Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de analiză - Filmologie

Titlul filmului, anul


producției, numele
regizorului
Link că tre pagina filmului
pe IMDb.com
Sinopsis de un paragraf
Setting Câ nd se desfă șoară povestea?
Unde se desfă șoară povestea?
Personaje centrale (erou,
antagonist – dacă e cazul,
alte personaje cheie – dacă
e cazul):
Evenimente Ce vrea/ce îi lipsește/de ce are nevoie eroul (scopul eroului)?:
Se întâ mplă ceva care schimbă starea lucrurilor (evenimentul
declanșator)?:
Conflict Primul punct major al poveștii:
ascendent
(obstacolele pe Al doilea punct major al poveștii (dacă e cazul):
care le întâ lnește
eroul) Al treilea punct major al poveștii (dacă e cazul):
Climax (care este cel mai intens moment?):
Twist (dacă e cazul):
Rezoluție (ce se întâ mplă la sfâ rșit, în ce situație e eroul – un nou
echilibru):
Tip de conflict
 Personaj vs. personaj
(om. vs. om)
 Personaj vs. context
(om vs. natură , om
vs. societate)
 Personaj vs. sine (om
vs. sine)
Tema poveștii
Morala poveștii