Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 7 mai 2020

Prof. înv. primar


rimar : Mihaela Mirela Şerban
Lecţia de geografie.Clasa a IV-a.
IV U.Î :” România în Europa și pe glob”

Europa- un continent al planetei


Europa
Scurtă caracterizare geografică
Studiaţi manualul paginile 46 -47. Citiţi. Vizionaţi filmuleţele din manualul digital sau de Cd
Cd-
ul aferent lecţiei.

Reține!

Europa este unul din cele șapte continente ale lumii.


lumii Celelalte șase sunt: America de Nord,
America de Sud, Africa, Asia, Oceania și Antarctica. Este situată în emisfera nordică a
Globului și are o suprafațăă de 10.400 km2. Europa cuprinde 44 de țări
ări cu o popula
populație totală de
711 000 000 locuitori.

Limite :
 La Nord , Europa este mărginită de Oceanul Atlantic
 La Est, Munții
ții Urali o separă
separ de continentul Asia
 La Sud este mărginită de Marea Mediterană și Marea Neagră
 La Vest se află Oceanul
Oceanu Arctic

Clima:
 La Nord- climă rece
 În Europa Centrală și Estică
Estic – o climă temperată
 În Sud – climă caldă, mediteraneană

Relief:
 Munți
ți ( Carpați, Alpi, Scandinaviei)
 Podișuri
șuri și câmpii ( Câmpia Europei de Est și Câmpia Europei de Nord)

Ape :
 Fluvii ( Volga- cel mai lung din Europa, Dunărea, Rinul)
 Lacuri numerose, cel mai
ma lung fiind Ladoga din Rusia

Surse: Manual de geografie clasa a IV-a,


IV a, autori: Carmen Camelia Rădulescu, Ionu
Ionuț Popa
Twinkl.to
Caiet de lucru- clasa a IV-a,
a, autori Adina Grigore, Cristina Ipate –Toma, Maria Raicu,
Claudia –Daniela Negrițoiu,
țoiu, Augustina Anghel
Vegetație:
 păduri, pășuni, arbuști, plante cultivate

Animale:
 Urși polari, lupi polari, vulpi polare, urși bruni, mistreți, căprioare, rozătoare și păsări

Resurse naturale:
 petrol, cărbune, minereuri, sare, marmură, terenuri

Limbi vorbite:
 germanice( germani, englezi), slave( ruși, bulgari, sârbi, ucrainieni), romanice (
francezi, spanioli, italieni, români, portughezi)

Uniunea Europeană :
 înființată în 1957, în prezent numără 28 de state
 România a fost acceptată ca țară cu drepturi depline în U.E la 1 ianuarie 2007
 Ziua Europei -9 mai

Aplică!

Încercuiește varianta corectă de răspuns:


1. Continentul Europa este situat:
a) În Emisfera Sudică b) la Ecuator c) În Emisfera Nordică

2. Continentul Europa se învecinează la Est cu :


a) Asia b) Africa c) America

3. Cel mai lung fluviu al Europei este fluviul:


a) Dunăre b) Volga c) Nipru

4. În Europa predomină un climat:


a) rece b )cald c) temperat

5. După limba vorbită, românii fac parte din familia popoarelor :


a) romanice b) slave c) germanice

Surse: Manual de geografie clasa a IV-a, autori: Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa
Twinkl.to
Caiet de lucru- clasa a IV-a, autori Adina Grigore, Cristina Ipate –Toma, Maria Raicu,
Claudia –Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel