Sunteți pe pagina 1din 28

COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” IAȘI

PROIECT PENTRU SUSȚINEREAEXAMENULUI DE


COMPETENȚE PROFESIONALE,
NIVEL 3 AVANSAT

DOMENIUL: CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

CALIFICAREA: MAISTRU CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI


AGRICOLE

ÎNDRUMĂTOR:

ING. MANTA DAN,

CANDIDAT:
ȘTEFĂNESCU
ALEXANDRU VASILE

SESIUNEA IULIE

IAȘI, 2014
COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” IAȘI

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ DE TIP


P + M ÎN ZONA RURALĂ

ÎNDRUMĂTOR:

ING. MANTA DAN,

CANDIDAT:
ȘTEFĂNESCU
ALEXANDRU VASILE

SESIUNEA IULIE

IAȘI, 2014
CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. FOAIA DE PREZENTARE
2. CUPRINS
3. ARGUMENT
4. MEMORIU DE ARHITECTURĂ
5. MEMORIU DE REZISENȚĂ
6. EXECUTAREA FUNDAȚIEI
7. EXECUTAREA PEREȚILOR
8. EXECUTAREA PLANȘEELOR
9. EXECUTARE ACOPERIȘ
10. FINISAJE
11. ANTE MĂSURĂTOAREA
12. DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRĂRI
13. EXTRACT DE ARMARE
14. BIBLIOGRAFIE

B. PIESE DESENATE
1. PLAN DE SITUAȚIE
2. PLAN DE FUNDAȚIE
3. PLAN DE PARTER
4. PLAN MANSARDĂ
5. PLAN ÎNVELITOARE SECȚIUNEA A-A
6. FAȚADA LATERALĂ DREPTA
7. FAȚADA LATERALĂ STÂNGĂ
8. FAȚADA PRINCIPALĂ
9. FAȚADA POSTERIOARĂ
10. DETALIU DE FUNDAȚIE A-A
11. FOSA SEPTICĂ
ARGUMENT

Prin tema proiectului am avut de rezolvat o locuință individuală P+M, în zona


rurală. Costruncția este una definitivă amplasată pe o proprietate privată. Soluția
adoptată a avut în vedere respectarea reglamentărilor urbanistice prevăzute prin
certificate. Construcția în regim P+M are ca anexe fântâna și fosa septică. Plecând
de la condițiile climatice naturale și de la studiul geotehnic realizat pe teren s-au
ales soluțiile costructive pentru fundație și structura de rezistență. Categorie de
lucrare N secundară ceea ce înseamnă că avarierea clădirii implică un pericol redus
pentru viața și sănătatea oamenilor. Ca sistem de fundație s-a adoptat o fundație
continuă sub ziduri C 12/15 (B200 +B300) cu centuri de legătură la partea
superioară. Armarea centurii este realizată cu oțel PC52.

Cota fundației este variabilă începând cu -1.85 la -2.85 față de cota +0.00
respectând cerințele ca să fie minim la - 0.90 de îngheț și cu 20 cm încastrată în
terenul bun de fundare. Talpa s-a determinat cu 1 = 60 cm, la cota +0.00 se va
realiza o placă de beton armat cu grosimea de 15 cm placată la placa inferioară cu
polistiren extrudat de 5 cm. La interior, se vor executa umpluturile și stratul contra
infiltrării apelor conform nromativelor în vigoare.

Supratructura se realizează în sistem pereți portanți în zidărie complexă. Soluția


aleasă este zidărie din cărămidă G.V.P. și stâlpișori din beton armat de 25x25 cm,
centuri din beton armat monolit, planșee monolite cu grosimea de 15 cm.
Stâlpișorii se pot prevedea la colțuri ramificații și intersecții dintre pereții
transversali și longitudinali. Grosimea pereților exteriori este de 37,5 cm (o
cărămidă și jumătate) și 25 cm la pereții inferiori. Stâlpișorii sunt armați cu 4 bare
de 12, iar zidăria ancorată conform normativelor cu mustăți (h=70 cm, l=50 cm).
Planșeele peste parter și mansardă se realizează din beton armat monolit (grosime
de 15 cm) pentru realizarea unei mai bune rigidități orizontale a clădrii. Planșeele
se vor arma pe 2 direcții cu bare independente. Circulația pe vericală va fi
realizată prin intermediul unei scări din beton armat care datorită sapțiului redus s-
a utilizat balansarea (ca și un evantai).

Acoperișul se realizează în sistem sarpantă în două pante de 57,73% cu o lucarnă.


Sarpanta realizată din lemn cu termoizolație din vată minerală și placat cu gips
carton. Învelitoarea sarpantei realizată din tablă LINDAB. În realizarea lucrărilor
de finisaje exterior și interior am căutat rezolvarea cu tehnologie și materiale
moderne. Pardoselile reci sunt realizate în băi, bucătării și holuri cu gresie
ceramică fixate cu adezivi pe bază de rășini sintetice; la camerele de zi și
dormitoare prevazându-se pardoseli calde din parchet laminat. Zugrăvelile realizate
cu var lavabil în culori adecvate cu funcționalitatea încăperii iar tâmplăria
realizată din lemn stratificat plin sau 80% vitrate. La exterior se folosesc vopsitorii
acrilice, soclul din mozaic, trepte exterioare mozaicate și elemente de fațadă din
lemn băltuite.

Utilități:

Pentru realizarea executării apei menajere și fecaloide se va realiza o instalație de


canalizare interioară care va deversa intr-o fosă septică situate la minim 10 m față
de colțul clădirii. Alimentarea cu apă realizată dintr-o fântână prevăzită cu pompă
hidrofor. Încălzirea se va realiza pe baza unei centrale termice, cu încălzire cu
lemne.
MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Lucrarea are scopul realizării unei construcții parter, mansardă anexele funcțioanle
aferente și împrejmuirea terenului.

Orientarea: construcțiile sunt independente deci nu sunt probleme de oriectare,


frontul principal al construcției este orientat spre Vest. Clădirea are regimul de
înălțime parter și mansardă, înălțimea nivelului parter este de 2.65 m iar la
mansardă este de 1.70 m. – 2.65 m.

Acoperișul este tip sarpantă cota de la coarnă iind de +7,.30 m, iar la streșină de
+4.40 m. Clădirea în plan se înscrie în formă poligonală având dimensiunile de
14.65 m și 8.90 m, mplasarea fiind permisă cu respectarea zonelor de protecție a
drumurilor definitivate. Este necesară amplasarea unei fântâni și a unei fose septice
vidanjabile pentru amplasament. Împrejmuirea totală este de 170 ml și va fi
realizată pe laturile est, nord, sud dintr-un gard de plasă metalică cu stâlpi din
țeavă rectangulară 40x40x4, iar pe latura de vest se pune in gard cu soclu de minim
30 cm cu o lngime de 26.11 ml.

Din punct de vedere funcțional compartimentările au dus la următparele spații


utile:

Parter – cotă +0.00; H=2.65 m


Baia 6.55 mp Mansardă cotă +2.80 m; H= 1.70-
Bucătăria 5.49 mp 2.65m
Salon 17.97 mp Baia 6.55 mp
Sufragerie 17.97 mp Vestibul 4.72 mp
Hol 18.53 mp Dormitor 1 17.97 mp
Camera depozitare 6.55 mp Dormitor 2 17.97 mp
Camera tehnică 6.35 mp Dormitor 3 12.04 mp
Total Au 79.99 mp Hol 10.86 mp
Terasa ext. 15.45 mp Total Au 70,11 mp
Trepte 10.00 mp Balcon 8.47 mp
Prin soluțiile funcționale se realizează amenajarea:

Parter A nivel = 98.68 mp; An = 79.99

A terasă exterioară = 15.45 mp

Amenajări exterior (trepte) = 10 mp; Ad 188.57 mp

Mansarda A nivel = 89.89 mp; An =70.11mp

A balcon = 8.47 mp; Ad = 188.57 mp

Volumetria și spațiul conținut sunt condiționate de cerințele beneficiarului,


soluțiile au fost alese astfel încât să fie în concordanță cu condițiile locale specifice
amplasamentului, astfel încât să ofere un maximum de eficiență investiției
respective. Se promovează un singur volum independent cu un regim de înălțime
de parter și mansardă. Panta acoperișului permite realizarea unui pod. Tratarea
arhitecturală este subordonată cadrului natural al zonei. Aportul la plastica
arhitecturală aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate și la
rafinamentul soluțiilor de detaliu specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din
soluțiile tehnico-economice și de comfort funcținal; construcția neceestiă îtreținere
permanentă. Din punct de veder igienic, și al salubrizării, clădire este prevăzută cu
instalații interoare de alimantare cu apă și canalizare racordată la rețelele exterioare
în conformitate cu prevederile legale.

Clădirea va întruni obligatoriu condiții de funcțonare specifice activtății de locuit.


Conform legii 481/2004 și Hotărârii nr. 37 din 12.01.2006 privind modificarea
articolului 1 din HG nr. 560/2005, construcția nu necesită adăpost de apărare
civilă. Lucrările prevăzute în prezenta lucrare nu constituie surse de poluare a apei,
aerului, solului și nu sunt generatoare de noxe. Având în vedere microrelieful zonei
se va executa o verificare judicioasă pentrur a evita băltirile sau erodările,
fenomene ce ar putea fi cauzate de apele meteorice, lucrările trebuie să asigure
scurgerea dirijată și controlată a apelor în afara perimerului construit. La
elaborarea soluției de sistematizare verticală s-au avut în vedere următoarele
criterii:

- stabilirea unor cote verticale convenabile corelate cu cele ale ternului;


- asigurarea unor accese carosabile și pietonale lesnicioase;
- reducerea la maximum a volumului de lucrări de sistematizare verticală a
terenului;
- asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafață și subterane.
MEMORIU DE REZISTENȚĂ

Poiectarea funcațiilor s-ar realizat conform Normativului Np 112-2004, iar pentru


structura de rezistență s-a folosit codul P 100-1/2006.

INFRASTRUCTURA

Ca sistem de finisare s-a adoptat fundații continue sub ziduri de beton (C12-15), cu
centuri de legătură la partea superioară. Armarea se va realiza cu oțel PC 52 și OB
37. Placa peste sol va avea grosimea de 15 cm și va fi, de asmenea la partea
inferioară cu polistiren extrudat de 5 cm. Având în vedere sistemul strucutural
alcătuit din zidărie portantă de cărămidă tip GVP, și stâlpișori din beton armat,
infrastructura va consta în tălpi continue, lățimea minimă a tălpii fundațiilor va fi
de 60 cm. Fundațiile sunt încastrate minim 20 cm în terenul bun de fundare.

La interior se vor executa umpluturi cu pămînt argilos rezultat din săpături,


compactat manual din straturi de 10-15 cm. Astfel, pentru a proteja terenul de
fundare contra infiltrării apelor pluviale se vor realiza umpluturile imediat ce
lucrarea a atins cota terenului natural (CTN).

După realizarea umpluturilor la interior, din același tip de pământ, se va așterne un


strat de rupere a capilaritții ce constă în 10 cm de pietriș și 10 cm de nisip. Peste
acest strat se aplică plăci de polistiren extrudat de 3 cm care va fi înglobat apoi în
stratul suport al pardoselii din beton simplu de 15 cm grosime. Trotuarele,
platformele și terasele se vor realiza peste același tip de strat filtrant. La interfața
cu soclul clădirii se va turna un cordon de bitum turnat la cald. Pntru eliminarea
tuturor posibilităților de innfiltrare în teren a apelor de suprafață este obligaoriu
sistematizarea pe verticală și în plan a amplasamnetului pentru colectarea și
evacuarea rapidă a apelor din precipitații sau alte surse de suprafață, prin realizarea
unei pante de minimum 2%. Se vor lua măsuri pentru evitarea stagnării ape îm
jurul construcției atât pentru perioada construirii cât și pentru toată perioada
explatării.
SUPRASTRUCUTRA

Construcția are forma dreptunghiulară în plan cu regim de parter și mansardă


(P+M). Structura de rezistență este alcătiuită din zidărie portată de cărămidă GVP
cu stâlpîșori de beton armat 25x25, centuri de beton armat, planșeele cu grosimea
de 15 cm. Elementele orizontale de rezistență sunt buiandrugi din beton armat
peste golurile de uși, ferestre și planșeul peste parter. Compoziția granometrică va
fi continută pînă la dimensiunea agregatelor -30 mm, mortarul fiind M50Z.
Grosimea pereților la exterior va fi de 37.5 cm iar la interior de 25 cm. Pereții la
exterior se vor termoizola cu un sistem alcătuit din polistiren extruda de 10 cm
grosime, lipit de prerți și fixat cu dibluri. Plăcile de polistiren sunt protejate în
zona soclului și la colțuri cu profile de aluminiu. Finisajele se vor aplica peste acest
placaj. În elemntele structuriale se vor utiliza beton C12/15 armat cu oțel beton,
îchiderile exterioare se vor face cu zidărie din cărămidă portantă, care va fi
ancorată cu mustăți de ф6 se stâlpii din beton adiacenți. Acoperișul este tip
sarpantă cu pod, cu termoizolație din saltele de vată minerală. Foarte importante
sunt cofrajele de bună calitate pentru toate elementele din beton. La fel este mâna
de lucru calificată la executarea zidăriei, pentru ca, după punerea în operă a
materialului să resulte elemente de construcție cu suprafețe de bună calitate și cu
abateri minime de la verticalitate și lineraritate, pentru diminuarea cantității de
mortar la finisaje și păstrarea gabaritelor libere proiectate.
EXECUTAREA FUNDAȚIEI

Lucrările de fundație se vor executa în conformitate cu prevederile din Normativ


pentru proiectarea structurii de fundare directă indicative P 10 - 2004. Fundațiile
sunt elemente de construcție de rezistență situate sub nivelul terenului natural prin
intermediul căruia se transmit terenului de fundare încărcările care acționează
asupra construcției și încărcarea lor proprie, astfel încât ca presiunea efectivă pe
talpa fundațiilor să nu depășească presiunea admisibilă a terenului de fundare, iar
tasările care rezultă să poată fi suportate de construcție. Prin tasare se înțelege o
îndesare a terenului sub tălpile de fundație în urma cărora construcția poate suferi
efecte defavorabile (înclinări, crăpături în ziduri).

În urma studiului geo și amplasării construcției s-a ales executarea unei fundații de
tip continue sub ziduri, alcătuit din talpă de beton simplu de 60 cm și înălțime de
55 cm. Peste acestea se realizează elevația cu grosimea de 45 cm, armată atât la
partea superioară cât și la partea inferioară cu câte o carcasă de 4ф 12PC 52 și
etrieri ф 10/20 OB37.

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, pentru executarea fundației vor fi


teminate lucrările pregătitoare:

- executarea săpăturilor mecanizate și manuale;


- coborârea nivelului apelor subterane, dacă este cazul, pentru a permite
executarea fundației pe uscat;
- executarea compatării terenului de la fundul săpăturii cu ruloul compresor;
- executarea pernei de ballast conform caietului de sarcini geo;
- trasarea axelor și a fundației;
- verificarea dimensiunii fundației.
Trasarea lucrărilor de fundații fac parte din trasarea lucrărilor de detaliu. La poziția
în plan orizontal pentru axele fundațiilor abatrea admisibilă este de 10 mm.
Abaterea admisă pe verticală la poziționarea fundațiilor față de cota de nivel este
de maxim 10 mm.

Abateri diemnsionale ale elementului:

- dimensiuni în pla orizintal: +20mm


- înălțimi până la 2 m: 20mm
- înățtiimi peste 2 m: +30 mm
- înclinrea față de verticală a muchiilor și suprafețelor - pentru 1m lungime
(1mp de suprafață): 3mm
pe toată lățimea
(suprafețe) 16 mm

La executarea fundațiilor trebuie avut în vedere următorele:

- materialele întrebuințate trebuie să corespundă indicațiilor din proiect și


prescripțiilor din standaredele și normele de fabricație în vigoare;
- fundațiile se execută fără întrerupere pe distanța dintre două rosturi de
turnare, în cazul în care această condiție nu poate fi respectată se procedeză
conform NE 012-99;
- executarea rosturilor de turnare se face printr-un plan perpendicular pe
talpa fundației cinform NE 012-99.
Executarea rosturilor se tratează ca o lucrare ascunsă și se va recepționa de către
beneficiar în timpul execuției. La recepționarea lucrărilor de fundație se vor
verifica conform normative C56-85:

- clasa butonului;
- aplicarea măsurătorilor de protecție prevăzute în proiect în ceea ce privește
tipul de ciment, gradul de impermeabilitate al betonului și acoperirea
armăturilor;
- continuitatea betornării sau respectarea rosturilor.

Defectele admise la elementele de beton sunt: defecte de suprafață (pori, segregări


superficiale denivelări) având mzim un cm (suprafața de 400 ari ( defect)
totalitatea defectelor de acelși tip fiind limittă la maxim 10% din suprafața
elementului pe care sunt situate.

1. talpa fundației
2. perete
3. hidroizolație orizontală
4. sapă suport
5. strat rupere a capilarității
6. pământ umplutură
7. trotuar
8. dop bitum (orizontal și vertical)
EXECUTAREA PEREȚILOR

Pereții sau zidurile sunt elemente de construcție verticale care îndeplinesc


următoarele funcții:

- constiituie elemente de rezistență verticale care preiau și transmit fundațiilor


clădirii greutatea proprie precu și încărcările provenind de la alte elemente
de construcție (planșee, grinzi);
- închid clădirea spre exterior protejând interiorul împotriva agenților
atmosferici și asigurând izolația atmosferică și fonică;
- compartimentează clădirile din interior.

Datorită studiului geo și al amplasării construcției s-a ales executarea unei


suprastucruri de rezistență din zidărie complexă pentru a mări capacitatea portantă
a clădirii și a corespunde cerințelor seismece. Structurile cu pereți portanți din
zidărie sunt strucuturi rigide care se cracterizează prin deplasări și deformații mici
în încarcările orizontale și care își disipează eforturile proporțional în elemntele
care alcătuiesc structura rigidă, dispunerea lor se realizează pe cele 2 direcții
ortogonale (longitudinale și transversale) care formează o ”cutie” rigidă organizată
spațial și judicios.

Pnetru realizarea rezistenței acestie structuuri este necesar realizarea judicioasă a


colțurilor, ramificațiilor, și intersecțiilor dintre pereții transversali și longitudinali.
În funcție de dimensiunea pereților, aceste îmbinrări de realizeză fie prin tesarea
zidăriei, fie prin stâlpișori de beton armat. Pentru a mări esențial capacitatea
portntă a strucutrii, la colțuri, ramificații și intersecții se introduc stâlpișori din
beton aramt care se ancoreaază la partea superioară în grinda fundației.

Soluția aleasă este zidăria de cărămidă tip GVP și stâlpilori de beton armat de
25x25 cm, centuri de beton armat monolit. Grosimea pereților exteriori este de
37.5 cm iar pereții interiori aveau grosimea de 25 cm. Stâlpișorii sunt armați cu
bene ф12, zidăria ancorată conform normativelor cu mustăți(înălțimea la mustață
de 70 cm și lungimea de 50 cm).
EXECUTARE PLANȘEE

Sunt elemente de construncții plane, orizontale sau înclinate ce compartimentează


clădirea pe verticală și fac parte din structura de rezistență împreună cu elementele
portante verticale (stâlpi, pereți)

Planșeele îndeplinesc rolul de diafragmă orizontală (contrvântuire) prin preluarea


forțelor orizontale și transmiterea acestora elementelor verticale din structura de
rezitență. În numite cazuri planșeele intră în componența anvelopei (suprafața
clădirii ce desparte medii cu gradient termic prn planșeul dinspre subsol și
planșeul terasă). Planșeul este alcătuit din trei părți principale: pardoseala, strucutra
de rezistență și tavanul. Pardoseala este alcătuită dinntr-un strat de uzură, strat
suport, un strat izolator termic și fonic. Stratul de uzură poate fi alcătuit în funcție
de destinația încăperii din parchet mozaic sau plăci ceramice (vom vedeala
secțiunea finisări). Stratul suport poate fi executat în funcție de stratul de uzură din
dușumea oarbă sau sapă de mortar. Stratul de izolare termică se prevede la planșee
din anvelopă. Grosimea stratului de termoizolație (vată minerală, BCA, polistiren
expandat) se determină din condiția de transfer minim al fluxului de căldură și a
unei economii de combustibil pentru încălzire în exploatare. Stratul de izolare
acustică este necesar pentru atenuarea zgomotului de imapct prin realizarea unei
dale flotante (o plasă rigidă pe un strat elastic) și a zgomotului aerian prin
prevederea unei mase minime a plăcii de beton armat. Tavanul reprezintă partea
interioară a planeșului și poate fi simplu, acustic, antifoc, luminos, ventilat sau
estetic.

Structura de rezistență a planșeului poate fi realizată din:

- elemente principale de rezistență (grinzi) și elemente de umplutură


(ceramice din beton armat);
- elemente prefabricate sub formă de fâșii;

- panouri mari (sau semipanouri)


- beton armat monolit alcătuit dontr-o placă continuă ce reazămă direct pe
elementele portante verticale sau prin intermediul unor grinzi ori capiteluri
executate odată cu placa.

Structura portantă trebuie să reziste la încercările verticale din greutatea proprie a


întregului plașeu (pardoseală, structură de rezistență, tavan) la încărcări utile
(oameni, mobilier, materiale depozitate) și la încărcări provenite din greutatea
pereților din compartimente autoportnți.

Exigențele planșeelor:

- exigența de fiabilitate înseamnă asigurarea la evitarea prăbușirii, a


distrugerii plașeului sau a legăturilor acestuia cu elemntele de rezistență
verticale dar și asigurarea rigidității în plan prizontal;
- exigența de sigurață la foc se referă la asigurarea de către planșeu a duratei
necesare siguranței ocupanților corepunnzătore unei rezitențe la foc;
- exigența de durabilitate se referă la durata pe viață a planșeelor din lemn
metal, prin menținerea în timp a caracteristicilor la valori proscrise;
- exigența la etanșeitate - la evitarea infiltrțiilor la încăperile cu umiditate;
- exigențele economice - pentru consumuri minime de materiale și manoperă.
Planșeele din beton armat monolit se caracterizează prin aceea că placa, grinzile
sau capitelul se toarnă în cofraje chiar pe locul care îl vor ocupa în cadrul clădirii.

Avantaje : - rezistența la încărcări mari;

- realizeză o bună legătură cu elemntele portante;


- durabile în timp;
- au o rezistență mare la foc;
- se pot executa la orice clăire.
Dezavantaje: - au greutate mare

- consum mare de material lemnos pentru cofraje;


- decofrarea după 2-3 săptămâni;
- pe timp friguros necesită măsuri speciale.

EXECUTRE ACOPERIȘ

Acoperișul este elementul de construcție ce realizează închidere la partea


superioară a clădirii, având rolul de proteja contra cțiunilor climtice. În funcție de
paten se clasifică: cu panta mare a învelitorii și cu panta mică - terase de
impermeabilitate la precipitații. Acoperișul trebuie să asigure colectarea și
îndepărtarea acestor ape.

Pantele de surgere sunt în funțe de :

- centrele arhitecturale;
- cantitățile de precipitații locale;
- natura materialului;
- considerente economice.
În zonele cu precipitații abundente pantele sunt accentuate pentru îndepărtarea
rapidă a apei spre jgheaburi și burlane. Forma acoperișului poate fi diversă și este
influențată de:

- dimensiunile în plan ale clădirii;


- destinația și forma clădirii;
- amplasarea față de construcțiile învecinate;
- felul materialului din care este relizată învelitoarea;
- considerente arhitecturale.

Părțile componente ale acoperșului cu panta mai mare sunt:

- sarpanta (element de rezistență);


- jgheaburi și burlane (elemnte accesorii).

Sarpanta este elementul portent cu rolul de a prelua incărcările de la învelitoare


(din greutatea proprie, zăpadă sau vânt) și le transmite la planșeul sau zidurile
portante. Învelitoarea este elementul de cosntrucție care asigură etanșeizarea, fiind
alcătuită din materiale hidroizolante care protejeză clădirea contra acțiunii directe
a apei din precipitații. Forma acoperișului cu suprafețe plane înclinate trebuie să fie
cât mai simplă, deorece, intr-o formă complexă apar mai multe dolii (porțiuni cu
etanșeitate scăzută, iar iarna se ivesc aglomerări de zăpadă ceea ce sporește
încărcarea pe elmentele componente ale sarpantei).

La clădirile dreptunghiulare acoperișurile se pot realiza cu până la patru planuri de


scurgere. Acoperișul este de tip sarpntă în 2 pante de 57,73% cu o lucarnă. Est
parțial rezemat pe scaune, parțial pe centurile pereților perimetrali. Sarpata este
realizată din lemn cu termoizolație din vată minerală și placat cu gips carton.
Învelitorea sarpantei este realizată din tablă LINDAB. Elementele de rezistență vor
fi realizate din grinzi din lemn ecarisat de rășinoase cu secțiuni diferite în funcție
de poziția și tipul elementelor. Legătura cu centurile de beton armat se face cu
ajutorul unor bride din banda de oțel 4x40 fixte cu șuruburi conexpând ф12 cu
lungimea de 12 cm. Acest sistem va asigura sarpanta la acțiunea de smulgere a
vântului cu intensitatea maximă. Îmbinăruile dulgherești se vor realiza prin
chertarea elementelor de lemn pentru a se asigura de o rezemare corespunzătpare și
împiedicarea alunecărilor (asigurarea la smulgere se va face cu cuie ф5,5x100 și
scoabe de oțel. Suportul învelitorii îi va constitui așternela din scândura de 2,4 cm
grosime. Toate elmentele don lemn se vor proteja împotriva agenților biologici și
se vor ignifuga ca soluții omologate după ce se vor verifica cu privire la existența
resturilor de coajă de copac, rumeguș. Panele se realizează din lemn ecarisat cu
secține 15x25cm. Popii sunt elemente verticale realizate din lemn rotund ф12-14
sau lemn ecarisat care au rolul de a prelua încărcările și de a le transmite plașeului.
Căpriorii sunt rigle de lemn ecarisat sau lemn rotund care se așază pe linia pantă pe
distața de 0,6-1m și se fixează pe pană. Așterneala, formată din scânduri de
grosimea de 18-25 mm dispuse paralel su streșina cu interspații de 1-3 cm sau
alăturate, se pot utiliza șipci. Șipcile sunt elemnte de lemn dispuse la distațe care
să ermită fixarea tablei. Învelitorii din tabla LINDAB prezintă următorele
caracteristici: eșanteitate, execuție ușoară, greutate redusă. Tabla se așterne pe un
strat de carton bituminat, carton care va avea un rol dublu: de a evita condensul pe
suprafața interioară a tablei și de a atenua zgomotul din timpul ploilor.
FINISAJE

Lucrările de finisaj sunt lucrări de costrunții care au rol de protecție, igienă și


estetico-decorative. Elementele de finisaj, numite și lucrări de finisaj desăvârșec
construcția asigurându-i funcționalitatea și un aspect estetic corespunzător. Aceste
lucruri cuprind pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete și lucrări
de tâmplărie. Pardoselile sunt elemente de construcție situate la fața superioară a
planșeelor sau direct pe pământ care alcătuiesc o suprafață netedă, plană, și
rezistentă la uzură și au rolul de a prelua și trasmite încărcările date de circulație și
depozitare precum și rol esteteic, de izolare termică, fonică.

Pardoseile sunt structurate in 2 straturi:

- stratul suport care primește încărcările de la pardoseala propriu-zisă și le


transmite elemntelor de rezistență (planșeu, pământ)
- stratul de uzură (pardoseala propriu-zisă care este supus direct circulației și
depozitării)

Uneori, în funcție de destinția încăperii și de anumite necesități, sructura pardoselii


cuprinde și straturi de izolare termică, fonică sau hidrofugă. În cest proiect s-au
folosit 2 tipuri de pardoseală:

- cald - din lemn, parchet laminat – la camere de zi și dormitoare


- reci, din piatră artificială arsă – la băi, bucătării și holuri (gresie ceramică
fixte cu adezivi pe bază de rășini sintetice).
Tencuielile se execută cu scopul de a proteja, uniformiza izola și
înfrumuseța elemntele pe care sunt aplicate. Placajeele îndeplinesc același
rol cu tencuielile, însă în condiții superioare datorită materialelor folosite, la
acest proiect vom folosi plăci de piatră artificială arsă (faință, gresie) în băi
și bucătărie și mozic la exterior (soclul și treptele).
Zugrăveli și vopsitorii - sunt lucrări de finisaj prin care se aplică pe
suprafața elementelor de construcții într-un strat subțire de suspensie de
pigmenți de apă. Dacă stratul est alcătuit dintr-o suspensie de pigmenți în
ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj sunt vopsitorii.
Zugrăvelile sunt realizate cu var lavabil în culori adecvate cu
funcționalitatea încăperii.

Finisaje exterioare :

- tencueli exterioare și vopsitorii acrilice – culoare ocru;


- învelitoare din tablă ondulată LINDAB – culoarea brun-roscat;
- soclu de mozaic;
- nuturi orizontale și verticle 20x10 cm;
- trepte la scări de mozaic trepte la scări din mosaic din marmură turnat;
- glafuri la ferestre - profile tâmplărie - culoare maro;
- tâmplărie exterioară din lemn stratificat cu deschidere interioară și geam de
5 mm grosime - culoare maron;
- trotuar de protecție cu rigolă, lățime minimă 80cm - culoare grena;
- pazie de lemn - culoare maro;
- glafuri din tablă zincată – culoare gri;
- burlane din tablă zincată – cu secțiunea rotundă - culore brun roșcat;
- elemente de fațadă din lemn, geluite și băltuite - culoare maro.
DOCUMNTȚIE ECONOMICĂ PENTRU DEVIZ + ANTE

Pentru executarea construcțiilor este necesară evaluarea lucrărilor de


construcții, Evaluarea costului se face pe baza întocmirii antemăsurătorilor
și devizului lucrărilor de de construcții. Antemăsurătorile și devizele se
întocmesc pe baza indicatorilor de norme de deviz și cota de prețuri unitare
pe articole de deviz. Îndicatorile de norme de deviz conțin toate lucrările de
execuție în construcții, lucrări ce sunt indicate prin simboluri specifice.
Pentru fiecare lucrare de construție sunt indicate consumurile de materiale,
manopera și utilajele pe unitatea de măsură a lucrării.
Antemăsurătoarea reprezintă evaluarea cantitativă a lucărilor de execuție în
construcție. Catalogele de prețuri unitare care conțin prețuri unitare
(materiale, manopera, utilaj transport) pentru fiecare lucrare de consrucție și
care se găsește în catalog cu acelșai simbol din indicaroarele de deviz.
Prețul de deviz al lucrărilor cuprinde următoarele capitole de cheltuieli:
- capitolul A – cheltuieli directe
- capitoul B – alte cheltueli directe în anumite situțiii locale
- capitolul C – cheltuieli indirecte, tehnică nuă și cotele de beneficii.
ANTEMĂSURĂTORILE:

1. TSC 02 B1 – săpătura în spații largi cu excavatorul și dewcărcarea în


deposit ROT 75 mc
2. TSA 02 B1 – săpătura manulaă în spații limitate sub un metrulățime cu
taluz vertical nespirjinit în pământ coeziv ROT 40 mc
3. TSD 01 B1 – împrăștiat pământul cu lopata, inclusiv stratul de rupere al
capilarității ROT 53 mc
4. TRB 01 C13 – trasport cu roaba ROT 95 mc
5. TSD 13 A1 – udarea pământului cu stropirea straturilor ROT 53 mc
6. TSC 04 D1 – compactare pământrului cu maiul ROT 53 mc
7. CA 01 B1 – turnare beton simplu în fundație B100 ROT 18 mc
8. CZ 01 04 C1 – preparare beton B1 ROT 18 mc
9. CZ 03 01 K1 – confeționat armături PC52 ROT 820 mc
10.CZ 03 01G1 – confecțioant armături OB 37 ROT 330 mc
11.CZ 01 06 D1 – preparare beton B200 ROT 40 mc
12.CA 07 C1 – turnare beton armat cu pompa ROT 40 mc
13.CB 10 B1 – cofraje pentru fundație ROT 74 mc
14.CA 01 B1 – turnare beton B100 în pardoseli ROT 13 mc
15.TRA 06 A04 – trasport rutier cu betorieră ROT 58 mc
DEVIZE DE LUCRĂRI – INFRASTRUCTURA

NR. CAPITO U CANTITAT PREȚ MAT MANOPER UTILAJ TOTA


CRT L DE M E UNITA . Ă L
. LUCRĂR R
I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TSC02B1 M 75 2026 0 0 8.712 8.712
C
2 TSA02B1 M 40 26.77 0 1014 0 1014
C
3 TSD01B1 M 53 7.72 0 386 0 386
C
4 TRB01C1 TO 95 16.53 0 1396 0 1396
3
5 TSD13A1 M 53 35.40 653 1690 0 2343
C
6 TSD04D1 M 53 1.30 653 701 0 764
C
7 CA01B1 M 18 62.99 20.6 896.2 258 1123
C
8 CZ01 04 M 18 88.9 1442. 1220 0 2620
C1 C 2
9 CZ03 01 K 820 0.65 2332 4490 0 2822
K1 G
10 CZ03 01 K 330 0.87 882 2.34 0 1136
G1 G
11 CZ01 06 M 40 185.5 5881 3387 6645.2 16194
D1 C
12 CA07 C1 M 40 72.5 65.4 2702 771.2 3654
C
13 CB10 B1 M 74 22.59 2896 1008 0 3887
P
14 CA01 B1 M 13 16 9.44 414 124.2 682
C
15 TRA06 TO 58 78.6 - - - 13440
A04
CHELTUIELI DIRECTE I 1388 14783 15762 60285
0
C.A.S. 23.3% 3252 - - 2352
C.A.J.S. 10.5% 1466 - - 1466
FOND SOLIDARITATE 5% 698 - - 698
FOND ÎNVĂȚĂMÂNT 2% 279 - - 279
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 1388 20236 7638 65327
0
CHELTUIELI INDIRECTE 12,5% - - - 7998
PROFIT 5% - - - 3782
TOTAL FĂRĂ TVA - - - 75149
TVA 24% - - - 18223
TOTAL GENERAL - - - 95798
BIBILIOGRAFIE:

1. STAS 7009-79 Construcții civile, industriale și agricole tolerante și


asamblări în construcții, terminologie;
2. STAS 8600-79 Construcții civile, industriale și agricole - sisteme de
toleranțe;
3. STAS 12400/1-85 Construcții civile și industriale. Performnțe de
construcții. Noțiuni și principii generale;
4. NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton
armat;
5. NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat;
6. CR6-2006 Cod de proiectare pentru strucutri din zidărie;
7. Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții – Ordinul nr.
9 N/1993;
8. Legea protecției muncii – nr.90/1996;
9. Norme generale de protecța muncii - 1996;
10. Normtivul P118/99;
11.Fundații - detalii de construcții – Radu Papae;
12.Construcții civile - Negoiță Alexandru – 1976;
13. Fundații – Răileanu P., 1992;
14.Construcții civile. Elemente de construcții – 2004, Vereș Al., Vasilache M.;
15. Organizarea și conducerea producției de construcții – 1987 Hagiu V..