Sunteți pe pagina 1din 2

Numele Data

Vocale și consoane

1. Scrie câte două cuvinte care:


- încep cu o vocală → ______________________________________
- se termină cu o vocală → __________________________________
- încep cu o consoană → ____________________________________
- se termină cu o consoană → ________________________________

2. Completeză cu vocalele care lipsesc:

c__c__r c__p__c p__p__r n__c__j__t

3. Completează consoanele care lipsesc:

ca__te vo__bi__e a__asă mu__ţi__e

4. Câte vocale şi câte consoane sunt în enunţurile:

Marea vuieşte. (___ vocale şi ____ consoane )


Soarele răsare. (___ vocale şi ____ consoane )

5. Scrie după modelul dat vocalele şi consoanele care intră în alcătuirea următoarelor
cuvinte:
pasăre prietenie săptămână
cvcvcv _____________ __________________

6. Adaugă o singură vocală la consoana dată, formând silabe:

m d

7. Alcătuiește cuvinte după schemele:

v c → om; ___________
c v c → toc; __________
v c v → ______________
c v c v → _____________

8. Formulează un enunţ în care fiecare cuvânt începe cu aceeaşi vocală.

________________________________________________________________