Sunteți pe pagina 1din 3

Caracteristicile obligatiunilor

Obligatiunile (numite si titluri de renta daca sunt emise de stat) sunt titluri reprezentate prin dreptul de
creanta al proprietarului asupra emitentului.

Posesorul unei obligatiuni este o persoana care a imprumutat o anumita suma de bani emitentului, in
anumite conditii, obligandu-l astfel pe cel imprumutat de a-l remunera, prin varsarea periodica a unei
sume proportionala cu totalul imprumutului si care se numeste, de obicei, dobanda.

Datorita venitului cert pe care il aduc obligatiunile, acestea se mai numesc si valori mobiliare cu venit fix.

Obligatiunile reprezinta un drept de creanta si comporta, din partea debitorului, un dublu angajament: -

sa verse creditorului o remuneratie anuala sub forma de dobanda, a carei marime este fixata inca de la
emisiune

- sa ramburseze capitalul atras in anumite conditii stabilite, de asemenea, in contractul de emisiune.

Inca de la emisiune se precizeaza anumite elemente definitorii ale obligatiunii: • valoarea nominala

• volumul total al emisiunii • pretul de emisiune

• volumul brut al imprumutului (se poate calcula si volumul net al imprumutului) • durata imprumutului

• rata nominala a dobanzii (Rnd = (D/Vt)*100, unde D = dobanda nominala totala si Vt este volumul total
al emisiunii)
• modalitati de rambursare • anuitatea

In functie de schimbarea caracterului fix al dobanzii, pentru contracararea procesului inflationist,


precum si avand in vedere posibilitatea creditorului de a renunta la rambursarea imprumutului la
scadenta si achizitionarea de actiuni la respectiva societate, intalnim si alte tipuri de obligatiuni:
obligatiuni indexate, obligatiuni participative, obligatiuni convertibile, obligatiuni ipotecare, obligatiuni
cu cupon flotant, bonuri de tezaur, titluri de stat.

a Obligatiunile indexate sunt, prin definitie, obligatiunile la care emitentul isi asuma

obligatia de a reactualiza valoarea acestor titluri in functie de un indice ales de comun acord cu
investitorul (creditorul).

a Obligatiunile participative au ca scop legarea creditorului de bunurile rezultate din investitiile la care a
contribuit cu finantarea. Modalitatea consta in a face sa varieze suma anuala a dobanzii varsata si a
sumei de rambursat, in functie de rezultatele financiare ale emitentului, de dividendul varsat actionarilor
sau de sumele destinate pentru rezerve.

a Obligatiunile convertibile sunt obligatiunile care, la expirarea termenului fixat in contractul de


emisiune, in general cuprins intre 2 si 6 luni, ofera investitorului posibilitatea sa isi exercite optiunea de
convertire a titlului in lichiditati sau in actiuni, la o paritate data de valoarea actiunilor substituite de o
noua emisiune care acopera contravaloarea obligatiunilor asupra carora s-a exercitat optiunea de
convertire

a Obligatiunile ipotecare reprezinta titluri mobiliare emise de banci ipotecare si urbane pentru
imprumuturile acordate debitorilor pe baza ipotecarii terenurilor sau a imobilelor. In baza contractelor
de ipoteca incheiate cu bancile ipotecare, proprietarii de pamant si/sau imobile primesc suma solicitata
drept imprumut, nu in numerar, ci in inscrisuri funciare la valoarea lor nominala. Pentru a obtine banii
necesari, detinatorii vand aceste titluri de credit la bursa de valori.

a Bonurile de tezaur sunt titluri emise de administratia bugetului de stat, numita si trezorerie sau tezaur.
Sunt purtatoare de dobanzi, prin al caror plasament tezaurul mobilizeaza importante active monetare
disponibile in economie, necesare acoperirii cheltuielilor bugetare curente.
Piata obligatiunilor interne reprezinta o forma importanta de existenta a pietelor de capital, in cadrul
careia sunt negociate titlurile de credit emise in moneda nationala, ofertantii si investitorii fiind rezidenti
ai tarii pe teritoriul careia functioneaza piata respectiva.

Alaturi de piata obligatiunilor indigene, in structura acestei forme de existenta a pietei de capital,
distingem atat piata obligatiunilor straine (foreign bond market), cat si piata euroobligatiunilor
(eurobond market).

a Obligatiunile straine (foreign bonds) sunt valori mobiliare, respectiv titlurile de credit emise de agenti
economici din alte tari decat cea pe teritoriul careia functioneaza piata de capital si unde se realizeaza
imprumutul. Aceste valori mobiliare se emit pe o singura piata in scopul atragerii de capital financiar.

a Euroobligatiunile (eurobonds) reprezinta titlurile de creanta pe termen mediu si lung, exprimate in


eurovalute si comercializate (vandute) simultan in mai multe tari, pe pietele de capital, de catre un
sindicat (consortiu) bancar international.