Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE STIINTE, EDUCATIE FIZICA SI INFORMATICA

KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA

REFERAT LA

ÎNOT ȘI HIDROKINETOTERAPIE

STUDENT

Anul universitar 2017-2018


UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE STIINTE, EDUCATIE FIZICA SI INFORMATICA

KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA

DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI KINETOTERAPIE

PROGRAM INDIVIDUAL DE CREȘTERE A ANDURANȚEI

PRIN ÎNOT ȘI HIDROKINETOTERAPIE

STUDENT

Anul universitar 2017-2018


CUPRINS

Introducere……………………………………………………..pag 1

Program individual de crestere a andurantei

prin înot si hidrokinetoterapie …………………………………..pag 2

Studiu de caz………………………………………………………..pag 5

Concluzii………………………………………………………….pag 7

Bibliografie………………………………………………………..pag 8
INTRODUCERE

Înotul se confoundă cu apariţia umanităţii fiind prezent în toate timpurile şi la toate popoarele.

Înotul este important în dezvoltarea copilului ajutând la dezvoltarea musculaturii, a coordonării

motrice, a abilităţilor cognitive şi a modalităţilor de interacţiune social.

Este mişcarea care se poate practica, încă de la naştere, în centre specializate. Apare ca şi

activitate sportivăîn programele gră diniţelor şi apoi în programele şcolare la liceele cu profil de

înot. .Este sport complementar altor sporturi, ajutând la dezvoltarea capacităţii pulmonare şi

rezistenţei fizice a sportivilor, dezvoltarea lor armonioasă, mijloc de refacere, recuperare

medicalăşi relaxare.

Este sportul în care întâlnim cei trei factori de călire ai organismului: apa, aerul şi soarele.

Salvarea de la înec este prioritatea principala părinţilor care îşi îndrumăcopiii spre iniţiere şi

aprofundare în tehnica procedeeloracestuisport. De aceea avem nevoie de specialişti bine

pregătiţi care să-i facăpe viitorii elevi să îndrăgească mişcarea în mediul acvatic şi să-i îndrume

către celelalte ramuri ale nataţiei cum sunt: înotul, poloul pe apă, săriturile în apă; sporturi

olimpice, prezente la noi în ţarăcu rezultate deosebite pe plan mondial.

Legile plutirii, alunecării pe apă, a respiraţiei acvatice, sunt noţiuni elementare pentru iniţierea în
acest sport şi pentru perfecţionarea coordonării, în cele patru procedee de înot.
Asupra corpului în apă acţionează două forţe: greutatea corpului (de sus în jos) şi aceea care îl
împinge în sus, denumită portantă hidrostatică
Un corp cufundat în apă, conform principiului lui Arhimede, este împins de jos în sus cu o forţă
egală cu greutatea volumului de apă dizlocuit de acel corp, numită portanţă hidrostatică
Ea depinde de: volumul corpului, de partea sa scufundată în apă, pre-cum şi
de densitatea lichidului. Plutirea unui corp în apăeste legatăde: greutatea specifică a corpului,
densitatea apei şi presiunea hidrostaticăcare influenţează aparatul respirator.
1
PROGRAM INDIVIDUAL DE CREȘTERE A ANDURANȚEI
PRIN ÎNOT ȘI HIDROKINETOTERAPIE

o ÎNOTUL

INOTUL = formă de mişcare care asigură o variantă distinctă de locomoţie a corpului în


mediul lichid – apa, folosind efectul de flotabilitate - raportul dintre greutatea proprie şi greutatea
volumului de lichid deslocuit şi cel de propulsie ciclică - vâslirile care respectă modelul mişcării
helicoidale, adică cerinţa de a străbate volume cât mai mari de apă pe distanţe cât mai scurte, în
vederea menţinerii unui echilibru cât mai stabil faţă de mediu reprezentat de apă, în scopul
satisfacerii cât mai confortabile a principalelor funcţii vitale (în mod deosebit respiraţia) şi
evident – cel al înaintării, deplasării.
Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) a optat pentru definiţia: INOT ‘’plutire şi
înaintare în apă cu ajutorul anumitor mişcări ritmice făcute cu mâinile şi cu picioarele…’’
Sportul considerat ca fiind cel mai complex şi eficient pentru sănătatea noastră este înotul,
deoarece nu prezintă rezervele tipice majorităţii sporturilor. Acesta dezvoltă foarte bine
calităţile motrice de bază cum ar fi: viteza, îndemânarea, rezistenţa şi forţa. Sportul, în general,
este o activitate socială, un mijloc educativ ce dezvoltă trupul, mintea şi gustul pentru frumos.
Acest sport sporeşte capacitatea de coordonare, eleganţă în mişcări, viteză de reacţie, tonifică în
egală măsură, muşchii, inima şi plămânii. Datorită presiunii apei, exercitate asupra corpului
aproape toate organele sunt influenţate. Plămânii şi inima depun un efort mai mare pentru a
funcţiona normal. Astfel se măreşte elasticitatea şi rezistenţa acestora, se reglează tensiunea
arterială, deci se reduce riscul bolilor cardiovasculare şi se îmbunătăţeşte circulaţia sangvină.
Riscul de traumatizare a corpului este minimă, iar posibilitatea de accidentare este aproape
inexistentă. Practicat regulat, garantează o silueta de invidiat, „topeşte” celulita şi dezvoltă
armonios toate grupele de muşchi. Psihologii americani susţin că 70% din cei care practică acest
sport trăiesc intens emoţiile plăcute. Studiile arată că înotătorii au, în general, tensiunea mai
mică, iar nivelul depresiei sau al furiei este, de asemenea, scăzut. De asemenea, trebuie subliniat

2
că este sportul tuturor vârstelor. Poate fi practicat de la copii cu o vârstă fragedă, la vârstnici sau
la persoanele care datorită condiţiei fizice, nu au acces la alte sporturi, într-un mediu plăcut.
Înotul a căpătat şi o bine meritată reputaţie terapeutică sau corectivă, fiind cel mai răspândit şi
eficient, susţinând astfel teza existenţei sportului pentru sănătate, constituindu-se chiar într-o
procedură aparte, hidrokinetoterapia (tratamentul prin mişcare în apă caldă). Înotul astăzi este
considerat medicament de elecţie, ca urmare prin efectele uneori miraculoase, tonificând
sistemul nervos şi muscular.
Tehnici de înot
Se cunosc diferitele stiluri de înot, prin specificarea caracteristicilor particulare ale acestora,
evidenţiind comportarea musculaturii. Fiecare procedeu tehnic de înot sportiv este caracterizat
printr-un grup de contracţii musculare coordonate global, cu o structură biomecanică particulară
a procedeului respectiv.
Procedeul craul
 Poziţia capului – este întotdeauna în linie dreaptă cu coloana
 Umerii şi pieptul – umerii se rotesc în jurul axei coloanei vertebrale, în acelaşi plan cu
şoldul.
 Braţele – întotdeauna un braţ conduce mişcarea, iar celălalt fie trage, fie se relaxează.
 Picioarele – jocul de picioare în comparaţie cu jocul braţelor are un rol secundar.
Mişcare energică a vârfului picioarelor ajută împingerea mai rapidă. Sunt acceptate mai
multe tipuri de tempouri (în 2, în 6, etc.)
 Respiraţia – are loc la fiecare a doua sau a treia tragere a braţului. Este important ca
respiraţia să se efectueze confortabil în ambele părţi.
Procedeul fluture
 Poziţia capului – este întotdeauna cu privirea în faţă, cu mişcare alternativă de ridicare şi
coborâre sub apă.
 Braţele – au o mişcare ciclică, simetrică. Avansarea braţelor nu se face la suprafaţă sau
sub apă, înotătorul ridică braţele deasupra apei şi le avansează deodată.
 Picioarele – în legătură cu procedeul fluture s-a format mişcarea picioarelor, denumită
delfin. Esenţa bătăii delfin este mişcarea ondulatorie simultană a membrelor în plan
vertical.
3
 Respiraţia – inspiraţia se efectuează în etapa pasivă, iar expiraţia în etapa activă a
mişcării braţelor, la fiecare a 4-a bătaie.
Procedeul bras

 Poziţia capului – prin specificul mişcărilor, capul trebuie să se ridice deasupra apei la
revenirea picioarelor.
 Poziţia corpului – trunchiul trebuie să fie aliniat orizontal, cu bazinul cât mai aproape de
suprafaţă.
 Braţele – au o mişcare ciclică, simetrică. Toate etapele, şi cele active şi cele pasive sunt
realizate sub apă. Faza de pregătire pasivă este urmată de o etapă activă de propulsie.
 Picioarele – mişcarea lor descrie un traiect eliptic subacvatic, cu rol deosebit. Avansarea
se datorează, în procent de 70%, mişcării membrelor. Faza pasiva este încetinită, faza
activă este cu creşterea vitezei mişcării. Deosebim faza pregătitoare pasivă şi faza activă
de propulsie. –
 Respiraţia – Inspiraţia are loc în timpul etapei de tragere, cu capul imediat deasupra apei
şi ţine până la propulsie, când are loc expiraţia.
Procedeul spate
 Poziţia capului, corpului – se ţine deasupra apei doar nasul şi gura, iar restul
capului şi al corpului rămân scufundate.
 Braţele – au mişcarea încrucişată, asimetrică, ciclică. Două etape: active şi
pasive. Cele active sunt intrarea şi prinderea apei, împingere, tracţiunea,
eliberarea, iar cea pasivă - revenirea şi intrarea braţului în apă.
 Picioarele – au mişcare ciclică de sus în jos, de jos în sus (mai intensiv). Mişcarea
porneşte de la şolduri, genunchii sunt uşor îndoiţi, vârful piciorului se întoarce
către interior.
 Respiraţia – este cea mai simplă, deoarece gura este deasupra apei. Expiraţia se
conectează de mişcare unuia dintre braţe. Capul nu se roteşte, nu există nici o
mişcare laterală

4
STUDIU DE CAZ

Nume și prenume: PĂUN ION


Vârsta: 45 ani
Sex: masculin
Înălțime: 1,75 m
Greutate: 115Kg
Indice de masă corporală: 37,6( Obezitate de gradul II)
Practică sport: niciodată
 foarte rar
ocazional
dată pe săptămână
de mai multe ori pe săptâmână

PROGRAMUL DE ANTRENAMENT

Se va desfășura 3 zile pe săptămână , luni, miercuri și vineri , cu o durată a antrenamentului de


60 de minute și se va întinde pe o perioadă de 3 luni.
Primele 3 săptămâni - trei antrenamente pe săptămână, după care se trece la 4 antrenamente pe
săptămână.
Obiectivele programului:
o Obiectiv general:
 Creșterea anduranței subiectului prin înot și hidrokinetoterapie
o Obiective de referință:
Deoarece subiectul , printr-o evaluare inițială a demonstrat că înoată o lungime de bazin
(25 m) cu efort foarte mare un prim obiectiv va fi ca în trei luni de antrenament :
Subiectul va înota 3 ture de bazin în ambele stiluri , spate și craul.

5
Programul de antrenament va fi alcătuit din :
 perioada de încălzire , 10-15 minute ,
 antrenamentul propriu-zis, 30-35 minute
 perioada de revenire, 10-15 minute

Perioada de încălzire:
Se va executa timp de 10-15 minute cu mișcări în afara bazinului.
-mișcări generale ale segmentelor începute de la nivelul capului și terminând la nivel caudal
- mișcări ale capului : rotația capului stânga-dreapta, flexia și extensia capului, aplecarea capului
stânga-dreapta.
-mișcarea brațelor: rotația umerilor înainte-inapoi, rotația brațelor înainte-înapoi, abducția și
adducția brațelor.
- mișcarea trunchiului: flexia și extensia trunchiului, inclinarea stânga-dreapta , rotația
trunchiului cu brațele lateral
- mișcarea membrelor inferioare: ridicarea genunchilor la piept, stretching, fandări stânga-
dreapta.
- în șezut pe marginea bazinului , cu picioarele intinse se executa coborâri și ridicări
- la marginea bazinului, ridicarea membrelor prin lateral pe inspir, revenire pe expir
- mers înainte în bazin, 25 m , 2 ture
- mers pe direcția înainte cu genunchii la piept ,alternativ, revenire mers pe lateral, 3 pași pe
dreapta, 3 pași pe stânga, 2 ture, 25 m
- la marginea bazinului, pendulări ale picioarelor de pe burtă și spate, 3 minute pentru fiecare
parte
Antrenamentul propriu-zis:
-Pe burtă, cu plută la nivelul mâinilor, coatele în extensie, revenire cu pluta la piept, coatele
flectate, 2 lungimi de bazin , 3 minute pauză.
-pe spate cu mâinile pe lângă corp, pendulări ale picioarelor, 2 lungimi de bazin, 2 minute pauză
- înot pe spate, cu pendularea brațelor, unul sus și unul jos, 2 lungimi de bazin, 2 minute pauză
- pe burtă ,cu pluta la nivelul mâinilor cu coatele extinse, rotim câte un braț pe blută la 6 bătăi de
picioare, 2 lungimi de bazin, 2 minute pauză
6
-înot, în stil craul, la trei brațe o respirație, 2 lungimi de bazin ,un minut pauză, 3 minute pauză
- înot , în stil spate, 2 lungimi de bazin, 2 minute pauză
După fiecare săptămână de antrenament , se va aduga câte o lungime de bazin la fiecare stil de
antrenament iar pauzele vor scădea treptat ca timp

Perioada de revenire:
-se execută sărituri în apă , 6-10 repetări
- la marginea bazinului, în apă, membrele inferioare în flexie, mainile deasupra capului, se
împinge în perete, se lansează în plutire pe spate, mentinând poziția în apă și se realizează inspir-
expir

CONCLUZII

 In timpul inotului iti folosesti majoritatea grupelor musculare si de asemenea iti soliciti la
maxim inima si plamanii.
 Creste forta si rezistenta musculara, se imbunatateste postura si creste flexibilitatea.
 Este un sport excelent pentru persoane de toate varstele si nivelele profesionale.
 Nu exercita presiune asupra articulatiilor, precum alergatul, aerobicul sau ridicatul
greutatilor.
 Te ajuta sa mai dai jos din kilograme, cu conditia sa tii si o dieta corespunzatoare.

7
BIBLIOGRAFIE

1. Bădescu Victor, „Inot și hidrokinetoterapie”, curs, Universitatea din Pitesti

2. Georgeta Kari, Curs in tehnologie IFR, Înot , Editura Fundației Romînia de


mâine, Bucureşti, 2012