Sunteți pe pagina 1din 1

Formular aprobat

prin Ordinul Agenției Naționale


pentru Ocuparea Forței de
Muncă
nr. 6 din 28.01.2019

Către __Direcția generală ocuparea forței de muncă mun. Chișinău


__________________________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

CERERE
Subsemnatul(a) Coșulă Cristina Gheorghe__________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul)
Data, luna, anul naşterii 28.03.1988
Codul personal (IDNP) 2005036050250
Domiciliul Chisinau, str. Gh. Asachi 63, ap. 19
Reședința (după caz) Chisinau, str. Gh. Asachi 63, ap. 19
Locul de trai (după caz) Vasile Lupu 61/7, ap. 53
Naționalitate/Apartenența etnică Moldoveanca
Telefon fix 022005855
Telefon mobil 060298000
E-mail c_cristink@yahoo.com
Viber/WhatsApp

Experiența profesională
Titlul ocupației Angajator de la până la
1. Profesor la anatomie CFMF ,, Raisa Pacalo’’ 2015.09.01-
2018.06.30
2. Medic rezident epidemiolog Centru de Santate Publica 2014.03.17-
mun. Chisinau 2015.29.05
3. asistenta medicala Gimnaziul Internat nr.3 2013.10.01-
2013.11.07

Rog să fiu înregistrat(ă) cu statut de șomer în vederea beneficierii de măsuri de ocupare a forței de muncă în
conformitate cu prevederile Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și
asigurare de șomaj.

Ocupațiile solicitate conform studiilor și/sau experienței profesionale: medic- epidemiolog

Menționez, că zonele de căutare a unui loc de muncă sunt: __orasul Chisinau_____________________________


______________________________________________________________________________________________
(municipiile, raioanele, localitățile)

Am luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele:


a) colectarea datelor mele personale sunt obligatorii pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui
loc de muncă cu statut de șomer;
b) datele personale colectate vor fi utilizate doar în scopurile prevăzute de legislația în vigoare.

______________sunt________ de acord cu plasarea informațiilor personale pe portalul www.angajat.md.


(Sunt/Nu sunt)

Data _____________09.04.2020_____________ Semnătura solicitantului _Coșulă______

Cerere înregistrată de:

_______________________________ _______________________
(numele, prenumele funcționarului) (semnătura)