Sunteți pe pagina 1din 2

Test nr.

1. Definiți noțiunea de conştiinţă.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Ce înţelegeţi prin noţiunea de „reflectare”?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Ce forme de reflectare cunoaşteţi în natura organică?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ce înţelegeţi prin termenul „conştiinţa de sine”?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Explicați ce prezintă aspectul conştiinţei.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Determinaţi impactul muncii, comunicării şi culturii asupra formării conştiinţei.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Enumerați elementele care se includ în structura conştiinţei.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Identificați nucleul conştiinţei.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Prin ce diferă conştientul de inconştient?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Ce reprezintă conștiinţa socială și care sunt formele conştiinţei sociale?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________