Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA NAȚIONLĂ DE MATEMATICĂ

Clasa a IV-a
Faza locală
17 februarie 2018

Subiectul 1.(7p)
a) Calculați :
1500+{250:5+15:3x[262-(50:25+2)x65]x150}=
b) Aflați valoarea lui a din egalitatea:
254-{[36+64-(15+18:a)]x3}=17

Subiectul 2.(7p)

În excursie au plecat 55 de elevi,câte 3 fete pentru 2 băieți. Câți băieți și câte fete sunt?

Subiectul 3.(7p)
Într-o librărie erau 1 234 creioane și stilouri. După ce s-au vândut 87 de creioane și 43 de
stilouri, numărul creioanelor rămase reprezintă o treime din numărul stilourilor rămase. Câte
creioane și câte stilouri erau la început în librărie?

Subiectul 4.(7p)
La un cerc de matematică participă 34 de copii. Dacă numărul fetelor ar fi cu 4 mai mic,
atunci jumătate din numărul lor ar fi cu 3 mai mare decât un sfert din numărul băieților. Câți
băieți și câte fete participă la cercul de matematică?

Notă : Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp de lucru 2 ore
Fiecare subiect este notat de la 0 la 7p.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

OLIMPIADA NAȚIONLĂ DE MATEMATICĂ


Clasa a IV-a
Faza locală
17 februarie 2018

 Pentru orice solutie corecta, chiar daca este diferita de cea din barem, se acorda punctajul corespunzator.
 Nu se acorda fractiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvari partiale, in limitele punctajului
indicat in barem.

Subiectul 1.

a) 3050 ...........................................................................................................................3p
b) a=3 ...........................................................................................................................4p

Subiectul 2.

3 +2 =5
elevi…………………………………………………………………………………….1p
55 : 5 =11 grupe de câte 3 fete și 2 băieți .......................................................................2p
11x3=33 fete ...................................................................................................................2p
11x2=22 băieți.................................................................................................................2p

Subiectul 3.

Reprezentare grafică corectă............................................................................................1p


Număr stilouri :
871...............................................……………………..………………….……………..3p
Numă
creioane:363…………..……………………………………………………..………….3p

Subiectul 4.

Reprezentare grafică corectă.............................................................................................1p


Număr fete: 18 ……………………………...…………………………….…………….3p
Număr băieți:16…………………………………….………………………..………….3p