Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VII-a: Numele: Prof.

Data: Prenumele: Nota obţinută:

TEST DE EVALUARE CLASA A VII------RÂND 1


1. Dati 2 exemple de substanţe compuse .

2. Indicaţi 4 norme de protecţia muncii din laboratorul de chimie.


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Se da amestecul apa + sare + ulei. Precizati (in ordinea executarii practice) metodele de separare a
celor trei componente ale amestecului.

4. Desenati un balon Wurtz şi o pâlnie de filtrare

5. Clasificaţi următoarele fenomene, în fenomene fizice şi fenomene chimice: FF; FC


a) transformarea apei în vapori;________
b) arderea hârtiei;____________
c) îngheţarea apei;____________
d) fierberea alcoolului;____________
e) ruginirea fierului;_____________
f) ruperea hârtiei;________
g) râncezirea untului;___________
h) dilatarea fierului;___________
5. FILTRAREA: definiţie, experiment, materiale necesare, mod de lucru

Punctaj: 1-1p, 2-1p, 3-1p, 4-1p, 5-2p, 5-2p oficiu 2p

SUCCES!
Clasa a VII-a: Numele: Prof.

Data: Prenumele: Nota obţinută:

TEST DE EVALUARE CLASA A VII------RÂND 2


1. Dati 2 exemple de substanţe simple .

2.Indicaţi 4 norme de protecţia muncii din laboratorul de chimie.


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.Se da amestecul apa + piatra vanata + praf de carbune Precizati (in ordinea executarii practice) metodele
de separare a celor trei componente ale amestecului.

4.Desenati un pahar Erlenmeyer şi un mojar cu pistil

5. Clasificaţi următoarele proprietăţi în fizice şi chimice: PF; PC


a) fierul rugineşte;_______________
b) varul este alb;________________
c) dioxidul de carbon este un gaz incolor;_________
d) sulful arde;________________
e) vinul se oţeteşte______________
f) zahărul este solubil în apă______________
g) cuprul este bun conductor electric._______________
h) piatra vânătă este solubilă în apă;-__________

6.CRISTALIZAREA : definiţie, experiment, materiale necesare, mod de lucru

Punctaj: 1-1p, 2-1p, 3-1p, 4-1p, 5-2p, 6-2p oficiu 2p


SUCCES!