Sunteți pe pagina 1din 1334

Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli

05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO50TREZ23A650100100101X 23A650100100101 INVATAMANT - Administratie centrala - Salarii de baza
01/01/14 RO66TREZ23A650100100102X 23A650100100102 INVATAMANT - Administratie centrala - Salarii de merit
01/01/14 RO82TREZ23A650100100103X 23A650100100103 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatie de conducere
01/01/14 RO98TREZ23A650100100104X 23A650100100104 INVATAMANT - Administratie centrala - Spor de vechime
01/01/14 RO17TREZ23A650100100105X 23A650100100105 INVATAMANT - Administratie centrala - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO33TREZ23A650100100106X 23A650100100106 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte sporuri
01/01/14 RO49TREZ23A650100100107X 23A650100100107 INVATAMANT - Administratie centrala - Ore suplimentare
01/01/14 RO65TREZ23A650100100108X 23A650100100108 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond de premii
01/01/14 RO81TREZ23A650100100109X 23A650100100109 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO97TREZ23A650100100110X 23A650100100110 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/14 RO16TREZ23A650100100111X 23A650100100111 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO32TREZ23A650100100112X 23A650100100112 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
01/01/14 RO48TREZ23A650100100113X 23A650100100113 INVATAMANT - Administratie centrala - Drepturi de delegare
01/01/14 RO64TREZ23A650100100114X 23A650100100114 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO80TREZ23A650100100115X 23A650100100115 INVATAMANT - Administratie centrala - Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/14 RO96TREZ23A650100100116X 23A650100100116 INVATAMANT - Administratie centrala - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO15TREZ23A650100100117X 23A650100100117 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatii de hrana
22/04/20 RO13TREZ23A650100100129X 23A650100100129 INVATAMANT - Administratie centrala - Stimulentul de risc
01/01/14 RO29TREZ23A650100100130X 23A650100100130 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO98TREZ23A650100100201X 23A650100100201 INVATAMANT - Administratie centrala - Tichete de masa
01/01/14 RO17TREZ23A650100100202X 23A650100100202 INVATAMANT - Administratie centrala - Norme de hrana
01/01/14 RO33TREZ23A650100100203X 23A650100100203 INVATAMANT - Administratie centrala - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO49TREZ23A650100100204X 23A650100100204 INVATAMANT - Administratie centrala - Locuinta de serviciu folosita de salariat si
familia sa
01/01/14 RO65TREZ23A650100100205X 23A650100100205 INVATAMANT - Administratie centrala - Transportul la si de la locul de munca
01/01/14 RO81TREZ23A650100100206X 23A650100100206 INVATAMANT - Administratie centrala - Tichete de vacanta
01/01/14 RO77TREZ23A650100100230X 23A650100100230 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO49TREZ23A650100100301X 23A650100100301 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/14 RO65TREZ23A650100100302X 23A650100100302 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO81TREZ23A650100100303X 23A650100100303 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO97TREZ23A650100100304X 23A650100100304 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
01/01/14 RO16TREZ23A650100100305X 23A650100100305 INVATAMANT - Administratie centrala - Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
01/01/14 RO32TREZ23A650100100306X 23A650100100306 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii pentru concedii si indemnizatii
03/01/18 RO48TREZ23A650100100307X 23A650100100307 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia asiguratorie pentru munca
13/02/18 RO64TREZ23A650100100308X 23A650100100308 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii platite de angajator in numele
angajatului
01/01/14 RO35TREZ23A650100200101X 23A650100200101 INVATAMANT - Administratie centrala - Furnituri de birou
01/01/14 RO51TREZ23A650100200102X 23A650100200102 INVATAMANT - Administratie centrala - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO67TREZ23A650100200103X 23A650100200103 INVATAMANT - Administratie centrala - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO83TREZ23A650100200104X 23A650100200104 INVATAMANT - Administratie centrala - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO02TREZ23A650100200105X 23A650100200105 INVATAMANT - Administratie centrala - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO18TREZ23A650100200106X 23A650100200106 INVATAMANT - Administratie centrala - Piese de schimb
01/01/14 RO34TREZ23A650100200107X 23A650100200107 INVATAMANT - Administratie centrala - Transport
01/01/14 RO50TREZ23A650100200108X 23A650100200108 INVATAMANT - Administratie centrala - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/14 RO66TREZ23A650100200109X 23A650100200109 INVATAMANT - Administratie centrala - Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
01/01/14 RO14TREZ23A650100200130X 23A650100200130 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
01/01/14 RO67TREZ23A650100200200X 23A650100200200 INVATAMANT - Administratie centrala - Reparatii curente
01/01/14 RO34TREZ23A650100200301X 23A650100200301 INVATAMANT - Administratie centrala - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO50TREZ23A650100200302X 23A650100200302 INVATAMANT - Administratie centrala - Hrana pentru animale
01/01/14 RO82TREZ23A650100200401X 23A650100200401 INVATAMANT - Administratie centrala - Medicamente

Pagina 1 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO98TREZ23A650100200402X 23A650100200402 INVATAMANT - Administratie centrala - Materiale sanitare
01/01/14 RO17TREZ23A650100200403X 23A650100200403 INVATAMANT - Administratie centrala - Reactivi
01/01/14 RO33TREZ23A650100200404X 23A650100200404 INVATAMANT - Administratie centrala - Dezinfectanti
01/01/14 RO33TREZ23A650100200501X 23A650100200501 INVATAMANT - Administratie centrala - Uniforme si echipament
01/01/14 RO65TREZ23A650100200503X 23A650100200503 INVATAMANT - Administratie centrala - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO12TREZ23A650100200530X 23A650100200530 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO81TREZ23A650100200601X 23A650100200601 INVATAMANT - Administratie centrala - Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/14 RO97TREZ23A650100200602X 23A650100200602 INVATAMANT - Administratie centrala - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO16TREZ23A650100200700X 23A650100200700 INVATAMANT - Administratie centrala - Mentenanta tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
01/01/14 RO15TREZ23A650100200900X 23A650100200900 INVATAMANT - Administratie centrala - Materiale de laborator
01/01/14 RO63TREZ23A650100201000X 23A650100201000 INVATAMANT - Administratie centrala - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO14TREZ23A650100201100X 23A650100201100 INVATAMANT - Administratie centrala - Carti, publicatii si materiale documentare
01/01/14 RO62TREZ23A650100201200X 23A650100201200 INVATAMANT - Administratie centrala - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO13TREZ23A650100201300X 23A650100201300 INVATAMANT - Administratie centrala - Pregatire profesionala
01/01/14 RO61TREZ23A650100201400X 23A650100201400 INVATAMANT - Administratie centrala - Protectia muncii
01/01/14 RO12TREZ23A650100201500X 23A650100201500 INVATAMANT - Administratie centrala - Munitie, furnituri si armament de natura
activelor fixe pentru armata
01/01/14 RO60TREZ23A650100201600X 23A650100201600 INVATAMANT - Administratie centrala - Studii si cercetari
01/01/14 RO59TREZ23A650100201800X 23A650100201800 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
01/01/14 RO10TREZ23A650100201900X 23A650100201900 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau
contracte de asociere
01/01/14 RO58TREZ23A650100202000X 23A650100202000 INVATAMANT - Administratie centrala - Reabilitare infrastructura program inundatii
pentru autoritati publice locale
01/01/14 RO09TREZ23A650100202100X 23A650100202100 INVATAMANT - Administratie centrala - Meteorologie
01/01/14 RO57TREZ23A650100202200X 23A650100202200 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/14 RO08TREZ23A650100202300X 23A650100202300 INVATAMANT - Administratie centrala - Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/14 RO72TREZ23A650100202401X 23A650100202401 INVATAMANT - Administratie centrala - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO88TREZ23A650100202402X 23A650100202402 INVATAMANT - Administratie centrala - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/14 RO07TREZ23A650100202403X 23A650100202403 INVATAMANT - Administratie centrala - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO23TREZ23A650100202404X 23A650100202404 INVATAMANT - Administratie centrala - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO07TREZ23A650100202500X 23A650100202500 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate
din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO06TREZ23A650100202700X 23A650100202700 INVATAMANT - Administratie centrala - Tichete cadou
01/01/14 RO54TREZ23A650100202800X 23A650100202800 INVATAMANT - Administratie centrala - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO69TREZ23A650100203001X 23A650100203001 INVATAMANT - Administratie centrala - Reclama si publicitate
01/01/14 RO85TREZ23A650100203002X 23A650100203002 INVATAMANT - Administratie centrala - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO04TREZ23A650100203003X 23A650100203003 INVATAMANT - Administratie centrala - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO20TREZ23A650100203004X 23A650100203004 INVATAMANT - Administratie centrala - Chirii
01/01/14 RO52TREZ23A650100203006X 23A650100203006 INVATAMANT - Administratie centrala - Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/14 RO68TREZ23A650100203007X 23A650100203007 INVATAMANT - Administratie centrala - Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/14 RO84TREZ23A650100203008X 23A650100203008 INVATAMANT - Administratie centrala - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO03TREZ23A650100203009X 23A650100203009 INVATAMANT - Administratie centrala - Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/14 RO48TREZ23A650100203030X 23A650100203030 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO04TREZ23A650100203100X 23A650100203100 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO52TREZ23A650100203200X 23A650100203200 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO03TREZ23A650100203300X 23A650100203300 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO51TREZ23A650100203400X 23A650100203400 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO02TREZ23A650100203500X 23A650100203500 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea din veniturile proprii ale

Pagina 2 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO50TREZ23A650100203600X 23A650100203600 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea cabinetelor de medicina legala din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO98TREZ23A650100203700X 23A650100203700 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea stimulentului de risc pentru
personalul din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO20TREZ23A650100300101X 23A650100300101 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente datoriei publice interne
directe
01/01/14 RO36TREZ23A650100300102X 23A650100300102 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente creditelor interne garantate
01/01/14 RO52TREZ23A650100300103X 23A650100300103 INVATAMANT - Administratie centrala - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO68TREZ23A650100300201X 23A650100300201 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi, aferente datoriei publice externe
directe
01/01/14 RO84TREZ23A650100300202X 23A650100300202 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO03TREZ23A650100300203X 23A650100300203 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente creditelor externe garantate
si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO19TREZ23A650100300204X 23A650100300204 INVATAMANT - Administratie centrala - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO35TREZ23A650100300205X 23A650100300205 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente datoriei publice externe
locale
01/01/14 RO19TREZ23A650100300301X 23A650100300301 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de
tezaur
01/01/14 RO35TREZ23A650100300302X 23A650100300302 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO51TREZ23A650100300303X 23A650100300303 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente imprumuturilor temporare
din trezoreria statului
01/01/14 RO67TREZ23A650100300304X 23A650100300304 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate
in contul trezoreriei statului
01/01/14 RO83TREZ23A650100300305X 23A650100300305 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO02TREZ23A650100300306X 23A650100300306 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31/07/15 RO18TREZ23A650100300307X 23A650100300307 INVATAMANT - Administratie centrala - Suma neta negativa aferenta diferentei de
dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat de MFP la
BNR
01/01/14 RO51TREZ23A650100300400X 23A650100300400 INVATAMANT - Administratie centrala - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO86TREZ23A650100400100X 23A650100400100 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pe produse
01/01/14 RO37TREZ23A650100400200X 23A650100400200 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pe activitati
01/01/14 RO85TREZ23A650100400300X 23A650100400300 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif
01/01/14 RO36TREZ23A650100400400X 23A650100400400 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pentru sustinerea transportului
feroviar public de calatori
01/01/14 RO84TREZ23A650100400500X 23A650100400500 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pentru transportul de calatori cu
metroul
01/01/14 RO35TREZ23A650100400600X 23A650100400600 INVATAMANT - Administratie centrala - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO83TREZ23A650100400700X 23A650100400700 INVATAMANT - Administratie centrala - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO34TREZ23A650100400800X 23A650100400800 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pentru dobanzi la credite bancare
01/01/14 RO82TREZ23A650100400900X 23A650100400900 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/14 RO33TREZ23A650100401000X 23A650100401000 INVATAMANT - Administratie centrala - Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi
locuri de munca
01/01/14 RO81TREZ23A650100401100X 23A650100401100 INVATAMANT - Administratie centrala - Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/14 RO32TREZ23A650100401200X 23A650100401200 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO80TREZ23A650100401300X 23A650100401300 INVATAMANT - Administratie centrala - Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si
a tranzactiilor internationale
01/01/14 RO31TREZ23A650100401400X 23A650100401400 INVATAMANT - Administratie centrala - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO79TREZ23A650100401500X 23A650100401500 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO30TREZ23A650100401600X 23A650100401600 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
01/01/14 RO78TREZ23A650100401700X 23A650100401700 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO29TREZ23A650100401800X 23A650100401800 INVATAMANT - Administratie centrala - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO77TREZ23A650100401900X 23A650100401900 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati pentru stimularea crearii de locuri de
munca
01/01/14 RO28TREZ23A650100402000X 23A650100402000 INVATAMANT - Administratie centrala - Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO23TREZ23A650100403000X 23A650100403000 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte Subventii
01/01/14 RO37TREZ23A650100510101X 23A650100510101 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre institutii publice
01/01/14 RO53TREZ23A650100510102X 23A650100510102 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea de baza a invatamantului superior

Pagina 3 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO69TREZ23A650100510103X 23A650100510103 INVATAMANT - Administratie centrala - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO85TREZ23A650100510104X 23A650100510104 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap
01/01/14 RO04TREZ23A650100510105X 23A650100510105 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/14 RO20TREZ23A650100510106X 23A650100510106 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO36TREZ23A650100510107X 23A650100510107 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO52TREZ23A650100510108X 23A650100510108 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO68TREZ23A650100510109X 23A650100510109 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO84TREZ23A650100510110X 23A650100510110 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv
01/01/14 RO03TREZ23A650100510111X 23A650100510111 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO19TREZ23A650100510112X 23A650100510112 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO35TREZ23A650100510113X 23A650100510113 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru lucrarile de cadastru
imobiliar
01/01/14 RO51TREZ23A650100510114X 23A650100510114 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele consiliilor judetene
pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO67TREZ23A650100510115X 23A650100510115 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO83TREZ23A650100510116X 23A650100510116 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul asigurarilor sociale
de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO02TREZ23A650100510117X 23A650100510117 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO18TREZ23A650100510118X 23A650100510118 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO34TREZ23A650100510119X 23A650100510119 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO50TREZ23A650100510120X 23A650100510120 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO66TREZ23A650100510121X 23A650100510121 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO82TREZ23A650100510122X 23A650100510122 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cota-parte din
tarifele de utilizare a spectrului
01/01/14 RO98TREZ23A650100510123X 23A650100510123 INVATAMANT - Administratie centrala - Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor bugetare
01/01/14 RO17TREZ23A650100510124X 23A650100510124 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO33TREZ23A650100510125X 23A650100510125 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO49TREZ23A650100510126X 23A650100510126 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
01/01/14 RO65TREZ23A650100510127X 23A650100510127 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre bugetele locale din venituri
din privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO81TREZ23A650100510128X 23A650100510128 INVATAMANT - Administratie centrala - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO16TREZ23A650100510130X 23A650100510130 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri privind contributia de sanatate
pentru pensionari
01/01/14 RO32TREZ23A650100510131X 23A650100510131 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO48TREZ23A650100510132X 23A650100510132 INVATAMANT - Administratie centrala - Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
01/01/14 RO80TREZ23A650100510134X 23A650100510134 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO96TREZ23A650100510135X 23A650100510135 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO15TREZ23A650100510136X 23A650100510136 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/14 RO31TREZ23A650100510137X 23A650100510137 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/14 RO47TREZ23A650100510138X 23A650100510138 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO63TREZ23A650100510139X 23A650100510139 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO79TREZ23A650100510140X 23A650100510140 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru acordarea trusoului pentru
nou-nascuti

Pagina 4 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO95TREZ23A650100510141X 23A650100510141 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre bugetul de stat din dividende
si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO14TREZ23A650100510142X 23A650100510142 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia varsata la bugetul de stat, pentru
organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/14 RO30TREZ23A650100510143X 23A650100510143 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO46TREZ23A650100510144X 23A650100510144 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor
aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/14 RO62TREZ23A650100510145X 23A650100510145 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
01/01/14 RO78TREZ23A650100510146X 23A650100510146 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
01/01/14 RO94TREZ23A650100510147X 23A650100510147 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru dezvoltarea institutionala a
invatamantului superior
01/01/14 RO13TREZ23A650100510148X 23A650100510148 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO29TREZ23A650100510149X 23A650100510149 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO45TREZ23A650100510150X 23A650100510150 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre bugetele locale pentru
achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/14 RO61TREZ23A650100510151X 23A650100510151 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor
prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care
se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de
libertate
01/01/14 RO77TREZ23A650100510152X 23A650100510152 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
01/01/14 RO93TREZ23A650100510153X 23A650100510153 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/14 RO12TREZ23A650100510154X 23A650100510154 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO28TREZ23A650100510155X 23A650100510155 INVATAMANT - Administratie centrala - Intretinerea infrastructurii feroviare publice
16/01/14 RO44TREZ23A650100510156X 23A650100510156 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO60TREZ23A650100510157X 23A650100510157 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO76TREZ23A650100510158X 23A650100510158 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO92TREZ23A650100510159X 23A650100510159 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
05/11/15 RO59TREZ23A650100510163X 23A650100510163 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale caminelor si
cantinelor studentesti
12/11/15 RO75TREZ23A650100510164X 23A650100510164 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul judetului catre
bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO91TREZ23A650100510165X 23A650100510165 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri privind contributii individuale de
asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului
de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO42TREZ23A650100510168X 23A650100510168 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si
neutralizare a deseurilor de origine animala
06/10/17 RO58TREZ23A650100510169X 23A650100510169 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului
rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO90TREZ23A650100510171X 23A650100510171 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat pentru Fondul
pentru mediu
27/09/19 RO09TREZ23A650100510172X 23A650100510172 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
20/03/20 RO25TREZ23A650100510173X 23A650100510173 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09/04/20 RO41TREZ23A650100510174X 23A650100510174 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre structuri sportive publice
pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22/04/20 RO57TREZ23A650100510175X 23A650100510175 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO85TREZ23A650100510201X 23A650100510201 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea strazilor care se vor amenaja in
perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO04TREZ23A650100510202X 23A650100510202 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea investitiilor finantate partial din
imprumuturi externe
01/01/14 RO20TREZ23A650100510203X 23A650100510203 INVATAMANT - Administratie centrala - Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Pagina 5 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO36TREZ23A650100510204X 23A650100510204 INVATAMANT - Administratie centrala - Programul pentru constructii de locuinte si sali
de sport
01/01/14 RO52TREZ23A650100510205X 23A650100510205 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO68TREZ23A650100510206X 23A650100510206 INVATAMANT - Administratie centrala - Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/14 RO84TREZ23A650100510207X 23A650100510207 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
proiectelor SAPARD
01/01/14 RO03TREZ23A650100510208X 23A650100510208 INVATAMANT - Administratie centrala - Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/14 RO19TREZ23A650100510209X 23A650100510209 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO35TREZ23A650100510210X 23A650100510210 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/14 RO51TREZ23A650100510211X 23A650100510211 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
01/01/14 RO67TREZ23A650100510212X 23A650100510212 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
01/01/14 RO83TREZ23A650100510213X 23A650100510213 INVATAMANT - Administratie centrala - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO02TREZ23A650100510214X 23A650100510214 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/14 RO18TREZ23A650100510215X 23A650100510215 INVATAMANT - Administratie centrala - Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO34TREZ23A650100510216X 23A650100510216 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO50TREZ23A650100510217X 23A650100510217 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO66TREZ23A650100510218X 23A650100510218 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
01/01/14 RO98TREZ23A650100510220X 23A650100510220 INVATAMANT - Administratie centrala - Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/14 RO17TREZ23A650100510221X 23A650100510221 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO33TREZ23A650100510222X 23A650100510222 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO49TREZ23A650100510223X 23A650100510223 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO65TREZ23A650100510224X 23A650100510224 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO81TREZ23A650100510225X 23A650100510225 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO97TREZ23A650100510226X 23A650100510226 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
01/01/14 RO16TREZ23A650100510227X 23A650100510227 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO32TREZ23A650100510228X 23A650100510228 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO48TREZ23A650100510229X 23A650100510229 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/14 RO64TREZ23A650100510230X 23A650100510230 INVATAMANT - Administratie centrala - Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/14 RO80TREZ23A650100510231X 23A650100510231 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO96TREZ23A650100510232X 23A650100510232 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si
unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO15TREZ23A650100510233X 23A650100510233 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO31TREZ23A650100510234X 23A650100510234 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
16/01/14 RO47TREZ23A650100510235X 23A650100510235 INVATAMANT - Administratie centrala - Subprogramul Modernizarea satului
romanesc
16/01/14 RO63TREZ23A650100510236X 23A650100510236 INVATAMANT - Administratie centrala - Subprogramul Regenerarea urbana a
municipiilor si oraselor
16/01/14 RO79TREZ23A650100510237X 23A650100510237 INVATAMANT - Administratie centrala - Subprogramul Infrastructura la nivel judetean
21/01/14 RO95TREZ23A650100510238X 23A650100510238 INVATAMANT - Administratie centrala - Programul National de Dezvoltare Locala
21/07/15 RO94TREZ23A650100510244X 23A650100510244 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea
investitiilor
28/03/18 RO61TREZ23A650100510248X 23A650100510248 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat pentru
realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele
asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii

Pagina 6 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
13/08/19 RO12TREZ23A650100510251X 23A650100510251 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat pentru
Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
27/09/19 RO28TREZ23A650100510252X 23A650100510252 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol
01/01/14 RO31TREZ23A650100550101X 23A650100550101 INVATAMANT - Administratie centrala - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO47TREZ23A650100550102X 23A650100550102 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO63TREZ23A650100550103X 23A650100550103 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO79TREZ23A650100550104X 23A650100550104 INVATAMANT - Administratie centrala - Fondul de garantare a imprumuturilor
acordate intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO95TREZ23A650100550105X 23A650100550105 INVATAMANT - Administratie centrala - Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
01/01/14 RO14TREZ23A650100550106X 23A650100550106 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/14 RO30TREZ23A650100550107X 23A650100550107 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe comunitare
01/01/14 RO46TREZ23A650100550108X 23A650100550108 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe PHARE si alte programe cu
finantare nerambursabila
01/01/14 RO62TREZ23A650100550109X 23A650100550109 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe ISPA
01/01/14 RO78TREZ23A650100550110X 23A650100550110 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe SAPARD
01/01/14 RO13TREZ23A650100550112X 23A650100550112 INVATAMANT - Administratie centrala - Investitii ale agentilor economici cu capital de
stat
01/01/14 RO29TREZ23A650100550113X 23A650100550113 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO45TREZ23A650100550114X 23A650100550114 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO61TREZ23A650100550115X 23A650100550115 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO77TREZ23A650100550116X 23A650100550116 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO93TREZ23A650100550117X 23A650100550117 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru programe si proiecte de
prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO12TREZ23A650100550118X 23A650100550118 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO28TREZ23A650100550119X 23A650100550119 INVATAMANT - Administratie centrala - Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile
de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/14 RO44TREZ23A650100550120X 23A650100550120 INVATAMANT - Administratie centrala - Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru
institutiile implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO43TREZ23A650100550126X 23A650100550126 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijin financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO75TREZ23A650100550128X 23A650100550128 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO91TREZ23A650100550129X 23A650100550129 INVATAMANT - Administratie centrala - Reparatii curente aferente infrastructurii
feroviare publice
01/01/14 RO89TREZ23A650100550141X 23A650100550141 INVATAMANT - Administratie centrala - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
beneficiul statelor partenere
01/01/14 RO08TREZ23A650100550142X 23A650100550142 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul local catre asociatiile
de dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO72TREZ23A650100550146X 23A650100550146 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre intreprinderi in cadrul
schemelor de ajutor de stat
01/01/14 RO88TREZ23A650100550147X 23A650100550147 INVATAMANT - Administratie centrala - Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO07TREZ23A650100550148X 23A650100550148 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/14 RO23TREZ23A650100550149X 23A650100550149 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru Finantarea cercetarii in
domeniul economic
01/01/14 RO39TREZ23A650100550150X 23A650100550150 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO55TREZ23A650100550151X 23A650100550151 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri interne catre bugetele locale
01/01/14 RO71TREZ23A650100550152X 23A650100550152 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri interne catre operatorii economici
01/01/14 RO87TREZ23A650100550153X 23A650100550153 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de
paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO06TREZ23A650100550154X 23A650100550154 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO22TREZ23A650100550155X 23A650100550155 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru finantarea lucrarilor de
impadurire
18/02/14 RO38TREZ23A650100550156X 23A650100550156 INVATAMANT - Administratie centrala - Investitii ale regiilor autonome aeroportuare,
de interes local
05/01/15 RO05TREZ23A650100550160X 23A650100550160 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de
stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil
19/02/15 RO21TREZ23A650100550161X 23A650100550161 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond de premiere pentru Loteria bonurilor
fiscale

Pagina 7 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
17/11/16 RO04TREZ23A650100550166X 23A650100550166 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri pentru finan?area obiectivelor din
programul de pregatire a teritoriului
09/04/20 RO03TREZ23A650100550172X 23A650100550172 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri catre structuri sportive private
precum si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a
contractului de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO79TREZ23A650100550201X 23A650100550201 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/14 RO95TREZ23A650100550202X 23A650100550202 INVATAMANT - Administratie centrala - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO14TREZ23A650100550203X 23A650100550203 INVATAMANT - Administratie centrala - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
strainatate
01/01/14 RO30TREZ23A650100550204X 23A650100550204 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO46TREZ23A650100550205X 23A650100550205 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia Romaniei la Fondul European
pentru Dezvoltare
03/04/15 RO62TREZ23A650100550206X 23A650100550206 INVATAMANT - Administratie centrala - Cofinantare la Programul NATO de Investitii
in Securitate
01/01/14 RO30TREZ23A650100550301X 23A650100550301 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO62TREZ23A650100550303X 23A650100550303 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO78TREZ23A650100550304X 23A650100550304 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO94TREZ23A650100550305X 23A650100550305 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii pentru corectia/rabatul acordat
Marii Britanii
01/01/14 RO13TREZ23A650100550306X 23A650100550306 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO29TREZ23A650100550307X 23A650100550307 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii suplimentare si neprevazute
01/01/14 RO77TREZ23A650100550310X 23A650100550310 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii pentru reducerile in favoarea
Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO78TREZ23A650100550401X 23A650100550401 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO94TREZ23A650100550402X 23A650100550402 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO13TREZ23A650100550403X 23A650100550403 INVATAMANT - Administratie centrala - Plata contributiei anuale de membru la
intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO78TREZ23A650100560101X 23A650100560101 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO94TREZ23A650100560102X 23A650100560102 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO13TREZ23A650100560103X 23A650100560103 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO29TREZ23A650100560104X 23A650100560104 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO45TREZ23A650100560105X 23A650100560105 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de
la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO61TREZ23A650100560106X 23A650100560106 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO29TREZ23A650100560201X 23A650100560201 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO45TREZ23A650100560202X 23A650100560202 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO61TREZ23A650100560203X 23A650100560203 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO77TREZ23A650100560204X 23A650100560204 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO77TREZ23A650100560301X 23A650100560301 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO93TREZ23A650100560302X 23A650100560302 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO12TREZ23A650100560303X 23A650100560303 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO28TREZ23A650100560304X 23A650100560304 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO44TREZ23A650100560305X 23A650100560305 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de
la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO60TREZ23A650100560306X 23A650100560306 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO28TREZ23A650100560401X 23A650100560401 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO44TREZ23A650100560402X 23A650100560402 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO60TREZ23A650100560403X 23A650100560403 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO76TREZ23A650100560501X 23A650100560501 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO92TREZ23A650100560502X 23A650100560502 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO11TREZ23A650100560503X 23A650100560503 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO27TREZ23A650100560601X 23A650100560601 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO43TREZ23A650100560602X 23A650100560602 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila

Pagina 8 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO59TREZ23A650100560603X 23A650100560603 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO75TREZ23A650100560701X 23A650100560701 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO91TREZ23A650100560702X 23A650100560702 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO10TREZ23A650100560703X 23A650100560703 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO26TREZ23A650100560801X 23A650100560801 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO42TREZ23A650100560802X 23A650100560802 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO58TREZ23A650100560803X 23A650100560803 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO74TREZ23A650100560901X 23A650100560901 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO90TREZ23A650100560902X 23A650100560902 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO09TREZ23A650100560903X 23A650100560903 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO25TREZ23A650100561001X 23A650100561001 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO41TREZ23A650100561002X 23A650100561002 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO57TREZ23A650100561003X 23A650100561003 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO73TREZ23A650100561101X 23A650100561101 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO89TREZ23A650100561102X 23A650100561102 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO08TREZ23A650100561103X 23A650100561103 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO24TREZ23A650100561201X 23A650100561201 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO40TREZ23A650100561202X 23A650100561202 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO56TREZ23A650100561203X 23A650100561203 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO72TREZ23A650100561301X 23A650100561301 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO88TREZ23A650100561302X 23A650100561302 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO07TREZ23A650100561303X 23A650100561303 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO23TREZ23A650100561401X 23A650100561401 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO39TREZ23A650100561402X 23A650100561402 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO55TREZ23A650100561403X 23A650100561403 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO71TREZ23A650100561501X 23A650100561501 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO87TREZ23A650100561502X 23A650100561502 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO06TREZ23A650100561503X 23A650100561503 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO22TREZ23A650100561601X 23A650100561601 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO38TREZ23A650100561602X 23A650100561602 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO54TREZ23A650100561603X 23A650100561603 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO70TREZ23A650100561701X 23A650100561701 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO86TREZ23A650100561702X 23A650100561702 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO05TREZ23A650100561703X 23A650100561703 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO21TREZ23A650100561801X 23A650100561801 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO37TREZ23A650100561802X 23A650100561802 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO53TREZ23A650100561803X 23A650100561803 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO69TREZ23A650100561901X 23A650100561901 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO85TREZ23A650100561902X 23A650100561902 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO04TREZ23A650100561903X 23A650100561903 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO20TREZ23A650100562001X 23A650100562001 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO36TREZ23A650100562002X 23A650100562002 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO52TREZ23A650100562003X 23A650100562003 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO68TREZ23A650100562004X 23A650100562004 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top-up
01/01/14 RO52TREZ23A650100562100X 23A650100562100 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
16/01/14 RO19TREZ23A650100562201X 23A650100562201 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO35TREZ23A650100562202X 23A650100562202 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Pagina 9 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO51TREZ23A650100562300X 23A650100562300 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO02TREZ23A650100562400X 23A650100562400 INVATAMANT - Administratie centrala - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO66TREZ23A650100562501X 23A650100562501 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO82TREZ23A650100562502X 23A650100562502 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO98TREZ23A650100562503X 23A650100562503 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO17TREZ23A650100562601X 23A650100562601 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO33TREZ23A650100562602X 23A650100562602 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO49TREZ23A650100562603X 23A650100562603 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO65TREZ23A650100562701X 23A650100562701 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO81TREZ23A650100562702X 23A650100562702 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO97TREZ23A650100562703X 23A650100562703 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO16TREZ23A650100562801X 23A650100562801 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
01/01/14 RO32TREZ23A650100562802X 23A650100562802 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO48TREZ23A650100562803X 23A650100562803 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO48TREZ23A650100562900X 23A650100562900 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO96TREZ23A650100563000X 23A650100563000 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat din sumele
primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO63TREZ23A650100563101X 23A650100563101 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top
up
16/01/14 RO79TREZ23A650100563102X 23A650100563102 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO45TREZ23A650100563500X 23A650100563500 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO93TREZ23A650100563600X 23A650100563600 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii
institutii publice
16/01/14 RO44TREZ23A650100563700X 23A650100563700 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat
institutii publice
16/01/14 RO92TREZ23A650100563800X 23A650100563800 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii
decat institutii publice
16/01/14 RO43TREZ23A650100563900X 23A650100563900 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente corectiilor financiare suportate
de la bugetul de stat
03/09/14 RO26TREZ23A650100564002X 23A650100564002 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO42TREZ23A650100564100X 23A650100564100 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
04/05/16 RO90TREZ23A650100564200X 23A650100564200 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO57TREZ23A650100564301X 23A650100564301 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
04/05/16 RO73TREZ23A650100564302X 23A650100564302 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte sume
primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
19/11/15 RO89TREZ23A650100564400X 23A650100564400 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente platii catre Comisia Europeana
considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in cadrul
programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO40TREZ23A650100564500X 23A650100564500 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontaliera
10/01/18 RO88TREZ23A650100564600X 23A650100564600 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de la bugetul de stat din soldul
FEC acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase sarace
01/01/14 RO12TREZ23A650100570100X 23A650100570100 INVATAMANT - Administratie centrala - Asigurari sociale
01/01/14 RO76TREZ23A650100570201X 23A650100570201 INVATAMANT - Administratie centrala - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO92TREZ23A650100570202X 23A650100570202 INVATAMANT - Administratie centrala - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO11TREZ23A650100570203X 23A650100570203 INVATAMANT - Administratie centrala - Tichete de cresa si tichete sociale pentru
gradinita
Pagina 10 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO27TREZ23A650100570204X 23A650100570204 INVATAMANT - Administratie centrala - Tichete cadou acordate pentru cheltuieli
sociale
01/08/16 RO11TREZ23A650100570300X 23A650100570300 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului
15/04/20 RO10TREZ23A650100570500X 23A650100570500 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatii acordate pentru alti profesionisti
precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care
intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO75TREZ23A650100580101X 23A650100580101 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/10/15 RO91TREZ23A650100580102X 23A650100580102 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO10TREZ23A650100580103X 23A650100580103 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO26TREZ23A650100580201X 23A650100580201 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/10/15 RO42TREZ23A650100580202X 23A650100580202 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO58TREZ23A650100580203X 23A650100580203 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO74TREZ23A650100580301X 23A650100580301 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/10/15 RO90TREZ23A650100580302X 23A650100580302 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO09TREZ23A650100580303X 23A650100580303 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO25TREZ23A650100580401X 23A650100580401 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
12/11/15 RO41TREZ23A650100580402X 23A650100580402 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO73TREZ23A650100580501X 23A650100580501 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
12/11/15 RO89TREZ23A650100580502X 23A650100580502 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO24TREZ23A650100580601X 23A650100580601 INVATAMANT - Administratie centrala - Finan?area nationala
17/10/14 RO40TREZ23A650100580602X 23A650100580602 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO56TREZ23A650100580603X 23A650100580603 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO72TREZ23A650100580701X 23A650100580701 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
19/02/15 RO88TREZ23A650100580702X 23A650100580702 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO07TREZ23A650100580703X 23A650100580703 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO23TREZ23A650100580801X 23A650100580801 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
19/02/15 RO39TREZ23A650100580802X 23A650100580802 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO55TREZ23A650100580803X 23A650100580803 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO71TREZ23A650100580901X 23A650100580901 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
19/02/15 RO87TREZ23A650100580902X 23A650100580902 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO06TREZ23A650100580903X 23A650100580903 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO22TREZ23A650100581001X 23A650100581001 INVATAMANT - Administratie centrala - Finan?area nationala
19/02/15 RO38TREZ23A650100581002X 23A650100581002 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO70TREZ23A650100581101X 23A650100581101 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/10/15 RO86TREZ23A650100581102X 23A650100581102 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO05TREZ23A650100581103X 23A650100581103 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO21TREZ23A650100581201X 23A650100581201 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/10/15 RO37TREZ23A650100581202X 23A650100581202 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO53TREZ23A650100581203X 23A650100581203 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO69TREZ23A650100581301X 23A650100581301 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
12/11/15 RO85TREZ23A650100581302X 23A650100581302 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO04TREZ23A650100581303X 23A650100581303 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO20TREZ23A650100581401X 23A650100581401 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/10/15 RO36TREZ23A650100581402X 23A650100581402 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO52TREZ23A650100581403X 23A650100581403 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO68TREZ23A650100581501X 23A650100581501 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
20/07/15 RO84TREZ23A650100581502X 23A650100581502 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
20/07/15 RO03TREZ23A650100581503X 23A650100581503 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
02/06/16 RO19TREZ23A650100581601X 23A650100581601 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
02/06/16 RO35TREZ23A650100581602X 23A650100581602 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO51TREZ23A650100581603X 23A650100581603 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO67TREZ23A650100581701X 23A650100581701 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala

Pagina 11 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
29/10/15 RO83TREZ23A650100581702X 23A650100581702 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO02TREZ23A650100581703X 23A650100581703 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO50TREZ23A650100581900X 23A650100581900 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat necesare
sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei
30/08/17 RO66TREZ23A650100581901X 23A650100581901 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre
beneficiari institutii publice
30/08/17 RO82TREZ23A650100581902X 23A650100581902 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO98TREZ23A650100582000X 23A650100582000 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
06/08/15 RO49TREZ23A650100582100X 23A650100582100 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO16TREZ23A650100582201X 23A650100582201 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO32TREZ23A650100582202X 23A650100582202 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO48TREZ23A650100582300X 23A650100582300 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO96TREZ23A650100582400X 23A650100582400 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO94TREZ23A650100582800X 23A650100582800 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri din bugetul de stat catre AFIR
pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO13TREZ23A650100582801X 23A650100582801 INVATAMANT - Administratie centrala - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO29TREZ23A650100582802X 23A650100582802 INVATAMANT - Administratie centrala - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO45TREZ23A650100582900X 23A650100582900 INVATAMANT - Administratie centrala - Cofinantarea publica asigurata de la bugetul
de stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO12TREZ23A650100583001X 23A650100583001 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
15/12/16 RO28TREZ23A650100583002X 23A650100583002 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO60TREZ23A650100583101X 23A650100583101 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/05/17 RO76TREZ23A650100583102X 23A650100583102 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO92TREZ23A650100583103X 23A650100583103 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO11TREZ23A650100583201X 23A650100583201 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/05/17 RO27TREZ23A650100583202X 23A650100583202 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO43TREZ23A650100583203X 23A650100583203 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO59TREZ23A650100583301X 23A650100583301 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea nationala
29/05/17 RO75TREZ23A650100583302X 23A650100583302 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO91TREZ23A650100583303X 23A650100583303 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO10TREZ23A650100583401X 23A650100583401 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO26TREZ23A650100583402X 23A650100583402 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO42TREZ23A650100583500X 23A650100583500 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente corectiilor financiare suportate
de la bugetul de stat
12/09/18 RO90TREZ23A650100583600X 23A650100583600 INVATAMANT - Administratie centrala - Transferuri cu titlul de prefinantare din bugetul
de stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul pentru azil,
migratie si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul indisponibilitatii
temporare a fondurilor europene
01/01/14 RO09TREZ23A650100590100X 23A650100590100 INVATAMANT - Administratie centrala - Burse
01/01/14 RO57TREZ23A650100590200X 23A650100590200 INVATAMANT - Administratie centrala - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/14 RO08TREZ23A650100590300X 23A650100590300 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO56TREZ23A650100590400X 23A650100590400 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat
01/01/14 RO07TREZ23A650100590500X 23A650100590500 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/14 RO55TREZ23A650100590600X 23A650100590600 INVATAMANT - Administratie centrala - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO06TREZ23A650100590700X 23A650100590700 INVATAMANT - Administratie centrala - Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni
si a organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO54TREZ23A650100590800X 23A650100590800 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe pentru tineret
01/01/14 RO05TREZ23A650100590900X 23A650100590900 INVATAMANT - Administratie centrala - Despagubiri acordate producatorilor agricoli in

Pagina 12 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO53TREZ23A650100591000X 23A650100591000 INVATAMANT - Administratie centrala - Fond la dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO04TREZ23A650100591100X 23A650100591100 INVATAMANT - Administratie centrala - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO52TREZ23A650100591200X 23A650100591200 INVATAMANT - Administratie centrala - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO03TREZ23A650100591300X 23A650100591300 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO51TREZ23A650100591400X 23A650100591400 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributia statului la salarizarea personalului
de cult
01/01/14 RO02TREZ23A650100591500X 23A650100591500 INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/14 RO50TREZ23A650100591600X 23A650100591600 INVATAMANT - Administratie centrala - Poiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
01/01/14 RO98TREZ23A650100591700X 23A650100591700 INVATAMANT - Administratie centrala - Despagubiri civile
01/01/14 RO49TREZ23A650100591800X 23A650100591800 INVATAMANT - Administratie centrala - Despagubiri pentru animale sacrificate in
vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO97TREZ23A650100591900X 23A650100591900 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO48TREZ23A650100592000X 23A650100592000 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO96TREZ23A650100592100X 23A650100592100 INVATAMANT - Administratie centrala - Comenzi de stat pentru carti si publicatii
01/01/14 RO47TREZ23A650100592200X 23A650100592200 INVATAMANT - Administratie centrala - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
01/01/14 RO95TREZ23A650100592300X 23A650100592300 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO46TREZ23A650100592400X 23A650100592400 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei
- Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO94TREZ23A650100592500X 23A650100592500 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente platii creantelor salariale
01/01/14 RO45TREZ23A650100592600X 23A650100592600 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume acordate membrilor academiilor
01/01/14 RO93TREZ23A650100592700X 23A650100592700 INVATAMANT - Administratie centrala - Renta viagera agricola
01/01/14 RO44TREZ23A650100592800X 23A650100592800 INVATAMANT - Administratie centrala - Finantarea Schitului romanesc Prodromu de
la Muntele Athos
01/01/14 RO43TREZ23A650100593000X 23A650100593000 INVATAMANT - Administratie centrala - Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
01/01/14 RO91TREZ23A650100593100X 23A650100593100 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
01/01/14 RO42TREZ23A650100593200X 23A650100593200 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
01/01/14 RO90TREZ23A650100593300X 23A650100593300 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO41TREZ23A650100593400X 23A650100593400 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume alocate pentru intocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in
concesiunea companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO89TREZ23A650100593500X 23A650100593500 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume alocate pentru sprijinirea construirii de
locuinte
16/01/14 RO40TREZ23A650100593600X 23A650100593600 INVATAMANT - Administratie centrala - Despagubiri pentru eliberarea benzilor de
frecvente radio
19/10/15 RO88TREZ23A650100593700X 23A650100593700 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor
si sumelor confiscate
17/06/16 RO39TREZ23A650100593800X 23A650100593800 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile
electorale
01/08/16 RO87TREZ23A650100593900X 23A650100593900 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursarea sumelor aferente cererilor de
indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO38TREZ23A650100594000X 23A650100594000 INVATAMANT - Administratie centrala - Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate
03/01/19 RO86TREZ23A650100594100X 23A650100594100 INVATAMANT - Administratie centrala - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO97TREZ23A650100650100X 23A650100650100 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
09/06/15 RO48TREZ23A650100650200X 23A650100650200 INVATAMANT - Administratie centrala - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO07TREZ23A650100710101X 23A650100710101 INVATAMANT - Administratie centrala - Constructii
01/01/14 RO23TREZ23A650100710102X 23A650100710102 INVATAMANT - Administratie centrala - Masini, echipamente si mijloace de transport
01/01/14 RO39TREZ23A650100710103X 23A650100710103 INVATAMANT - Administratie centrala - Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
16/01/14 RO55TREZ23A650100710104X 23A650100710104 INVATAMANT - Administratie centrala - Microbuze scolare
01/01/14 RO83TREZ23A650100710130X 23A650100710130 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte active fixe
01/01/14 RO55TREZ23A650100710201X 23A650100710201 INVATAMANT - Administratie centrala - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO87TREZ23A650100710300X 23A650100710300 INVATAMANT - Administratie centrala - Reparatii capitale aferente activelor fixe
01/01/14 RO54TREZ23A650100720101X 23A650100720101 INVATAMANT - Administratie centrala - Participare la capitalul social al societatilor

Pagina 13 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
comerciale
01/01/14 RO26TREZ23A650100800100X 23A650100800100 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO74TREZ23A650100800200X 23A650100800200 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi pentru persoane cu statut de
refugiat
01/01/14 RO25TREZ23A650100800300X 23A650100800300 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi pentru institutii si servicii publice
sau activitati finantate integral din venituri proprii
01/01/14 RO73TREZ23A650100800400X 23A650100800400 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru
somaj
01/01/14 RO24TREZ23A650100800500X 23A650100800500 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi acordate pentru construirea,
cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/14 RO72TREZ23A650100800600X 23A650100800600 INVATAMANT - Administratie centrala - Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii
materiale
01/01/14 RO23TREZ23A650100800700X 23A650100800700 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi acordate pentru protejarea
monumentelor istorice
01/01/14 RO71TREZ23A650100800800X 23A650100800800 INVATAMANT - Administratie centrala - Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casa
01/01/14 RO22TREZ23A650100800900X 23A650100800900 INVATAMANT - Administratie centrala - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii de credit
01/01/14 RO60TREZ23A650100803000X 23A650100803000 INVATAMANT - Administratie centrala - Alte imprumuturi
01/01/14 RO89TREZ23A650100810101X 23A650100810101 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/14 RO08TREZ23A650100810102X 23A650100810102 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursari de credite externe din fondul de
garantare
01/01/14 RO56TREZ23A650100810105X 23A650100810105 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursari de credite aferente datoriei
publice externe locale
01/01/14 RO72TREZ23A650100810106X 23A650100810106 INVATAMANT - Administratie centrala - Diferente de curs aferente datoriei publice
externe
01/01/14 RO88TREZ23A650100810107X 23A650100810107 INVATAMANT - Administratie centrala - Restituiri de capital din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/14 RO40TREZ23A650100810201X 23A650100810201 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursari de credite interne garantate
01/01/14 RO56TREZ23A650100810202X 23A650100810202 INVATAMANT - Administratie centrala - Diferente de curs aferente datoriei publice
interne
01/01/14 RO07TREZ23A650100810205X 23A650100810205 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale
01/01/14 RO72TREZ23A650100810300X 23A650100810300 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursari de credite in contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO23TREZ23A650100810400X 23A650100810400 INVATAMANT - Administratie centrala - Rambursarea imprumuturilor contractate
pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
03/02/17 RO18TREZ23A650100850103X 23A650100850103 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii
publice
03/02/17 RO34TREZ23A650100850104X 23A650100850104 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice
03/02/17 RO50TREZ23A650100850105X 23A650100850105 INVATAMANT - Administratie centrala - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile
01/01/14 RO85TREZ23A650200100101X 23A650200100101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Salarii de baza
01/01/14 RO04TREZ23A650200100102X 23A650200100102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Salarii de merit
01/01/14 RO20TREZ23A650200100103X 23A650200100103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatie de conducere
01/01/14 RO36TREZ23A650200100104X 23A650200100104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Spor de vechime
01/01/14 RO52TREZ23A650200100105X 23A650200100105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO68TREZ23A650200100106X 23A650200100106 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte sporuri
01/01/14 RO84TREZ23A650200100107X 23A650200100107 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Ore suplimentare
01/01/14 RO03TREZ23A650200100108X 23A650200100108 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond de premii
01/01/14 RO19TREZ23A650200100109X 23A650200100109 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO35TREZ23A650200100110X 23A650200100110 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond pentru posturi ocupate prin
cumul
01/01/14 RO51TREZ23A650200100111X 23A650200100111 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO67TREZ23A650200100112X 23A650200100112 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatii platite unor persoane
din afara unitatii
01/01/14 RO83TREZ23A650200100113X 23A650200100113 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Drepturi de delegare
01/01/14 RO02TREZ23A650200100114X 23A650200100114 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO18TREZ23A650200100115X 23A650200100115 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alocatii pentru transportul la si de la
locul de munca
01/01/14 RO34TREZ23A650200100116X 23A650200100116 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO50TREZ23A650200100117X 23A650200100117 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatii de hrana

Pagina 14 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
22/04/20 RO48TREZ23A650200100129X 23A650200100129 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Stimulentul de risc
01/01/14 RO64TREZ23A650200100130X 23A650200100130 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO36TREZ23A650200100201X 23A650200100201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Tichete de masa
01/01/14 RO52TREZ23A650200100202X 23A650200100202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Norme de hrana
01/01/14 RO68TREZ23A650200100203X 23A650200100203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO84TREZ23A650200100204X 23A650200100204 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Locuinta de serviciu folosita de
salariat si familia sa
01/01/14 RO03TREZ23A650200100205X 23A650200100205 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transportul la si de la locul de
munca
01/01/14 RO19TREZ23A650200100206X 23A650200100206 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Tichete de vacanta
01/01/14 RO15TREZ23A650200100230X 23A650200100230 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO84TREZ23A650200100301X 23A650200100301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii de asigurari sociale de
stat
01/01/14 RO03TREZ23A650200100302X 23A650200100302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO19TREZ23A650200100303X 23A650200100303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii de asigurari sociale de
sanatate
01/01/14 RO35TREZ23A650200100304X 23A650200100304 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale
01/01/14 RO51TREZ23A650200100305X 23A650200100305 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prime de asigurare viata platite de
angajator pentru angajati
01/01/14 RO67TREZ23A650200100306X 23A650200100306 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii pentru concedii si
indemnizatii
03/01/18 RO83TREZ23A650200100307X 23A650200100307 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia asiguratorie pentru
munca
13/02/18 RO02TREZ23A650200100308X 23A650200100308 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii platite de angajator in
numele angajatului
01/01/14 RO70TREZ23A650200200101X 23A650200200101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Furnituri de birou
01/01/14 RO86TREZ23A650200200102X 23A650200200102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO05TREZ23A650200200103X 23A650200200103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO21TREZ23A650200200104X 23A650200200104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO37TREZ23A650200200105X 23A650200200105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO53TREZ23A650200200106X 23A650200200106 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Piese de schimb
01/01/14 RO69TREZ23A650200200107X 23A650200200107 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transport
01/01/14 RO85TREZ23A650200200108X 23A650200200108 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet
01/01/14 RO04TREZ23A650200200109X 23A650200200109 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
01/01/14 RO49TREZ23A650200200130X 23A650200200130 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare
01/01/14 RO05TREZ23A650200200200X 23A650200200200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reparatii curente
01/01/14 RO69TREZ23A650200200301X 23A650200200301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO85TREZ23A650200200302X 23A650200200302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Hrana pentru animale
01/01/14 RO20TREZ23A650200200401X 23A650200200401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Medicamente
01/01/14 RO36TREZ23A650200200402X 23A650200200402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Materiale sanitare
01/01/14 RO52TREZ23A650200200403X 23A650200200403 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reactivi
01/01/14 RO68TREZ23A650200200404X 23A650200200404 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dezinfectanti
01/01/14 RO68TREZ23A650200200501X 23A650200200501 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Uniforme si echipament
01/01/14 RO03TREZ23A650200200503X 23A650200200503 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO47TREZ23A650200200530X 23A650200200530 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO19TREZ23A650200200601X 23A650200200601 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Deplasari interne, detasari,
transferari
01/01/14 RO35TREZ23A650200200602X 23A650200200602 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO51TREZ23A650200200700X 23A650200200700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Mentenanta tehnica si echipamente
destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
01/01/14 RO50TREZ23A650200200900X 23A650200200900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Materiale de laborator
01/01/14 RO98TREZ23A650200201000X 23A650200201000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO49TREZ23A650200201100X 23A650200201100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Carti, publicatii si materiale
documentare
01/01/14 RO97TREZ23A650200201200X 23A650200201200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO48TREZ23A650200201300X 23A650200201300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Pregatire profesionala

Pagina 15 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO96TREZ23A650200201400X 23A650200201400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Protectia muncii
01/01/14 RO47TREZ23A650200201500X 23A650200201500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Munitie, furnituri si armament de
natura activelor fixe pentru armata
01/01/14 RO95TREZ23A650200201600X 23A650200201600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Studii si cercetari
01/01/14 RO94TREZ23A650200201800X 23A650200201800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati pentru finantarea patrimoniului
genetic al animalelor
01/01/14 RO45TREZ23A650200201900X 23A650200201900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii ale administratiei publice
locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii
sau contracte de asociere
01/01/14 RO93TREZ23A650200202000X 23A650200202000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reabilitare infrastructura program
inundatii pentru autoritati publice locale
01/01/14 RO44TREZ23A650200202100X 23A650200202100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Meteorologie
01/01/14 RO92TREZ23A650200202200X 23A650200202200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea actiunilor din domeniul
apelor
01/01/14 RO43TREZ23A650200202300X 23A650200202300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prevenirea si combaterea
inundatiilor si ingheturilor
01/01/14 RO10TREZ23A650200202401X 23A650200202401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO26TREZ23A650200202402X 23A650200202402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/14 RO42TREZ23A650200202403X 23A650200202403 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO58TREZ23A650200202404X 23A650200202404 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO42TREZ23A650200202500X 23A650200202500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO41TREZ23A650200202700X 23A650200202700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Tichete cadou
01/01/14 RO89TREZ23A650200202800X 23A650200202800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO07TREZ23A650200203001X 23A650200203001 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reclama si publicitate
01/01/14 RO23TREZ23A650200203002X 23A650200203002 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO39TREZ23A650200203003X 23A650200203003 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO55TREZ23A650200203004X 23A650200203004 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Chirii
01/01/14 RO87TREZ23A650200203006X 23A650200203006 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/14 RO06TREZ23A650200203007X 23A650200203007 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/14 RO22TREZ23A650200203008X 23A650200203008 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO38TREZ23A650200203009X 23A650200203009 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Executarea silita a creantelor
bugetare
01/01/14 RO83TREZ23A650200203030X 23A650200203030 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO39TREZ23A650200203100X 23A650200203100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea unor actiuni de sanatate
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO87TREZ23A650200203200X 23A650200203200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea programelor nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO38TREZ23A650200203300X 23A650200203300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea asistentei medicale
desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO86TREZ23A650200203400X 23A650200203400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO37TREZ23A650200203500X 23A650200203500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO85TREZ23A650200203600X 23A650200203600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea cabinetelor de medicina
legala din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO36TREZ23A650200203700X 23A650200203700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea stimulentului de risc
pentru personalul din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO55TREZ23A650200300101X 23A650200300101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente datoriei publice
interne directe
01/01/14 RO71TREZ23A650200300102X 23A650200300102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente creditelor interne
garantate
01/01/14 RO87TREZ23A650200300103X 23A650200300103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO06TREZ23A650200300201X 23A650200300201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi, aferente datoriei publice
externe directe
01/01/14 RO22TREZ23A650200300202X 23A650200300202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO38TREZ23A650200300203X 23A650200300203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO54TREZ23A650200300204X 23A650200300204 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO70TREZ23A650200300205X 23A650200300205 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale
Pagina 16 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO54TREZ23A650200300301X 23A650200300301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente imprumuturilor din
fondul de tezaur
01/01/14 RO70TREZ23A650200300302X 23A650200300302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO86TREZ23A650200300303X 23A650200300303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente imprumuturilor
temporare din trezoreria statului
01/01/14 RO05TREZ23A650200300304X 23A650200300304 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi la depozite si disponibilitati
pastrate in contul trezoreriei statului
01/01/14 RO21TREZ23A650200300305X 23A650200300305 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO37TREZ23A650200300306X 23A650200300306 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi din tranzactii cu derivate
financiare
31/07/15 RO53TREZ23A650200300307X 23A650200300307 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Suma neta negativa aferenta
diferentei de dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat
de MFP la BNR
01/01/14 RO86TREZ23A650200300400X 23A650200300400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO24TREZ23A650200400100X 23A650200400100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pe produse
01/01/14 RO72TREZ23A650200400200X 23A650200400200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pe activitati
01/01/14 RO23TREZ23A650200400300X 23A650200400300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/14 RO71TREZ23A650200400400X 23A650200400400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/14 RO22TREZ23A650200400500X 23A650200400500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pentru transportul de
calatori cu metroul
01/01/14 RO70TREZ23A650200400600X 23A650200400600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO21TREZ23A650200400700X 23A650200400700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO69TREZ23A650200400800X 23A650200400800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pentru dobanzi la credite
bancare
01/01/14 RO20TREZ23A650200400900X 23A650200400900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati catre angajatori pentru
formarea profesionala a angajatilor
01/01/14 RO68TREZ23A650200401000X 23A650200401000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fonduri nerambursabile pentru
crearea de noi locuri de munca
01/01/14 RO19TREZ23A650200401100X 23A650200401100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Prime acordate producatorilor
agricoli
01/01/14 RO67TREZ23A650200401200X 23A650200401200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pentru completarea
primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO18TREZ23A650200401300X 23A650200401300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sustinerea exportului, a mediului de
afaceri si a tranzactiilor internationale
01/01/14 RO66TREZ23A650200401400X 23A650200401400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO17TREZ23A650200401500X 23A650200401500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO65TREZ23A650200401600X 23A650200401600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe de conservare sau de
inchidere a minelor
01/01/14 RO16TREZ23A650200401700X 23A650200401700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe de protectie sociala si
integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO64TREZ23A650200401800X 23A650200401800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO15TREZ23A650200401900X 23A650200401900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati pentru stimularea crearii de
locuri de munca
01/01/14 RO63TREZ23A650200402000X 23A650200402000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subventii pentru compensarea
cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO58TREZ23A650200403000X 23A650200403000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte Subventii
01/01/14 RO72TREZ23A650200510101X 23A650200510101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre institutii publice
01/01/14 RO88TREZ23A650200510102X 23A650200510102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea de baza a
invatamantului superior
01/01/14 RO07TREZ23A650200510103X 23A650200510103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO23TREZ23A650200510104X 23A650200510104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
01/01/14 RO39TREZ23A650200510105X 23A650200510105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea aeroporturilor de interes
local
01/01/14 RO55TREZ23A650200510106X 23A650200510106 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO71TREZ23A650200510107X 23A650200510107 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO87TREZ23A650200510108X 23A650200510108 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO06TREZ23A650200510109X 23A650200510109 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO22TREZ23A650200510110X 23A650200510110 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest
preventiv
01/01/14 RO38TREZ23A650200510111X 23A650200510111 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Pagina 17 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO54TREZ23A650200510112X 23A650200510112 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia persoanelor asigurate
pentru finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO70TREZ23A650200510113X 23A650200510113 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru lucrarile de
cadastru imobiliar
01/01/14 RO86TREZ23A650200510114X 23A650200510114 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele consiliilor
judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO05TREZ23A650200510115X 23A650200510115 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele locale
pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO21TREZ23A650200510116X 23A650200510116 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul asigurarilor
sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO37TREZ23A650200510117X 23A650200510117 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO53TREZ23A650200510118X 23A650200510118 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO69TREZ23A650200510119X 23A650200510119 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO85TREZ23A650200510120X 23A650200510120 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO04TREZ23A650200510121X 23A650200510121 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de
accident de munca sau boala profesionala
01/01/14 RO20TREZ23A650200510122X 23A650200510122 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand cota-parte
din tarifele de utilizare a spectrului
01/01/14 RO36TREZ23A650200510123X 23A650200510123 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Varsaminte efectuate catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/14 RO52TREZ23A650200510124X 23A650200510124 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-
teritoriale in situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO68TREZ23A650200510125X 23A650200510125 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO84TREZ23A650200510126X 23A650200510126 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri privind contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
01/01/14 RO03TREZ23A650200510127X 23A650200510127 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre bugetele locale din
venituri din privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO19TREZ23A650200510128X 23A650200510128 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO51TREZ23A650200510130X 23A650200510130 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri privind contributia de
sanatate pentru pensionari
01/01/14 RO67TREZ23A650200510131X 23A650200510131 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO83TREZ23A650200510132X 23A650200510132 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reabilitarea termica a cladirilor de
locuit
01/01/14 RO18TREZ23A650200510134X 23A650200510134 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru compensarea
cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO34TREZ23A650200510135X 23A650200510135 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO50TREZ23A650200510136X 23A650200510136 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/14 RO66TREZ23A650200510137X 23A650200510137 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/14 RO82TREZ23A650200510138X 23A650200510138 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO98TREZ23A650200510139X 23A650200510139 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO17TREZ23A650200510140X 23A650200510140 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru acordarea
trusoului pentru nou-nascuti
01/01/14 RO33TREZ23A650200510141X 23A650200510141 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO49TREZ23A650200510142X 23A650200510142 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia varsata la bugetul de
stat, pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/14 RO65TREZ23A650200510143X 23A650200510143 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO81TREZ23A650200510144X 23A650200510144 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO97TREZ23A650200510145X 23A650200510145 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea sanatatii

Pagina 18 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO16TREZ23A650200510146X 23A650200510146 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele locale
pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
01/01/14 RO32TREZ23A650200510147X 23A650200510147 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/14 RO48TREZ23A650200510148X 23A650200510148 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO64TREZ23A650200510149X 23A650200510149 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele locale
pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO80TREZ23A650200510150X 23A650200510150 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre bugetele locale
pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/14 RO96TREZ23A650200510151X 23A650200510151 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei
privative de libertate
01/01/14 RO15TREZ23A650200510152X 23A650200510152 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de
cazare
01/01/14 RO31TREZ23A650200510153X 23A650200510153 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
01/01/14 RO47TREZ23A650200510154X 23A650200510154 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO63TREZ23A650200510155X 23A650200510155 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Intretinerea infrastructurii feroviare
publice
16/01/14 RO79TREZ23A650200510156X 23A650200510156 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea planului sectorial de
cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO95TREZ23A650200510157X 23A650200510157 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO14TREZ23A650200510158X 23A650200510158 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO30TREZ23A650200510159X 23A650200510159 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
05/11/15 RO94TREZ23A650200510163X 23A650200510163 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale
caminelor si cantinelor studentesti
12/11/15 RO13TREZ23A650200510164X 23A650200510164 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul judetului
catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO29TREZ23A650200510165X 23A650200510165 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri privind contributii
individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe
perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO77TREZ23A650200510168X 23A650200510168 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si
neutralizare a deseurilor de origine animala
06/10/17 RO93TREZ23A650200510169X 23A650200510169 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile
si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO28TREZ23A650200510171X 23A650200510171 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat pentru
Fondul pentru mediu
27/09/19 RO44TREZ23A650200510172X 23A650200510172 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent
agricol
20/03/20 RO60TREZ23A650200510173X 23A650200510173 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09/04/20 RO76TREZ23A650200510174X 23A650200510174 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre structuri sportive
publice pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate
sportiva
22/04/20 RO92TREZ23A650200510175X 23A650200510175 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO23TREZ23A650200510201X 23A650200510201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea strazilor care se vor
amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO39TREZ23A650200510202X 23A650200510202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea investitiilor finantate
partial din imprumuturi externe
01/01/14 RO55TREZ23A650200510203X 23A650200510203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
01/01/14 RO71TREZ23A650200510204X 23A650200510204 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programul pentru constructii de
locuinte si sali de sport
01/01/14 RO87TREZ23A650200510205X 23A650200510205 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea elaborarii si/sau
actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO06TREZ23A650200510206X 23A650200510206 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Retehnologizarea centralelor termice
si electrice de termoficare
01/01/14 RO22TREZ23A650200510207X 23A650200510207 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea studiilor de fezabilitate
aferente proiectelor SAPARD

Pagina 19 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO38TREZ23A650200510208X 23A650200510208 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Aparatura medicala si echipamente
de comunicatii in urgenta
01/01/14 RO54TREZ23A650200510209X 23A650200510209 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO70TREZ23A650200510210X 23A650200510210 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati in contul creditelor garantate
si/sau subimprumutate
01/01/14 RO86TREZ23A650200510211X 23A650200510211 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru reparatii capitale
la spitale
01/01/14 RO05TREZ23A650200510212X 23A650200510212 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/14 RO21TREZ23A650200510213X 23A650200510213 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO37TREZ23A650200510214X 23A650200510214 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/14 RO53TREZ23A650200510215X 23A650200510215 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finatarea unor cheltuieli de capital
ale unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO69TREZ23A650200510216X 23A650200510216 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO85TREZ23A650200510217X 23A650200510217 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO04TREZ23A650200510218X 23A650200510218 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale
01/01/14 RO36TREZ23A650200510220X 23A650200510220 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subprogramul privind alimentarea cu
apa a satelor
01/01/14 RO52TREZ23A650200510221X 23A650200510221 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO68TREZ23A650200510222X 23A650200510222 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO84TREZ23A650200510223X 23A650200510223 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO03TREZ23A650200510224X 23A650200510224 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO19TREZ23A650200510225X 23A650200510225 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO35TREZ23A650200510226X 23A650200510226 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
01/01/14 RO51TREZ23A650200510227X 23A650200510227 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO67TREZ23A650200510228X 23A650200510228 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetele locale
pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO83TREZ23A650200510229X 23A650200510229 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte transferuri de capital catre
institutii publice
01/01/14 RO02TREZ23A650200510230X 23A650200510230 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fondul de risc Programul Mihail
Kogalniceanu
01/01/14 RO18TREZ23A650200510231X 23A650200510231 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO34TREZ23A650200510232X 23A650200510232 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
sociala si unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO50TREZ23A650200510233X 23A650200510233 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
pentru acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO66TREZ23A650200510234X 23A650200510234 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru finantarea
proiectului de investitii la metrou
16/01/14 RO82TREZ23A650200510235X 23A650200510235 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subprogramul Modernizarea satului
romanesc
16/01/14 RO98TREZ23A650200510236X 23A650200510236 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subprogramul Regenerarea urbana
a municipiilor si oraselor
16/01/14 RO17TREZ23A650200510237X 23A650200510237 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Subprogramul Infrastructura la nivel
judetean
21/01/14 RO33TREZ23A650200510238X 23A650200510238 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programul National de Dezvoltare
Locala
21/07/15 RO32TREZ23A650200510244X 23A650200510244 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
pentru finantarea investitiilor
28/03/18 RO96TREZ23A650200510248X 23A650200510248 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele
asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
13/08/19 RO47TREZ23A650200510251X 23A650200510251 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera
27/09/19 RO63TREZ23A650200510252X 23A650200510252 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil

Pagina 20 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
preponderent agricol
01/01/14 RO66TREZ23A650200550101X 23A650200550101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO82TREZ23A650200550102X 23A650200550102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO98TREZ23A650200550103X 23A650200550103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO17TREZ23A650200550104X 23A650200550104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fondul de garantare a
imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO33TREZ23A650200550105X 23A650200550105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programul de realizare a sistemului
national antigrindina
01/01/14 RO49TREZ23A650200550106X 23A650200550106 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/14 RO65TREZ23A650200550107X 23A650200550107 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe comunitare
01/01/14 RO81TREZ23A650200550108X 23A650200550108 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe PHARE si alte programe
cu finantare nerambursabila
01/01/14 RO97TREZ23A650200550109X 23A650200550109 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe ISPA
01/01/14 RO16TREZ23A650200550110X 23A650200550110 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe SAPARD
01/01/14 RO48TREZ23A650200550112X 23A650200550112 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat
01/01/14 RO64TREZ23A650200550113X 23A650200550113 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO80TREZ23A650200550114X 23A650200550114 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO96TREZ23A650200550115X 23A650200550115 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO15TREZ23A650200550116X 23A650200550116 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijinirea infiintarii de noi
intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO31TREZ23A650200550117X 23A650200550117 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru programe si
proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO47TREZ23A650200550118X 23A650200550118 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO63TREZ23A650200550119X 23A650200550119 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Varsaminte la fondul de risc pentru
garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in
procesul de privatizare)
01/01/14 RO79TREZ23A650200550120X 23A650200550120 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru
institutiile implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO78TREZ23A650200550126X 23A650200550126 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijin financiar pentru pentru
construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO13TREZ23A650200550128X 23A650200550128 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO29TREZ23A650200550129X 23A650200550129 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/14 RO27TREZ23A650200550141X 23A650200550141 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Asistenta pentru dezvoltare alocata
in beneficiul statelor partenere
01/01/14 RO43TREZ23A650200550142X 23A650200550142 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul local catre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO10TREZ23A650200550146X 23A650200550146 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre intreprinderi in
cadrul schemelor de ajutor de stat
01/01/14 RO26TREZ23A650200550147X 23A650200550147 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plata valorii de executare a garantiei
in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO42TREZ23A650200550148X 23A650200550148 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/14 RO58TREZ23A650200550149X 23A650200550149 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru Finantarea
cercetarii in domeniul economic
01/01/14 RO74TREZ23A650200550150X 23A650200550150 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume rezultate din executarea
garantiilor acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO90TREZ23A650200550151X 23A650200550151 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri interne catre bugetele
locale
01/01/14 RO09TREZ23A650200550152X 23A650200550152 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri interne catre operatorii
economici
01/01/14 RO25TREZ23A650200550153X 23A650200550153 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru Finantarea
lucrarilor de paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO41TREZ23A650200550154X 23A650200550154 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO57TREZ23A650200550155X 23A650200550155 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru finantarea
lucrarilor de impadurire
18/02/14 RO73TREZ23A650200550156X 23A650200550156 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Investitii ale regiilor autonome
aeroportuare, de interes local
05/01/15 RO40TREZ23A650200550160X 23A650200550160 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri in cadrul schemelor de
ajutor de stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
combustibil
19/02/15 RO56TREZ23A650200550161X 23A650200550161 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond de premiere pentru Loteria
bonurilor fiscale
17/11/16 RO39TREZ23A650200550166X 23A650200550166 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri pentru finan?area
obiectivelor din programul de pregatire a teritoriului

Pagina 21 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
09/04/20 RO38TREZ23A650200550172X 23A650200550172 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri catre structuri sportive
private precum si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare
a contractului de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO17TREZ23A650200550201X 23A650200550201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/14 RO33TREZ23A650200550202X 23A650200550202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO49TREZ23A650200550203X 23A650200550203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Asistenta pentru dezvoltare alocata
in strainatate
01/01/14 RO65TREZ23A650200550204X 23A650200550204 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO81TREZ23A650200550205X 23A650200550205 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia Romaniei la Fondul
European pentru Dezvoltare
03/04/15 RO97TREZ23A650200550206X 23A650200550206 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cofinantare la Programul NATO de
Investitii in Securitate
01/01/14 RO65TREZ23A650200550301X 23A650200550301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO97TREZ23A650200550303X 23A650200550303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO16TREZ23A650200550304X 23A650200550304 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO32TREZ23A650200550305X 23A650200550305 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii pentru corectia/rabatul
acordat Marii Britanii
01/01/14 RO48TREZ23A650200550306X 23A650200550306 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO64TREZ23A650200550307X 23A650200550307 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii suplimentare si
neprevazute
01/01/14 RO15TREZ23A650200550310X 23A650200550310 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii pentru reducerile in
favoarea Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO16TREZ23A650200550401X 23A650200550401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume virate la Fondul temporar
pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO32TREZ23A650200550402X 23A650200550402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia Romaniei la Fondul de
Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO48TREZ23A650200550403X 23A650200550403 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plata contributiei anuale de membru
la intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO16TREZ23A650200560101X 23A650200560101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO32TREZ23A650200560102X 23A650200560102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO48TREZ23A650200560103X 23A650200560103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO64TREZ23A650200560104X 23A650200560104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sumele primite in
cadrul mecanismului top up
04/05/16 RO80TREZ23A650200560105X 23A650200560105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
28/12/15 RO96TREZ23A650200560106X 23A650200560106 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO64TREZ23A650200560201X 23A650200560201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO80TREZ23A650200560202X 23A650200560202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO96TREZ23A650200560203X 23A650200560203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO15TREZ23A650200560204X 23A650200560204 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sumele primite in
cadrul mecanismului top up
01/01/14 RO15TREZ23A650200560301X 23A650200560301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO31TREZ23A650200560302X 23A650200560302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO47TREZ23A650200560303X 23A650200560303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO63TREZ23A650200560304X 23A650200560304 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sumele primite in
cadrul mecanismului top up
04/05/16 RO79TREZ23A650200560305X 23A650200560305 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
28/12/15 RO95TREZ23A650200560306X 23A650200560306 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO63TREZ23A650200560401X 23A650200560401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO79TREZ23A650200560402X 23A650200560402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO95TREZ23A650200560403X 23A650200560403 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO14TREZ23A650200560501X 23A650200560501 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO30TREZ23A650200560502X 23A650200560502 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO46TREZ23A650200560503X 23A650200560503 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO62TREZ23A650200560601X 23A650200560601 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala

Pagina 22 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO78TREZ23A650200560602X 23A650200560602 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO94TREZ23A650200560603X 23A650200560603 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO13TREZ23A650200560701X 23A650200560701 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO29TREZ23A650200560702X 23A650200560702 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO45TREZ23A650200560703X 23A650200560703 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO61TREZ23A650200560801X 23A650200560801 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO77TREZ23A650200560802X 23A650200560802 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO93TREZ23A650200560803X 23A650200560803 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO12TREZ23A650200560901X 23A650200560901 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO28TREZ23A650200560902X 23A650200560902 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO44TREZ23A650200560903X 23A650200560903 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO60TREZ23A650200561001X 23A650200561001 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO76TREZ23A650200561002X 23A650200561002 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO92TREZ23A650200561003X 23A650200561003 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO11TREZ23A650200561101X 23A650200561101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO27TREZ23A650200561102X 23A650200561102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO43TREZ23A650200561103X 23A650200561103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO59TREZ23A650200561201X 23A650200561201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO75TREZ23A650200561202X 23A650200561202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO91TREZ23A650200561203X 23A650200561203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO10TREZ23A650200561301X 23A650200561301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO26TREZ23A650200561302X 23A650200561302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO42TREZ23A650200561303X 23A650200561303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO58TREZ23A650200561401X 23A650200561401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO74TREZ23A650200561402X 23A650200561402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO90TREZ23A650200561403X 23A650200561403 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO09TREZ23A650200561501X 23A650200561501 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO25TREZ23A650200561502X 23A650200561502 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO41TREZ23A650200561503X 23A650200561503 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO57TREZ23A650200561601X 23A650200561601 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO73TREZ23A650200561602X 23A650200561602 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO89TREZ23A650200561603X 23A650200561603 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO08TREZ23A650200561701X 23A650200561701 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO24TREZ23A650200561702X 23A650200561702 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO40TREZ23A650200561703X 23A650200561703 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO56TREZ23A650200561801X 23A650200561801 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO72TREZ23A650200561802X 23A650200561802 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO88TREZ23A650200561803X 23A650200561803 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO07TREZ23A650200561901X 23A650200561901 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO23TREZ23A650200561902X 23A650200561902 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO39TREZ23A650200561903X 23A650200561903 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO55TREZ23A650200562001X 23A650200562001 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO71TREZ23A650200562002X 23A650200562002 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO87TREZ23A650200562003X 23A650200562003 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO06TREZ23A650200562004X 23A650200562004 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sumele primite in
cadrul mecanismului top-up
01/01/14 RO87TREZ23A650200562100X 23A650200562100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de fonduri din bugetul de
stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
16/01/14 RO54TREZ23A650200562201X 23A650200562201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO70TREZ23A650200562202X 23A650200562202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
Pagina 23 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
01/01/14 RO86TREZ23A650200562300X 23A650200562300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO37TREZ23A650200562400X 23A650200562400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO04TREZ23A650200562501X 23A650200562501 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO20TREZ23A650200562502X 23A650200562502 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO36TREZ23A650200562503X 23A650200562503 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO52TREZ23A650200562601X 23A650200562601 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO68TREZ23A650200562602X 23A650200562602 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO84TREZ23A650200562603X 23A650200562603 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO03TREZ23A650200562701X 23A650200562701 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO19TREZ23A650200562702X 23A650200562702 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO35TREZ23A650200562703X 23A650200562703 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO51TREZ23A650200562801X 23A650200562801 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
01/01/14 RO67TREZ23A650200562802X 23A650200562802 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO83TREZ23A650200562803X 23A650200562803 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO83TREZ23A650200562900X 23A650200562900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli din sumele primite in
cadrul mecanismului top up
01/01/14 RO34TREZ23A650200563000X 23A650200563000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat din
sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO98TREZ23A650200563101X 23A650200563101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO17TREZ23A650200563102X 23A650200563102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in
cadrul procedurii top up
16/01/14 RO80TREZ23A650200563500X 23A650200563500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand
cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO31TREZ23A650200563600X 23A650200563600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand
cofinantarea publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO79TREZ23A650200563700X 23A650200563700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand
cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
16/01/14 RO30TREZ23A650200563800X 23A650200563800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand
cofinantarea publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
16/01/14 RO78TREZ23A650200563900X 23A650200563900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
03/09/14 RO61TREZ23A650200564002X 23A650200564002 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO77TREZ23A650200564100X 23A650200564100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente diferentei de
dobanda la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri
structurale
04/05/16 RO28TREZ23A650200564200X 23A650200564200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO92TREZ23A650200564301X 23A650200564301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume
primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
04/05/16 RO11TREZ23A650200564302X 23A650200564302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat
catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte
sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
19/11/15 RO27TREZ23A650200564400X 23A650200564400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente platii catre Comisia
Europeana considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in
cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO75TREZ23A650200564500X 23A650200564500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare
transfrontaliera
10/01/18 RO26TREZ23A650200564600X 23A650200564600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de la bugetul de stat din
soldul FEC acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase
sarace

Pagina 24 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO47TREZ23A650200570100X 23A650200570100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Asigurari sociale
01/01/14 RO14TREZ23A650200570201X 23A650200570201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO30TREZ23A650200570202X 23A650200570202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO46TREZ23A650200570203X 23A650200570203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Tichete de cresa si tichete sociale
pentru gradinita
01/01/14 RO62TREZ23A650200570204X 23A650200570204 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale
01/08/16 RO46TREZ23A650200570300X 23A650200570300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai
statului
15/04/20 RO45TREZ23A650200570500X 23A650200570500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatii acordate pentru alti
profesionisti precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de
munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO13TREZ23A650200580101X 23A650200580101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO29TREZ23A650200580102X 23A650200580102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO45TREZ23A650200580103X 23A650200580103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO61TREZ23A650200580201X 23A650200580201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO77TREZ23A650200580202X 23A650200580202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO93TREZ23A650200580203X 23A650200580203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO12TREZ23A650200580301X 23A650200580301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO28TREZ23A650200580302X 23A650200580302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO44TREZ23A650200580303X 23A650200580303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO60TREZ23A650200580401X 23A650200580401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
12/11/15 RO76TREZ23A650200580402X 23A650200580402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO11TREZ23A650200580501X 23A650200580501 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
12/11/15 RO27TREZ23A650200580502X 23A650200580502 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO59TREZ23A650200580601X 23A650200580601 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finan?area nationala
17/10/14 RO75TREZ23A650200580602X 23A650200580602 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO91TREZ23A650200580603X 23A650200580603 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO10TREZ23A650200580701X 23A650200580701 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
19/02/15 RO26TREZ23A650200580702X 23A650200580702 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO42TREZ23A650200580703X 23A650200580703 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO58TREZ23A650200580801X 23A650200580801 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
19/02/15 RO74TREZ23A650200580802X 23A650200580802 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO90TREZ23A650200580803X 23A650200580803 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO09TREZ23A650200580901X 23A650200580901 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
19/02/15 RO25TREZ23A650200580902X 23A650200580902 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO41TREZ23A650200580903X 23A650200580903 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO57TREZ23A650200581001X 23A650200581001 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finan?area nationala
19/02/15 RO73TREZ23A650200581002X 23A650200581002 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO08TREZ23A650200581101X 23A650200581101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO24TREZ23A650200581102X 23A650200581102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO40TREZ23A650200581103X 23A650200581103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO56TREZ23A650200581201X 23A650200581201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO72TREZ23A650200581202X 23A650200581202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO88TREZ23A650200581203X 23A650200581203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO07TREZ23A650200581301X 23A650200581301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
12/11/15 RO23TREZ23A650200581302X 23A650200581302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO39TREZ23A650200581303X 23A650200581303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO55TREZ23A650200581401X 23A650200581401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO71TREZ23A650200581402X 23A650200581402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO87TREZ23A650200581403X 23A650200581403 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO06TREZ23A650200581501X 23A650200581501 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
20/07/15 RO22TREZ23A650200581502X 23A650200581502 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila

Pagina 25 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
20/07/15 RO38TREZ23A650200581503X 23A650200581503 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
02/06/16 RO54TREZ23A650200581601X 23A650200581601 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
02/06/16 RO70TREZ23A650200581602X 23A650200581602 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO86TREZ23A650200581603X 23A650200581603 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO05TREZ23A650200581701X 23A650200581701 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/10/15 RO21TREZ23A650200581702X 23A650200581702 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO37TREZ23A650200581703X 23A650200581703 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO85TREZ23A650200581900X 23A650200581900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat
necesare sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului
pentru Interconectarea Europei
30/08/17 RO04TREZ23A650200581901X 23A650200581901 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
beneficiari institutii publice
30/08/17 RO20TREZ23A650200581902X 23A650200581902 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO36TREZ23A650200582000X 23A650200582000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente diferentei de
dobanda la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri
structurale
06/08/15 RO84TREZ23A650200582100X 23A650200582100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri de fonduri din bugetul de
stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO51TREZ23A650200582201X 23A650200582201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO67TREZ23A650200582202X 23A650200582202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO83TREZ23A650200582300X 23A650200582300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO34TREZ23A650200582400X 23A650200582400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO32TREZ23A650200582800X 23A650200582800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri din bugetul de stat catre
AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO48TREZ23A650200582801X 23A650200582801 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO64TREZ23A650200582802X 23A650200582802 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO80TREZ23A650200582900X 23A650200582900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cofinantarea publica asigurata de la
bugetul de stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO47TREZ23A650200583001X 23A650200583001 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
15/12/16 RO63TREZ23A650200583002X 23A650200583002 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO95TREZ23A650200583101X 23A650200583101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/05/17 RO14TREZ23A650200583102X 23A650200583102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO30TREZ23A650200583103X 23A650200583103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO46TREZ23A650200583201X 23A650200583201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/05/17 RO62TREZ23A650200583202X 23A650200583202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO78TREZ23A650200583203X 23A650200583203 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO94TREZ23A650200583301X 23A650200583301 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea nationala
29/05/17 RO13TREZ23A650200583302X 23A650200583302 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO29TREZ23A650200583303X 23A650200583303 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO45TREZ23A650200583401X 23A650200583401 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand cofinantare
publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO61TREZ23A650200583402X 23A650200583402 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri reprezentand cofinantare
publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO77TREZ23A650200583500X 23A650200583500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
12/09/18 RO28TREZ23A650200583600X 23A650200583600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Transferuri cu titlul de prefinantare
din bugetul de stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul
pentru azil, migratie si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul
indisponibilitatii temporare a fondurilor europene
01/01/14 RO44TREZ23A650200590100X 23A650200590100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Burse
01/01/14 RO92TREZ23A650200590200X 23A650200590200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/14 RO43TREZ23A650200590300X 23A650200590300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO91TREZ23A650200590400X 23A650200590400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul
Pagina 26 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
de stat
01/01/14 RO42TREZ23A650200590500X 23A650200590500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea unor programe si
proiecte interetnice si combatere a intolerantei
01/01/14 RO90TREZ23A650200590600X 23A650200590600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO41TREZ23A650200590700X 23A650200590700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sprijinirea activitatii romanilor de
pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO89TREZ23A650200590800X 23A650200590800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe pentru tineret
01/01/14 RO40TREZ23A650200590900X 23A650200590900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Despagubiri acordate producatorilor
agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO88TREZ23A650200591000X 23A650200591000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fond la dispozitia primului-ministru
pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO39TREZ23A650200591100X 23A650200591100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO87TREZ23A650200591200X 23A650200591200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO38TREZ23A650200591300X 23A650200591300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO86TREZ23A650200591400X 23A650200591400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/14 RO37TREZ23A650200591500X 23A650200591500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/14 RO85TREZ23A650200591600X 23A650200591600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Poiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
01/01/14 RO36TREZ23A650200591700X 23A650200591700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Despagubiri civile
01/01/14 RO84TREZ23A650200591800X 23A650200591800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Despagubiri pentru animale
sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO35TREZ23A650200591900X 23A650200591900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO83TREZ23A650200592000X 23A650200592000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume destinate finantarii
programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO34TREZ23A650200592100X 23A650200592100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Comenzi de stat pentru carti si
publicatii
01/01/14 RO82TREZ23A650200592200X 23A650200592200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Actiuni cu caracter stiintific si social-
cultural
01/01/14 RO33TREZ23A650200592300X 23A650200592300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea Ansamblului
"Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO81TREZ23A650200592400X 23A650200592400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO32TREZ23A650200592500X 23A650200592500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente platii creantelor
salariale
01/01/14 RO80TREZ23A650200592600X 23A650200592600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume acordate membrilor
academiilor
01/01/14 RO31TREZ23A650200592700X 23A650200592700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Renta viagera agricola
01/01/14 RO79TREZ23A650200592800X 23A650200592800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Finantarea Schitului romanesc
Prodromu de la Muntele Athos
01/01/14 RO78TREZ23A650200593000X 23A650200593000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Programe si proiecte privind
prevenirea si combaterea discriminarii
01/01/14 RO29TREZ23A650200593100X 23A650200593100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente fondurilor
administrate de Eximbank
01/01/14 RO77TREZ23A650200593200X 23A650200593200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursarea contravalorii unor
servicii de navigatie aeriana
01/01/14 RO28TREZ23A650200593300X 23A650200593300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO76TREZ23A650200593400X 23A650200593400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume alocate pentru intocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in
concesiunea companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO27TREZ23A650200593500X 23A650200593500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume alocate pentru sprijinirea
construirii de locuinte
16/01/14 RO75TREZ23A650200593600X 23A650200593600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Despagubiri pentru eliberarea
benzilor de frecvente radio
19/10/15 RO26TREZ23A650200593700X 23A650200593700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente restituirii contravalorii
bunurilor si sumelor confiscate
17/06/16 RO74TREZ23A650200593800X 23A650200593800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursarea cheltuielilor pentru
campaniile electorale
01/08/16 RO25TREZ23A650200593900X 23A650200593900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursarea sumelor aferente
cererilor de indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO73TREZ23A650200594000X 23A650200594000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate
03/01/19 RO24TREZ23A650200594100X 23A650200594100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO35TREZ23A650200650100X 23A650200650100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
09/06/15 RO83TREZ23A650200650200X 23A650200650200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO42TREZ23A650200710101X 23A650200710101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Constructii

Pagina 27 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO58TREZ23A650200710102X 23A650200710102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Masini, echipamente si mijloace de
transport
01/01/14 RO74TREZ23A650200710103X 23A650200710103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale
16/01/14 RO90TREZ23A650200710104X 23A650200710104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Microbuze scolare
01/01/14 RO21TREZ23A650200710130X 23A650200710130 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte active fixe
01/01/14 RO90TREZ23A650200710201X 23A650200710201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO25TREZ23A650200710300X 23A650200710300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Reparatii capitale aferente activelor
fixe
01/01/14 RO89TREZ23A650200720101X 23A650200720101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Participare la capitalul social al
societatilor comerciale
01/01/14 RO61TREZ23A650200800100X 23A650200800100 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi acordate pentru
obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO12TREZ23A650200800200X 23A650200800200 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi pentru persoane cu
statut de refugiat
01/01/14 RO60TREZ23A650200800300X 23A650200800300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi pentru institutii si servicii
publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
01/01/14 RO11TREZ23A650200800400X 23A650200800400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi din bugetul asigurarilor
pentru somaj
01/01/14 RO59TREZ23A650200800500X 23A650200800500 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/14 RO10TREZ23A650200800600X 23A650200800600 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Microcredite acordate persoanelor
fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale
01/01/14 RO58TREZ23A650200800700X 23A650200800700 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi acordate pentru
protejarea monumentelor istorice
01/01/14 RO09TREZ23A650200800800X 23A650200800800 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Fondul de rulment pentru acoperirea
golurilor temporare de casa
01/01/14 RO57TREZ23A650200800900X 23A650200800900 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii de credit
01/01/14 RO95TREZ23A650200803000X 23A650200803000 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Alte imprumuturi
01/01/14 RO27TREZ23A650200810101X 23A650200810101 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursari de credite externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO43TREZ23A650200810102X 23A650200810102 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursari de credite externe din
fondul de garantare
01/01/14 RO91TREZ23A650200810105X 23A650200810105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursari de credite aferente
datoriei publice externe locale
01/01/14 RO10TREZ23A650200810106X 23A650200810106 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Diferente de curs aferente datoriei
publice externe
01/01/14 RO26TREZ23A650200810107X 23A650200810107 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Restituiri de capital din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/14 RO75TREZ23A650200810201X 23A650200810201 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursari de credite interne
garantate
01/01/14 RO91TREZ23A650200810202X 23A650200810202 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Diferente de curs aferente datoriei
publice interne
01/01/14 RO42TREZ23A650200810205X 23A650200810205 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursari de credite aferente
datoriei publice interne locale
01/01/14 RO10TREZ23A650200810300X 23A650200810300 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursari de credite in contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO58TREZ23A650200810400X 23A650200810400 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Rambursarea imprumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
03/02/17 RO53TREZ23A650200850103X 23A650200850103 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale
altor institutii publice
03/02/17 RO69TREZ23A650200850104X 23A650200850104 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice
03/02/17 RO85TREZ23A650200850105X 23A650200850105 INVATAMANT - Servicii publice descentralizate - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile
01/01/14 RO67TREZ23A650301100101X 23A650301100101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Salarii de baza
01/01/14 RO83TREZ23A650301100102X 23A650301100102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Salarii de merit
01/01/14 RO02TREZ23A650301100103X 23A650301100103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatie de conducere
01/01/14 RO18TREZ23A650301100104X 23A650301100104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Spor de vechime
01/01/14 RO34TREZ23A650301100105X 23A650301100105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO50TREZ23A650301100106X 23A650301100106 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte sporuri
01/01/14 RO66TREZ23A650301100107X 23A650301100107 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Ore suplimentare
01/01/14 RO82TREZ23A650301100108X 23A650301100108 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond de premii
01/01/14 RO98TREZ23A650301100109X 23A650301100109 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO17TREZ23A650301100110X 23A650301100110 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Pagina 28 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO33TREZ23A650301100111X 23A650301100111 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO49TREZ23A650301100112X 23A650301100112 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
01/01/14 RO65TREZ23A650301100113X 23A650301100113 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Drepturi de delegare
01/01/14 RO81TREZ23A650301100114X 23A650301100114 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO97TREZ23A650301100115X 23A650301100115 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/14 RO16TREZ23A650301100116X 23A650301100116 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO32TREZ23A650301100117X 23A650301100117 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatii de hrana
22/04/20 RO30TREZ23A650301100129X 23A650301100129 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Stimulentul de risc
01/01/14 RO46TREZ23A650301100130X 23A650301100130 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO18TREZ23A650301100201X 23A650301100201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Tichete de masa
01/01/14 RO34TREZ23A650301100202X 23A650301100202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Norme de hrana
01/01/14 RO50TREZ23A650301100203X 23A650301100203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO66TREZ23A650301100204X 23A650301100204 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Locuinta de serviciu folosita de salariat si
familia sa
01/01/14 RO82TREZ23A650301100205X 23A650301100205 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transportul la si de la locul de munca
01/01/14 RO98TREZ23A650301100206X 23A650301100206 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Tichete de vacanta
01/01/14 RO94TREZ23A650301100230X 23A650301100230 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO66TREZ23A650301100301X 23A650301100301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/14 RO82TREZ23A650301100302X 23A650301100302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO98TREZ23A650301100303X 23A650301100303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO17TREZ23A650301100304X 23A650301100304 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
01/01/14 RO33TREZ23A650301100305X 23A650301100305 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
01/01/14 RO49TREZ23A650301100306X 23A650301100306 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii si indemnizatii
03/01/18 RO65TREZ23A650301100307X 23A650301100307 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pentru munca
13/02/18 RO81TREZ23A650301100308X 23A650301100308 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii platite de angajator in numele
angajatului
01/01/14 RO52TREZ23A650301200101X 23A650301200101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Furnituri de birou
01/01/14 RO68TREZ23A650301200102X 23A650301200102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO84TREZ23A650301200103X 23A650301200103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO03TREZ23A650301200104X 23A650301200104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO19TREZ23A650301200105X 23A650301200105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO35TREZ23A650301200106X 23A650301200106 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Piese de schimb
01/01/14 RO51TREZ23A650301200107X 23A650301200107 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transport
01/01/14 RO67TREZ23A650301200108X 23A650301200108 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/14 RO83TREZ23A650301200109X 23A650301200109 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
01/01/14 RO31TREZ23A650301200130X 23A650301200130 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
01/01/14 RO84TREZ23A650301200200X 23A650301200200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reparatii curente
01/01/14 RO51TREZ23A650301200301X 23A650301200301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO67TREZ23A650301200302X 23A650301200302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Hrana pentru animale
01/01/14 RO02TREZ23A650301200401X 23A650301200401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Medicamente
01/01/14 RO18TREZ23A650301200402X 23A650301200402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Materiale sanitare
01/01/14 RO34TREZ23A650301200403X 23A650301200403 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reactivi
01/01/14 RO50TREZ23A650301200404X 23A650301200404 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dezinfectanti
01/01/14 RO50TREZ23A650301200501X 23A650301200501 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Uniforme si echipament
01/01/14 RO82TREZ23A650301200503X 23A650301200503 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO29TREZ23A650301200530X 23A650301200530 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO98TREZ23A650301200601X 23A650301200601 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/14 RO17TREZ23A650301200602X 23A650301200602 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO33TREZ23A650301200700X 23A650301200700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Mentenanta tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale

Pagina 29 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO32TREZ23A650301200900X 23A650301200900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Materiale de laborator
01/01/14 RO80TREZ23A650301201000X 23A650301201000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO31TREZ23A650301201100X 23A650301201100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Carti, publicatii si materiale documentare
01/01/14 RO79TREZ23A650301201200X 23A650301201200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO30TREZ23A650301201300X 23A650301201300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Pregatire profesionala
01/01/14 RO78TREZ23A650301201400X 23A650301201400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Protectia muncii
01/01/14 RO29TREZ23A650301201500X 23A650301201500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Munitie, furnituri si armament de natura
activelor fixe pentru armata
01/01/14 RO77TREZ23A650301201600X 23A650301201600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Studii si cercetari
01/01/14 RO76TREZ23A650301201800X 23A650301201800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
01/01/14 RO27TREZ23A650301201900X 23A650301201900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau
contracte de asociere
01/01/14 RO75TREZ23A650301202000X 23A650301202000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reabilitare infrastructura program inundatii
pentru autoritati publice locale
01/01/14 RO26TREZ23A650301202100X 23A650301202100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Meteorologie
01/01/14 RO74TREZ23A650301202200X 23A650301202200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/14 RO25TREZ23A650301202300X 23A650301202300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/14 RO89TREZ23A650301202401X 23A650301202401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO08TREZ23A650301202402X 23A650301202402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/14 RO24TREZ23A650301202403X 23A650301202403 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO40TREZ23A650301202404X 23A650301202404 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO24TREZ23A650301202500X 23A650301202500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate
din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO23TREZ23A650301202700X 23A650301202700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Tichete cadou
01/01/14 RO71TREZ23A650301202800X 23A650301202800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO86TREZ23A650301203001X 23A650301203001 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reclama si publicitate
01/01/14 RO05TREZ23A650301203002X 23A650301203002 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO21TREZ23A650301203003X 23A650301203003 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO37TREZ23A650301203004X 23A650301203004 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Chirii
01/01/14 RO69TREZ23A650301203006X 23A650301203006 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
01/01/14 RO85TREZ23A650301203007X 23A650301203007 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/14 RO04TREZ23A650301203008X 23A650301203008 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO20TREZ23A650301203009X 23A650301203009 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/14 RO65TREZ23A650301203030X 23A650301203030 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO21TREZ23A650301203100X 23A650301203100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO69TREZ23A650301203200X 23A650301203200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO20TREZ23A650301203300X 23A650301203300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO68TREZ23A650301203400X 23A650301203400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/14 RO19TREZ23A650301203500X 23A650301203500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO67TREZ23A650301203600X 23A650301203600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea cabinetelor de medicina legala din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO18TREZ23A650301203700X 23A650301203700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea stimulentului de risc pentru
personalul din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO37TREZ23A650301300101X 23A650301300101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente datoriei publice interne
directe
01/01/14 RO53TREZ23A650301300102X 23A650301300102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente creditelor interne garantate
01/01/14 RO69TREZ23A650301300103X 23A650301300103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO85TREZ23A650301300201X 23A650301300201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi, aferente datoriei publice externe
directe
01/01/14 RO04TREZ23A650301300202X 23A650301300202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
Pagina 30 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO20TREZ23A650301300203X 23A650301300203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente creditelor externe garantate
si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO36TREZ23A650301300204X 23A650301300204 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO52TREZ23A650301300205X 23A650301300205 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente datoriei publice externe
locale
01/01/14 RO36TREZ23A650301300301X 23A650301300301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de
tezaur
01/01/14 RO52TREZ23A650301300302X 23A650301300302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO68TREZ23A650301300303X 23A650301300303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din
trezoreria statului
01/01/14 RO84TREZ23A650301300304X 23A650301300304 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in
contul trezoreriei statului
01/01/14 RO03TREZ23A650301300305X 23A650301300305 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO19TREZ23A650301300306X 23A650301300306 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31/07/15 RO35TREZ23A650301300307X 23A650301300307 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Suma neta negativa aferenta diferentei de
dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat de MFP la
BNR
01/01/14 RO68TREZ23A650301300400X 23A650301300400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO06TREZ23A650301400100X 23A650301400100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pe produse
01/01/14 RO54TREZ23A650301400200X 23A650301400200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pe activitati
01/01/14 RO05TREZ23A650301400300X 23A650301400300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif
01/01/14 RO53TREZ23A650301400400X 23A650301400400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pentru sustinerea transportului
feroviar public de calatori
01/01/14 RO04TREZ23A650301400500X 23A650301400500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pentru transportul de calatori cu
metroul
01/01/14 RO52TREZ23A650301400600X 23A650301400600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO03TREZ23A650301400700X 23A650301400700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO51TREZ23A650301400800X 23A650301400800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pentru dobanzi la credite bancare
01/01/14 RO02TREZ23A650301400900X 23A650301400900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/14 RO50TREZ23A650301401000X 23A650301401000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi
locuri de munca
01/01/14 RO98TREZ23A650301401100X 23A650301401100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/14 RO49TREZ23A650301401200X 23A650301401200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO97TREZ23A650301401300X 23A650301401300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si
a tranzactiilor internationale
01/01/14 RO48TREZ23A650301401400X 23A650301401400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO96TREZ23A650301401500X 23A650301401500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO47TREZ23A650301401600X 23A650301401600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
01/01/14 RO95TREZ23A650301401700X 23A650301401700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO46TREZ23A650301401800X 23A650301401800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO94TREZ23A650301401900X 23A650301401900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati pentru stimularea crearii de locuri de
munca
01/01/14 RO45TREZ23A650301402000X 23A650301402000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO40TREZ23A650301403000X 23A650301403000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte Subventii
01/01/14 RO54TREZ23A650301510101X 23A650301510101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre institutii publice
01/01/14 RO70TREZ23A650301510102X 23A650301510102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea de baza a invatamantului superior
01/01/14 RO86TREZ23A650301510103X 23A650301510103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO05TREZ23A650301510104X 23A650301510104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap
01/01/14 RO21TREZ23A650301510105X 23A650301510105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/14 RO37TREZ23A650301510106X 23A650301510106 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO53TREZ23A650301510107X 23A650301510107 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO69TREZ23A650301510108X 23A650301510108 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO85TREZ23A650301510109X 23A650301510109 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO04TREZ23A650301510110X 23A650301510110 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

Pagina 31 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO20TREZ23A650301510111X 23A650301510111 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO36TREZ23A650301510112X 23A650301510112 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO52TREZ23A650301510113X 23A650301510113 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru lucrarile de cadastru
imobiliar
01/01/14 RO68TREZ23A650301510114X 23A650301510114 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele consiliilor judetene
pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO84TREZ23A650301510115X 23A650301510115 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO03TREZ23A650301510116X 23A650301510116 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de
stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO19TREZ23A650301510117X 23A650301510117 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO35TREZ23A650301510118X 23A650301510118 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO51TREZ23A650301510119X 23A650301510119 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO67TREZ23A650301510120X 23A650301510120 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO83TREZ23A650301510121X 23A650301510121 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO02TREZ23A650301510122X 23A650301510122 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele
de utilizare a spectrului
01/01/14 RO18TREZ23A650301510123X 23A650301510123 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor bugetare
01/01/14 RO34TREZ23A650301510124X 23A650301510124 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO50TREZ23A650301510125X 23A650301510125 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO66TREZ23A650301510126X 23A650301510126 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
01/01/14 RO82TREZ23A650301510127X 23A650301510127 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre bugetele locale din venituri
din privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO98TREZ23A650301510128X 23A650301510128 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO33TREZ23A650301510130X 23A650301510130 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri privind contributia de sanatate
pentru pensionari
01/01/14 RO49TREZ23A650301510131X 23A650301510131 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO65TREZ23A650301510132X 23A650301510132 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
01/01/14 RO97TREZ23A650301510134X 23A650301510134 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO16TREZ23A650301510135X 23A650301510135 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO32TREZ23A650301510136X 23A650301510136 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/14 RO48TREZ23A650301510137X 23A650301510137 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/14 RO64TREZ23A650301510138X 23A650301510138 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO80TREZ23A650301510139X 23A650301510139 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO96TREZ23A650301510140X 23A650301510140 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru acordarea trusoului pentru
nou-nascuti
01/01/14 RO15TREZ23A650301510141X 23A650301510141 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre bugetul de stat din dividende
si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO31TREZ23A650301510142X 23A650301510142 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia varsata la bugetul de stat, pentru
organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/14 RO47TREZ23A650301510143X 23A650301510143 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO63TREZ23A650301510144X 23A650301510144 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor
aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/14 RO79TREZ23A650301510145X 23A650301510145 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
01/01/14 RO95TREZ23A650301510146X 23A650301510146 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Pagina 32 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO14TREZ23A650301510147X 23A650301510147 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru dezvoltarea institutionala a
invatamantului superior
01/01/14 RO30TREZ23A650301510148X 23A650301510148 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO46TREZ23A650301510149X 23A650301510149 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO62TREZ23A650301510150X 23A650301510150 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre bugetele locale pentru
achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/14 RO78TREZ23A650301510151X 23A650301510151 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor
prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care
se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de
libertate
01/01/14 RO94TREZ23A650301510152X 23A650301510152 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
01/01/14 RO13TREZ23A650301510153X 23A650301510153 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/14 RO29TREZ23A650301510154X 23A650301510154 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO45TREZ23A650301510155X 23A650301510155 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Intretinerea infrastructurii feroviare publice
16/01/14 RO61TREZ23A650301510156X 23A650301510156 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO77TREZ23A650301510157X 23A650301510157 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO93TREZ23A650301510158X 23A650301510158 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO12TREZ23A650301510159X 23A650301510159 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
05/11/15 RO76TREZ23A650301510163X 23A650301510163 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale caminelor si
cantinelor studentesti
12/11/15 RO92TREZ23A650301510164X 23A650301510164 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul judetului catre
bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO11TREZ23A650301510165X 23A650301510165 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri privind contributii individuale de
asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului
de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO59TREZ23A650301510168X 23A650301510168 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a
deseurilor de origine animala
06/10/17 RO75TREZ23A650301510169X 23A650301510169 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului
rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO10TREZ23A650301510171X 23A650301510171 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat pentru Fondul
pentru mediu
27/09/19 RO26TREZ23A650301510172X 23A650301510172 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
20/03/20 RO42TREZ23A650301510173X 23A650301510173 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09/04/20 RO58TREZ23A650301510174X 23A650301510174 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre structuri sportive publice
pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22/04/20 RO74TREZ23A650301510175X 23A650301510175 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO05TREZ23A650301510201X 23A650301510201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea strazilor care se vor amenaja in
perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO21TREZ23A650301510202X 23A650301510202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea investitiilor finantate partial din
imprumuturi externe
01/01/14 RO37TREZ23A650301510203X 23A650301510203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
01/01/14 RO53TREZ23A650301510204X 23A650301510204 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programul pentru constructii de locuinte si sali
de sport
01/01/14 RO69TREZ23A650301510205X 23A650301510205 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO85TREZ23A650301510206X 23A650301510206 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/14 RO04TREZ23A650301510207X 23A650301510207 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
proiectelor SAPARD
01/01/14 RO20TREZ23A650301510208X 23A650301510208 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/14 RO36TREZ23A650301510209X 23A650301510209 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO52TREZ23A650301510210X 23A650301510210 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate

Pagina 33 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO68TREZ23A650301510211X 23A650301510211 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
01/01/14 RO84TREZ23A650301510212X 23A650301510212 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
01/01/14 RO03TREZ23A650301510213X 23A650301510213 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO19TREZ23A650301510214X 23A650301510214 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe multianuale de mediu si gospodarire
a apelor
01/01/14 RO35TREZ23A650301510215X 23A650301510215 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO51TREZ23A650301510216X 23A650301510216 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO67TREZ23A650301510217X 23A650301510217 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO83TREZ23A650301510218X 23A650301510218 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
01/01/14 RO18TREZ23A650301510220X 23A650301510220 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/14 RO34TREZ23A650301510221X 23A650301510221 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO50TREZ23A650301510222X 23A650301510222 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in
urgenta in sanatate
01/01/14 RO66TREZ23A650301510223X 23A650301510223 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO82TREZ23A650301510224X 23A650301510224 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO98TREZ23A650301510225X 23A650301510225 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor
de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO17TREZ23A650301510226X 23A650301510226 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO33TREZ23A650301510227X 23A650301510227 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO49TREZ23A650301510228X 23A650301510228 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO65TREZ23A650301510229X 23A650301510229 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte transferuri de capital catre institutii publice
01/01/14 RO81TREZ23A650301510230X 23A650301510230 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/14 RO97TREZ23A650301510231X 23A650301510231 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO16TREZ23A650301510232X 23A650301510232 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si
unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO32TREZ23A650301510233X 23A650301510233 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO48TREZ23A650301510234X 23A650301510234 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
16/01/14 RO64TREZ23A650301510235X 23A650301510235 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subprogramul Modernizarea satului romanesc
16/01/14 RO80TREZ23A650301510236X 23A650301510236 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subprogramul Regenerarea urbana a
municipiilor si oraselor
16/01/14 RO96TREZ23A650301510237X 23A650301510237 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Subprogramul Infrastructura la nivel judetean
21/01/14 RO15TREZ23A650301510238X 23A650301510238 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programul National de Dezvoltare Locala
21/07/15 RO14TREZ23A650301510244X 23A650301510244 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea
investitiilor
28/03/18 RO78TREZ23A650301510248X 23A650301510248 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat pentru
realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele
asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
13/08/19 RO29TREZ23A650301510251X 23A650301510251 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat pentru
Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
27/09/19 RO45TREZ23A650301510252X 23A650301510252 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
01/01/14 RO48TREZ23A650301550101X 23A650301550101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO64TREZ23A650301550102X 23A650301550102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO80TREZ23A650301550103X 23A650301550103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO96TREZ23A650301550104X 23A650301550104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fondul de garantare a imprumuturilor acordate
intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO15TREZ23A650301550105X 23A650301550105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
01/01/14 RO31TREZ23A650301550106X 23A650301550106 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijinirea proprietarilor de paduri

Pagina 34 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO47TREZ23A650301550107X 23A650301550107 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe comunitare
01/01/14 RO63TREZ23A650301550108X 23A650301550108 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe PHARE si alte programe cu
finantare nerambursabila
01/01/14 RO79TREZ23A650301550109X 23A650301550109 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe ISPA
01/01/14 RO95TREZ23A650301550110X 23A650301550110 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe SAPARD
01/01/14 RO30TREZ23A650301550112X 23A650301550112 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Investitii ale agentilor economici cu capital de
stat
01/01/14 RO46TREZ23A650301550113X 23A650301550113 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO62TREZ23A650301550114X 23A650301550114 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO78TREZ23A650301550115X 23A650301550115 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO94TREZ23A650301550116X 23A650301550116 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO13TREZ23A650301550117X 23A650301550117 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru programe si proiecte de
prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO29TREZ23A650301550118X 23A650301550118 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO45TREZ23A650301550119X 23A650301550119 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile
de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/14 RO61TREZ23A650301550120X 23A650301550120 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru
institutiile implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO60TREZ23A650301550126X 23A650301550126 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijin financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO92TREZ23A650301550128X 23A650301550128 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO11TREZ23A650301550129X 23A650301550129 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reparatii curente aferente infrastructurii
feroviare publice
01/01/14 RO09TREZ23A650301550141X 23A650301550141 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
beneficiul statelor partenere
01/01/14 RO25TREZ23A650301550142X 23A650301550142 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul local catre asociatiile
de dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO89TREZ23A650301550146X 23A650301550146 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre intreprinderi in cadrul
schemelor de ajutor de stat
01/01/14 RO08TREZ23A650301550147X 23A650301550147 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO24TREZ23A650301550148X 23A650301550148 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare
si inovare
01/01/14 RO40TREZ23A650301550149X 23A650301550149 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru Finantarea cercetarii in
domeniul economic
01/01/14 RO56TREZ23A650301550150X 23A650301550150 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO72TREZ23A650301550151X 23A650301550151 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri interne catre bugetele locale
01/01/14 RO88TREZ23A650301550152X 23A650301550152 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri interne catre operatorii economici
01/01/14 RO07TREZ23A650301550153X 23A650301550153 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de
paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO23TREZ23A650301550154X 23A650301550154 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO39TREZ23A650301550155X 23A650301550155 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru finantarea lucrarilor de
impadurire
18/02/14 RO55TREZ23A650301550156X 23A650301550156 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Investitii ale regiilor autonome aeroportuare,
de interes local
05/01/15 RO22TREZ23A650301550160X 23A650301550160 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de
stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil
19/02/15 RO38TREZ23A650301550161X 23A650301550161 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond de premiere pentru Loteria bonurilor
fiscale
17/11/16 RO21TREZ23A650301550166X 23A650301550166 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri pentru finan?area obiectivelor din
programul de pregatire a teritoriului
09/04/20 RO20TREZ23A650301550172X 23A650301550172 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri catre structuri sportive private
precum si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a
contractului de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO96TREZ23A650301550201X 23A650301550201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/14 RO15TREZ23A650301550202X 23A650301550202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO31TREZ23A650301550203X 23A650301550203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
strainatate
01/01/14 RO47TREZ23A650301550204X 23A650301550204 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO63TREZ23A650301550205X 23A650301550205 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia Romaniei la Fondul European
pentru Dezvoltare
03/04/15 RO79TREZ23A650301550206X 23A650301550206 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cofinantare la Programul NATO de Investitii in
Securitate

Pagina 35 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO47TREZ23A650301550301X 23A650301550301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO79TREZ23A650301550303X 23A650301550303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO95TREZ23A650301550304X 23A650301550304 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO14TREZ23A650301550305X 23A650301550305 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii pentru corectia/rabatul acordat
Marii Britanii
01/01/14 RO30TREZ23A650301550306X 23A650301550306 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO46TREZ23A650301550307X 23A650301550307 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii suplimentare si neprevazute
01/01/14 RO94TREZ23A650301550310X 23A650301550310 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii pentru reducerile in favoarea
Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO95TREZ23A650301550401X 23A650301550401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO14TREZ23A650301550402X 23A650301550402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO30TREZ23A650301550403X 23A650301550403 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plata contributiei anuale de membru la
intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO95TREZ23A650301560101X 23A650301560101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO14TREZ23A650301560102X 23A650301560102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO30TREZ23A650301560103X 23A650301560103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO46TREZ23A650301560104X 23A650301560104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO62TREZ23A650301560105X 23A650301560105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de
la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO78TREZ23A650301560106X 23A650301560106 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO46TREZ23A650301560201X 23A650301560201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO62TREZ23A650301560202X 23A650301560202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO78TREZ23A650301560203X 23A650301560203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO94TREZ23A650301560204X 23A650301560204 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO94TREZ23A650301560301X 23A650301560301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO13TREZ23A650301560302X 23A650301560302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO29TREZ23A650301560303X 23A650301560303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO45TREZ23A650301560304X 23A650301560304 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO61TREZ23A650301560305X 23A650301560305 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de
la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO77TREZ23A650301560306X 23A650301560306 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO45TREZ23A650301560401X 23A650301560401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO61TREZ23A650301560402X 23A650301560402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO77TREZ23A650301560403X 23A650301560403 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO93TREZ23A650301560501X 23A650301560501 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO12TREZ23A650301560502X 23A650301560502 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO28TREZ23A650301560503X 23A650301560503 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO44TREZ23A650301560601X 23A650301560601 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO60TREZ23A650301560602X 23A650301560602 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO76TREZ23A650301560603X 23A650301560603 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO92TREZ23A650301560701X 23A650301560701 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO11TREZ23A650301560702X 23A650301560702 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO27TREZ23A650301560703X 23A650301560703 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO43TREZ23A650301560801X 23A650301560801 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO59TREZ23A650301560802X 23A650301560802 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO75TREZ23A650301560803X 23A650301560803 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO91TREZ23A650301560901X 23A650301560901 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO10TREZ23A650301560902X 23A650301560902 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO26TREZ23A650301560903X 23A650301560903 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile

Pagina 36 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO42TREZ23A650301561001X 23A650301561001 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO58TREZ23A650301561002X 23A650301561002 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO74TREZ23A650301561003X 23A650301561003 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO90TREZ23A650301561101X 23A650301561101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO09TREZ23A650301561102X 23A650301561102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO25TREZ23A650301561103X 23A650301561103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO41TREZ23A650301561201X 23A650301561201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO57TREZ23A650301561202X 23A650301561202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO73TREZ23A650301561203X 23A650301561203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO89TREZ23A650301561301X 23A650301561301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO08TREZ23A650301561302X 23A650301561302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO24TREZ23A650301561303X 23A650301561303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO40TREZ23A650301561401X 23A650301561401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO56TREZ23A650301561402X 23A650301561402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO72TREZ23A650301561403X 23A650301561403 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO88TREZ23A650301561501X 23A650301561501 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO07TREZ23A650301561502X 23A650301561502 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO23TREZ23A650301561503X 23A650301561503 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO39TREZ23A650301561601X 23A650301561601 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO55TREZ23A650301561602X 23A650301561602 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO71TREZ23A650301561603X 23A650301561603 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO87TREZ23A650301561701X 23A650301561701 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO06TREZ23A650301561702X 23A650301561702 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO22TREZ23A650301561703X 23A650301561703 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO38TREZ23A650301561801X 23A650301561801 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO54TREZ23A650301561802X 23A650301561802 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO70TREZ23A650301561803X 23A650301561803 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO86TREZ23A650301561901X 23A650301561901 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO05TREZ23A650301561902X 23A650301561902 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO21TREZ23A650301561903X 23A650301561903 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO37TREZ23A650301562001X 23A650301562001 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO53TREZ23A650301562002X 23A650301562002 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO69TREZ23A650301562003X 23A650301562003 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO85TREZ23A650301562004X 23A650301562004 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top-up
01/01/14 RO69TREZ23A650301562100X 23A650301562100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
16/01/14 RO36TREZ23A650301562201X 23A650301562201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO52TREZ23A650301562202X 23A650301562202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
01/01/14 RO68TREZ23A650301562300X 23A650301562300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO19TREZ23A650301562400X 23A650301562400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO83TREZ23A650301562501X 23A650301562501 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO02TREZ23A650301562502X 23A650301562502 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO18TREZ23A650301562503X 23A650301562503 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO34TREZ23A650301562601X 23A650301562601 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO50TREZ23A650301562602X 23A650301562602 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO66TREZ23A650301562603X 23A650301562603 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO82TREZ23A650301562701X 23A650301562701 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala

Pagina 37 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO98TREZ23A650301562702X 23A650301562702 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO17TREZ23A650301562703X 23A650301562703 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO33TREZ23A650301562801X 23A650301562801 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
01/01/14 RO49TREZ23A650301562802X 23A650301562802 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO65TREZ23A650301562803X 23A650301562803 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO65TREZ23A650301562900X 23A650301562900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO16TREZ23A650301563000X 23A650301563000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat din sumele
primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO80TREZ23A650301563101X 23A650301563101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top
up
16/01/14 RO96TREZ23A650301563102X 23A650301563102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO62TREZ23A650301563500X 23A650301563500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO13TREZ23A650301563600X 23A650301563600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii
institutii publice
16/01/14 RO61TREZ23A650301563700X 23A650301563700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat
institutii publice
16/01/14 RO12TREZ23A650301563800X 23A650301563800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica
in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii
decat institutii publice
16/01/14 RO60TREZ23A650301563900X 23A650301563900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente corectiilor financiare suportate
de la bugetul de stat
03/09/14 RO43TREZ23A650301564002X 23A650301564002 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO59TREZ23A650301564100X 23A650301564100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
04/05/16 RO10TREZ23A650301564200X 23A650301564200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale
finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO74TREZ23A650301564301X 23A650301564301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
04/05/16 RO90TREZ23A650301564302X 23A650301564302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte sume
primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
19/11/15 RO09TREZ23A650301564400X 23A650301564400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente platii catre Comisia Europeana
considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in cadrul
programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO57TREZ23A650301564500X 23A650301564500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontaliera
10/01/18 RO08TREZ23A650301564600X 23A650301564600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de la bugetul de stat din soldul
FEC acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase sarace
01/01/14 RO29TREZ23A650301570100X 23A650301570100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Asigurari sociale
01/01/14 RO93TREZ23A650301570201X 23A650301570201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO12TREZ23A650301570202X 23A650301570202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO28TREZ23A650301570203X 23A650301570203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Tichete de cresa si tichete sociale pentru
gradinita
01/01/14 RO44TREZ23A650301570204X 23A650301570204 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Tichete cadou acordate pentru cheltuieli
sociale
01/08/16 RO28TREZ23A650301570300X 23A650301570300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului
15/04/20 RO27TREZ23A650301570500X 23A650301570500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatii acordate pentru alti profesionisti
precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care
intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO92TREZ23A650301580101X 23A650301580101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO11TREZ23A650301580102X 23A650301580102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO27TREZ23A650301580103X 23A650301580103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO43TREZ23A650301580201X 23A650301580201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO59TREZ23A650301580202X 23A650301580202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila

Pagina 38 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
29/10/15 RO75TREZ23A650301580203X 23A650301580203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO91TREZ23A650301580301X 23A650301580301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO10TREZ23A650301580302X 23A650301580302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO26TREZ23A650301580303X 23A650301580303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO42TREZ23A650301580401X 23A650301580401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
12/11/15 RO58TREZ23A650301580402X 23A650301580402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO90TREZ23A650301580501X 23A650301580501 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
12/11/15 RO09TREZ23A650301580502X 23A650301580502 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO41TREZ23A650301580601X 23A650301580601 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finan?area nationala
17/10/14 RO57TREZ23A650301580602X 23A650301580602 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO73TREZ23A650301580603X 23A650301580603 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO89TREZ23A650301580701X 23A650301580701 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
19/02/15 RO08TREZ23A650301580702X 23A650301580702 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO24TREZ23A650301580703X 23A650301580703 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO40TREZ23A650301580801X 23A650301580801 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
19/02/15 RO56TREZ23A650301580802X 23A650301580802 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO72TREZ23A650301580803X 23A650301580803 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO88TREZ23A650301580901X 23A650301580901 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
19/02/15 RO07TREZ23A650301580902X 23A650301580902 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO23TREZ23A650301580903X 23A650301580903 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO39TREZ23A650301581001X 23A650301581001 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finan?area nationala
19/02/15 RO55TREZ23A650301581002X 23A650301581002 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO87TREZ23A650301581101X 23A650301581101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO06TREZ23A650301581102X 23A650301581102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO22TREZ23A650301581103X 23A650301581103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO38TREZ23A650301581201X 23A650301581201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO54TREZ23A650301581202X 23A650301581202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO70TREZ23A650301581203X 23A650301581203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO86TREZ23A650301581301X 23A650301581301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
12/11/15 RO05TREZ23A650301581302X 23A650301581302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO21TREZ23A650301581303X 23A650301581303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO37TREZ23A650301581401X 23A650301581401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO53TREZ23A650301581402X 23A650301581402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO69TREZ23A650301581403X 23A650301581403 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO85TREZ23A650301581501X 23A650301581501 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
20/07/15 RO04TREZ23A650301581502X 23A650301581502 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
20/07/15 RO20TREZ23A650301581503X 23A650301581503 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
02/06/16 RO36TREZ23A650301581601X 23A650301581601 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
02/06/16 RO52TREZ23A650301581602X 23A650301581602 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO68TREZ23A650301581603X 23A650301581603 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO84TREZ23A650301581701X 23A650301581701 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/10/15 RO03TREZ23A650301581702X 23A650301581702 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO19TREZ23A650301581703X 23A650301581703 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO67TREZ23A650301581900X 23A650301581900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat necesare
sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei
30/08/17 RO83TREZ23A650301581901X 23A650301581901 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari
institutii publice
30/08/17 RO02TREZ23A650301581902X 23A650301581902 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO18TREZ23A650301582000X 23A650301582000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
06/08/15 RO66TREZ23A650301582100X 23A650301582100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente

Pagina 39 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO33TREZ23A650301582201X 23A650301582201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO49TREZ23A650301582202X 23A650301582202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO65TREZ23A650301582300X 23A650301582300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO16TREZ23A650301582400X 23A650301582400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO14TREZ23A650301582800X 23A650301582800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri din bugetul de stat catre AFIR
pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO30TREZ23A650301582801X 23A650301582801 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO46TREZ23A650301582802X 23A650301582802 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO62TREZ23A650301582900X 23A650301582900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cofinantarea publica asigurata de la bugetul
de stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO29TREZ23A650301583001X 23A650301583001 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
15/12/16 RO45TREZ23A650301583002X 23A650301583002 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO77TREZ23A650301583101X 23A650301583101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/05/17 RO93TREZ23A650301583102X 23A650301583102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO12TREZ23A650301583103X 23A650301583103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO28TREZ23A650301583201X 23A650301583201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/05/17 RO44TREZ23A650301583202X 23A650301583202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO60TREZ23A650301583203X 23A650301583203 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO76TREZ23A650301583301X 23A650301583301 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea nationala
29/05/17 RO92TREZ23A650301583302X 23A650301583302 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO11TREZ23A650301583303X 23A650301583303 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO27TREZ23A650301583401X 23A650301583401 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO43TREZ23A650301583402X 23A650301583402 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO59TREZ23A650301583500X 23A650301583500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente corectiilor financiare suportate
de la bugetul de stat
12/09/18 RO10TREZ23A650301583600X 23A650301583600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Transferuri cu titlul de prefinantare din bugetul
de stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul pentru azil,
migratie si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul indisponibilitatii
temporare a fondurilor europene
01/01/14 RO26TREZ23A650301590100X 23A650301590100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Burse
01/01/14 RO74TREZ23A650301590200X 23A650301590200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/14 RO25TREZ23A650301590300X 23A650301590300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO73TREZ23A650301590400X 23A650301590400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat
01/01/14 RO24TREZ23A650301590500X 23A650301590500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/14 RO72TREZ23A650301590600X 23A650301590600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO23TREZ23A650301590700X 23A650301590700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni
si a organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO71TREZ23A650301590800X 23A650301590800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe pentru tineret
01/01/14 RO22TREZ23A650301590900X 23A650301590900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Despagubiri acordate producatorilor agricoli in
caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO70TREZ23A650301591000X 23A650301591000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fond la dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO21TREZ23A650301591100X 23A650301591100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO69TREZ23A650301591200X 23A650301591200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO20TREZ23A650301591300X 23A650301591300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO68TREZ23A650301591400X 23A650301591400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributia statului la salarizarea personalului
de cult
01/01/14 RO19TREZ23A650301591500X 23A650301591500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/14 RO67TREZ23A650301591600X 23A650301591600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Poiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
Pagina 40 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO18TREZ23A650301591700X 23A650301591700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Despagubiri civile
01/01/14 RO66TREZ23A650301591800X 23A650301591800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Despagubiri pentru animale sacrificate in
vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO17TREZ23A650301591900X 23A650301591900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO65TREZ23A650301592000X 23A650301592000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO16TREZ23A650301592100X 23A650301592100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Comenzi de stat pentru carti si publicatii
01/01/14 RO64TREZ23A650301592200X 23A650301592200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
01/01/14 RO15TREZ23A650301592300X 23A650301592300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO63TREZ23A650301592400X 23A650301592400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei
- Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO14TREZ23A650301592500X 23A650301592500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente platii creantelor salariale
01/01/14 RO62TREZ23A650301592600X 23A650301592600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume acordate membrilor academiilor
01/01/14 RO13TREZ23A650301592700X 23A650301592700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Renta viagera agricola
01/01/14 RO61TREZ23A650301592800X 23A650301592800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
01/01/14 RO60TREZ23A650301593000X 23A650301593000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
01/01/14 RO11TREZ23A650301593100X 23A650301593100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
01/01/14 RO59TREZ23A650301593200X 23A650301593200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
01/01/14 RO10TREZ23A650301593300X 23A650301593300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO58TREZ23A650301593400X 23A650301593400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume alocate pentru intocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in
concesiunea companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO09TREZ23A650301593500X 23A650301593500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume alocate pentru sprijinirea construirii de
locuinte
16/01/14 RO57TREZ23A650301593600X 23A650301593600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Despagubiri pentru eliberarea benzilor de
frecvente radio
19/10/15 RO08TREZ23A650301593700X 23A650301593700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor
si sumelor confiscate
17/06/16 RO56TREZ23A650301593800X 23A650301593800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile
electorale
01/08/16 RO07TREZ23A650301593900X 23A650301593900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursarea sumelor aferente cererilor de
indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO55TREZ23A650301594000X 23A650301594000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate
03/01/19 RO06TREZ23A650301594100X 23A650301594100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO17TREZ23A650301650100X 23A650301650100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
09/06/15 RO65TREZ23A650301650200X 23A650301650200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO24TREZ23A650301710101X 23A650301710101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Constructii
01/01/14 RO40TREZ23A650301710102X 23A650301710102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Masini, echipamente si mijloace de transport
01/01/14 RO56TREZ23A650301710103X 23A650301710103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
16/01/14 RO72TREZ23A650301710104X 23A650301710104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Microbuze scolare
01/01/14 RO03TREZ23A650301710130X 23A650301710130 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte active fixe
01/01/14 RO72TREZ23A650301710201X 23A650301710201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO07TREZ23A650301710300X 23A650301710300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Reparatii capitale aferente activelor fixe
01/01/14 RO71TREZ23A650301720101X 23A650301720101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
01/01/14 RO43TREZ23A650301800100X 23A650301800100 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO91TREZ23A650301800200X 23A650301800200 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi pentru persoane cu statut de
refugiat
01/01/14 RO42TREZ23A650301800300X 23A650301800300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi pentru institutii si servicii publice
sau activitati finantate integral din venituri proprii
01/01/14 RO90TREZ23A650301800400X 23A650301800400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru
somaj
01/01/14 RO41TREZ23A650301800500X 23A650301800500 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi acordate pentru construirea,
cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/14 RO89TREZ23A650301800600X 23A650301800600 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii
materiale

Pagina 41 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO40TREZ23A650301800700X 23A650301800700 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi acordate pentru protejarea
monumentelor istorice
01/01/14 RO88TREZ23A650301800800X 23A650301800800 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casa
01/01/14 RO39TREZ23A650301800900X 23A650301800900 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii de credit
01/01/14 RO77TREZ23A650301803000X 23A650301803000 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Alte imprumuturi
01/01/14 RO09TREZ23A650301810101X 23A650301810101 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/14 RO25TREZ23A650301810102X 23A650301810102 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursari de credite externe din fondul de
garantare
01/01/14 RO73TREZ23A650301810105X 23A650301810105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursari de credite aferente datoriei
publice externe locale
01/01/14 RO89TREZ23A650301810106X 23A650301810106 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Diferente de curs aferente datoriei publice
externe
01/01/14 RO08TREZ23A650301810107X 23A650301810107 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Restituiri de capital din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/14 RO57TREZ23A650301810201X 23A650301810201 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursari de credite interne garantate
01/01/14 RO73TREZ23A650301810202X 23A650301810202 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Diferente de curs aferente datoriei publice
interne
01/01/14 RO24TREZ23A650301810205X 23A650301810205 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale
01/01/14 RO89TREZ23A650301810300X 23A650301810300 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO40TREZ23A650301810400X 23A650301810400 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Rambursarea imprumuturilor contractate
pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
03/02/17 RO35TREZ23A650301850103X 23A650301850103 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii
publice
03/02/17 RO51TREZ23A650301850104X 23A650301850104 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice
03/02/17 RO67TREZ23A650301850105X 23A650301850105 INVATAMANT - Invatamant prescolar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile
01/01/14 RO14TREZ23A650302100101X 23A650302100101 INVATAMANT - Invatamant primar - Salarii de baza
01/01/14 RO30TREZ23A650302100102X 23A650302100102 INVATAMANT - Invatamant primar - Salarii de merit
01/01/14 RO46TREZ23A650302100103X 23A650302100103 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatie de conducere
01/01/14 RO62TREZ23A650302100104X 23A650302100104 INVATAMANT - Invatamant primar - Spor de vechime
01/01/14 RO78TREZ23A650302100105X 23A650302100105 INVATAMANT - Invatamant primar - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO94TREZ23A650302100106X 23A650302100106 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte sporuri
01/01/14 RO13TREZ23A650302100107X 23A650302100107 INVATAMANT - Invatamant primar - Ore suplimentare
01/01/14 RO29TREZ23A650302100108X 23A650302100108 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond de premii
01/01/14 RO45TREZ23A650302100109X 23A650302100109 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO61TREZ23A650302100110X 23A650302100110 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/14 RO77TREZ23A650302100111X 23A650302100111 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO93TREZ23A650302100112X 23A650302100112 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
01/01/14 RO12TREZ23A650302100113X 23A650302100113 INVATAMANT - Invatamant primar - Drepturi de delegare
01/01/14 RO28TREZ23A650302100114X 23A650302100114 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO44TREZ23A650302100115X 23A650302100115 INVATAMANT - Invatamant primar - Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/14 RO60TREZ23A650302100116X 23A650302100116 INVATAMANT - Invatamant primar - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO76TREZ23A650302100117X 23A650302100117 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatii de hrana
22/04/20 RO74TREZ23A650302100129X 23A650302100129 INVATAMANT - Invatamant primar - Stimulentul de risc
01/01/14 RO90TREZ23A650302100130X 23A650302100130 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO62TREZ23A650302100201X 23A650302100201 INVATAMANT - Invatamant primar - Tichete de masa
01/01/14 RO78TREZ23A650302100202X 23A650302100202 INVATAMANT - Invatamant primar - Norme de hrana
01/01/14 RO94TREZ23A650302100203X 23A650302100203 INVATAMANT - Invatamant primar - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO13TREZ23A650302100204X 23A650302100204 INVATAMANT - Invatamant primar - Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
01/01/14 RO29TREZ23A650302100205X 23A650302100205 INVATAMANT - Invatamant primar - Transportul la si de la locul de munca
01/01/14 RO45TREZ23A650302100206X 23A650302100206 INVATAMANT - Invatamant primar - Tichete de vacanta
01/01/14 RO41TREZ23A650302100230X 23A650302100230 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO13TREZ23A650302100301X 23A650302100301 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii de asigurari sociale de stat

Pagina 42 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO29TREZ23A650302100302X 23A650302100302 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO45TREZ23A650302100303X 23A650302100303 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO61TREZ23A650302100304X 23A650302100304 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
01/01/14 RO77TREZ23A650302100305X 23A650302100305 INVATAMANT - Invatamant primar - Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
01/01/14 RO93TREZ23A650302100306X 23A650302100306 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii pentru concedii si indemnizatii
03/01/18 RO12TREZ23A650302100307X 23A650302100307 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentru munca
13/02/18 RO28TREZ23A650302100308X 23A650302100308 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii platite de angajator in numele
angajatului
01/01/14 RO96TREZ23A650302200101X 23A650302200101 INVATAMANT - Invatamant primar - Furnituri de birou
01/01/14 RO15TREZ23A650302200102X 23A650302200102 INVATAMANT - Invatamant primar - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO31TREZ23A650302200103X 23A650302200103 INVATAMANT - Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO47TREZ23A650302200104X 23A650302200104 INVATAMANT - Invatamant primar - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO63TREZ23A650302200105X 23A650302200105 INVATAMANT - Invatamant primar - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO79TREZ23A650302200106X 23A650302200106 INVATAMANT - Invatamant primar - Piese de schimb
01/01/14 RO95TREZ23A650302200107X 23A650302200107 INVATAMANT - Invatamant primar - Transport
01/01/14 RO14TREZ23A650302200108X 23A650302200108 INVATAMANT - Invatamant primar - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/14 RO30TREZ23A650302200109X 23A650302200109 INVATAMANT - Invatamant primar - Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
01/01/14 RO75TREZ23A650302200130X 23A650302200130 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
01/01/14 RO31TREZ23A650302200200X 23A650302200200 INVATAMANT - Invatamant primar - Reparatii curente
01/01/14 RO95TREZ23A650302200301X 23A650302200301 INVATAMANT - Invatamant primar - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO14TREZ23A650302200302X 23A650302200302 INVATAMANT - Invatamant primar - Hrana pentru animale
01/01/14 RO46TREZ23A650302200401X 23A650302200401 INVATAMANT - Invatamant primar - Medicamente
01/01/14 RO62TREZ23A650302200402X 23A650302200402 INVATAMANT - Invatamant primar - Materiale sanitare
01/01/14 RO78TREZ23A650302200403X 23A650302200403 INVATAMANT - Invatamant primar - Reactivi
01/01/14 RO94TREZ23A650302200404X 23A650302200404 INVATAMANT - Invatamant primar - Dezinfectanti
01/01/14 RO94TREZ23A650302200501X 23A650302200501 INVATAMANT - Invatamant primar - Uniforme si echipament
01/01/14 RO29TREZ23A650302200503X 23A650302200503 INVATAMANT - Invatamant primar - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO73TREZ23A650302200530X 23A650302200530 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO45TREZ23A650302200601X 23A650302200601 INVATAMANT - Invatamant primar - Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/14 RO61TREZ23A650302200602X 23A650302200602 INVATAMANT - Invatamant primar - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO77TREZ23A650302200700X 23A650302200700 INVATAMANT - Invatamant primar - Mentenanta tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
01/01/14 RO76TREZ23A650302200900X 23A650302200900 INVATAMANT - Invatamant primar - Materiale de laborator
01/01/14 RO27TREZ23A650302201000X 23A650302201000 INVATAMANT - Invatamant primar - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO75TREZ23A650302201100X 23A650302201100 INVATAMANT - Invatamant primar - Carti, publicatii si materiale documentare
01/01/14 RO26TREZ23A650302201200X 23A650302201200 INVATAMANT - Invatamant primar - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO74TREZ23A650302201300X 23A650302201300 INVATAMANT - Invatamant primar - Pregatire profesionala
01/01/14 RO25TREZ23A650302201400X 23A650302201400 INVATAMANT - Invatamant primar - Protectia muncii
01/01/14 RO73TREZ23A650302201500X 23A650302201500 INVATAMANT - Invatamant primar - Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
01/01/14 RO24TREZ23A650302201600X 23A650302201600 INVATAMANT - Invatamant primar - Studii si cercetari
01/01/14 RO23TREZ23A650302201800X 23A650302201800 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
01/01/14 RO71TREZ23A650302201900X 23A650302201900 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau
contracte de asociere
01/01/14 RO22TREZ23A650302202000X 23A650302202000 INVATAMANT - Invatamant primar - Reabilitare infrastructura program inundatii pentru
autoritati publice locale
01/01/14 RO70TREZ23A650302202100X 23A650302202100 INVATAMANT - Invatamant primar - Meteorologie
01/01/14 RO21TREZ23A650302202200X 23A650302202200 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/14 RO69TREZ23A650302202300X 23A650302202300 INVATAMANT - Invatamant primar - Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/14 RO36TREZ23A650302202401X 23A650302202401 INVATAMANT - Invatamant primar - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO52TREZ23A650302202402X 23A650302202402 INVATAMANT - Invatamant primar - Comisioane si alte costuri aferente

Pagina 43 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
imprumuturilor interne
01/01/14 RO68TREZ23A650302202403X 23A650302202403 INVATAMANT - Invatamant primar - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO84TREZ23A650302202404X 23A650302202404 INVATAMANT - Invatamant primar - Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO68TREZ23A650302202500X 23A650302202500 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO67TREZ23A650302202700X 23A650302202700 INVATAMANT - Invatamant primar - Tichete cadou
01/01/14 RO18TREZ23A650302202800X 23A650302202800 INVATAMANT - Invatamant primar - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO33TREZ23A650302203001X 23A650302203001 INVATAMANT - Invatamant primar - Reclama si publicitate
01/01/14 RO49TREZ23A650302203002X 23A650302203002 INVATAMANT - Invatamant primar - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO65TREZ23A650302203003X 23A650302203003 INVATAMANT - Invatamant primar - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO81TREZ23A650302203004X 23A650302203004 INVATAMANT - Invatamant primar - Chirii
01/01/14 RO16TREZ23A650302203006X 23A650302203006 INVATAMANT - Invatamant primar - Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
01/01/14 RO32TREZ23A650302203007X 23A650302203007 INVATAMANT - Invatamant primar - Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/14 RO48TREZ23A650302203008X 23A650302203008 INVATAMANT - Invatamant primar - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO64TREZ23A650302203009X 23A650302203009 INVATAMANT - Invatamant primar - Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/14 RO12TREZ23A650302203030X 23A650302203030 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO65TREZ23A650302203100X 23A650302203100 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO16TREZ23A650302203200X 23A650302203200 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO64TREZ23A650302203300X 23A650302203300 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO15TREZ23A650302203400X 23A650302203400 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/14 RO63TREZ23A650302203500X 23A650302203500 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO14TREZ23A650302203600X 23A650302203600 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea cabinetelor de medicina legala din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO62TREZ23A650302203700X 23A650302203700 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea stimulentului de risc pentru personalul
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO81TREZ23A650302300101X 23A650302300101 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
01/01/14 RO97TREZ23A650302300102X 23A650302300102 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente creditelor interne garantate
01/01/14 RO16TREZ23A650302300103X 23A650302300103 INVATAMANT - Invatamant primar - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO32TREZ23A650302300201X 23A650302300201 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
01/01/14 RO48TREZ23A650302300202X 23A650302300202 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente creditelor externe contractate
de ordonatorii de credite
01/01/14 RO64TREZ23A650302300203X 23A650302300203 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente creditelor externe garantate
si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO80TREZ23A650302300204X 23A650302300204 INVATAMANT - Invatamant primar - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO96TREZ23A650302300205X 23A650302300205 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
01/01/14 RO80TREZ23A650302300301X 23A650302300301 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de
tezaur
01/01/14 RO96TREZ23A650302300302X 23A650302300302 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO15TREZ23A650302300303X 23A650302300303 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din
trezoreria statului
01/01/14 RO31TREZ23A650302300304X 23A650302300304 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in
contul trezoreriei statului
01/01/14 RO47TREZ23A650302300305X 23A650302300305 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO63TREZ23A650302300306X 23A650302300306 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31/07/15 RO79TREZ23A650302300307X 23A650302300307 INVATAMANT - Invatamant primar - Suma neta negativa aferenta diferentei de
dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat de MFP la
BNR
01/01/14 RO15TREZ23A650302300400X 23A650302300400 INVATAMANT - Invatamant primar - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO50TREZ23A650302400100X 23A650302400100 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pe produse
01/01/14 RO98TREZ23A650302400200X 23A650302400200 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pe activitati
01/01/14 RO49TREZ23A650302400300X 23A650302400300 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
01/01/14 RO97TREZ23A650302400400X 23A650302400400 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori

Pagina 44 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO48TREZ23A650302400500X 23A650302400500 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pentru transportul de calatori cu
metroul
01/01/14 RO96TREZ23A650302400600X 23A650302400600 INVATAMANT - Invatamant primar - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO47TREZ23A650302400700X 23A650302400700 INVATAMANT - Invatamant primar - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO95TREZ23A650302400800X 23A650302400800 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pentru dobanzi la credite bancare
01/01/14 RO46TREZ23A650302400900X 23A650302400900 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/14 RO94TREZ23A650302401000X 23A650302401000 INVATAMANT - Invatamant primar - Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi
locuri de munca
01/01/14 RO45TREZ23A650302401100X 23A650302401100 INVATAMANT - Invatamant primar - Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/14 RO93TREZ23A650302401200X 23A650302401200 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO44TREZ23A650302401300X 23A650302401300 INVATAMANT - Invatamant primar - Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
01/01/14 RO92TREZ23A650302401400X 23A650302401400 INVATAMANT - Invatamant primar - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO43TREZ23A650302401500X 23A650302401500 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO91TREZ23A650302401600X 23A650302401600 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
01/01/14 RO42TREZ23A650302401700X 23A650302401700 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO90TREZ23A650302401800X 23A650302401800 INVATAMANT - Invatamant primar - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO41TREZ23A650302401900X 23A650302401900 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca
01/01/14 RO89TREZ23A650302402000X 23A650302402000 INVATAMANT - Invatamant primar - Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO84TREZ23A650302403000X 23A650302403000 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte Subventii
01/01/14 RO98TREZ23A650302510101X 23A650302510101 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre institutii publice
01/01/14 RO17TREZ23A650302510102X 23A650302510102 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea de baza a invatamantului superior
01/01/14 RO33TREZ23A650302510103X 23A650302510103 INVATAMANT - Invatamant primar - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO49TREZ23A650302510104X 23A650302510104 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
01/01/14 RO65TREZ23A650302510105X 23A650302510105 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/14 RO81TREZ23A650302510106X 23A650302510106 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO97TREZ23A650302510107X 23A650302510107 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO16TREZ23A650302510108X 23A650302510108 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO32TREZ23A650302510109X 23A650302510109 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO48TREZ23A650302510110X 23A650302510110 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv
01/01/14 RO64TREZ23A650302510111X 23A650302510111 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO80TREZ23A650302510112X 23A650302510112 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO96TREZ23A650302510113X 23A650302510113 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
01/01/14 RO15TREZ23A650302510114X 23A650302510114 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele consiliilor judetene
pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO31TREZ23A650302510115X 23A650302510115 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele locale pentru institutiile
de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO47TREZ23A650302510116X 23A650302510116 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de
stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO63TREZ23A650302510117X 23A650302510117 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO79TREZ23A650302510118X 23A650302510118 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a
fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO95TREZ23A650302510119X 23A650302510119 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO14TREZ23A650302510120X 23A650302510120 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO30TREZ23A650302510121X 23A650302510121 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO46TREZ23A650302510122X 23A650302510122 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele
de utilizare a spectrului

Pagina 45 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO62TREZ23A650302510123X 23A650302510123 INVATAMANT - Invatamant primar - Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor bugetare
01/01/14 RO78TREZ23A650302510124X 23A650302510124 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO94TREZ23A650302510125X 23A650302510125 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO13TREZ23A650302510126X 23A650302510126 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri privind contributia de asigurari sociale
de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
01/01/14 RO29TREZ23A650302510127X 23A650302510127 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre bugetele locale din venituri din
privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO45TREZ23A650302510128X 23A650302510128 INVATAMANT - Invatamant primar - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO77TREZ23A650302510130X 23A650302510130 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
01/01/14 RO93TREZ23A650302510131X 23A650302510131 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO12TREZ23A650302510132X 23A650302510132 INVATAMANT - Invatamant primar - Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
01/01/14 RO44TREZ23A650302510134X 23A650302510134 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO60TREZ23A650302510135X 23A650302510135 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO76TREZ23A650302510136X 23A650302510136 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea
familiei
01/01/14 RO92TREZ23A650302510137X 23A650302510137 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/14 RO11TREZ23A650302510138X 23A650302510138 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO27TREZ23A650302510139X 23A650302510139 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO43TREZ23A650302510140X 23A650302510140 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru acordarea trusoului pentru
nou-nascuti
01/01/14 RO59TREZ23A650302510141X 23A650302510141 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre bugetul de stat din dividende si
dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO75TREZ23A650302510142X 23A650302510142 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia varsata la bugetul de stat, pentru
organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/14 RO91TREZ23A650302510143X 23A650302510143 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO10TREZ23A650302510144X 23A650302510144 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor
aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/14 RO26TREZ23A650302510145X 23A650302510145 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
01/01/14 RO42TREZ23A650302510146X 23A650302510146 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
01/01/14 RO58TREZ23A650302510147X 23A650302510147 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru dezvoltarea institutionala a
invatamantului superior
01/01/14 RO74TREZ23A650302510148X 23A650302510148 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO90TREZ23A650302510149X 23A650302510149 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/14 RO09TREZ23A650302510150X 23A650302510150 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
01/01/14 RO25TREZ23A650302510151X 23A650302510151 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor
prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care
se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de
libertate
01/01/14 RO41TREZ23A650302510152X 23A650302510152 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
01/01/14 RO57TREZ23A650302510153X 23A650302510153 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/14 RO73TREZ23A650302510154X 23A650302510154 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO89TREZ23A650302510155X 23A650302510155 INVATAMANT - Invatamant primar - Intretinerea infrastructurii feroviare publice
16/01/14 RO08TREZ23A650302510156X 23A650302510156 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO24TREZ23A650302510157X 23A650302510157 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO40TREZ23A650302510158X 23A650302510158 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO56TREZ23A650302510159X 23A650302510159 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala

Pagina 46 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
05/11/15 RO23TREZ23A650302510163X 23A650302510163 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale caminelor si
cantinelor studentesti
12/11/15 RO39TREZ23A650302510164X 23A650302510164 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele
locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale
speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO55TREZ23A650302510165X 23A650302510165 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri privind contributii individuale de
asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului
de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO06TREZ23A650302510168X 23A650302510168 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a
deseurilor de origine animala
06/10/17 RO22TREZ23A650302510169X 23A650302510169 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului
rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO54TREZ23A650302510171X 23A650302510171 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat pentru Fondul
pentru mediu
27/09/19 RO70TREZ23A650302510172X 23A650302510172 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
20/03/20 RO86TREZ23A650302510173X 23A650302510173 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09/04/20 RO05TREZ23A650302510174X 23A650302510174 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre structuri sportive publice pentru
indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22/04/20 RO21TREZ23A650302510175X 23A650302510175 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO49TREZ23A650302510201X 23A650302510201 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea strazilor care se vor amenaja in
perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO65TREZ23A650302510202X 23A650302510202 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea investitiilor finantate partial din
imprumuturi externe
01/01/14 RO81TREZ23A650302510203X 23A650302510203 INVATAMANT - Invatamant primar - Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
01/01/14 RO97TREZ23A650302510204X 23A650302510204 INVATAMANT - Invatamant primar - Programul pentru constructii de locuinte si sali de
sport
01/01/14 RO16TREZ23A650302510205X 23A650302510205 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO32TREZ23A650302510206X 23A650302510206 INVATAMANT - Invatamant primar - Retehnologizarea centralelor termice si electrice
de termoficare
01/01/14 RO48TREZ23A650302510207X 23A650302510207 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
proiectelor SAPARD
01/01/14 RO64TREZ23A650302510208X 23A650302510208 INVATAMANT - Invatamant primar - Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/14 RO80TREZ23A650302510209X 23A650302510209 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO96TREZ23A650302510210X 23A650302510210 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/14 RO15TREZ23A650302510211X 23A650302510211 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
01/01/14 RO31TREZ23A650302510212X 23A650302510212 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
01/01/14 RO47TREZ23A650302510213X 23A650302510213 INVATAMANT - Invatamant primar - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO63TREZ23A650302510214X 23A650302510214 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe multianuale de mediu si gospodarire a
apelor
01/01/14 RO79TREZ23A650302510215X 23A650302510215 INVATAMANT - Invatamant primar - Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor
de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO95TREZ23A650302510216X 23A650302510216 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO14TREZ23A650302510217X 23A650302510217 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO30TREZ23A650302510218X 23A650302510218 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
01/01/14 RO62TREZ23A650302510220X 23A650302510220 INVATAMANT - Invatamant primar - Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/14 RO78TREZ23A650302510221X 23A650302510221 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO94TREZ23A650302510222X 23A650302510222 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in
urgenta in sanatate
01/01/14 RO13TREZ23A650302510223X 23A650302510223 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO29TREZ23A650302510224X 23A650302510224 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO45TREZ23A650302510225X 23A650302510225 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor
de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO61TREZ23A650302510226X 23A650302510226 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Pagina 47 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO77TREZ23A650302510227X 23A650302510227 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO93TREZ23A650302510228X 23A650302510228 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO12TREZ23A650302510229X 23A650302510229 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte transferuri de capital catre institutii publice
01/01/14 RO28TREZ23A650302510230X 23A650302510230 INVATAMANT - Invatamant primar - Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/14 RO44TREZ23A650302510231X 23A650302510231 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO60TREZ23A650302510232X 23A650302510232 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si
unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO76TREZ23A650302510233X 23A650302510233 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO92TREZ23A650302510234X 23A650302510234 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
16/01/14 RO11TREZ23A650302510235X 23A650302510235 INVATAMANT - Invatamant primar - Subprogramul Modernizarea satului romanesc
16/01/14 RO27TREZ23A650302510236X 23A650302510236 INVATAMANT - Invatamant primar - Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor
si oraselor
16/01/14 RO43TREZ23A650302510237X 23A650302510237 INVATAMANT - Invatamant primar - Subprogramul Infrastructura la nivel judetean
21/01/14 RO59TREZ23A650302510238X 23A650302510238 INVATAMANT - Invatamant primar - Programul National de Dezvoltare Locala
21/07/15 RO58TREZ23A650302510244X 23A650302510244 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea
investitiilor
28/03/18 RO25TREZ23A650302510248X 23A650302510248 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea
unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea pentru
activitati de cercetare in domeniul sanatatii
13/08/19 RO73TREZ23A650302510251X 23A650302510251 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat pentru
Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
27/09/19 RO89TREZ23A650302510252X 23A650302510252 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
01/01/14 RO92TREZ23A650302550101X 23A650302550101 INVATAMANT - Invatamant primar - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO11TREZ23A650302550102X 23A650302550102 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO27TREZ23A650302550103X 23A650302550103 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO43TREZ23A650302550104X 23A650302550104 INVATAMANT - Invatamant primar - Fondul de garantare a imprumuturilor acordate
intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO59TREZ23A650302550105X 23A650302550105 INVATAMANT - Invatamant primar - Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
01/01/14 RO75TREZ23A650302550106X 23A650302550106 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/14 RO91TREZ23A650302550107X 23A650302550107 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe comunitare
01/01/14 RO10TREZ23A650302550108X 23A650302550108 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
01/01/14 RO26TREZ23A650302550109X 23A650302550109 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe ISPA
01/01/14 RO42TREZ23A650302550110X 23A650302550110 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe SAPARD
01/01/14 RO74TREZ23A650302550112X 23A650302550112 INVATAMANT - Invatamant primar - Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
01/01/14 RO90TREZ23A650302550113X 23A650302550113 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO09TREZ23A650302550114X 23A650302550114 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO25TREZ23A650302550115X 23A650302550115 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO41TREZ23A650302550116X 23A650302550116 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO57TREZ23A650302550117X 23A650302550117 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru programe si proiecte de
prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO73TREZ23A650302550118X 23A650302550118 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO89TREZ23A650302550119X 23A650302550119 INVATAMANT - Invatamant primar - Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de
stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/14 RO08TREZ23A650302550120X 23A650302550120 INVATAMANT - Invatamant primar - Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea
activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile
implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO07TREZ23A650302550126X 23A650302550126 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijin financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO39TREZ23A650302550128X 23A650302550128 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO55TREZ23A650302550129X 23A650302550129 INVATAMANT - Invatamant primar - Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare
publice
01/01/14 RO53TREZ23A650302550141X 23A650302550141 INVATAMANT - Invatamant primar - Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul
statelor partenere

Pagina 48 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO69TREZ23A650302550142X 23A650302550142 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul local catre asociatiile de
dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO36TREZ23A650302550146X 23A650302550146 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor
de ajutor de stat
01/01/14 RO52TREZ23A650302550147X 23A650302550147 INVATAMANT - Invatamant primar - Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO68TREZ23A650302550148X 23A650302550148 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
01/01/14 RO84TREZ23A650302550149X 23A650302550149 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru Finantarea cercetarii in
domeniul economic
01/01/14 RO03TREZ23A650302550150X 23A650302550150 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO19TREZ23A650302550151X 23A650302550151 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri interne catre bugetele locale
01/01/14 RO35TREZ23A650302550152X 23A650302550152 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri interne catre operatorii economici
01/01/14 RO51TREZ23A650302550153X 23A650302550153 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO67TREZ23A650302550154X 23A650302550154 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante
catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO83TREZ23A650302550155X 23A650302550155 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru finantarea lucrarilor de
impadurire
18/02/14 RO02TREZ23A650302550156X 23A650302550156 INVATAMANT - Invatamant primar - Investitii ale regiilor autonome aeroportuare, de
interes local
05/01/15 RO66TREZ23A650302550160X 23A650302550160 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil
19/02/15 RO82TREZ23A650302550161X 23A650302550161 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale
17/11/16 RO65TREZ23A650302550166X 23A650302550166 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri pentru finan?area obiectivelor din
programul de pregatire a teritoriului
09/04/20 RO64TREZ23A650302550172X 23A650302550172 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri catre structuri sportive private precum
si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului
de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO43TREZ23A650302550201X 23A650302550201 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii si cotizatii la organisme internationale
01/01/14 RO59TREZ23A650302550202X 23A650302550202 INVATAMANT - Invatamant primar - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO75TREZ23A650302550203X 23A650302550203 INVATAMANT - Invatamant primar - Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
01/01/14 RO91TREZ23A650302550204X 23A650302550204 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO10TREZ23A650302550205X 23A650302550205 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia Romaniei la Fondul European pentru
Dezvoltare
03/04/15 RO26TREZ23A650302550206X 23A650302550206 INVATAMANT - Invatamant primar - Cofinantare la Programul NATO de Investitii in
Securitate
01/01/14 RO91TREZ23A650302550301X 23A650302550301 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO26TREZ23A650302550303X 23A650302550303 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO42TREZ23A650302550304X 23A650302550304 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO58TREZ23A650302550305X 23A650302550305 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
01/01/14 RO74TREZ23A650302550306X 23A650302550306 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO90TREZ23A650302550307X 23A650302550307 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii suplimentare si neprevazute
01/01/14 RO41TREZ23A650302550310X 23A650302550310 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii pentru reducerile in favoarea
Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO42TREZ23A650302550401X 23A650302550401 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO58TREZ23A650302550402X 23A650302550402 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO74TREZ23A650302550403X 23A650302550403 INVATAMANT - Invatamant primar - Plata contributiei anuale de membru la
intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO42TREZ23A650302560101X 23A650302560101 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO58TREZ23A650302560102X 23A650302560102 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO74TREZ23A650302560103X 23A650302560103 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO90TREZ23A650302560104X 23A650302560104 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO09TREZ23A650302560105X 23A650302560105 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la
U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO25TREZ23A650302560106X 23A650302560106 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO90TREZ23A650302560201X 23A650302560201 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO09TREZ23A650302560202X 23A650302560202 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO25TREZ23A650302560203X 23A650302560203 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile

Pagina 49 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO41TREZ23A650302560204X 23A650302560204 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO41TREZ23A650302560301X 23A650302560301 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO57TREZ23A650302560302X 23A650302560302 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO73TREZ23A650302560303X 23A650302560303 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO89TREZ23A650302560304X 23A650302560304 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO08TREZ23A650302560305X 23A650302560305 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la
U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO24TREZ23A650302560306X 23A650302560306 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO89TREZ23A650302560401X 23A650302560401 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO08TREZ23A650302560402X 23A650302560402 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO24TREZ23A650302560403X 23A650302560403 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO40TREZ23A650302560501X 23A650302560501 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO56TREZ23A650302560502X 23A650302560502 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO72TREZ23A650302560503X 23A650302560503 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO88TREZ23A650302560601X 23A650302560601 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO07TREZ23A650302560602X 23A650302560602 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO23TREZ23A650302560603X 23A650302560603 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO39TREZ23A650302560701X 23A650302560701 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO55TREZ23A650302560702X 23A650302560702 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO71TREZ23A650302560703X 23A650302560703 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO87TREZ23A650302560801X 23A650302560801 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO06TREZ23A650302560802X 23A650302560802 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO22TREZ23A650302560803X 23A650302560803 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO38TREZ23A650302560901X 23A650302560901 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO54TREZ23A650302560902X 23A650302560902 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO70TREZ23A650302560903X 23A650302560903 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO86TREZ23A650302561001X 23A650302561001 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO05TREZ23A650302561002X 23A650302561002 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO21TREZ23A650302561003X 23A650302561003 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO37TREZ23A650302561101X 23A650302561101 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO53TREZ23A650302561102X 23A650302561102 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO69TREZ23A650302561103X 23A650302561103 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO85TREZ23A650302561201X 23A650302561201 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO04TREZ23A650302561202X 23A650302561202 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO20TREZ23A650302561203X 23A650302561203 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO36TREZ23A650302561301X 23A650302561301 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO52TREZ23A650302561302X 23A650302561302 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO68TREZ23A650302561303X 23A650302561303 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO84TREZ23A650302561401X 23A650302561401 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO03TREZ23A650302561402X 23A650302561402 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO19TREZ23A650302561403X 23A650302561403 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO35TREZ23A650302561501X 23A650302561501 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO51TREZ23A650302561502X 23A650302561502 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO67TREZ23A650302561503X 23A650302561503 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO83TREZ23A650302561601X 23A650302561601 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO02TREZ23A650302561602X 23A650302561602 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO18TREZ23A650302561603X 23A650302561603 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO34TREZ23A650302561701X 23A650302561701 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO50TREZ23A650302561702X 23A650302561702 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila

Pagina 50 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO66TREZ23A650302561703X 23A650302561703 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO82TREZ23A650302561801X 23A650302561801 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO98TREZ23A650302561802X 23A650302561802 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO17TREZ23A650302561803X 23A650302561803 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO33TREZ23A650302561901X 23A650302561901 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO49TREZ23A650302561902X 23A650302561902 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO65TREZ23A650302561903X 23A650302561903 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO81TREZ23A650302562001X 23A650302562001 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO97TREZ23A650302562002X 23A650302562002 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO16TREZ23A650302562003X 23A650302562003 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO32TREZ23A650302562004X 23A650302562004 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top-up
01/01/14 RO16TREZ23A650302562100X 23A650302562100 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO80TREZ23A650302562201X 23A650302562201 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO96TREZ23A650302562202X 23A650302562202 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
01/01/14 RO15TREZ23A650302562300X 23A650302562300 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO63TREZ23A650302562400X 23A650302562400 INVATAMANT - Invatamant primar - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO30TREZ23A650302562501X 23A650302562501 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO46TREZ23A650302562502X 23A650302562502 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO62TREZ23A650302562503X 23A650302562503 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO78TREZ23A650302562601X 23A650302562601 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO94TREZ23A650302562602X 23A650302562602 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO13TREZ23A650302562603X 23A650302562603 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO29TREZ23A650302562701X 23A650302562701 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO45TREZ23A650302562702X 23A650302562702 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO61TREZ23A650302562703X 23A650302562703 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO77TREZ23A650302562801X 23A650302562801 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
01/01/14 RO93TREZ23A650302562802X 23A650302562802 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO12TREZ23A650302562803X 23A650302562803 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO12TREZ23A650302562900X 23A650302562900 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO60TREZ23A650302563000X 23A650302563000 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO27TREZ23A650302563101X 23A650302563101 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top
up
16/01/14 RO43TREZ23A650302563102X 23A650302563102 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO09TREZ23A650302563500X 23A650302563500 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO57TREZ23A650302563600X 23A650302563600 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii
institutii publice
16/01/14 RO08TREZ23A650302563700X 23A650302563700 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii
publice
16/01/14 RO56TREZ23A650302563800X 23A650302563800 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii
decat institutii publice
16/01/14 RO07TREZ23A650302563900X 23A650302563900 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente corectiilor financiare suportate de
la bugetul de stat
03/09/14 RO87TREZ23A650302564002X 23A650302564002 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO06TREZ23A650302564100X 23A650302564100 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale

Pagina 51 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
04/05/16 RO54TREZ23A650302564200X 23A650302564200 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale
finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO21TREZ23A650302564301X 23A650302564301 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
04/05/16 RO37TREZ23A650302564302X 23A650302564302 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite
din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
19/11/15 RO53TREZ23A650302564400X 23A650302564400 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente platii catre Comisia Europeana
considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in cadrul
programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO04TREZ23A650302564500X 23A650302564500 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontaliera
10/01/18 RO52TREZ23A650302564600X 23A650302564600 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de la bugetul de stat din soldul FEC
acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase sarace
01/01/14 RO73TREZ23A650302570100X 23A650302570100 INVATAMANT - Invatamant primar - Asigurari sociale
01/01/14 RO40TREZ23A650302570201X 23A650302570201 INVATAMANT - Invatamant primar - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO56TREZ23A650302570202X 23A650302570202 INVATAMANT - Invatamant primar - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO72TREZ23A650302570203X 23A650302570203 INVATAMANT - Invatamant primar - Tichete de cresa si tichete sociale pentru
gradinita
01/01/14 RO88TREZ23A650302570204X 23A650302570204 INVATAMANT - Invatamant primar - Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
01/08/16 RO72TREZ23A650302570300X 23A650302570300 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului
15/04/20 RO71TREZ23A650302570500X 23A650302570500 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatii acordate pentru alti profesionisti
precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care
intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO39TREZ23A650302580101X 23A650302580101 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO55TREZ23A650302580102X 23A650302580102 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO71TREZ23A650302580103X 23A650302580103 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO87TREZ23A650302580201X 23A650302580201 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO06TREZ23A650302580202X 23A650302580202 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO22TREZ23A650302580203X 23A650302580203 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO38TREZ23A650302580301X 23A650302580301 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO54TREZ23A650302580302X 23A650302580302 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO70TREZ23A650302580303X 23A650302580303 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO86TREZ23A650302580401X 23A650302580401 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
12/11/15 RO05TREZ23A650302580402X 23A650302580402 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO37TREZ23A650302580501X 23A650302580501 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
12/11/15 RO53TREZ23A650302580502X 23A650302580502 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO85TREZ23A650302580601X 23A650302580601 INVATAMANT - Invatamant primar - Finan?area nationala
17/10/14 RO04TREZ23A650302580602X 23A650302580602 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO20TREZ23A650302580603X 23A650302580603 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO36TREZ23A650302580701X 23A650302580701 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
19/02/15 RO52TREZ23A650302580702X 23A650302580702 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO68TREZ23A650302580703X 23A650302580703 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO84TREZ23A650302580801X 23A650302580801 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
19/02/15 RO03TREZ23A650302580802X 23A650302580802 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO19TREZ23A650302580803X 23A650302580803 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO35TREZ23A650302580901X 23A650302580901 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
19/02/15 RO51TREZ23A650302580902X 23A650302580902 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO67TREZ23A650302580903X 23A650302580903 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO83TREZ23A650302581001X 23A650302581001 INVATAMANT - Invatamant primar - Finan?area nationala
19/02/15 RO02TREZ23A650302581002X 23A650302581002 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO34TREZ23A650302581101X 23A650302581101 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO50TREZ23A650302581102X 23A650302581102 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila

Pagina 52 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
29/10/15 RO66TREZ23A650302581103X 23A650302581103 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO82TREZ23A650302581201X 23A650302581201 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO98TREZ23A650302581202X 23A650302581202 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO17TREZ23A650302581203X 23A650302581203 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO33TREZ23A650302581301X 23A650302581301 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
12/11/15 RO49TREZ23A650302581302X 23A650302581302 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO65TREZ23A650302581303X 23A650302581303 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO81TREZ23A650302581401X 23A650302581401 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO97TREZ23A650302581402X 23A650302581402 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO16TREZ23A650302581403X 23A650302581403 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO32TREZ23A650302581501X 23A650302581501 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
20/07/15 RO48TREZ23A650302581502X 23A650302581502 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
20/07/15 RO64TREZ23A650302581503X 23A650302581503 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
02/06/16 RO80TREZ23A650302581601X 23A650302581601 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
02/06/16 RO96TREZ23A650302581602X 23A650302581602 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO15TREZ23A650302581603X 23A650302581603 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO31TREZ23A650302581701X 23A650302581701 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/10/15 RO47TREZ23A650302581702X 23A650302581702 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO63TREZ23A650302581703X 23A650302581703 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO14TREZ23A650302581900X 23A650302581900 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat necesare sustinerii
derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei
30/08/17 RO30TREZ23A650302581901X 23A650302581901 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari
institutii publice
30/08/17 RO46TREZ23A650302581902X 23A650302581902 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO62TREZ23A650302582000X 23A650302582000 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
06/08/15 RO13TREZ23A650302582100X 23A650302582100 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO77TREZ23A650302582201X 23A650302582201 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO93TREZ23A650302582202X 23A650302582202 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO12TREZ23A650302582300X 23A650302582300 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO60TREZ23A650302582400X 23A650302582400 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO58TREZ23A650302582800X 23A650302582800 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri din bugetul de stat catre AFIR pentru
sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO74TREZ23A650302582801X 23A650302582801 INVATAMANT - Invatamant primar - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO90TREZ23A650302582802X 23A650302582802 INVATAMANT - Invatamant primar - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO09TREZ23A650302582900X 23A650302582900 INVATAMANT - Invatamant primar - Cofinantarea publica asigurata de la bugetul de
stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO73TREZ23A650302583001X 23A650302583001 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
15/12/16 RO89TREZ23A650302583002X 23A650302583002 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO24TREZ23A650302583101X 23A650302583101 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/05/17 RO40TREZ23A650302583102X 23A650302583102 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO56TREZ23A650302583103X 23A650302583103 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO72TREZ23A650302583201X 23A650302583201 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/05/17 RO88TREZ23A650302583202X 23A650302583202 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO07TREZ23A650302583203X 23A650302583203 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO23TREZ23A650302583301X 23A650302583301 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea nationala
29/05/17 RO39TREZ23A650302583302X 23A650302583302 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO55TREZ23A650302583303X 23A650302583303 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO71TREZ23A650302583401X 23A650302583401 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
Pagina 53 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO87TREZ23A650302583402X 23A650302583402 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO06TREZ23A650302583500X 23A650302583500 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente corectiilor financiare suportate de
la bugetul de stat
12/09/18 RO54TREZ23A650302583600X 23A650302583600 INVATAMANT - Invatamant primar - Transferuri cu titlul de prefinantare din bugetul de
stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul pentru azil, migratie
si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul indisponibilitatii temporare
a fondurilor europene
01/01/14 RO70TREZ23A650302590100X 23A650302590100 INVATAMANT - Invatamant primar - Burse
01/01/14 RO21TREZ23A650302590200X 23A650302590200 INVATAMANT - Invatamant primar - Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile
naturale
01/01/14 RO69TREZ23A650302590300X 23A650302590300 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO20TREZ23A650302590400X 23A650302590400 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat
01/01/14 RO68TREZ23A650302590500X 23A650302590500 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea unor programe si proiecte interetnice
si combatere a intolerantei
01/01/14 RO19TREZ23A650302590600X 23A650302590600 INVATAMANT - Invatamant primar - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO67TREZ23A650302590700X 23A650302590700 INVATAMANT - Invatamant primar - Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO18TREZ23A650302590800X 23A650302590800 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe pentru tineret
01/01/14 RO66TREZ23A650302590900X 23A650302590900 INVATAMANT - Invatamant primar - Despagubiri acordate producatorilor agricoli in
caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO17TREZ23A650302591000X 23A650302591000 INVATAMANT - Invatamant primar - Fond la dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO65TREZ23A650302591100X 23A650302591100 INVATAMANT - Invatamant primar - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO16TREZ23A650302591200X 23A650302591200 INVATAMANT - Invatamant primar - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO64TREZ23A650302591300X 23A650302591300 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO15TREZ23A650302591400X 23A650302591400 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributia statului la salarizarea personalului de
cult
01/01/14 RO63TREZ23A650302591500X 23A650302591500 INVATAMANT - Invatamant primar - Contributii la salarizarea personalului neclerical
01/01/14 RO14TREZ23A650302591600X 23A650302591600 INVATAMANT - Invatamant primar - Poiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
01/01/14 RO62TREZ23A650302591700X 23A650302591700 INVATAMANT - Invatamant primar - Despagubiri civile
01/01/14 RO13TREZ23A650302591800X 23A650302591800 INVATAMANT - Invatamant primar - Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO61TREZ23A650302591900X 23A650302591900 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO12TREZ23A650302592000X 23A650302592000 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO60TREZ23A650302592100X 23A650302592100 INVATAMANT - Invatamant primar - Comenzi de stat pentru carti si publicatii
01/01/14 RO11TREZ23A650302592200X 23A650302592200 INVATAMANT - Invatamant primar - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
01/01/14 RO59TREZ23A650302592300X 23A650302592300 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO10TREZ23A650302592400X 23A650302592400 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO58TREZ23A650302592500X 23A650302592500 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente platii creantelor salariale
01/01/14 RO09TREZ23A650302592600X 23A650302592600 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume acordate membrilor academiilor
01/01/14 RO57TREZ23A650302592700X 23A650302592700 INVATAMANT - Invatamant primar - Renta viagera agricola
01/01/14 RO08TREZ23A650302592800X 23A650302592800 INVATAMANT - Invatamant primar - Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
01/01/14 RO07TREZ23A650302593000X 23A650302593000 INVATAMANT - Invatamant primar - Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
01/01/14 RO55TREZ23A650302593100X 23A650302593100 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
01/01/14 RO06TREZ23A650302593200X 23A650302593200 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
01/01/14 RO54TREZ23A650302593300X 23A650302593300 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO05TREZ23A650302593400X 23A650302593400 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor
cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea
companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO53TREZ23A650302593500X 23A650302593500 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume alocate pentru sprijinirea construirii de
locuinte
16/01/14 RO04TREZ23A650302593600X 23A650302593600 INVATAMANT - Invatamant primar - Despagubiri pentru eliberarea benzilor de
frecvente radio
19/10/15 RO52TREZ23A650302593700X 23A650302593700 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor si

Pagina 54 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
sumelor confiscate
17/06/16 RO03TREZ23A650302593800X 23A650302593800 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile
electorale
01/08/16 RO51TREZ23A650302593900X 23A650302593900 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursarea sumelor aferente cererilor de
indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO02TREZ23A650302594000X 23A650302594000 INVATAMANT - Invatamant primar - Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate
03/01/19 RO50TREZ23A650302594100X 23A650302594100 INVATAMANT - Invatamant primar - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO61TREZ23A650302650100X 23A650302650100 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
09/06/15 RO12TREZ23A650302650200X 23A650302650200 INVATAMANT - Invatamant primar - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO68TREZ23A650302710101X 23A650302710101 INVATAMANT - Invatamant primar - Constructii
01/01/14 RO84TREZ23A650302710102X 23A650302710102 INVATAMANT - Invatamant primar - Masini, echipamente si mijloace de transport
01/01/14 RO03TREZ23A650302710103X 23A650302710103 INVATAMANT - Invatamant primar - Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
16/01/14 RO19TREZ23A650302710104X 23A650302710104 INVATAMANT - Invatamant primar - Microbuze scolare
01/01/14 RO47TREZ23A650302710130X 23A650302710130 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte active fixe
01/01/14 RO19TREZ23A650302710201X 23A650302710201 INVATAMANT - Invatamant primar - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO51TREZ23A650302710300X 23A650302710300 INVATAMANT - Invatamant primar - Reparatii capitale aferente activelor fixe
01/01/14 RO18TREZ23A650302720101X 23A650302720101 INVATAMANT - Invatamant primar - Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
01/01/14 RO87TREZ23A650302800100X 23A650302800100 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate
prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO38TREZ23A650302800200X 23A650302800200 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
01/01/14 RO86TREZ23A650302800300X 23A650302800300 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri proprii
01/01/14 RO37TREZ23A650302800400X 23A650302800400 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO85TREZ23A650302800500X 23A650302800500 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi acordate pentru construirea,
cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/14 RO36TREZ23A650302800600X 23A650302800600 INVATAMANT - Invatamant primar - Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii
materiale
01/01/14 RO84TREZ23A650302800700X 23A650302800700 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi acordate pentru protejarea
monumentelor istorice
01/01/14 RO35TREZ23A650302800800X 23A650302800800 INVATAMANT - Invatamant primar - Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casa
01/01/14 RO83TREZ23A650302800900X 23A650302800900 INVATAMANT - Invatamant primar - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii de credit
01/01/14 RO24TREZ23A650302803000X 23A650302803000 INVATAMANT - Invatamant primar - Alte imprumuturi
01/01/14 RO53TREZ23A650302810101X 23A650302810101 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/14 RO69TREZ23A650302810102X 23A650302810102 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursari de credite externe din fondul de
garantare
01/01/14 RO20TREZ23A650302810105X 23A650302810105 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursari de credite aferente datoriei publice
externe locale
01/01/14 RO36TREZ23A650302810106X 23A650302810106 INVATAMANT - Invatamant primar - Diferente de curs aferente datoriei publice
externe
01/01/14 RO52TREZ23A650302810107X 23A650302810107 INVATAMANT - Invatamant primar - Restituiri de capital din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/14 RO04TREZ23A650302810201X 23A650302810201 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursari de credite interne garantate
01/01/14 RO20TREZ23A650302810202X 23A650302810202 INVATAMANT - Invatamant primar - Diferente de curs aferente datoriei publice interne
01/01/14 RO68TREZ23A650302810205X 23A650302810205 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursari de credite aferente datoriei publice
interne locale
01/01/14 RO36TREZ23A650302810300X 23A650302810300 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO84TREZ23A650302810400X 23A650302810400 INVATAMANT - Invatamant primar - Rambursarea imprumuturilor contractate pentru
Finantarea proiectelor cu finantare UE
03/02/17 RO79TREZ23A650302850103X 23A650302850103 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii
publice
03/02/17 RO95TREZ23A650302850104X 23A650302850104 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice
03/02/17 RO14TREZ23A650302850105X 23A650302850105 INVATAMANT - Invatamant primar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile
01/01/14 RO05TREZ23A650401100101X 23A650401100101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Salarii de baza
01/01/14 RO21TREZ23A650401100102X 23A650401100102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Salarii de merit
01/01/14 RO37TREZ23A650401100103X 23A650401100103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatie de conducere

Pagina 55 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO53TREZ23A650401100104X 23A650401100104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Spor de vechime
01/01/14 RO69TREZ23A650401100105X 23A650401100105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO85TREZ23A650401100106X 23A650401100106 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte sporuri
01/01/14 RO04TREZ23A650401100107X 23A650401100107 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Ore suplimentare
01/01/14 RO20TREZ23A650401100108X 23A650401100108 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond de premii
01/01/14 RO36TREZ23A650401100109X 23A650401100109 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO52TREZ23A650401100110X 23A650401100110 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/14 RO68TREZ23A650401100111X 23A650401100111 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO84TREZ23A650401100112X 23A650401100112 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii
01/01/14 RO03TREZ23A650401100113X 23A650401100113 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Drepturi de delegare
01/01/14 RO19TREZ23A650401100114X 23A650401100114 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO35TREZ23A650401100115X 23A650401100115 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alocatii pentru transportul la si de la
locul de munca
01/01/14 RO51TREZ23A650401100116X 23A650401100116 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO67TREZ23A650401100117X 23A650401100117 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatii de hrana
22/04/20 RO65TREZ23A650401100129X 23A650401100129 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Stimulentul de risc
01/01/14 RO81TREZ23A650401100130X 23A650401100130 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO53TREZ23A650401100201X 23A650401100201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Tichete de masa
01/01/14 RO69TREZ23A650401100202X 23A650401100202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Norme de hrana
01/01/14 RO85TREZ23A650401100203X 23A650401100203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO04TREZ23A650401100204X 23A650401100204 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Locuinta de serviciu folosita de salariat
si familia sa
01/01/14 RO20TREZ23A650401100205X 23A650401100205 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transportul la si de la locul de munca
01/01/14 RO36TREZ23A650401100206X 23A650401100206 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Tichete de vacanta
01/01/14 RO32TREZ23A650401100230X 23A650401100230 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO04TREZ23A650401100301X 23A650401100301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/14 RO20TREZ23A650401100302X 23A650401100302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO36TREZ23A650401100303X 23A650401100303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii de asigurari sociale de
sanatate
01/01/14 RO52TREZ23A650401100304X 23A650401100304 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale
01/01/14 RO68TREZ23A650401100305X 23A650401100305 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prime de asigurare viata platite de
angajator pentru angajati
01/01/14 RO84TREZ23A650401100306X 23A650401100306 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii pentru concedii si
indemnizatii
03/01/18 RO03TREZ23A650401100307X 23A650401100307 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia asiguratorie pentru munca
13/02/18 RO19TREZ23A650401100308X 23A650401100308 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii platite de angajator in
numele angajatului
01/01/14 RO87TREZ23A650401200101X 23A650401200101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou
01/01/14 RO06TREZ23A650401200102X 23A650401200102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO22TREZ23A650401200103X 23A650401200103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO38TREZ23A650401200104X 23A650401200104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO54TREZ23A650401200105X 23A650401200105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO70TREZ23A650401200106X 23A650401200106 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Piese de schimb
01/01/14 RO86TREZ23A650401200107X 23A650401200107 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transport
01/01/14 RO05TREZ23A650401200108X 23A650401200108 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet
01/01/14 RO21TREZ23A650401200109X 23A650401200109 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
01/01/14 RO66TREZ23A650401200130X 23A650401200130 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si servicii pentru intretinere
si functionare
01/01/14 RO22TREZ23A650401200200X 23A650401200200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reparatii curente
01/01/14 RO86TREZ23A650401200301X 23A650401200301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO05TREZ23A650401200302X 23A650401200302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Hrana pentru animale
01/01/14 RO37TREZ23A650401200401X 23A650401200401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Medicamente
01/01/14 RO53TREZ23A650401200402X 23A650401200402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Materiale sanitare
01/01/14 RO69TREZ23A650401200403X 23A650401200403 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reactivi

Pagina 56 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO85TREZ23A650401200404X 23A650401200404 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dezinfectanti
01/01/14 RO85TREZ23A650401200501X 23A650401200501 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Uniforme si echipament
01/01/14 RO20TREZ23A650401200503X 23A650401200503 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO64TREZ23A650401200530X 23A650401200530 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO36TREZ23A650401200601X 23A650401200601 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/14 RO52TREZ23A650401200602X 23A650401200602 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO68TREZ23A650401200700X 23A650401200700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Mentenanta tehnica si echipamente
destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
01/01/14 RO67TREZ23A650401200900X 23A650401200900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Materiale de laborator
01/01/14 RO18TREZ23A650401201000X 23A650401201000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO66TREZ23A650401201100X 23A650401201100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Carti, publicatii si materiale
documentare
01/01/14 RO17TREZ23A650401201200X 23A650401201200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO65TREZ23A650401201300X 23A650401201300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Pregatire profesionala
01/01/14 RO16TREZ23A650401201400X 23A650401201400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Protectia muncii
01/01/14 RO64TREZ23A650401201500X 23A650401201500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Munitie, furnituri si armament de natura
activelor fixe pentru armata
01/01/14 RO15TREZ23A650401201600X 23A650401201600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Studii si cercetari
01/01/14 RO14TREZ23A650401201800X 23A650401201800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati pentru finantarea patrimoniului
genetic al animalelor
01/01/14 RO62TREZ23A650401201900X 23A650401201900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii ale administratiei publice
locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii
sau contracte de asociere
01/01/14 RO13TREZ23A650401202000X 23A650401202000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reabilitare infrastructura program
inundatii pentru autoritati publice locale
01/01/14 RO61TREZ23A650401202100X 23A650401202100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Meteorologie
01/01/14 RO12TREZ23A650401202200X 23A650401202200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea actiunilor din domeniul
apelor
01/01/14 RO60TREZ23A650401202300X 23A650401202300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prevenirea si combaterea inundatiilor
si ingheturilor
01/01/14 RO27TREZ23A650401202401X 23A650401202401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO43TREZ23A650401202402X 23A650401202402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/14 RO59TREZ23A650401202403X 23A650401202403 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO75TREZ23A650401202404X 23A650401202404 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO59TREZ23A650401202500X 23A650401202500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO58TREZ23A650401202700X 23A650401202700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Tichete cadou
01/01/14 RO09TREZ23A650401202800X 23A650401202800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO24TREZ23A650401203001X 23A650401203001 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reclama si publicitate
01/01/14 RO40TREZ23A650401203002X 23A650401203002 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO56TREZ23A650401203003X 23A650401203003 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO72TREZ23A650401203004X 23A650401203004 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Chirii
01/01/14 RO07TREZ23A650401203006X 23A650401203006 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/14 RO23TREZ23A650401203007X 23A650401203007 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/14 RO39TREZ23A650401203008X 23A650401203008 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO55TREZ23A650401203009X 23A650401203009 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/14 RO03TREZ23A650401203030X 23A650401203030 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO56TREZ23A650401203100X 23A650401203100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea unor actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO07TREZ23A650401203200X 23A650401203200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea programelor nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO55TREZ23A650401203300X 23A650401203300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea asistentei medicale
desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO06TREZ23A650401203400X 23A650401203400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO54TREZ23A650401203500X 23A650401203500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice locale

Pagina 57 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO05TREZ23A650401203600X 23A650401203600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea cabinetelor de medicina
legala din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO53TREZ23A650401203700X 23A650401203700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea stimulentului de risc pentru
personalul din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO72TREZ23A650401300101X 23A650401300101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente datoriei publice
interne directe
01/01/14 RO88TREZ23A650401300102X 23A650401300102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente creditelor interne
garantate
01/01/14 RO07TREZ23A650401300103X 23A650401300103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO23TREZ23A650401300201X 23A650401300201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi, aferente datoriei publice
externe directe
01/01/14 RO39TREZ23A650401300202X 23A650401300202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO55TREZ23A650401300203X 23A650401300203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO71TREZ23A650401300204X 23A650401300204 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO87TREZ23A650401300205X 23A650401300205 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale
01/01/14 RO71TREZ23A650401300301X 23A650401300301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente imprumuturilor din
fondul de tezaur
01/01/14 RO87TREZ23A650401300302X 23A650401300302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO06TREZ23A650401300303X 23A650401300303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente imprumuturilor
temporare din trezoreria statului
01/01/14 RO22TREZ23A650401300304X 23A650401300304 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi la depozite si disponibilitati
pastrate in contul trezoreriei statului
01/01/14 RO38TREZ23A650401300305X 23A650401300305 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO54TREZ23A650401300306X 23A650401300306 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi din tranzactii cu derivate
financiare
31/07/15 RO70TREZ23A650401300307X 23A650401300307 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Suma neta negativa aferenta diferentei
de dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat de MFP
la BNR
01/01/14 RO06TREZ23A650401300400X 23A650401300400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO41TREZ23A650401400100X 23A650401400100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pe produse
01/01/14 RO89TREZ23A650401400200X 23A650401400200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pe activitati
01/01/14 RO40TREZ23A650401400300X 23A650401400300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/14 RO88TREZ23A650401400400X 23A650401400400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/14 RO39TREZ23A650401400500X 23A650401400500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pentru transportul de calatori
cu metroul
01/01/14 RO87TREZ23A650401400600X 23A650401400600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO38TREZ23A650401400700X 23A650401400700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO86TREZ23A650401400800X 23A650401400800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pentru dobanzi la credite
bancare
01/01/14 RO37TREZ23A650401400900X 23A650401400900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/14 RO85TREZ23A650401401000X 23A650401401000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fonduri nerambursabile pentru crearea
de noi locuri de munca
01/01/14 RO36TREZ23A650401401100X 23A650401401100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/14 RO84TREZ23A650401401200X 23A650401401200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pentru completarea primelor
de asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO35TREZ23A650401401300X 23A650401401300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sustinerea exportului, a mediului de
afaceri si a tranzactiilor internationale
01/01/14 RO83TREZ23A650401401400X 23A650401401400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO34TREZ23A650401401500X 23A650401401500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO82TREZ23A650401401600X 23A650401401600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe de conservare sau de
inchidere a minelor
01/01/14 RO33TREZ23A650401401700X 23A650401401700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe de protectie sociala si
integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO81TREZ23A650401401800X 23A650401401800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO32TREZ23A650401401900X 23A650401401900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati pentru stimularea crearii de locuri
de munca
01/01/14 RO80TREZ23A650401402000X 23A650401402000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subventii pentru compensarea
cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO75TREZ23A650401403000X 23A650401403000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte Subventii
01/01/14 RO89TREZ23A650401510101X 23A650401510101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre institutii publice
01/01/14 RO08TREZ23A650401510102X 23A650401510102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea de baza a invatamantului
superior
Pagina 58 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO24TREZ23A650401510103X 23A650401510103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO40TREZ23A650401510104X 23A650401510104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
01/01/14 RO56TREZ23A650401510105X 23A650401510105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea aeroporturilor de interes
local
01/01/14 RO72TREZ23A650401510106X 23A650401510106 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO88TREZ23A650401510107X 23A650401510107 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO07TREZ23A650401510108X 23A650401510108 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO23TREZ23A650401510109X 23A650401510109 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO39TREZ23A650401510110X 23A650401510110 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest
preventiv
01/01/14 RO55TREZ23A650401510111X 23A650401510111 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO71TREZ23A650401510112X 23A650401510112 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia persoanelor asigurate
pentru finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO87TREZ23A650401510113X 23A650401510113 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru lucrarile de
cadastru imobiliar
01/01/14 RO06TREZ23A650401510114X 23A650401510114 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele consiliilor
judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO22TREZ23A650401510115X 23A650401510115 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO38TREZ23A650401510116X 23A650401510116 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul asigurarilor
sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO54TREZ23A650401510117X 23A650401510117 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO70TREZ23A650401510118X 23A650401510118 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO86TREZ23A650401510119X 23A650401510119 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO05TREZ23A650401510120X 23A650401510120 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO21TREZ23A650401510121X 23A650401510121 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de
accident de munca sau boala profesionala
01/01/14 RO37TREZ23A650401510122X 23A650401510122 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cota-parte din
tarifele de utilizare a spectrului
01/01/14 RO53TREZ23A650401510123X 23A650401510123 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Varsaminte efectuate catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/14 RO69TREZ23A650401510124X 23A650401510124 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-
teritoriale in situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO85TREZ23A650401510125X 23A650401510125 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO04TREZ23A650401510126X 23A650401510126 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri privind contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
01/01/14 RO20TREZ23A650401510127X 23A650401510127 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre bugetele locale din
venituri din privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO36TREZ23A650401510128X 23A650401510128 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO68TREZ23A650401510130X 23A650401510130 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri privind contributia de
sanatate pentru pensionari
01/01/14 RO84TREZ23A650401510131X 23A650401510131 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO03TREZ23A650401510132X 23A650401510132 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reabilitarea termica a cladirilor de
locuit
01/01/14 RO35TREZ23A650401510134X 23A650401510134 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru compensarea
cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO51TREZ23A650401510135X 23A650401510135 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO67TREZ23A650401510136X 23A650401510136 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/14 RO83TREZ23A650401510137X 23A650401510137 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/14 RO02TREZ23A650401510138X 23A650401510138 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

Pagina 59 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO18TREZ23A650401510139X 23A650401510139 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO34TREZ23A650401510140X 23A650401510140 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru acordarea trusoului
pentru nou-nascuti
01/01/14 RO50TREZ23A650401510141X 23A650401510141 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO66TREZ23A650401510142X 23A650401510142 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia varsata la bugetul de stat,
pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/14 RO82TREZ23A650401510143X 23A650401510143 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO98TREZ23A650401510144X 23A650401510144 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO17TREZ23A650401510145X 23A650401510145 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea sanatatii
01/01/14 RO33TREZ23A650401510146X 23A650401510146 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
01/01/14 RO49TREZ23A650401510147X 23A650401510147 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/14 RO65TREZ23A650401510148X 23A650401510148 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO81TREZ23A650401510149X 23A650401510149 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO97TREZ23A650401510150X 23A650401510150 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre bugetele locale
pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/14 RO16TREZ23A650401510151X 23A650401510151 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei
privative de libertate
01/01/14 RO32TREZ23A650401510152X 23A650401510152 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de
cazare
01/01/14 RO48TREZ23A650401510153X 23A650401510153 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
01/01/14 RO64TREZ23A650401510154X 23A650401510154 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO80TREZ23A650401510155X 23A650401510155 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Intretinerea infrastructurii feroviare
publice
16/01/14 RO96TREZ23A650401510156X 23A650401510156 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea planului sectorial de
cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO15TREZ23A650401510157X 23A650401510157 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO31TREZ23A650401510158X 23A650401510158 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO47TREZ23A650401510159X 23A650401510159 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
05/11/15 RO14TREZ23A650401510163X 23A650401510163 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale
caminelor si cantinelor studentesti
12/11/15 RO30TREZ23A650401510164X 23A650401510164 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul judetului catre
bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO46TREZ23A650401510165X 23A650401510165 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri privind contributii
individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe
perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO94TREZ23A650401510168X 23A650401510168 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si
neutralizare a deseurilor de origine animala
06/10/17 RO13TREZ23A650401510169X 23A650401510169 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea
deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO45TREZ23A650401510171X 23A650401510171 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat pentru
Fondul pentru mediu
27/09/19 RO61TREZ23A650401510172X 23A650401510172 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
20/03/20 RO77TREZ23A650401510173X 23A650401510173 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09/04/20 RO93TREZ23A650401510174X 23A650401510174 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre structuri sportive
publice pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate
sportiva
Pagina 60 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
22/04/20 RO12TREZ23A650401510175X 23A650401510175 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO40TREZ23A650401510201X 23A650401510201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea strazilor care se vor
amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO56TREZ23A650401510202X 23A650401510202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea investitiilor finantate partial
din imprumuturi externe
01/01/14 RO72TREZ23A650401510203X 23A650401510203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
01/01/14 RO88TREZ23A650401510204X 23A650401510204 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programul pentru constructii de
locuinte si sali de sport
01/01/14 RO07TREZ23A650401510205X 23A650401510205 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO23TREZ23A650401510206X 23A650401510206 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/14 RO39TREZ23A650401510207X 23A650401510207 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea studiilor de fezabilitate
aferente proiectelor SAPARD
01/01/14 RO55TREZ23A650401510208X 23A650401510208 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/14 RO71TREZ23A650401510209X 23A650401510209 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea actiunilor privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO87TREZ23A650401510210X 23A650401510210 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati in contul creditelor garantate
si/sau subimprumutate
01/01/14 RO06TREZ23A650401510211X 23A650401510211 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru reparatii capitale la
spitale
01/01/14 RO22TREZ23A650401510212X 23A650401510212 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/14 RO38TREZ23A650401510213X 23A650401510213 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO54TREZ23A650401510214X 23A650401510214 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/14 RO70TREZ23A650401510215X 23A650401510215 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO86TREZ23A650401510216X 23A650401510216 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO05TREZ23A650401510217X 23A650401510217 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO21TREZ23A650401510218X 23A650401510218 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
01/01/14 RO53TREZ23A650401510220X 23A650401510220 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subprogramul privind alimentarea cu
apa a satelor
01/01/14 RO69TREZ23A650401510221X 23A650401510221 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO85TREZ23A650401510222X 23A650401510222 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO04TREZ23A650401510223X 23A650401510223 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO20TREZ23A650401510224X 23A650401510224 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO36TREZ23A650401510225X 23A650401510225 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO52TREZ23A650401510226X 23A650401510226 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
01/01/14 RO68TREZ23A650401510227X 23A650401510227 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO84TREZ23A650401510228X 23A650401510228 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO03TREZ23A650401510229X 23A650401510229 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/14 RO19TREZ23A650401510230X 23A650401510230 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fondul de risc Programul Mihail
Kogalniceanu
01/01/14 RO35TREZ23A650401510231X 23A650401510231 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO51TREZ23A650401510232X 23A650401510232 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
sociala si unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO67TREZ23A650401510233X 23A650401510233 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO83TREZ23A650401510234X 23A650401510234 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru finantarea
proiectului de investitii la metrou
16/01/14 RO02TREZ23A650401510235X 23A650401510235 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subprogramul Modernizarea satului
romanesc
16/01/14 RO18TREZ23A650401510236X 23A650401510236 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subprogramul Regenerarea urbana a
municipiilor si oraselor

Pagina 61 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
16/01/14 RO34TREZ23A650401510237X 23A650401510237 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Subprogramul Infrastructura la nivel
judetean
21/01/14 RO50TREZ23A650401510238X 23A650401510238 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programul National de Dezvoltare
Locala
21/07/15 RO49TREZ23A650401510244X 23A650401510244 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru
finantarea investitiilor
28/03/18 RO16TREZ23A650401510248X 23A650401510248 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat pentru
realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele
asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
13/08/19 RO64TREZ23A650401510251X 23A650401510251 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat pentru
Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
27/09/19 RO80TREZ23A650401510252X 23A650401510252 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol
01/01/14 RO83TREZ23A650401550101X 23A650401550101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO02TREZ23A650401550102X 23A650401550102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO18TREZ23A650401550103X 23A650401550103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO34TREZ23A650401550104X 23A650401550104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fondul de garantare a imprumuturilor
acordate intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO50TREZ23A650401550105X 23A650401550105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programul de realizare a sistemului
national antigrindina
01/01/14 RO66TREZ23A650401550106X 23A650401550106 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/14 RO82TREZ23A650401550107X 23A650401550107 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe comunitare
01/01/14 RO98TREZ23A650401550108X 23A650401550108 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe PHARE si alte programe cu
finantare nerambursabila
01/01/14 RO17TREZ23A650401550109X 23A650401550109 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe ISPA
01/01/14 RO33TREZ23A650401550110X 23A650401550110 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe SAPARD
01/01/14 RO65TREZ23A650401550112X 23A650401550112 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat
01/01/14 RO81TREZ23A650401550113X 23A650401550113 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO97TREZ23A650401550114X 23A650401550114 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO16TREZ23A650401550115X 23A650401550115 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO32TREZ23A650401550116X 23A650401550116 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi
si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO48TREZ23A650401550117X 23A650401550117 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru programe si proiecte
de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO64TREZ23A650401550118X 23A650401550118 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO80TREZ23A650401550119X 23A650401550119 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Varsaminte la fondul de risc pentru
garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in
procesul de privatizare)
01/01/14 RO96TREZ23A650401550120X 23A650401550120 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru
institutiile implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO95TREZ23A650401550126X 23A650401550126 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijin financiar pentru pentru
construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO30TREZ23A650401550128X 23A650401550128 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO46TREZ23A650401550129X 23A650401550129 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/14 RO44TREZ23A650401550141X 23A650401550141 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
beneficiul statelor partenere
01/01/14 RO60TREZ23A650401550142X 23A650401550142 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul local catre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO27TREZ23A650401550146X 23A650401550146 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre intreprinderi in cadrul
schemelor de ajutor de stat
01/01/14 RO43TREZ23A650401550147X 23A650401550147 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plata valorii de executare a garantiei in
contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO59TREZ23A650401550148X 23A650401550148 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/14 RO75TREZ23A650401550149X 23A650401550149 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru Finantarea cercetarii
in domeniul economic
01/01/14 RO91TREZ23A650401550150X 23A650401550150 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume rezultate din executarea
garantiilor acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO10TREZ23A650401550151X 23A650401550151 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri interne catre bugetele
locale
01/01/14 RO26TREZ23A650401550152X 23A650401550152 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri interne catre operatorii
economici
01/01/14 RO42TREZ23A650401550153X 23A650401550153 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru Finantarea lucrarilor

Pagina 62 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
de paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO58TREZ23A650401550154X 23A650401550154 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO74TREZ23A650401550155X 23A650401550155 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru finantarea lucrarilor
de impadurire
18/02/14 RO90TREZ23A650401550156X 23A650401550156 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Investitii ale regiilor autonome
aeroportuare, de interes local
05/01/15 RO57TREZ23A650401550160X 23A650401550160 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri in cadrul schemelor de
ajutor de stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
combustibil
19/02/15 RO73TREZ23A650401550161X 23A650401550161 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond de premiere pentru Loteria
bonurilor fiscale
17/11/16 RO56TREZ23A650401550166X 23A650401550166 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri pentru finan?area
obiectivelor din programul de pregatire a teritoriului
09/04/20 RO55TREZ23A650401550172X 23A650401550172 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri catre structuri sportive
private precum si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare
a contractului de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO34TREZ23A650401550201X 23A650401550201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/14 RO50TREZ23A650401550202X 23A650401550202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO66TREZ23A650401550203X 23A650401550203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
strainatate
01/01/14 RO82TREZ23A650401550204X 23A650401550204 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO98TREZ23A650401550205X 23A650401550205 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia Romaniei la Fondul
European pentru Dezvoltare
03/04/15 RO17TREZ23A650401550206X 23A650401550206 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cofinantare la Programul NATO de
Investitii in Securitate
01/01/14 RO82TREZ23A650401550301X 23A650401550301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO17TREZ23A650401550303X 23A650401550303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO33TREZ23A650401550304X 23A650401550304 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO49TREZ23A650401550305X 23A650401550305 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii pentru corectia/rabatul
acordat Marii Britanii
01/01/14 RO65TREZ23A650401550306X 23A650401550306 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO81TREZ23A650401550307X 23A650401550307 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii suplimentare si neprevazute
01/01/14 RO32TREZ23A650401550310X 23A650401550310 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii pentru reducerile in
favoarea Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO33TREZ23A650401550401X 23A650401550401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO49TREZ23A650401550402X 23A650401550402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia Romaniei la Fondul de
Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO65TREZ23A650401550403X 23A650401550403 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plata contributiei anuale de membru la
intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO33TREZ23A650401560101X 23A650401560101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO49TREZ23A650401560102X 23A650401560102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO65TREZ23A650401560103X 23A650401560103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO81TREZ23A650401560104X 23A650401560104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO97TREZ23A650401560105X 23A650401560105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
28/12/15 RO16TREZ23A650401560106X 23A650401560106 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO81TREZ23A650401560201X 23A650401560201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO97TREZ23A650401560202X 23A650401560202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO16TREZ23A650401560203X 23A650401560203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO32TREZ23A650401560204X 23A650401560204 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO32TREZ23A650401560301X 23A650401560301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO48TREZ23A650401560302X 23A650401560302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO64TREZ23A650401560303X 23A650401560303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO80TREZ23A650401560304X 23A650401560304 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO96TREZ23A650401560305X 23A650401560305 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta

Pagina 63 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
28/12/15 RO15TREZ23A650401560306X 23A650401560306 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO80TREZ23A650401560401X 23A650401560401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO96TREZ23A650401560402X 23A650401560402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO15TREZ23A650401560403X 23A650401560403 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO31TREZ23A650401560501X 23A650401560501 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO47TREZ23A650401560502X 23A650401560502 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO63TREZ23A650401560503X 23A650401560503 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO79TREZ23A650401560601X 23A650401560601 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO95TREZ23A650401560602X 23A650401560602 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO14TREZ23A650401560603X 23A650401560603 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO30TREZ23A650401560701X 23A650401560701 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO46TREZ23A650401560702X 23A650401560702 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO62TREZ23A650401560703X 23A650401560703 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO78TREZ23A650401560801X 23A650401560801 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO94TREZ23A650401560802X 23A650401560802 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO13TREZ23A650401560803X 23A650401560803 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO29TREZ23A650401560901X 23A650401560901 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO45TREZ23A650401560902X 23A650401560902 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO61TREZ23A650401560903X 23A650401560903 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO77TREZ23A650401561001X 23A650401561001 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO93TREZ23A650401561002X 23A650401561002 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO12TREZ23A650401561003X 23A650401561003 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO28TREZ23A650401561101X 23A650401561101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO44TREZ23A650401561102X 23A650401561102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO60TREZ23A650401561103X 23A650401561103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO76TREZ23A650401561201X 23A650401561201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO92TREZ23A650401561202X 23A650401561202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO11TREZ23A650401561203X 23A650401561203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO27TREZ23A650401561301X 23A650401561301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO43TREZ23A650401561302X 23A650401561302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO59TREZ23A650401561303X 23A650401561303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO75TREZ23A650401561401X 23A650401561401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO91TREZ23A650401561402X 23A650401561402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO10TREZ23A650401561403X 23A650401561403 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO26TREZ23A650401561501X 23A650401561501 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO42TREZ23A650401561502X 23A650401561502 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO58TREZ23A650401561503X 23A650401561503 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO74TREZ23A650401561601X 23A650401561601 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO90TREZ23A650401561602X 23A650401561602 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO09TREZ23A650401561603X 23A650401561603 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO25TREZ23A650401561701X 23A650401561701 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO41TREZ23A650401561702X 23A650401561702 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO57TREZ23A650401561703X 23A650401561703 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO73TREZ23A650401561801X 23A650401561801 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO89TREZ23A650401561802X 23A650401561802 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO08TREZ23A650401561803X 23A650401561803 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO24TREZ23A650401561901X 23A650401561901 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO40TREZ23A650401561902X 23A650401561902 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO56TREZ23A650401561903X 23A650401561903 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile

Pagina 64 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO72TREZ23A650401562001X 23A650401562001 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO88TREZ23A650401562002X 23A650401562002 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO07TREZ23A650401562003X 23A650401562003 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO23TREZ23A650401562004X 23A650401562004 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top-up
01/01/14 RO07TREZ23A650401562100X 23A650401562100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de fonduri din bugetul de
stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
16/01/14 RO71TREZ23A650401562201X 23A650401562201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO87TREZ23A650401562202X 23A650401562202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
01/01/14 RO06TREZ23A650401562300X 23A650401562300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO54TREZ23A650401562400X 23A650401562400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO21TREZ23A650401562501X 23A650401562501 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO37TREZ23A650401562502X 23A650401562502 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO53TREZ23A650401562503X 23A650401562503 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO69TREZ23A650401562601X 23A650401562601 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO85TREZ23A650401562602X 23A650401562602 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO04TREZ23A650401562603X 23A650401562603 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO20TREZ23A650401562701X 23A650401562701 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO36TREZ23A650401562702X 23A650401562702 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO52TREZ23A650401562703X 23A650401562703 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO68TREZ23A650401562801X 23A650401562801 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
01/01/14 RO84TREZ23A650401562802X 23A650401562802 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO03TREZ23A650401562803X 23A650401562803 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO03TREZ23A650401562900X 23A650401562900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO51TREZ23A650401563000X 23A650401563000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat din
sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO18TREZ23A650401563101X 23A650401563101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO34TREZ23A650401563102X 23A650401563102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in
cadrul procedurii top up
16/01/14 RO97TREZ23A650401563500X 23A650401563500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii
publice
16/01/14 RO48TREZ23A650401563600X 23A650401563600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO96TREZ23A650401563700X 23A650401563700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat
institutii publice
16/01/14 RO47TREZ23A650401563800X 23A650401563800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
16/01/14 RO95TREZ23A650401563900X 23A650401563900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
03/09/14 RO78TREZ23A650401564002X 23A650401564002 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO94TREZ23A650401564100X 23A650401564100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente diferentei de dobanda
la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
04/05/16 RO45TREZ23A650401564200X 23A650401564200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO12TREZ23A650401564301X 23A650401564301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite
din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
04/05/16 RO28TREZ23A650401564302X 23A650401564302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte
Pagina 65 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
19/11/15 RO44TREZ23A650401564400X 23A650401564400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente platii catre Comisia
Europeana considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in
cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO92TREZ23A650401564500X 23A650401564500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare
transfrontaliera
10/01/18 RO43TREZ23A650401564600X 23A650401564600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de la bugetul de stat din
soldul FEC acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase
sarace
01/01/14 RO64TREZ23A650401570100X 23A650401570100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Asigurari sociale
01/01/14 RO31TREZ23A650401570201X 23A650401570201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO47TREZ23A650401570202X 23A650401570202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO63TREZ23A650401570203X 23A650401570203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Tichete de cresa si tichete sociale
pentru gradinita
01/01/14 RO79TREZ23A650401570204X 23A650401570204 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale
01/08/16 RO63TREZ23A650401570300X 23A650401570300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai
statului
15/04/20 RO62TREZ23A650401570500X 23A650401570500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatii acordate pentru alti
profesionisti precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de
munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO30TREZ23A650401580101X 23A650401580101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO46TREZ23A650401580102X 23A650401580102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO62TREZ23A650401580103X 23A650401580103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO78TREZ23A650401580201X 23A650401580201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO94TREZ23A650401580202X 23A650401580202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO13TREZ23A650401580203X 23A650401580203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO29TREZ23A650401580301X 23A650401580301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO45TREZ23A650401580302X 23A650401580302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO61TREZ23A650401580303X 23A650401580303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO77TREZ23A650401580401X 23A650401580401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
12/11/15 RO93TREZ23A650401580402X 23A650401580402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO28TREZ23A650401580501X 23A650401580501 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
12/11/15 RO44TREZ23A650401580502X 23A650401580502 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO76TREZ23A650401580601X 23A650401580601 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finan?area nationala
17/10/14 RO92TREZ23A650401580602X 23A650401580602 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO11TREZ23A650401580603X 23A650401580603 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO27TREZ23A650401580701X 23A650401580701 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
19/02/15 RO43TREZ23A650401580702X 23A650401580702 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO59TREZ23A650401580703X 23A650401580703 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO75TREZ23A650401580801X 23A650401580801 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
19/02/15 RO91TREZ23A650401580802X 23A650401580802 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO10TREZ23A650401580803X 23A650401580803 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO26TREZ23A650401580901X 23A650401580901 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
19/02/15 RO42TREZ23A650401580902X 23A650401580902 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO58TREZ23A650401580903X 23A650401580903 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO74TREZ23A650401581001X 23A650401581001 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finan?area nationala
19/02/15 RO90TREZ23A650401581002X 23A650401581002 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO25TREZ23A650401581101X 23A650401581101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO41TREZ23A650401581102X 23A650401581102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO57TREZ23A650401581103X 23A650401581103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO73TREZ23A650401581201X 23A650401581201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO89TREZ23A650401581202X 23A650401581202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO08TREZ23A650401581203X 23A650401581203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile

Pagina 66 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
12/11/15 RO24TREZ23A650401581301X 23A650401581301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
12/11/15 RO40TREZ23A650401581302X 23A650401581302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO56TREZ23A650401581303X 23A650401581303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO72TREZ23A650401581401X 23A650401581401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO88TREZ23A650401581402X 23A650401581402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO07TREZ23A650401581403X 23A650401581403 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO23TREZ23A650401581501X 23A650401581501 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
20/07/15 RO39TREZ23A650401581502X 23A650401581502 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
20/07/15 RO55TREZ23A650401581503X 23A650401581503 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
02/06/16 RO71TREZ23A650401581601X 23A650401581601 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
02/06/16 RO87TREZ23A650401581602X 23A650401581602 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO06TREZ23A650401581603X 23A650401581603 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO22TREZ23A650401581701X 23A650401581701 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/10/15 RO38TREZ23A650401581702X 23A650401581702 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO54TREZ23A650401581703X 23A650401581703 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO05TREZ23A650401581900X 23A650401581900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat
necesare sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului
pentru Interconectarea Europei
30/08/17 RO21TREZ23A650401581901X 23A650401581901 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
beneficiari institutii publice
30/08/17 RO37TREZ23A650401581902X 23A650401581902 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO53TREZ23A650401582000X 23A650401582000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente diferentei de dobanda
la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
06/08/15 RO04TREZ23A650401582100X 23A650401582100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri de fonduri din bugetul de
stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO68TREZ23A650401582201X 23A650401582201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO84TREZ23A650401582202X 23A650401582202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO03TREZ23A650401582300X 23A650401582300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO51TREZ23A650401582400X 23A650401582400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO49TREZ23A650401582800X 23A650401582800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri din bugetul de stat catre
AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO65TREZ23A650401582801X 23A650401582801 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO81TREZ23A650401582802X 23A650401582802 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO97TREZ23A650401582900X 23A650401582900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cofinantarea publica asigurata de la
bugetul de stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO64TREZ23A650401583001X 23A650401583001 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
15/12/16 RO80TREZ23A650401583002X 23A650401583002 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO15TREZ23A650401583101X 23A650401583101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/05/17 RO31TREZ23A650401583102X 23A650401583102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO47TREZ23A650401583103X 23A650401583103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO63TREZ23A650401583201X 23A650401583201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/05/17 RO79TREZ23A650401583202X 23A650401583202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO95TREZ23A650401583203X 23A650401583203 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO14TREZ23A650401583301X 23A650401583301 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea nationala
29/05/17 RO30TREZ23A650401583302X 23A650401583302 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO46TREZ23A650401583303X 23A650401583303 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO62TREZ23A650401583401X 23A650401583401 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cofinantare
publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO78TREZ23A650401583402X 23A650401583402 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri reprezentand cofinantare
publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO94TREZ23A650401583500X 23A650401583500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
Pagina 67 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
12/09/18 RO45TREZ23A650401583600X 23A650401583600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Transferuri cu titlul de prefinantare din
bugetul de stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul pentru
azil, migratie si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul
indisponibilitatii temporare a fondurilor europene
01/01/14 RO61TREZ23A650401590100X 23A650401590100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Burse
01/01/14 RO12TREZ23A650401590200X 23A650401590200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/14 RO60TREZ23A650401590300X 23A650401590300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO11TREZ23A650401590400X 23A650401590400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul
de stat
01/01/14 RO59TREZ23A650401590500X 23A650401590500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/14 RO10TREZ23A650401590600X 23A650401590600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO58TREZ23A650401590700X 23A650401590700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sprijinirea activitatii romanilor de
pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO09TREZ23A650401590800X 23A650401590800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe pentru tineret
01/01/14 RO57TREZ23A650401590900X 23A650401590900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Despagubiri acordate producatorilor
agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO08TREZ23A650401591000X 23A650401591000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fond la dispozitia primului-ministru
pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO56TREZ23A650401591100X 23A650401591100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO07TREZ23A650401591200X 23A650401591200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO55TREZ23A650401591300X 23A650401591300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO06TREZ23A650401591400X 23A650401591400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/14 RO54TREZ23A650401591500X 23A650401591500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/14 RO05TREZ23A650401591600X 23A650401591600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Poiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
01/01/14 RO53TREZ23A650401591700X 23A650401591700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Despagubiri civile
01/01/14 RO04TREZ23A650401591800X 23A650401591800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Despagubiri pentru animale sacrificate
in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO52TREZ23A650401591900X 23A650401591900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO03TREZ23A650401592000X 23A650401592000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume destinate finantarii programelor
sportive realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO51TREZ23A650401592100X 23A650401592100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Comenzi de stat pentru carti si
publicatii
01/01/14 RO02TREZ23A650401592200X 23A650401592200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Actiuni cu caracter stiintific si social-
cultural
01/01/14 RO50TREZ23A650401592300X 23A650401592300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO98TREZ23A650401592400X 23A650401592400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO49TREZ23A650401592500X 23A650401592500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente platii creantelor
salariale
01/01/14 RO97TREZ23A650401592600X 23A650401592600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume acordate membrilor academiilor
01/01/14 RO48TREZ23A650401592700X 23A650401592700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Renta viagera agricola
01/01/14 RO96TREZ23A650401592800X 23A650401592800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Finantarea Schitului romanesc
Prodromu de la Muntele Athos
01/01/14 RO95TREZ23A650401593000X 23A650401593000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Programe si proiecte privind
prevenirea si combaterea discriminarii
01/01/14 RO46TREZ23A650401593100X 23A650401593100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente fondurilor administrate
de Eximbank
01/01/14 RO94TREZ23A650401593200X 23A650401593200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursarea contravalorii unor servicii
de navigatie aeriana
01/01/14 RO45TREZ23A650401593300X 23A650401593300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO93TREZ23A650401593400X 23A650401593400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume alocate pentru intocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in
concesiunea companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO44TREZ23A650401593500X 23A650401593500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume alocate pentru sprijinirea
construirii de locuinte
16/01/14 RO92TREZ23A650401593600X 23A650401593600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Despagubiri pentru eliberarea benzilor
de frecvente radio
19/10/15 RO43TREZ23A650401593700X 23A650401593700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente restituirii contravalorii
bunurilor si sumelor confiscate
17/06/16 RO91TREZ23A650401593800X 23A650401593800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursarea cheltuielilor pentru
campaniile electorale

Pagina 68 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/08/16 RO42TREZ23A650401593900X 23A650401593900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursarea sumelor aferente
cererilor de indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO90TREZ23A650401594000X 23A650401594000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate
03/01/19 RO41TREZ23A650401594100X 23A650401594100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO52TREZ23A650401650100X 23A650401650100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
09/06/15 RO03TREZ23A650401650200X 23A650401650200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO59TREZ23A650401710101X 23A650401710101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Constructii
01/01/14 RO75TREZ23A650401710102X 23A650401710102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Masini, echipamente si mijloace de
transport
01/01/14 RO91TREZ23A650401710103X 23A650401710103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale
16/01/14 RO10TREZ23A650401710104X 23A650401710104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Microbuze scolare
01/01/14 RO38TREZ23A650401710130X 23A650401710130 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte active fixe
01/01/14 RO10TREZ23A650401710201X 23A650401710201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO42TREZ23A650401710300X 23A650401710300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Reparatii capitale aferente activelor
fixe
01/01/14 RO09TREZ23A650401720101X 23A650401720101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Participare la capitalul social al
societatilor comerciale
01/01/14 RO78TREZ23A650401800100X 23A650401800100 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO29TREZ23A650401800200X 23A650401800200 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi pentru persoane cu statut
de refugiat
01/01/14 RO77TREZ23A650401800300X 23A650401800300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi pentru institutii si servicii
publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
01/01/14 RO28TREZ23A650401800400X 23A650401800400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi din bugetul asigurarilor
pentru somaj
01/01/14 RO76TREZ23A650401800500X 23A650401800500 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/14 RO27TREZ23A650401800600X 23A650401800600 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Microcredite acordate persoanelor
fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale
01/01/14 RO75TREZ23A650401800700X 23A650401800700 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi acordate pentru protejarea
monumentelor istorice
01/01/14 RO26TREZ23A650401800800X 23A650401800800 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Fondul de rulment pentru acoperirea
golurilor temporare de casa
01/01/14 RO74TREZ23A650401800900X 23A650401800900 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii de credit
01/01/14 RO15TREZ23A650401803000X 23A650401803000 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Alte imprumuturi
01/01/14 RO44TREZ23A650401810101X 23A650401810101 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursari de credite externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO60TREZ23A650401810102X 23A650401810102 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursari de credite externe din
fondul de garantare
01/01/14 RO11TREZ23A650401810105X 23A650401810105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursari de credite aferente datoriei
publice externe locale
01/01/14 RO27TREZ23A650401810106X 23A650401810106 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Diferente de curs aferente datoriei
publice externe
01/01/14 RO43TREZ23A650401810107X 23A650401810107 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Restituiri de capital din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/14 RO92TREZ23A650401810201X 23A650401810201 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursari de credite interne
garantate
01/01/14 RO11TREZ23A650401810202X 23A650401810202 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Diferente de curs aferente datoriei
publice interne
01/01/14 RO59TREZ23A650401810205X 23A650401810205 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale
01/01/14 RO27TREZ23A650401810300X 23A650401810300 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursari de credite in contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO75TREZ23A650401810400X 23A650401810400 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Rambursarea imprumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
03/02/17 RO70TREZ23A650401850103X 23A650401850103 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale
altor institutii publice
03/02/17 RO86TREZ23A650401850104X 23A650401850104 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice
03/02/17 RO05TREZ23A650401850105X 23A650401850105 INVATAMANT - Invatamant secundar inferior - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile
01/01/14 RO49TREZ23A650402100101X 23A650402100101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Salarii de baza
01/01/14 RO65TREZ23A650402100102X 23A650402100102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Salarii de merit
01/01/14 RO81TREZ23A650402100103X 23A650402100103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatie de conducere

Pagina 69 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO97TREZ23A650402100104X 23A650402100104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Spor de vechime
01/01/14 RO16TREZ23A650402100105X 23A650402100105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO32TREZ23A650402100106X 23A650402100106 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte sporuri
01/01/14 RO48TREZ23A650402100107X 23A650402100107 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Ore suplimentare
01/01/14 RO64TREZ23A650402100108X 23A650402100108 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond de premii
01/01/14 RO80TREZ23A650402100109X 23A650402100109 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO96TREZ23A650402100110X 23A650402100110 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond pentru posturi ocupate prin
cumul
01/01/14 RO15TREZ23A650402100111X 23A650402100111 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO31TREZ23A650402100112X 23A650402100112 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii
01/01/14 RO47TREZ23A650402100113X 23A650402100113 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Drepturi de delegare
01/01/14 RO63TREZ23A650402100114X 23A650402100114 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO79TREZ23A650402100115X 23A650402100115 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alocatii pentru transportul la si de la
locul de munca
01/01/14 RO95TREZ23A650402100116X 23A650402100116 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO14TREZ23A650402100117X 23A650402100117 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hrana
22/04/20 RO12TREZ23A650402100129X 23A650402100129 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Stimulentul de risc
01/01/14 RO28TREZ23A650402100130X 23A650402100130 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO97TREZ23A650402100201X 23A650402100201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Tichete de masa
01/01/14 RO16TREZ23A650402100202X 23A650402100202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Norme de hrana
01/01/14 RO32TREZ23A650402100203X 23A650402100203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO48TREZ23A650402100204X 23A650402100204 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Locuinta de serviciu folosita de
salariat si familia sa
01/01/14 RO64TREZ23A650402100205X 23A650402100205 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transportul la si de la locul de munca
01/01/14 RO80TREZ23A650402100206X 23A650402100206 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta
01/01/14 RO76TREZ23A650402100230X 23A650402100230 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO48TREZ23A650402100301X 23A650402100301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/14 RO64TREZ23A650402100302X 23A650402100302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO80TREZ23A650402100303X 23A650402100303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii de asigurari sociale de
sanatate
01/01/14 RO96TREZ23A650402100304X 23A650402100304 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale
01/01/14 RO15TREZ23A650402100305X 23A650402100305 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prime de asigurare viata platite de
angajator pentru angajati
01/01/14 RO31TREZ23A650402100306X 23A650402100306 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii pentru concedii si
indemnizatii
03/01/18 RO47TREZ23A650402100307X 23A650402100307 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia asiguratorie pentru munca
13/02/18 RO63TREZ23A650402100308X 23A650402100308 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii platite de angajator in
numele angajatului
01/01/14 RO34TREZ23A650402200101X 23A650402200101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Furnituri de birou
01/01/14 RO50TREZ23A650402200102X 23A650402200102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO66TREZ23A650402200103X 23A650402200103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO82TREZ23A650402200104X 23A650402200104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO98TREZ23A650402200105X 23A650402200105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO17TREZ23A650402200106X 23A650402200106 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Piese de schimb
01/01/14 RO33TREZ23A650402200107X 23A650402200107 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transport
01/01/14 RO49TREZ23A650402200108X 23A650402200108 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet
01/01/14 RO65TREZ23A650402200109X 23A650402200109 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
01/01/14 RO13TREZ23A650402200130X 23A650402200130 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare
01/01/14 RO66TREZ23A650402200200X 23A650402200200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reparatii curente
01/01/14 RO33TREZ23A650402200301X 23A650402200301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO49TREZ23A650402200302X 23A650402200302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Hrana pentru animale
01/01/14 RO81TREZ23A650402200401X 23A650402200401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Medicamente
01/01/14 RO97TREZ23A650402200402X 23A650402200402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Materiale sanitare

Pagina 70 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO16TREZ23A650402200403X 23A650402200403 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reactivi
01/01/14 RO32TREZ23A650402200404X 23A650402200404 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dezinfectanti
01/01/14 RO32TREZ23A650402200501X 23A650402200501 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Uniforme si echipament
01/01/14 RO64TREZ23A650402200503X 23A650402200503 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO11TREZ23A650402200530X 23A650402200530 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO80TREZ23A650402200601X 23A650402200601 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/14 RO96TREZ23A650402200602X 23A650402200602 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO15TREZ23A650402200700X 23A650402200700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Mentenanta tehnica si echipamente
destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
01/01/14 RO14TREZ23A650402200900X 23A650402200900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Materiale de laborator
01/01/14 RO62TREZ23A650402201000X 23A650402201000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO13TREZ23A650402201100X 23A650402201100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Carti, publicatii si materiale
documentare
01/01/14 RO61TREZ23A650402201200X 23A650402201200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO12TREZ23A650402201300X 23A650402201300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Pregatire profesionala
01/01/14 RO60TREZ23A650402201400X 23A650402201400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Protectia muncii
01/01/14 RO11TREZ23A650402201500X 23A650402201500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Munitie, furnituri si armament de
natura activelor fixe pentru armata
01/01/14 RO59TREZ23A650402201600X 23A650402201600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Studii si cercetari
01/01/14 RO58TREZ23A650402201800X 23A650402201800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati pentru finantarea patrimoniului
genetic al animalelor
01/01/14 RO09TREZ23A650402201900X 23A650402201900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii ale administratiei publice
locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii
sau contracte de asociere
01/01/14 RO57TREZ23A650402202000X 23A650402202000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reabilitare infrastructura program
inundatii pentru autoritati publice locale
01/01/14 RO08TREZ23A650402202100X 23A650402202100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Meteorologie
01/01/14 RO56TREZ23A650402202200X 23A650402202200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea actiunilor din domeniul
apelor
01/01/14 RO07TREZ23A650402202300X 23A650402202300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prevenirea si combaterea inundatiilor
si ingheturilor
01/01/14 RO71TREZ23A650402202401X 23A650402202401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO87TREZ23A650402202402X 23A650402202402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/14 RO06TREZ23A650402202403X 23A650402202403 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO22TREZ23A650402202404X 23A650402202404 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO06TREZ23A650402202500X 23A650402202500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO05TREZ23A650402202700X 23A650402202700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Tichete cadou
01/01/14 RO53TREZ23A650402202800X 23A650402202800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO68TREZ23A650402203001X 23A650402203001 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reclama si publicitate
01/01/14 RO84TREZ23A650402203002X 23A650402203002 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO03TREZ23A650402203003X 23A650402203003 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO19TREZ23A650402203004X 23A650402203004 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Chirii
01/01/14 RO51TREZ23A650402203006X 23A650402203006 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/14 RO67TREZ23A650402203007X 23A650402203007 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/14 RO83TREZ23A650402203008X 23A650402203008 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO02TREZ23A650402203009X 23A650402203009 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Executarea silita a creantelor
bugetare
01/01/14 RO47TREZ23A650402203030X 23A650402203030 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO03TREZ23A650402203100X 23A650402203100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea unor actiuni de sanatate
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO51TREZ23A650402203200X 23A650402203200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea programelor nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO02TREZ23A650402203300X 23A650402203300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea asistentei medicale
desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO50TREZ23A650402203400X 23A650402203400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO98TREZ23A650402203500X 23A650402203500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea din veniturile proprii ale

Pagina 71 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO49TREZ23A650402203600X 23A650402203600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea cabinetelor de medicina
legala din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO97TREZ23A650402203700X 23A650402203700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea stimulentului de risc
pentru personalul din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO19TREZ23A650402300101X 23A650402300101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente datoriei publice
interne directe
01/01/14 RO35TREZ23A650402300102X 23A650402300102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente creditelor interne
garantate
01/01/14 RO51TREZ23A650402300103X 23A650402300103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO67TREZ23A650402300201X 23A650402300201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi, aferente datoriei publice
externe directe
01/01/14 RO83TREZ23A650402300202X 23A650402300202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO02TREZ23A650402300203X 23A650402300203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO18TREZ23A650402300204X 23A650402300204 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO34TREZ23A650402300205X 23A650402300205 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale
01/01/14 RO18TREZ23A650402300301X 23A650402300301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente imprumuturilor din
fondul de tezaur
01/01/14 RO34TREZ23A650402300302X 23A650402300302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO50TREZ23A650402300303X 23A650402300303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente imprumuturilor
temporare din trezoreria statului
01/01/14 RO66TREZ23A650402300304X 23A650402300304 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi la depozite si disponibilitati
pastrate in contul trezoreriei statului
01/01/14 RO82TREZ23A650402300305X 23A650402300305 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO98TREZ23A650402300306X 23A650402300306 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi din tranzactii cu derivate
financiare
31/07/15 RO17TREZ23A650402300307X 23A650402300307 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Suma neta negativa aferenta
diferentei de dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat
de MFP la BNR
01/01/14 RO50TREZ23A650402300400X 23A650402300400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO85TREZ23A650402400100X 23A650402400100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pe produse
01/01/14 RO36TREZ23A650402400200X 23A650402400200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pe activitati
01/01/14 RO84TREZ23A650402400300X 23A650402400300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/14 RO35TREZ23A650402400400X 23A650402400400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/14 RO83TREZ23A650402400500X 23A650402400500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pentru transportul de
calatori cu metroul
01/01/14 RO34TREZ23A650402400600X 23A650402400600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO82TREZ23A650402400700X 23A650402400700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO33TREZ23A650402400800X 23A650402400800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pentru dobanzi la credite
bancare
01/01/14 RO81TREZ23A650402400900X 23A650402400900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/14 RO32TREZ23A650402401000X 23A650402401000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fonduri nerambursabile pentru
crearea de noi locuri de munca
01/01/14 RO80TREZ23A650402401100X 23A650402401100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/14 RO31TREZ23A650402401200X 23A650402401200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pentru completarea
primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO79TREZ23A650402401300X 23A650402401300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sustinerea exportului, a mediului de
afaceri si a tranzactiilor internationale
01/01/14 RO30TREZ23A650402401400X 23A650402401400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO78TREZ23A650402401500X 23A650402401500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO29TREZ23A650402401600X 23A650402401600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe de conservare sau de
inchidere a minelor
01/01/14 RO77TREZ23A650402401700X 23A650402401700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe de protectie sociala si
integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO28TREZ23A650402401800X 23A650402401800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO76TREZ23A650402401900X 23A650402401900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati pentru stimularea crearii de
locuri de munca
01/01/14 RO27TREZ23A650402402000X 23A650402402000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subventii pentru compensarea
cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO22TREZ23A650402403000X 23A650402403000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte Subventii
01/01/14 RO36TREZ23A650402510101X 23A650402510101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre institutii publice

Pagina 72 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO52TREZ23A650402510102X 23A650402510102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea de baza a invatamantului
superior
01/01/14 RO68TREZ23A650402510103X 23A650402510103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO84TREZ23A650402510104X 23A650402510104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
01/01/14 RO03TREZ23A650402510105X 23A650402510105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea aeroporturilor de interes
local
01/01/14 RO19TREZ23A650402510106X 23A650402510106 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO35TREZ23A650402510107X 23A650402510107 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO51TREZ23A650402510108X 23A650402510108 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO67TREZ23A650402510109X 23A650402510109 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO83TREZ23A650402510110X 23A650402510110 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest
preventiv
01/01/14 RO02TREZ23A650402510111X 23A650402510111 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO18TREZ23A650402510112X 23A650402510112 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia persoanelor asigurate
pentru finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO34TREZ23A650402510113X 23A650402510113 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru lucrarile de
cadastru imobiliar
01/01/14 RO50TREZ23A650402510114X 23A650402510114 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele consiliilor
judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO66TREZ23A650402510115X 23A650402510115 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO82TREZ23A650402510116X 23A650402510116 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul asigurarilor
sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO98TREZ23A650402510117X 23A650402510117 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO17TREZ23A650402510118X 23A650402510118 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO33TREZ23A650402510119X 23A650402510119 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO49TREZ23A650402510120X 23A650402510120 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul asigurarilor
pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO65TREZ23A650402510121X 23A650402510121 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de
accident de munca sau boala profesionala
01/01/14 RO81TREZ23A650402510122X 23A650402510122 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cota-parte
din tarifele de utilizare a spectrului
01/01/14 RO97TREZ23A650402510123X 23A650402510123 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Varsaminte efectuate catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/14 RO16TREZ23A650402510124X 23A650402510124 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-
teritoriale in situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO32TREZ23A650402510125X 23A650402510125 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO48TREZ23A650402510126X 23A650402510126 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri privind contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
01/01/14 RO64TREZ23A650402510127X 23A650402510127 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre bugetele locale din
venituri din privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO80TREZ23A650402510128X 23A650402510128 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO15TREZ23A650402510130X 23A650402510130 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri privind contributia de
sanatate pentru pensionari
01/01/14 RO31TREZ23A650402510131X 23A650402510131 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri privind contributii de
sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO47TREZ23A650402510132X 23A650402510132 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reabilitarea termica a cladirilor de
locuit
01/01/14 RO79TREZ23A650402510134X 23A650402510134 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru compensarea
cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO95TREZ23A650402510135X 23A650402510135 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO14TREZ23A650402510136X 23A650402510136 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/14 RO30TREZ23A650402510137X 23A650402510137 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Pagina 73 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO46TREZ23A650402510138X 23A650402510138 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO62TREZ23A650402510139X 23A650402510139 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele consiliilor
locale si judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO78TREZ23A650402510140X 23A650402510140 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru acordarea trusoului
pentru nou-nascuti
01/01/14 RO94TREZ23A650402510141X 23A650402510141 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO13TREZ23A650402510142X 23A650402510142 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia varsata la bugetul de stat,
pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/14 RO29TREZ23A650402510143X 23A650402510143 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO45TREZ23A650402510144X 23A650402510144 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO61TREZ23A650402510145X 23A650402510145 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea sanatatii
01/01/14 RO77TREZ23A650402510146X 23A650402510146 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
01/01/14 RO93TREZ23A650402510147X 23A650402510147 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/14 RO12TREZ23A650402510148X 23A650402510148 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO28TREZ23A650402510149X 23A650402510149 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO44TREZ23A650402510150X 23A650402510150 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre bugetele locale
pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/14 RO60TREZ23A650402510151X 23A650402510151 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei
privative de libertate
01/01/14 RO76TREZ23A650402510152X 23A650402510152 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de
cazare
01/01/14 RO92TREZ23A650402510153X 23A650402510153 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
01/01/14 RO11TREZ23A650402510154X 23A650402510154 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO27TREZ23A650402510155X 23A650402510155 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Intretinerea infrastructurii feroviare
publice
16/01/14 RO43TREZ23A650402510156X 23A650402510156 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea planului sectorial de
cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO59TREZ23A650402510157X 23A650402510157 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO75TREZ23A650402510158X 23A650402510158 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO91TREZ23A650402510159X 23A650402510159 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
05/11/15 RO58TREZ23A650402510163X 23A650402510163 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale
caminelor si cantinelor studentesti
12/11/15 RO74TREZ23A650402510164X 23A650402510164 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul judetului
catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO90TREZ23A650402510165X 23A650402510165 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri privind contributii
individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe
perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO41TREZ23A650402510168X 23A650402510168 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si
neutralizare a deseurilor de origine animala
06/10/17 RO57TREZ23A650402510169X 23A650402510169 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea
deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO89TREZ23A650402510171X 23A650402510171 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat pentru
Fondul pentru mediu
27/09/19 RO08TREZ23A650402510172X 23A650402510172 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
20/03/20 RO24TREZ23A650402510173X 23A650402510173 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

Pagina 74 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
09/04/20 RO40TREZ23A650402510174X 23A650402510174 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre structuri sportive
publice pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate
sportiva
22/04/20 RO56TREZ23A650402510175X 23A650402510175 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO84TREZ23A650402510201X 23A650402510201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea strazilor care se vor
amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO03TREZ23A650402510202X 23A650402510202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea investitiilor finantate partial
din imprumuturi externe
01/01/14 RO19TREZ23A650402510203X 23A650402510203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
01/01/14 RO35TREZ23A650402510204X 23A650402510204 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programul pentru constructii de
locuinte si sali de sport
01/01/14 RO51TREZ23A650402510205X 23A650402510205 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea elaborarii si/sau
actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO67TREZ23A650402510206X 23A650402510206 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Retehnologizarea centralelor termice
si electrice de termoficare
01/01/14 RO83TREZ23A650402510207X 23A650402510207 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea studiilor de fezabilitate
aferente proiectelor SAPARD
01/01/14 RO02TREZ23A650402510208X 23A650402510208 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Aparatura medicala si echipamente
de comunicatii in urgenta
01/01/14 RO18TREZ23A650402510209X 23A650402510209 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO34TREZ23A650402510210X 23A650402510210 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati in contul creditelor garantate
si/sau subimprumutate
01/01/14 RO50TREZ23A650402510211X 23A650402510211 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru reparatii capitale la
spitale
01/01/14 RO66TREZ23A650402510212X 23A650402510212 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/14 RO82TREZ23A650402510213X 23A650402510213 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO98TREZ23A650402510214X 23A650402510214 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/14 RO17TREZ23A650402510215X 23A650402510215 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO33TREZ23A650402510216X 23A650402510216 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO49TREZ23A650402510217X 23A650402510217 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO65TREZ23A650402510218X 23A650402510218 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
01/01/14 RO97TREZ23A650402510220X 23A650402510220 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subprogramul privind alimentarea cu
apa a satelor
01/01/14 RO16TREZ23A650402510221X 23A650402510221 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO32TREZ23A650402510222X 23A650402510222 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO48TREZ23A650402510223X 23A650402510223 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO64TREZ23A650402510224X 23A650402510224 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO80TREZ23A650402510225X 23A650402510225 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO96TREZ23A650402510226X 23A650402510226 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
01/01/14 RO15TREZ23A650402510227X 23A650402510227 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO31TREZ23A650402510228X 23A650402510228 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO47TREZ23A650402510229X 23A650402510229 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte transferuri de capital catre
institutii publice
01/01/14 RO63TREZ23A650402510230X 23A650402510230 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fondul de risc Programul Mihail
Kogalniceanu
01/01/14 RO79TREZ23A650402510231X 23A650402510231 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO95TREZ23A650402510232X 23A650402510232 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
sociala si unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO14TREZ23A650402510233X 23A650402510233 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat
pentru acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO30TREZ23A650402510234X 23A650402510234 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru finantarea
proiectului de investitii la metrou
16/01/14 RO46TREZ23A650402510235X 23A650402510235 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subprogramul Modernizarea satului
romanesc
Pagina 75 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
16/01/14 RO62TREZ23A650402510236X 23A650402510236 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subprogramul Regenerarea urbana a
municipiilor si oraselor
16/01/14 RO78TREZ23A650402510237X 23A650402510237 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Subprogramul Infrastructura la nivel
judetean
21/01/14 RO94TREZ23A650402510238X 23A650402510238 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programul National de Dezvoltare
Locala
21/07/15 RO93TREZ23A650402510244X 23A650402510244 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru
finantarea investitiilor
28/03/18 RO60TREZ23A650402510248X 23A650402510248 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat
pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele
asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
13/08/19 RO11TREZ23A650402510251X 23A650402510251 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat
pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera
27/09/19 RO27TREZ23A650402510252X 23A650402510252 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol
01/01/14 RO30TREZ23A650402550101X 23A650402550101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO46TREZ23A650402550102X 23A650402550102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO62TREZ23A650402550103X 23A650402550103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO78TREZ23A650402550104X 23A650402550104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fondul de garantare a imprumuturilor
acordate intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO94TREZ23A650402550105X 23A650402550105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programul de realizare a sistemului
national antigrindina
01/01/14 RO13TREZ23A650402550106X 23A650402550106 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/14 RO29TREZ23A650402550107X 23A650402550107 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe comunitare
01/01/14 RO45TREZ23A650402550108X 23A650402550108 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe PHARE si alte programe
cu finantare nerambursabila
01/01/14 RO61TREZ23A650402550109X 23A650402550109 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe ISPA
01/01/14 RO77TREZ23A650402550110X 23A650402550110 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe SAPARD
01/01/14 RO12TREZ23A650402550112X 23A650402550112 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat
01/01/14 RO28TREZ23A650402550113X 23A650402550113 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO44TREZ23A650402550114X 23A650402550114 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO60TREZ23A650402550115X 23A650402550115 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO76TREZ23A650402550116X 23A650402550116 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijinirea infiintarii de noi
intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO92TREZ23A650402550117X 23A650402550117 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru programe si
proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO11TREZ23A650402550118X 23A650402550118 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO27TREZ23A650402550119X 23A650402550119 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Varsaminte la fondul de risc pentru
garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in
procesul de privatizare)
01/01/14 RO43TREZ23A650402550120X 23A650402550120 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru
institutiile implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO42TREZ23A650402550126X 23A650402550126 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijin financiar pentru pentru
construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO74TREZ23A650402550128X 23A650402550128 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO90TREZ23A650402550129X 23A650402550129 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/14 RO88TREZ23A650402550141X 23A650402550141 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
beneficiul statelor partenere
01/01/14 RO07TREZ23A650402550142X 23A650402550142 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul local catre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO71TREZ23A650402550146X 23A650402550146 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre intreprinderi in
cadrul schemelor de ajutor de stat
01/01/14 RO87TREZ23A650402550147X 23A650402550147 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plata valorii de executare a garantiei
in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO06TREZ23A650402550148X 23A650402550148 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/14 RO22TREZ23A650402550149X 23A650402550149 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru Finantarea
cercetarii in domeniul economic
01/01/14 RO38TREZ23A650402550150X 23A650402550150 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume rezultate din executarea
garantiilor acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO54TREZ23A650402550151X 23A650402550151 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri interne catre bugetele
locale
01/01/14 RO70TREZ23A650402550152X 23A650402550152 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri interne catre operatorii

Pagina 76 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
economici
01/01/14 RO86TREZ23A650402550153X 23A650402550153 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru Finantarea
lucrarilor de paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO05TREZ23A650402550154X 23A650402550154 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO21TREZ23A650402550155X 23A650402550155 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru finantarea lucrarilor
de impadurire
18/02/14 RO37TREZ23A650402550156X 23A650402550156 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Investitii ale regiilor autonome
aeroportuare, de interes local
05/01/15 RO04TREZ23A650402550160X 23A650402550160 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri in cadrul schemelor de
ajutor de stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept
combustibil
19/02/15 RO20TREZ23A650402550161X 23A650402550161 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond de premiere pentru Loteria
bonurilor fiscale
17/11/16 RO03TREZ23A650402550166X 23A650402550166 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri pentru finan?area
obiectivelor din programul de pregatire a teritoriului
09/04/20 RO02TREZ23A650402550172X 23A650402550172 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri catre structuri sportive
private precum si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare
a contractului de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO78TREZ23A650402550201X 23A650402550201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/14 RO94TREZ23A650402550202X 23A650402550202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO13TREZ23A650402550203X 23A650402550203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
strainatate
01/01/14 RO29TREZ23A650402550204X 23A650402550204 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO45TREZ23A650402550205X 23A650402550205 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia Romaniei la Fondul
European pentru Dezvoltare
03/04/15 RO61TREZ23A650402550206X 23A650402550206 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cofinantare la Programul NATO de
Investitii in Securitate
01/01/14 RO29TREZ23A650402550301X 23A650402550301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO61TREZ23A650402550303X 23A650402550303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO77TREZ23A650402550304X 23A650402550304 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO93TREZ23A650402550305X 23A650402550305 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii pentru corectia/rabatul
acordat Marii Britanii
01/01/14 RO12TREZ23A650402550306X 23A650402550306 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO28TREZ23A650402550307X 23A650402550307 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii suplimentare si
neprevazute
01/01/14 RO76TREZ23A650402550310X 23A650402550310 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii pentru reducerile in
favoarea Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO77TREZ23A650402550401X 23A650402550401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume virate la Fondul temporar
pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO93TREZ23A650402550402X 23A650402550402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia Romaniei la Fondul de
Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO12TREZ23A650402550403X 23A650402550403 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plata contributiei anuale de membru
la intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO77TREZ23A650402560101X 23A650402560101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO93TREZ23A650402560102X 23A650402560102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO12TREZ23A650402560103X 23A650402560103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO28TREZ23A650402560104X 23A650402560104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO44TREZ23A650402560105X 23A650402560105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
28/12/15 RO60TREZ23A650402560106X 23A650402560106 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO28TREZ23A650402560201X 23A650402560201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO44TREZ23A650402560202X 23A650402560202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO60TREZ23A650402560203X 23A650402560203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO76TREZ23A650402560204X 23A650402560204 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO76TREZ23A650402560301X 23A650402560301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO92TREZ23A650402560302X 23A650402560302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO11TREZ23A650402560303X 23A650402560303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO27TREZ23A650402560304X 23A650402560304 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up

Pagina 77 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
04/05/16 RO43TREZ23A650402560305X 23A650402560305 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din alte sume primite din
fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
28/12/15 RO59TREZ23A650402560306X 23A650402560306 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO27TREZ23A650402560401X 23A650402560401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO43TREZ23A650402560402X 23A650402560402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO59TREZ23A650402560403X 23A650402560403 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO75TREZ23A650402560501X 23A650402560501 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO91TREZ23A650402560502X 23A650402560502 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO10TREZ23A650402560503X 23A650402560503 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO26TREZ23A650402560601X 23A650402560601 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO42TREZ23A650402560602X 23A650402560602 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO58TREZ23A650402560603X 23A650402560603 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO74TREZ23A650402560701X 23A650402560701 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO90TREZ23A650402560702X 23A650402560702 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO09TREZ23A650402560703X 23A650402560703 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO25TREZ23A650402560801X 23A650402560801 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO41TREZ23A650402560802X 23A650402560802 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO57TREZ23A650402560803X 23A650402560803 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO73TREZ23A650402560901X 23A650402560901 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO89TREZ23A650402560902X 23A650402560902 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO08TREZ23A650402560903X 23A650402560903 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO24TREZ23A650402561001X 23A650402561001 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO40TREZ23A650402561002X 23A650402561002 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO56TREZ23A650402561003X 23A650402561003 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO72TREZ23A650402561101X 23A650402561101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO88TREZ23A650402561102X 23A650402561102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO07TREZ23A650402561103X 23A650402561103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO23TREZ23A650402561201X 23A650402561201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO39TREZ23A650402561202X 23A650402561202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO55TREZ23A650402561203X 23A650402561203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO71TREZ23A650402561301X 23A650402561301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO87TREZ23A650402561302X 23A650402561302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO06TREZ23A650402561303X 23A650402561303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO22TREZ23A650402561401X 23A650402561401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO38TREZ23A650402561402X 23A650402561402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO54TREZ23A650402561403X 23A650402561403 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO70TREZ23A650402561501X 23A650402561501 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO86TREZ23A650402561502X 23A650402561502 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO05TREZ23A650402561503X 23A650402561503 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO21TREZ23A650402561601X 23A650402561601 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO37TREZ23A650402561602X 23A650402561602 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO53TREZ23A650402561603X 23A650402561603 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO69TREZ23A650402561701X 23A650402561701 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO85TREZ23A650402561702X 23A650402561702 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO04TREZ23A650402561703X 23A650402561703 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO20TREZ23A650402561801X 23A650402561801 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO36TREZ23A650402561802X 23A650402561802 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO52TREZ23A650402561803X 23A650402561803 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO68TREZ23A650402561901X 23A650402561901 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala

Pagina 78 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO84TREZ23A650402561902X 23A650402561902 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO03TREZ23A650402561903X 23A650402561903 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO19TREZ23A650402562001X 23A650402562001 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO35TREZ23A650402562002X 23A650402562002 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO51TREZ23A650402562003X 23A650402562003 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO67TREZ23A650402562004X 23A650402562004 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top-up
01/01/14 RO51TREZ23A650402562100X 23A650402562100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de fonduri din bugetul de
stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
16/01/14 RO18TREZ23A650402562201X 23A650402562201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO34TREZ23A650402562202X 23A650402562202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
01/01/14 RO50TREZ23A650402562300X 23A650402562300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO98TREZ23A650402562400X 23A650402562400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO65TREZ23A650402562501X 23A650402562501 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO81TREZ23A650402562502X 23A650402562502 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO97TREZ23A650402562503X 23A650402562503 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO16TREZ23A650402562601X 23A650402562601 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO32TREZ23A650402562602X 23A650402562602 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO48TREZ23A650402562603X 23A650402562603 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO64TREZ23A650402562701X 23A650402562701 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO80TREZ23A650402562702X 23A650402562702 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO96TREZ23A650402562703X 23A650402562703 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO15TREZ23A650402562801X 23A650402562801 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
01/01/14 RO31TREZ23A650402562802X 23A650402562802 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO47TREZ23A650402562803X 23A650402562803 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO47TREZ23A650402562900X 23A650402562900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO95TREZ23A650402563000X 23A650402563000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat din
sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO62TREZ23A650402563101X 23A650402563101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO78TREZ23A650402563102X 23A650402563102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in
cadrul procedurii top up
16/01/14 RO44TREZ23A650402563500X 23A650402563500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii
publice
16/01/14 RO92TREZ23A650402563600X 23A650402563600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO43TREZ23A650402563700X 23A650402563700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat
institutii publice
16/01/14 RO91TREZ23A650402563800X 23A650402563800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
16/01/14 RO42TREZ23A650402563900X 23A650402563900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
03/09/14 RO25TREZ23A650402564002X 23A650402564002 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO41TREZ23A650402564100X 23A650402564100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente diferentei de dobanda
la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
04/05/16 RO89TREZ23A650402564200X 23A650402564200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO56TREZ23A650402564301X 23A650402564301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite
din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
Pagina 79 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
convergenta
04/05/16 RO72TREZ23A650402564302X 23A650402564302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte
sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
19/11/15 RO88TREZ23A650402564400X 23A650402564400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente platii catre Comisia
Europeana considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in
cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO39TREZ23A650402564500X 23A650402564500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din sume din dobanzi
destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare
transfrontaliera
10/01/18 RO87TREZ23A650402564600X 23A650402564600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de la bugetul de stat din
soldul FEC acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase
sarace
01/01/14 RO11TREZ23A650402570100X 23A650402570100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Asigurari sociale
01/01/14 RO75TREZ23A650402570201X 23A650402570201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO91TREZ23A650402570202X 23A650402570202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO10TREZ23A650402570203X 23A650402570203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Tichete de cresa si tichete sociale
pentru gradinita
01/01/14 RO26TREZ23A650402570204X 23A650402570204 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale
01/08/16 RO10TREZ23A650402570300X 23A650402570300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai
statului
15/04/20 RO09TREZ23A650402570500X 23A650402570500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatii acordate pentru alti
profesionisti precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de
munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO74TREZ23A650402580101X 23A650402580101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/10/15 RO90TREZ23A650402580102X 23A650402580102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO09TREZ23A650402580103X 23A650402580103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO25TREZ23A650402580201X 23A650402580201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/10/15 RO41TREZ23A650402580202X 23A650402580202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO57TREZ23A650402580203X 23A650402580203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO73TREZ23A650402580301X 23A650402580301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/10/15 RO89TREZ23A650402580302X 23A650402580302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO08TREZ23A650402580303X 23A650402580303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO24TREZ23A650402580401X 23A650402580401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
12/11/15 RO40TREZ23A650402580402X 23A650402580402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO72TREZ23A650402580501X 23A650402580501 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
12/11/15 RO88TREZ23A650402580502X 23A650402580502 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO23TREZ23A650402580601X 23A650402580601 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finan?area nationala
17/10/14 RO39TREZ23A650402580602X 23A650402580602 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO55TREZ23A650402580603X 23A650402580603 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO71TREZ23A650402580701X 23A650402580701 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
19/02/15 RO87TREZ23A650402580702X 23A650402580702 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO06TREZ23A650402580703X 23A650402580703 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO22TREZ23A650402580801X 23A650402580801 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
19/02/15 RO38TREZ23A650402580802X 23A650402580802 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO54TREZ23A650402580803X 23A650402580803 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO70TREZ23A650402580901X 23A650402580901 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
19/02/15 RO86TREZ23A650402580902X 23A650402580902 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO05TREZ23A650402580903X 23A650402580903 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO21TREZ23A650402581001X 23A650402581001 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finan?area nationala
19/02/15 RO37TREZ23A650402581002X 23A650402581002 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO69TREZ23A650402581101X 23A650402581101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/10/15 RO85TREZ23A650402581102X 23A650402581102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO04TREZ23A650402581103X 23A650402581103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO20TREZ23A650402581201X 23A650402581201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala

Pagina 80 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
29/10/15 RO36TREZ23A650402581202X 23A650402581202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO52TREZ23A650402581203X 23A650402581203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO68TREZ23A650402581301X 23A650402581301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
12/11/15 RO84TREZ23A650402581302X 23A650402581302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO03TREZ23A650402581303X 23A650402581303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO19TREZ23A650402581401X 23A650402581401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/10/15 RO35TREZ23A650402581402X 23A650402581402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO51TREZ23A650402581403X 23A650402581403 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO67TREZ23A650402581501X 23A650402581501 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
20/07/15 RO83TREZ23A650402581502X 23A650402581502 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
20/07/15 RO02TREZ23A650402581503X 23A650402581503 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
02/06/16 RO18TREZ23A650402581601X 23A650402581601 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
02/06/16 RO34TREZ23A650402581602X 23A650402581602 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO50TREZ23A650402581603X 23A650402581603 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO66TREZ23A650402581701X 23A650402581701 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/10/15 RO82TREZ23A650402581702X 23A650402581702 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO98TREZ23A650402581703X 23A650402581703 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO49TREZ23A650402581900X 23A650402581900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat
necesare sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului
pentru Interconectarea Europei
30/08/17 RO65TREZ23A650402581901X 23A650402581901 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
beneficiari institutii publice
30/08/17 RO81TREZ23A650402581902X 23A650402581902 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO97TREZ23A650402582000X 23A650402582000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente diferentei de dobanda
la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
06/08/15 RO48TREZ23A650402582100X 23A650402582100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri de fonduri din bugetul de
stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO15TREZ23A650402582201X 23A650402582201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO31TREZ23A650402582202X 23A650402582202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO47TREZ23A650402582300X 23A650402582300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO95TREZ23A650402582400X 23A650402582400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO93TREZ23A650402582800X 23A650402582800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri din bugetul de stat catre
AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO12TREZ23A650402582801X 23A650402582801 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO28TREZ23A650402582802X 23A650402582802 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO44TREZ23A650402582900X 23A650402582900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cofinantarea publica asigurata de la
bugetul de stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO11TREZ23A650402583001X 23A650402583001 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
15/12/16 RO27TREZ23A650402583002X 23A650402583002 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO59TREZ23A650402583101X 23A650402583101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/05/17 RO75TREZ23A650402583102X 23A650402583102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO91TREZ23A650402583103X 23A650402583103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO10TREZ23A650402583201X 23A650402583201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/05/17 RO26TREZ23A650402583202X 23A650402583202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO42TREZ23A650402583203X 23A650402583203 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO58TREZ23A650402583301X 23A650402583301 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea nationala
29/05/17 RO74TREZ23A650402583302X 23A650402583302 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO90TREZ23A650402583303X 23A650402583303 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO09TREZ23A650402583401X 23A650402583401 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cofinantare
publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
pentru promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO25TREZ23A650402583402X 23A650402583402 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri reprezentand cofinantare
publica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian
Pagina 81 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
pentru promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO41TREZ23A650402583500X 23A650402583500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
12/09/18 RO89TREZ23A650402583600X 23A650402583600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Transferuri cu titlul de prefinantare din
bugetul de stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul pentru
azil, migratie si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul
indisponibilitatii temporare a fondurilor europene
01/01/14 RO08TREZ23A650402590100X 23A650402590100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Burse
01/01/14 RO56TREZ23A650402590200X 23A650402590200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/14 RO07TREZ23A650402590300X 23A650402590300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO55TREZ23A650402590400X 23A650402590400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul
de stat
01/01/14 RO06TREZ23A650402590500X 23A650402590500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/14 RO54TREZ23A650402590600X 23A650402590600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO05TREZ23A650402590700X 23A650402590700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sprijinirea activitatii romanilor de
pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO53TREZ23A650402590800X 23A650402590800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe pentru tineret
01/01/14 RO04TREZ23A650402590900X 23A650402590900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Despagubiri acordate producatorilor
agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO52TREZ23A650402591000X 23A650402591000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fond la dispozitia primului-ministru
pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO03TREZ23A650402591100X 23A650402591100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO51TREZ23A650402591200X 23A650402591200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO02TREZ23A650402591300X 23A650402591300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO50TREZ23A650402591400X 23A650402591400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/14 RO98TREZ23A650402591500X 23A650402591500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/14 RO49TREZ23A650402591600X 23A650402591600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Poiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
01/01/14 RO97TREZ23A650402591700X 23A650402591700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Despagubiri civile
01/01/14 RO48TREZ23A650402591800X 23A650402591800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Despagubiri pentru animale
sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO96TREZ23A650402591900X 23A650402591900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO47TREZ23A650402592000X 23A650402592000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume destinate finantarii programelor
sportive realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO95TREZ23A650402592100X 23A650402592100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Comenzi de stat pentru carti si
publicatii
01/01/14 RO46TREZ23A650402592200X 23A650402592200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Actiuni cu caracter stiintific si social-
cultural
01/01/14 RO94TREZ23A650402592300X 23A650402592300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO45TREZ23A650402592400X 23A650402592400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO93TREZ23A650402592500X 23A650402592500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente platii creantelor
salariale
01/01/14 RO44TREZ23A650402592600X 23A650402592600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume acordate membrilor
academiilor
01/01/14 RO92TREZ23A650402592700X 23A650402592700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Renta viagera agricola
01/01/14 RO43TREZ23A650402592800X 23A650402592800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Finantarea Schitului romanesc
Prodromu de la Muntele Athos
01/01/14 RO42TREZ23A650402593000X 23A650402593000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Programe si proiecte privind
prevenirea si combaterea discriminarii
01/01/14 RO90TREZ23A650402593100X 23A650402593100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente fondurilor administrate
de Eximbank
01/01/14 RO41TREZ23A650402593200X 23A650402593200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursarea contravalorii unor
servicii de navigatie aeriana
01/01/14 RO89TREZ23A650402593300X 23A650402593300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO40TREZ23A650402593400X 23A650402593400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume alocate pentru intocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in
concesiunea companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO88TREZ23A650402593500X 23A650402593500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume alocate pentru sprijinirea
construirii de locuinte
16/01/14 RO39TREZ23A650402593600X 23A650402593600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Despagubiri pentru eliberarea
benzilor de frecvente radio

Pagina 82 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
19/10/15 RO87TREZ23A650402593700X 23A650402593700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente restituirii contravalorii
bunurilor si sumelor confiscate
17/06/16 RO38TREZ23A650402593800X 23A650402593800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursarea cheltuielilor pentru
campaniile electorale
01/08/16 RO86TREZ23A650402593900X 23A650402593900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursarea sumelor aferente
cererilor de indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO37TREZ23A650402594000X 23A650402594000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate
03/01/19 RO85TREZ23A650402594100X 23A650402594100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO96TREZ23A650402650100X 23A650402650100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
09/06/15 RO47TREZ23A650402650200X 23A650402650200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO06TREZ23A650402710101X 23A650402710101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Constructii
01/01/14 RO22TREZ23A650402710102X 23A650402710102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Masini, echipamente si mijloace de
transport
01/01/14 RO38TREZ23A650402710103X 23A650402710103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale
16/01/14 RO54TREZ23A650402710104X 23A650402710104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Microbuze scolare
01/01/14 RO82TREZ23A650402710130X 23A650402710130 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte active fixe
01/01/14 RO54TREZ23A650402710201X 23A650402710201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO86TREZ23A650402710300X 23A650402710300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Reparatii capitale aferente activelor
fixe
01/01/14 RO53TREZ23A650402720101X 23A650402720101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Participare la capitalul social al
societatilor comerciale
01/01/14 RO25TREZ23A650402800100X 23A650402800100 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO73TREZ23A650402800200X 23A650402800200 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi pentru persoane cu
statut de refugiat
01/01/14 RO24TREZ23A650402800300X 23A650402800300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi pentru institutii si servicii
publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
01/01/14 RO72TREZ23A650402800400X 23A650402800400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi din bugetul asigurarilor
pentru somaj
01/01/14 RO23TREZ23A650402800500X 23A650402800500 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/14 RO71TREZ23A650402800600X 23A650402800600 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Microcredite acordate persoanelor
fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale
01/01/14 RO22TREZ23A650402800700X 23A650402800700 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi acordate pentru
protejarea monumentelor istorice
01/01/14 RO70TREZ23A650402800800X 23A650402800800 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Fondul de rulment pentru acoperirea
golurilor temporare de casa
01/01/14 RO21TREZ23A650402800900X 23A650402800900 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii de credit
01/01/14 RO59TREZ23A650402803000X 23A650402803000 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Alte imprumuturi
01/01/14 RO88TREZ23A650402810101X 23A650402810101 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursari de credite externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO07TREZ23A650402810102X 23A650402810102 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursari de credite externe din
fondul de garantare
01/01/14 RO55TREZ23A650402810105X 23A650402810105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursari de credite aferente
datoriei publice externe locale
01/01/14 RO71TREZ23A650402810106X 23A650402810106 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Diferente de curs aferente datoriei
publice externe
01/01/14 RO87TREZ23A650402810107X 23A650402810107 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Restituiri de capital din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/14 RO39TREZ23A650402810201X 23A650402810201 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursari de credite interne
garantate
01/01/14 RO55TREZ23A650402810202X 23A650402810202 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Diferente de curs aferente datoriei
publice interne
01/01/14 RO06TREZ23A650402810205X 23A650402810205 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursari de credite aferente
datoriei publice interne locale
01/01/14 RO71TREZ23A650402810300X 23A650402810300 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursari de credite in contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO22TREZ23A650402810400X 23A650402810400 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Rambursarea imprumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
03/02/17 RO17TREZ23A650402850103X 23A650402850103 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale
altor institutii publice
03/02/17 RO33TREZ23A650402850104X 23A650402850104 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice
03/02/17 RO49TREZ23A650402850105X 23A650402850105 INVATAMANT - Invatamant secundar superior - Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

Pagina 83 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO93TREZ23A650403100101X 23A650403100101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Salarii de baza
01/01/14 RO12TREZ23A650403100102X 23A650403100102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Salarii de merit
01/01/14 RO28TREZ23A650403100103X 23A650403100103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatie de conducere
01/01/14 RO44TREZ23A650403100104X 23A650403100104 INVATAMANT - Invatamant profesional - Spor de vechime
01/01/14 RO60TREZ23A650403100105X 23A650403100105 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/14 RO76TREZ23A650403100106X 23A650403100106 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte sporuri
01/01/14 RO92TREZ23A650403100107X 23A650403100107 INVATAMANT - Invatamant profesional - Ore suplimentare
01/01/14 RO11TREZ23A650403100108X 23A650403100108 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond de premii
01/01/14 RO27TREZ23A650403100109X 23A650403100109 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatie de vacanta
01/01/14 RO43TREZ23A650403100110X 23A650403100110 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/14 RO59TREZ23A650403100111X 23A650403100111 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond aferent platii cu ora
01/01/14 RO75TREZ23A650403100112X 23A650403100112 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
01/01/14 RO91TREZ23A650403100113X 23A650403100113 INVATAMANT - Invatamant profesional - Drepturi de delegare
01/01/14 RO10TREZ23A650403100114X 23A650403100114 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatii de detasare
01/01/14 RO26TREZ23A650403100115X 23A650403100115 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/14 RO42TREZ23A650403100116X 23A650403100116 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alocatii pentru locuinte
07/02/18 RO58TREZ23A650403100117X 23A650403100117 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatii de hrana
22/04/20 RO56TREZ23A650403100129X 23A650403100129 INVATAMANT - Invatamant profesional - Stimulentul de risc
01/01/14 RO72TREZ23A650403100130X 23A650403100130 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte drepturi salariale in bani
01/01/14 RO44TREZ23A650403100201X 23A650403100201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Tichete de masa
01/01/14 RO60TREZ23A650403100202X 23A650403100202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Norme de hrana
01/01/14 RO76TREZ23A650403100203X 23A650403100203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/14 RO92TREZ23A650403100204X 23A650403100204 INVATAMANT - Invatamant profesional - Locuinta de serviciu folosita de salariat si
familia sa
01/01/14 RO11TREZ23A650403100205X 23A650403100205 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transportul la si de la locul de munca
01/01/14 RO27TREZ23A650403100206X 23A650403100206 INVATAMANT - Invatamant profesional - Tichete de vacanta
01/01/14 RO23TREZ23A650403100230X 23A650403100230 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte drepturi salariale in natura
01/01/14 RO92TREZ23A650403100301X 23A650403100301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/14 RO11TREZ23A650403100302X 23A650403100302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii de asigurari de somaj
01/01/14 RO27TREZ23A650403100303X 23A650403100303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO43TREZ23A650403100304X 23A650403100304 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
01/01/14 RO59TREZ23A650403100305X 23A650403100305 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
01/01/14 RO75TREZ23A650403100306X 23A650403100306 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii pentru concedii si indemnizatii
03/01/18 RO91TREZ23A650403100307X 23A650403100307 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia asiguratorie pentru munca
13/02/18 RO10TREZ23A650403100308X 23A650403100308 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii platite de angajator in numele
angajatului
01/01/14 RO78TREZ23A650403200101X 23A650403200101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Furnituri de birou
01/01/14 RO94TREZ23A650403200102X 23A650403200102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Materiale pentru curatenie
01/01/14 RO13TREZ23A650403200103X 23A650403200103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Incalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/14 RO29TREZ23A650403200104X 23A650403200104 INVATAMANT - Invatamant profesional - Apa, canal si salubritate
01/01/14 RO45TREZ23A650403200105X 23A650403200105 INVATAMANT - Invatamant profesional - Carburanti si lubrifianti
01/01/14 RO61TREZ23A650403200106X 23A650403200106 INVATAMANT - Invatamant profesional - Piese de schimb
01/01/14 RO77TREZ23A650403200107X 23A650403200107 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transport
01/01/14 RO93TREZ23A650403200108X 23A650403200108 INVATAMANT - Invatamant profesional - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/14 RO12TREZ23A650403200109X 23A650403200109 INVATAMANT - Invatamant profesional - Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
01/01/14 RO57TREZ23A650403200130X 23A650403200130 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
01/01/14 RO13TREZ23A650403200200X 23A650403200200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reparatii curente
01/01/14 RO77TREZ23A650403200301X 23A650403200301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Hrana pentru oameni
01/01/14 RO93TREZ23A650403200302X 23A650403200302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Hrana pentru animale
01/01/14 RO28TREZ23A650403200401X 23A650403200401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Medicamente

Pagina 84 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO44TREZ23A650403200402X 23A650403200402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Materiale sanitare
01/01/14 RO60TREZ23A650403200403X 23A650403200403 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reactivi
01/01/14 RO76TREZ23A650403200404X 23A650403200404 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dezinfectanti
01/01/14 RO76TREZ23A650403200501X 23A650403200501 INVATAMANT - Invatamant profesional - Uniforme si echipament
01/01/14 RO11TREZ23A650403200503X 23A650403200503 INVATAMANT - Invatamant profesional - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/14 RO55TREZ23A650403200530X 23A650403200530 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte obiecte de inventar
01/01/14 RO27TREZ23A650403200601X 23A650403200601 INVATAMANT - Invatamant profesional - Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/14 RO43TREZ23A650403200602X 23A650403200602 INVATAMANT - Invatamant profesional - Deplasari in strainatate
18/02/14 RO59TREZ23A650403200700X 23A650403200700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Mentenanta tehnica si echipamente
destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
01/01/14 RO58TREZ23A650403200900X 23A650403200900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Materiale de laborator
01/01/14 RO09TREZ23A650403201000X 23A650403201000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cercetare-dezvoltare
01/01/14 RO57TREZ23A650403201100X 23A650403201100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Carti, publicatii si materiale documentare
01/01/14 RO08TREZ23A650403201200X 23A650403201200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Consultanta si expertiza
01/01/14 RO56TREZ23A650403201300X 23A650403201300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Pregatire profesionala
01/01/14 RO07TREZ23A650403201400X 23A650403201400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Protectia muncii
01/01/14 RO55TREZ23A650403201500X 23A650403201500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Munitie, furnituri si armament de natura
activelor fixe pentru armata
01/01/14 RO06TREZ23A650403201600X 23A650403201600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Studii si cercetari
01/01/14 RO05TREZ23A650403201800X 23A650403201800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Plati pentru finantarea patrimoniului genetic
al animalelor
01/01/14 RO53TREZ23A650403201900X 23A650403201900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau
contracte de asociere
01/01/14 RO04TREZ23A650403202000X 23A650403202000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reabilitare infrastructura program inundatii
pentru autoritati publice locale
01/01/14 RO52TREZ23A650403202100X 23A650403202100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Meteorologie
01/01/14 RO03TREZ23A650403202200X 23A650403202200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/14 RO51TREZ23A650403202300X 23A650403202300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/14 RO18TREZ23A650403202401X 23A650403202401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/14 RO34TREZ23A650403202402X 23A650403202402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/14 RO50TREZ23A650403202403X 23A650403202403 INVATAMANT - Invatamant profesional - Stabilirea riscului de tara
01/01/14 RO66TREZ23A650403202404X 23A650403202404 INVATAMANT - Invatamant profesional - Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO50TREZ23A650403202500X 23A650403202500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate
din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/14 RO49TREZ23A650403202700X 23A650403202700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Tichete cadou
01/01/14 RO97TREZ23A650403202800X 23A650403202800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Ajutor public judiciar
01/01/14 RO15TREZ23A650403203001X 23A650403203001 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reclama si publicitate
01/01/14 RO31TREZ23A650403203002X 23A650403203002 INVATAMANT - Invatamant profesional - Protocol si reprezentare
01/01/14 RO47TREZ23A650403203003X 23A650403203003 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prime de asigurare non-viata
01/01/14 RO63TREZ23A650403203004X 23A650403203004 INVATAMANT - Invatamant profesional - Chirii
01/01/14 RO95TREZ23A650403203006X 23A650403203006 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/14 RO14TREZ23A650403203007X 23A650403203007 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/14 RO30TREZ23A650403203008X 23A650403203008 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fondul Primului ministru
01/01/14 RO46TREZ23A650403203009X 23A650403203009 INVATAMANT - Invatamant profesional - Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/14 RO91TREZ23A650403203030X 23A650403203030 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/14 RO47TREZ23A650403203100X 23A650403203100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea unor actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO95TREZ23A650403203200X 23A650403203200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea programelor nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO46TREZ23A650403203300X 23A650403203300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea asistentei medicale desfasurate
in cabinetele medicale din unitatile de invatamant
01/01/14 RO94TREZ23A650403203400X 23A650403203400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO45TREZ23A650403203500X 23A650403203500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea din veniturile proprii ale

Pagina 85 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO93TREZ23A650403203600X 23A650403203600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea cabinetelor de medicina legala
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
22/04/20 RO44TREZ23A650403203700X 23A650403203700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea stimulentului de risc pentru
personalul din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale
01/01/14 RO63TREZ23A650403300101X 23A650403300101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente datoriei publice interne
directe
01/01/14 RO79TREZ23A650403300102X 23A650403300102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente creditelor interne garantate
01/01/14 RO95TREZ23A650403300103X 23A650403300103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO14TREZ23A650403300201X 23A650403300201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi, aferente datoriei publice externe
directe
01/01/14 RO30TREZ23A650403300202X 23A650403300202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/14 RO46TREZ23A650403300203X 23A650403300203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/14 RO62TREZ23A650403300204X 23A650403300204 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/14 RO78TREZ23A650403300205X 23A650403300205 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente datoriei publice externe
locale
01/01/14 RO62TREZ23A650403300301X 23A650403300301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul
de tezaur
01/01/14 RO78TREZ23A650403300302X 23A650403300302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/14 RO94TREZ23A650403300303X 23A650403300303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente imprumuturilor temporare
din trezoreria statului
01/01/14 RO13TREZ23A650403300304X 23A650403300304 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate
in contul trezoreriei statului
01/01/14 RO29TREZ23A650403300305X 23A650403300305 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/14 RO45TREZ23A650403300306X 23A650403300306 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
31/07/15 RO61TREZ23A650403300307X 23A650403300307 INVATAMANT - Invatamant profesional - Suma neta negativa aferenta diferentei de
dobanda bonificata pt disponibilitatile contului curent in valuta administrat de MFP la
BNR
01/01/14 RO94TREZ23A650403300400X 23A650403300400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/14 RO32TREZ23A650403400100X 23A650403400100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pe produse
01/01/14 RO80TREZ23A650403400200X 23A650403400200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pe activitati
01/01/14 RO31TREZ23A650403400300X 23A650403400300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif
01/01/14 RO79TREZ23A650403400400X 23A650403400400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pentru sustinerea transportului
feroviar public de calatori
01/01/14 RO30TREZ23A650403400500X 23A650403400500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pentru transportul de calatori cu
metroul
01/01/14 RO78TREZ23A650403400600X 23A650403400600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Actiuni de ecologizare
01/01/14 RO29TREZ23A650403400700X 23A650403400700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/14 RO77TREZ23A650403400800X 23A650403400800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pentru dobanzi la credite bancare
01/01/14 RO28TREZ23A650403400900X 23A650403400900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Plati catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/14 RO76TREZ23A650403401000X 23A650403401000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fonduri nerambursabile pentru crearea de
noi locuri de munca
01/01/14 RO27TREZ23A650403401100X 23A650403401100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/14 RO75TREZ23A650403401200X 23A650403401200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din agricultura
01/01/14 RO26TREZ23A650403401300X 23A650403401300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sustinerea exportului, a mediului de afaceri
si a tranzactiilor internationale
01/01/14 RO74TREZ23A650403401400X 23A650403401400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/14 RO25TREZ23A650403401500X 23A650403401500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/14 RO73TREZ23A650403401600X 23A650403401600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
01/01/14 RO24TREZ23A650403401700X 23A650403401700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/14 RO72TREZ23A650403401800X 23A650403401800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Protectie sociala in sectorul minier
01/01/14 RO23TREZ23A650403401900X 23A650403401900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Plati pentru stimularea crearii de locuri de
munca
01/01/14 RO71TREZ23A650403402000X 23A650403402000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO66TREZ23A650403403000X 23A650403403000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte Subventii
01/01/14 RO80TREZ23A650403510101X 23A650403510101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre institutii publice
01/01/14 RO96TREZ23A650403510102X 23A650403510102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea de baza a invatamantului

Pagina 86 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
superior
01/01/14 RO15TREZ23A650403510103X 23A650403510103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Actiuni de sanatate
01/01/14 RO31TREZ23A650403510104X 23A650403510104 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap
01/01/14 RO47TREZ23A650403510105X 23A650403510105 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/14 RO63TREZ23A650403510106X 23A650403510106 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din Fondul de interventie
01/01/14 RO79TREZ23A650403510107X 23A650403510107 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO95TREZ23A650403510108X 23A650403510108 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/14 RO14TREZ23A650403510109X 23A650403510109 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
01/01/14 RO30TREZ23A650403510110X 23A650403510110 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv
01/01/14 RO46TREZ23A650403510111X 23A650403510111 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO62TREZ23A650403510112X 23A650403510112 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/14 RO78TREZ23A650403510113X 23A650403510113 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru lucrarile de cadastru
imobiliar
01/01/14 RO94TREZ23A650403510114X 23A650403510114 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele consiliilor judetene
pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/14 RO13TREZ23A650403510115X 23A650403510115 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/14 RO29TREZ23A650403510116X 23A650403510116 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul asigurarilor sociale
de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO45TREZ23A650403510117X 23A650403510117 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/14 RO61TREZ23A650403510118X 23A650403510118 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
01/01/14 RO77TREZ23A650403510119X 23A650403510119 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO93TREZ23A650403510120X 23A650403510120 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
01/01/14 RO12TREZ23A650403510121X 23A650403510121 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/14 RO28TREZ23A650403510122X 23A650403510122 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cota-parte din
tarifele de utilizare a spectrului
01/01/14 RO44TREZ23A650403510123X 23A650403510123 INVATAMANT - Invatamant profesional - Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor bugetare
01/01/14 RO60TREZ23A650403510124X 23A650403510124 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in
situatii de extrema dificultate
01/01/14 RO76TREZ23A650403510125X 23A650403510125 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe pentru sanatate
01/01/14 RO92TREZ23A650403510126X 23A650403510126 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
01/01/14 RO11TREZ23A650403510127X 23A650403510127 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre bugetele locale din venituri
din privatizare realizate de AVAS
01/01/14 RO27TREZ23A650403510128X 23A650403510128 INVATAMANT - Invatamant profesional - Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO59TREZ23A650403510130X 23A650403510130 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri privind contributia de sanatate
pentru pensionari
01/01/14 RO75TREZ23A650403510131X 23A650403510131 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/14 RO91TREZ23A650403510132X 23A650403510132 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
01/01/14 RO26TREZ23A650403510134X 23A650403510134 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/14 RO42TREZ23A650403510135X 23A650403510135 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
01/01/14 RO58TREZ23A650403510136X 23A650403510136 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/14 RO74TREZ23A650403510137X 23A650403510137 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/14 RO90TREZ23A650403510138X 23A650403510138 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO09TREZ23A650403510139X 23A650403510139 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele consiliilor locale si
judetene pentru pentru Finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO25TREZ23A650403510140X 23A650403510140 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru acordarea trusoului pentru

Pagina 87 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
nou-nascuti
01/01/14 RO41TREZ23A650403510141X 23A650403510141 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare
01/01/14 RO57TREZ23A650403510142X 23A650403510142 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia varsata la bugetul de stat, pentru
organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/14 RO73TREZ23A650403510143X 23A650403510143 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea programelor de electrificare
01/01/14 RO89TREZ23A650403510144X 23A650403510144 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor
aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/14 RO08TREZ23A650403510145X 23A650403510145 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
01/01/14 RO24TREZ23A650403510146X 23A650403510146 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
01/01/14 RO40TREZ23A650403510147X 23A650403510147 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru dezvoltarea institutionala
a invatamantului superior
01/01/14 RO56TREZ23A650403510148X 23A650403510148 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO72TREZ23A650403510149X 23A650403510149 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/14 RO88TREZ23A650403510150X 23A650403510150 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre bugetele locale pentru
achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/14 RO07TREZ23A650403510151X 23A650403510151 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei
privative de libertate
01/01/14 RO23TREZ23A650403510152X 23A650403510152 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare
01/01/14 RO39TREZ23A650403510153X 23A650403510153 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/14 RO55TREZ23A650403510154X 23A650403510154 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes national
01/01/14 RO71TREZ23A650403510155X 23A650403510155 INVATAMANT - Invatamant profesional - Intretinerea infrastructurii feroviare publice
16/01/14 RO87TREZ23A650403510156X 23A650403510156 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala
21/01/14 RO06TREZ23A650403510157X 23A650403510157 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece
21/01/14 RO22TREZ23A650403510158X 23A650403510158 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor
01/10/14 RO38TREZ23A650403510159X 23A650403510159 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala
05/11/15 RO05TREZ23A650403510163X 23A650403510163 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale
caminelor si cantinelor studentesti
12/11/15 RO21TREZ23A650403510164X 23A650403510164 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul judetului catre
bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa
01/08/16 RO37TREZ23A650403510165X 23A650403510165 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri privind contributii individuale de
asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului
de acomodare in vederea adoptiei
20/01/17 RO85TREZ23A650403510168X 23A650403510168 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si
neutralizare a deseurilor de origine animala
06/10/17 RO04TREZ23A650403510169X 23A650403510169 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea
deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
24/05/19 RO36TREZ23A650403510171X 23A650403510171 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat pentru Fondul
pentru mediu
27/09/19 RO52TREZ23A650403510172X 23A650403510172 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
20/03/20 RO68TREZ23A650403510173X 23A650403510173 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
09/04/20 RO84TREZ23A650403510174X 23A650403510174 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre structuri sportive publice
pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva
22/04/20 RO03TREZ23A650403510175X 23A650403510175 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru stimulentul de risc
01/01/14 RO31TREZ23A650403510201X 23A650403510201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea strazilor care se vor amenaja in
perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/14 RO47TREZ23A650403510202X 23A650403510202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea investitiilor finantate partial din
imprumuturi externe

Pagina 88 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO63TREZ23A650403510203X 23A650403510203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
01/01/14 RO79TREZ23A650403510204X 23A650403510204 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programul pentru constructii de locuinte si
sali de sport
01/01/14 RO95TREZ23A650403510205X 23A650403510205 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/14 RO14TREZ23A650403510206X 23A650403510206 INVATAMANT - Invatamant profesional - Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/14 RO30TREZ23A650403510207X 23A650403510207 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
proiectelor SAPARD
01/01/14 RO46TREZ23A650403510208X 23A650403510208 INVATAMANT - Invatamant profesional - Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/14 RO62TREZ23A650403510209X 23A650403510209 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea actiunilor privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
01/01/14 RO78TREZ23A650403510210X 23A650403510210 INVATAMANT - Invatamant profesional - Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/14 RO94TREZ23A650403510211X 23A650403510211 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
01/01/14 RO13TREZ23A650403510212X 23A650403510212 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
01/01/14 RO29TREZ23A650403510213X 23A650403510213 INVATAMANT - Invatamant profesional - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/14 RO45TREZ23A650403510214X 23A650403510214 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/14 RO61TREZ23A650403510215X 23A650403510215 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/14 RO77TREZ23A650403510216X 23A650403510216 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul National de Dezvoltare
01/01/14 RO93TREZ23A650403510217X 23A650403510217 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/14 RO12TREZ23A650403510218X 23A650403510218 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
01/01/14 RO44TREZ23A650403510220X 23A650403510220 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/14 RO60TREZ23A650403510221X 23A650403510221 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
01/01/14 RO76TREZ23A650403510222X 23A650403510222 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO92TREZ23A650403510223X 23A650403510223 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/14 RO11TREZ23A650403510224X 23A650403510224 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO27TREZ23A650403510225X 23A650403510225 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/14 RO43TREZ23A650403510226X 23A650403510226 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
01/01/14 RO59TREZ23A650403510227X 23A650403510227 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
01/01/14 RO75TREZ23A650403510228X 23A650403510228 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
01/01/14 RO91TREZ23A650403510229X 23A650403510229 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/14 RO10TREZ23A650403510230X 23A650403510230 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fondul de risc Programul Mihail
Kogalniceanu
01/01/14 RO26TREZ23A650403510231X 23A650403510231 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru Finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national
01/01/14 RO42TREZ23A650403510232X 23A650403510232 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si
unitati de asistenta medico-sociale
01/01/14 RO58TREZ23A650403510233X 23A650403510233 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Roman de Contragarantare
16/01/14 RO74TREZ23A650403510234X 23A650403510234 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
16/01/14 RO90TREZ23A650403510235X 23A650403510235 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subprogramul Modernizarea satului
romanesc
16/01/14 RO09TREZ23A650403510236X 23A650403510236 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subprogramul Regenerarea urbana a
municipiilor si oraselor
16/01/14 RO25TREZ23A650403510237X 23A650403510237 INVATAMANT - Invatamant profesional - Subprogramul Infrastructura la nivel judetean
21/01/14 RO41TREZ23A650403510238X 23A650403510238 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programul National de Dezvoltare Locala
21/07/15 RO40TREZ23A650403510244X 23A650403510244 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru
finantarea investitiilor

Pagina 89 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
28/03/18 RO07TREZ23A650403510248X 23A650403510248 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat pentru
realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele
asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
13/08/19 RO55TREZ23A650403510251X 23A650403510251 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat pentru
Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
27/09/19 RO71TREZ23A650403510252X 23A650403510252 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol
01/01/14 RO74TREZ23A650403550101X 23A650403550101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Restructurarea industriei de aparare
01/01/14 RO90TREZ23A650403550102X 23A650403550102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
01/01/14 RO09TREZ23A650403550103X 23A650403550103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe cu finantare rambursabila
01/01/14 RO25TREZ23A650403550104X 23A650403550104 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fondul de garantare a imprumuturilor
acordate intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO41TREZ23A650403550105X 23A650403550105 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
01/01/14 RO57TREZ23A650403550106X 23A650403550106 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/14 RO73TREZ23A650403550107X 23A650403550107 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe comunitare
01/01/14 RO89TREZ23A650403550108X 23A650403550108 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe PHARE si alte programe cu
finantare nerambursabila
01/01/14 RO08TREZ23A650403550109X 23A650403550109 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe ISPA
01/01/14 RO24TREZ23A650403550110X 23A650403550110 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe SAPARD
01/01/14 RO56TREZ23A650403550112X 23A650403550112 INVATAMANT - Invatamant profesional - Investitii ale agentilor economici cu capital
de stat
01/01/14 RO72TREZ23A650403550113X 23A650403550113 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe de dezvoltare
01/01/14 RO88TREZ23A650403550114X 23A650403550114 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond National de Preaderare
01/01/14 RO07TREZ23A650403550115X 23A650403550115 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/14 RO23TREZ23A650403550116X 23A650403550116 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/14 RO39TREZ23A650403550117X 23A650403550117 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru programe si proiecte de
prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
01/01/14 RO55TREZ23A650403550118X 23A650403550118 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte transferuri curente interne
01/01/14 RO71TREZ23A650403550119X 23A650403550119 INVATAMANT - Invatamant profesional - Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile
de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/14 RO87TREZ23A650403550120X 23A650403550120 INVATAMANT - Invatamant profesional - Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru
institutiile implicate in procesul de privatizare)
01/01/14 RO86TREZ23A650403550126X 23A650403550126 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijin financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
01/01/14 RO21TREZ23A650403550128X 23A650403550128 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/14 RO37TREZ23A650403550129X 23A650403550129 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reparatii curente aferente infrastructurii
feroviare publice
01/01/14 RO35TREZ23A650403550141X 23A650403550141 INVATAMANT - Invatamant profesional - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
beneficiul statelor partenere
01/01/14 RO51TREZ23A650403550142X 23A650403550142 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul local catre asociatiile
de dezvoltare intercomunitara
01/01/14 RO18TREZ23A650403550146X 23A650403550146 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre intreprinderi in cadrul
schemelor de ajutor de stat
01/01/14 RO34TREZ23A650403550147X 23A650403550147 INVATAMANT - Invatamant profesional - Plata valorii de executare a garantiei in
contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa
01/01/14 RO50TREZ23A650403550148X 23A650403550148 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/14 RO66TREZ23A650403550149X 23A650403550149 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru Finantarea cercetarii in
domeniul economic
01/01/14 RO82TREZ23A650403550150X 23A650403550150 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/14 RO98TREZ23A650403550151X 23A650403550151 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri interne catre bugetele locale
01/01/14 RO17TREZ23A650403550152X 23A650403550152 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri interne catre operatorii economici
01/01/14 RO33TREZ23A650403550153X 23A650403550153 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de
paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/14 RO49TREZ23A650403550154X 23A650403550154 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
21/01/14 RO65TREZ23A650403550155X 23A650403550155 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru finantarea lucrarilor de
impadurire
18/02/14 RO81TREZ23A650403550156X 23A650403550156 INVATAMANT - Invatamant profesional - Investitii ale regiilor autonome aeroportuare,
de interes local
05/01/15 RO48TREZ23A650403550160X 23A650403550160 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de

Pagina 90 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil
19/02/15 RO64TREZ23A650403550161X 23A650403550161 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond de premiere pentru Loteria bonurilor
fiscale
17/11/16 RO47TREZ23A650403550166X 23A650403550166 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri pentru finan?area obiectivelor din
programul de pregatire a teritoriului
09/04/20 RO46TREZ23A650403550172X 23A650403550172 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri catre structuri sportive private
precum si catre cooperatii, pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a
contractului de activitate sportiva, respectiv a conventiilor individuale de munca
01/01/14 RO25TREZ23A650403550201X 23A650403550201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/14 RO41TREZ23A650403550202X 23A650403550202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cooperare economica internationala
01/01/14 RO57TREZ23A650403550203X 23A650403550203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Asistenta pentru dezvoltare alocata in
strainatate
01/01/14 RO73TREZ23A650403550204X 23A650403550204 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte transferuri curente in strainatate
01/01/14 RO89TREZ23A650403550205X 23A650403550205 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia Romaniei la Fondul European
pentru Dezvoltare
03/04/15 RO08TREZ23A650403550206X 23A650403550206 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cofinantare la Programul NATO de Investitii
in Securitate
01/01/14 RO73TREZ23A650403550301X 23A650403550301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii din taxe vamale
01/01/14 RO08TREZ23A650403550303X 23A650403550303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii din sectorul zaharului
01/01/14 RO24TREZ23A650403550304X 23A650403550304 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii din resursa TVA
01/01/14 RO40TREZ23A650403550305X 23A650403550305 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii pentru corectia/rabatul acordat
Marii Britanii
01/01/14 RO56TREZ23A650403550306X 23A650403550306 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii din resursa VNB
01/01/14 RO72TREZ23A650403550307X 23A650403550307 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii suplimentare si neprevazute
01/01/14 RO23TREZ23A650403550310X 23A650403550310 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii pentru reducerile in favoarea
Danemarcei, Tarilor de jos si Suediei
01/01/14 RO24TREZ23A650403550401X 23A650403550401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
01/01/14 RO40TREZ23A650403550402X 23A650403550402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
01/01/14 RO56TREZ23A650403550403X 23A650403550403 INVATAMANT - Invatamant profesional - Plata contributiei anuale de membru la
intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de
fuziune
01/01/14 RO24TREZ23A650403560101X 23A650403560101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO40TREZ23A650403560102X 23A650403560102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO56TREZ23A650403560103X 23A650403560103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO72TREZ23A650403560104X 23A650403560104 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO88TREZ23A650403560105X 23A650403560105 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de
la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO07TREZ23A650403560106X 23A650403560106 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO72TREZ23A650403560201X 23A650403560201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO88TREZ23A650403560202X 23A650403560202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO07TREZ23A650403560203X 23A650403560203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO23TREZ23A650403560204X 23A650403560204 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO23TREZ23A650403560301X 23A650403560301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO39TREZ23A650403560302X 23A650403560302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO55TREZ23A650403560303X 23A650403560303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO71TREZ23A650403560304X 23A650403560304 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
04/05/16 RO87TREZ23A650403560305X 23A650403560305 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de
la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
28/12/15 RO06TREZ23A650403560306X 23A650403560306 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013
01/01/14 RO71TREZ23A650403560401X 23A650403560401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO87TREZ23A650403560402X 23A650403560402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO06TREZ23A650403560403X 23A650403560403 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO22TREZ23A650403560501X 23A650403560501 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO38TREZ23A650403560502X 23A650403560502 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila

Pagina 91 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO54TREZ23A650403560503X 23A650403560503 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO70TREZ23A650403560601X 23A650403560601 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO86TREZ23A650403560602X 23A650403560602 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO05TREZ23A650403560603X 23A650403560603 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO21TREZ23A650403560701X 23A650403560701 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO37TREZ23A650403560702X 23A650403560702 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO53TREZ23A650403560703X 23A650403560703 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO69TREZ23A650403560801X 23A650403560801 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO85TREZ23A650403560802X 23A650403560802 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO04TREZ23A650403560803X 23A650403560803 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO20TREZ23A650403560901X 23A650403560901 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO36TREZ23A650403560902X 23A650403560902 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO52TREZ23A650403560903X 23A650403560903 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO68TREZ23A650403561001X 23A650403561001 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO84TREZ23A650403561002X 23A650403561002 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO03TREZ23A650403561003X 23A650403561003 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO19TREZ23A650403561101X 23A650403561101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO35TREZ23A650403561102X 23A650403561102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO51TREZ23A650403561103X 23A650403561103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO67TREZ23A650403561201X 23A650403561201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO83TREZ23A650403561202X 23A650403561202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO02TREZ23A650403561203X 23A650403561203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO18TREZ23A650403561301X 23A650403561301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO34TREZ23A650403561302X 23A650403561302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO50TREZ23A650403561303X 23A650403561303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO66TREZ23A650403561401X 23A650403561401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO82TREZ23A650403561402X 23A650403561402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO98TREZ23A650403561403X 23A650403561403 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO17TREZ23A650403561501X 23A650403561501 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO33TREZ23A650403561502X 23A650403561502 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO49TREZ23A650403561503X 23A650403561503 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO65TREZ23A650403561601X 23A650403561601 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO81TREZ23A650403561602X 23A650403561602 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO97TREZ23A650403561603X 23A650403561603 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO16TREZ23A650403561701X 23A650403561701 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO32TREZ23A650403561702X 23A650403561702 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO48TREZ23A650403561703X 23A650403561703 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO64TREZ23A650403561801X 23A650403561801 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO80TREZ23A650403561802X 23A650403561802 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO96TREZ23A650403561803X 23A650403561803 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO15TREZ23A650403561901X 23A650403561901 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO31TREZ23A650403561902X 23A650403561902 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO47TREZ23A650403561903X 23A650403561903 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO63TREZ23A650403562001X 23A650403562001 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO79TREZ23A650403562002X 23A650403562002 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO95TREZ23A650403562003X 23A650403562003 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
27/11/14 RO14TREZ23A650403562004X 23A650403562004 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top-up
01/01/14 RO95TREZ23A650403562100X 23A650403562100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
16/01/14 RO62TREZ23A650403562201X 23A650403562201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
Pagina 92 din 1334
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
proiectelor finantate din FEN postaderare
16/01/14 RO78TREZ23A650403562202X 23A650403562202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
01/01/14 RO94TREZ23A650403562300X 23A650403562300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/14 RO45TREZ23A650403562400X 23A650403562400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/14 RO12TREZ23A650403562501X 23A650403562501 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO28TREZ23A650403562502X 23A650403562502 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO44TREZ23A650403562503X 23A650403562503 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO60TREZ23A650403562601X 23A650403562601 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO76TREZ23A650403562602X 23A650403562602 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO92TREZ23A650403562603X 23A650403562603 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO11TREZ23A650403562701X 23A650403562701 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO27TREZ23A650403562702X 23A650403562702 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO43TREZ23A650403562703X 23A650403562703 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO59TREZ23A650403562801X 23A650403562801 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
01/01/14 RO75TREZ23A650403562802X 23A650403562802 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
01/01/14 RO91TREZ23A650403562803X 23A650403562803 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
01/01/14 RO91TREZ23A650403562900X 23A650403562900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
01/01/14 RO42TREZ23A650403563000X 23A650403563000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat din sumele
primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
16/01/14 RO09TREZ23A650403563101X 23A650403563101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top
up
16/01/14 RO25TREZ23A650403563102X 23A650403563102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
16/01/14 RO88TREZ23A650403563500X 23A650403563500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii
publice
16/01/14 RO39TREZ23A650403563600X 23A650403563600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice
16/01/14 RO87TREZ23A650403563700X 23A650403563700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat
institutii publice
16/01/14 RO38TREZ23A650403563800X 23A650403563800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cofinantarea
publica in cadru mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
16/01/14 RO86TREZ23A650403563900X 23A650403563900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
03/09/14 RO69TREZ23A650403564002X 23A650403564002 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
31/07/15 RO85TREZ23A650403564100X 23A650403564100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
04/05/16 RO36TREZ23A650403564200X 23A650403564200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta
04/05/16 RO03TREZ23A650403564301X 23A650403564301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite
din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta
04/05/16 RO19TREZ23A650403564302X 23A650403564302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat, din alte sume
primite din fonduri de la U.E. pentru programele operationale finantate in cadrul
obiectivului convergenta
19/11/15 RO35TREZ23A650403564400X 23A650403564400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente platii catre Comisia
Europeana considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in
cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010 - 2011
28/12/15 RO83TREZ23A650403564500X 23A650403564500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din sume din dobanzi destinate
cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al
Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontaliera
10/01/18 RO34TREZ23A650403564600X 23A650403564600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de la bugetul de stat din soldul
FEC acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul Programului orase sarace

Pagina 93 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
01/01/14 RO55TREZ23A650403570100X 23A650403570100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Asigurari sociale
01/01/14 RO22TREZ23A650403570201X 23A650403570201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Ajutoare sociale in numerar
01/01/14 RO38TREZ23A650403570202X 23A650403570202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Ajutoare sociale in natura
01/01/14 RO54TREZ23A650403570203X 23A650403570203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Tichete de cresa si tichete sociale pentru
gradinita
01/01/14 RO70TREZ23A650403570204X 23A650403570204 INVATAMANT - Invatamant profesional - Tichete cadou acordate pentru cheltuieli
sociale
01/08/16 RO54TREZ23A650403570300X 23A650403570300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului
15/04/20 RO53TREZ23A650403570500X 23A650403570500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatii acordate pentru alti profesionisti
precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care
intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
29/10/15 RO21TREZ23A650403580101X 23A650403580101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO37TREZ23A650403580102X 23A650403580102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO53TREZ23A650403580103X 23A650403580103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO69TREZ23A650403580201X 23A650403580201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO85TREZ23A650403580202X 23A650403580202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO04TREZ23A650403580203X 23A650403580203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO20TREZ23A650403580301X 23A650403580301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO36TREZ23A650403580302X 23A650403580302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO52TREZ23A650403580303X 23A650403580303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO68TREZ23A650403580401X 23A650403580401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
12/11/15 RO84TREZ23A650403580402X 23A650403580402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO19TREZ23A650403580501X 23A650403580501 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
12/11/15 RO35TREZ23A650403580502X 23A650403580502 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
17/10/14 RO67TREZ23A650403580601X 23A650403580601 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finan?area nationala
17/10/14 RO83TREZ23A650403580602X 23A650403580602 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
17/10/14 RO02TREZ23A650403580603X 23A650403580603 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO18TREZ23A650403580701X 23A650403580701 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
19/02/15 RO34TREZ23A650403580702X 23A650403580702 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO50TREZ23A650403580703X 23A650403580703 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO66TREZ23A650403580801X 23A650403580801 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
19/02/15 RO82TREZ23A650403580802X 23A650403580802 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO98TREZ23A650403580803X 23A650403580803 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO17TREZ23A650403580901X 23A650403580901 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
19/02/15 RO33TREZ23A650403580902X 23A650403580902 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
19/02/15 RO49TREZ23A650403580903X 23A650403580903 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
19/02/15 RO65TREZ23A650403581001X 23A650403581001 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finan?area nationala
19/02/15 RO81TREZ23A650403581002X 23A650403581002 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
29/10/15 RO16TREZ23A650403581101X 23A650403581101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO32TREZ23A650403581102X 23A650403581102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO48TREZ23A650403581103X 23A650403581103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO64TREZ23A650403581201X 23A650403581201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO80TREZ23A650403581202X 23A650403581202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO96TREZ23A650403581203X 23A650403581203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
12/11/15 RO15TREZ23A650403581301X 23A650403581301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
12/11/15 RO31TREZ23A650403581302X 23A650403581302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
12/11/15 RO47TREZ23A650403581303X 23A650403581303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO63TREZ23A650403581401X 23A650403581401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO79TREZ23A650403581402X 23A650403581402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO95TREZ23A650403581403X 23A650403581403 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
20/07/15 RO14TREZ23A650403581501X 23A650403581501 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
20/07/15 RO30TREZ23A650403581502X 23A650403581502 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
20/07/15 RO46TREZ23A650403581503X 23A650403581503 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile

Pagina 94 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
02/06/16 RO62TREZ23A650403581601X 23A650403581601 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
02/06/16 RO78TREZ23A650403581602X 23A650403581602 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
02/06/16 RO94TREZ23A650403581603X 23A650403581603 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/10/15 RO13TREZ23A650403581701X 23A650403581701 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/10/15 RO29TREZ23A650403581702X 23A650403581702 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/10/15 RO45TREZ23A650403581703X 23A650403581703 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
05/11/15 RO93TREZ23A650403581900X 23A650403581900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat necesare
sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei
30/08/17 RO12TREZ23A650403581901X 23A650403581901 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre
beneficiari institutii publice
30/08/17 RO28TREZ23A650403581902X 23A650403581902 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat
29/10/15 RO44TREZ23A650403582000X 23A650403582000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structurale
06/08/15 RO92TREZ23A650403582100X 23A650403582100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO59TREZ23A650403582201X 23A650403582201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
06/08/15 RO75TREZ23A650403582202X 23A650403582202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
29/10/15 RO91TREZ23A650403582300X 23A650403582300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
19/10/15 RO42TREZ23A650403582400X 23A650403582400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente asistentei financiare
nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
19/11/15 RO40TREZ23A650403582800X 23A650403582800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri din bugetul de stat catre AFIR
pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
25/01/17 RO56TREZ23A650403582801X 23A650403582801 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cofinantare publica nationala totala
25/01/17 RO72TREZ23A650403582802X 23A650403582802 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fonduri externe nerambursabile
24/11/16 RO88TREZ23A650403582900X 23A650403582900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cofinantarea publica asigurata de la bugetul
de stat aferenta instrumentelor financiare
15/12/16 RO55TREZ23A650403583001X 23A650403583001 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
15/12/16 RO71TREZ23A650403583002X 23A650403583002 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantare externa nerambursabila
29/05/17 RO06TREZ23A650403583101X 23A650403583101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/05/17 RO22TREZ23A650403583102X 23A650403583102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO38TREZ23A650403583103X 23A650403583103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO54TREZ23A650403583201X 23A650403583201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/05/17 RO70TREZ23A650403583202X 23A650403583202 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO86TREZ23A650403583203X 23A650403583203 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO05TREZ23A650403583301X 23A650403583301 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea nationala
29/05/17 RO21TREZ23A650403583302X 23A650403583302 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea externa nerambursabila
29/05/17 RO37TREZ23A650403583303X 23A650403583303 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli neeligibile
29/05/17 RO53TREZ23A650403583401X 23A650403583401 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
29/05/17 RO69TREZ23A650403583402X 23A650403583402 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat institutii publice
30/08/17 RO85TREZ23A650403583500X 23A650403583500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente corectiilor financiare
suportate de la bugetul de stat
12/09/18 RO36TREZ23A650403583600X 23A650403583600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Transferuri cu titlul de prefinantare din
bugetul de stat catre beneficiarii proiectelor de monopol finantate din Fondul pentru
azil, migratie si integrare si din Fondul pentru securitate interna, in cazul
indisponibilitatii temporare a fondurilor europene
01/01/14 RO52TREZ23A650403590100X 23A650403590100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Burse
01/01/14 RO03TREZ23A650403590200X 23A650403590200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/14 RO51TREZ23A650403590300X 23A650403590300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea partidelor politice
01/01/14 RO02TREZ23A650403590400X 23A650403590400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul
de stat
01/01/14 RO50TREZ23A650403590500X 23A650403590500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea unor programe si proiecte

Pagina 95 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/14 RO98TREZ23A650403590600X 23A650403590600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Producerea si distribuirea filmelor
01/01/14 RO49TREZ23A650403590700X 23A650403590700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sprijinirea activitatii romanilor de
pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/14 RO97TREZ23A650403590800X 23A650403590800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe pentru tineret
01/01/14 RO48TREZ23A650403590900X 23A650403590900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Despagubiri acordate producatorilor agricoli
in caz de calamitati naturale in agricultura
01/01/14 RO96TREZ23A650403591000X 23A650403591000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Fond la dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
01/01/14 RO47TREZ23A650403591100X 23A650403591100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Asociatii si fundatii
01/01/14 RO95TREZ23A650403591200X 23A650403591200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sustinerea cultelor
01/01/14 RO46TREZ23A650403591300X 23A650403591300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor
01/01/14 RO94TREZ23A650403591400X 23A650403591400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/14 RO45TREZ23A650403591500X 23A650403591500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/14 RO93TREZ23A650403591600X 23A650403591600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Poiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
01/01/14 RO44TREZ23A650403591700X 23A650403591700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Despagubiri civile
01/01/14 RO92TREZ23A650403591800X 23A650403591800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Despagubiri pentru animale sacrificate in
vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/14 RO43TREZ23A650403591900X 23A650403591900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatia de merit
01/01/14 RO91TREZ23A650403592000X 23A650403592000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume destinate finantarii programelor
sportive realizate de structurile sportive de drept privat
01/01/14 RO42TREZ23A650403592100X 23A650403592100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Comenzi de stat pentru carti si publicatii
01/01/14 RO90TREZ23A650403592200X 23A650403592200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
01/01/14 RO41TREZ23A650403592300X 23A650403592300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/14 RO89TREZ23A650403592400X 23A650403592400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/14 RO40TREZ23A650403592500X 23A650403592500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente platii creantelor salariale
01/01/14 RO88TREZ23A650403592600X 23A650403592600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume acordate membrilor academiilor
01/01/14 RO39TREZ23A650403592700X 23A650403592700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Renta viagera agricola
01/01/14 RO87TREZ23A650403592800X 23A650403592800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Finantarea Schitului romanesc Prodromu de
la Muntele Athos
01/01/14 RO86TREZ23A650403593000X 23A650403593000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
01/01/14 RO37TREZ23A650403593100X 23A650403593100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
01/01/14 RO85TREZ23A650403593200X 23A650403593200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
01/01/14 RO36TREZ23A650403593300X 23A650403593300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/14 RO84TREZ23A650403593400X 23A650403593400 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume alocate pentru intocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in
concesiunea companiei care administraza infrastructura feroviara
01/01/14 RO35TREZ23A650403593500X 23A650403593500 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume alocate pentru sprijinirea construirii de
locuinte
16/01/14 RO83TREZ23A650403593600X 23A650403593600 INVATAMANT - Invatamant profesional - Despagubiri pentru eliberarea benzilor de
frecvente radio
19/10/15 RO34TREZ23A650403593700X 23A650403593700 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente restituirii contravalorii
bunurilor si sumelor confiscate
17/06/16 RO82TREZ23A650403593800X 23A650403593800 INVATAMANT - Invatamant profesional - Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile
electorale
01/08/16 RO33TREZ23A650403593900X 23A650403593900 INVATAMANT - Invatamant profesional - Rambursarea sumelor aferente cererilor de
indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatore?ti
03/01/18 RO81TREZ23A650403594000X 23A650403594000 INVATAMANT - Invatamant profesional - Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate
03/01/19 RO32TREZ23A650403594100X 23A650403594100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Indemnizatie pentru internship
01/01/14 RO43TREZ23A650403650100X 23A650403650100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
09/06/15 RO91TREZ23A650403650200X 23A650403650200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila din contribu?ia beneficiarilor finali ai proiectelor
01/01/14 RO50TREZ23A650403710101X 23A650403710101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Constructii
01/01/14 RO66TREZ23A650403710102X 23A650403710102 INVATAMANT - Invatamant profesional - Masini, echipamente si mijloace de transport
01/01/14 RO82TREZ23A650403710103X 23A650403710103 INVATAMANT - Invatamant profesional - Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale

Pagina 96 din 1334


Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
05/05/2020
Sursa de finantare: A Integral de la buget
Data publicarii Cont IBAN Cont Denumire
16/01/14 RO98TREZ23A650403710104X 23A650403710104 INVATAMANT - Invatamant profesional - Microbuze scolare
01/01/14 RO29TREZ23A650403710130X 23A650403710130 INVATAMANT - Invatamant profesional - Alte active fixe
01/01/14 RO98TREZ23A650403710201X 23A650403710201 INVATAMANT - Invatamant profesional - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/14 RO33TREZ23A650403710300X 23A650403710300 INVATAMANT - Invatamant profesional - Reparatii capitale aferente activelor fixe
01/01/14 RO97TREZ23A650403720101X 23A650403720101 INVATAMANT - Invatamant profesional - Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
01/01/14 RO69TREZ23A650403800100X 23A650403800100 INVATAMANT - Invatamant profesional - Imprumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/14 RO20TREZ23A650403800200X 23A650403800200 INVATAMANT - Invatamant profesional - Imprumuturi pentru persoane cu statut de
refugiat
01/01/14 RO68TREZ23A650403800300X 23A650403800300 INVATAMANT - Invatamant profesional