Sunteți pe pagina 1din 5

Lucarare de laborator nr.

Tema: Evaluarea potențialului turistic a resurselor cultural-istorice din R.Moldova

Planul:
1. Enumerați principalii indicatori de evaluare a potențialului turistic cultural-istoric
2. Prezentați 20 de muzee/case memoriale din R.Moldova indicând localizarea dar și o succintă
caractizare a lor,prezentați rezultatele sub formă de tabel.
3. Caracterizați un muzeu /casă memorială utilând algoritmul:
Denumirea,Localizarea,(sat,raion,oraș). Anul întemeierii,Descriera muzeului/casei memoriale
importanța muzeului /casei memoriale la nivel local/regional/național.

Bibliografie:
1. Dobrea Sergiu , Muzeul meridial în R.M :tipologie și clasificare,2013 ,383-386 pag.
2. Florea Serafim , (2005), Potențialul turistic al R.Moldova ,Ed Labirint, Chișinău , 352 pag.
3. Sîrodoev I,, (2002), ,, Turismul în Republica Moldova “ ,C.I.I. ,,Regionica”,Chișinău.
4. ***Consiliul internațional al muzeelor/Moldova
Mersul Lucrării

1
Indicatorii de evaluare a potențialului turistic cultural-istoric sunt:
1. Tipul de monument :arheologic ,de arhitectură ,artă plastică,religios,tehnico-economic
2. Poziția și accesibilitatea în teritoriu
3. Epoca și tehnica de realizare ,autorul
4. Importanța educativă ,culturală,științifică.
5. Tipul de proprietate
6. Gradul de amenajare pentru turism
7. Stadiul de valorificare în turism

Indicatori pentru determinarea potențialului turistic a muzeelor și a caselor memoriale :


1. Poziția și accesibilitatea
2. Tipul de muzeu ,vechimea,gradul de interes
3. Tipul de proprietate ,regim de funcționare
4. Starea de conservare și gradul de amenajare a colecțiilor sau a exponatelor
5. Nivelul de securitate a bunurilor existente

2
Muzee/case memoriale din R.Moldova

Denumirea Localizarea Scurta descriere

1 Muzeul Național Str. 31 August Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei este
de istorie a 1989 nr.121 A, cea mai importanta instituţie muzeala din Republica
Moldovei MD- 2012, Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său,
Chişinău cât şi al prestigiului ştiinţific. Muzeul Naţional de
Arheologie şi Istorie a Moldovei deţine 320 mii piese de
patrimoniu, a căror tipologie diversificată ilustreaza
istoria si transformarile Moldovei de-a lungul secolelor.
2 Muzeul Național Str. M. Este cel mai Vechi Muzeu din Republica Moldova. S-a
de Istorie și Kogălniceanu, 82. deschis in octombrie 1889 în baza colecției exponatelor
Etnografie , MD-2009 , primei expoziții agrare din Basarabia, organizata la
Naturală Chişinău inițiativa baronului A. Stuart . În prezent are un
patrimoniu de circa 135 mii de piese. Detine o importanta
colectie de piese referitoare la istoria naturala a
Republicii Moldova.
3 Muzeul Național MD- Situat in centrul orasului Chisinau, detine o colectie
de Artă a 2012,Chişinau, str impresionanta de Icoane Ortodoxe. In pinacoteca se
Moldovei 31 August 1989, regasesc lucrari ale pictorilor europeni si autohtoni.
115.
4 Muzeul Satului str. Muzeu inaugurat in 1995, ca filiala a Muzeului Naţional
Bucuresti, 83, de Etnografie şi Istorie Naturală. Gazduieste monumente
MD-2012, de arhitectura populara.
Chişinău
5 Casa-Muzeu str. A. Sciusev, 77. Muzeul a fost inaugurat la 10 februarie 1948 in casa
Alexei Sciusev MD- 2012, negustorului Naumov. In cele 4 săli expozitionale se
Chişinău regasesc materiale dedicate operei şi activităţii poetului
rus Alexander Pușkin. In curte se afla şi casa –
memorială in care a locuit Puskin, căreia i s-a restabilit
aspectul exterior şi interior de la începutul secolului XIX.
6 Muzeul de str. A. A fost creat la 14 octombrie 1960. Dispune de 34027
Istorie şi Lăpuşneanu, 2, exponate, dintre care fond de bază- 22661. Muzeul
Etnografie, mun. Bălţi. MD- prezintă publicului informaţii despre viaţa materială şi
oraşul Bălţi 3101 spirituală а locuitorilor din această zona. Dintre valori
amintim: colecţia variată de arheologie; numismatică
(madalii şi monede dedicate lui Mihai Eminescu);
documente vechi ( scrisori şi circulare emise de
Episcopul Visarion Puiu); armament (spada unui ostaş
din armata lui Ştefan cel Mare), etnografie (costume
naţionale de la începutul. sec. XX, etc).
7 Muzeul de str.A.Mateevici, Muzeul de Istorie al or. Chişinău. A fost fondat in
Istorie al 60-A.Chișinau. decembrie 1979 in incinta fostului turn de apa. Se
orașului MD-2009 presupune că autorul proiectului turnului a fost A.I.
Chișinău Bernardazzi. S-a păstrat scara metalică interioară care
conduce la nivelul superior (unde se afla cisterna cu apă).
După restaurare a fost dotat cu un ascensor, care urcă la
terasa superioară de unde se putea privi panorama
oraşului. Înălţimea turnului 22 m
8 Muzeul de MD-2001, Muzeul detine o expoziţie permanentă dedicata celui de-
istorie militară mun.Chisinau, al doilea război mondial. Expoziţia prezintă o vastă gamă
str.Tighina, 47 de arme, inclusiv aruncătoare de mine, piese de
vestimentaţie militară: uniforme, muzeul prezentând în
exclusivitate uniforma trupelor NKVD, căşti aparţinând
diverselor armate participante la război, materiale de
propagandă utilizate de sovietici în timpul războiului.
9 Muzeul str.Corobceanu nr. În prezent, patrimoniul Muzeului Literaturii Române
Literaturii 26, numără peste o 100 de mii de unităţi muzeistice:
Române manuscrise, cărţi, periodice, artă plastică (portrete,
busturi, ilustraţii,şarje), imprimări, fotografii şi obiecte
rămase de la scriitori. Muzeul, prin fondul de mare
valoare istorică, documentară şi literară pe care îl deţine,
oferă un bogat material documentar pentru studii,
comunicări, care este destinat cercetătorilor din domeniu,
iar publicului larg sub formă de expoziţii patrimoniul îi
oferă mărturii asupra istoriei literaturii române şi
procesului literar contemporan.
10 Complexul s. Ivancea, r-nul Muzeul Meșteșugurilor Populare din Moldova a fost
memorial Orhei. MD-3532 fondat în anul 1984 în baza colecțiilor vechi ale Muzeului
Conacul Balioz Național de Etnografie și Istorie Naturală și este unicul
muzeu din Republica Moldova care prezintă integral și
amplu meșteșugurile tradiționale. Expoziția muzeului,
organizată pe principiu tematic pe o suprafață de 400
m.p. în baza unor mostre autentice din sec. XIX – XX.
11 Complexul satele Trebujeni şi Complexul include: Oraşul medieval Orhei, muzeul,
Muzeal Orheiul- Butuceni cetăţuia „Orheiul Vechi”, cetăţuia „Trebujeni – Potârcă”
Vechi (secolele IV – III î. H.), cetăţuia getică (secolele IV – III
î. H.), complexul de arhitectură populară (începutul
secolului XX) în s. Butuceni.
12 Casa-muzeu Satul Donici, Inaugurat în 1976, muzeul este deschis in vechiul conac
A.Donici Orhei. MD-3526 al familiei Donici. In 1806 acolo se naste scriitorul
Alexandru Donici.

In preajma conacului se află biserica ctitorita de tatăl


scriitorului, morminte de familie, precum și izvorul
Stânca, amenajat de familia Dimitrie și Elena Donici.
13 Complexul s. Saharna, Ansamblu monastic rupestru din Tipova este stabilit pe
muzeal Saharna- Rezina, MD-5431 varful unor stanci abrupte, deschizand o priveliste
Țipova fermecatoare a luncii fluviului Nistru, fiind situat la 100
m deasupra nivelului apei. Se considera ca unele chilii au
fost sapate in malul stancos al Nistrului inca in sec.X-
XII.

Mănăstirea Țipova este una dintre cele mai frumoase din


Basarabia. Este situată deasupra Nistrului și cuprinde trei
complexe mănăstiresti săpate în stîncă. Primul ansamblu
este alcătuit din cîteva chilii și o biserică cu hramul
înăltarea Sfintei Cruci și dateaza din perioada secolelor
XI-XII. Biserica Sfîntul Nicolae a fost centrul celui de-al
doilea complex mănăstiresc, întemeiat în veacul al XIV-
lea. Cea mai mare aglomerare de chilii se afla în jurul
bisericii Adormirii Maicii Domnului, datată din secolele
XVI-XVIII..
14 Casa-muzeu s. Zaim, Căușeni. Edificiul casei-muzeu din Zaim a fost construit de tatăl
A.Mateevici MD-4329 poetului, preotul Mihail Mateevici în apropierea bisericii
din sat. Curtea spaţioasă a muzeului este plină de arbori
si de flori. În faţa casei din 1990 se află monumentul lui
Alexei Mateevici. Cele 6 sali ale muzeului redau spiritul
epocii in care a trait scriitorul, avand expuse picturi,
sculpturi, obiecte de uz casnic cat si documente, o
bibliotecă de carte veche, mobilă de epocă.
15 Complexul s. Mîndîc, Drochia Monument de istorie şi arhitectură peisagistică de la
muzeal „Vila cu sfârşitul secolului al XIX-lea, se află la cîțiva kilometri
parc Mîndîc” de satul cu același nume. Are o suprafață de 16,4 ha. În
jurul conacului familiei Ohanowicz - boier de origine
poloneză, cresc arbori seculari. Lîngă conac se află
cavoul acestei familii. Ambele obiective necesită lucrări
de restaurare, dat fiind faptul că au fost devastate.
16 Conacul familiei s.Piatra Orhei, Conacul familiei Lazo, satul Piatra, Orhei. În acest local
Lazo MD-3542 a copilărit Serghei Lazo, erou al războiului civil din
Rusia. Conacul este amplasat în mijlocul unei grădini, cu
orientare spre valea Răutului.
17 Muzeul de str. Renaşterii Muzeul local de Istorie si Etnografie, este situat în casa
Istorie şi Naţionale, 23. lui Mircea Bengulescu, fostul arhitect al orasului.
Etnografie, Colecţia muzeului contine mai mult de 20 mii de
oraşul Orhei exponate, cele mai valoroase fiind colecţiile de monede si
carte veche. Expozitia permanentă a muzeului este
consacrată cercetarilor istorice si arheologice de pe
teritoriul judetului Orhei.
18 Muzeul s. Varniţa, Anetii Muzeul memorial „Karol al XII-lea” satul Varniţa,
memorial Noi. MD-6530 Anenii Noi. Situl de sejur al Regelui suedez Karol al XII-
„Karol al XII- lea.
lea” satul
Varniţa, Anenii
Noi
19 Casa-muzeu s. Ocnița, raionul Expozitia este dedicata vietii si activitatii scriitorului C.
„Constantin Ocniţa. MD-7101 Stamati (1786-1869): fotografii de familie, fotocopii
Stamati” satul dupa manuscrise, editii de opere, obiecte de uz casnic,
Ocniţa, Ocniţa ceramica, tablouri, mobilier.
20 ” Conacul s. Dolna, Străşeni. ” Conacul familiei Ralli”, satul Dolna, Străşeni.
familiei Ralli”, MD-6425. Datează de la începutul secolului al XIX-lea şi a aparţinut
satul Dolna, familiei Ralli. Are o arhitectură tradiţională şi este
Străşeni cunoscut, pentru faptul ca a fost deseori vizitat de poetul
rus A. S. Puşkin, între anii 1820-1823, în timpul exilului
său în Basarabia. În 1946, conacul este transformat în
muzeu, ulterior devenind filială a Casei-muzeu „A. S.
Puşkin” din Chişinău. În anii ’70 ai secolului al XX-lea
este reconstruit. Majoritatea exponatelor muzeului sunt
aduse de la Sankt Petersburg şi Chişinău.

3
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală este cea mai veche instituţie muzeală din Moldova ce
are o indiscutabilă importanță națională. A fost fondat în luna octombrie 1889 în baza colecţiei de
exponate selectate la expoziţia agricolă, organizată la Chişinău de Zemstva Gubernială a Basarabiei.
Fondator şi director al muzeului în anii 1889-1907 a fost baronul A. Stuart, magistru în zoologie, membru
iar mai apoi preşedintele Upravei Zemstvei Guberniale. Primul local al muzeului a fost clădirea Zemstvei
Guberniale. Ulterior, în anii 1903-1905, a fost construită o nouă clădire după proiectul arhitectului VI.
Ţâganco, în stil pseudomauritan, care şi în prezent este blocul expoziţional de bază.
Fondat ca Muzeu Agricol, peste puţin timp devine Muzeu Zoologic, Agricol şi de Industrie casnică. În
secolul XX a fost de mai multe ori reorganizat devenind, în 1919, Muzeu Naţional din Chişinău, în 1922
– Muzeu Naţional de Istorie Naturală din Chişinău, în 1937 – Muzeu Regional al Basarabiei, în 1940 –
Muzeul Central de Studiere a Ţinutului al R.S.S.M., în 1944 – Muzeu Republican de Studiere a Ţinutului
al R.S.S.M., în 1957 – Muzeu de Stat de Istorie şi Studiere a Ţinutului al R.S.S.M., în 1983 – Muzeu de
Stat de Studiere a Ţinutului al R.S.S.M. În pofida numeroaselor reorganizări pe parcursul întregii sale
existenţe, în activitatea Muzeului au fost prezente două direcţii principale—Studierea Naturii şi Culturii
Tradiţionale a Basarabiei. De aceea în anul 1983, o dată cu organizarea Muzeului de Istorie a Moldovei,
Muzeul nostru revine pe făgaşul iniţial de activitate, ca mai apoi, în 1991, să i se confere şi denumirea
adecvată activităţii sale – Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

S-ar putea să vă placă și