Sunteți pe pagina 1din 2

Sfântul Ioan Botezătorul este pictat în icoana Judecăţii de Apoi «Deisis» ca fiind rugător

împreună cu Maica Domnului pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut timp să arate şi
faptele pocăinţei pentru că au trecut la cele cereşti, a spus astăzi Patriarhul României.
Preafericirea Sa a oficiat luni, 29 august 2016, la Sărbătoarea Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul, Sfânta Liturghie la hramul Altarului de vară din incinta Reședinței Patriarhale.

În cuvântul rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat de ce astăzi este zi de post. De
asemenea, a subliniat şi faptul că Prorocul are cinci zile de pomenire în calendarul creştin-
ortodox.

Această zi de pomenire a Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima sărbătoare din
ultima lună a Anului Bisericesc. Este o zi de tristeţe şi o zi de post aspru. Biserica a rânduit ca
aceasta să fie o zi de post pentru ca să ne aducă aminte că neînfrânarea de la patimi, de la
lăcomie a dus la uciderea Sfântului Ioan Botezătorul. Prorocul este numit în cărţile noastre de
cult Sfântul Slăvit Proroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului. El se bucură de cinci zile
de pomenire în calendar, dintre care trei sunt înscrise cu litere roşii: 7 ianuarie, 24 iunie şi 29
august, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Predicatorul pocăinţei va fi rugător împreună cu Maica Domnului nostru Iisus Hristos la


Judecata finală, a mai evidenţiat Patriarhul României.

Sfântul Ioan Botezătorul predica «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor». Prin
aceasta cerea ca oamenii să-şi schimbe modul de a gândi, de a vieţui şi de a făptui. În mod
concret, le spunea: cel care are două haine să dea şi celui care nu are. Asemenea, şi cei care au
bucate să dea şi celor săraci hrană. Sfântul Ioan Botezătorul predica pocăinţa ca o schimbare
de ordin social, de îmbunătăţire, de înduhovnicire a relaţiei dintre oameni pe baza credinţei în
Dumnezeu. De aceea, el rămâne marele dascăl al pocăinţei şi este pictat în icoana Judecăţii de
Apoi «Deisis» ca fiind rugător împreună cu Maica Domnului pentru cei care s-au pocăit, dar
nu au mai avut timp să arate şi faptele pocăinţei pentru că au trecut la cele cereşti.

Prorocul a dus o viaţă aspră, a trăit în pustia Iordanului şi a mâncat miere sălbatică şi lăcuste.
Ceea ce predica, el trăia prin rugăciune, prin asceză, prin viaţă simplă, dar era foarte atent la
cuvintele Domnului şi la misiunea sa de a binevesti apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu pentru
că Hristos, Împăratul veacurilor, devenind om printre oameni, cheamă pe oameni la Împărăţia
Tatălui ceresc. De aceea, spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Ioan Botezătorul
deschide perspectiva mântuirii prin pocăinţă. Mântuitorul Iisus Hristos începe predicarea
Evangheliei tot cu aceste cuvinte Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.

Domnul Iisus Hristos şi ultimul proroc al Vechiului Testament erau rude.

Ioan Botezătorul avea ca părinţi pe preotul Zaharia şi pe soţia acestuia Elisabeta. Elisabeta
era verişoară cu Maica Domnului. De aceea, în Evanghelie sunt pomenite şi Elisabeta şi Maica
Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut cu şase luni mai înainte de naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos. Întrucât toată copilăria şi tinereţea le-a petrecut în pustie nu a
avut multe legături cu Iisus, fiul Mariei, ci doar către sfârşitul vieţii sale, atunci când L-a
arătat lumii la Iordan şi a mărturisit că este Fiul şi Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele
lumii. Această legătură tainică ne arată că ceea ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul era
inspirat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că omul acesta este Fiul lui Dumnezeu. Această
mărturisire a Sfântului Ioan Botezătorul îl face proroc şi este cinstit în modul cel mai
respectuos de Biserică, a explicat Preafericirea Sa.

Sfântul reprezintă şi trecerea dintre Vechiul şi Noul Testament, dar şi o pregustare a Împărăţiei
Cerurilor.

Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul a fost rânduită de Biserică în ultima
lună a anului bisericesc ca să ne aducem aminte de cele din urmă ale istoriei, de sfârşitul
acesteia, de învierea morţilor şi de Judecata de Apoi când Hristos la a doua Sa venire, plin de
slavă, va avea în dreapta pe Maica Domnului şi în stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul şi
împreună cu cei 12 Apostoli vor judeca lumea. Biserica a rânduit ca Sfântul Ioan Botezătorul
să fie pomenit de mai multe ori, dar în mod deosebit în această zi, întrucât el reprezintă şi
trecerea dintre Vechiul şi Noul Testament, dar şi o pregustare a Împărăţiei Cerurilor. Sfântul
ne îndeamnă şi pe noi astăzi să mărturisim credinţa în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să primim
voia Lui, să ne pocăim pentru păcatele noastre, să săvârşim fapte bune, spre slava lui
Dumnezeu şi spre a noastră mântuire, a conchis Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul Altarului de vară al Reședinței Patriarhale. Altarul a
fost sfințit în anul 2010.