Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

Vleju Antonia-Romina

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a V-a
Profesor: Vleju Antonia-Romina
Obiectul: MATEMATICA / ALGEBRA
Scoala:
Unitatea de invatare: Numere zecimale
Tema: Aproximari la ordinul zecimilor, sutimilor
Tipul lectiei: Lectie mixta

Competente generale:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală
a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete
şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii

Competente specifice:

3.1. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor


zecimale
3.2. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale
3.3. Alegerea formei de reprezentare a unui numă r raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi
pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale
3.4. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de
tipul: x ± a = b ; a ± x = b ; x  a = b ( a ≠ 0 ); x : a = b ( a ≠ 0 ); a : x = b ( x ≠ 0 ) şi a unor inecuaţii
de tipul: x ± a ≤ b ( ≥,<,> );x  a ≤ b ( ≥,<,> );x : a ≤ b ( ≥,<,> );cu a ≠ 0 , unde a şi b sunt numere
naturale sau fracţii zecimale finite
3.5. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii
zecimale şi a ordinii efectuă rii operaţiilor
3.6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute
(utilizâ nd ecuaţii sau inecuaţii) şi interpretarea rezultatului

Strategii didactice:
Metode si procedee: metodele active: desen, conversia,
explicatia, exercitiul, observatia.
MijIoace de realizare: manulalul, culegerea de probleme, fise de lucru, creta colorata.
Forme de organizare: pe grupe sau frontala

1
Prof.Vleju Antonia-Romina

Desfasurarea lectiei
Etapele lectiei Competente Continutul lectiei Strategii
specifice didactice
I. Momentul
organizatoric Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea lectiei. Conversatia
si captarea Verificarea prezentei elevilor
atentiei
II. Verificarea Verificarea temei prin sondaj, iar unde apare o greseala se va face Conversatia
temei pentru exercitiul la tabla. Explicatia
acasa
III. Anuntarea Se anunta tema si competentele urmarite. Conversatia
temei si a Elevii vor nota titlul pe caiete ” Aproximari la ordinul zecimilor,
competentelor sutimilor”
IV. Ce sunt fractiile ordinare? Conversatia
Reactualizarea Cum transformam o fractie ordinara intr-o fractie zecimala si invers?
cunostintelor
V. 3.1 Masurand Cosmin si Ovidiu, acelasi obiect obtin rezultatele Conversatia
Consolidarea 3.5 56,9cm si 57,2cm. Care este rezultatul pe care il luam in Observatia
cunostintelor 3.6 considerare? Explicatia
Din aceste exemple reiese faptul că este necesar să ne
adaptăm unor situaţii în care suntem nevoiţi să aproximăm
numere
Oricărui număr putem să-i asociem alte două numere şi
anume:
 Numarul aproximat prin lipsa;
 Numarul aproximat prin adaos;
Aproximarea prin lipsă ,de un anumit ordin, a unui număr este
numărul obţinut prin neluarea în considerare a cifrelor situate
după ordinul respectiv (adică cifrele din dreapta acelui ordin se
înlocuiesc cu zerouri) .
Aproximarea prin adaos, de un anumit ordin, este numărul
obţinut prin mărirea cifrei corespunzătoare ordinului respectiv cu
o unitate, iar cifrele situate la dreapta acelui ordin se înlocuiesc
cu zerouri.
Aproximarea se poare face la :
1Aproximarea la unitati
Ex: Pentru fractia zecimala 14,513 avem 14<14,513<15
Se spune ca 14 aproximeaza fractia 14,513 cu o unitate lipsa,
si 15 apriximeaza cu o unitate prin adaos.

2 Aproximarea la zecimi
Conversatia
Ex: Putem scrie: 14,5<14,513<14,6 adica aproximeaza pe Observatia
14,513 cuo zecime prin lipsa si 14,6, aprozimeaza cu o zecime Explicatia
prin adaos.

3Aproximarea la sutime
Ex: Putem scrie: 14,51<14,513<14,52 adica aproximeaxa pe
14513 cu o sutime prin lipsa, si 14,52 aproximeaza cu o sutime
prin adaos.

Rotunjirea la un anume ordin de mărime a unui număr natural


constă în a înlocui numărul respectiv cu una din cele două
aproximări ale sale, dar nu la întâmplare ,ci, respectând

2
Prof.Vleju Antonia-Romina

următoarele reguli :
Dacă cifra din dreapta ordinului respectiv este mai mică
decât 5, atunci rotunjirea numărului este tocmai aproximarea
acelui număr prin lipsă. Prin urmare ,rotunjirea acelui număr se
obţine negljând cifrele situate în dreapta ordinului respectiv şi
înlocuirea lor cu un număr corespunzător de zerouri.
Dacă cifra din dreapta ordinului respectiv este 5, sau mai
mare decât 5, atunci rotunjirea numărului este aproximarea
acelui număr prin adaos. În această situaţie, rotunjirea acelui
număr se obţine mărind cifra corespunzătoare ordinului respectiv
cu o unitate , restul cifrelor ,situate în dreapta ordinului respectiv
fiind înlocuite de zerouri.
Acum putem rezolva problema. Vom rotunji rezultatul
masuratorii la marimea cea mai apropiata de numerele 56,9cm si
57,2cm, adica 57.

Exemple de situatii in care folosim rotunjirea:


Dacă strugurii cumpăraţi de către o persoană, cântăresc, de
exemplu, 5003 grame, în loc de 5 kg cât a solicitat persoana în Conversatia
cauză? Observatia
Vânzătorul va solicita să i se plătescă suma corespunzătoare Explicatia
pentru 5000 grame ,(adică pentru 5 kg) ,deoarece cele 3 grame în
plus nu reprezintă o cantitate semnificativă, putând fi neglijată !
În această situaţie, presupunând că o marfă costă 4 lei şi 99
bani ,cumpărătorul va achita vânzătorului suma de 5 lei ,având în
vedere că suma de 1 ban nu este reprezentativă , iar pe deasupra
nu este practic să numărăm cei 99 de bani care vin în completarea
sumei de 4 lei.
Dacă un copil s-a născut în urmă cu23 de zile ,2 ore şi 5
minute, este incomod de exprimat vârsta acelui copil în secunde :
(1.994 700 secunde)! Vom prefera să-i aproximăm vârsta la 23 de
zile ,sau , la 3 săptămâni şi două zile .

Exemple:
1Rotunjiti urmatoarele numere zecimale:

a)4,59; 7,33; 1,41; 5,25 la zecimea cea mai apropiata;


b) 0,168; 5,709; 45,753; 1,145 la sutimea cea mai apropiata;
c)1,147; 9,754; 35,543; 11,107 la intregul cel mai apropiat

2Aproximati 21,567; 0,309; 2,017; 0,0015;

a)Prin adaos cu o unitate, o zecime, o sutime;


b)Prin lipsa cu o unitate, o zecime, o sutime;

In continuare elevii vor rezolva exercitii din culegerea


Mate2000+(fisa de lucru)
VI. Evaluarea Se face evaluarea notand elevii care s-au remarcat. Conversatia
activitatii Se scrie pe tabla tema pentru acasa.