Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIATIA PATRONALA A

OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO

Nr. 1505/20

15 mai 2020

Guvernului Republicii Moldova


Procuraturii Generale a Republicii Moldova

PLÂNGERE

Prin prezenta, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto,


acționând în baza prevederilor statutare în interesul companiilor de transport
solicită investigarea acțiunilor factorilor de decizie din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene în legătură cu organizarea curselor rutiere
speciale pentru repatrierea cetățenilor noștri de peste hotare.
Din datele acumulate pe parcursul perioadei stării de urgență se evidențiază
în mod clar protecționismul pe care îl acordă MAEIE unor companii de transport la
efectuarea unor curse.
Prima gravă încălcare pe care o semnalăm este că, din informațiile noastre
MAEIE a acordat sprijinul diplomatic fie direct fie prin ambasade/consulate pentru
a crea coridor verde pentru cursele neautorizate de CSE. O parte din aceste curse
au fost efectuate de companii de transport străine la un preț exagerat.
A doua încălcare gravă este că atât CSE cât și alte autorități ale statulului au
fost duse în eroare de către MAEIE și structurile subordonate
(ambasade/consulate) în privința numărului de cetățeni care aflându-se peste hotare
și-au manifestat dorința de a se repatria. Numărul a fost substanțial micșorat.
A treia încălcare gravă constituie acțiunile de ”comercializare” a datelor
personale a cetățenilor noștri care au apelat la ambasade/consulate pentru a se
înscrie în listele de repatriere. Astfel, după transmiterea datelor către structurile
MAEIE, și până la autorizarea unor curse de către CSE, cetățenii Republicii
Moldova erau contactați de persoane din numele companiilor de transport care deja
numeau data cursei (în multe cazuri aceasta a fost o informație falsă) și incasau
avansul pentru cursă.
A patra încălcare gravă comisă de către MAEIE și structurile sale constă în
participarea indirectă la crearea situațiilor de ”blocaj” a cetățenilor noștri la diferite
frontiere străine. Semne evidente de participare a personalului MAEIE la
organizarea curselor ilegale (neautorizate de CSE) din străinătate care ulterior au
fost blocate de autoritățile Germane, Ucrainene sănt observate la cursele din Paris,
Polonia, Rusia. În urma acestor aventuri inițiate de unele companii de transport cu
sprijinul MAEIE, cetățenii Republicii Moldova au fost nevoiți să înnopteze și să
stea la hotare străine câteva zile.
A cincea încălcare gravă comisă de MAEIE și structurile subordonate constă
în blocarea Deciziilor CSE și comisiei ANTA de selectare a transportatorilor pentru
cursele de repatriere prin neorganizarea coridorului verde prin țările de tranzit sau
tărăgănarea la maxim a acestei proceduri. Transportatorii care au fost selectați
pentru organizarea curselor din Rusia (hotar cu Ucraina) la prețul de 33 lei, din
Lipețc și Minsk (ambii la data de 13 mai 2020) până acum nu au primit
documentele pentru plecare din cauza lipsei coridorului prin Ucraina/Rusia și
Ucraina/Belarus. Cetățenii noștri aflați acum în Belarus au fost expulzați din
Suedia și se află în Minsk în așteptarea cursei. Deasemenea cursele spre Polonia au
așteptat un timp exagerat pentru obținerea coridorului, iar din informația primită de
la companiile autorizate de transport reiese că până la selectarea companiei de
transport deja ”cineva” a incasat de la cetățenii noștri prețul pentru călătorie care a
fost unul mult mai mare decât cel propus de compania câștigătoare. Deasemenea în
perioada lungă de tărărgănare a organizării coridorului personalul MAEIE este
implicat în organizarea curselor ilegale de către companiile străine care preiau
acești cetățeni la un preț exagerat și lasă cursele autorizate fără pasageri astfel
descurajând transporatorii de a mai participa la concursuri.
Recent, APOTA a adresat o plângere Guvernului, Procuraturii și altor organe
centrale prin care am semnalat încălcările comise de MAEIE, dar cu regret în loc
să fie investigate de urgență aceste chestiuni, inclusiv cu sancționarea persoanelor
vinovate și excluderea încălcărilor pe viitor, asistăm la agravarera situației și
continuarea abuzurilor.
Considerăm că pentru investigarea acestor acțiuni atît din punct de vedere
disciplinar dar și penal sânt necesare verificarea tuturor actelor în baza cărora au
circulat unitățile de transport pe cursele neautorizate de CSE inclusiv solicitarea
acestor acte de la statele străine, verificarea actelor și acțiunilor MAEIE și
ambasadelor/consulatelor din țările de tranzit și a punctului inițial de pornire,
colectarea informației de la cetățenii reveniți în țară cu cursele neautorizate,
contrapunerea datelor actelor/acțiunilor MAEIE (inclusiv a
ambasadelor/consulatelor) cu data primirii documentelor ce atestă selectarea
transportatorului pentru verifica operativitatea creării coridorului verde etc.

Solicităm examinarea de urgență a acestei plângeri și atragerea la răspundere


a persoanelor vinovate.

Cu respect,

Președintele Consiliului APOTA


Oleg ALEXA

079415952
alexaoleg73@gmail.com