbilor din mediul
25. Scopul aplicării Precauţiunilor înconjurător.
Universale este de a: a 29. Care din următorii termeni poate fi
a) preveni transmiterea infecţiilor definit ca absenţa tuturor
pe cale sanguină personalului , microbilor? a
la locul de muncă; a) steril;
b) preveni transmiterea infecţiilor b) curat;
nosocomiale; c) dezinfectat.
c) preveni transmiterea infecţiilor pe 31. În urma controlului umidităţii
cale aerogenă , în unităţile materialelor sterilizate la autoclav
sanitare cu paturi. s-a înregistrat: a
26. Sterilizarea urmareşte: b a) 5% umiditate;
a) neutralizarea agenţilor patogeni de b) 10% umiditate;
pe toate suprafeţele ce vin în c) 50% umiditate.
contact cu bolnavul; 33. Dezinfecţia este operaţia: a
b) distrugerea tuturor a) de distrugere a agenţilor
microorganismelor patogene şi infecţioşi de pe tegumente,
nepatogene inclusiv a sporilor mucoase, obiecte şi din
de pe obiecte cu utilizare încăperi;
medicală; b) de distrugere a paraziţilor de pe
c) inactivarea agenţilor patogeni obiecte;
existenţi pe suprafaţa c) de distrugere a insectelor
instrumentelor chirurgicale. transmiţătoare de microbi.
27. Infecţia de defineşte astfel: a 34. Cât timp trebuie frecate mâinile cu
a) reacţia locală sau generală soluţie antiseptică, înainte de
rezultată din pătrunderea şi aplicarea unei proceduri invazive (ex.
multiplicarea agentului cateterism)? c
microbian în organism; a) 10 secunde;
b) reacţia locală determinată de b) 1 minut;
pătrunderea microbului în c) 2 minute.
organism; 35. Spălarea de decontaminare a mâinilor
c) boala rezultată ca urmare a se face astfel:b
pătrunderii microbului în organism. a) spălare cu apă şi săpun;
28. Sterilizarea ca metodă de prevenire a
infecţiilor reprezintă: b

25
b) spălare cu apă, săpun, frecare b) nu este nici o deosebire;
cu periuţa, uscare şi aplicare de c) este mai concentrată decât soluţia
alcool 2 x 5 ml; dezinfectantă.
c) spălare cu apă, săpun, frecare cu 42. Circuitele funcţionale în unităţile
periuţa, uscare. sanitare respectă următoarele
37. După decesul unui pacient salonul se elemente: a
dezinfectează astfel: b a) circuitul aseptic indică sensul
a) ştergerea patului, pavimentului, cu de circulaţie pentru protecţia
soluţie de var cloros 40 g ‰; împotriva infecţiilor;
b) prin pulverizarea soluţiei de b) circuitul septic asigură condiţii de
aldehidă formică în salon 10-15g protecţie împotriva infecţiilor;
⁄ m3 ; c) între circuitul aseptic şi cel septic
c) ştergerea obiectelor din salon cu funcţionează principiul neseparării
soluţie de cloramină 40 g ‰. circuitelor.
38. Dezinfecţia termometrelor se face prin 43. Infecţiile intraspitaliceşti se definesc
submerjarea lor în soluţie de: a astfel: c
a) cloramină 5-10 g ‰; a) îmbolnăviri de natură infecţioasă
b) alcool 70°; contractate în spital;
c) bromocet 1 g ‰. b) îmbolnăviri de natură infecţioasă
care se manifestă după externarea
pacientului;
39. Soluţia antiseptică are următoarele c) îmbolnăviri de natură
proprietăţi în comparaţie cu soluţia infecţioasă contractate în spital
dezinfectantă: a şi care se manifestă în timpul
a) distruge microorganismele de internării sau după externare.
pe tegumente şi mucoase, fără a
le altera integritatea;

MODULUL 18- ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR


TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau
cu „F” fals

1.Administrarea medicamentelor pe cale orală este contraindicată dacă pacientul refuză


medicamentele; ADEV

2.Oxigenul se administrează după permeabilizarea căilor respiratorii superioare; ADEV

3.Supozitoarele au numai efect local; FALS

4.Asistenta medicală respectă calea de administrare a medicamentului prescris; ADEV

5.Soluţiile injectabile aspirate din fiole se administrează imediat; ADEV

6.Injecţia intradermică are numai scop terapeutic; FALS

26
7.Injecţia intramusculară se realizează în muşchii fesieri; ADEV

8.Paralizia nervului sciatic poate avea drept cauză injecţia intramusculară. ADEV

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-E soluţie uleioasă A. tegumente

2-A unguente B. dizolvare in ser fiziologic

3-B penicilină cristalină C. alimentaţie desodată

4-C preparate cortizonice D. branulă

5-D perfuzie intravenoasă E. injecţie intramusculară

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-D colir A. efect purgativ

2-E conduct auditiv extern B. papulă

3-A supozitoare C. solutie hipertonă

4-B injecţie intradermică D. mucoasă oculară

5-C injecţie intravenoasă E soluţii la temperatura corpului

TESTUL III: b)hematom prin perforarea unui vas;

9.Prin injectia subcutanată se poate c) flebalgie.


introduce in organism: a
15.Accidentele injecţiei intravenoase sunt
a)substanţe medicamentoase urmatoarele, cu excepţia: c
izotonice lichide, nedureroase;
a)flebalgiei,datorită injectării prea
b)substanţe medicamentoase rapide a unor substanţe iritante;
hipertonice;
b)hematomului prin străpungerea
c)subtanţe medicamentoase uleioase. venei;

13.Accidentele injecţiei subcutanate sunt c)paraliziei, prin lezarea nervului


urmatoarele,cu excepţia: c sciatic

a)durere violentă prin lezarea unei 16.Incidentele oxigenoterapiei sunt


terminaţii nervoase; urmatoarele,cu excepţia: c

27
a)distensiei abdominale prin c)introduceţi soluţia de antibiotice in
patrunderea gazului prin esofag; punga cu glucoză

b)emfizemului subcutanat prin 28.Ce antibiotic asociat cu gentamicina îi


infiltrarea gazului la baza gâtului scade eficacitatea cu 50%? c
datorita fisurii mucoasei;
a)penicilina; b)tetraciclina;
c) embolie gazoasă
c)ampicilina
17.In timpul tratamentului cu
cortizon,regimul alimentar va fi: a 30.Riscul mai mare de producere a
tromboflebitelor ca urmare a perfuziilor il
a)desodat; b)hiposodat; constituie: c

a)perfuziile in venele membrului pelvin;


c) normosodat
b)perfuziile pe cateter;
18.Antibioticele sunt: c
c)ambele
a)substanţe organice provenite din
metabolismul celulelor 32.Pentru obtinerea efectului aplicării
vii(mucegaiuri,bacterii) substanţelor medicamentoase pe cale
percutanată se utilizează: c
b) substanţe obţinute prin sinteza
a)inoforeza; b)fricţionarea;
avand proprietăţi
bacteriostatice,bactericide sau c)ambele metode.
antimicotice;
33.Dacă fiola al cărui conţinut trebuie
c) ambele administrat,prezintă un inscris neclar sau
după deschidere cad cioburi in interior,
19.Antibioticele se pot administra pe procedăm astfel: c
urmatoarele căi,cu excepţia: c
a)administrăm conţinutul fără reţinere;
a)orala b)intramusculara si
intravenoasa; b)filtram conţinutul inainte de
administrare;
c) subcutanată
c)nu administram conţinutul
27.Aveţi de administrat la ora 12:00
penicilină şi gentamicină unui pacient care 37.Calea parenterală oferă o serie de
are o perfuzie cu glucoză 5%.Cum avantaje,dar si un mare dezavantaj,
procedaţi? a indicati care este acesta: c

a)injectaţi intramuscular separate a)absorbţie rapidă,totală;


cele doua antibiotice;
b)dozare precisă;
b)asociaţi cele două soluţii de
antibiotice si le injectati intramuscular; c)necesită instrumentar si soluţii
injectabile sterile.

28
42.Apariţia papulei cu aspect de coaja de a)zilnic in acelasi loc;
portocală este caracteristică pentru
injecţia: c b)alternând locurile de elecţie;

a)intravenoasă; b)subcutanată; c)nu există indicaţii speciale

c)intradermică 48.Prin injecţia intramusculară se


administrează: a
43.Pe care din urmatoarele căi de
administrare a medicamentelor,absorbţia a)soluţii izotone,uleioase,coloidale;
se face cel mai putin: c b)soluţii izotone,hipertone;
a)calea intravenoasă; c)soluţii izotone
b)calea intramusculară; 49.Resorbţia medicamentului administrat
c)calea orală prin injecţia intramusculară incepe: c

45.Când un medicament prezintă o a)după 5-10 minute de la administrare;


modificare de aspect ,culoare, miros b)instantaneu;
,asistenta medicală trebuie să ştie că: d
c)imediat după injectare
a)acest lucru se va intampla frecvent
cu unele medicamente si este un fapt 51.Prin introducerea accidentală de aer
lipsit de importantă; intr-un vas de sânge se produce: a

b)medicamentele se administrează dar a)embolie gazoasă;


se consemnează in foaia de observaţie
ca erau modificate; b)hematom; c)paralizie

c)numai farmacistul raspunde de 52.Administrarea medicamentelor pe cale


calitatea medicamentului eliberat; rectală se face cu pacientul asezat in: a

d)medicamentul nu trebuie a)decubit lateral stâng, cu membrul


administrat ci returnat farmaciei in pelvin stâng întins si membrul pelvin
schimbul unuia corespunzător drept flectat;
calitativ
b)decubit dorsal;
46.In care din urmatoarele situaţii injecţia
c)poziţie genupectorală
intradermică se efectuează in scop de
diagnostic: b 53.Administrarea oxigenului pe sondă
nazală se face cu scopul: a
a)infiltraţia intradermică cu novocaină;
a)aprovizionării ţesuturilor cu
b)I.D.R(excepţie la tuberculină);
oxigen în caz de hipoxie;
c)desensibilizare in reacţii alergice
b)creşterii metabolismului energetic al
47.Injecţia subcutanată se efectuează: b organismului;

29
c) ambele variante sunt corecte. 58.Pentru administrarea medicamentelor
in conductul auditiv extern pozitia
54.După administrarea medicamentelor,în pacientului se recomandă a fi: b
sacul conjunctival pot apărea urmatoarele
reacţii locale: c a)decubit dorsal;
a)congestive; b)lăcrimare,prurit; b)decubit lateral pe partea
c)ambele variante sunt corecte sănătoasă;

55.După administrarea medicamentelor c)semişezând,cu capul in


pe mucoasa conjunctivală,asistentul hiperextensie
medical va semnala medicului
manifestările ieşite din comun: c 59.Debitul oxigenului administrat pe
sonda nazală in scop terapeutic va fi de: c
a)diplopie; b)palpitaţii;
a)4litri/minut; b)5litri/minut;
c)ambele variante sunt corecte

56.Administrarea medicamentelor pe c)6litri/minut


mucoasa conjunctivală respectă
urmatoarele principii: b 60.Daca in timpul oxigenoterapiei
pacientul se balonează ,vom recomanda:
a)se folosesc aceleaşi tampoane sau a
comprese pentru ambii ochi;
a)retragerea sondei pana aproape
b)nu se folosesc aceleaşi tampoane de vălul palatin(in cazul in care
sau comprese pentru ambii ochi;
sonda a fost introdusă prea
c)administrarea medicamentelor se profund, oxigenul poate ajunge în
face din interior spre exterior stomac);

57.Administrarea medicamentelor pe cale b)schimbarea alternativă a narinelor


nazală se face cu pacientul aşezat in la introducerea sondei;
poziţie de: a
c)verificarea funcţionării
a)decubit dorsal;
umidificatorului.
b)decubit lateral stang;

c)ortostatism cu hiperextensia capului

MODULUL 23- PNEUMOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC

TESTULI

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau
cu „F” fals .

1. Obiectivul principal în isuficienţa respiratorie acută este


permeabilizarea căilor respiratorii. ADEV
30
2. În obstrucţiile supralotice, pentru permeabilizarea căilor respiratorii,
intervenţia de urgenţă este drenajul postural. FALS
3. În cazul voletului costal se aplică un pansament compresiv pentru
imobilizare. FALS
4. Semnele importante ale pneumotoraxului sunt: junghi toracic,
dispnee, anxietate. ADEV
5. Pentru instalarea drenajului postural toracic, asistenta pregăteşte:
canula traheală şi aspiratorul mecanic pentru secreţii. FALS
6. În îngrijirea pacientului cu traheostomie, o îngrijire importantă o
constituie menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii. ADEV
7. După intervenţiile chirurgicale intratoracice imobilizarea pacientului la
pat se menţine timp îndelungat. FALS
8. Pentru depistarea persoanelor bolnave de TBC pulmonar se
efectuează vaccinarea BCG. FALS
9. Pacientul care prezintă tuse cu expectoraţie este sursă de infecţie
pentru alte persoane. ADEV
10. Pacientul cu afecţiuni respiratorii prezintă anxietate din cauza
tulburărilor de oxigenare cerebrală. ADEV

31
TESTUL II

A. ASOCIAȚI NOŢIUNILE DIN CELE DOUĂ COLOANE

1-E astmul bronsic A mucolitice

2-C pneumonia pneumococica B virajul la tuberculina

3-A bronsita cronica C hepatizatie rosie

4-D ftizia D caverna

5-B primo-infectia tuberculoasa E dispnee paroxistica

B. ASOCIAȚI NOŢIUNILE DIN CELE DOUĂ COLOANE

1-D tuberculoza primara A caverna

2-C pneumonia pneumococica B dispnee paroxistica expiratorie

3-E pneumotorax C febra in platou – 40 C

4-A ftizia D sancru de inoculare

5-B astmul bronsic E aer in cavitatea pleurala

TESTUL III

32
Indicați răspunsurile corecte

MEDICINĂ INTERNĂ

1. Pneumonia francă lobară se defineşte a) Penicilina G;


prin următoarele manifestări clinice cu b) Tetraciclina;
excepţia: e c) Biseptol.
a) frison solemn; 7. Leziunile caracteristice tuberculozei
b) tuse seacă persistentă; primare sunt urmatoarele, cu excepţia : c
c) febră (39 -41°C); a) şancrul de inoculare ,
adenopatiile traheo – bronşice;
d) junghi toracic.
b) leziuni condensate;
e) expectoraţie mucopurulentă c) leziuni cavitare.
8. Tratamentul etiologic al tuberculozei se
2. În BPOC combaterea obstrucţiei realizează prin: b
vizează : a
a) corticoterapie;
a) drenaj postural, aspiraţie b) tuberculostatice;
bronşică, spalatură bronşică; c) antibiotice.
b) administrarea corticoizilor; 9. Complicaţiile pneumoniei sunt: c
c) tratament antibiotic.
3. Sputa din astmul bronşic este: c a) bronşita cronică;
b) emfizemul pulmonar;
a) mucopurulentă; c) pleurezia sero-fibrinoasă.
b) ruginie;
c) alb-sidefie cu aspect perlat. 10. Procesul inflamator în pneumonia
4. Conduita de urgenţă in astmul bronşic pneumococică se desfăşoară în
vizează: a urmatoarele stadii: b
a) administrarea de a) şancru de inoculare,
bronhodilatatoare ,antispastice adenopatiitraheobronşice, leziuni
simpaticomimetice; condensate;
b) administrarea de antitusive; b) congestie, hepatizaţie roşie,
c) drenaj postural. hepatizaţie cenuşie, rezoluţie;
5. Tabloul clinic al pneumoniei c) leziuni infiltrative, cazeoase,
pneumococice cuprinde urmatoarele fibrioase.
simptome: c

a) vomică, febră 37,5 – 38 grade,


greaţă;
b) expectoraţie mucopurulentă , febră
în platou;
c) frison unic , febră 39-40, junghi 11. Tratamentul bronşitei cronice vizează:
toracic. a

a) reducerea iritaţiei bronşice ,


6. Antibioticul de elecţie utilizat în tratamentul infecţiilor rino-
tratamentul pneumoniei pneumococice faringiene, tratamentul
este: a bronhodilatator;

33
b) chimioprofilaxia contacţilor; a) disfonie;
c) administrarea miofilinului şi b) afonie;
corticoterapie i.v. c) răguşeală.
12. Examenul fizic în pneumonia 26. Astmul bronşic în criză se
pneumococică pune în evidenţă: a caracterizeaza prin: a

a) sindrom de condensare a) dispnee paroxistică expiratorie;


pulmonară; b) dispnee inspiratorie şi expiratorie;
b) leziuni cozeoase; c) dispnee paroxistică inspiratorie.
c) leziuni fibro-cavitare. 27. Disfuncţia respiratorie din astmul
13. Leziunea primitivă in TBC se numeşte bronşic este: b
c
a) restrictivă;
a) adenopatie traheo-bronşică; b) obstructivă;
b) tuberculoza miliară; c) mixtă.
c) şancru de inoculare. 28. În perioadele febrile din pneumonia
14. Tratamentul bronhodilatator din pneumococica se recomanda: a
bronşita cronică constă în urmatoarele,cu
excepţia: b a) repaus la pat, regim hidro-
zaharat bogat în vitamine;
a) medicaţie simpaticomimetică; b) regim alimentar desodat;
b) tratamentul infecţiei bacteriene; c) consum excesiv de lichide
c) medicaţie anticolinergică. 29. Primoinfecţia TBC se face: b
NURSING
a) pe cale cutanată;
17. Spirografia explorează: a b) pe cale aeriană;
c) pe cale sexuală.
a) volumele şi capacităţile 30. Metoda utilizată în depistarea
pulmonare; tuberculozei primare este: b
b) volumele pulmonare după
efectuarea unui efort dozat; a) IDR la antimicotice;
c) arborele traheobronşic, folosind b) IDR la tuberculină;
substanţă de contrast. c) IDR la antibiotice.
18. Bronhografia reprezintă examenul: c 31. Profilaxia tuberculozei vizează
urmatoarele obiective , cu excepţia: c
a) radiologic al aparatului respirator;
b) endoscopic al aparatului a) întarirea rezistenţei nespecifice a
respirator; organismului;
c) radiologic al arborelui b) vaccinare antituberculoasă;
traheobronşic. c) vaccinare antigripală.
21. Pentru ameliorarea respiraţiei
pacientului în criză de astm bronşic i se 33. Pentru descoperirea gradului de
dă poziţia: a infecţie tuberculoasă se efectuează : b
a) vaccinarea B.C.G.
a) semişezând cu spatele sprijinit, b) intradermoreacţia la tuberculină
braţele pe lîngă corp; I.D.R;
b) decubit lateral;
c) Trendelemburg. c) reacţia Cassoni.
23. În afecţiunile laringitei , dispariţia vocii
se numeşte :b

34
35. Declanşarea hemoptiziei este a. suflu amfonic;
precedată de: b b. suflu tubar;
c. wheezing.
a) senzaţie de vomă; 43. Profilaxia tuberculozei cuprinde
următoarele, cu excepţia: c
b) caldură retrosternală şi jenă
respiratorie; a) ameliorarea condiţiilor de viaţă;
b) depistarea precoce a bolii;
c) vărsătură. c) vaccinarea antigripală.
44. În pleurezia serofibrinoasă pacientul
36. Durerea toracică poate avea drept prezintă următoarele manifestări de
cauze: c dependenţă, cu excepţia: c

a) afecţiuni cardiovasculare; a) febră, frison;


b) transpiraţii nocturne;
b) afecţiuni pleuropulmonare; c) febră de tip remitentă, durere
toracică.
c) ambele. 45. Astmul bronşic este un sindrom
caracterizat prin: c
37. Definiţia astmului bronşic include, cu
excepţia: a a) dispnee paroxistică inspiratorie;
b) febră şi junghi toracic;
a) reducere ireversibilă a diametrului c) dispnee paroxistică expiratorie
bronhiilor; şi bradipnee.
46. Intervenţia delegată în criza astmatică
b) dispnee expiratorie;
vizează: a
c) reducerea reversibilă a diametrului
a) administrarea de
bronhiilor. bronhodilatatoare şi
corticoterapie;
38. Spirografia explorează: c b) administrarea de antibiotice;
c) drenaj postural.
a) volumele pulmonare după efort; 48. Obiectivele de ingrijire in BPOC
b) arborele traheo-bronşic, folosind vizează: a
substanţa de contrast; a) combaterea obstrucţiei
,inflamaţiei , spasmului;
c) volumele şi capacităţile pulmonare.
b) administrarea penicilinei G;
c) administrarea de lichide calde.
39. Depistarea precoce a îmbolnăvirii cu
TBC se face prin: a

a) IDR la tuberculină;
49. Expectoraţia în pneumonia
b) IDR Cassoni;
pneumococică este : a
c) IDR Dick.
a) roşie – ruginie , vascoasă,
42. Expiraţia în astmul bronşic este aderentă;
b) sidefie – perlată;
insoţită de: c
c) spumoasă , aerată.

35
50. Manifestarea de dependenţă
sugestivă pentru TBC este: b

a) febra 39 – 40 grade C;

b) tuse seacă persistentă peste 3


săptamâni;

c) frison unic 30 – 40 minute.

54. Pentru examenul bacteriologic al


sputei se pregătesc următoarele
materiale: b

a) pahar conic gradat;


b) cutie Petri sterilă;
c) tăviţă renală.
55. Semnele caracteristice ale hemoptiziei
sunt: a

a) senzaţie de gâdilitură a
laringelui, căldură retrosternală,
tuse iritativă cu expulzia
sângelui, gust de sânge;
b) senzaţie de gâdilitură a laringelui,
greaţă, vărsătură, gust de sânge,
transpiraţii profuze;
c) senzaţie de greaţă, vărsături,
căldură retrosternală, gust de
sînge.
57. Pentru stabilirea diagnosticului, în
pleurezia serofibrinoasă asistenta
efectuează la recomandarea medicului
următoarele examinări: a

a) IDR la PPD;
b) testul Schick;
c) IDR Cassoni.

36
MODULUL 24- CARDIOLOGIE ȘI NURSING ÎN CARDIOLOGIE

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau
cu „F” fals .

1. Ateroscleroza coronariana este o cauza a IMA. ADEV

2. Hipertermia nu apare in IMA. FALS

3. In IMA intalnim VSH,fibrinogen si transaminaze crescute. ADEV

4. Senzatia de moarte iminenta este caracteristica in boala Raynaud. FALS

5. Acrocianoza este determinata de vasoconstrictie arteriolara si vasodilatatie capilara –


venoasa. ADEV

6. Sangele venos este adus prin cele 2 vene cave in atriul stang. FALS

7. Ventriculul drept comunica cu artera pulmonara. ADEV

8. Din ventriculul stang sangele este pompat in artera aorta. ADEV

9. Dispneea vesperala este intalnita la bolnavii cu insuficienta cardiaca stanga. ADEV

10. Dispneea paroxistica nu se intalneste in Edemul pulmonar acut . FALS

11. Factorii de risc major a aterosclerozei sunt: fumatul,sedentarismul,HTA. ADEV

12. EKG , exploreaza activitatea bioelectrica produsa de inima si vase. FALS

13. FKG exploreaza zgomotele si suflurile inimii prin inregistrarea grafica. ADEV

14. Pentru efectuarea cateterismului cardiac pacientul necesita o pregatire sumara in


dimineata examenului. FALS

15. Alimentatia reprezinta o ingrijire importanta a pacientului cu HTA. ADEV

16. In arteriopatia obliteranta tegumentele sunt cianotice,reci. FALS

17. Pacientul cu tromboflebita prezinta durere pe traectul venos. ADEV

18. Prevenirea mortii subite in IMA se realizeaza in primul rand prin asigurarea repausului
fizic si psihic al pacientului. ADEV

19. Așezând membrele inferioare mai sus decât restul corpului, se asigură o circulație
venoasă mai bun. ADEV

37
TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Flebografie A fragilitate capilara

2-E Oscilometrie B activitatea bioelectrica a inimii

3-D Fonocardiograma C vene

4-B E.K.G D zgomote cardiace

5-A Testul Rumpel- Leede E pulsatii arteriale

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-E H.T.A A durere precordiala care cedeaza la nitroglicerina

2–C Arteriopatie B dilatari ale venelor

3-D I.M.A C claudicatie intermitenta

4-A Angina pectorala D durere precordiala mai mare de 30 minute

5-B Varice E durere occipitala matinala

C. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-E I.M.A A combaterea infectiei bacteriene

2-C Arteriopatie B purtarea ciorapilor elastici

3-B Varice C evitarea vestimentatiei stramte

4-D Pericardita D evacuarea lichidului

5-A Endocardita E interzicerea oricarui efort fizic si psihic

38
TESTUL III

Indicați răspunsurile corecte:

CARDIOLOGIE- MEDICINA INTERNA

1. Pentru prevenirea complicatiilor a) durere epigastrica;


tromboembolice in infarct miocardic se
administreaza: a b) frecaturi pericardice;

a) heparina; c) bradipnee expiratorie.

b) adrenostazin; 8. Durerea din angina pectorala: a

c) xilina. a) are caracter constrictiv;

2.Urmarirea ideala a unui bolnav cu infarct b) are caracter difuz;


miocardic se face: b c) se percepe pe o suprafata de
a) prin inregistrarea tensiunii arteriale maxim 0,1cm2 .
si a pulsului cel putin o data pe zi; 9. Tratamentul in insuficienta cardiaca
b) prin supraveghere cu ajutorul consta in administrarea de: a
monitoarelor; a) furosemid;
c) nu este necesara inregistrarea b) fluocinolon;
tensiunii si a pulsului.
c) fasygin.
4. Digitala este: a
10.Tratamentul in HTA se face cu: a
a) stimulent cardiac;
a) captopril;
b) stimulent cerebral;
b) clotrimazol; c) cohmicina.
c) stimulent respirator.
11. Sindromul de ischemie arteriala
5. Durerea din infarct miocardic acut: c cronica se caracterizeaza din punct de
a)este indicata cu degetul; vedere clinic prin: c

b) este declansata de respiratii a) tegumente cheratozice;


profunde; b) hipertrofie musculara;
c) cedeaza la antilagice majore. c) tulburari trofice ale fanerelor.

12.Cel mai frecvent agent etiologic in


6. Tabloul clinic in pericardita consta in: b endocardita bacteriana este: c

39
a) stafilococul; CARDIOLOGIE- CHIRURGIE

b)pneumococul; 26.Care este clasificarea hemoragiilor


dupa sediul sangerarii? b
c) streptococul viridans.
a) arteriale,venoase,capilare,mixte
15. Cicatricea fibroasa in I.M.A se b) externe,interne,exteriorizate,inte
formeaza in perioada: d rstitiale;
c) accidentale,chirurgicale,posttraum
a) prodromala; atice,medicale;
d) mici, mijlocii,mari,cataclismice.
b)de debut; 28.In care dintre hemoragiile de mai jos se
pierde mai repede sange? c
c) de stare;
a) hemoragie venoasa;
d) de convalescenta b) hemoragie capilara;
c) hemoragie arteriala;
18. Leziunea caracteristica in IMA este: a
d) hemoragie venoasa si
capilara.
a) necroza ischemica miocardica;
33. In ce ritm se efectueaza masajul
b) fibroza hepatica; cardiac extern? a

c) inflamatia miocardica. a) 60-80/minut;

19.Principala cauza a anginei pectorale b) 16-18/ minut;


este: b
c) 20-40/minut;
a) afectiuni pulmonare;
d) 80-100/minut.
b) aterosleroza coronariana ;
c) hipotiroidism.
34.Unde palpam in mod normal socul
20.Simptomul cel mai constant in
apexian? a
insuficienta cardiaca stanga este: b
a) saptiul V intercostal stang pe
a) tuse;
b) dispneea; linia medio- claviculara;
c) hepatalgie;
b) spatiul III intercostal parasternal
d) edemul pulmonar acut.
22. Perioada cea mai critica din IMA este: stang;
b
c) la mijlocul sternului.
a) perioada prodromala;
35.Care este ritmul cardiac normal? a
b) perioada de debut;
a) 60-80 batai/minut;
b) 40-50 batai/minut;
c) perioada de stare.
c) 50-60 batai/minut;
25.Uruitura diastolica se intalneste in: c d) 80-100 batai/minut.

a) insuficienta aortica;
b) stenoza aortica; 37.Durere toracica cu caracter constrictiv
c) stenoza mitrala. retrosternal,cu iradiere spre gat si bratul
stang intalnim in: b

40
a) pneumonie,pleurezie; a)tegumente palide ,reci;
b) cardiopatie ischemica
dureroasa,angor pectoris; b)tegumente cianotice la extremitati;
c) nevralgie intercostala;
d) afectiuni esofagiene c)edem dupa ortostatism prelungit,
38.Durerea sub forma de claudicatie vase superficiale dilatate
intermitenta apare in: b
47. Flebografia reprezinta: b
a) varice;
b) sindrom de ischemie cronica a) examenul endoscopic venos;
periferica;
c) sindromul de ischemie acuta b) examenul radiologic venos;
periferica;
d) insuficienta venoasa cronica. c) masurarea presiunii venoase.
39.In precizarea diagnosticului de infarct
49. Electrocardiografia consta in : a
miocardic , de un real folos este
precizarea cresterii: a a) inregistrarea biocurentilor
produsi de miocard in cursul unui
a) transaminazei (GOT);
b) fosfatazei alcaline; ciclu cardiac;
c) lipidemiei;
b) reprezentarea grafica a zgomotelor
d) amilazemiei.
40.Care din metodele de mai jos de produse intr-un ciclu cardiac;
explorare a aparatului cardio- vascular
c) curba rezultata din inregistrarea
sunt metode neinvazive? b
grafica a socului apexian.
a) examenul radiologic standard al
55. Persoanele cu risc in aparitia
inimii si vaselor mari;
b) EKG , ecocardiograma; endocarditei infectioase sunt: a
c) cateterismul cardiac;
d) angiocardiografia. a) cele cu valvulopatii dobandite
42.Ce medicatie este indicata la arteritici dupa RAA;
pentru pregatirea lor pentru operatie? a
b) persoanele cu obezitate;
a)vasodilatatoare,anticoagulante
c) cele cu malformatii cardiace
,antibiotice;
congenitale.
b) anticoagulante ,
56. Pacientul cu pericardita se plange de
sedative,antitermice;
durere cu localizare: b
c) medicatie antiaritmica,antialgica;
a) retrosternala accentuata de
d)coagulante,vitaminoterapie. tuse,inspiratie;

b) retrosternala iradiata in umarul


stang;

c) hipocondrul stang accentuata de


CARDIOLOGIE -NURSING tuse.

46.Boala varicoasa se caracterizeaza prin: 57. Manifestarile de dependenta intalnite


c la pacientul cu HTAsunt: b

41
a) palpitatii,varsaturi; c) ambele.

b) dispnee, cefalee 70. Pulsul: c


occipitala,tulburari de vedere;
a) se percepe cu policele
c) dispnee,poliurie.
b) se percepe pe vena cava
59. Dnul I.S.de 54 de ani,fumator,lucrator inferioara;
in constructii,afirma ca de doua luni
prezinta dureri la mers in gamba c) este neregulat in aritmia
stanga,care s-au accentuat extrasistolica.
,determinandu-l sa intrerupa mersul 71. Pulsul: b
pentru a-i ceda durerea. Care poate fi
cauza durerii? b a) duritatea lui denota hipotensiune;

a) alterarea circualtiei venoase; b) se percepe prin compresiunea


unei artere pe un plan dur;
b) alterarea circulatiei arteriale
periferice; c) nu se modifica in caz de febra.

c) ambele. 73. In cazul electrocardiografului


montarea electrodului rosu se face la: a
63. Pacientului cu varice i se recomanda
purtarea ciorapilor elastici pe care ii a) mana dreapta;
imbraca astfel: a
b) mana stanga;
a) fiind asezat in pat cu membrul
inferior orizontal; c) piciorul stang.

b) fiind in pozitie sezand pe scaun; 74. In cazul electrocardiografului


montarea electrodului galben se face la:
c) in ortostatism. b

66. Alimentatia pacientului cu insuficienta a) mana dreapta;


cardiaca urmareste: c
b) mana stanga; c) piciorul stang.
a) reducerea cantitatii de glucide /24
h; 75. In cazul electrocardiografului
montarea electrodului verde se face la: b
b) reducerea numarului de mese /
24h; a) mana dreapta;

c) reducerea consumului de NaCl b) piciorul stang;


si a cantitatii de lichide.
c) picior drept.
69. Palpitatiile ca manifestari de
76. In cazul electrocardiografului
dependenta apar: c
montarea electrodului negru se face la: c
a) in bolile cardiace;
a) mana dreapta;
b) dupa abuz de cafea,tutun;
b) piciorul stang;

42
c) picior drept. a) spatiul V intercostal stang pe linia
medioclaviculara;
77. In cazul electrocardiografului
montarea electrodului precordial V 1se b) la intersectia dintre orizontala
face in: a dusa de la V4 si linia axilara
anterioara stanga;
a) spatiul IV intercostal pe
marginea dreapta a sternului; c) la intersectia dintre orizontala dusa
din V4 si linia axilara mijlocie stanga.
b) spatiul IV intercostal pe marginea
stanga a sternului; 81. In cazul electrocardiografului
montarea electrodului precordial V6 se
c) spatiul V intercostal stang pe linia face in: c
medioclaviculara.
a) spatiul V intercostal stang pe linia
78. In cazul electrocardiografului medioclaviculara;
montarea electrodului precordial V 2 se
face in: b b) la intersectia dintre orizontala dusa
de la V4 si linia axilara anterioara
a) spatiul IV intercostal pe marginea stanga;
dreapta a sternului;
c) la intersectia dintre orizontala
b) spatiul IV intercostal pe dusa din V4 si linia axilara mijlocie
marginea stanga a sternului; stanga.
c) spatiul V intercostal stang pe linia 82. Pozitia indicata pentru pacientii cu
medioclaviculara. edem pulmonar acut este: c
79. In cazul electrocardiografului a) pozitie Trendelenburg;
montarea electrodului precordial V 3 se
face in:c b) pozitie decubit dorsal;

a) spatiul IV intercostal pe marginea c) pozitie sezanda cu gambele


dreapta a sternului; atarnand la marginea patului.

b) spatiul IV intercostal pe marginea 83.Durerea din infarct miocardic dureaza:


stanga a sternului; b

c) la jumatatea distantei dintre V2 si a) mai putin de 30 minute;


V4.
b) peste 30 minute ;
80.In cazul electrocardiografului montarea
electrodului precordial V 5 se face in: b c) intre 5 secunde si 20 minute.

43
MODULUL 25- GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN
GASTROENTEROLOGIE

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați


adevărat cu „A” sau cu „F” fals .

1. Regimul alimentar în boala ulceroasă este acelaşi indiferent de faza


evolutivă a bolii. FALS
2. Deficitul de volum lichidian se instalează la pacientul cu stenoză pilorică
din cauza diareei.FALS
3. Pacientul cu enterocolită acută nu este sursă de infecţie pentru alte
persoane. FALS
4. Pacientul cu ciroză hepatică poate prezenta gingivoragii şi
epistaxis.ADEVARAT
5. După intervenţiile chirurgicale pe intestinul gros nu se impun restricţii
alimentare din a doua zi a operaţiei. FALS
6. Explorarea radiologică gastro-intestinală este contraindicată la pacienţii
cu hemoragie gastro-intestinală acută.ADEVARAT
7. Substanţa de contrast folosită pentru explorarea colonului poate fi
administrată pe cale orală şi intravenos.FALS
8. După efectuarea gastroscopiei pacientul poate prezenta ca manifestări:
disfagie, tumefacţia amigdalelor, subfebrilitate. ADEVARAT
9. Pacientul care a fost supus unei gastroscopii şi i s-a prelevat un fragment
de ţesut pentru biopsie, este atenţionat să nu consume alimente fierbinţi
după investigaţie.ADEVARAT
10. Asistenta medicală educă pacientul cu pancreatită cronică să evite
mesele copioase.ADEVARAT
11. Examenul pentru cercetarea hemoragiilor oculte în scaun trebuie să fie
precedat de un regim standard - prânzul Schmidt-Strassburger.FALS

44
TESTUL II

A. Asociati notiunile din cele doua coloane

1-B Vărsături cu conţinut bilios A cancer gastric

2-A Vărsături cu conţinut sanghinolent B dischinezie biliară

3-D Vărsături cu conţinut fecaloid C alcoolici


4-C Vărsături cu conţinut mucos D ocluzie intestinală
5-E Vărsături cu conţinut alimentar E stenoză pilorică

B.

1-B Vărsături matinale A stenoză pilorică

2-C Vărsături postprandiale precoce B alcoolism

3-E Vărsături postprandiale tardive C ulcer gastric

4-A Vărsături la 24 h după masă D sindrom de HTIC

5-D Vărsături în jet, neprecedate de greţuri E ulcer duodenal

TESTUL III

Indicați răspunsurile corecte

MEDICINĂ INTERNĂ

1. Următoarele simptome sunt caracteristice a) alimentaţie fracţionată 5-6 mese/zi,


pentru cancerul gastric:c cu orar regulat;
a) durere în flancul abdominal drept; b) evitarea consumului de condimente,
b) flatulenţă; tocături, afumături, alcool ,tutun;
c) anorexie selectivă pentru carne şi c) evitarea consumului de
grăsimi. medicamente antiinflamatoare,
nesteroidiene şi cortizonice;
2.Ciroza hepatică este cel mai frecvent d) toate.
cauzată de :a 4.Colonul iritabil se caracterizează prin :a
a) diaree postprandială;
a) alcoolism; b) scaun cu mucus, puroi, sânge;
b) paraziţi; c) epigastralgii.
c) infecţii biliare.
3.În ce constă tratamentul igieno-dietetic
într-o gastrită cronică:d

45
7.Durerea în colica biliară are următoarele 15.Complicaţia cea mai frecventă a ulcerului
caracteristici:a gastro-duodenal este: b
a) este localizată în hipocondrul a) cancerul gastric;
drept şi iradiază în regiunea dorso- b) hemoragia digestivă;
lombară; c) gastrita cronică.
b) este localizată în hipocondrul drept , 17.Ce regim alimentar dăm la începutul
iradiază în membrul inferior şi cedează pancreatitei acute?c
la administrare de antispastice; a) regim hipoproteic;
c) localizare tipică în epigastru şi b) regim hidro-lacto-zaharat;
cedează la administrare de morfină. c) repaus digestiv absolut, sondă de
8.Următoarele explorări paraclinice confirmă aspiraţie gastrică.
prezenţa ulcerului gastric:b 19.Pancreatita acută este un sindrom
a) VSH crescut; abdominal acut caracterizat prin :a
b) endoscopia gastrică; a) dureri abdominale violente în
c) hemoragii oculte. etajul superior şi alterarea marcată a
9.Într-o pancreatită acută , cu evoluţie fără stării generale;
complicaţii , tratamentul de bază este b) durere în hipocondrul drept cu
medical şi în conducerea tratamentului se iradiere în umăr , stare generală uşor
va ţine seama de:a alterată;
a) evoluţia stării generale , a febrei, a c) dureri în fosa iliacă dreaptă cu
leucocitozei, a amilazemiei; greţuri şi vărsături.
b) evoluţia durerii şi posibilitatea de 20.Într-o litiază biliară coloraţia icterică
reluare rapidă a alimentaţiei; persistentă a sclerelor , mucoaselor şi
c) sedarea bolnavului şi reluarea cât tegumentelor poate fi dată de : b
mai rapid a vieţii normale. a) inflamaţia peretelui colecistic;
b) prezenţa unui obstacol în
CHIRURGIE coledoc;
11.Lipotimia în ortostatism apare la un c) un proces inflamator al căilor biliare.
bolnav cu hemoragie digestivă superioară , 21.La palparea abdominală a unui pacient
în cazul unei pierderi de masă circulantă:b cu ulcer gastro-duodenal perforat apar
a) mică; următoarele caracteristici:c
b) medie; a) palparea este nedureroasă;
c) mare. b) abdomenul este elastic , nedureros;
12.Sunt cauze de HDS: b c) abdomenul este rigid (de lemn).
a) ulcerul aton; 22.Care este semnul clinic sigur al ocluziei
b) cancerul gastric; intestinale?c
c) traumatismul căilor biliare. a) vărsăturile;
13.Manifestarea caracteristică în ulcerul b) greţurile;
gastric perforat este: c c) oprirea tranzitului pentru materii
a) meteorism abdominal; fecale şi gaze ;
b) agitaţia extremă; d) meteorismul.
c) ,, abdomen de lemn”. 24.Un bolnav cu durere intensă ,colicativă ,
14.O hemoragie digestivă în care pacientul situată în hipocondrul drept , cu iradiere în
a pierdut 1000-1500 ml de sânge este:c umăr şi spate, cu durată mare, febră, care
a) asimptomatică; este temporar sau deloc influenţată de
b) are semne clinice caracterizate prin antispastice şi antialgice, poate fi produsă
tahicardie, ameţeli, vedere ca prin de : b
ceaţă, lipotimie; a) colică renală;
c) are semnele caracteristice şocului b) colecistită acută;
hemoragic c) colică hepatică;
d) apendicită acută subhepatică.

46
26.Hemoragia de la nivelul aparatului 35.Examenul util pentru precizarea unor
digestiv exteriorizată prin vărsături se diagnostice nesigure când este vorba de
numeşte: b malignitatea sau benignitatea unui ulcer
a) hemoptizie; este:b
b) hematemeză; a) examenul radiografic;
c) melenă. b) gastroscopia ;
c) cercetarea hemoragiilor oculte.
NURSING 36.Examenul endoscopic rectosigmoidian
27.Organele cavitare ale abdomenului se este contraindicat la pacienţii cu:c
pot evidenţia prin:a a) constipaţie;
a) examinarea cu sulfat de bariu; b) diaree cronică;
b) examinarea cu lipiodol ultrafluid; c) pusee hemoroidale acute.
c) examinarea cu pobilan. 39.Explorarea funcţională a pancreasului
30.Irigoscopia este :b se face prin metode directe şi indirecte .
a) examinarea radiologică a colonului Enzimele pancreatice se cercetează în:c
fără substanţă de contrast; a) sânge;
b) examinarea radiologică a b) suc pancreatic;
colonului cu substanţă contrast; c) sânge, urină, suc pancreatic.
c) examinarea endoscopică a 40.În caz de digestie deficitară, la examenul
colonului. microscopic al materiilor fecale se
31.Colangiografia constă în :b depistează:b
a) radiografierea veziculei biliare a) rare fibre musculare;
umplută cu substanţă de contrast b) steatoree;
administrată pe cale orală; c) celuloză în cantităţi mici.
b) radiografierea căilor biliare 41.Examenul materiilor fecale pentru reacţia
inclusiv a colecistului prin umplerea Adler se face după trei zile de regim
cu substanţă de contrast alimentar:a
administrată pe cale intravenoasă; a) lacto-făinos;
c) radiografierea organelor cavitare ale b) complet;
abdomenului după adminstrarea c) care să conţină zarzavaturi verzi şi
substanţei de contrast pe cale orală . carne .
33.Intervenţiile cu rol autonom ale asistentei 42.Vărsăturile ce conţin alimente ingerate
medicale în cazul gastroscopiei sunt cu 1-2 zile înainte sunt caracteristice
următoarele , cu excepţia: c pentru:c
a) asigură pacientului un climat calm , a) ulcerul gastro-duodenal necomplicat;
de căldură umană; b) varice esofagiene;
b) anunţă pacientul să nu mănânce, să c) stenoza pilorică.
nu fumeze în seara precedentă şi în 43.Durerea ca şi manifestare în ulcerul
dimineaţa investigaţiei; gastric apare : b
c) evaluează gradul anxietăţii a) la 3-4 ore după masă;
pacientului şi îi administrează o b) la 30 minute după masă ;
tabletă de diazepam. c) nu are legătură cu alimentaţia .
34.Pentru determinarea hemoragiilor oculte 46.Durerea care prezintă periodicitate şi
se utilizează:b apare de obicei toamna şi primăvara este
a) testul Addis- Hamburger; întâlnită la pacienţii cu:a
b) testul Adler; a) ulcer gastro-duodenal;
c) proba de digestie. b) litiază biliară;
c) rectocolită.

47
47.Manifestările de dependenţă întâlnite în b) în timpul meselor;
hemoragia digestivă sunt : b c) înaintea meselor.
a) senzaţia de greaţă , vărsături, 57.Vărsăturile postoperatorii cauzate de
căldură retrosternală; staza gastrică se combat prin:c
b) paloare, transpiraţii reci a) administrarea antivomitivelor;
abundente, hipotensiune arterială; b) nu se combat, sunt normale
c) senzaţia de gâdilare a laringelui, postoperator;
vărsături, hipertensiune arterială. c) introducerea sondei nazo-gastrice
48.Caracteristicile durerii în ulcerul gastric pentru drenarea secreţiei, urmată de
sunt:c spălătură gastrică.
a) durere în epigastru, violentă , ca o ,, 59.Regimul alimentar al purtătorului de
lovitură de pumnal” cu iradiere dorsală; colostomă este:c
b) durere în hipocondrul drept însoţită a) bogat în proteine şi grăsimi;
de greţuri şi vărsături; b) bogat în hidraţi de carbon şi
c) durere localizată în epigastru proteine;
însoţită de senzaţia de arsură. c) sărac în lipide şi celuloză.
49.Intervenţiile cu rol autonom ale asistentei 60.Durerea în afecţiunile digestive prezintă
medicale în îngrijirea pacienţilor cu ciroză unele caracteristici.Durerea cu localizare în
hepatică sunt: a hipocondrul drept ce iradiază în umărul
a) asigurarea alimentaţiei , drept este întâlnită în :a
măsurarea şi notarea diurezei şi a) litiaza biliară;
greutăţii corporale; b) ulcerul duodenal;
b) pregătirea pentru flebografie; c) rectocolită.
c) efectuarea examenelor de laborator 61.În bolile digestive, substituenţii acidităţii
ale sângelui. gastrice sunt administraţi astfel;c
51.După oprirea vărsăturilor , un pacient a) la 2 ore după mese;
diagnosticat cu colecistită este realimentat b) înaintea meselor;
astfel:a c) în timpul meselor.
a) cu cantităti mici de ceai , din oră 62.Pentru combaterea durerilor unui pacient
în oră; diagnosticat cu colecistită acută i se
b) cu supe strecurate de zarzavat; administrează:c
c) cu lactate, smântână , peşte. a) 1 fiolă Morfină;
53.În bolile digestive ora de administrare a b) 1 fiolă Mialgin;
medicaţiei antisecretoare este: c c) 1 fiolă Papaverină şi 1 fiolă
a) după mese; Scobutil la nevoie

48
NEFROLOGIE, UROLOGIE ȘI
NURSING ÎN AFECȚIUNILE RENALE
TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals .

1.Examenul sedimentului urinei este cel mai important pentru stabilirea dignosticului de infecţie
urinară.FALS

2.Pentru evidenţierea proteinuriei se va recolta urină din 24 de ore.FALS

3.Creatinina sanguină este de 0.6 – 1.2 mg%.ADEVARAT

4.Cistoscopia reprezintă examenul radiologic al vezicii urinare.FALS

5.Pacientul cu glomerulonefrită prezintă probleme de dependenţă : alterarea circulaţiei şi


alterarea eliminării urinare.ADEVARAT

6.Edemele în bolile renale sunt albe şi pufoase.ADEVARAT

7.Pentru corectarea dezechilibrului hidroelectrolitic în I.R.A. se vor măsura pierderile de lichide


la care se adaugă câte 100 – 150 ml soluţie hidratantă pentru fiecare grad de
temperatură.FALS

8.Hemodializa reprezintă cea mai eficientă metodă de epurare extrarenală.ADEVARAT

9.În I.R.C. alimentaţia este normoproteică si normosodată.FALS

10.În perioada postoperatorie în intervenţiile pe rinichi urina se captează numai prin tuburi de
dren.FALS

TESTUL II - A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1E Semnul godeului A urocultură


2A Examen bacteriologic B sânge

3C Glomerulonefrită acută C streptococ betahemolitic

4B Hematurie D 3000 ml urină


5D Poliurie E edem renal

49
B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1C Urografie A iodura Na 10%


2D Cistoscopie B hemodializă
3B I.R.C. C substanţă iodată injectată i.v.
4A Pielografie D endoscopie
5E Hipostenurie E urină diluată

TESTUL III

MEDICINA INTERNA

2.Diureza normală este de :c

a) 500 – 100 ml pe 24 ore;

b) 1500 – 2500 ml pe 24 ore;

c) 1000 – 2000 ml pe 24 ore.

6.Glomerulonefritele sunt afecţiuni renale caracterizate prin : b

a) afectarea interstiţiului renal ;

b) proteinurie de peste 3.5 g pe 24 de ore;

c) prezenţa germenilor în urină ( peste 100.000 germeni pe ml)

9.Sindromul urinar din glomerulonefrita acută se traduce prin :b

a) poliurie şi polakiurie;

b) leucociturie masivă;

c) hematurie întotdeauna inferioară leucocituriei.

11. Dintre factorii de litogeneză fac parte şi : a

a) creşterea concentraţiei sărurilor urinare;

b) hipertiroidie;

c) solubilitatea crescută a unor constituenţi urinari (oxalat, acid uric).

12. Principalul element diagnostic al unei infecţii urinare îl reprezintă :c

a) febra înaltă însoţită de frisoane şi alterarea stării generale; b) durerea lombară colicativă;

c) bacteriuria semnificativă.

50
13.Cea mai importantă măsură terapeutică în hematurie este :b

a) tratamentul hemostatic cu vitamina K 3 – 4 fiole pe zi, etampsilat 2 – 3 fiole pe zi,


adrenostazin 2- 3 fiole pe zi;

b) tratament etiologic prin descoperirea şi tratarea cauzei care o produce (litiază,


tumori, corpi străini, etc);

c) inlocuirea pierderilor sanguine prin transfuzii de sânge, plasmă, masă eritrocitara.

CHIRURGIE

14.Care este cifra minimă a tensiunii arteriale sistolice, ca să se poată produce filtrarea renală?
c

a) 50 mmHg;

b) 60 mmHg;

c) 70 mmHg.

15.Care este investigaţia radiologică, care ne dă datele cele mai precise privind aspectul
anatomic si funcţia aparatului urinar ?c

a) cistografie;

b) pielografie ascendentă;

c) urografie intravenoasa.

d)uretero-pielografie retrogradă.

18. Colica renală este produsă de :c

a) calculi mari care stagnează în bazinet;

b) calculi vezicali;

c) calculi mici, care migrează din bazinet în ureter;

d) urini hiperconcentrate în săruri urinare.

20. In care din următoarele afecţiuni globul vezical apare cel mai frecvent ?c

a) traumatism de bazin, cu fractură de pube;

b) litiază renală;

c) adenom de prostată;

d) prostatită cronică.

51
21.Care sunt cele mai eficiente tratamente ale adenomului de prostată ? d

a) tratamentul hormonal;

b) tratamentul fizioterapic;

c) cateterismul vezical;

d) tratamentul chirurgical constând in adenomectomie pe cale transvezicală sau prin


rezecţie endoscopică transuretrală.

24.Care din anuriile de mai jos sunt cele mai grave şi se remediază extrem de greu?b

a) anuriile produse de şocul traumatic sau hemoragic;

b) anuriile renale;

c) anuriile produse prin sindromul de deshidratare;

d) anuriile postrenale.

NURSING NEFROLOGIE

27.Pregătirea alimentară a pacientului pentru radiografie renală simplă se face astfel: b

a) 2- 3 zile alimentaţie colecistokinetică;

b) 2-3 zile alimentaţie neflatulentă, nefermentescibilă;

c) 2-3 zile alimentaţie desodată.

28. Recoltarea urinei pentru proba Addis- Hamburger se face în modul următor :c

a) prima urină de dimineaţă;

b) urina din 3 in 3 ore, timp de 24 de ore;

c) urina din 3 ore, obţinută după ce pacientul a urinat dimineaţa şi apoi a stat în repaus
la pat.

29.Urografia reprezintă :a

a) examenul radiologic al aparatului renal folosind ca substanţă de contrast pe bază


de iod, injectată intravenos;

b) examenul radiologic al aparatului renal folosind ca substanţă de contrast iodură de sodiu


10%, injectată prin cateterism ureteral;

c) examenul radiologic al vezicii urinare.

52
30. După cistoscopie pacientul necesită ingrijiri :c

a) suprimarea alimentaţiei pe cale naturală;

b) clismă evacuatoare;

c) aplicarea unui termofor în regiunea hipogastrică, administrare de antispastice.

31. Proba Volhard explorează :b

a) clearance-ul la uree;

b) capacitatea rinichiului de diluţie şi concentraţie a urinei;

c) sedimentul urinar.

32. Sediul hematuriei macroscopice se precizează prin :a

a) proba celor trei pahare;

b) proba Adiss – Hamburger;

c) proba Zimniţki.

33. Caracteristicile durerii în colica renală sunt :b

a) localizare suprapubiană, iradiere în tot abdomenul, este vie;

b) localizare lombară, cu iradiere spre organele genitale externe, intensă, profundă;

c) localizare lombară, bilaterală, cu iradiere în tot abdomenul.

34.Se recomandă unui pacient efectuarea unei radiografii renale pe gol, de urgenţă,
pentru care este pregătit astfel :c

a) clismă evacuatoare;

b) spălătură vezicală;

c) nu se face pregătire.

35. Într-o calculoză renală, până la eliminarea calculului, în planul de îngrijire al pacientului, vor
fi aplicate următoarele intervenţii:a

a) creşterea ingestiei de lichide la 3 l pe zi;

b) măsurarea cantităţii de urină pe 6 ore;

c) determinarea cantităţii de albumină in urină.

53
38.Diagnosticul de certitudine în infecţiile urinare este susţinut de :b

a) examenul sumar de urină;

b) urocultură;

c) valoarea ureei şi a creatininei în sânge.

39. Un pacient de 17 ani este internat cu diagnosticul insuficienţă renală acută şi prezintă :b

a) poliurie;

b) anurie;

c) disurie.

43. Care din următoarele manifestări sugerează un traumatism renal in cazul unui pacient cu
politraumatism :b

a) durere lombară;

b) hematurie macroscopică;

c) vărsături.

44. Ca manifestări de dependenţă în perioada iniţială in cazul adenomului de prostată


întâlnim :b

a) incontinenţă urinară;

b) jet urinar fără presiune, întrerupt;

c) retenţie acută de urină.

45. În litiaza urică, pacientului i se recomandă regim alimentar bogat în : a

a) vegetale cu restricţie de proteine;

b) sucuri de citrice;

c) produse lactate, carne.

50.La un pacient cu hematurie macroscopică proba celor trei pahare permite precizarea : a

a) sediului hematuriei;

b) intensităţii hematuriei;

c) durata hematuriei.

54
51. În ingrijirea unui pacient cu anasarcă, intervenţiile autonome ale asistentului medical
sunt :a

a) monitorizarea diurezei;

b) administrarea tratamentului;

c) administrarea regimului alimentar hipocaloric, hiperproteic.

52.Edemele din bolile renale sunt :a

a) albe, pufoase;

b) cianotice, indurate;

c) roşii, tegumentele prezentând teleangiectazii.

53. Postoperator, la un pacient care prezintă glob vezical, se recomandă:c

a) administrarea de diuretice;

b) imobilizarea la pat;

c) montarea unei sonde urinare.

54. Deteriorarea funcţiei renale implică modificarea regimului alimentar al pacientului, restricţiile
vizând aportul de:a

a) proteine;

b) lipide;

c) glucide.

55. Poliuria reprezintă :c

a) micţiuni frecvente cu cantitate mică de urină;

b) dureri la micţiune;

c) cantitate mare de urină eliminată în 24 de ore.

56. Polakiuria este : c

a) cantitate mare de urină pe 24 de ore;

b) incontinenţă urinară;

c) micţiuni dese cu cantitate mică de urină.

55
57. Conduita de urgenţă în caz de retenţie urinară se referă la : c

a) administrarea de diuretice;

b) administrarea de antispastice;

c) sondaj vezical.

58.Urina pentru efectuarea unui examen bacteriologic se recoltează :a

a) în condiţii sterile, în recipient special;

b) un eşantion din cantitatea eliminată în 12 ore;

c) numai după administrarea a 2 l de ceai neîndulcit.

60.Ce intelegem prin sondă à Démeure:a

a) sondă fixată, lăsată timp îndelungat în vezica urinară;

b) repetarea sondajelor vezicale;

c) dilatarea uretrei stricturate cu ajutorul sondelor.

61. În îngrijirea postoperatorie a unui pacient cu nefrectomie asistenta medicală are ca prioritate
în îngrijire:a

a) măsurarea debitului urinar, orar;

b) prevenirea întoarcerii pacientului pe partea operată;

c) să fixeze bine tuburile de dren.

62. Pacientul B.B. prezintă anurie. Asistenta constată :a

a) absenţa urinei in vezica urinară:

b) scăderea cantităţii de urină pe 24 de ore;

c) eliminarea urinei cu dificultate.

63.În îngrijirea postoperatorie a bolnavului cu nefrectomie, asistenta va asigura poziţia


pacientului :c

a) decubit dorsal;

b) poziţia Fowler;

c) decubit lateral pe partea sănătoasă.

56
64. Hipostenuria reprezintă densitatea urinei:c

a) normală;

b) crescută;

c) scăzută.

65.Anuria reprezintă :a

a) absenţa urinei in vezică;

b) scaderea cantităţii de urină;

c) eliminarea urinei cu dificultate.

66. Poliuria reprezintă :b

a) micţiuni frecvente in cantităţi mici;

b) eliminarea unei cantităţi mai mari de 2500 ml;

c) sete exagerata

57
MODULUL 27- CHIRURGIE GENERALĂ ȘI NURSING ÎN
CHIRURGIE GENERALĂ

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals .

1. La locul accidentului, ca prim ajutor, se aplica unguent pe arsura. FALS

2. Flictenele nu se sparg in acordarea primului ajutor in arsuri. ADEV

3. Daca pacientul cu arsuri prezinta sete, i se vor da sa bea lichide dulci cat doreste. FALS

4. In timpul transportului pacientului cu arsuri, in ambulata i se poate administra o perfuzie cu


ser fiziologic. ADEV

5. Dupa rahianestezie, pacientul se transporta in pozitie decubit dorsal, cu capul intors lateral .
ADEV

6. Dupa rahianestezie pulsul poate fi tahicardic. FALS

7. Ingrijirile imediate dupa operatie constau in: supravegherea faciesului si a comportamentului,


supravegherea functiilor vitale, supravegherea pansamentului , evacuarea vezicii. ADEV

8. Pregatirea speciala a bolnavilor cu risc operator are ca scop corectarea deficientelor


organismului, restabilirea echilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic, prevenirea complicatiilor ce
pot aparea postoperator. ADEV

9. Revenirea sensibilitatii dupa rahianestezie la membrele inferioare se face de la haluce spre


radacina coapsei. FALS

10. Rabia se poate transmite prin plagi muscate de animale. ADEV

11. Plaga la sfarsitul pansamentului trebuie sa fie sangeranda. FALS

12. Pentru mentinerea pansamentului la nivelul nasului se foloseste bandaj in T. FALS

13. Cand avem o sangerare in 1/3 a antebratului stang, cu sange negricios care curge in jet
continuu aplicam garoul dedesubtul plagii. ADEV

14. Agentul etiologic cel mai frecvent al infectiilor degetelor si mainii este stafilococul. ADEV

15. Contractura generalizata in opistotonus este intalnita in tetanos. ADEV

58
TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-D Melena A varsatura


2-A Hematemeza B sputa
3-B Hemoptizie C urina
4-C Hematurie D scaun
5-E Epistaxis E rinoragie

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1–C Furuncul A flictena cu continut serocitrin

2-D Abces cald B agent etiologic streptococul

3-E Acnee C inflamatie a aparatului polisebaceu

4-B Erizipel D infectie purulenta bine delimitata

5-A Arsura gr.II E leziune inflamatorie a glandelor


seboreice
Testul III

Indicați răspunsurile corect

2. Profilaxia emboliei pulmonare postoperatorii urmareste prevenirea trombozelor venoase si a


declansarii tromboemboliei in: c

a) preoperator

b) postoperator

c) preoperator, intraoperator si postoperator

3. Care este cauza tahipneei in cazul unei hemoragii? b


a. scaderea CO2 din sange si tesuturi

b. cresterea CO2 in sange si excitarea centrului respirator din bulb

c. vasoconstrictia arteriala

d. scaderea hematocritului

4. Varsaturile care apar imediat dupa interventia chirurgicala au drept cauza: a

59
a. narcoza si iritatia peritoneala

b. aparitia unui ulcer de stres

c. nu s-a administrat clisma evacuatorie in preziua operatiei

6. Cum putem face o hemostaza provizorie cand avem o sangerare la nivelul gatului? a
a. compresiune digitala pe plan osos (vertebral)

b. pansament compresiv

c. fixarea gatului intr-o anumita pozitie

d. aplicarea atenta a unui garou

9. Ce germeni pot fi adusi in cazul unei plagi murdarite cu pamant? b

a. streptococul, stafilococul

b. germenii tetanosului, gangrenei gazoase

c. piocianic, bacil Colli, pneumococ

10. Ingrijirea postoperatorie, dupa rezolvarea chirurgicala a unei ocluzii intestinale mecanice,
consta in:b

a. calmarea dureii si reluarea alimentatiei

b. se continua tratamentul de reechilibrare hemodinamica, de refacere a starii generale


pana la reluarea tranzitului

c. ingrijirea plagii operatorii si reluarea alimentatiei

13. In ce afectiuni numarul de hematii poate fi crescut? d


a. soc hemoragic

b. soc in arsuri si deshidratare

c. soc septic si alergii

d. scleroze pulmonare, poliglobulie esentiala

15. Cea mai grava complicatie infectioasa postoperatorie este: a

a. septicemia postoperatorie

b. abcesul fesier

c. infectarea plagii chirurgicale

16. In cadrul socului se descriu urmatoarele stadii: a

60
a. soc compensat, soc decompensat, coma

b. soc compensat, soc ireversibil

c. soc decompensat, coma

18. Ce trebuie sa deprindem cand avem un accidentat cu plaga muscata de un caine


necunoscut? c

a. sa cautam cainele si sa urmarim evolutia acestuia

b. efectuam toaleta, sutura plagii, profilaxie antitetanica, antibiotice

c. efectuam toaleta minutioasa a plagii,debridare, profilaxie antitetanica, trimitem


pacientul la serviciul antirabic

d. excizie si sutura a plagii, antibiotice


22. Cum se calculeaza cantitatea de lichide ce trebuie administrata in primele 3-4 zile unui ars?
a
a. necesarul de lichide e de 1ml pentru fiecare procent de suprafata arsa, inmultit cu
suprafata arsa si si greutatea corporala

b. se calculeaza inmultind suprafata arsa cu profunzimea arsurii

c. se administreaza cate 50ml pentru fiecare procent de suprafata arsa

26. Caror factori se datoreste roseata (rubor) intr-o infectie localizata? b

a. prezentei germenilor, leucocitelor in focar

b. hiperemiei- activarii circulatiei locale

c. exsudatului lichidian si diapedezei leucocitelor

27. Care este limita de caldura nelezanta? a

a. 450C

b. 380C

c. 550C

d. 800C

29. Care trebuie sa fie criteriile de amplasare ale unui bolnav in salon? d

61
a. locurile libere existente in sectie

b. bolnavii neoperati sa fie amplasati in saloane cu bolnavi operati in vederea ajutarii acestora
din urma

c. bolnavii tineri sa fie asezati linga bolnavii in varsta

d. bolnavii de aceeasi categorie, cu evolutie normala, cu preocupari asemanatoare

32. Unde aplicam garoul in cazul unei plagi in1/3 medie a coapsei drepte, din care tasneste
sangele rosu aprins in jeturi discontinue. b

a. la radacina coapsei

b. deasupra plagii

c. dedesubtul plagii

d. peste pansamentul aplicat la nivelul plagii

37. Carui factor se datoreste cresterea caldurii locale intr-o infectie? c


a. actiunii toxinelor asupra terminatiilor nervoase

b. prezentei germenilor si leucocitelor in focar

c. activarii circulatiei locale

38. Care din plagile de mai jos se datoreaza agentilor mecanici? b

a. plaga prin caldura, agenti ionizanti, raze gama

b. plagi intepate, taiate, prin muscatura

c. plagi produse de frig, acizi, raze Rontgen

39. Plagile produse prin manopere medicale se definesc ca: a

a. plagi iatrogene

b. plagi accidentale

c. plagi intentionate

d. plagi profunde

42. Ce efect poate avea injectia de adrenalina sau alte simpaticomimetice in stadiul de soc
compensat? c
a. favorizeaza iesirea bolnavului din starea de soc

62
b. favorizeaza cresterea debitului cardiac si a perfuziei tisulare

c. agraveaza anoxia si grabeste decompensarea

d. ridica tonusul bolnavului

45. Ce intelegem prin plagi perforante? d

a. plagi ale tegumentelor

b. plagi insotite de fracturi deschise

c. plagi care patrund in cavitatile naturale

d. plagi care patrund in cavitatile naturale si lezeaza unele organe in cavitatea respectiva

46. Un bolnav cu arsuri de gradul I pe 20% din suprafata corpului poate evolua: b

a. cu soc hipovolemic

b. fara complicatii

c. cu soc toxicoseptic

50. Cand atinge maximum de intensitate durerea postoperatorie? c

a. imediat, dupa trezirea bolnavului din anestezie

b. in primele 3 zile dupa operatie,

c. in seara operatiei

d. a doua zi dupa operatie

51. Durerea, in cazul unei infectii localizate, este produsa de: c

a. prezenta germenilor, a leucocitelor, a resturilor rezultate din distrugerea celulara

b. hiperemie locala

c. actiune distructiva din cauza nocivitatii germenilor si actiunea directa a toxinelor


microbiene, asupra terminatiilor nervoase

52. Care este semnul caracteristic al generalizarii contracturii in tetanos? b

a. tulburarile respiratorii

b. contractura maseterina si trismus c. dureri abdominale d. tulburari sfincteriene

53. Care din exminarile de mai jos pot sa dea relatii cu privire la sediul hematuriei
macroscopice? (rinichi, ureter, vezica, uretra)? b
a. examenul macroscopic al urinii

63
b. proba celor 3 pahare

c. examenul macroscopic al sedimentului urinar

d. examenul clinic al bolnavului

54. Care din procedeele de mai jos pot efectua hemostaza definitiva? c

a. perfuzii cu ser fiziologic si glucozat 5-10%

b. administrarea de hemostatice: vitamina K, venostat, adrenostazin

c. ligatura si sutura vaselor

55. La ce arsura gasim flictene cu continut serocitrin? b

a. arsuri gr I

b. arsuri gr II

c. arsura gr III

d. arsura gr IV

56. Cum sunt durerile si arsurile de gr II si cele de gr III ? b

a. sunt de aceeasi intensitate

b. durerile si arsurile de gr III sunt mai mici decat cele in arsurile de gr II

c. durerile si arsurile de gr III sunt mai mari decat cele in arsurile de grII

59. In infectiile cronice avem o crestere b

a. neutrofilelor b. limfocitelor

c. eozinofilelor d. reticulocitelor

61. In care din arsurile de mai jos avem certitudinea ca se va produce soc postcombustional? b

a. arsura gr I – 40% din suprafata corpului

b. arsura gr II – 25% din suprafata corpului

c. arsura gr III – 10% din suprafata corpului

d. arsura gr IV – 8% din suprafata corpului

64. Ce este furunculul? b


a. inflamatia acuta a glandelor seboreice

b. inflamatie a aparatului pilosebaceu

64
c. inflamatia glandelor sudoripare

67. Necroza localizata a unui folicul pilos asociata unei mici cantitati de puroi, caracterizeaza: c

a. furunculul antracoid

b. abcesul

c. furunculul

d. foliculita

68. Ce regim alimentar dam bolnavului in preziua operatiei? c

a. regim alimentar obisnuit

b. regim hidric

c. dimineata si la pranz regim obisnuit, iar seara regim hidric

d. nu se dau alimente grele cu 24 ore inaintea operatiei

70. La arsii cu leziuni circulare pe membre, pentru prevenirea fenomenelor de ischemie


periferica, se va practica: c

a. excizia copleta a escarelor

b. excizia partiala a escarelor

c. incizii de decompresiune, care traverseaza regiunea de escara de la un cap la altul,


depasind-o in tesut sanatos in profunzime

d. pozitii ale membrelor care sa impiedice ischemia periferica

75. La bolnavii cu leziuni profunde ale capului, fetei si care prezinta arsuri ale cailor respiratorii
se va efectua: c

a. dezobstructia cailor respiratorii

b. anestezie a cailor respiratorii superioare, oxigenoterapie

c. traheostomie

77. Care este cauza scaderii uneori a hematocritului si hemoglobinei dupa oprirea hemoragiei?
a

a. invazia apei din tesuturi in circulatie

b. vasoconstrictiei

65
c. vasodilatatiei, dupa oprirea hemoragiei

d. cresterii diurezei

78. Ce constatam la tetanos? c


a. leziuni distructive masive la locul de inoculare

b. semnele locale sunt neinsemnate

c. gravitatea fenomenelor generale datorita toxinei tetanice

80. Pentru un bolnav cu operatie medie este nevoie ca aportul caloric sa fie de: a

a. 2000-3000 cal

b. 800-1000 cal

c. 1000-1500 cal d. 3000-4000 cal

81. Intr-o deshidratare mare putem gasi: b

a. edem cerebral

b. agitatie, confuzii, halucinatii

c. exagerarea reflexelor cutanate si tendinoase

d. abolirea reflexului fotomotor la lumina si distanta

82. Pentru mentinerea pansamentului la nivelul nasului se foloseste: b

a. bandaj lipit cu material adeziv b. prastia

c. bandaj in T d. infasarea sub forma de evantai

83. In pozitie ventrala vor fi asezati bolnavii operati de: a

a. coloana vertebrala

b. afectiuni pleuro-pulmonare sau esofagiene

c. bolnavi cu peritonite ale etajului abdominal superior

d. bolnavii operati cu rahianestezie

84. De ce arsurile de gr IV sunt mai putin provocatoare de soc imediat? b

a. plasmoragia nu se produce din cauza ca sunt mai profunde

b. terminatiile nervoase din derm sunt distruse

c. plasmoragia nu se mai produce din cauza ca dermul este carbonizat

66
d. organismul se adapteaza mai bine la arsurile de gr IV

85. Cauza aparitiei socului postoperator dupa un interval liber, poate fi: d

a imputabila bolnavului operat ( traumatizat, vagotonic cu soc tonic) care nu a fost suficient
pregatiti preoerator

b. cauzat de componenta anestezica

c. urmarea unor factori traumatizanti din timpul operatiei

d. urmarea unor complicatii postoperatorii: hemoragie, ocluzie, peritonita, dezechilibru


hidroelectrolitic, dilatatia acuta de stomac etc

87. Pentru fixarea unui pansament la nivelul capului se poate folosi: c

a. fixare cu leucoplast

b. fixare cu plasa autoadeziva

c. fixare capelina

d. fixare cu galifix

90. Cand avem o pierdere ponderala de 7% din greutate, intr-o deshidratare, consideram
deshidratarea: d

a. normala

b. moderata

c. medie

d. grava

91. Combaterea durerii in soc se face cu: a

a. medicamente indicate de medic

b. xilina 0,5 – 1%

c. mialgin

92. Ce complicatie poate da furunculul buzei superioare si al narinei? c

a. pleurezie purulenta

b. abcces pulmonar

c. tromboza a sinusurilor cavernoase

67
95. Un bolnav care are o anemie cronica si necesita interventie de urgenta, cand vom corecta
anemia cronica? c

a. corectam anemia cronica si apoi il operam

b. operam si apoi corectam postoperator;

c. corectarea se va face pe cat posibil preoerator, va continua intraoperator si apoi


postoperator

d. corectarea se va face in functie de starea generala

97. O formatiune pseudotumorala constituita printr-un perete fibros cu strat conjunctiv de


neoformatie si un strat intern numit membrana piogena este: b
a. chist hidatic

b. abces cald

c. abces rece

d. flegmon

100. Socul hemoragi se poate produce cand: c

a. avem o hemoragiei mica, dar persistenta, decelabila prin examenul scunului prin proba
hemoragiei oculte

b. hemoragie acuta cu pierdere de 10% din masa circulanta

c. hemoragii acute cu pierdere ce depasesc 30% din masa circulanta

d. orice hemoragie e susceptibila de a produce soc hemoragic

102. Care din semnele de mai jos corespund debutului si simptomatologiei erizipelului? b

a. debut lent, stare subfebrila, aparitia placardului erizipelatos

b. debut brusc, temperatura 39-40 C, alterarea starii generale, aparitia placardului


erizipelatos

c. dupa aparitia placardului se ridica febra 39-40 C, se altereaza starea generala

107. In majoritatea cazurilor, etiologia osteomielitei acute este: b

a. streptococul hemolitic

b. stafilococul auriu

c. Haemophilus influenzae

68
d. germeni anaerobi

110. La cat timp dupa operatie se reia in mod obisnuit tranzitul intestinal? c

a. in operatiile facute in afara tubului digestiv, in dimineata urnatoare

b. la 4-5 zile, dupa interventiile facute cu rahianestezie

c. la 48-78 ore

d. depinde de tipul anesteziei efectuate

112. Prelucrarea primara a bolnavilor cu arsuri intinse se face: d

a. la locul accidentului

b. la dispensarul medical

c. in camera de garda a spitalului

d. in sala de operatie, in conditii de asepsie si antisepsie

116. In cazul electrocutarii, local, se produc la locul de intrare si iesire arsuri de gradul: c

a. II b. III c. IV

117. In cazul unei plagi infectate, cand bolnavul simte dupa o perioada de timp ca pansamentul
il strange, la ce ne putem gandi? a

a. dezvoltarea gangrenei gazoase

b. neacomodarea cu pansamentul

c. existenta unui hematom.

MODULUL 32- ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC


TESTUL I

Notați adevărat cu „A” sau cu „F” fals

69
1. Orice fractura produsa prin actiunea directa a unui corp contondent este fractura cominutiva.
FALS
2. Sutura “per primam” a unei plagi se face la 10-12 h de la producerea acesteia. FALS
3. Bandajul in T se foloseste pentru pansarea zonei perineale sau perianale dupa operatii de
ruptura de perineu, hemoroizi, flegmon perianal incizat,. ADEV
4. Eterul se foloseste pentru lipire in vederea mentinerii unui pansament. FALS
5. Afectiunile articulare, limiteaza capacitatea bolnavului de a se imbraca si dezbraca singur.
ADEV
6. Fractura in “lemn verde” este o fractura completa. FALS
7. Mobilizarea pacientului se face progresiv, incepand cu pozitia de decubit ventral. FALS
8. In cazul unui pneumotorax deschis, de urgenta trebuie facuta respiratie artificiala. FALS
9. Fracturile extremitatii superioare a humerusului prezinta umarul ridicat si deformat. FALS
10. Tratamentul fracturilor rotulei consta in cerclaj si imobilizare in aparat gipsat FALS

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. B F.O. A stiinta care se ocupa cu studiul semnelor si


simptomelor unor boli

2. Semiologie B document medical si medico legal


A

3. Transfuzie C examen radiologic


D

4. Fractura in “lemn verde” D soc hemoragic


C

5. E Cefalee a. E b. durere de cap

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. C Hematom intracranian A. contuzie cerebrala

2. Abolirea starii de B. respiratie paradoxala


A constienta post traumatism
cranio cerebral

3. Volet costal C. trepanatie a craniului


B

4. Durere in punct fix + D. fractura


D crepitatii osoase

5. E LCR limpede la punctia E comotie cerebrala


rahidiana

70
C. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. D Pneumotorax traumatic A. capelina

2. C Hemotorax masiv B. manitol 20%

3. B Edem cerebral C. punctie exploratorie +radiografie

4. A Pansarea unei plagi la D. tuse cu fenomene de insuficienta


nivelul capului respiratorie acuta

5. E Trusa pentru reanimare E. defribilator electric, stimulator


cardiaca electrosistolic, electrocardioscop

D. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. C Incizie A. imobilizare prelungita

2. A Hipotrofie musculara B. luxatii

3. B Ruptura de ligamente C. sectionarea unui tesut

4. D Hemartroza D. prezenta de sange in articulatii

5. E Atele Cramer E. folosite pentru imobilizarea provizorie a


fracturilor

E. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. D Atele Cramer A. pretratamentul socului incepe la locul


accidentului si se continua pe parcursul
transportului

2. B Fractura B. intreruperea partiala sau totala a


continuitatii unui os

3. A Soc traumatic C. segmentele osoase sunt acoperite


integral de piele

4. C Fracturi inchise D. folosite pentru imobilizarea provizorie a


fracturilor

5. E Leziune medulara la E. paralizia membrelor inferioare


nivelul C6C7

71
1. C Accidentatii inconstienti (in A. pozitie semisezanda cu capul inclinat inainte
stare de coma)

2. E Bandaj circular in jurul B. pozitie orizontala cu capul mai declin


fruntii

3. A Transportul unui C. transportul se face in pozitie laterala sau


accidentat constient cu ventral pentru a prevenii inundarea cailor
epistaxis respiratorii superioare

4. B Ranitii cu lipotimie D. capastrul

5. D Imobilizarea provizorie a E. plagile regiunii frontale


mandibulei

F. Asociați noțiunile din cele două coloane

G. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. A Soc hemoragic A. pierderile depasesc peste 30% din masa


circulanta

2. C Prevenirea socului B. poate duce la edem pulmonar acut


operator

3. B Utilizarea oxigenului in C. anestezie bine aleasa, dozata si condusa


concentratii ridicate in
oxigenoterapie

4. D Oxigenoterapie D. metoda adjuvanta in resuscitarea cardio-


respiratorie, avand ca scop cresterea
presiunii partiale a O2 in aerul inspirat

5. E Dilacerare cerebrala E. leziune distructiva, cu lipsa de continuitate a


substantei cerebrale

72
H. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. A Aparat respirator A. pneumonie hipostatica

2. E Pielea B. tromboze

3. D Aparatul digestiv C. deformari articulare

4B Aparatul circulator D. incetinirea tranzitului

5C Aparatul locomotor E. escare de decubit

I. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. B Contuzie medulara A. la locul rupturii apare o adancitura


determinata de absenta muschiului in
spatiul respectiv

2. A Ruptura musculara B. leziune mai grava a coloanei vertebrale, in


care sunt implicate vase si fibre nervoase
componente ale maduvei

3. D Fractura costala C. insuficienta respiratorie acuta manifestata


prin cianoza si tahipnee

4. C Fractura pluricostala cu D. durere ce se intensifica in timpul miscarilor


volet costal respiratorii sau ale bratelor

5. E Soc decompensat E tensiunea arteriala scazuta, puls rapid si


depresibil, transpiratii reci

J. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. C Plaga penetranta A. este police in “cocos de pusca” sau “cap de


abdominala rata”

2. B Luxatie scapulo-humerala B. cea mai frecventa luxatie

73
3. A Luxatia policelui C. sunt lezate toate straturile peretelui
abdominal

4. D Scoaterea firelor de sutura D. cu cat ne indepartam de cord cu atat firele


postoperator se scot mai tarziu

5. E Dupa o interventie E. spontan dupa 4-6 ore


chirurgicala bolnavul
urineaza

Testul III

Indicați răspunsurile corect

1. Examenul radiologic intr-o entorsa este: c. articulatia de deasupra si de


c dedesubtul zonei fracturate

a. obligatoriu 5. Din urmatoarele leziuni traumatice osteo-


articulare mai frecventa la copii si mai putin
b. nu este absolut necesar grava este: a
c. obligatoriu atunci cand banuim o a. fractura in “lemn verde”
leziune mai importanta
b. luxatia deschisa a cotului
2. Leziunile capsulei articulare in cazul
luxatiilor sunt: a c. fractura diafizei peroneului

a. mai importante decat la entorse 6. Prin fractura deschisa se intelege: c

b. mai putin importante decat la entorse a. fractura acoperita de piele, dar cu leziuni
masive ale muschilor, tendoanelor si
c. nu se produc leziuni articulare vaselor
3. Pentru a calma durerea extrem de vie in b. fractura care produce leziuni ale
cazul unei luxatii: b organelor viscerale
a. se administreaza analgezice majore c. fractura in care pielea a fost lezata si
osul ajunge in contact cu exteriorul
b. se readuce cat mai urgent capetele
articulatiei in pozitia normala 7. Din fracturile de mai jos sunt fracturi
complete doar: a
c. se administreaza sedative
a. fractura in “varf de clarinet”
4. Aplicarea atelelor se va face astfel incat
sa depaseasca intotdeauna: c b. fractura in “lemn verde”
a. articulatia de deasupra zonei fracturate c. fractura prin infundare
b. articulatia de dedesubtul zonei fracturate

74
8. Fractura cominutiva reprezinta: c a. plagile recente

a. fractura mai multor oase ale aceluiasi b. plagile cu secretii abundente


membru
c. tromboflebite
b. fracturi multiple ale oaselor
14. Pentru fixarea unui pansament la
c. fractura cu mai multe fragmente ale nivelul capului se poate folosi: c
aceluiasi os
a. fixare cu leucoplast
9. Sunt semne sigure ale unei fracturi: b
b. fixare cu plasa autoadeziva
a. echimozele si hematomul
c. fixare cu basma (capelina)
b. durerea in punct fix, care se
accentueaza cand miscam fragmentele 15. Atrofierea muschilor si scaderea
osoase tonusului in general poate aparea la bolnavii
imobilizati datorita: b
c. deformarea regiunii
a. pozitiei incorecte
10. Aparatul gipsat trebuie sa cuprinda: c
b. din cauza imobilizarii indelungate
a. numai focarul de fractura
c. din cauza aplicarii unui tratament
b. focarul de fractura si articulatia de necorespunzator
dedesubt
20. In cazul unei fracturi, deformarea
c. articulatia de deasupra si dedesubtul regiunii este un semn : a
focarului de fractura
a. extrem de important
11. Prin plagi perforante intelegem: c
b. este vizibil la vasele care se gasesc in
a. plagi ale tegumentelor contact direct cu pielea

b. plagi care patrund in cavitatile naturale c. in fractura nu apare deformarea regiunii

c. plagi care patrund in cavitatile 24. In cazul fracturilor deschise se practica


naturale si lezeaza unele organe din urmatoarele manevre de prin ajutor: a
cavitatea respectiva
a. curatirea plagii de corpuri straine,
12. Prin plagi recente intelegem: b hemostaza provizorie, acoperirea plagii
cu un pansament steril, se face
a. plagi produse in ziua respectivă imobilizarea provizorie si se trimite de
urgenta la spital
b. plagi produse in urma cu 6 - 8 ore
b. reducerea focarului de fractura
c. plagi produse in ultimele 48 ore
c. imobilizarea provizorie si trimiterea de
13. Aplicarea unui pansament umed este
urgenta intr-un serviciu de specialitate
indicata in: c

75
25. In cazul unui pacient imobilizat, EKG –ul 33. Imobilizarea corecta a unei fracturi de
se face: a gamba in urgenta se face in: c

a. la pat a. aparat gipsat gambiero-podal b. aparat


gipsat pelvi-podal
b. la cabinetul EKG
c. atela gipsata femuro-podala
c. la cabinetul asistentelor
d. atela gipsata gambiero-podala
28.Care din urmatoarele probleme este
prioritara in cazul unui pacient care a suferit 34. Care din urmatoarele semne nu apar in
o amputatie: c luxatia scapula-humerala c

a. potential de complicatii a. umar in epolet

b. anxietate b. usoara abductie a bratului

c. perturbarea imaginii corporale c. umar globular

30.Luxatia coxo-femurala congenitala se 35.O fractura de antebrat se imobilizeaza in


intalneste mai frecvent la:c urgenta in: c

a. persoana varstnica a. atela gipsata brahio-palmara

b. femeia la menopauza b. aparat gipsat brahio-palmar

c. fetite c. atela gipsata antebrahio-palmara

d. baieti 36. In prezenta unui aparat gipsat asistenta


isi propune urmatoarele cu exceptia: d
31. Ruptura musculara se manifesta prin
urmatoarele, cu exceptia: c a. sesizarea oricarui miros degajat la nivelul
aparatului gipsat
a. durere intensa aparuta brusc
b. observarea schimbarii culorii gipsului la
b. impotenta functionala nivelul plagii
c. deformarea regiunii la distanta c. observarea culorii tegumentelor din jurul
aparatului gipsat
d. echimoza
d. sprijinirea precoce pe membrul afectat
32. Deficitul de autoingrijire, ca problema, a
unui pacient cu fractura imobilizata in aparat 40. Examinarea cu izotopi radioactivi a
gipsat este consecinta: a osului poarta denumirea de: c
a. imobilizarii segmentelor corpului a. punctie osoasa b. biopsie osoasa
b. aparitiei complicatiilor gastro-intestinale c. scintigrafie osoasa
c. schimbarii locului de munca 41. In cazul unei bolnave de 70 ani, cu
fractura de membru inferior imobilizata in

76
aparat gipsat, care din urmatoarele a. hemostaza provizorie prin pansament
interventii vor fi aplicate de asistenta compresiv
medicala? b
b. examinarea permeabilitatii cailor
a. intoarce bolnava din 2 in 2 ore in decubit respiratorii superioare
lateral drept sau stang, dorsal sau ventral
c. masurarea pulsului si TA
b. ajuta la schimbarea pozitiei si
protejarea reliefurilor dure, la ingrijirea d. punerea unui garou in 1/3 medie a
pielii, a tegumentelor coapsei drepte

c. intoarce bolnavul din 30 minute in 30 49. Respiratia paradoxala este


minute caracteristica: c

42.Care din urmatoarele semne releva a. traumatismelor cranio-cerebrale


aparitia unor complicatii infectioase sub b. insuficientei cardio-respiratorii
aparatul gipsat ? b
c. traumatismelor toracice cu volet
a. edemul , impotenta functionala si cianoza costal
degetelor
d. astm bronsic
b. senzatia de fierbinteala a anumitor
zone sub gips si miros neplacut 50. Diagnosticul de entorsa se pune pe
urmatoarele semne: a
c. impotenta functionala si parestezii ale
degetelor a. durere, tumefactie, impotenta
funtionala la nivelul articulatiilor afectate
43. In timpul mobilizarii active asistenta va
urmari daca pacientul: a b. impotenta functionala, miscari anormale
ale articulatiei afectate + creptatii osoase
a. executa miscarile permise
c. durere, echimoza, pozitie anormala a
b. este ajutat de apartinatori segmentelor osoase afectate
c. efectueaza 10 miscari in 8 ore 51. Impotenta functionala in cazul unor plagi
44. Imobilizarea la pat, predispune pacientul muscate de la nivelul membrelor se
la urmatoarele complicatii, cu exceptia: a datoreaza: c

a. greturi si varsaturi b. escare a. lipsei de continuitate a pielii

c. anchiloze b. introducerii in plaga a virusului rabiei prin


muscatura de animale bolnave
45. Care este prima masura luata de
asistenta in cazul unui politraumatism prin c. scoaterii din functiune din cauza
accident de circulatie, cu dispnee si o plaga plagilor a unor mase musculare,
care sangereaza la nivelul gambei drepte: b distrugerea unor nervi, tendoane sau a
integritatii osoase.

77
52. Care este ordinea corecta in acordarea b. administrarea de antialgice, transportul la
primului ajutor in cazul unor plagi cu spital, imobilizare in aparat gipsat
sangerare mare: a
c. administrarea de antialgice, reducerea
a. scoaterea accidentatului din mediu, fracturii , imobilizare provizorie, transport la
oprirea provizorie a hemoragiei, spital
aplicarea unui pansament protector,
transportarea intr-un serviciu chirurgical 56.Plagile cu leziuni ale arterelor se
pentru a aplica tratamentul definitiv al caracterizeaza prin: a
plagii a. hemoragie externa cu sange rosu cu
b. toaleta plagii, antialgice, pansament , caracter pulsatil
transportul la spital pentru antitetanos b. hemoragie externa cu sange negricios
c. scoaterea accidentatului din mediu, care curge continuu
antialergice, toaleta plagii +pansament c. suprainfectie cu germeni patogeni
compresiv, administrarea unui antibiotic cu
spectru larg , transport la spital 57. Care din semnele de mai jos nu sunt
specifice unei luxatii: d
53. Principiile care stau la baza unui bun
pansament sunt urmatoarele : a a. durere, deformarea regiunii, echimoza si
hematomul
a. sa acopere complet plaga, sa o izoleze
de mediul inconjurator, sa fie steril, b. durerea, impotenta functionala, edemul si
bandajul care fixeaza pansamentul sa fie echimoza
elastic, suficient de bine strans dar fara
sa produca constrictie c. tumefactie, impotenta functionala,
atitudine vicioasa
b. pansamentul sa fie steril sa depaseasca
cu minimum 2 cm marginile plagii, sa fie d.durere vie, impotenta functionala ,
acoperit de tifon, care poate fi nesteril dar crepitatii osoase
infasarea trebuie sa cuprinda neaparat
59. Profilaxia plagilor tetanigene se face: a
articulatia cea mai apropiata
a. toaleta plagii cu apa oxigenata,
c. inainte de a se pune pansamentul steril
antibioterapie de preferinta penicilina, 7-
trebuie sa se spele plaga, apoi se usuca cu
10 zile imunizare active cu anatoxina
un tampon de vata steril ce se arunca, dupa
antitetanica si imunizare pasiva cu ser
care se pune alta vata sterila de forma
antitetanic la persoanele neimunizate in
dreptunghiulara. Pansamentul va fi suficient
prealabil
de strans de un bandaj pentru a opri si
sangerarea. b. toaleta plagii cu apa oxigenata, anatoxina
antitetanica la persoanele imunizate in
54. Primul ajutor in fracturi se acorda in
prealabil
urmatoarea ordine:a
c. toaleta plagii, antibioterapie de preferinta
a. imobilizarea provizorie, administrarea
penicilina sau la persoanele alergice,
de antialgice, transportul la spital
ampicilina sau tetraciclina

78
60. O pata vinetie bine determinata pe 61. Care din fracturile de mai jos nu se pot
tegumente aparuta la 2-3 zile de la un reduce corect pe cale ortopedica si prin
traumatism este data de: c extensie continua si este nevoie de
reducere chirurgicala: d
a. un hematom supraaponevrotic
a. fractura de rotula
b. echimoza
b. fractura de humerus
c. un hematom subaponevrotic
c. fractura extremitatii distale a radiusului
d. un serom
d. fracturile de olecran

MODULUL 35- BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ȘI NURSING SPECIFIC


TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1. Izvorul de infectie il constituie organismele vii (om, animale, artropode) in care patrunde
agentul patogen si se multiplica, eliminandu-se pe diferite cai. ADEV
2. Perioada de incubatie in scarlatina este de 10-14 zile. FALS
3. Pentru pacientul cu varicela, asistentul medical isi propune urmatoarele interventii: ADEV
- igiena tegumentelor cu apa alcoolizata
- baie numai dupa caderea crustelor
- alcool mentolat, talc pentru combaterea pruritului
- igiena cavitatii bucale cu ceai de musetel, badijonari cu stamicin, vitanina A
- educarea pacientului sa nu se scarpine
- supravegherea pentru a depista semnele vreunei complicatii
4. Masca Filatov (facies palmuit) si semnul Grozovici-Pastia sunt caracteristice pentru rubeola.
FALS
5. In scarlatina tratamentul etiologic se face cu penicilina, eritromicina. ADEV
6. Manifestarile de dependenta in toxiinfectiile alimentare apar dupa o incubatie de: ADEV

79
- 12-36 ore- salmonelle
- 1-4 ore-stafilococ
cu greata, varsaturi, scaune diareice , lipotimii, febra, hipotensiune arteriala pana la colaps, soc
infectios
7. Eruptia in rubeola se caracterizeaza prin aparitia de maculo papule ce evolueaza spre
vezicule cu lichid clar, continutul vezicular se tulbura apoi se ombilicheaza, se transforma in
cruste care cad la aproximativ 10 zile de la aparitie. FALS
8. Sindromul de inunodeficienta acuta dobandita (SIDA) constituie partea finala a infectiei cu
HIV caracterizata prin: depresie imuna majora, dezvoltarea infectiilor oportuniste, a tumorilor,
afectarea SNC. ADEV
9. Orhita urliana este o localizare a infectiei cu virusul rubeolic FALS
10.Regimul igienico-dietetic in hepatita virala acuta consta in; la inceput dieta hidrica apoi va
cuprinde alimente usor digerabile care sa asigure un suport suficient de glucide si de
aminoacizi. ADEV

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Angina streptococica A 10-11 zile

2-A Perioada de incubatie in rujeola B scarlatina

3-B Masca Filatov C penicilina

4-E Streptococ β hemolitic grup A D hiperpigmentare liniara la nivelul pliurilor cotului

5-D Semn Pastia-Grozovici c. E d. angina streptococica

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Rubeola A varicela

2-E Febra+catar oculo nazal+adenopatie B varsaturi, colici abdominale, scaune diareice,


muco-sanguinolente

3-A Eruptie pruriginoasa C efect teratogen asupra produsului de conceptie

4-B Dizenterie D tetanos

5-D Risus sardonicus e. E rubeola

C. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Difterie A scarlatina

2-A R. Dick B R. Schick

80
3-C IDR la PPD C se utilizeaza pentru diagnosticul tuberculozei

4-E R. Widal D punerea in evidenta a anticorpilor specifici

5-D Examene serologice g. E h. febra tifoida

D.Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Raze ultraviolete A masura ce se ia pentru a evita


transmiterea infectiilor pe cale digestiva

2-A Controlul bacteriologic (coprocultura) periodic B dezinfectarea termometrelor


la personalul ce lucreza la instalatiile centrale
de apa

3-B Cloramina 0,5 % C metoda de dezinfectare a aerului

4-E Imunizare activa D seruri, imunoglobuline

5-D Imunizare pasiva E vaccin , profilaxie

E. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Seroprofilaxie A toxiinfectie alimentara

2-A Produse alimentare intens contaminate B hepatita A


cu bacterii sau toxinele acestora

3-B Cale de transmitere digestiva C utilizarea serurilor in scop profilactic

4-E Icter D test imunoenzimatic

5-D Test Elisa E coloratia galbena a tegumentelor si a


sclerelor

F. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C Semnul Koplik A meningococ

2-A Meningita cerebrospinala B recoltare a maduvei osoase de la nivelul


sternului in portiunea de unire a doua treimi

81
superior cu o treime inferior

3-B Medulocultura C rujeola

4-D Hidrazida acidului izonicotinic (HIN) D Mycobacterium tuberculosis

5-E B.C.G. a. E bacilul Calmette-Guerin

Testul III

Indicați răspunsurile corect

1. Tratamentul anginei streptococice consta 5. Angina rosie + febra + eruptie


in administrarea de: a micropapuloasa pe trunchi, respectand fata,
va sugereaza: c
a. penicilina
a. varicela
b. tetraciclina si cloramfenicol
b. rujeola
c. doxicilina
c. scarlatina
2. Scarlatina este o boala infectioasa
produsa de: a 6. In rujeola, perioada de incubatie dureaza:
b
a.streptococul beta-hemolitic din grup A
a. 3-6 zile
b. stafilococul auriu
b. 8-11 zile
c. streptococul alfa hemolitic din grupa B
c. 14-21 zile
3. Eruptia in scarlatina este: a
7. Evolutia eruptiei in rujeola: c
a. micropapuloasa, aspra la pipait
a. da descuamatie furfuracee precoce, in
b. micropapuloasa, catifelata la pipait lambouri tardive
c. veziculara b. nu lasa urme
4. Pentru scarlatina distinctiv este semnul: c c. da pigmentare cafenie si descuamatie
foarte fina
a. Grozovici – Pastia, cu elemente purpurice
dispuse linear la nivelul plicei cotului si 8. Importanta rubeolei este data de : a
inghinal
a. efectul teratogen asupra sarcinii in
b. Koplik – puncte mici albe inconjurate de o primele 3-4 luni cu aparitia unor
mica areola rosu-aprins, localizate pe malformatii congenitale
mucoasa bucala opusa celui de-al doilea
molar b. complicatiile toxice, septice
postinfectioase
c. Masca Filatov, semnul Pastia si ciclul
lingual c. evolutia asimptomatica

82
9. Eruptia in rubeola are urmatoarele febra, stare toxica, subliniaza sindromul
caracteristici: a clinic din : b

a. macule mici de culoare roz, fara a. tetanos


tendinta la confluare
b. dizenterie
b. micropapuloasa, pe fond congestiv
c. hepatita virala
c. maculopapuloasa, cu tendinte la
confluare 16.Calea de transmitere a dizenteriei este :
b
10. Incubatia in rubeola dureaza : a
a. aerogena
a. 2-3 sapatamani
b. fecal-orala
b. 1-2 saptamani
c. parenterala
c. 1 saptamana
17. Rolul principal in transmiterea
11. Febra + catar respirator + adenopatie dizenteriei il au : b
sunt simptome care sugereaza : b
a. contaminarea hainelor
a. rujeola
b. mainile murdare
b. rubeola
c. mustele
c. scarlatina
18. Morbiditatea prin tetanos a scazut foarte
12. Eruptia este pruriginoasa in : c mult prin generalizarea vaccinarii cu : a

a. scarlatina a. anatoxina tetanica

b. rubeola b. verorab

c. varicela c. anatoxina difterica

13. Parotidita epidemica este cunoscuta si 19. Debutul, de obicei lent, cu « trismus »
sub numele de : a precedat uneori de tresariri musculare la
nivelul plagii este semn patognomonic
a. oreion pentru: b
b. varsat a. scarlatina
c. pojar b. tetanos
14. Tabloul clinic cu varsaturi, colici c. dizenterie
abdominale, scaune diareice, defineste : b
20. “Rasul sardonic” apare in: c
a. hepatita acuta virala
a. scarlatina b. rujeola
b. toxiinfectia alimentare
c. tetanos
c. scarlatina
23.Patognomonic pentru rujeola este: b
15. Scaune numeroase,
mucopiosanguinolente, tenesme si uneori a. semnul Barsieri

83
b. semnul Koplick a. deshidratare cu dereglari
c. catar ocular, nazo-bronsic hidroelectrolitice din cauza varsaturilor,
diareei
31. Antibioticul de electie, in tratamentul
pneumoniei pneumococice este : b b. durere la inghitit alimente solide

a. tetraciclina c. nerespectarea regimului alimentar impus

b. penicilina G 40. Hepatita virala A (HAV) se transmite pe


cale : a
c. ampicilina
a. fecal-orala
32. Dupa ce a fost izolat la domiciliu un
copil cu varicela poate intra in colectivitate: b.contact sexual
d
c.parenterala
a. dupa ce febra a scazut la 37,60C
41. Essentiale, Metaspar, Aspatofort,
b. dupa ce a terminat tratamentul cu Silimarina sunt medicamente cu efect : b
antibiotice
a. laxativ
c. cand toate elementele de pe piele au
cruste b. hepatoprotector

d. cand pielea este curata, intacta si au c. antialgic


cazut toate crustele
42. Virusul hepatitei B este prezent : a
34. Varicela are acelasi agent etiologic cu :
b a. in saliva, lichidul seminal si sange

a. rubeola b. pe tegumente

b. zona zooster c. pe regiunile paroase

c. rujeola 43. Cunoasterea profilului imun al


bolnavului se realizeaza prin determinarea :
d. parotidita epidemica c

36. Cand ingrijim un pacient cu meningita, a.hemoleucogramei


cea mai potrivita interventie de ingrijire-
nursing este : a b.ionogramei

a. asigurarea unui mediu linistit, cu c. imunoglobulinelor


lumina putina, corect hidratati 44. Pentru scaderea amoniemiei, se
b. efectuarea de exercitii pasive ale administreaza in perfuzie lenta,
membrelor inferioare intravenoasa, solutii care contin : a

c. aplicatii calde in regiunea occipitala si a a. arginina, sorbitol


spatelui b. insulina
37.In cazul pacientilor cu toxiinfectie c. aminoacizi
alimentara o problema prioritara este
formulata astfel : a

84
45.Starea confuzionala, delirul si
halucinatiile, agitatia neuropsihica intensa
caracterizeaza : b

a. coma de gr.I

b. coma de gr.II

c. coma de gr. IV

46. Dupa diminuarea icterului, pentru


inlaturarea stazei biliare si asigurarea unui
flux biliar crescut se pot administra : b

a. sedative

b. coleretice

c. antibiotice

47. In perioada de ascensiune a icterului


este indicat in toate cazurile : a

a. repausul

b. consumul de lipide de origine animala

c. consumul de sucuri carbogazoase.

85
MODUL 37 – BOLI METABOLICE, DE NUTRIȚIE ȘI NURSING SPECIFIC

Diabetul zaharat

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1. Diabetul zaharat primar se clasifica in diabet zaharat de tip I si diabet zaharat de tip
II. ADEV

2. Poliuria, polidipsia, polifagia sunt principalele manifestari de dependenta din diabetul


zaharat. ADEV

3. Retinopatia diabetica este o complicatie acuta a diabetului zaharat. FALS

4. Coma hipoglicemica si coma hiperglicemica sunt complicatii acute ale diabetului


zaharat. ADEV

5.Alternarea locurilor de electie in administrarea insulinei prin injectie subcutanata


previne lipodistrofia. ADEV

6.Pacientul cu tratament insulinic se poate alimenta dupa preferinte, dupa administrarea


insulinei. FALS

7. Testul tolerantei la glucoza pe cale orala se realizeaza dupa administrarea a 75 de


gr. glucoza pulvis dizolvata in 200 ml de apa.ADEV

8.In diabetul zaharat de tip I, insulina ordinara se administreaza prin injectie


subcutanata cu 15-30 de minute inainte de masa. ADEV

9.Cetonuria este expresia aparitiei glucozei in urina. FALS

10.Cetonuria este expresia aparitiei corpilor cetonici in sange. FALS


TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Glicemia A 150 ml din urina emisa in 24 de ore

2-D Testul tolerantei la glucoza pe B 2 ml sange venos intr-o eprubeta cu 4 mg florura de


cale orala sodium, sau cu sistemul vacutainer

3-E Rezerva alcalina C Se administreaza pacientului timp de trei zile, in


alimentatie o cantitate fixa de glucide, se recolteaza
zilnic urina din 24 de ore si sange pentru dozarea
glucozei, se face media glicozuriei pe cele 3 zile si
se scade din cantitatea de glucide administrate in 24
de ore.

4-A Glicozuria D Sange venos dupa administrarea de 75 gr. glucoza


pulvis dizolvata in 200 ml de apa.

5-C Toleranta la glucide E Sange venos pe heparina sau cu sistemul vacutainer

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B Zaharul, fructele uscate, A Alimente permise cantarite in regimul alimentar din
strugurii, prunele DZ

2-A Painea, cartofii, pastele fainoase B Alimente interzise in regimul alimentar din DZ

3-E Pestele, ouale, carnea C Coma hiperglicemica

4-C Insulina D Coma hipoglicemica

5-D Solutie glucozata hipertona 10- E Alimente permise necantarite in regimul alimentar din
20% DZ

Testul III: 1.Diabetul zaharat poate fi definit ca o


dereglare: b
MEDICINA INTERNA
a) acută;
b) cronică; 11.Reactia hipoglicemica tardiva, dupa
absorbtia glucidelor concentrate este
c) mixtă. insotita de senzatia de: b
3.Diabetul zaharat prezintă următoarea a) satietate
triadă simptomatică: c b) foame imperioasa
c) sete
a) polifagie, obezitate, hiperlipidemie; 12.Glicemia postprandiala poate atinge in
b) polipnee, poliurie, tahicardie; mod obisnuit valori intre: b

c) polifagie, polidipsie, poliurie. a) 60-80 mg/dl


b) 130-140 mg/dl
4.Diabetul zaharat se caracterizează prin: b c) 210-230 mg/dl
15.Coma umeda ce apare la un diabet este
a) afectarea metabolismului bazal; coma: b

b) hiperglicemie şi glicozurie; a) acido-cetozica


b) hipoglicemica
c) creşterea lipidelor in sange. c) hiperosmolara
16.Coma diabetica hiperosmolara se
5.Tipurile de diabet zaharat sunt: b
caracterizeaza prin: c
a) diabet esenţial şi neesenţial;
a) corpi cetonici
b) diabet insulinodependent şi diabet b) hipoglicemie
insulinoindependent; c) hiperglicemie
17.Coma hipoglicemica se caracterizeaza
c) diabet major şi diabet minor. prin: b

6.Dintre complicaţiile diabetului cea mai a) inapetenta selectiva


importantă este: c b) transpiratii profuze
c) tahilalie
a) obezitatea; 18.Tratamentul de electie in diabetul
zaharat se face cu: c
b) deshidratarea;
a) izoniazida
c) angiopatia diabetică. b) iodura de potasiu
c) insulina
9.Insulina cristalină are acţiune: c
19.Tratamentul de electie in diabetul
a) intermediară; zaharat se face cu: b

b) lentă; a) tavegyl
b) tolbutamid
c) rapidă. c) trasylol
20.Tratamentul de electie in diabetul
10.Insulinele lente, cele care intră in acţiune zaharat se face cu: a
in 90-120 minute, au o durată a efectului de:
b a) maninil
b) manitol
a) 10 h; c) marisang
21.Tratamentul de electie in diabetul
b) 24 h; zaharat se face cu: a
c) 5 h. a) meguan
b) metaspar a) insulina cristalină,
c) mecopar actrapid;
22.Tratamentul de electie in diabetul b) insulina semilentă MC;
zaharat se face cu: c c) insulina lentă MC.
28.Pacientului căruia i s-a administrat
a) bixtonim insulina cristalină i se recomandă: a
b) bronhodilatin
c) buformin a) să mănânce în.următoarele
15-30 de minute;
NURSING b) să mănânce după una-două
ore;
23. Glicoreglarea reprezintă echilibrul c) nu are importanţă când va
mecanismelor hipo- şi hiperglicemiante. mânca.
Factorii hiperglicemianţi sunt: a 30.Comei hipoglicemice îi sunt
caracteristice următoarele manifestări de
a) tiroxina, ACTH, cortizonul, dependenţă: b
glucagonul;
a) halenă acetonică;
b) insulina, ACTH, cortizonul; b) tremurături, transpiraţii;
c) ACTH, cortizon. c) semne de deshidratare.
31.Forma de depozit a glucidelor in ficat
24. Semnele de recunoaştere a comei este reprezentată de: b
hiperglicemice sunt: c
a) pectine;
a) tremurături, piele uscată;
b) piele uscată, tremurături, b) glicogen;
greţuri, vărsături; c) amidon.
c) greţuri, vărsături, piele
uscată, instalare lentă. 33.Necesarul glucidic la adulţi este de: c
25.Pacientul cu diabet zaharat este o
persoană care necesită: b a) 1-1,5 g/kg corp/zi;

a) întreruperea activităţii b) 2-3 g/kg corp/zi;


profesionale;
b) desfăşurarea activităţii c) 4-6 g/kg corp/zi.
respectând indicaţiile de regim şi
tratament; 37.La un bolnav cu diabet cantărirea
c) nu are restricţii privind efortul alimentelor se face: b
fizic. a) pentru painea prăjită, după
26.În diabetul zaharat insulinodependent prăjire;
doza de insulină/24 h se stabileşte în
funcţie de glicozuria exprimată în grame b) pentru fructe coapte, inainte de
astfel: c coacere;
a) 1 UI la 3 g glicozurie/zi;
b) 2 UI la 1 g glicozurie/zi; c) pentru legumele fierte, după
tratamentul termic.
c) 1 UI la 2 g glicozurie/zi
38.Glicozuria este cantitatea de zahăr
27.Care tip de insulina se poate administra prezentă in: a
prin injecţii subcutanate, intramusculare şi
intravenoase? a a) urină;
b) LCR; 42.Care este motivul pentru care se instituie
tratamentul cu insulina şi cu soluţii
c) plasmă. hidratante pentru un pacient internat in
spital cu coma hiperglicemica? c
40. Comei hiperglicemice ii sunt
caracteristice următoarele elemente cu a) este predispus la infecţie şi are un
excepţia: c nivel scăzut de glucoza in sange;
a) hipotensiune arterială; b) este inconştient şi prezintă acidoză;
b) semne de deshidratare; c) are un nivel ridicat al glucozei in
sange şi prezintă deshidratare.
c) convulsii, mioclonii, tremurături;
43.La externare mama intreabă asistenta
d) halenă acetonică. medicală dacă copilul său diabetic poate
41.S.C., elev in varstă de 16 ani, este utiliza mierea in loc de zaharină. Ce va
internat cu comă hiperglicemică in spital. răspunde asistenta? c
Care este ingrijirea prioritară in cazul lui la a) mierea conţine glucoza şi nu are
internare? b valoare calorică foarte mare;
a) inregistrarea observaţiilor făcute; b) mierea este un zahăr din plante care
b) menţinerea căilor respiratorii poate fi utilizat pentru indulcire;
libere; c) mierea este un hidrat de carbon
c) recoltarea sangelui şi urinei pentru care ridică valoarea glicemiei din
analize. sange, şi nu are voie să o
folosească.
MODUL 41 – DEONTOLOGIE ȘI ETICĂ
PROFESIONALĂ

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru urmatoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1. A acţiona etic înseamnă a acţiona profesional. ADEVARAT


2. Orice sistem etic este bazat pe unele idei şi valori, iar etica nursingului este bazată pe ideea
de îngrijire. ADEVARAT
3. Valorile morale reprezintă baza codurilor de comportament ce afectează deciziile etice.
ADEVARAT
4. Valorile reprezintă motivaţia puternică a comportamentului.ADEVARAT
5. Prin "drept" se înţelege totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile sociale într-
un stat într-un anumit domeniu. ADEVARAT
6. Între comunicarea firească şi cea intenţionată, direcţionată, nu există nici o diferenţă.FALS
7. In relaţia de colaborare, respectful este un sentiment ce exprimă o stare afectivă, o
consideraţie, o judecată de valoare şi este exteriorizat prin gesturi, atitudini şi cuvinte.
ADEVARAT
8. Principiile etice în nursing sunt ghiduri în luarea de hotărâri morale şi acţiuni morale, bazate
pe deciziile morale în practicarea profesiei. ADEVARAT
9. Autonomia este principiul etic conform căruia individului trebuie să i se dea libertatea de a
hotărî asupra propriilor acţiuni. ADEVARAT
10.Respectarea confidenţialităţii nu este o necessitate morală. FALS

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. C Binefacerea A Obligatia de a spune adevarul si de a nu-i minti sau insela pe altii

2A Veracitatea B Obligatie cu caracter implicit de a tine promisiunile si


confidentialitatea

3B Fidelitatea C Obligatia de a face bine si de a evita sa se aduca prejudicii altor


persoane.

4E Paternalismul D Libertatea individului de a hotari asupra propriilor actiuni.

5D Autonomia E Restrangerea autodeterminarii pentru a preveni ca o persoana sa


isi faca rau
B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1B Deontologia A Reproducerea identica a unei persoane, fara a trece prin intalnirea unui
ovocit feminin cu un spermatozoid masculin

2 D Suicidul B Ansamblul regulilor dupa care se ghideaza o organizatie, institutie,


profesie sau o parte a acesteia, prin intermediul organizatiilor
profesionale care devin instanta de elaborare, aplicare si supraveghere
a aplicarii acestora

3A Clonarea C Provocarea unei morti precoce, nedureroasa, a unui pacient, bolnav


incurabil pentru a-i curma o suferinta grea si prelungita

4C Euthanasia D Comportamentul prin care o persoana care ar mai putea traii si


provoaca moartea prin mijloace diverse

5E Avortul E Intreruperea prin diferite metode a unei sarcini in evolutie

Testul III : Indicați răspunsurile corecte

2. Morala este o formă de reglementare:c a) fidelitatea

a) a convieţuirii sociale; b) veracitatea


b) a comportamentului uman;
c) ambele. c) dreptatea
4. Valoarea morală este:c
10.Codul de etica arata:c
a) o credinţă;
b) un obicei care apare frecvent din a)acceptarea responsabilitatii
medii cultural sau etnice, tradiţii de profesionale;
familie, filosofii politice, educative şi b) increderea pe care o investeste
religioase cu care se identifică cineva; societatea in aceasta profesie;
c) ambele.
5. Dilema morala:c c) ambele.
a) situatie in care exista doua cursuri 11. Problemele intalnite in practica
de actiune nursingului sunt:c
b) judecati egal justificate in care a) de ordin legal;
individual nu stie pe care sa o urmeze
sau sa o aleaga; b) de ordin moral;
b) ambele.
7. Care din urmatoarele principia etice se c) ambele.
defineste ca obligatia de a spune adevarul
si de a nu-i minti si insela pe altii:b
19.Fazele procesului suferinţei descrise de b) principiul claritatii si clarificarii;
Parkes în pierderile importante sunt
urmatoarele cu exceptia: e c) ambele.

a) durerea acută; 23.Cand intr-o comunicare exista


b) şocul; neconcordanta intre mesajul verbal si
c) construirea de noi mesajul nonverbal, interlocutorul va fi
presupuneri; influentat in mai mare masura de:b
d) descurajare, singurătate;
e) indiferenta a) mesajul verbal
20. Primul cod deontologic pentru medici a b) mesajul nonverbal
fost:a
c) ambele
a) jurământul lui Hipocrate;
b) jurământullui Florance 25.Clonarea poate fi:c
Nightingale;
c) codul lui Hamurabi. a) reproductiva;
22.Principiile eticii sunt urmatoarele:c
b) terapeutica;
a) principiul egalitatii in fata normelor;
c) ambele
MODULUL 45 - GINECOLOGIE ȘI NURSING ÎN
GINECOLOGIE
TESTUL I- Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A”
sau cu „F” fals

1. Educatia pentru sanatatea femeii incepe cu educatia mamei pentru a forma fetitei
deprinderi si comportamente igienice.ADEVARAT
2. Perioada de activitate genitala inceteaza o data cu instalarea menopauzei.ADEVARAT
3. Mamografia reprezinta principala metoda de depistare a cancerului de san.ADEVARAT
4. Autoexaminarea sanilor este obligatorie dupa varsta de sase ani.FALS
5. Dupa mastectomie, pacienta este invatata sa execute miscari care sa previna anchiloza
si atrofia musculara.ADEVARAT
6. Pentru cercetarea frotiului cito- vaginal,secretia vaginala se recolteaza in orice zi a
ciclului ovarian.FALS
7. Masurarea temperaturii bazale (masurate bucal sau rectal) poate decela momentul
ovulatiei.ADEVARAT
8. In vederea examenului ginecologic, ginecopata va fi pregatita cu o spalatura
vaginala.FALS
9. In bolile ginecologice pot aparea ca probleme alterarea eliminarilor intestinale si
urinare.ADEVARAT

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1C Amenoree A Menstruatie Dureroasă


2E Menoragie B intervale lungi între menstre
3B Oligomenoree C absența menstruației
4A Dismenoree D Hemoragii neregulate survenite între 2 menstre succesive
5D Metroragie E Hemoragii menstruale prelungite

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1B Sarcina extrauterina A sange rosu deschis

2C Cancer uterin B sange negricios


3A Fibrom uterin C sange spalacit

4E Cancer mamar D leucoree galben verzuie

5D Infectie gonococica E secretie memelonara sanghinolenta

TESTUL III

1.Testul cu Lugol (Lahm- Schiller) b) scurgere usor rosiatica premestrual;


detecteaza:a
c) pierdere abundenta de sange
a) leziuni posibil precanceroase ale menstrual.
colului uterin;
b) sarcina extrauterina; 8.Pacienta cu inflamatii genitale poate
c) evidentiaza permeabilitatea prezenta ca probleme:c
trompelor uterine. a) leucoree, febra,tulburari urinare;
2.Histerosalpingografia reprezinta:b
b) dureri in hipogastru; c) ambele.
a) examen endoscopic al cavitatii
uterine; 9.In vederea recoltarii secretiilor vaginale,
b) examen radiologic al corpului si ginecopata este pregatita astfel:b
istmului uterin;
c) examen cultura sunete pentru a) se face spalatura vaginala cu doua
evidentierea unor tumori. ore inainte;
3.Examenul clinic general are importanta
b) cu doua zile inainte se intrerupe
pentru stabilirea diagnosticului bolilor
tratamentul local;
ginecologice si foloseste:b
c) nu se face pregatire.
a)inspectia, palparea;
10. Repausul la pat este obligatoriu in:b
b) inspectia, percutia,palparea;
a) chistul ovarian;
c)palparea.
b) inflamatiile acute
4.Durerea in afectiunile ginecologice are
genitale,sangerari;
caracteristicile urmatoare:b
c) prolaps genital gradul I.
a) este localizata in hipogastru, nu
iradiaza; 13. Tulburari mai frecvente de eliminare
b) este localizata in hipogastru si urinara intalnite in bolile ginecologice sunt:a
fosele iliace, iradiaza catre vulva,
vagin; a) disurie, polakiurie;
c) este generalizata in tot abdomenul..
b) poliurie; c) anurie.
6. Leucoreea reprezinta:a
14. Tratamentul local in bolile ginecologice
a) scurgere vaginala albicioasa,
se aplica prin:c
galbuie, in cantitate redusa;
a) tampoane vaginale,ovule,spalaturi 20.Aparitia durerilor in timpul menstrei se
vaginale; numeste:a

b) cauterizare; c) ambele. a) dismenoree; b)amenoree;


c)menarha.

MODULUL 46- OBSTETRICĂ ŞI NURSING SPECIFIC


TESTUL I - Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A”
sau cu „F” fals

1. Furia laptelui este însoţită de creşterea temperaturii până la 37,5 grade C.ADEVARAT
2. Amenoreea este un semn sigur de sarcină.FALS
3. În timpul sarcinii gravida nu trebuie să facă spălături vaginale .ADEVARAT
4. Gravida cu risc obstetrical crescut necesită supraveghere din partea reţelei de obstetrică ,
dar şi a altor sectoare medicale.ADEVARAT
5. Eliminarea placentei urmează la 1-2 ore după expulzia fătului.FALS
6. Expulzia fătului începe după dilataţia completă şi ruperea membranelor.ADEVARAT
7. Prelungirea suptului favorizează apariţia ragadelor.ADEVARAT
8. În luna a cincea de sarcină fundul uterin se află la nivelul apendicelui xifoid.FALS
9. Gravida cu placentă Praevia este cunoscută ca fiind gravidă cu risc
obstetrical.ADEVARAT
10. În tot timpul sarcinii gravida trebuie să ia în greutate mai mult de 12 kg.FALS
11. Gravidele problemă sunt examinate frecvent ,periodicitatea stabilind-o medicul în funcţie
de natura şi evoluţia sarcinii.ADEVARAT
12. Disgravidia tardivă se caracterizează prin vărsături abundente, repetate.FALS

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1C Disgravidie precoce A contracţii uterine, dureri pelvine, metroragie

2E Disgravidie tardivă B anxietate, hemoragie vaginală ce apare în


repaus , fără durere

3A Avort C vărsături abundente , repetate, scădere în


greutate

4B Placenta Praevia D febră, tahicardie,modificarea aspectului şi


mirosului lohiilor

5D Infecţie puerperală E edeme , HTA, albuminurie


B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1E Lohii sanguinolente A până la sfârşitul primei săptămâni de lehuzie

2A Lohii serosanguinolente B până la sfârsitul perioadei de lehuzie

3B Lohii seroase C Subinvoluţie uterină

4C Retenţie de lohii D Conformaţie anormală a mamelonului

5D Infecţii ale glandei E primele 2-3 zile de lehuzie


mamare

Testul III - Indicati raspunsurile corecte

1. În timpul sarcinii apar modificări morfo 7.Semnul obiectiv cel mai important pentru
funcţionale ,pe care asistenta medicală stabilirea vârstei sarcinii este:b
trebuie să le cunoască:c a. data ultimei menstruaţii;
a. modificări generale ale b. înălţimea fundului uterin;
organismului; c. primele mişcări fetale.
b. modificări locale la nivelul 9.La sfârşitul lunii a III-a uterul este situat
aparatului genital feminin; astfel:c
c. ambele. a. ca organ pelvin;
2. Metabolismul se modifică în timpul b. la nivelul ombilicului;
sarcinii astfel:a c. la umătatea distanţei
a. creşte; ombilic- simfiza pubiană.
b. scade; 10.Stabilirea vârstei sarcinii se face luând în
c. semenţine constant. considerare următoarele criterii:a
4.La nivelul aparatului excretor apar a. data ultimei menstruaţii,
următoarele modificări în sarcină:c înălţimea fundului uterin,
a. oligurie; data primelor mişcări fetale,
b. polakiurie, oligurie; data raportului sexual
c. poliurie, polakiurie. fecundant;
6.Pentru stabilirea diagnosticului de sarcină b. data ultimei menstruaţii şi a
prin testul imunologic se recoltează :a primelor mişcări fetale;
a. urina femeii gravide; c. data ultimei menstruaţii şi
b. 5ml sânge venos; înălţimea fundului uterin.
c. Sânge capilar.
11.Pentru asistareanaşterii în condiţii de b. disgravidie tardivă;
asepsie se urmăreşte :c c. iminenţă de avort.
a. mediu ambiant dezinfectat, 20.D-na M.V, 30 de ani, este lăuză cu
materiale şi instrumente sterile; operaţie cezariană de două zile. Se
b. mediu ambiant dezinfectat, constată că involuţia uterină este de 1,5 cm.
dezinfecţia persoanei care Cum apreciaţi aceasta:a
asistă naşterea; a. normală;
c. mediu ambiant dezinfectat, b. subinvoluţie;
materiale şi instrumente c. rapidă.
sterile, dezinfecţia persoanei 23.Perioadele naşterii sunt :b
care asistă naşterea, a. dilataţia , angajarea craniului,
dezinfecţia parturientei. delivrenţa , lăuzia;
15.Mobilizarea lehuzei cu naştere eutocică , b. dilataţia , expulzia fătului,
fără intervenţii obstetricale se face astfel:a delivrenţa, consolidarea
a. precoce, înprimele 6-12 ore; hemostazei;
b. la 2 zile după naştere; c. angajarea craniului, coborârea
c. nu prezintă importanţă timpul craniului în excavaţie,
când se mobilizează. degajarea la strâmtoarea
inferioară.
24.Circumferinţa abdominală la o gravidă la
termen are aproximativ:b
17.Gravidei cu disgravidie precoce , a. 75 cm;
asistenta medicală îi acordă următoarele b. 95cm;
îngrijiri:b c. 125cm
a. supraveghează pierderile de 27.Consultaţiile periodice prenatale pentru o
sânge din punct de vedere gravidă fără risc obstetrical se efectuează în
cantitativ şi caliatativ; primele 6 luni de sarcină:c
b. observă aspectul a. bilunar;
tegumentelor , măsoară TA, b. săptămânal;
greutatea corporală; c. lunar.
c. asigură repausul total la pat. 28.Prin hidramnios se înţelege o cantitate
19.Manifestările de dependenţă : edeme, de lichid amniotic:c
HTA, albuminurie se întâlnesc în :b a. mică( sub 500 ml) ;
a. disgravidie precoce; b. normală;
c. mare(peste 2000 ml). a. observarea atentă a
30.Pentru depistarea activităţii cardiace tegumentelor şi mucoaselor;
fetale şi pentru măsurarea fluxului sanguin b. menţinerea unei stări
în vasele ombilicale se foloseşte ca nutriţionale adecvate,
investigaţie:b cântărirea gravidei;
a. ecografia; c. reducerea sării din
b. auscultaţia Dopller; alimentaţie.
c. amnioscopia. 36.Furia laptelui se manifestă prin :c
33.Intervenţiile specifice asistentei medicale a. semne locale;
acordate gravidei cu disgravidie precoce b. semne generale; c)ambele.
sunt urmatoarele, cu excepţia:c

MODULUL 47- PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1. Reflexul de supt la nou-născutul normoponderal sănătos este prezent la naştere. ADEV


2. Prima măsură de îngrijire a nou-născutului imediat după naştere este curăţirea
tegumentelor. FALS
3. În criza de convulsii la un copil, se administrează fenobarbital asociat cu diazepam. FALS
4. Prima protecţie a prematurului trebuie făcută împotriva tendinţei la hipotermie. ADEV
5. Manevrele de reanimare cardio-respiratorie la nou-născut încep cu dezobstruarea căilor
respiratorii superioare prin aspiraţie. ADEV
6. La naşterea la termen nou-născutul are perimetrul cranian egal cu perimetrul toracic. FALS
7. Bontul ombilical secţionat se bandajează cu comprese sterile înmuiate în soluţie de alcool
70 grade. ADEV
8. Prima baie a nou-născutului se face la ieşirea din spital. FALS
9. Prima micţiune a nou-născutului nu intră în scorul Apgar. ADEV
10. Alimentaţia optimă pentru nou-născutul la termen este cea cu lapte praf adaptat
( umanizat). FALS

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-B icter fiziologic al nou născutului A glande mamare tumefiate


2-A criza genitală B urina , scaun normal colorate
3-D involuţia cordonului ombilical C scaun verzui eliminat după naştere
4-E febra tranzitorie a n. născutului D mumificarea treptată a bontului ligaturat
5-C meconiu E ascensiune termică de 1-3 zile, moderată

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1-C bont ombilical A perişori fini pe regiunea dorsală şi umeri la nou-născut


2-A lanugo B nitrat de Ag 1%

3-D vernix caseosa C alcool 70 grade

4-E scădere fiziologică în D substanţă grasă pe tegumente


greutate
5-B pro oftalmiei E după eliminarea meconiului
gonococice

Testul III Indicați răspunsurile corecte

1.Perioada de nou-născut este cuprinsă a) icterul hemolitic;


între : c b) icterul fiziologic;
c) icterul mecanic.
a) 0-1 an;
b) 0-5 zile; 6.Imediat după supt, sugarul trebuie: b
c) 0-28 zile;
d) 0-3 luni. a) aşezat în decubit ventral;
b) ţinut în poziţie verticală cu
3.Alimentaţia la sân a nou-născutului este capul sprijinit şi tapotat uşor pe
corect să fie instituită: c spate pentru favorizarea
eructaţiei;
a) după 24 ore; c) aşezat în decubit lateral.
b) în primele 4 ore;
c) în primele 6-12 ore. 8.Alimentaţia artificială constă în : a

4.În asfixia albastră a nou-născutului se a) alimentarea sugarului în primele 3-4


acordă următoarele îngrijiri , cu excepţia: d luni cu un alt lapte decât cel de
femeie;
a) Se efectuează respiraţie b) alimentarea sugarului cu lapte de mamă
artificială; şi un alt preparat din lapte;
b) Se dezobstruează căile c) alimentarea sugarului cu sucuri de
respiratorii superioare; fructe.
c) S e aşează nou-născutul în
poziţie declivă; 10.Recoltarea scaunului pentru coprocultură
d) Se efectuează intubaţie la copil se efectuează astfel: b
artificială.
e) Se administrează oxigen. a) din scaunul eliminat pe scutec sau în
oliţă;
5.Principalul icter al nou-născutului este: b
b) cu ajutorul unei sonde Nelaton a) cu biberonul;
introdusă prin anus şi rect; b) la sân;
c) se administrează purgativ salin şi se c) cu linguriţa;
recoltează scaunul într-un recipient d) prin gavaj.
curat şi uscat.
19.Carenţa de vitamina D la sugar şi copilul
12.Meconiul este: b mic se numeşte: b

a) o malformaţie congenitală; a) scorbut;


b) scaunul nou-născutului în primele b) rahitism;
2-3 zile; c) pelagră.
c) scaun cu mucozităţi şi celule
descuamate de culoare verde. 20.Măsurarea temperaturii la copilul 0-3 ani
se face: a
13.Primo-profilaxia TBCse face în
maternitate cu vaccin: a a) în rect, cu termometru individual
lubrifiat;
a) BCG; b) în plica axilară;
b) DTP; c) în cavitatea bucală , cu termometru
c) PPD. special.

14.Prima vaccinare BCG se face în 22.Temperatura copilului măsurată în rect


maternitate: c este: c

a) la toţi nou-născuţii , fără a) egală cu cea măsurată în axilă;


excepţie; b) mai mică decât cea măsurată în
b) după aprecierile medicului; axilă;
c) la nou-născuţii sănătoşi cu c) mai mare cu 0,3-0,5 grade C.
greutate peste 2500 g în
primele 4-8 zile. 23.Eritemul feiser al sugarului se previne
prin: c
16.Pot fi puşi la sân sau pot fi alimentaţi cu
biberonul prematurii: b a) aplicarea de unguente
protectoare;
a) de orice grad; b) toaleta locală de apă şi săpun;
b) de gradul I; c) toaleta parţială după fiecare
c) de gradul I şi II. scaun, aplicare de unguent
protector în regiunea fesieră şi
17.Reflexul de supt şi de deglutiţie lipseşte: schimbarea ritmică a lenjeriei
c de corp.
a) în prima zi după naştere; 24.Prima vaccinare antihepatitică se
b) la nou-născuţii agitaţi ; efectuează : b
c) la prematurii cu greutate sub
1500 g. a) la vârsta de 6 luni;
b) la nou- născut în maternitate;
18.Prematurii de gradul III şi IV sunt c) ambele răspunsuri sunt corecte.
alimentaţi : d
25.Diversificarea alimentaţiei sugarului 34.În icterul fiziologic : c
presupune: a
a) se administrează obligatoriu
a) introducerea de noi alimente hepatoprotectoare;
,în afară de lapte , la vâsta de b) se administrează obligatoriu
3-4 luni; gamaglobulină;
b) alimentarea sugarului cu diferite c) nu necesită tratament special.
regimuri alimentare;
c) introducerea în alimentaţie a 35.Criza genitală a nou-născutului
sucurilor de fructe. necesită : b

28.La nou- născut şi sugarul în primele luni a) administrare de hormoni;


de viaţă pulsul se poate măsura: c b) curăţarea secreţiilor;
c) oprirea alimentaţiei la sân.
a) la artera pedioasă;
b) la artera radială; 36.Primii dinţi apar în jurul vârstei de ; a
c) la nivelul fontanelei anterioare. a) 6 luni;
30.Cauzele vărsăturilor pot fi următoarele , b) 12 luni;
cu excepţia: c c) 18luni.

a) boli ale tubului digestiv; 37.O contraindicaţie a supei de morcov


b) stenoza hipertrofică de pilor; este: b
c) administrarea medicamentelor a) diareea cu scaune apoase;
pe cale parenterală; b) vărsăturile repetate;
d) ingerarea unor medicamente. c) stomatita micotică.
31.Cea mai frecventă formă de anemie 38.Curăţirea unui biberon folosit se începe
înâlnită la sugar este: b cu: b
a) anemie posthemoragică; a) spălarea cu detergent;
b) anemie feriprivă prin carenţă b) clătirea cu apă rece;
de fier exogenă; c) fierberea.
c) anemie hemolitică.
39.Pansamentul bontului ombilical îl
32.Locul de elecţie al injecţiei efectuăm: b
intramusculare la sugar este: a
a) la 2 zile;
a) musculatura fesieră; b) ori de câte ori este nevoie;
b) musculatura coapsei; c) după cicatrizarea plăgii.
c) în muşchiul deltoid.
40.Copilul prezintă enurezis când nu-si
33.Supa de legume poate fi primită de controlează sfincterul vezical: c
sugar când e sănătos , de la : b
a) înainte de 18 luni;
a) 2 luni; b) după 2 ani;
b) 4 luni; c) după 4 ani.
c) 6 luni.
41.La ce vârstă este mai frecvent debutul 43.Tratamentul etiologic al unei rinofaringite
rahitismului carenţial? b streptococice se face cu; c

a) la 9-12 luni; a) paracetamol, ampicilină;


b) la 3-6 luni; b) tetraciclină;
c) la 2-3 ani. c) penicilină.

42.Profilaxia cu vitamina D a rahitismului 44.Poziţia care trebuie asigurată copilului


carenţial comun se începe : b în convulsii este; c

a) la vârsta de 2 luni ; a) şezăndă;


b) în primele zile după naştere; b) decubit dorsal;
c) la vârsta de 1 an. c) decubit lateral.

MODULUL 48- NEUROLOGIE ȘI NURSING ÎN NEUROLOGIE

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1.Dizartria este incapacitatea pacientului de a scrie.FALS

2.Pacientul cu epilepsie poate exercita orice profesie.FALS

3.Pacientul cu hemiplegie prezintă risc de escare de decubit.ADEVARAT

4. Pacientul cu maladia Parkinson prezinta bradikinezie.ADEVARAT

5.Aura epileptică avertizeaza pacientul despre iminenta declanşării unei crize .ADEV

6 Pacientului cu HTIC i se asigură securitatea pentru a nu se leza.ADEV

7.Cu pacientul afazic se poate comunica nonverbal.ADEV

8.Deficitul de autoîngrijire se întậlneşte la pacienţii cu boala Parkinson.ADEV

9.Alegerea unui stil de viaţă sănătos previne apariţia bolilor neurologice.ADEV

10.Asistenta va supraveghea gradul de imbibare a pansamentului cu sange, secreţii ,in


perioada postoperatorie.ADEVARAT

11.Puncţia lombara poate fi efectuată pacienţilor în ambulator.FALS


12.LCR normal are culoare uşor gălbuie.FALS

TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1D Pneumo encefalografie A LCR

2E EEG B Anosmie

3A Puncţie rahidiană C Afazie

4C Articularea cuvintelor D Aer

5B Lipsa mirosului E Activitate bioelectrică a creierului

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1D Epilepsie A Hemiplegie

2E Comă B Tulburare vizuala

3A Mers cosind C Vărsături spontane

4B Diplopie D Convulsii tonico-clonice

5C Hipertensiune intracraniană E Scala Glasgow

C. Asociați noțiunile din cele două coloane

1D Paraplegie A Aură

2C Obnubilare B Câmp vizual

3A Epilepsie C Timp,spaţiu

4E Cecitate D Membre inferioare .

5B Scotom E Pierderea vederii


TESTUL III b)înregistrarea biocurenţilor produşi de
muşchi;
1.Pneumo-encefalografia reprezintă:a
c)examen radiologic al conţinutului cranian.
a)examen radiologic al spaţiilor
subarahnoidiene,folosind ca substanţă 5.Următoarele manifestări de dependenţă
de contrast aerul; sunt tulburări ale mersului si ortostaţiunii:b

b) examen radiologic al spaţiilor a)tremurăturile,convulsiile;


subarahnoidiene ,folosind ca substanţă de
contrast iodul; b)ataxia statică şi locomotorie;

c)examen radiologic ce realizează imagini c)monoplegia.


ale circulaţiei cerebrale. 6.Tulburările de sensibilitate,subiective
2.Pentru efectuarea pneumo sunt:b
-encefalografiei, asistenta va pregăti a)anestezia,hipoestezia,hiperestezia;
urmatoarele materiale:b
b)paresteziile;
a)electroencefalograful;
c)ambele.
b)seringi,ace,tăviţa renală,soluţii
dezinfectante; 7.În leziunile nervului I cranian,pacientul
prezintă ca problemă de dependenţă:a
c)nu sunt necesare materiale.
a) anosmie,hiposmie;
3.EEG reprezintă:a
b)lipsa vederii;
a) înregistrarea biocurenţilor produşi de
creier; c)midriază.
8.Vărsăturile în cazul HTIC au următoarele a)ridicarea pacientului pentru a-i observa
caracteristici:b mersul;

a)au totdeauna conţinut alimentar; b)observarea stării de conştienţă;

b)sunt spontane,în jet,neprecedate de c)examinarea plăgilor craniene;


greţuri;
d)evidenţierea parezelor si paraliziilor.
c)sunt precedate de greţuri.
17.Recuperarea deficitului motor în cazul
11.Intervenţiile asistentei în faza AVC se începe astfel:b
tonicoclonică a crizei epileptice sunt
următoarele ,in afară de:a a)imediat după producerea accidentului;

a)se descleştează dinţii,se pune un rulou b)cu miscări pasive;


între dinţi;
c)la 1-2 luni de la debut.
b)se lărgesc hainele prin descheierea 18.Poziţia în pat a pacientului comatos
nasturilor; neintubat în perioada postoperatorie este :b
c)se aşează apăratori laterale la paturi a)decubit dorsal;
pentru a prevenii accidentele.
b)decubit lateral sau semidecubit
13.În comoţia cerebrală,pacientul prezintă:b ventral;
a)stare comatoasă profundă; c)Trendelenburg.
b)pierderea conştienţei pentru scurt 19.În stabilirea căii de alimentare a
timp; pacientului operat pe craniu se va ţine
c)pareze,paralizii. seamă în primul rậnd de:b

a)preferinţele pacientului;

b)prezenţa reflexului de deglutiţie;

14.În traumatismele craniocerebrale în care c)starea de conştienţă a pacientului.


se scurge LCR prin nas,urechi,plagă 21.Problemele pacientului în fazele tardive
craniană,se va proceda astfel:c ale sclerozei in plăci sunt:a
a)aplicarea unui pansament compresiv; a)pierderea controlului sfincterelor;
b)dezinfecţia plăgii craniene şi tamponarea b)hipertermie; c)alterarea tranzitului
ei; intestinal.
c)nu se efectueaza tamponare. 24.Pentru efectuarea puncţiei rahidiene unui
15.În acordarea primului ajutor unui pacient pacient comatos i se va da poziţia :c
cu traumatism cranian se fac următoarele a)decubit lateral cu membrele inferioare
manevre,în afară de:a flectate pe abdomen;
b)şezậnd,susţinut de două persoane; 32.Paraplegia reprezintă:b

c)decubit lateral cu bărbia în piept şi a)paralizia unui singur membru;


membrele inferioare flectate pe
abdomen. b)paralizia părţii inferioare a corpului;

25.Starea de comă se defineşte astfel:c c)paralizia celor patru membre.

a)pierderea parţială sau totală a conştienţei; 33.Lezarea nervului acustico-vestibular


produce:b
b)pierderea parţială sau totală a conştienţei
cu alterarea funcţiilor vitale; a)lipsa posibilităţii de a fluiera;

c)pierderea parţială sau totală a b)tulburări de echilibru;


conştienţei,motilităţii,sensibilităţii cu c)paralizie masticatorie.
conservarea celor mai importante funcţii
vegetative. 37.Narcolepsia reprezintă:a

26.Leziunile nervului II cranian(optic) se a)nevoia bruscă de somn;


manifestă prin:c
b)somn superficial cu treziri dese;
a)ambliopie,amauroză;
c)somn cu durată peste limitele normale.
b)îngustarea cậmpului vizual; c)ambele.
44.Asistenta medicală menţine mandrenul
29.Convulsia reprezintă:c acului spinal în timpul puncţiei lombare:a

a)pierderea conştienţei; a)steril;

b)mişcări neaşteptate ale membrelor b)nesteril;


inferioare;
c)îl depune în sacul colector.
c)contracţii musculare urmate de
relaxare. 45.După efectuarea puncţiei occipitale:b

30.Pareza reprezintă:b a)se asigură 8h repaus total pacientului;

a)contractură musculară; b)pacientul se poate mobiliza după circa


15 minute;
b)diminuarea forţei musculare;
c)se asigură pacientului repaus fizic 60
c)rigiditate vasculară. minute.

31.Hemiplegia reprezintă:c 48.Retracţiile musculo-tendinoase pot fi


evitate prin:a
a)absenţa forţei musculare;
a)menţinerea corectă a membrelor
b)paralizie generalizată; paralizate;
c)paralizia unei jumătăţi de corp.
b)menţinerea poziţiilor de flexie a a)poziţionarea corectă a membrului
genunchiului şi răsuciri ale trunchiului; respectiv;

c)evitarea mişcării. b)efectuarea de exerciţii fizice pasive ale


membrului respectiv;
49.Pacientul cu deficit motor parţial se
imbracă:b c)schimbarea poziţiei pacientului din 10 în
10 ore;
a)începậnd cu membrul sănătos;
d)aplicarea de atele la membrele afectate.
b)începậnd cu membrul plegic;
51.Comunicarea ineficientă la nivel motor
c)nu contează. se manifestă prin :b
50.Pentru a restabili mobilizarea unui a)stare comatoasă;
pacient cật mai repede posibil după un AVC
(pareză)cea mai importantă acţiune este :b b)pareze şi paralizii; c)obnubilare.

53.Afazia este tulburarea:c

a)de sensibilitate a pielii;

b)scăderea volumului muscular;

c)incapacitatea de a pronunţa cuvinte.

54.Puncţia lombară se execută de către:c

a)asistenta medicală de salon;

b)asistenta medicală de laborator;

c)medic.
MODULUL 49-PSIHIATRIE ȘI NURSING ÎN PSIHIATRIE
TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1. Ticurile sunt gesturi scurte, repetate involuntar (ex: clipit, tuse) fara necesitate
obiectiva.ADEVARAT
2. Starea de obnubiliare se manifesta printr-o perceptie profunda a constientei, activitatea
psiho-motorie fiind suspendata, persoana nu mai raspunde la intrebari si nu reactioneaza la
excitatiile din mediu. FALS
3. Senzatia este un act psihic elementar prin care se realizeaza o imagine singulara a unor
insusiri ale obiectelor si fenomenelor inconjuratoare.ADEVARAT
4. Hipomnezia este scaderea fortei memoriei si este prezenta in surmenaj, stari anxioase,
depresie etc.ADEVARAT
5. Fuga de idei- reprezinta o frica nejustificata cu obiect bine determinat.FALS
6. Agorafobia reprezinta frica de spatii deschise sau de locuri publice, claustrofobia- frica de
locuri inchise, hidrofobia –frica de apaADEVARAT
7. Pacientul cu depresie prezinta o privire stinsa, lipsita de stralucire, mimica stearsa, expresia
fetei tradeaza tristete, indurerare, tegumentele pot fi uscate din cauza deshidratarii.
ADEVARAT
8. Personalitatea este alcatuita din totalitatea reactiilor unei persoane fata de stimulii exteriori.
FALS
9. Boala Alzheimer este mai frecventa la adultii in varsta, este o tulburare cronica, progresiva ce
distruge constienta, saraceste personalitatea si are ca simptom frecvent: pierderea memoriei, a
orientarii, a controlului simturilor, tulburari de vorbire etc.ADEVARAT
10. Terapia de grup- modalitate terapeutica ce face apel la capacitatea individului de a
gandi, rationa, a-si aprofunda gandurile, memoria si dorintele raportandu-le la realitate.FALS
TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1D Comunicarea eficienta A tratarea cu seriozitate a gandurilor, sentimentelor si


experientelor pacientului

2A Respectul B Sursa principala de informatie

3B Dialogul cu bolnavul C ticuri

4C Gesturi scurte, repetate D transmitere de mesaje simple, clare, precise din punct de
involuntar fara vedere al continutului, al timpului si spatiului alocat
necesitate obiectiva

5E Mimica E tip de comunicare nonverbala folosind drept suport


expresia faciala si modificarile acesteia

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1C Hipoestezia A Perceperea eronata a gustului si mirosului

2A Iluziile gustative siolfactive B Cresterea exagerata a atentiei intalnita frecvent in


psihopatologie

3B Hiperprosexia C Scaderea sensibilitatii la diferite excitatii

4D Amnezie D Pierderea totala a memoriei

5E Gandirea E k. Functia cea mai complexa a creierului

C. Asociați noțiunile din cele două coloane

1C Fuga de idei A teama de spatii deschise sau locuri publice

2A Agorafobie B frica de obiecte ascutite

3B Oxifobia C bolnavul nu poate exprima de la inceput pana la


sfarsit o anumita idee si trece de la o idee la alta
fara legatura intre ele

4E Euforia D Scaderea pana la lipsa totala a poftei de mancare

5D Anorexie E m. stare de veselie exagerata, bucurie, optimism,


asociata de obicei cu logoree mimica expresiva,
mobilitate exagerata

D. Asociați noțiunile din cele două coloane

1C Instinct de aparare A Activitate psihica orientata spre atingerea


unor scopuri propuse constient prin
activitati nervoase superioare

2A Vointa B impulsivitate

3B Lipsa de stapanire a C instinct individual care asigura


comportamentului prin scaderea supravietuirea acestuia
controlului voluntar

4E Insomnia D transsexualitate

5D Tulburare in care un individeste n. E o. Scaderea timpului total de somn


genetic si anatomic barbat sau femeie
crede ca el/ ea apartine sexului opus
si ca atare, traieste ca un membru al
sexului opus ori de cate ori este
posibil

E. Asociați noțiunile din cele două coloane

1E Atacul de panica A sindrom de stres posttraumatic

2A Raspunsul la expunerea unui B Boala psihica caracterizata prin doua sau mai
eveniment traumatic care implica multe simptome ca: idei delirante, halucinatii,
vatamare corporala, amenintarea vorbire dezorganizata, simptome negative
cu moartea etc.

3B Schizofrenia C suicid

4C Suprimarea voluntara a cursului D dependenta de droguri


vietii datorita unor tulburari
psihice

5D Risc de suicid p. Eq. este un inalt nivel de anxietate marcat prin


sentimente de teroare, gandire dezorganizata,
neputinta, activitate fara scop

F. Asociați noțiunile din cele două coloane


1B Amfetamina A clorpromazin 10 mg i.m. la 6 h, impachetari cu
cearceafuri umede

2A Hiperpirexia la adultii B Drog psihostimulent al SNC


consumatori de droguri

3D Violenta C inapetenta, scadereponderala, deshidratare,


insomnie, agitatie

4C Probleme de ingrijire ale unui D Manifestari ce reprezinta un pericol pentru ceilalti


pacient depresiv

5E Anorexie r. Es. Lipsa poftei de mancare

1D Alimentatie inadecvata prin A se ofera pacientului ocazia sa se exprime, sa


deficit se corecteaza spuna ce-l preocupa

2B Combaterea constipatiei B se instituie un program de miscare zilnica,


alimentatia trebuie sa fie bogata in celuloza,
legume, fructe, medicamente laxative

3A Comunicarea eficienta C apatie

4C Starea de indiferenta si de D Pacientul trebuie sa consume alimente si lichide


absenta a emotiilor in conformitate cu necesitatile organismului

5E Bulimie Eu. Nevoia patologica de a manca mari cantitati de


alimente

G. Asociați noțiunile din cele două coloane

H. Asociați noțiunile din cele două coloane

1B Pierderea posibilitatii de a A Comportament ritualic pe care un individ se simte


vorbi sau de a intelege limbajul obligat sa-l indeplineasca, ce ii patrunde fortat in
vorbit in urma unei leziuni constiinta si e contrar dorintelor sale
corticale

2A Compulsie B afazie

3C Ecolalie C repetarea automata a sunetelor, cuvintelor,


frazelor emise de alta persoana
4E Impulsivitate D stare de anxietate care este atat de puternica
incat dezorganizeaza personalitatea individului

5D Panica v. Ew. tendinta de a efectua un act violent, imprevizibil,


negandit

Testul III

Indicați răspunsurile corecte

1.Vârsta de debut a schizofreniei, este în c) arehalucinaţii.


majoritatea cazurilor:a
6.La anamneză, pacientul îşi exprimă
a) 18-35 de ani; convingerea fermă că va fi omorât de către
securitate, acest exemplu ilustrează:c
b) după 50 de ani;
a) halucinaţie;
c) dupa 65 de ani,
b) idee delirantă de autoacuzare;
2.Vitaminele B1şi PP, sunt indicate în
tratamentul delirium-ului tremens, fiind c) delir de persecuţie.
necesare:b
7.Starea timică manifestată cel mai frecvent
a) formării protrombinei; de către schizofrenic, este:c

b) sistemului nervos; a) optimism, exaltare timică;

c) circulaţiei sanguine; b) tristeţe, depresie;

d) diurezei. c) apatie, detaşare emoţională, ostilitate,


negativism.
3.Dieta bogată în proteine şi vitamine,
previne distrugerea cărui organ care 8.Repetarea frazelor pe care ceilalţi le-au
detoxifică alcoolul?b spus, se numeşte:c

a) pancreasul; a) autism;

b) ficatul; b) ecopraxie;

c) rinichii; d) plămânii. c) ecolalie;

4.Pacientul care umple ˝spaţiile albe˝ din d) balbism.


memorie, cu evenimente imaginare, bizare,
contradictorii şi lipsite de consecvenţă:a 9.Fraza „sunt bolnavă deoarece
prezentatorul de la TV mă hipnotizează cu
a) confabulează; laser, chiar când scot televizorul din priză”,
exemplifică:c
b) minte;
a) gândirea autistă;
b) iluzia; 14. Haloperidolul este contraindicat la
pacienţii cu:a
c) ideea delirantă de influenţă exterioară.
a. boala Parkinson;
10.Indicaţi răspunsul fals:b
b. demenţă senilă;
a) antidepresivele triciclice potenţează
efectele alcoolului; c. boala Alzheimer.

b) se indică asocierea alcoolului şi a 17. Dementa etanolica este:a


antidepresivelor triciclice, pentru
accelerarea vindecării depresiei a. stadiul final al alcoolismului cronic, ce
endogene; determina atrofie cerebrala

c) fenotiazinele cresc toxicitatea b. psihoza polinevritica alcoolica Korsakov


antidepresivelor triciclice.
c. scleroza hepatica
11.Ce este comunicarea?a 20. Boala Parkinson caracterizata prin
a) activitate complexa intre doua sau mai triada neurologica (hipertonie, hipo sau
multe persoane, in care fiecare mesaj akinezie si tremor, are si variate modificari
genereaza o reactie complexa ce poate psihice care au la baza:a
deveni un nou subiect pentru discutie a. tulburari ale metabolismului
b) o relatie ce trebuie focalizata pe un dopaminei la nivel encefalic;
anumit subiect b. sclerozei cerebrale
c) o activitate intelectuala in care fiecare c. avitaminozei PP si B6
interlocutor isi demonstreaza cultura
generala

12.Comunicarea este eficienta daca:b 21. Sindromul discordant este carcateristic


pentru:a
a) se desfasoara dupa un ritual bine definit
a. schizofrenie;
b) mesajele sunt simple, clare si precise
b. alcoolism;
c) se desfasoara verbal
c. demenţă;
13.Indicaţi ce metodă contraceptivă ar fi
utilă la o tânără epileptică, tratată cu 22. Ce este respectul?a
Fenobarbital:b
a. tratarea cu seriozitate a gandurilor,
a. contraceptive orale; sentimentelor si experientele pacientilor

b. sterilet; b. intelegere empatica intre persoana


bolnava si asistent
c. vasectomie.
c. capacitatea asistentului de a se a. scaderea pana la lipsa totala a poftei de
transpune in lumea experientelor si trairile mancare
lor
b. ingerarea fara discernamat a unei
23. Ce presupune observarea de catre cantitati mari de alimente
asistenta medicala in sectia de psihiatrie:a
c. ingestie exagerata numai de alimente
a. observarea semnelor si simptomelor rotunde
psihopatologice ce ar putea fi importante
in vederea aplicarii ingrijirilor 29. Ce este impulsivitatea?c

b. capacitatea asistentei medicale ce a. incapacitatea totala de a actiona


supravegheaza bolnavul de a depista b. scaderea fortei de a se adapta
tulburarile ce il fac pe pacient pasibil de a fi
pedepsit c. lipsa de stapanire a comportamentului

c. completeaza datele obtinute de la bolnav 30. Ce este senzatia:a


in registre speciale, le discuta cu colegii si
elaboreaza un plan de ingrijire a. actul psihic elementar de realizare a
imaginii obiectelor si fenomenelor lumii
25. Hipoestezia reprezinta:a inconjuratoare

a. scaderea sensibilitatii la diferite b. procesul de reflectare integrala a insusirii


excitatii obiectelor si fenomenelor lumii
inconjuratoare
b. perceptia distorsionata a unui obiect
c. exagerarea perceperii excitatiilor
c. aparitia de asa zise dureri migratorii exteroceptive
26. Ce este agorafobia a

a. teama de spatii deschise 31. Percepţia senzorială falsă, în absenţa


b. teama de obiecte ascutite unui obiect real, semnifică:a

c. frica de apa a. halucinaţie;

27. Ipohondria este:a b. iluzie;

a. convingerea bolnavului ca sufera de c. compulsiune;


boli grave, incurabile d. stupor.
b. convingerea bolnavului ca este mai 32. Fobia sociala este:a
destept, mai frumos decat altii
a. frica de a vorbi in public, teama de a
c. convingerea bolnavului ca este acuzat manca in prezenta altor persoane
de toate nenorocirile lumii

28. Bulimia este:b


b. sentiment de teroare, gandire b. crize epileptice, ticuri
dezorganizata, neputinta si activitate fara
scop c. afazie si dezorientare

c. ganduri repetitive, nedorite, obsesive 44. Teama de microbi se numeste:c

35. Dementa de tip Alzheimer este:a a. tanatofobie

a. tulburare organica (corticala) intalnita b. zoofobie


frecvent la varstnici, caracterizata prin c. bacilofobie
pierderea memoriei, a orientarii,
controlului asupra impulsurilor si 45. Pedofilia reprezinta:a
emotiilor
a. intretinerea de contacte sexuale cu
b. determinata de abuzul de alcool copii

c. determinata de consumul de droguri b. dragoste exagerata pentru membri


familiei
38. Abstinenta alcoolica este:a
c. profanarea cadavrelor
a. micsorarea sau stoparea consumului
regulat de alcool 46. Sanatatea mintala este:c

b. dificultati de vorbire, de coordonare, a. lipsa oricarei afectiuni neurologice


pierderea constientei
b. echilibru intre dezvoltarea biologica si cea
c. deficit de autoingrijire neuro psihica a individului

42. Ambivalenta afectiva reprezinta:b c. o stare de bine in care individul


traieste sentimentul propriei valori, a
a. schimbarea sentimentelor pozitive firesti implinirii de sine, a integritatii personale,
avute anterior imbolnavirii , fata de a exprimarii creative, a sanatatii psiho
persoana apropiate din familie biologice
b. trairea simultana a doua sentimente 47. Frustrarea este:b
antagonice : dragoste si ura pentru
aceeasi persoana a. imposibilitatea de a comunica eficient
unei alte persoane dorintele tale
c. o stare paroxistica de bucurie intensa in
trupul careia subiectul rupe comunicarea cu b. tensiunea psihica determinata de un
medicul obstacol care impiedica subiectul de a
atinge un anumit scop sau de a realiza o
43.Care din urmatoarele semne/simptome anumita dorinta
se pot intalni in hipoglicemie:a
c. stare emotionala de profunda tristete sau
a. fatigabilitate, tremuraturi, transpiratii depresie
profunde, tahicardie, anxitate,
agresivitate 48. Fobia este:a
a. frica intensa, irationala fata de un a. imposibilitatea de a recunoaste o
obiect, situatie sau loc care atrage dupa persoana sau anumite decizii pe care le-a
sine modificari majore in viata luat un pacient la un moment dat
subiectului
b. modificare a comportamentului fara
b. teama cumplita de intuneric substrat anatomic

c. teama de a ramane fara baterie la telefon c. tulburare organica acuta caracterizata


prin stare de constienta intunecata,
49. Dezorientarea este:a ganduri dezordonate, perceptii
senzoriale gresite
a. stare confuzionala in care un individ e
incapabil sa identifice relatia propriului 53. In cazul in care la un pacient apar
„eu” cu timpul, spatiul, celelalte halucinatii se aplica urmatoarele
persoane interventii:c
b. incapacitatea de a se integra intr-un grup a. se completeaza foaia de observatie luand
de persoane, de a se orienta in timp si interviu la toti membrii familiei referitoare la
spatiu debutul simptomatologiei si frecventa cu
care se repeta
c. imposibilitatea de a transforma emotiile in
manifestari fizice b. se instruiesc membrii familiei si
personalul asupra modalitatilor de tratament
50. Agnozia este o tulburare cerebrala
datorita careia:b c. se promoveaza securitatea
pacientului, indepartand mobilierul in
a. pacientul nu poate pronunta corect
exces precum si obiectele ce pot
cuvintele cu toate ca organele fonatorii sunt
produce accidente, se asigura linistea si
integre morfofunctional
calmul prin reducerea stimulilor din
b. pacientul nu poate interpreta corect mediul inconjurator
senzatiile, obiectele imaginile pe care le
vede cu toate ca organele de simt si
nervii functioneaza normal

c. pacientul nu poate comunica ceea ce 54. Prevenirea „izolarii” unui pacient psihic
gandeste si simte ci spune contrariul se face prin:a
51. Sitiofobia este:b a. stimularea relatiilor interpersonale
prin organizarea de activitati recreative
a. pacientul refuza sa fie pus intr-o situatie
in grup
neplacuta
b. stabilirea unui program de activitati
b. refuzul total de a se alimenta
agreate de pacient pentru a-i alunga
c. teama de ridicol plictiseala

52. Starea confuzionala poate fi definita c. identificarea cauzei care a determinat


ca:c schimbarea comportamentului
55. Prin ecolalie se intelege:a

a. repetarea fazelor pe care le-au spus


ceilalti

b. bilbaiala

c. refuzul de a vorbi
MODUL 51 – CONDUITA ÎN URGENȚE MEDICO – CHIRURGICALE

TESTUL I

Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri. Notați adevărat cu „A” sau cu
„F” fals

1. Colapsul vascular are drept cauză dezechilibrul dintre volumul de sânge circulant şi
capacitatea vaselor. ADEV
2. Permeabilizarea căilor respiratorii în obstrucţiile supraglotice se realizează prin
aşezarea victimei în poziţie de drenaj postural. FALS
3. Oxigenoterapia se utilizează în toate formele de insuficienţă respiratorie după
permeabilizarea căilor respiratorii. ADEV
4. Prima măsură în cazul şocului traumatic o constituie înlăturarea agentului agresor.
ADEV
5. Pacientului cu traumatism craniocerebral care prezintă scurgeri de lichid
cefalorahidian prin urechi şi nas i se aplică tampoane compresive. FALS

6. Pentru evidenţierea fracturilor feţei în cazul unor traumatisme faciale se palpează


simetric faţa, depistând denivelările osoase, mobilitatea patologică, durerea. ADEV

7. Fracturile oaselor bazinului se recunosc după poziţia caracteristică „de broască" a


victimei. ADEV

8. Durerea precordială care cedează după administrarea unei tablete de nitroglicerină


este caracteristică pentru IMA. FALS

9. Pacientul cu edem pulmonar acut prezintă spută rozată. ADEV

10. Pentru a reduce dispneea, pacientul în criză de astm bronşic ia poziţia decubit
dorsal. FALS
TESTUL II

A. Asociați noțiunile din cele două coloane

1. B Traumatism cranian A Sezand cu capul aplecat in fata

2. C Traumatism toracic B Decubit dorsal cu capul intr-o parte

3 .E Traumatism al coloanei vertebrale C Sezand cu spatele sprijint

4.A Traumatism al fetei D Decubit dorsal cu genunchii flectati

5.D Traumatism abdominal E Decubit dorsal pe un plan dur

B. Asociați noțiunile din cele două coloane

1 C Pneumotoraxul spontan A Durere retrosternala sau precordiala care dureaza de la


30 de minute pana la cateva ore si nu cedeaza la
nitroglicerina

2 A Infarctul miocardic acut B Tuse uscata urmata de eliminare de sputa spumoasa,


rozata, aerata

3 B Edemul pulmonar acut C Junghi toracic violent , apare brusc dupa un effort, o
chinta de tuse, durere comparata cu “o lovitura de
pumnal”

4 D Criza de astm bronsic D Dispnee cu caracter expirator prelungit , urmata de


tuse si expectoratie mucoasa, filanta, eliberatoare

5 E Angina pectorala E Durere retrosternala sau precordiala care dureaza 2-3


minute pana la 10-15 minute si cedeaza la
nitroglicerina

TESTUL III - MEDICINĂ INTERNĂ


1.Starea de colaps periferic poate fi 8.Pneumotoraxul se caracterizeaza prin: b
recunoascuta datorita: c
a) TA 160/90 mmHg;
b) poliurie; a) prezenta aerului in cavitatea
c) extremitatilor reci. peritoneala;
2.Durerea din infarctul miocardic acut : c b) prezenta aerului in cavitatea
a) este indicata cu degetul; pleurala;
b) este declansata de respiratii c) prezenta sangelui in cavitatea
profunde; pleurala.
c) cedeaza la antialgice majore. 9. Pneumotoraxul se caracterizeaza
3.Durerea din infarctul miocardic acut : b prin: a
a) cedeaza la nitroglicerina; a) junghi toracic;
b) apare dupa un efort fizic, emotii
puternice; b) matitate toracica;
c) dureaza maxim 1 minut.
4.Tratamentul de urgenta in angina c) la auscultatie apare zgomotul de
pectorala consta in administrare de : b porumbar
a) izoket;
10. Tabloul clinic in insuficienta
b) nitroglicerina;
respiratorie acuta se caracterizeaza prin: b
c) carbocromen.
5.Diferenta intre astmul bronsic si astmul a) bradipnee;
cardiac se pune pe urmatoarele criterii: b
a) astmul cardiac este o criza de b) cianoza;
bradipnee expiratorie, fata de astmul
c) bradicardie.
bronsic care este o criza de polipnee
expiratorie; 11. Tratamentul in insuficienta
b) expectoratia din astmul bronsic respiratorie acuta consta in administrare de:
este perlata fata de cea din astmul a
cardiac care este rozata;
c) nu este nici o diferenta. a) oxigen;
6.Infarctul miocardic este produs de: b
b) dioxid de carbon;
a) indigestie;
b) o scadere a fluxului sangvin in c) ambele afirmatii sunt adevarate.
arterele coronare cauzata de
ischemie; 12. Primul element al tratamentului in
c) scaderea contractiilor ventriculare. insuficienta respiratorie acuta: c
7.Unui pacient, vechi cardiac, ce prezinta
dureri precordiale cu caracter constrictive, a) administrarea de antibotice;
anxietate, dispnee i se pot administra: b b) administrarea de miofilin;
a) mialgin;
c) controlarea permeabilitatii cailor
b) nitroglicerina; respiratorii.
c) cofedol. 13. Hemoptizia consta in eliminarea de
sange din: c
a) tubul digestive; d) vizual, o hartie pusa in fata gurii si
nasului se misca.
b) aparatul excretor; 21.Care din manoperele de mai jos trebuie
prima intreprinsa in cursul resusscitarii
c) caile respiratorii.
respiratorii: a
14. La un pacient cu criza de astm a) asigurarea si mentinerea libertatii
bronsic se administreaza: a cailor respiratorii;
b) oxigenoterapia;
a) miofilin; c) stimularea activitatii centrilor
respiratorii deprimati;
b) morfina;
d) inlaturarea obstacolelor care
c) mincortid. impiedica expansiunea pulmonara
normala.
15. Pozitia caracteristica pentru pacientul 23.In cazul unor traumatisme mari ale
cu astm bronsic este: b masivului facial, cu fracturi ale piramidei
nazale si mandibulei, cu insuficienta
a) decubit lateral cu membrele flectate
respiratorie acuta, se efectueaza: c
pe abdomen;
a) intubatie orotraheala;
b) pozitie sezanda, cu capul pe spate b) dezobstructia cailor respiratorii
si sprijinit pe maini, ochii injectati, narile superioare;
dilatate, jugulare turgescente; c) traheostomie;
d) oxigenoterapie.
c) decubit ventral cu capul in 35.In degeratura de gradul III apar: b
hiperextensie si membrele in extensie. a) eritem si edeme la nivelul
degeraturilor;
16. Hemoptizia poate fi diferenţiată de
b) necroza, avand aspectul unei
hematemeză prin faptul că hemoptizia: b
gangrene umede;
a) conţine resturi alimentare; c) gangrene cu aspect de mumificare a
extremitatilor membrului respectiv;
b) sângele este aerat; d) flictene, dupa 2-3 zile.
NURSING
c) apare în timpul unui efort de
vărsătură. 50.Pentru imobilizarea provizorie a
fracturilor membrului superior putem utiliza:
CHIRURGIE c
20.Care din semnele de mai jos nu le a) atele Kramer sau din lemn;
intalnim in stopul respirator: d
b) basma;
a) absenta miscarilor respiratorii
toracice si abdominale; c) ambele procedee.
b) extremitatile cianotice;
c) lipsa zgomotelor caracteristice la 53.Manifestarile de dependenta ce
auscultatie, produse de patrunderea caracterizează stopul cardiorespirator sunt
si iesirea aerului din plamani; următoarele, cu excepţia: c
a) midriază, oprirea respiraţiei şi a) îndepărtarea zonelor arse şi a
circulaţiei; corpilor străini;
b) relaxare sfincteriană, paliditate,
cianoză, pierderea conştientei; b) aplicare soluţiilor antibiotice;
c) hipotensiune arterială, c) prevenirea infecţiilor.
tahicardie. 64.Salonul în care e supravegheat şi îngrijit
55.Pentru masajul cardiac extern pacientul pacientul cu arsuri necesită următoarele
este aşezat: b condiţii:c
a) în decubit lateral stâng; a) temperatură 23°-24° C;
b) în decubit dorsal pe un plan dur; b) temperatură 23°-24° C, lenjerie
sterilă de pat;
c) în poziţie Trendelenburg. c) umiditatea aerului 75%.
65.Pentru profilaxia degeraturilor e necesar:
56.Compresiunea sternului cu podul palmei c
pentru masajul cardiac extern se face: c
a) menţinerea căldurii corpului;
a) în 1/3 medie a sternului;
b) în 1/3 superioară a sternului; b) menţinerea mişcării;
c) în 1/3 inferioară a sternului.
58.Arsura electrică prezintă următoarele c) ambele.
caracteristici: c 68.Pacientul cu hemoragie acută se
a) este rotundă sau ovalară, puţin transportă în poziţie: c
dureroasă; a) şezând, cu spatele sprijinit;
b) apare la locul de intrare a b) decubit lateral;
curentului electric; c) Trendelenburg.
c) ambele. 77.În intoxicaţiile cu substanţe
60.Într-o încăpere închisă, încălzită cu gaz organofosforate asistenta medicală
metan, sunt găsite în stare de inconştienţă pregăteşte ca antidot specific: b
două persoane. Care este prima măsură
luată? b a) cărbune animal; b) atropină;

a) examinarea victimelor; c) apă bicarbonată 10%.


b) deschiderea ferestrelor;
c) închiderea surselor de încălzire. 79.În cazul unui accident colectiv de muncă
62.Parametrii de apreciere a gravităţii unei pentru a evalua ordinea de acordare a
arsuri sunt: c primului ajutor, asistenta medicală
foloseşte următoarele acţiuni: c
a) suprafaţa arsă, cauza arsurii;
b) gradul de alterare a funcţiilor a) priveşte victimele;
vitale; b) priveşte şi ascultă victimele;
c) suprafaţa arsă şi profunzimea c) priveşte, ascultă, atinge (simte)
arsurii. victimele.
63.Toaleta chirurgicală primară a arsurii are 80.În cazul unui accident colectiv sunt primii
drept scop: c cărora li se va acorda primul ajutor: b
a) cei care ţipă, strigă după ajutor; c) hemostază locală.
b) cei inerţi;
c) nu au importanţă aceste elemente. 89.In cazul unui pacient politraumatizat
81.Pentru a verifica dacă o persoană prioritatea in acordarea primului ajutor
inconştientă respiră poţi acţiona astfel: c constă in: b

a) priveşti dacă toracele se ridică; a) oprirea hemoragiei externe;


b) asculţi dacă se aude respiraţia şi b) permeabilizarea căilor respiratorii
simţi respiraţia pe obrazul tău; superioare;
c) ambele.
84.Ajutorul psihologic in cazul unui accident c) imobilizarea fracturilor osoase.
constă în: b
90.Primul ajutor in caz de arsură constă in:
a) minimalizarea situaţiei existente a a
pacientului;
a) administrarea de antialgice;
b) explicarea
manevrelor de prim b) administrarea de antialergice;
ajutor aplicate;
c) administrarea de antiinflamatoare
c) exagerarea situaţiei
steroide.
existente a pacientului.
91.Degeraturile de gradul I se
85.Dacă o persoană accidentată este
caracterizează prin. a
inconştientă trebuie mai intai: c
a) eritem;
a) să eliberăm căile respiratorii;
b) flictene; c) gangrena.
b) să o punem in poziţia de siguranţă;
92.Care sunt factorii care favorizează
c) să-i controlăm respiraţia.
degeraturile: c
86.In cazul in care o persoană este găsită
a) frigul umed; b) frigul uscat;
căzută intr-un garaj inchis, cu un motor de
maşină funcţionand, salvatorul trebuie: c c) imobilitatea prelungită;

a) să oprească motorul; d) incălţămintea lejeră.

b) să controleze respiraţia; 95.Primul ajutor in cazul unui pacient cu


intoxicaţie acută constă in: a
c) să scoată persoana afară din garaj.
a) efectuarea unei spălaturi gastrice şi
88.Care este atitudinea corectă la locul
provocarea vomei;
accidentului in cazul unui traumatism
abdominal inchis: b b) efectuarea unui tubaj duodenal cu
administrare de antidot;
a) administrare de calmante;
c) efectuarea manevrelor de respiraţie
b) transport de urgenţă la spital;
artificială şi administrare de antidot.
96.In cazul intoxicaţiilor voluntare pentru a a) administrarea oxigenului;
efectua spălătura gastrică este strict
necesar: c b) asigurarea permeabilităţii căilor
respiratorii;
a) acordul pacientului;
c) insuflaţia aerului gură la gură.
b) să caştigi increderea pacientului;
101.Care este timpul limită de acţiune in
c) să cunoşti natura substanţei ingerate. reanimarea cardio-respiratorie? a

97.In accidentele maxilofaciale, hemostaza a) 3- 4 minute;


provizorie pentru artera temporală
superficială,se face prin compresiune b) 8-10 minute;
directă pe: a c) 20 minute.
a) regiunea preauriculară;
102.Pentru respiraţia gură la gură sau gură
b) marginea inferioară a mandibulei; la nas, accidentatul se va afla in următoarea
poziţie: c
c) trunchiul carotidian de aceeaşi parte.
a) decubit lateral drept;
98.In acordarea primului ajutor unui
accidentat cu fractură de coloană vertebrală b) in orice poziţie;
se evită flectarea capului pe torace şi a c) decubit dorsal, pe un plan dur, cu
toracelui pe abdomen pentru că se poate capul in hiperextensie.
produce: c
103.In edemul pulmonar acut pacientul se
a) şoc hemoragie; aşează in: c
b) accentuarea durerilor; a) clinostatism, cu capul mai ridicat decat
c) contuzia sau secţionarea măduvei restul corpului;
spinării. b) clinostatism, cu capul mai jos decat restul
99.Un accidentat cu stop cardiorespirator corpului;
prezintă: c c) poziţie şezand, cu picioarele atarnand
a) respiraţie superficială, puls filiform, la marginea patului.
hipotensiune arterială conştientă pierdută; 106.Starea de colaps vascular se
b) respiraţie profundă, puls tahicardie, stare recunoaşte după următoarele manifestări de
de inconştienţă; dependenţă:a

c) respiraţie oprită, puls absent, stare de a) pacient inert, somnolent, cu


inconştienţă, paloare midriază, relaxare tegumente palide şi reci, hipotensiune,
sfincteriană. puls filiform;

100.In resuscitarea respiratorie prima b) pacient agitat, tahicardie, hipertensiv;


manevră este: b c) pacient somnolent, transpirat.
107.Criza de angină pectorală durează in a) o leziune meningeană;
general sub: b
b) o leziune cerebrală;
a) 5 min.;
c) o leziune medulară.
b) 15 min.;
114.Semnul caracteristic al sindromului
c) 30 min. meningean din cadrul comei este: a

108.Durerea coronariană ce survine la efort, a) redoarea de ceafă;


emoţii, frig, are o durată intre 3-15 min. şi
care cedează la nitroglicerină este b) hemiplegia;
caracteristică in: a c) hipertensiunea arterială.
a) angina pectorală; 115.Conduita de urgenţă in cazul corpilor
b) infarct miocardic acut; străini vii auriculari este: a

c) stenoză mitrală. a) instilaţii cu ulei sau glicerina şi


spălătură cu seringa Guyon;
109.Unul din semnele pneumotoraxului
este: c b) extracţia corpului cu pensa;

a) spută cu sange; c) spălătură cu seringa Guyon - apă


distilată.
b) durere toracică surdă;
116.Conduita de urgenţă in cazul corpilor
c) absenţa mişcărilor toracice in timpul străini esofagieni este: b
respiraţiei.
a) provocarea de vărsături pentru
110.Pacientul inconştient, comatos, poate fi eliminarea corpului străin;
transportat in poziţie: b
b) suprimarea alimentaţiei pe cale orală;
a) decubit dorsal tară pernă;
c) extragerea sau impingerea corpului străin
b) decubit lateral sau semi-ventral; prin procedee oarbe.

c) Trendelenburg.

112.Care sunt simptomele caracteristice


care preced coma de cauză meningeană: a

a) cefalee, fotofobie, redoare de ceafa;

b) hemiplegie, afazie;

c) agitaţie psiho-motorie, sete de aer.

113.Existenţa hemiplegiei in cadrul comelor


semnifică: b
1.CONDUITA DE URGENŢĂ ÎN HEMOPTIZIE

1. Enumeră intervenţiile autonome şi delegate ale asistentei medicale:

1. Repaus absolut, se asigură poziţia semisazând

2. Cameră bine aerisită

3. Repaus vocal absolut, comunicare prin semne

4. Hidratare – prin administrare de lichide reci

5. înghiţituri mici, repetate

6. Respiraţie pe nas, lentă, profundă

7. Pentru obţinerea vasoconstricţiei, se aplică pungă cu gheaţă pe regiunea


sternală (sau alt loc presupus sangerând)

8. Se masoară funcţiile vitale (TA, P, T, R) cu un minim de traumatizare a


pacientului

9. Combaterea tusei, fără indicaţia medicului (antitusive, diverse forme de


prezentare – tablete, picături)

10. Medicaţie hemostatică ( exemple, cale de administrare) şi soluţii hipertone


(exemple, cale de administrare)

11. Igiena pacientului şi transportul la spital sub stricta supraveghere .


2.PREGĂTIREA PACIENTULUI ŞI ÎNGRIJIRI ACORDATE DUPA
PARACENTEZĂ

1.Pregătirea psihică:

 Informarea pacientului cu privire la scopul puncţiei şi la poziţia în care va sta


în timpul puncţiei, solicitarea consimţământului scris
 Asigurarea securităţii şi intimităţii

2.Pregătirea fizică:

 Se invită să urineze (dacă este cazul, se va face sondaj vezical)


 Se dezbracă regiunea abdominală
 Se cântareşte pacientul
 Se aşează pacientul în poziţie de decubit dorsal în pat, peste cearceaful
împăturit în lung, cu flancul stâng la marginea patului şi trunchiul uşor ridicat
 Masurarea circumferinţei abdominale

3.Îngrijirea pacientului după puncţie:

 Se aşează comod în pat, astfel ca locul puncţiei să fie cât mai sus pentru a evita
presiunea asupra orificiului şi scurgerea lichidului în continuare

 Se aplică pansament steril

 Se asigură o temperatură optimă în încăpere şi linişte

 După 6 ore se îndepărtează cearceaful strâns în jurul abdomenului

 Se măsoară circumferinţa abdominală (sau se cantareste) şi se notează

 Se suplineşte pacientul pentru satisfacerea nevoilor sale

 Se monitorizează pulsul, tensiunea arterială, se notează valorile înregistrate în


primele 24 de ore

 Se schimbă pansamentul, in condiţii de asepsie perfectă


6. ÎNGRIJIRILE ASISTENTEI MEDICALE ACORDATE ÎN LĂUZIA
IMEDIATĂ (definiţie, semne, intervenţii)

1. Defineşte lăuzia imediată

 lăuzia imediată = lăuza în primele 2 ore după naştere când se consolidează


hemostaza

2. Urmăreşte semnele specifice lăuzei în lăuzia imediată

 oboseală;

 tendinţă la somn;

 puls rar, bradicardic;

 uneori frison;

 uter dur , contractat;

 glob de siguranţă la nivelul ombilicului;

 sângerare moderată.

3. Precizează intervenţiile asistentei medicale :

 masaj uterin, transabdominal, pentru favorizarea retracţiei uterine şi formarea


globului de siguranţă

 supraveghează faciesul şi comportamentul lăuzei

 antrenează lăuza în discuţii pentru a nu adormi

 administrează ceai , limonadă

 controlează funcţiile vitale

 depistează semnele şocului hipovolemic


 transportă lăuza la salon

7. AŞEZAŢI ÎN ORDINE PRIMELE ÎNGRIJIRI ACORDATE NOU-


NĂSCUTULUI ÎN SALA DE NAŞTERE

1. Dezobstruarea căilor respiratorii, prin aspirarea secreţiilor din nas şi gură cu o sondă
Nelaton de dimensiune mică

2. Aprecierea stării fătului la naştere

 respiraţia;

 ritmul cardiac;

 tonicitatea musculară;

 reflexul de iritaţie;

 coloraţia tegumentelor.

3. Pensarea şi secţionarea cordonului ombilical-se aplică 2 pense hemostatice una la


10-15 cm de la inserţia abdominală a ombilicului, iar a doua înspre vulva parturientei şi
se secţionează între cele 2 pense

4. Ligaturarea cordonului ombilical cu clamp ombilical

5. Pansarea cordonului ombilical cu comprese sterile de tifon, stropite cu alcool de 70


grade

6. Stabilirea identităţii nou-născutului prin fixarea unei brăţări sau colier

7. Examinarea sumară a nou-născutului - se stabileşte sexul şi se cercetează


integritatea organismului pentru descoperirea eventualelor malformaţii vizibile

8. Prevenirea oftalmiei gonococice- se face instilând în fundul de sac conjunctival


picături de soluţie proaspătă de nitrat de Ag 1%

9. Determinarea datelor antropometrice- se măsoară nou-născutul şi se cântăreşte

10. Ingrijirea tegumentelor- se usucă tegumentele prin tamponare cu un scutec steril,


încălzit, se îndepărtează surplusul de vernix caseosa
11. Infăşarea cu scutece sterile

12. Transportul de la sala de naşteri în salonul de nou-născuţi - se face cu blândeţe în


condiţii de protecţie termică.

8. ÎNGRIJIREA COPILULUI CU CONVULSII

1. Asigurarea unei perfecte linişti ambientale - prin îndepărtarea persoanelor străine


liniştirea aparţinătorilor

2. Împiedicarea autotraumatizării – poziţie culcată departe de surse de foc, de obiecte


tari sau tăioase, va fi supravegheat să nu cadă din pat , introducerea unui rulou între
arcadele dentare la copilul cu dinţi

3. Desfacerea gulerului şi înlăturarea îmbrăcăminţii în exces

4. Menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii , copilul fiind aşezat în poziţie de


securitate : decubit lateral, semipronaţie , evitând căderea limbii în hipofaringe

5. Aspirarea secreţiilor prin intermediul unei sonde din material plastic introdusă în
orofaringe

6. Administrarea medicaţiei anticonvulsivante: diazepam IV lent , diluat în apă distilată


sau IM

7. În lipsa diazepamului se administrează IM fenobarbital

8. Nu se asociază diazepam cu fenobarbital

9. În caz de febră măsuri hipotermizante- supozitoare antitermice ( paracetamol,


aminofenazonă, aspirină)

10. Nu se recomandă împachetări reci, stropiri cu apă rece, producerea de excitaţii


asupra copilului

11. Transportul la spital este obligatoriu pentru precizarea diagnosticului şi tratamentul


etiologic

12. După terminarea accesului convulsivant asistenta se va îngriji de toaleta parţială şi


va asigura lenjerie curată

13. În tot timpul transportului asistenta medicală va supraveghea respiraţia , coloraţia


tegumentelor, starea de conştienţă, semne neurologice asociate, T.A , puls
11. CONDUITA DE URGENTA IN FAZA DE PRESPITALIZARE
A IMA
1. Interventiile asistentei medicale:

 pozitionarea bolnavului in decubit dorsal

 interzicerea oricarei miscari

 psihoterapie

2. Sedarea durerii:

 morfina s.c. sau i.m., i.v. lent diluat in ser fiziologic

 mialgin s.c. sau i.m., i.v. lent diluat in ser fiziologic

 fortral i.v. sau i.m.

 daca durerea este de mai mica intensitate se incearca linistirea cu algocalmin,


fenobarbital, codeina

3. Urmarirea TA – valoarea normala se mentine prin linie venoasa cu perfuzii cu un


exemplu

 glucoza 5%

 dextran

 marisang

 HHC

4. Urmarirea P – se corecteaza extrasistolele cu xilina de uz cardiologic

5. Caile aeriene se mentin permeabile prin aspiratie

6. Oxigenoterapie

7. Transportul bolnavului – obligatoriu pe targa, insotit de medic si asistenta medicala,


cu unitati coronariene
13. CONDUITA DE URGENTA IN FRACTURI – IMOBILIZAREA
PROVIZORIE

1. Scopul
• Pune in repaus tesuturile traumatizate (impiedica miscarile active si
pasive)
• Mentine osul in axa corecta a membrului
• Diminueaza durerea
• Evita complicatiile (sectionari de vase, nervi, perforarea tegumentelor si
transformarea fracturilor inchise in fracturi deschise- specifica doua
complicatii)
2.Principiile imobilizarii corecte si mijloace folosite
• Axarea relativa a segmentului imobilizat
• Imobilizarea sa cuprinda obligatoriu articulatiile de deasupra si
dedesubtul focarului de fractura
• Imobilizarea se adapteaza reliefului anatomic al regiunii interesate
• Imobilizarea sa fie simpla pentru a putea fi aplicata si de persoane mai
putin instruite
• Mijlocul de imobilizare sa nu ingreuneze circulatia sanguina (sa nu fie fie
prea strans, prea lejer)
• Mijloace folosite pentru imobilizarea provizorie
Specifice- (atele Cramer, aparat gipsat circular, atela gipsata, atele din
lemn, atele din material plastic simplu sau gonflabil)
Improvizate - (scandurele de lemn, rigle, placaj, bete, bastoane, umbrele,
coada de matura, schiuri, scoarta de copac)
18.PREGATIREA PREOPERATORIE DE URGENTA

Pregatirea consta in:

 se vor instala una sau mai multe linii venoase

 se vor urmari si masura TA, P, R, T, SpO2

 se va recolta sange pentru HLG completa, glicemie, timpii Quick si


Howell, determinare grup sanguin, Rh, uree sanguina

 se va administra medicatia recomandata de medic

 se va monta sonda vezicala permanenta

 eventualele plagi prezente se vor pansa si se vor proteja foarte atent

 se vor spala cu apa calda si sapun numai zonele cu risc

 se va rade regiunea supusa interventiei, cu atentie, pentru a nu


produce excoriatii

 se va badijona zona cu antiseptic

 daca este cazul , la indicatia medicului se monteaza sonda gastrica si


se goleste continutul stomacal , prin spalatura gastrica
20.MASURI DE URGENTA IN INTOXICATIA ACUTA CU
MONOXID DE CARBON

1. Aerisirea incaperilor prin deschiderea ferestrelor

2. La nevoie se sparg geamurile

3. Scoterea imediata din mediul toxic

4. Asezarea victimei in decubit lateral

5. Degajarea cailor aeriene

6. Capul in hiperextensie

7. Respiratie artificiala daca este cazul

8. Oxigenul este antidotul intoxicatiei cu CO

9. Se administreaza imediat prin orice mijloace (sonda nazala, masca


faciala, ochelari de oxigen, izoleta pentru copii )

10. Debitul este de 10-15 l/minut iar concentratia de 100% in primele 30 de


minute

11. Transport de urgenta la spital

12. Supravegherea starii pacientului, functiilor vitale pe timpul transportului

13. Continuarea masurilor de resuscitare pe timpul transportului daca este


cazul.
23.CONDUITA DE URGENTA IN HDS MASIVE

Interventiile autonome si delegate ale asistentului medical:

 repaus strict al pacientului , pozitia Trendelenburg si interzicerea


oricarui efort fizic

 asigurarea suportului psihic al pacientului si al apartinatorilor si


educarea acestora privitor la importanta respectarii repausului fizic atat la
domiciliu cat si pe timpul transportului

 colectarea sangelui eliminat de bolnav intr-un vas si prezentarea


medicului

 asigurarea igienei cavitatii bucale fara deplasarea bolnavului prin


orientarea capului acestuia intr-o parte

 prevenirea socului prin instituirea unei perfuzii cu solutie de glucoza


5% sau ser fiziologic

 transportul de urgenta la spital si internare obligatorie


25.PERFUZIA INTRAVENOASĂ
(DEFINIŢIE,SCOP,ACCIDENTE ŞI MĂSURI DE PREVENIRE).

1. Definiţia perfuziei intravenoasa:

 introducerea pe cale parenterală,picătură cu picătură a soluţiilor


medicamentoase.

2. Scop:

 hidratarea şi mineralizarea organismului

 administrarea medicamentelor la care se urmăreşte efect prelungit

 depurativ,diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor toxici

 completarea proteinelor sau a altor componente sanguine

 alimentarea pe cale parenterală

3. Accidente:

 hiperhidratarea (la cardiaci poate determina edem pulmonar acut)

 embolie gazoasă prin pătrunderea aerului în sistemul circulator

 flebite,necroze prin revărsarea lichidului în ţesuturile perivenoase

 coagularea sângelui pe ac sau branulă

4. Măsuri de prevenire

 reducerea ritmului sau întreruperea perfuziei

 se previne prin înlăturarea aerului din perfuzor, înainte de adaptarea perfuzorului


la acul de puncţie

 supravegherea locului puncţiei în timpul perfuziei

 perfuzarea lichidului cu soluţie de heparină.


26.CONDUITA DE URGENŢĂ ÎN ŞOC ANAFILACTIC

1. Anunţarea medicului

2. Aşezarea pacientului în poziţie Trendelenburg

3. Administrarea medicaţiei:

 administrarea adrenalinei ;

-căile de administrare  :im,iv,sc,local


-mentionarea diluţiei : 1/1000 în ser fiziologic
-menţionarea ritmului de administrare : lent, 1 ml/min

 administrarea corticoizilor : HHC, iv, lent ;

-cortizonul se administrează numai dupa administrarea adrenalinei

4. Reechilibrare volemica

 reechilibrare numai in caz de hipovolemie

 soluţiile de perfuzat Dextran 70 şi/sau ser glucozat

5. Oxigenoterapie - debit 6-8 l/min şi calea de administrare prin sondă nazală

6. Administrarea bronhodilatatoarelor :

 în caz de bronhoconstricţie severă

 Miofilin, iv, lent sau bronhodilatatoare sub formă de aerosoli (Asmopent)

7. Bolnavul rămâne sub supraveghere 24 ore


Studiu de caz 1
Pacient in varsta de 80 de ani cu greutatatea de 70 kg si hemiplegie dreapta este
internat pe sectia de neurologie. In interventiile zilnice se recomanda prevenirea
escarelor de decubit.

a ) Precizati care sunt zonele predispuse formarii escarelor pentru pozitia de


decubit dorsal.

b) Indicati masurile de prevenire a escarelor.

Barem de corectare

a) Zonele predispuse escarelor in cazul decubitului dorsal sunt : occipitala, sacro-


coccigiana, calcaie, coate, omoplati.

b) Masurile de prevenire a escarelor sunt :

1. Evitarea imobilizării pacientului prin schimbarea pozitiei pacientului la 2-3 ore/ cu


notarea in foaia a orelor/ , aspectului tegumentelor.

2. Asigurarea confortului pacientului şi menţinerea în stare de igienă perfectă prin


evitarea cutelor lenjeriei de pat şi corp, se spală zilnic tegumentele cu apă şi săpun, se
menţin tegumentele uscate.

3. Folosirea materialelor complementare,necesare pentru prevenirea escarelor : saltele


speciale, perne de diverse forme şi dimensiuni .

4. Alimentaţie şi hidratare corespunzatoare : alimente bogate în proteine -hidratare cu


1.5 - 2 l /24h .

5. Favorizarea circulaţiei sangelui prin masaj, frictiuni în zonele predispuse la escare.


Studiu de caz 2
Nou nascut la termen prezinta la nastere : greutate 3600 grame, inaltime 50 cm, puls =
135 pulsatii/min, tonus muscular prezent,initial tuseste apoi plange zgomotos, este usor
cianotic, prezinta secretii in caile respiratorii.

a) Precizati elementele care se apreciaza in cadrul scorului Apgar

b) Alocati punctajul pentru fiecare criteriu si calculate scorul Apgar pentru cazul dat

c) Precizati care este prima masura intreprinsa la nou nascutul specificat in caz.

Barem de corectare

a) Parametrii de apreciere ai scorului Apgar sunt :

 respiraţia;

 ritmul cardiac;

 tonicitatea musculară;

 reflexul de iritaţie;

 coloraţia tegumentelor.

b) Calcularea scorului pentru cazul dat :

Respiraţia = 1

ritmul cardiac = 2

tonicitatea muscular = 2

reflexul de iritaţie = 2

coloraţia tegumentelor = 1

Total scor Apgar = 8

c) Prima interventie este dezobstruarea cailor respiratorii


Studiu de caz 3
Medicul recomanda pacientei IC in varsta de 30 de ani efectuarea unui exsudat
faringian.

a) Enumerati materialele necesare pentru recoltarea exsudatului faringian;

b) Precizati pregatirea pacintei pentru exsudatul faringian.

Barem notare:

a) materialele necesare pentru recoltarea exsudatului faringian:


1. Materiale de protectie : - masca de tifon
2. Materiale sterile :
- spatula linguala

- eprubeta cu tampon faringian

- eprubete medii de cultura

- ser fiziologic sau glicerina 15%

3. Materiale nesterile

- tavita renala

- stativ pentru eprubeta

b) Pregatirea pacientei pentru exsudatul faringian


1.Recoltarea exsudatului faringian se face inainte de inceperea tratamentului cu
antibiotic .

2. Pregatiea psihica a pacientei - anunt pacienta si ii explic tehnica

3. Pregatirea fizica
- anunt pacienta sa nu manance in dimineata recoltarii , sa nu bea apa.
- anunt pacienta sa nu-si instileze substante dezinfectante in nas , sa nu
faca gargara.
- asez pacienta pe scaun.
Studiu de caz 4
Pacientul T.M în vârstă de 35 ani este internat pe Secţia Interne a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Ploieşti.La indicaţia medicului asistenta medicală îi va recolta sânge pentru
următoarele analize: Hematocrit, VSH, uree, fibrinogen, ASLO.
Cerinţe:
a) Indicaţi din ce categorie de examene de laborator face parte fiecare analiză de mai
sus.
b) Precizaţi pe ce tip de vacuumtainer va recolta asistenta medicală analizele
recomandate ( culoare tub vacuumtainer şi conţinut ).

Barem de corectare:
a)
1) Hematocrit - examen hematologic .
2) VSH – examen hematologic .
3) uree – examen biochimic .
4) fibrinogen – examen biochimic .
5) ASLO – examen serologic .
b)
1) violet – cristale EDTA
2) negru – citrat de Na 3,8%
3) roşu – se recoltează sînge simplu , nu conţine anticoagulant
4) bleu –citrat de Na
5) roşu- se recoltează sînge simplu , nu conţine anticoagulant
Studiu de caz 5
Pacientul S.A în vârstă de 41 ani este internat pe secţia Interne a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Ploieşti cu diagnosticul de pneumonie interstiţială dreaptă.
La internare asistenta medicală măsoară şi notează următoarele funcţii vitale si
vegetative:
P= 110 p/ min., TA = 100/ 50 mm Hg, R= 25 r/ min., T = 39,1 ° C, diureza =1300 ml
Se cere:
a) Specificaţí care sunt manifestările de dependenţă ale pacientului interpretând valorile
notate de asistenta medicală.
b) Enumeraţi minim 5 materialele necesare măsurării şi notării T °, ştiind că locul de
elecţie pentru măsurarea T°, a fost cavitatea axilară.
Barem de corectare :
a)
P= 110 p/min - tahicardie
TA= 100/ 50mm Hg – hipotensiune arterială
R= 25 r/min – tahipnee
T = 39,1 °C- febră ridicată
b)
Pentru enumerarea a cel puţin 5 materiale
- termometru maximal
- comprese uscate sterile
- tăviţă renală
- recipient cu soluţie de cloramină
- pix de culoare albastră
- foaia de temperatura
Studiu de caz 6
Pacient în vârstă de 48 ani,fumător (6-7ţigări/zi),se prezintă la Serviciul de Urgenţă al
Spitalului Judeţean Ploieşti cu wheezing,dispnee cu ortopnee,anxietate,transpiraţii
profuze.Diagnosticul stabilit este criză de astm bronşic.
Cerinţe:
a)Enumeraţi 5 nevoi fundamentale nesatisfăcute ţinând cont de manifestările de
dependenţă prezentate de pacient.
b)Precizaţi conduita de urgenţă ce se impune în acest caz.

Barem de corectare:
a) -Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
- Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură
- Nevoia de a dormi si a se odihni
- Nevoia de a fi îngrijit şi a- şi proteja tegumentele
- Nevoia de a evita pericolele
- Nevoia de a elimina

b)Aşezarea pacientului în poziţie şezând


Menţinerea în poziţie comodă,ştergerea de transpiraţie
Liniştirea pacientului
Anunţarea imediată a medicului
Administrarea medicaţiei:
• Medicaţie antispastică -papaverină
• Bronhodilatatoare- miofilin
• Simpatico-mimetice - HHC
Oxigenoterapia
• Mod de administrare oxigen prin sondă nazală.
• Umidificat
• Debit 6-8 l/min
Studiu de caz 7
Pacienta S.M în vârstă de 38 ani este internată pe secţia nefrologie prezentând
următoarele manifestări de dependenţă : durere lombară dreaptă, nelinişte, agitaţie,
anxietate , poziţie antalgică, tenesme vezicale , disurie , polakiurie, nicturie, hematurie
macroscopică.
În urma examenului clinic şi de laborator s-a stabilit diagnosticul medical de colică
renală.
Cerinţe:
a) Enumeraţi minim 5 dintre principalele nevoi fundamentale nesatisfăcute ţinând cont
de manifestările de dependenţă prezentate de pacientă .
b) Indicaţi care din manifestările de dependenţă de mai sus sunt specifice tulburărilor de
micţiune şi care tulburărilor urinare calitative
c) Precizaţi care sunt intervenţiile autonome şi delegate aplicate în urgenţă

Barem de corectare

a)
- Nevoia de a elimina
- Nevoia de respira şi a avea o bună circulaţie
- Nevoia de a se mişca şi a-şi menţine o bună postură
- Nevoia de a dormi şi a se odihni
- Nevoia de a evita pericolele
- Nevoia de a comunica
b)
Tulburări de micţiune
- disurie
- polakiurie
- nicturie
Tulburări urinare calitative- hematurie
c)
Repaus la pat
Liniştirea pacientei
Calmarea durerii – după ce s-a exclus eventualitatea abdomenului acut , prin:
- aplicaţii locale de căldură
- administrarea medicamentelor la indicaţia medicului
- administrare de analgezice – Algocalmin
- administrare de antispastice - Scobutil
- indicarea căii de administrare – IM
Studiu de caz 8
Doamna AB, de 26 ani contabilă, se prezintă la cabinetul medical individual în vederea
dispensarizării sarcinii.A fost diagnosticată cu sarcina in luna a-III-a de medicul
specialist obstetrician. La aceasta primă consultaţie prenatală s-au cules următoarele
date:
APF: - menarha la 13 ani
- amenoree
- naşteri-0
- avorturi-0
APP: - bolile copilăriei, apendicectomie la 10 ani
AHC: - fără semnificaţie patologică
Pacienta este căsătorită,soţul nu are probleme de sănătate.Nu este
fumătoare,consumă o cafea pe zi.La examenul clinic se constată
-TA:115/65 mmHg
-P:72 p / min, bine bătut, ritmic
-G:58 kg
- inălţime :165 cm
Cerinţe:
a) Stabiliţi ritmul consultaţiilor prenatale pentru lunile III-IX ,considerând că sarcina are
evoluţie fiziologică
b) Menţionaţi la ce vârsta a sarcinii, gravida va percepe primele mişcări active fetale
c) Calculaţi greutatea corporală aproximativă a gravidei in luna a-IX-a de sarcină dacă
nu vor apărea probleme in evoluţia sarcinii.

BAREM DE CORECTARE/NOTARE SUBIECTUL V

a) Ritmul consultaţiilor prenatale :


- lunile III-VII (săptămânile 12-28 ): 1consultatie / luna
- lunile VIII-IX (saptămânile 29-40 ): 2 consultatii/ luna
b) Gravida va percepe primele mişcări active fetale la varsta de 4 ½ luni de sarcina
(după săptămâna a-20-a de sarcină)
c) Greutatea corporală aproximativă a gravidei in luna a-IX-a de sarcină este cuprinsă
intre 68-70 kg.
STUDIU DE CAZ 9
Domnul AF în vârstă de 54 ani, este internat în secţia de neurologie cu următoarele
manifestări de dependenţă:
-tulburări de deglutiţie
-incontinenţă urinară
-hemiplegie dreaptă
-afazie
-anxietate, nu acceptă ajutorul celor din jur
Asistenta medicală administrează pacientulului pe cale parenterală, prin perfuzie
intravenoasă, la recomandarea medicului următoarele soluţii:
- 500 ml glucoză 5%,
- 500 ml ser fiziologic,
- 500 ml soluţie Ringer, pentru 24 de ore.
Cerinţe:
a) Indicaţi ce tip de fluide sunt acestea
b) Calculaţi doza de Insulină care se adiţionează în soluţia de glucoză pentru
metabolizarea sa. Motivaţi răspunsul
c) Stabiliţi ritmul de administrare a acestor soluţii medicamentoase

BAREM DE CORECTARE/NOTARE
a) toate cele 3 soluţii sunt soluţii izotone
b) la 500 ml soluţie glucoză 5 % sunt necesare 5 u.i
Justificare: se adiţionează 1 unitate Insulină la 5 g glucoză;
c) ritmul de administrare: 60 picături/min
Studiu de caz 10
Doamna MC de 57 ani este victima unui accident casnic prin flacără care s-a produs în
timp ce ardea nişte vreascuri în gradin casei. I-au luat foc hainele. Încercând să fugă, se
împiedică şi cade la pămănt. Este văzută de către un vecin care anunţă salvarea.
Asistenta medicală după ambulantă constată existenţa unei victime căzută la pământ,cu
hainele care încă ard. După stingerea focului îi acordă primul ajutor şi o transportă la
spital. După examinarea victimei se constată prezenţa pe toata suprafata ambelor
membre superioare a unor flictene roşii cu conţinut tulbure, iar pe trunchiul anterior
flictene cu conţinut gălbui, limpede.
Cerinţe:
a) Care sunt intervenţiile nepermise la locul accidentului?
b) Precizati gradul arsurilor pe fiecare suprafaţă arsă.
c) Calculati suprafaţa totală arsă .
d) Precizaţi dacă arsura prezintă sau nu risc de şoc.Justificaţi răspunsul.

BAREM DE CORECTARE/NOTARE SUBIECTUL V

a) intervenţiile nepermise în cazul acestei arsuri:


-nu se stinge flacăra prin stropire cu apă
-nu se stinge flacăra prin rostogolire pe pământ
-nu se îndepărtează hainele decât dacă manevra se face cu uşurinţă
-nu se aplică unguente sau pulberi pe arsuri
b) ambele membre superioare-arsură de gradul III
trunchiul anterior- arsură de gradul II
c) 9%+9%+18%=36%
d) arsura prezintă risc de apariţie a stării de şoc
-arsurile de gr II si III ,cu suprafata arsa mai mult de 15 % la adult prezinta risc risc de
apariţie a stării de şoc .

S-ar putea să vă placă și