Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

METODE DE SEPARARE ȘI PURIFICARE A SUBSTANȚELOR

I.Rezolvați următorul rebus:


1.Metodă de separare prin trecerea unei substanțe din soluție,din stare lichidă sau gazoasă,în stare
solidă sub formă de cristale.
2.Metoda de purificare a unei substanțe solide,prin vaporizare directă.
3.Operatie de separare dintr-un lichid a unei substanțe solide insolubile in lichidul respectiv si cu
densitate mai mare decât a acestuia.
4.Operația se separare a componenților ,dintr-un amestec de lichide ,prin fierbere urmată de
condensare.
5.Operația de separare printr-un filtru a unei substanțe solide,insolubile în lichidul cu care este
amestecată.
6.Amestec care are aceeași compoziție și aceleași proprietăți în toată masa lui.
7.Operația de purificare a substanțelor prin separarea componentelor ditr-un amestec(lichid sau solid)
cu ajutorul unor lichide,pe baza solubilității diferite a componentelor.

1
2
3
4
5
6
7

II.Trasați prin săgeți corespondența dintre amesatecul indicat și care poate fi utilizată la separarea
componenților.

Apa + ulei Decantare


Apă +pulbere de cupru Filtrare
Alcool + pulbere de fier Cristalizare
Apă + granule de zinc Distilare
Apă + sare

III.Care va fiosuccesiunea operatiilor pentru a separa componentii din următoarele amestecuri:


apă+zahăr + pietriș; apă+ulei+nisip; sulf+pilitura de fier.