Sunteți pe pagina 1din 5

Probleme rezolvate (indicatori de dimensionare a cheltuielilor publice):

1. Se dau următoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat al României pe anul


2004:

milioane lei
Indicatori Valoare
Cheltuieli de personal 54.204.609
Bunuri și servicii 40.484.216
Dobânzi 40.814.800
Subvenții 24.680.847
Transferuri 121.732.623
Cheltuielile aferente programelor cu finanțare nerambursabilă 96.008.393
Cheltuieli de capital 29.235.246
Împrumuturi acordate 207.670
Rambursări de credite 37.720.664

Să se determine:
a) Cheltuielile curente;
b) Cheltuielile publice totale;
c) Structura cheltuielilor totale.

Rezolvare:
a) Determinarea cheltuielilor curente:
C(T) = % → C(T) = 377.925.488 mil. lei
+ cheltuieli de personal + 54.204.609 mil. lei
+ bunuri și servicii + 40.484.216 mil. lei
+ subvenții + 24.680.847 mil. lei
+ dobânzi + 40.814.800 mil. lei
+ transferuri + 121.732.623 mil. lei
+ cheltuieli aferente programelor cu + 96.008.393 mil.
lei
finanțare rambursabilă

Prin urmare, cheltuielile curente au valoarea de 377.925.488 mil. lei.

b) Calculul cheltuielilor totale:


𝐶𝑇 = 𝐶𝑐𝑟𝑡 + 𝐶𝑐𝑎𝑝 + 𝑂𝑃

T = Cheltuieli publice totale; Ccrt = cheltuieli curente;


P = Operațiuni financiare; Ccap = Cheltuieli de capital.

OP = Împrumuturi acordate + Rambursări de credite


= 207.670 mil. lei + 37.720.664 mil. lei = 37.928.334 mil. lei

Vom avea:
𝐶𝑇 = 𝐶𝑐𝑟𝑡 + 𝐶𝑐𝑎𝑝 + 𝑂𝑃
CT = 377.925.488 mil. lei + 29.235.246 mil. lei + 37.928.334 mil. lei
= 445.089.065 mil. lei
Valoarea cheltuielilor totale prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2004 este de 445.089.065
mil. lei.
Pagină 1 din 5
c) Determinarea structurii cheltuielilor publice totale, respectiv cât la sută din totalul
cheltuielilor totale reprezintă cheltuielile curente, cât la sută din cheltuielile totale reprezintă
cheltuielile de capital, cât la sută din cheltuielile totale reprezintă împrumuturile acordate și cât la
sută din cheltuielile totale reprezintă rambursările creditelor are la bază calculele efectuate la
punctele anterioare, astfel:
𝐶𝑇 = 𝐶𝑐𝑟𝑡 + 𝐶𝑐𝑎𝑝 + 𝑂𝑃
Vom avea:
𝐶𝑐𝑟𝑡 𝐶𝑐𝑎𝑝 𝑂𝑃
𝑝𝐶𝑐𝑟𝑡 /𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 𝑥100, 𝑝𝐶𝑐𝑎𝑝 /𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 𝑥100, 𝑝𝑂𝑃/𝐶𝑇 = 𝐶𝑇 𝑥100
în care:
pCcrt/CT = Ponderea cheltuielilor curente în cheltuielile publice totale arată, în
expresie procentuală, cât din suma totală a cheltuielilor reprezintă
cheltuielile curente;
pCcap/CT = Ponderea cheltuielilor de capital în cheltuielile totale arată, în expresie
procentuală, cât din suma totală a cheltuielilor reprezintă cheltuielile
capital;
pOP/CT = Ponderea operațiunilor financiare în cheltuielile publice totale arată,
în expresie procentuală, cât din suma totală a cheltuielilor reprezintă
împrumuturile acordate și rambursările de credite la împrumuturile
acordate (respectiv operațiunile financiare);

CT = 445.089.068 mil. lei

𝐶𝑐𝑟𝑡 377.925.488 𝑚𝑖𝑙.𝑙𝑒𝑖


𝑝𝐶𝑐𝑟𝑡 /𝐶𝑇 = 𝑥100 → 𝑝𝐶𝑐𝑟𝑡 /𝐶𝑇 = 445.089.068 𝑚𝑖𝑙.𝑙𝑒𝑖 𝑥100 = 84,91%
𝐶𝑇

𝐶𝑐𝑎𝑝 29.235.246 𝑚𝑖𝑙.𝑙𝑒𝑖


𝑝𝐶𝑐𝑎𝑝 /𝐶𝑇 = 𝑥100 → 𝑝𝐶𝑐𝑎𝑝 /𝐶𝑇 = 445.089.068 𝑚𝑖𝑙.𝑙𝑒𝑖 𝑥100 = 6,57%
𝐶𝑇

𝑂𝑃 37.928.334 𝑚𝑖𝑙.𝑙𝑒𝑖
𝑝𝑂𝑃/𝐶𝑇 = 𝑥100 → 𝑝𝑂𝑃/𝐶𝑇 = 𝑥100 = 8,52%
𝐶𝑇 445.089.068 𝑚𝑖𝑙.𝑙𝑒𝑖

Verificare: 84,91% + 6,57% + 8,52% = 100%

În concluzie, se poate spune că 84,91% din cheltuielile publice totale reprezintă cheltuielile
curente; 6,57% din cheltuielile totale reprezintă cheltuielile de capital; 8,52% din cheltuielile totale
reprezintă împrumuturile acordate și rambursările de credite, plățile de dobânzi și comisioanele la
credite. Structura cheltuielilor totale este redată și în figura de mai jos:

Operațiuni financiare;
Cheltuieli de capital;
8,52%
6,57%

Cheltuieli curente;
84,91%

Structura cheltuielilor publice totale ale bugetului de stat

Pagină 2 din 5
2. Se dau următoarele date referitoare la bugetul general al statului X:

Indicatori (milioane u.m.) 2010 2011


Transferuri 65.050 79.420
Operațiuni financiare 2.680 4.020
Cheltuieli de personal 44.340 46.810
Subvenții 7.830 8.220
Rezerve 1.000 1.100
Cheltuieli de capital 23.220 23.850
Dobânzi 1.890 2.110
Bunuri și servicii 33.220 36.140
Curs de schimb u.m./euro 1,2467 1,2489
Produs intern brut 503.950 510.650
Indicele prețurilor de consum (2009 = 100), % 103,48 104,67
Populația (milioane locuitori) 20,01 20,08

Determinați:
a) Creșterea nominală absolută a cheltuielilor publice totale în euro pe locuitor anul 2011 față
de anul 2010;
b) Creșterea reală relativă a cheltuielilor publice totale în anul 2011 față de 2010;
c) Dacă menținem valoarea operațiunilor financiare și a cheltuielilor de capital la cele
programate pentru anul 2011, cu cât ar trebui să reducem valoarea cheltuielilor curente
programate pentru 2010, pentru ca în anul 2011 valoarea cheltuielilor totale să rămână la
nivelul anului 2010?

Rezolvare:
a) Pentru a afla creșterea nominală absolută a cheltuielilor publice totale în euro pe locuitor,
trebuie să le determinăm mai întâi:

𝐶𝑛𝑎 = 𝐶𝑇2011 − 𝐶𝑇2010 𝐶𝑇 = 𝐶𝑐𝑟𝑡 + 𝐶𝑐𝑎𝑝 + 𝑂𝑃

în care:
CT = Cheltuieli totale; Ccrt = Cheltuieli curente;
OP = Operațiuni financiare; Ccap = Cheltuieli de capital;
𝐶𝑇𝑛
𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐 𝑐𝑠𝑛
𝐶𝑇𝑛 = unde: CTn = cheltuielile totale în anul n;
𝑙𝑜𝑐𝑛

𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐
𝐶𝑇𝑛 = cheltuielile totale în anul 𝑛 exprimate în euro pe locuitor

csn = cursul de schimb în anul n; locn = populația în anul n;

Pentru anul 2010:

CT = Ccrt+Ccap+OP

Pagină 3 din 5
Ccrt = % → Ccrt = 153.330 mil. u.m.
+ cheltuieli de personal + 44.340 mil. u.m.
+ bunuri și servicii + 33.220 mil. u.m.
+ subvenții + 7.830 mil. u.m.
+ dobânzi + 1.890 mil. u.m.
+ transferuri + 65.050 mil. u.m.
+ rezerve + 1.000 mil. u.m.

CT = 153.330 mil. u.m. + 23.220 mil. u.m. + 2.680 mil. u.m. = 179.230 mil. u.m.

𝐶𝑇2010 179.230 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.


𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐 𝑐𝑠2010 1,2467 𝑢. 𝑚./𝑒𝑢𝑟𝑜
𝐶𝑇2010 = = = 7.184,58 𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐.
𝑙𝑜𝑐2010 20,01 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖

Pentru anul 2011:

CT = Ccrt+Ccap+OP

Ccrt = % → Ccrt = 173.800 mil. u.m.


+ cheltuieli de personal + 46.810 mil. u.m.
+ bunuri și servicii + 36.140 mil. u.m.
+ subvenții + 8.220 mil. u.m.
+ dobânzi + 2.110 mil. u.m.
+ transferuri + 79.420 mil. u.m.
+ rezerve + 1.100 mil. u.m.

CT = 173.800 mil. u.m. + 23.850 mil. u.m. + 4.020 mil. u.m. = 201.670 mil. u.m.

𝐶𝑇2011 201.670 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.


𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐 𝑐𝑠2011 1,2489 𝑢. 𝑚./𝑒𝑢𝑟𝑜
𝐶𝑇2011 = = = 8.041,74 𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐.
𝑙𝑜𝑐2011 20,08 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖
𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑢𝑟𝑜
𝐶𝑛𝑎 = 𝐶𝑇2011 − 𝐶𝑇2010 = 8.041,74 . −7.184,58 . = 857,15 𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐.
𝑙𝑜𝑐 𝑙𝑜𝑐

b) Determinarea creșterii reale relative a cheltuielilor totale, în 2011 față de 2010:


𝑟
𝐶𝑇𝑛𝑟 − 𝐶𝑇𝑛−1
𝐶𝑟𝑟 = 𝑟 𝑥100
𝐶𝑇𝑛−1
și
𝐶𝑇𝑛
𝐶𝑇𝑛𝑟 =
𝐼𝑛
în care:
Crr = Creșterea reală relativă a cheltuielilor publice total consolidate;
𝑟
𝐶𝑇𝑛 = Cheltuielile publice totale consolidate reale, pentru anul n, în funcție de
indicele prețurilor de consum;
CTn = Cheltuielile publice totale consolidate în anul n;
In = Indicele prețurilor de consum în anul n.

𝑟
𝐶𝑇2010 179.230 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
𝐶𝑇2010 = = = 173.202,55 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
𝐼2010 1,0348

Pagină 4 din 5
𝑟
𝐶𝑇2011 201.670 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
𝐶𝑇2011 = = = 192.672,21 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
𝐼2011 1,0467
𝑟 𝑟
𝐶𝑇2011 − 𝐶𝑇2010 192.672,21 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚. −173.202,55 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
𝐶𝑟𝑟 = 𝑟 𝑥100 = 𝑥100
𝐶𝑇2010 173.202,55 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
= 11,24%

c) Vom determina modificarea cheltuielilor în 2011 dacă valoarea cheltuielilor totale în 2011
rămâne la nivelul celei din 2010, și doar valoarea operațiunilor financiare și a cheltuielilor
de capital rămâne la nivelul inițial programat pentru anul 2011.

𝐶𝑇2011 = 𝐶𝑇2010 = 179.230 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖ț𝑖𝑒
𝐶𝑐𝑟𝑡 2011 = cheltuielile curente care vor fi determinate pentru anul 2011, conform condiției
din enunț

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒
179.230 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚. = 𝐶𝑐𝑟𝑡 2011 + 23.852 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚. +4.020 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒
𝐶𝑐𝑟𝑡 2011 = 151.360 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.

Modificarea cheltuielilor curente conform condiției din enunț se determină astfel:


𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒
𝐶𝑐𝑟𝑡 2011 − 𝐶𝑐𝑟𝑡 2010 151.360 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚. −153.330 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.
𝑥100 = 𝑥100 = −1,28%
𝐶𝑐𝑟𝑡 2010 153.330 𝑚𝑖𝑙. 𝑢. 𝑚.

Rezultă că, în anul 2011, dacă se mențin condițiile din enunțul de la punctul c), valoarea
cheltuielilor curente se va reduce cu 1,28%.

Pagină 5 din 5