Sunteți pe pagina 1din 17

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 28 din 14 mai 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării


de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr.
55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din
Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:
1. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, autoritățile
administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele
juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova,
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți
cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul
Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de
control și combatere a infecției COVID–19:
1.1. Obligativitatea asigurării respectării distanței sociale între persoane
de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește
respectarea unei distanțe mai mari între persoane;
1.2. Respectarea regulilor de igienă a mâniilor;
1.3. Respectarea regulilor de igienă respiratorie;
1.4. Persoanelor cărora li se stabilește regimul de autoizolare vor asigura
respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;
1.5. Persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu
regim de carantină vor asigura respectarea măsurilor impuse de autorități;
1.6. Interzicerea organizării sau participării la manifestări/măsuri/întruniri
în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 persoane, cu posibilitatea de
prelungire a termenului sau modificării numărului de persoane participante, în
funcție de situația epidemiologică, prin Hotărîrea Comisiei naționale
extraordinare de sănătate publică;
1.7. Monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de
sănătate;
1.8. Purtarea măștilor în spații publice închise, spațiile comerciale, la
locul de muncă/de serviciu, în transportul public de pasageri, cu excepția
transportului individual. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
2. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, se stabilesc instituțiilor
medico–sanitare publice și prestatorilor de servicii de sănătate de drept privat,
sub responsabilitatea personală a managerilor, următoarele măsuri de control și
combatere a infecției COVID–19:
2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate,
inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele
normative în vigoare;
2.2. Asigurarea accesului limitat a vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul
instituției/prestatorului;
2.3. Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului;
2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la
începutul turei de lucru;
2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform
riscului de expunere;
2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena
mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile
de prevenire, control și combaterea a infecției cu COVID–19;
2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului
angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării
condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a
condițiilor familiale a angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane
la îngrijire, etc.);
2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea
măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru
prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
3. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, persoanele fizice și
persoanele juridice, care efectuează activități de transport de pasageri auto
urban/ interurban/internațional proportional numarului de scaune disponibile in
mijlocul de transport , vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de
prevenire și control a infecției COVID–19:
3.1. Asigurarea măsurilor de protecție a personalului care efectuează
cursele de transport, prin următoarele:
1) echipament de protecție (măști, mănuși);
2) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);
3) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru
(termometria, starea sănătății).
3.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport,
inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărârile Comisiilor
extraordinare de sănătate publică;
3.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei
de muncă, cu informarea angajatorului;
3.4. Promovarea modalităților de achitare la distanță ori contactless;
3.5. Limitarea numărului de pasageri;
3.6. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;
3.7. Verificarea temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de
transport de pasageri interurban/internațional, care nu trebuie să depășească 370
grade Celsius, la îmbarcarea la cursă;
3.8. Permisiunea utilizării curselor de transport de pasageri urban/
interurban/internațional, doar de către pasagerii care dețin măștile de protecție;
3.9. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor și aerisire a
mijlocului de transport în anumite stații, în cazul curselor de lungă durată (cu o
durată mai mare de 3 (trei)) ore;
3.10. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare
tură/cursă efectuată la stația terminus.
4. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, unitățile comerciale cu
amănuntul vor activa cu respectarea strictă a următoarelor măsuri:
4.1. Asigurarea respectării măsurilor de distanță socială de minim 1 (unu)
metru și acces limitat în interior;
4.2. Asigurarea triajului zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
4.3. Asigurarea monitorizării stării de sănătate a angajaților;
4.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
4.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
4.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
4.8. Asigurarea prelucrării cu produse dezinfectante a suprafețelor,
coșurilor, cărucioarelor, cu produse dezinfectante, și asigurarea regimului de
curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
4.9. Aerisirea frecventă, iar când în caz de posibilitate – aerisirea
permanentă.
5. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 activitatea tuturor centrelor
comerciale la nivel național, precum și activitatea piețelor comerciale din or.
Chișinău și Bălți, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în
funcție de situația epidemiologică, prin hotărîrea Comisiei naționale
extraordinare de sănătate publică.
6. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, persoanele fizice și
juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor
măsuri:
6.1. Asigurarea măsurilor de distanța socială de minim de 1 (unu) metru
în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;
6.2. Asigurarea condițiilor de alimentație separată a lucrătorilor antrenați
în lucrări;
6.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini;
6.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere;
6.5. Asigurarea monitorizării stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.
7. Se interzice până la data de 30 mai 2020 aflarea persoanelor în vârstă
de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără
necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în
funcție de situația epidemiologică, prin hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
8. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice
(păduri, parcuri, alei, plaje,etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepția
grupurilor constituite din membrii familiei cu rudenie de gradul I–II în linie
dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de
reprezentant legal al unuia din membrii familiei), cu posibilitatea de prelungire
a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică, prin hotărârea
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică. Dovada gradului de
rudenie se va efectua prin prezentarea în modul corespunzător a documentelor
doveditoare.
9. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor fizice pe
terenurile de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de
prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică, prin
hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
10. Se suspendă până la data de 01 septembrie 2020 procesul educaţional
(cu excepția on-line) în cadrul instituţiilor de învăţământ general, profesional şi
universitar, precum și a taberelor de odihna/educationale/tematice cu
posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația
epidemiologică, prin hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate
publică.
11. Se suspendă până la data de 30 iunie 2020 activitatea tuturor
localurilor de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor
de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte,
muzeelor, precum și altor unități pentru antrenament și recreere, inclusiv în
locurile de recreere și de agrement, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu
posibilitatea de prelungire a termenului prenotat în funcție de situația
epidemiologică, prin hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate
publică.
12. Se stabileşte până la data de 31 decembrie 2020 interdicţia de a părăsi
teritoriul Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la
domiciliu, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție respectiv în
funcție de situația epidemiologică, prin hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
13. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfăşurarea
tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv, precum și alte
măsuri/evenimente în spații/clădiri închise, precum și în aer liber, cu
posibilitatea de prelungire termenului de interdicție respectiv în funcție de
situația epidemiologică, prin hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de
sănătate publică.
14. Se interzice organizarea întrunirilor în masă cu participarea unui
număr mai mare de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică
și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă
epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume,prenume,INDP, telefon,
email, adresa de domiciliu), și doar în spații care nu sunt în adiacentul
instituțiilor de învățământ, spitalelor, sau alte locuri cu risc sporit de infecție.
14. Întrunirile cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii
divine, sau a altor manifestări tradiţionale religioase se vor desfășura în
continuare strict în aer liber (curţile bisericilor, mănăstirilor, altor lăcașuri ale
cultelor religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei de minim 2 (doi)
metri, prelucrarea suprafețelor obiectelor utilizate în cadrul întrunirilor cu
produse dezinfectante, precum şi cu purtarea obligatorie de către toţi
participanţii a măştilor de protecţie. Serviciile divine nu vor fi însoţite de
ritualuri religioase cu grad sporit de transmitere a infecţiei (contact direct între
persoane şi/sau atingerea obiectelor). Prin hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică pot fi schimbate condițiile de efectuare a
întrunirilor religioase, și termenul în care acestea se efectuează.
15. Se suspendă până la data de 30 iunie 2020 activitatea Centrelor de
reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, indiferent de tipul de
proprietate și forma juridică de organizare, cu posibilitatea de prelungire al
termenului prenotat în funcție de situația epidemiologică, prin hotărârea
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
16. Se stabilește până la data de 30 iunie 2020 un regim special de lucru
și de remunerare a muncii în cadrul unităților bugetare, cu posibilitatea de
modificare al termenului prenotat în funcție de situația epidemiologică, prin
hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
17. Prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, până la
data de 30 iunie 2020, conducătorii unităţilor din sectorul bugetar, dețin
următoarele drepturi:
a) de a stabili durata concediilor anuale ale salariaţilor;
b) de a rechema salariaţii din concediul anual de odihnă/neplătit/de studii;
c) de a repartiza prin ordin/dispoziţie timpul de muncă în cadrul
săptămânii, cu asigurarea ţinerii evidenţei timpului de muncă prestat efectiv de
fiecare salariat;
d) de a atribui angajaţilor unităților, fără acordul acestora, exercitarea
unor activităţi/atribuţii de prevenire, control şi combatere a răspândirii infecţiei
COVID–19, neindicate în funcţiile şi atribuţiile entității.
e) de a organiza și coordona activitatea de muncă la distanță a salariaților,
în funcție de specificul unității.
Termenul stabilit în prezentul punct poate fi modificat în funcție de
situația epidemiologică, prin hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de
sănătate publică.
18. Până la data de 30 iunie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale va revedea prioritățile în acordarea asistenței medicale de
către toți prestatorii de servicii medicale indiferent de tipul de proprietate și
forma organizatorico–juridică de activitate. Compania Națională de Asigurări în
Medicină va elabora propunerile de ajustare a cadrului normativ și va modifica
contractele de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale).
Termenul respectiv poate fi modificat în funcție de evoluția procesului epidemic
în unitățile administrativ–teritoriale a Republicii Moldova.
19. Asistența medicală programată va fi relansată gradual, în condițiile
respectării stricte a măsurilor de precauție COVID-19, în baza documentelor
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în funcțiile de evoluția
procesului epidemic în unitățile administrativ–teritoriale a Republicii Moldova.
Prestarea serviciilor medicale programate în condiții de ambulator va fi
efectuată doar prin programare prealabilă.
20. Instituțiile medico–sanitare publice și prestatorii de servicii de
sănătate de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităților consultativ-
diagnostice și de tratament programate în condiții de ambulator și a examenelor
medicale cu scop profilactic în condiții de ambulator, cu programarea prealabilă
a pacienților, în baza documentelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale cu respectarea tuturor măsurilor de precauție.
20.1. Începând cu data de 16 mai 2020 se relansează următoarele
activități medicale de ambulator: activități de imunizare; asistența medicală
stomatologică programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a
conducătorilor de vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare
la muncă în țară și peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-
militare pentru examinarea medicală a recruților la încorporarea primăvara-
toamna 2020. Prestarea serviciilor se va efectua cu programare prealabilă și cu
respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență
de evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal.
20.2. Începând cu data de 16 mai 2020 se relansează următoarele
activități medicale din cadrul spitalelor:
a) reluarea serviciilor de chirurgie de o zi;
b) reluarea serviciilor de reabilitare precoce a pacienților după AVC,
infarct miocardic, traumatisme în condiții de staționar.
Termenul stabilit în prezentul punct poate fi extins în funcție de situația
epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei unități
administrativ–teritoriale distincte, prin hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
21. În perioada 01 iulie 2020 – 30 iulie 2020, instituțiile medico–sanitare
publice și prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, după coordonarea
prealabilă obligatorie cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, vor
asigura:
21.1. Relansarea activităților de examinări planificate efectuate în condiții
de staționar în cadrul spitalelor, inclusiv terțiare (în care Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale deține calitatea de fondator);
21.2. Reluarea intervențiilor chirurgicale planificate.
Termenul stabilit prin prezentul punct poate fi modificat sau extins în
funcție de situația epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei
unități administrativ–teritoriale distincte, prin hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
22. Începând cu data de 01 august 2020, instituțiile medico–sanitare
publice și prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, vor asigura
relansarea tuturor spitalizărilor programate în cadrul instituțiilor spitalicești,
Termenul stabilit prin prezentul punct poate fi modificat sau extins în
funcție de situația epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei
unități administrativ–teritoriale distincte, prin hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
23. Până la data de 30 iunie 2020, în cazul în care instituțiile medico–
sanitare publice nu execută volumul de asistență medicală prevăzut în
contractele de prestare a serviciilor medicale, Compania Națională de Asigurări
în Medicină va efectua lunar către instituțiile respective, plăți în avans în
mărime de 80% din 1/12 parte din suma contractuală, cu sporirea treptată a
volumului de servicii medicale prestate.
24. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, prin derogare de la
prevederile art. 27 lit. f) şi art. 32 din Legea privind administraţia publică
centrală de specialitate nr. 98/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2012, nr. 160–164, art. 537) va continua activitatea Instituţiei Medico–Sanitare
Publice Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO):
1020600013951), în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat
prin Anexa la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova nr. 10 din 31 martie 2020, instituție publică în care Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator. Termenul
stabilit prin prezentul punct poate fi modificat sau extins în funcție de situația
epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei unități
administrativ–teritoriale distincte.
25. Pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951),
conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și altor prestatori de servicii
medicale implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu
coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19, sunt obligați să execute
ordinele, dispozițiile și indicațiile Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău în ceea ce privește organizarea și asigurarea asistenţei
medicale pentru cazurile medicale suspecte/probabile/confirmate cu infecție cu
coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.
26. Pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951),
prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003,
conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale ori
raionale, Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”,
precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat, sunt
obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către Instituţia Medico–
Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău, în baza demersurilor
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau directorului Instituţiei
Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
27. Pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951),
prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003,
salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul Instituţiei Medico–Sanitare
Publice Centrul COVID–19 Chișinău se va efectua pe deplin de către
angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a
tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detașați, conform contractelor de muncă
încheiate și legislației în vigoare.
28. Pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951),
Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării vor asigura detașarea
personalului medical aflat în subordine către Instituția Medico–Sanitară Publică
Centrul COVID–19 Chișinău cu achitarea integrală a tuturor drepturilor
salariale subordonaților detașați, conform legislației în vigoare privind statutul
persoanelor detașate.
29. Conducătorii autorităților publice, conducătorii instituțiilor medico–
sanitare publice, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale de
drept privat, în perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice
Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO):
1020600013951), sunt obligați să asigure dotarea Instituției Medico–Sanitare
Publice Centrul COVID–19 Chișinău, în baza demersurilor corespunzătoare ale
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori Instituției Medico–
Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
30. Agenţia Proprietăţii Publice şi Centrul Internaţional de Expoziţii
“MoldExpo”, în perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice
Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO):
1020600013951), vor asigura în continuare punerea spre folosinţa Instituţiei
Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chişinău a tuturor bunurilor
imobile aflate în cadrul complexului Centrul Internaţional de Expoziţii
“MoldExpo” (adresa: municipiul Chişinău, strada Ghioceilor nr. 1), precum şi,
din contul propriu vor asigura, cu titlu gratuit întreg volumul de energie
electrică necesar activităţii Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul
COVID–19 Chişinău.
31. Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Chişinău, în
perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19
Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951), vor asigura
conlucrarea şi coordonarea cu Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul
COVID–19 Chişinău în problemele ce ţin de controlul şi combaterea epidemiei
infecţiei cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.
32. Societatea pe Acțiuni “Moldova–Gaz” și Societatea cu Răspundere
Limitată “Chișinău–Gaz”, pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–
Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat
(IDNO): 1020600013951), vor asigura cu titlu gratuit și în volumul deplin
necesar furnizarea de gaze naturale Instituției Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951).
Furnizarea de gaze naturale către Instituția Medico–Sanitare Publică Centrul
COVID–19 Chișinău se va efectua fără perfectarea contractului furnizare a
gazelor naturale încheiat de către Furnizorul de serviciu public cu Consumatorul
noncasnic în acest sens.
33. Pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951),
Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura contractarea și
finanțarea serviciilor de asistență medicală prestate de către Instituţia Medico–
Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat
(IDNO): 1020600013951) în baza Contractului de acordare a asistenței
medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de
asistență medicală încheiat între părți, până la externarea ultimului pacient din
cadrul instituției. Contractarea serviciilor medicale prestate se va efectua prin
derogare de la punctul 7 din Criteriile de contractare a prestatorilor de asistență
medicală în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru
anul 2020, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină Nr.
1515/375–A din 31 decembrie 2019.
34. Pe perioada de activitate a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul
COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951),
Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura în volum deplin
finanțarea costurilor alimentației necesare pacienților aflați în cadrul Instituției
Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare
de stat (IDNO): 1020600013951), din contul fondurilor de asigurări obligatorii
de asistență medicală.
35. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, prin derogare de la
prevederile art. 4 alin. (2) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, va continua
activitatea Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul Constructorul COVID–
19, instituită în baza Întreprinderii de Stat „Sanatoriul–Preventoriu de Bază
„Constructorul” (număr de identificare de stat (IDNO): 1003600013455),
instituție medico–sanitară publică, în care Primăria Municipiului Chișinău va
exercita calitatea de fondator. Termenul stabilit în prezentul punct poate fi
modificat ori extins în funcție de situația epidemiologică existentă la nivel
național sau la nivelul unei unități administrativ–teritoriale distincte.
36. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în perioada 15 mai
2020 – 30 iunie 2020, pentru motivarea financiară a personalului implicat în
supravegherea, controlul şi tratamentul infecţiei COVID–19 se achită:
a) spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc
sporit pentru sănătate în mărime de pînă la un salariu de bază: personalului
Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, personalului instituţiilor medicale,
inclusiv personalului detaşat, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Apărării, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, antrenat
nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19;
b) mărimea concretă a sporului se stabileşte de către conducătorul
instituţiei, în funcţie de aportul şi profesionalismul angajatului în vederea
prevenirii, controlului si tratării infecţiei COVID-19;
c) sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc
sporit pentru sănătate constituie parte a salariului şi se include în calculul
salariului mediu în toate cazurile de aplicare;
d) sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc
sporit pentru sănătate acordat nu participă la formarea salariului lunar pentru
calcularea diferenţei de salariu şi nu se include în limita părţii variabile a
salariului lunar.
37. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii nr.
154/2003, în perioada 15 mai 2020 – 30 iunie 2020, nu se limitează munca
suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru
personalul Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, personalul instituţiilor
medicale, inclusiv detaşat, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Apărării, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, antrenat
nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID–19.
Termenul stabilit în prezentul punct poate fi modificat ori extins în
funcție de situația epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei
unități administrativ–teritoriale distincte, prin Hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
38. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru motivarea
financiară a personalului din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru
persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea Agenţiei
Naţionale Asistenţă Socială:
a) spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc
sporit pentru sănătate în mărime de până la 30% din salariu de bază pentru
personalul implicat în prevenirea, supravegherea, controlul și tratamentul
infecției COVID–19 din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru
persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției
Naționale Asistență Socială;
b) mărimea concretă a sporului se stabilește de către conducătorul
instituției, în funcție de aportul și profesionalismul angajatului proporțional
timpului efectiv lucrat;
c) sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc
sporit pentru sănătate constituie parte a salariului și se include în calculul
salariului mediu în toate cazurile de aplicare;
d) sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc
sporit pentru sănătate acordat nu participă la formarea salariului lunar pentru
calcularea diferenței de salariu și nu se include în limita părții variabile a
salariului lunar;
e) Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii
nr. 154/2003, în perioada 15 mai 2020 – 30 iunie 2020, nu se limitează munca
suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru
personalul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu
dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială;
f) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (21) din Codul Muncii
nr. 154/2003, în perioada 15 mai 2020 – 30 iunie 2020, orele de muncă
suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru
personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele
vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale
Asistență Socială, implicați nemijlocit în acțiuni de prevenire, control și tratare
a infecției COVID–19, se calculează în mărime ordinară.
Termenele stabilite prin prezentul punct poate fi modificat ori extins în
funcție de situația epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei
unități administrativ–teritoriale distincte, prin Hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
39. În perioada 15 mai 2020 – 01 septembrie 2020, Societatea pe Acțiuni
„SanFarm–Prim” va asigura în calitate de depozit farmaceutic pentru
recepționarea cu titlu gratuit, precum și eliberarea cu titlu gratuit a
medicamentelor și echipamentelor de protecție donate sau achiziționate către
instituțiile medico–sanitare publice beneficiare conform distribuirii Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Termenul stabilit prin prezentul punct poate fi modificat ori extins în
funcție de situația epidemiologică existentă, prin Hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
40. În perioada 15 mai 2020 – 31 decembrie 2020, prin derogare de la
prevederile art. 71 şi art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003, salarizarea
lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico–sanitare publice
spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de
caz pentru COVID–19, desemnate prin ordinele Ministerului Sănătăţii, Muncii
şi Protecţiei Sociale se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de
serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale
lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate şi legislaţiei în
vigoare.
Termenul stabilit prin prezentul punct poate fi modificat ori extins în
funcție de situația epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei
unități administrativ–teritoriale distincte, prin Hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
41. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura contractarea
Instituției Medico–Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare
Medicală și Instituției Medico–Sanitare Publice Spitalul Dermatologie și
Maladii Comunicabile, inclusiv pe perioada stării de urgență, întru acoperirea
cheltuielilor legate de determinarea virusului SARS–CoV–2 (COVID–19), RT–
PCR.
42. În perioada 15 mai 2020 – 30 iunie 2020, se stabilește în baza
indicatorilor de performanță, elaborate de către Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale:
a) supliment în mărime de 50% la salariul de funcţie pentru motivarea
financiară a personalului din cadrul asistenţei medicale urgente prespitaliceşti,
implicat în acordarea asistenţei medicale pacienţilor cu COVID–19, în baza
definiţiei de caz contact/suspect/probabil/confirmat;
b) supliment în mărime de pînă la 50% la salariul de funcţie pentru
motivarea financiară a personalului din cadrul asistenţei medicale primare
implicat în acordarea asistenţei medicale pacienţilor cu COVID-19, în baza
definiţiei de caz contact/suspect/probabil/confirmat, în limita resurselor
financiare disponibile.
Termenul stabilit prin prezentul punct poate fi modificat ori extins în
funcție de situația epidemiologică existentă la nivel național sau la nivelul unei
unități administrativ–teritoriale distincte, prin Hotărârea Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică.
43. Se reia, începând cu data de 16 mai 2020, prestarea în cadrul
frizeriilor următoarelor activități: activități de tuns și aranjare, de spălare a
părului, coafat, vopsit și nuanțat pentru bărbați și femei (cod CAEM S96.02), cu
respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică:
43.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
43.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru
(termometria, starea sănătății);
43.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu
dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;
43.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței
între ele de cel puțin 2 (doi) metri;
43.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală –
halat de lucru, mască, mănuși;
43.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două)
ore;
43.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de
muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese,
scaune, etc.);
43.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;
43.9. Obligativitatea purtării măștilor de către clienți.

44. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul


Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecţiei Sociale, Autoritatea Aeronautică Civilă, SRL „Avia Invest”
(Aeroportul Internaţional Chişinău), S.A. Aeroport Handling, Î.S. ’’Calea Ferată
din Moldova”, Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti,
conducătorii gărilor auto cu rute internaţionale în limitele competenţei vor
asigura:
1) menținerea măsurilor și restricțiilor de prevenire și contracarare a
răspândirii coronavirusului de tip nou, instituite de către Comisia Naţională
Extraordinară de Sănătate Publică precum și de către Comisia Pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova la traversarea frontierelor de stat, cu
posibilitatea revizuirii acestora de catre Comisia Naţională Extraordinară de
Sănătate Publică , în funcție de situația epidemiologică;
2) examinarea oportunităților de reluare în regim normal a activității
punctelor de trecere a frontierei de stat sistate, inclusiv prin consultări cu
omologii din țările limitrofe, la propunerea Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră de comun cu Serviciul Vamal;
3) prin intermediul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență:
a) continuarea activității Centrului de Dirijare în Situații Excepționale al
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova cu respectarea
măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19;
b) asigurarea fluxului informațional între Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, Comisia extaordinara de sanatate publica și
Comisiile pentru Situații Excepționale ale autorităților publice locale de nivelul
I și II.
45. Președinții Comisiilor pentru Situații Excepționale ai raioanelor, mun.
Chișinău, mun. Bălți și UTA Gagauzia vor asigura în continuare activitatea
Punctelor teritoriale de dirijare în situații excepționale cu respectarea măsurilor
de prevenire a răspândirii infecției COVID-19.
46. Se transferă pentru anul 2021 acțiunile specificate în anexele nr.1(acțiunile
nr.1, nr.2 și nr. 6) și nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 614/2019 cu privire la
măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2020.
47. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu:
1) Fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a
respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile în locurile determinate;
2) Declaraţia pe propria răspundere privind obligaţia achitării primei de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2020, conform modelului
aprobat prin Anexa nr.2 din Dispoziția nr.10 din 31 martie 2020 a Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
48. Comerţul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise
de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor
pentru reducerea răspândirii infecţiei COVID -19, cu amplasarea punctului de
comerț la o distanță de 3 metri unu de celălalt.

48. Prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, se permite:


1) angajarea/numirea/promovarea/transferul personalului necesar pentru
asigurarea activității în unitățile bugetare din domeniile ordinii publice și
sănătății, prin procedură fără concurs, prin act administrativ al persoanei cu
drept de angajare;
2) angajarea//numirea/promovarea/transferul în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne a persoanelor fără absolvirea cursurilor de recalificare corespunzătoare,
dacă întruneşte condiţiile minime obligatorii specifice nivelului profesional.
3) exercitarea atribuţiilor funcţionale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
conform fişei postului până la absolvirea cursurilor de formare inițială.
49. Regimul de carantină se va stabili in baza Instrucţiunii privind instituirea
regimului de carantină în localităţi, conform anexei.
50. Comisia naţională extraordinară de sănătate publică va revizui măsurile și
restricțiile instituite anterior în scopul prevenirii și contracarării răspândirii
coronavirusului SARS–CoV–2 și infecției COVID–19, la propunerea
autorităților publice care asigură implementarea acestora.
51. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea
publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală
a persoanelor vinovate.
52. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se
publică pe pagina oficială a Guvernului.

PRIM–MINISTRU, Ion CHICU


Președintele al Comisiei
Anexă
la Dispoziţia nr._____din ___ _______ 2020
a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova Instrucţiunea privind
instituirea regimului de carantină în localităţi,
pe perioada de 15 mai 2020– 01 octombrie 2020

INSTRUCŢIUNEA
privind instituirea regimului de carantină în localităţi

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de


instituire a regimului de carantină în unităţile administrativ–teritoriale de nivelul
I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, precum şi măsurile care urmează
să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei publice locale
respective.
2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea
şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar
care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori
a bunurilor suspecte de a fi contaminate într–o manieră care să prevină posibila
răspândire a infecţiei sau contaminării.
3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ–teritoriale
de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza
deciziei Comisiei extraordinară de sănătate publică locale.
4. Instituirea regimului de carantină în cadrul unei unităţi administrativ–
teritoriale se decide în situaţia înregistrării cazurilor unice confirmate de
infecţie, cu afectarea a 1% din populaţia unităţii administrativ–teritoriale
respective), într–o perioadă de incubaţie, (pentru Covid – 14 zile) si/sau
clusterelor.
5. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate,
după caz, alte autorităţi, acordă sprijin Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale
locale pentru desfăşurarea acţiunilor care se impun.
6. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile
administrativ–teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA
Găgăuzia, asigură următoarele măsuri:
1) izolarea localităţii;
2) eliberarea permiselor de circulaţie;
3) interzicerea intrării/ieşirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce
desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi
produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi
lucrători ai unităţilor din sectorul agro–alimentar;
4) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit şi celui
care asigură vitalitatea localităţii;
5) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul
public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu
poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse
alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi
pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);
6) asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea
produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu
respectarea măsurilor de protecţie individuală.
7. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei
publice locale, de comun Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele
măsuri:
1) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea
măsurilor de protecţie individuală;
2) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu
instituţiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară);
3) monitorizarea şi interzicerea aflării persoanelor în spaţii publice
(străzi, lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepţia deplasărilor permise; d)
verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;
4) verificarea executării prevederilor hotărârilor/deciziilor emise de
organele competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei
COVID–19;
5) eliberarea tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit
prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină
şi monitorizarea timpul parcurs şi ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.
8. Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru
transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale
de protecţie.
9. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ–teritorială de
nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia
Comisiei extraordinare de sănătate publică locale, în cazul în care, pe teritoriul
respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID-19
pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat
încheiat, cu informarea în scris a Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică.