Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

Colbea Ionel

PROIECT DIDACTIC

Data:03.06.2014
Clasa: a X-a
Profesor: Colbea Ionel
Obiectul: MATEMATICA
Scoala: Colegiul National de Informatica „Spiru Haret”-Suceava
Unitatea de invatare: Geometrie
Tema: Distanţa dintre două puncte în plan. Aplicatii ale formulei distantei
Tipul lectiei: Consolidare

Competente generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul
în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

Competente specifice:
1. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori.
3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor
proprietăţi ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii.
4. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale
unei configuraţii geometrice.
6. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial.

Strategii didactice:
Metode si procedee: metodele active: conversatia, explicatia, exercitiul, observatia.
MijIoace de realizare: manualul, culegerea de probleme Mate2000+, fise de lucru.
Forme de organizare: frontala

1
Prof.Colbea Ionel

Desfasurarea lectiei

Etapele lectiei Competente Continutul lectiei Strategii


didactice
I. Momentul
organizatoric Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea lectiei. Conversatia
si captarea
atentiei 3’
Verificarea prezentei elevilor
II. Verificarea Verificarea temei prin sondaj, iar unde apare o greseala se Conversatia
temei pentru va face exercitiul la tabla. Explicatia
acasa 1’
III. Anuntarea Se anunta tema si competentele urmarite. Conversatia
temei si a Elevii vor nota titlul pe caiete
competentelor
3’ ” Distanţa dintre două puncte în plan. Aplicatii ale
formulei distantei”
IV. P: Care este formula distantei dintre doua puncte in plan? Conversatia
Reactualizarea E: Distanta dintre punctele A(x1,y1), B(x2,y2) este data de
cunostintelor
3’
formula
CS4 d(A,B)=√ (x 2−x 1)2 +( y 2− y 1)2 .
P: Care sunt coordonatele mijlocului M al unui segment
AB, unde A(x1,y1), B(x2,y2)?
x +x y + y
(
E: Coordonatele mijlocului sunt M 1 2 ; 1 2 .
2 2 )
P: Care sunt coordonatele punctului ce imparte un
segment intr-un raport dat?
E: Daca consideram punctele A(x1,y1), B(x2,y2), si
punctul N ce imparte segmentul in raportul k, atunci N
x 1+ kx 2 y 1 +k y 2
( 1+ k
;
1+k )
V. P: Formula distantei se poate utiliza pentru a demonstra Conversatia
Consolidarea diferite relatii metrice. Astfel putem demonstra Relatia
cunostintelor
35’
medianei:
Fie ABC un triunghi si M mijlocul laturii [BC]. Sa se
arate ca: 4 AM 2=2 ∙ ( AB 2 + AC 2 )−BC 2 .

Vom stabili punctele in sistemul de coordonate astfel


incat A∈Oy si B, C∈Ox. Din aceasta alegere obtinem Observatia
b+ c Explicatia
CS1
CS3
A(0,a), B(b,0), C(c,0) si pentru M ( 2 )
;0 .

CS6 Se aplica formula de calcul a distantei pentru cele patru


segmente si obtinem:
b+c 2 2
AM 2= ( )
2
+a ;

AB 2=b2 +a 2
AC 2=c2 +a 2
BC 2=(c−b)2
Inlocuind aceste valori in relatia data se obtine egalitatea
dorita. Conversatia

2
Prof.Colbea Ionel

Profesorul va împărţi elevilor fişa de lucru şi elevii vor


rezolva exerciţiile pe rând la tablă.

CS1 1. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(4;3), B(1;5),


CS3 C(-1;2) si D(2;0). Aratati ca aceste puncte sunt varfurile unui patrat. Conversatia
E: AB= ( 1−4 )2 + ( 5−3 )2 =√ 13
√ Observatia
2 2 Explicatia
BC= √(−1−1 ) + ( 2−5 ) =√ 13
2 2
CD=√ ( 2+1 ) + ( 0−2 ) =√ 13
2 2
DA= √( 4−2 ) + ( 3−0 ) = √ 13
Din aceasta rezulta ca patrulaterul ABCD este romb.
2 2
BD=√ ( 2−1 ) + ( 0−5 ) =√26
2 2
AC= √(−1−4 ) + ( 2−3 ) =√ 26
Luand in considerare proprietatile patratului, din relatiile anterioare
rezulta ca ABCD este patrat Conversatia

2. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(-4;2), B(1;5)


si C(-1;-3).
CS1 a. Aratati ca aceste puncte sunt varfurile unui triunghi dreptunghic Exercitiul
CS3 isoscel.
b. Calculati perimetrul si aria triunghiului ABC.
c. Aflati coordonatele cercului circumscris triunghiului ABC. Observatia
E:a) AB 2=( 1+4 )2+ ( 5−2 )2=34 Explicatia
CS3
BC 2=(−1−1 )2+ (−3−5 )2=68
2 2 2
CA = (−1+ 4 ) + (−3−2 ) =34
CS3 Rezulta AB=CA si BC 2= AB 2 +CA 2 rezulta ca triunghiul este
CS4 dreptunghic isoscel
b) P ABC =( 2+ √ 2 ) √ 3 (um)
AB∙ AC
A ABC = =17(um 2)
2 Conversatia
c) Fie D centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Deoarece
acest triunghi este dreptunghic in A, D este mijlocul ipotenuzei BC.

CS1
d
( x +2 x , y 2+ y )
B c B c

Exercitiu
CS3 Explicatia
3. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctul A(1;1).
Determinati coordonatele punctelor B∈Ox si C∈Oy, asfel incat
triunghiul ABC sa fie echilateral.
E: B∈Ox⇒ B ( b , 0 )
C∈Oy⇒ C ( 0 ,c )
AB 2=b2 −2b +2
AC 2=c2−2c +2
Observatia
BC 2=b 2+ c 2
AB=AC ⇒ b 2−2 b+2=c 2−2 c+2 ⇒
( b−c ) ( b+c−2 ) =0 ⇒ b=c sau b=2−c
AB=BC ⇒ b 2−2 b+2=b2 +c 2 ⇒ c 2+2 b−2=0 Conversatia
I Daca b=c⇒ relatia de mai sus devine b2 +2 b−2=0 ⇒
b=c=−1+ √ 3
CS1 II Daca b=2-c⇒ relatia de mai sus devine Observatia
CS3 Exercitiul
c 2 +2 c+ 2=0 , egalitate imposibila∈R
3
Prof.Colbea Ionel

In concluzie B (−1+ √ 3 , 0 ) si C ( 0 ,−1+ √ 3 ) sau B (−1−√ 3 , 0 )


si C ( 0 ,−1− √ 3 )
Conversatia
4. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(1;3), B(4;6) si
C(5;7). Aflati coordonatele punctului D, stiind ca patrulaterul ABCD
CS3 este paralelogram.
CS1
CS4 E: Consideram punctul E centrul paralelogramului ABCD
⇒ E mijlocul segmentului AC ⇒ E ( 3,5 ) Exercitiul
E mijlocul segmentului BD ⇒2 x E =x D + x B ⇒ x D=2
2 y E = y D + y B ⇒ y D=4 ⇒ D(2,4 )

5. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(2;1), B(6;5) si


C(-1;-1). Se imparte segmentul AB in patru segmente congruente si
se noteaza cu D acela dintre cele trei puncte de diviziune care este
mai apropiat de A. Aflati distanta CD.

E:
1 1
x A + xB y A+ y B
AD 1 3 3
= ⇒ x D= =3 , y D = =2⇒ D ( 2,3 )
BD 3 1 1
1+ 1+
3 3
2 2 2
C(-1,-1)⇒ CD =( 2+1 ) + ( 3+1 ) =25 ⇒CD=5

In continuare elevi vor rezolva exercitiile la tabla.


VI. Evaluarea Voi face aprecieri asupra desfasurarii lectiei, asupra
activitatii 5’ cunostintelor elevilor. Voi scrie pe tabla tema pentru Conversatia
acasa.

4
Prof.Colbea Ionel

Fisa de lucru

1. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(4;3), B(1;5), C(-1;2) si D(2;0). Aratati ca
aceste puncte sunt varfurile unui patrat.
2. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(-4;2), B(1;5) si C(-1;-3).
a. Aratati ca aceste puncte sunt varfurile unui triunghi dreptunghic isoscel.
b. Calculati perimetrul si aria triunghiului ABC.
c. Aflati coordonatele cercului circumscris triunghiului ABC.
3. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctul A(1;1). Determinati coordonatele punctelor B∈
Ox si C∈Oy, asfel incat triunghiul ABC sa fie echilateral.
4. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(1;3), B(4;6) si C(5;7). Aflati coordonatele
punctului D, stiind ca patrulaterul ABCD este paralelogram.
5. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(2;1), B(6;5) si C(-1;-1). Se imparte
segmentul AB in patru segmente congruente si se noteaza cu D acela dintre cele trei puncte de
diviziune care este mai apropiat de A. Aflati distanta CD.

Fisa de lucru

1. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(4;3), B(1;5), C(-1;2) si D(2;0). Aratati ca
aceste puncte sunt varfurile unui patrat.
2. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(-4;2), B(1;5) si C(-1;-3).
a. Aratati ca aceste puncte sunt varfurile unui triunghi dreptunghic isoscel.
b. Calculati perimetrul si aria triunghiului ABC.
c. Aflati coordonatele cercului circumscris triunghiului ABC.
3. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctul A(1;1). Determinati coordonatele punctelor B∈
Ox si C∈Oy, asfel incat triunghiul ABC sa fie echilateral.
4. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(1;3), B(4;6) si C(5;7). Aflati coordonatele
punctului D, stiind ca patrulaterul ABCD este paralelogram.
5. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(2;1), B(6;5) si C(-1;-1). Se imparte
segmentul AB in patru segmente congruente si se noteaza cu D acela dintre cele trei puncte de
diviziune care este mai apropiat de A. Aflati distanta CD.

Fisa de lucru

5
Prof.Colbea Ionel

1. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(4;3), B(1;5), C(-1;2) si D(2;0). Aratati ca
aceste puncte sunt varfurile unui patrat.
2. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(-4;2), B(1;5) si C(-1;-3).
a. Aratati ca aceste puncte sunt varfurile unui triunghi dreptunghic isoscel.
b. Calculati perimetrul si aria triunghiului ABC.
c. Aflati coordonatele cercului circumscris triunghiului ABC.
3. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctul A(1;1). Determinati coordonatele punctelor B∈
Ox si C∈Oy, asfel incat triunghiul ABC sa fie echilateral.
4. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(1;3), B(4;6) si C(5;7). Aflati coordonatele
punctului D, stiind ca patrulaterul ABCD este paralelogram.
5. Intr-un reper cartezian xOy, se considera punctele A(2;1), B(6;5) si C(-1;-1). Se imparte
segmentul AB in patru segmente congruente si se noteaza cu D acela dintre cele trei puncte de
diviziune care este mai apropiat de A. Aflati distanta CD.